Lediga jobb Mittuniversitetet i Sundsvall

Se alla lediga jobb från Mittuniversitetet i Sundsvall. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Sundsvall som finns inom det yrket.

Universitetsadjunkt i bildjournalistik

Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning och examination i praktiska och teoretiska kurser i bildjournalistik och visuell kommunikation samt journ... Visa mer
Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning och examination i praktiska och teoretiska kurser i bildjournalistik och visuell kommunikation samt journalistik.

Till undervisning räknas även kursansvar, kursutveckling, samverkan med bransch och administration kopplat till nämnda uppgifter. Undervisningen sker både på campus och på distans. Sökande förväntas delta aktivt i lärarkollegiet. Det huvudsakliga arbetsspråket är svenska men undervisning på engelska kan ingå.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt kandidatexamen i journalistik eller bildjournalistik, samt är behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning finns följande bedömningsgrunder:

- Relevanta ämneskunskaper för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
- Praktisk erfarenhet av att skapa journalistiskt innehåll (bild, rörlig bild, grafik, text) i olika kommunikationskanaler.
- Praktisk erfarenhet av att arbeta med journalistiskt berättande i nyhetsrapportering, dokumentärer och storytelling.
- Praktisk erfarenhet av layout och redigering, både digitalt och i print.
- Erfarenhet av kursansvar/kursutveckling inom området bildjournalistik och visuell kommunikation samt journalistik.
- Erfarenhet av att föreläsa, planera och hålla i workshops och seminarier.
- Erfarenhet av att jobba med digitala undervisningsverktyg som till exempel lärplattformar och onlinemötesverktyg.
- Erfarenhet av distansundervisning.
- Mycket god muntlig och skriftlig förmåga på svenska och engelska.
- Förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet med varierande undervisningsmetoder.
- Förmåga att planera, organisera och prioritera arbete på ett effektivt sätt.
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället inom verksamhetsområdet.

Följande bedömningsgrunder är meriterande:

- Erfarenhet av arbete inom public service samt större nyhetsorganisationer är meriterande.
- Erfarenhet av administration och genomförande av live-sändningar är meriterande.
- Erfarenhet av webbadministration är meriterande.
- Utbildning i pedagogik är meriterande.
- Intresse för AI-tekniker och hur AI används inom journalistik och kommunikation är meriterande.

Särskild hänsyn kommer att tas till samarbetsförmåga, pedagogisk insikt, ansvarstagande och hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen och dess framtida utveckling.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde: Tillsvidareanställning på heltid med tillträde 1 juli 2023 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Lottie Jangdal, mailto:[email protected], 010-142 84 81 och ämnesföreträdare Ingela Wadbring, mailto:ingela.wadbring@miun.se. Se även institutionens hemsida https://www.miun.se/kki

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-06-15.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i elektronik inom ljudavbildande system

Ansök    Maj 24    Mittuniversitetet    Doktorand
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens. Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www. miun.se/stc) söker en doktoran... Visa mer
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.

miun.se/stc) söker en doktorand inom ljudavbildande system. Forskningen kommer att genomföras tillsammans med industriella partners i ett större projekt som integrerar teknologiutmaningar inom sensorteknik för industriella och medicinska tillämpningar.Arbetsuppgifter

Vi erbjuder en doktorandtjänst inom ljudbaserad mätteknik fokuserad på att studera ljudavbildande system med mikrofonarrays, beamforming och klassificering med maskininlärning. Tjänsten är relaterad till samverkande forskargrupper med verksamhet inom maskininlärning, ljudanalys och bildanalys samt artificiell intelligens. Forskningen för tjänsten genomförs i nära samarbete med nationella och internationella samarbetspartners.

Fokus för tjänsten ligger inom området ljudavbildning för karakterisering, positionering och klassificering av ljud. Tjänsten kan även innehålla implementeringsaspekter av maskininlärningsmodeller på inbyggda system. Arbete kan vara av experimentell och teoretisk karaktär och inkludera datainsamling, utveckling och verifiering av modeller samt generalisering av lösningar.


Behörighet och bedömningsgrund

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, datateknik eller ämnen nära besläktade med dessa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på förkunskapernas relevans för att arbeta med ljud, beamforming och maskininlärning, relevans i examensarbete, projektarbeten, kurser och intervjuer med de sökande. Signalprocessning av ljud, användande av mikrofonuppställningar för positioneringssyften och erfarenhet av olika maskininlärningsmodeller ses som en fördel. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga och initiativförmåga kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning 

Anställning och tillträde

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och förväntas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.


Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Patrik Österberg mailto:[email protected], Telefon, +46 (0)10 142 86 14 och docent Jan Lundgren mailto:[email protected], Telefon +46 (0)10 142 85 56. Se även http://www.miun.se/stc.


Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, angivande av önskat forskningsområde enligt ovan, samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-06-14.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i elektronik med inriktning smarta kullager

Ansök    Maj 25    Mittuniversitetet    Doktorand
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens. Arbetsuppgifter Egen forskarutbildning innefattande forskning (100 %). Forskningsarbetet ino... Visa mer
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning (100 %).

Forskningsarbetet inom tjänsten kommer att ske i forskargruppen för autonoma sensorsystem. Du kommer att delta i ett stort europeiskt forskningsprojekt om Internet of Things (IoT) enheter med lång livslängd. Det kommer att uppnås genom att utveckla och integrera Energy Harvesting lösningar i utrustning och infrastruktur för att förbättra batterilivslängd eller för att ersätta batteriet helt.

Doktorandtjänsten fokuserar på en studie om smarta kullager. Kullager är på grund av sin kritiska roll ofta av stort intresse i industriella användningar eller transportsystem. Degradering och underhållsbehov ska därför kunna upptäckas med hjälp av övervakningssystem så tidigt som möjligt. I projektet kommer en elektromagnetisk omvandlare utvecklas och optimeras för att generera energi från kullagers rotationer. Samtidigt kommer relevanta signaler att genereras som gör det möjligt att detektera skador i kullagren. Arbetet kommer innehålla analys av omvandlarens struktur genom simuleringar och experiment, utvärdering av avvägningar mellan optimering för energiomvandling eller mätning, signalanalys med maskininlärning, samt systemintegration.

Som en doktorand i forskargruppen för autonoma sensorsystem kommer du att vara en central del av gruppen och samarbeta med andra doktorander, postdoktorer och seniora forskare. Dina studier kommer innehålla kurser och eget forskningsarbete, och du kommer att utveckla din kompetens genom teori och praktik. Du förväntas att ta initiativ genom att föra fram egna idéer, samt att bidra till publikationer och annan kommunikation av forskningsresultat. Forskargruppen i sin tur kommer att vara ett forum för diskussioner och ger dig handledning och stöd under dina studier och din yrkesutveckling. Du kommer att vara en del av en ledande forskningsgrupp inom lågenergi sensorsystem och du har möjligheten att nyttja gruppens stora internationella nätverk.

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, elektronik eller datateknik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Bedömningen av ansökningar ske på basis av sökandens tidigare meriter (t ex examensarbeten, projekt, praktik eller yrkeserfarenheter), relevansen av sökandens tidigare utbildning och kurser, resultat på tidigare utbildningar, samt sökandens motivation och vision för forskarstudier.

Vi anser det som fördelaktigt om sökanden trivs med arbete i gränslandet mellan mekaniska och elektriska system, samt har tidigare erfarenhet med sensorer eller omvandlare och deras utveckling och/eller optimering i simulering och/eller experiment. Tidigare erfarenhet med energy harvesting och/eller maskininlärning är meriterande men inget krav. Sökanden bör ha tidigare erfarenheter av programmering i t ex Python, Matlab eller C++.

Personliga egenskaper
Utöver dina tekniska kompetenser kommer din lämplighet för forskarstudier bedömas med hänsyn till din samarbetsförmåga, din förmåga att arbeta individuellt, samt din kommunikationsförmåga.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning. 

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.? 

Information
Närmare upplysningar lämnas av Prof. Bengt Oelmann mailto:[email protected], telefon: +46 (0) 10 142 87 02) eller prefekt?Patrik Österberg mailto:[email protected], telefon: +46 (0) 10 142 86 14).

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla ett CV, intyg från tidigare utbildning(ar), samt ett personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-06-20.

 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Visstidsanställd HR-specialist till HR-avdelningen

HR-avdelningen arbetar med hela kompetensförsörjningsprocessen och delprocesserna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. Vi ger stöd till universitetets ledning, institutioner och avdelningar. Inom Mittuniversitetet är vi 12 personer som arbetar på HR-avdelningen. Tillsammans utgör vi en avdelning som arbetar med vårt gemensamma uppdrag, uppdelat på orterna Sundsvall och Östersund. Arbetsuppgifter Som HR-specialist ansvarar du för att ... Visa mer
HR-avdelningen arbetar med hela kompetensförsörjningsprocessen och delprocesserna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. Vi ger stöd till universitetets ledning, institutioner och avdelningar. Inom Mittuniversitetet är vi 12 personer som arbetar på HR-avdelningen. Tillsammans utgör vi en avdelning som arbetar med vårt gemensamma uppdrag, uppdelat på orterna Sundsvall och Östersund.Arbetsuppgifter

Som HR-specialist ansvarar du för att ge våra chefer och arbetsgivarföreträdare specialiststöd i frågor inom hela HR-området inom ramen för kompetensförsörjaprocessen (ARUBA).

Du arbetar inom alla delprocesser och med alla förekommande arbetsuppgifter inom ramen för rollen som HR-specialist. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor och sköter ditt arbete i enlighet med gällande föreskrifter, avtal och interna dokument. 

Tillsammans med dina kollegor utvecklar du våra processer och arbetssätt. Du har erfarenhet från flertalet arbetsprocesser inom HR-området och därtill kopplade kunskaper inom arbetsrätten. Den konsultativa rollen ställer höga krav på ett pedagogiskt och problemlösande förhållningssätt. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka i gemensamt utvecklingsarbete samt genomföra/delta i utbildningar eller ansvar/fördjupning inom olika arbetsområden för att bidra till att universitetet bedriver ett effektivt och verksamhetsanpassat HR-arbete. 

Du arbetar både operativt och strategiskt. Du samverkar både internt inom organisationen, med fackliga parter samt externt utanför organisationen. Du är direkt underställd HR-chefen och arbetar i team med HR-administratörer och andra HR-specialister samt direkt mot verksamheten. Du bidrar till att HR är en kunskapsbärande partner och att våra arbetsgivarföreträdare får det stöd de behöver, inom ramen för HR- avdelningens uppdrag, för att kunna fullgöra sitt arbetsgivar- samt chefsansvar.Din bakgrund

Du ska ha relevant examen på högskole- eller universitetsnivå med inriktning mot HR och relevant erfarenhet.

Du har erfarenhet av HR-arbete på en HR-avdelning, gärna inom offentlig sektor. Du har förmåga att stödja, coacha och utveckla chefer i sin arbetsgivarroll.

Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, har goda kunskaper i både svenska och engelska och vana av att arbeta med digitala plattformar.


Dina egenskaper

I rollen som HR-specialist behöver du ha mycket god kompetens inom hela HR-området och stor förståelse för helheten och dess delar. Du trivs med att arbeta både processinriktat och situationsanpassat där du tar ansvar för din uppgift och strukturerar samt driver frågor på ett bra sätt. Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du arbetar lika bra självständigt som tillsammans med kollegor, har en god pedagogisk förmåga, är lyhörd och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. För att lyckas i rollen underhåller du din specialistkompetens kontinuerligt, har en aktiv omvärldsbevakning och är en kunskapsresurs för andra.

Eftersom HR är en funktion som ger stöd till arbetsgivarföreträdare krävs att du är serviceinriktad, tydlig, har hög samarbetsförmåga och är påläst i alltifrån föreskrifter till interna styrdokument. 

 

Anställning och tillträde

Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse/ dock längst till och med 2023-12-15. 

Anställningsort: Sundsvall

 

Kontaktperson

Närmare upplysningar lämnas av HR-chef Victoria Sjöbom, tfn 072-595 73 18. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-06-09. 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i elektronik inom rekonfigurerbara batterisystem

Ansök    Maj 24    Mittuniversitetet    Doktorand
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens. Arbetsuppgifter Egen forskarutbildning innefattande forskning (100 %). Forskningsarbetet för... Visa mer
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning (100 %).

Forskningsarbetet för denna doktorandtjänst kommer att utföras i kraftelektronikgruppen. Du kommer att ingå i en forskningsmiljö som arbetar inom områdena kraftomvandlare, elektriska drivlinor, energilagring inom transport och kraftnätsapplikationer. Elektriska energilagringssystem kommer att vara en mycket viktig del, i såväl elektrifiering av transportsystemet som att stödja elnätet för peak-shaving och stabilisering.

Doktorandpositionen fokuserar på utveckling av rekonfigurerbara batterisystem för förbättrad energieffektivitet, flexibilitet och redundans. För hög tillförlitlighet behöver batteripaket och individuella celler omfattande övervakning och modellering för uppskattningar av laddningstillstånd och hälsa. I projektet kommer rekonfigurerbara batterihanteringssystem att utvecklas baserat på inbyggda system som använder modeller och/eller metoder för maskininlärning; I projektet kommer de olika energilagringstillämpningarna både i fordon och elnät att undersökas och utvecklas för förbättrad prestanda och flexibilitet.

Som doktorand i kraftelektronikgruppen kommer du att vara en vital del av forskargruppen och samarbeta med andra doktorander, postdoktorer och seniora forskare. Dina studier kommer att bestå av kurser och eget forskningsarbete, utveckla dina kompetenser genom både teoretiska studier och experimentella undersökningar. Du förväntas föra fram egna idéer i utvecklingen av vår forskningsagenda, och att aktivt bidra till publicering och presentation av forskningsresultaten. Forskargruppen kommer i sin tur att ge ett forum för diskussion, handledning och assistans under dina studier, vilket stödjer din forskning och karriärutveckling.

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, elektronik eller datateknik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Bedömningen av ansökningar ske på basis av sökandens tidigare meriter (t ex examensarbeten, projekt, praktik eller yrkeserfarenheter), relevansen av sökandens tidigare utbildning och kurser, resultat på tidigare utbildningar, samt sökandens motivation och vision för forskarstudier.

Vi anser det som fördelaktigt om sökanden trivs med arbete i gränslandet mellan mekaniska och inbyggda system. Tidigare erfarenhet av kraftelektronik är meriterande, men inte ett krav. Du har tidigare erfarenhet av programmering av inbyggda system och ser gärna att du även har erfarenhet av utveckling av elektronikhårdvara.

Personliga egenskaper
Utöver dina tekniska kompetenser kommer din lämplighet för forskarstudier bedömas med hänsyn till din samarbetsförmåga, din förmåga att arbeta individuellt, samt din kommunikationsförmåga.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning. 

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.?

Information
Närmare upplysningar lämnas av Prof. Kent Bertilsson mailto:[email protected]@miun.se, telefon: +46 (0) 10 142 89 15) eller prefekt?Patrik Österberg mailto:[email protected]@miun.se, telefon: +46 (0) 10 142 86 14).

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla ett CV, intyg från tidigare utbildning(ar), samt ett personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-06-20.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Laborationsassistenter till kursen Ingenjörsmetodik

Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre. Arbetsuppgifter ?? Som laborationsassistent i kursen Ingenjörsmetodik på Mittuniversitetets civilingenjörsprogram kommer du att spela en viktig roll för nya stu... Visa mer
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap.

Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Arbetsuppgifter ??
Som laborationsassistent i kursen Ingenjörsmetodik på Mittuniversitetets civilingenjörsprogram kommer du att spela en viktig roll för nya studenter genom att assistera dem på laborationer.

Dina arbetsuppgifter inkluderar att förklara problemuppställningar, svara på frågor och vägleda studenter genom laborationerna. Du förväntas ha god kännedom om laborationerna och vara tillräckligt pedagogisk för att kunna ge hjälp på ett tydligt och begripligt sätt. Du kommer också att behöva ha tillräcklig social förmåga för att kunna identifiera när studenter behöver hjälp eller vägledning.

Dina arbetsuppgifter kommer också att inkludera samarbete med andra studenter och personal på institutionen för att säkerställa att laborationerna genomförs på ett effektivt och säkert sätt. Detta innefattar att delta i möten och samarbeta med kursansvarig och andra assistenter för att säkerställa att laborationerna är väl förberedda. Du kommer också att behöva hjälpa till med att utvärdera studenternas prestationer och ge feedback på deras arbete.

I rollen som laborationsassistent kommer du att ha möjlighet att utveckla dina pedagogiska och kommunikativa färdigheter samtidigt som du hjälper andra studenter att lyckas på laborationerna. Du kommer att vara en del av en positiv och stödjande arbetsmiljö och ha möjlighet att bygga värdefulla kontakter inom din utbildning.

Din bakgrund
Vi söker dig som är

- Studerande Civilingenjörsstudent
- Godkänd i minst 42 hp från år 1, inklusive ingenjörsmetodik

Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

- Det är också fördelaktigt om du på något sätt är engagerad i mottagandet av nya studenter.

Dina egenskaper
För att vara framgångsrik i rollen som laborationsassistent i Ingenjörsmetodik söker vi efter studenter som är både engagerade och pedagogiska.

Du är en kommunikativ person som tycker om att arbeta med andra människor och kan anpassa ditt sätt att förklara komplicerade problem på ett lättförståeligt sätt.

Du har en positiv inställning till att hjälpa andra, är tålmodig och har förmågan att ge konstruktiv feedback.

Vi ser också att du har en positiv inställning och kan samarbeta effektivt med andra laborationsassistenter och lärare i kursen. Du har förmågan att arbeta självständigt när det behövs och är villig att ta på dig extra ansvar när det behövs för att stödja eleverna och se till att kursen fungerar smidigt.

Anställning och tillträde
Som laborationsassistent vid Mittuniversitetet har du en så kallad intermittent anställning. Det innebär att du kommer att tillhöra en personalpool och anställs vid varje enskilt tillfälle samt får ekonomisk ersättning per timme. Hur mycket man får arbeta som laborationsassistent varierar, eftersom du blir erbjuden arbete när behov finns. Det innebär att du kommer att erbjudas enstaka, kortvariga anställningstillfällen under perioden 2023-08-21 till och med 2024-08-20.

Kursstart är den 2023-08-28 och du förväntas kunna delta på ett uppstartsmöte med information om anställningen, laborationerna och förberedelser någon gång mellan den 21:a och 28:e augusti.

Anställningsort: Sundsvall? 

Information
Närmare upplysningar lämnas av Prefekt?Claes Mattsson, mailto:[email protected], 010-142 84 98, Studierektor Johan Persson,mailto:[email protected], 010 - 142 78 94, eller Adjunkt Jonas Lindeberg, mailto:[email protected], 010 – 172 65 42.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska. Till ansökan önskas CV och personligt brev samt utdrag på studieresultat från Ladok samt eventuella andra handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-06-30.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Systemspecialist

Ansök    Maj 12    Mittuniversitetet    Systemarkitekt
Avdelningen infrastruktur ansvarar för Mittuniversitetets IT, Servicecenter, fastighet och campusservice. Avdelningen består av ca 70 medarbetare och är verksam både i Östersund och i Sundsvall. Inom avdelningen hanteras bland annat teknisk support, utveckling, drift, informationssäkerhet, telefoni, servicecenter, vaktmästeri, tryckeri, lokaler och hyresavtal. Avdelningen har både ett operativt och ett strategiskt ansvar inom dessa områden. T Drift & ... Visa mer
Avdelningen infrastruktur ansvarar för Mittuniversitetets IT, Servicecenter, fastighet och campusservice. Avdelningen består av ca 70 medarbetare och är verksam både i Östersund och i Sundsvall. Inom avdelningen hanteras bland annat teknisk support, utveckling, drift, informationssäkerhet, telefoni, servicecenter, vaktmästeri, tryckeri, lokaler och hyresavtal. Avdelningen har både ett operativt och ett strategiskt ansvar inom dessa områden.T Drift & Utveckling är en av fem enheter inom avdelningen för Infrastruktur vid Mittuniversitetet.

Enheten består av 15 medarbetare. Enhetens uppdrag är att leverera drift- och utvecklingstjänster på ett effektivt, säkert och serviceinriktat sätt. Målgruppen är studenter, medarbetare och externa intressenter.

Ansvarsområden inom IT Drift & Utveckling är systemdrift, systemutveckling och arkitektur, nät och klientmanagering. Tvärfunktionella arbetsområden är IT-säkerhet, investeringar, upphandling, riskhantering och systemintegrationer.

Arbetsuppgifter

Vill du vara en del av Mittuniversitetets IT-drift och delta i olika utvecklingsprojekt? Då är detta rätt jobb för dig! Här vill vi skapa möjligheten för medarbetarna att utveckla verksamheten och utvecklas som individer.

Du kommer att ingå i ansvarsområde systemdrift och arbeta med förvaltning och underhåll av universitets IT-infrastruktur. Ansvarsområdet innefattar bland annat Linux- och Windowssystem, lagringslösningar och backup.

Arbetsuppgifterna består bland annat av installation, konfiguration och felsökning, medverkan som IT-kompetens i upphandlingar, utredningar och rapporter gällande IT-system. Som systemspecialist arbetar du mycket självständigt med stort eget ansvar. Eftersom det handlar om att arbeta med kritiska system är det mycket viktigt att vara noggrann och ansvarsfull.

I ditt arbete kommer du att ha kontakt med systemägare, förvaltning och utvecklare. I tjänsten ingår även omvärldsbevakning och nätverkande inom området. Gemensamt för samtliga ansvarsområden inom IT-drift och utveckling är ett kontinuerligt arbete med säkerhet och dokumentation, i vissa fall utbildning av användare.

Beredskap, övertid och resor kan förekomma i tjänsten.

Kvalifikationer 

Du har en akademisk utbildning inom IT, datateknik, systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har minst 2 års erfarenhet av att arbeta med IT-drift, gärna inom applikation och infrastruktur.

Vidare vill vi att du har en god kunskap och kännedom om någon Linux-distribution, på en sån nivå att du klarar dig väl utan grafiskt interface och skulle kunna sätta upp en webbserver utan problem.

Du ska även vara bekant med och ha arbetat med molnbaserade tjänster. Du bör ha erfarenhet och kompetens i moderna lagringslösningar för en hybrid IT-miljö.

Arbetet sker i nära samarbete med annan personal inom infrastrukturavdelningen och resten av universitetet, därför är en god samarbets- och kommunikativförmåga samt hög servicekänsla viktig. Arbetet innebär både självständigt arbete och arbete i grupp. Du behöver därför vara bekväm med att själv strukturera och ansvara för ditt arbete och dina leveranser, men även tycka om samarbete med andra.

Du ska tycka att det är roligt att arbeta med felsökning och lösa komplexa problem. Det är av stor vikt att du har för vana att arbeta proaktivt och tar gärna med dig input från användarna, alltid med verksamheterna vi stödjer i fokus. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

 Tjänsten kräver att du kan kommunicera både på svenska och engelska och då både i tal och skrift.

Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund eller Sundsvall

Information  

Närmare upplysningar lämnas av enhetschef Daniel Berg, 010-172 65 44.

Ansökan

Vi genomför urval och intervjuer löpande.

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem, senast 2023-06-02.


Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Assistent för att koda elevsvar i TIMSS

Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre. Arbetsuppgifter: Denna anställning sker på plats i Sundsvall tillsammans med flera andra medarbetare vid Mittuniversitetet. Du som blir anställd kommer koda ... Visa mer
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap.

Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Arbetsuppgifter:
Denna anställning sker på plats i Sundsvall tillsammans med flera andra medarbetare vid Mittuniversitetet.

Du som blir anställd kommer koda elevsvar i TIMSS under perioden 7 juni till 22 juni, 2023.

Kvalifikationer och bakgrund:
Vi söker dig som känner engagemang för uppgiften, är ordningsam och pålitlig. Kravet är att du har läst Naturvetenskapligt program vid gymnasium och/eller Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6 30hp.

Anställning och tillträde:
Som assistent vid Mittuniversitetet har du en så kallad intermittent anställning, vilket innebär att du anställs vid varje enskilt tillfälle samt får ekonomisk ersättning per timme. Arbetet pågår från och med 7 juni och som längst fram till 22 juni 2023 - beroende på när kodningen är färdig, med en omfattning på mellan 0 - 40 timmar per vecka. 

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning, timlön per arbetad timme.

Information:
Närmare upplysningar lämnas av universitetslektor Nina Eliasson, mailto:[email protected] , tel. 010-142 86 81.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-06-06.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Operativ IT-arkitekt

Avdelningen infrastruktur ansvarar för Mittuniversitetets IT, Servicecenter, fastighet och campusservice. Avdelningen består av ca 70 medarbetare och är verksam både i Östersund och i Sundsvall. Inom avdelningen hanteras bland annat teknisk support, utveckling, drift, informationssäkerhet, telefoni, servicecenter, vaktmästeri, tryckeri, lokaler och hyresavtal. Avdelningen har både ett operativt och ett strategiskt ansvar inom dessa områden. IT Drift &... Visa mer
Avdelningen infrastruktur ansvarar för Mittuniversitetets IT, Servicecenter, fastighet och campusservice. Avdelningen består av ca 70 medarbetare och är verksam både i Östersund och i Sundsvall. Inom avdelningen hanteras bland annat teknisk support, utveckling, drift, informationssäkerhet, telefoni, servicecenter, vaktmästeri, tryckeri, lokaler och hyresavtal. Avdelningen har både ett operativt och ett strategiskt ansvar inom dessa områden.IT Drift & Utveckling är en av fem enheter inom avdelningen för Infrastruktur vid Mittuniversitetet.

Enheten består av 15 medarbetare. Enhetens uppdrag är att leverera drift- och utvecklingstjänster på ett effektivt, säkert och serviceinriktat sätt. Målgruppen är studenter, medarbetare och externa intressenter.

Arbetsuppgifter 

Mittuniversitetet söker en driven och erfaren IT-arkitekt inom IT-drift som vill vara med och bidra till utvecklingen av vår tekniska infrastruktur och driva förändring i en dynamisk miljö. Som IT-arkitekt kommer du att arbeta nära vår Infrastrukturavdelning och ta ansvar för att utveckla, implementera och underhålla IT-system och tekniska lösningar som stödjer universitetets verksamhet och forskning. Vi erbjuder bra förmåner, möjligheter till karriärutveckling och en arbetsmiljö som uppmuntrar till innovation och kreativitet. Ansök idag och bli en del av vår enhet! 

Arbetsuppgifterna består bland annat av installation, konfiguration och felsökning, medverkan som IT-kompetens i upphandlingar, utredningar och rapporter gällande IT-system. Som operativ IT-arkitekt arbetar du mycket självständigt med stort eget ansvar. Nätverkande inom området är en del av ditt arbete.

Dina ansvarsområden kommer även att inkludera: 

- utveckla och implementera lösningar för att övervaka, hantera och underhålla våra system och klienter, både fysiska och virtuella
- designa, dokumentera och implementera processer och rutiner för systemdrift och klienthantering
- delta i teknisk planering, utvärdering och implementering av nya system och programvaror
- hålla dig uppdaterad om nya tekniker och verktyg för att förbättra vår systemdrift och klienthantering.

I ditt arbete kommer du att ha kontakt med systemägare, förvaltning och utvecklare.

Gemensamt för samtliga ansvarsområden inom IT-drift och utveckling är ett kontinuerligt arbete med säkerhet och dokumentation, i tjänsten som IT-arkitekt ingår att utbilda såväl teknisk personal som medarbetare.

Beredskap, övertid och resor kan förekomma i tjänsten.

Kvalifikationer  

Du har en akademisk utbildning inom IT, datateknik, systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av IT-drift och är van att hantera komplexa IT-miljöer. Du har en bred teknisk kunskap inom bland annat nätverk, servrar, lagring, backup och virtualisering.

Du har erfarenhet av att arbeta med två eller fler av dessa områden: 

- teknisk arkitektur
- molntjänster och en förståelse för hur de kan användas för att stödja verksamhetens behov
- Linux- och Windowssystem
- lagringslösningar och backup.

Tjänsten kräver att du kan kommunicera både på svenska och engelska och då både i tal och skrift.

Som person är du självgående, initiativtagande och har en förmåga att leda och driva förändringsprojekt.

Du har även en god kommunikativ förmåga och är van vid att samarbeta med både tekniska och icke-tekniska intressenter. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund eller Sundsvall

Information

Närmare upplysningar lämnas av enhetschef Daniel Berg, 010-172 65 44.

Ansökan

Vi genomför urval och intervjuer löpande.
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem, senast 2023-06-02.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Forskare i energiteknik

Ansök    Maj 8    Mittuniversitetet    Forskarassistent
Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH) har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom institutionens ämnen med fokus på hållbar utveckling. I Sverige produceras ca 2 TWh biogas varje år via rötning av organiskt avfall men vidareutveckling av biogasmarknaden begränsas av mängden tillgängligt organiskt avfall. En alternativ väg är att biomassarester, som avfall från ... Visa mer
Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH) har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom institutionens ämnen med fokus på hållbar utveckling.I Sverige produceras ca 2 TWh biogas varje år via rötning av organiskt avfall men vidareutveckling av biogasmarknaden begränsas av mängden tillgängligt organiskt avfall.

En alternativ väg är att biomassarester, som avfall från skogen och lantbruk, förgasas till syntesgas. Därefter syntetiseras gasen till bio-SNG (Substitute Natural Gas) genom biologisk metanisering. Enligt teorin möjliggörs en ökning av biogasproduktion till 70 TWh med denna metod. Forskningsprojektet BiGaCO syftar därav till att utveckla marknadsanpassad energi-miljöteknik för att producera metan från syntesgas (H2 + CO) genom biologisk metanisering. Vi söker nu en forskare som ska arbeta med metanisering av kolmonoxid via anaerob rötning, torrötning, våtrötning och aerob rötning.

Arbetsuppgifter ??

Forskaren kommer att arbeta med metanisering av kolmonoxid via anaerob rötning, torrötning, våtrötning och aerob rötning vilket utförs i bioreaktor. I arbetet ingår även att med hjälp av LC-RID, LC-DAD och LC-MS analysera och kvantifiera föreningar som acetater, butyrater och propionater samt att med GC-TCD, GC-MS och GC-FID analysera och kvantifiera gaser som CO, CO2, CH4 och H2.

Din bakgrund

Tjänsten kräver avlagd doktorsexamen inom passande område för de beskrivna arbetsuppgifterna. Flerårig erfarenhet med liknande arbetsuppgifter som efterfrågas är meriterande. Meriterande är även erfarenhet av att arbeta sterilt samt praktiskt handhavande av bioreaktorer och analysinstrument som beskrivs ovan i arbetsuppgifterna. God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska är viktigt.

Dina egenskaper  

Förutom goda ämneskunskaper både teoretiskt som praktiskt kommer stor vikt att läggas vid samarbetsförmåga, initiativkraft, noggrannhet och personlig lämplighet för arbete i forskningsprojekt. 

Anställning och tillträde

Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid från och med 2023-06-20 eller enligt överenskommelse, dock längst tom 2023-08-31.

Anställningsort: Sundsvall

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt?Madelen Olofsson, mailto:[email protected] eller 010-142 88 67, samt av projektledare Wennan Zhang, mailto:[email protected].

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-05-29.Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Forskningsingenjör i datateknik, inriktning 5G-testbäddsdesign

Ansök    Maj 10    Mittuniversitetet    Forskarassistent
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens. Arbetsuppgifter Du kommer att jobba med verktyg och ramverk (t. ex. OpenAirInterface, Open5... Visa mer
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Arbetsuppgifter

Du kommer att jobba med verktyg och ramverk (t.

ex. OpenAirInterface, Open5GS, SDR, trafikgeneratorer och analysatorer, realtidsoperativsystem och andra) för experimentell installation och utvärdering. Implementering och återanvändning av tekniker för fysiska och MAC-lagret, trådlösa kontrollalgoritmer och olika kontrollscenarier är också en del av arbetsbeskrivningen.

Positionen kräver aktiv och effektiv spridning av designvalen till intressenter och upprätthållande av ett dokumenterat register över installation och kod. Du förväntas även publicera artiklar vid internationella konferenser och tidskrifter av hög kvalitet. Anställningen kan också innefatta arbetsuppgifter såsom stöd i projektledning och labbdesign för trådlösa IoT-kurser, men inte till mer än 20% av arbetstiden.

Behörighet

Du måste ha en master-, licentiat- eller doktorsexamen i trådlös kommunikation, signalbehandling, inbyggda styrsystem eller ett närbesläktat område inom elektroteknik eller datateknik.

Bedömningsgrunder

Du måste ha en meritlista med oberoende design och utveckling av prototyper och demonstratorer inom relevanta områden. Den bör även ha en gedigen bakgrund inom två av följande områden:

•  Praktisk arbetslivserfarenhet inom inbyggda system och trådlös nätverksteknik, exempelvis 5G, LTE, WiFi, V2X, UAV.

• Kunskap om den senaste 3GPP-utvecklingen på PHY/MAC-lageralgoritmer och protokoll, samt koncept baserade på artificiell intelligens (AI) eller maskininlärning (ML).

• Erfarenhet av trådlös systemmodellering, algoritmdesign, nätverksanalys, simuleringsverktyg, Matlab, C ++, Python och SDR.

• Förståelse för drift och ML/AI-baserad optimering av trådlösa och end-to-end-kommunikationssystem, protokoll, videoströmmar och cloud/edge-beräkningar.

• Kunskap inom fordonsområdena automatiserad körning, säkerhetskritisk mjukvara och systemdesign, funktionssäkerhet, intelligenta transportsystem, molnlösningar, etc.

Personliga egenskaper

Du bör självständigt kunna stödja forskningsaktiviteter inom tidigare nämnda områden och kombinera goda analytiska färdigheter med en stark förmåga till praktiskt genomförande.

Övriga bedömningsgrunder
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift krävs för att presentera och publicera forskningsresultat.

Handläggning

Anställningen bereds i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde

Anställningen omfattar heltid under 11,5 månader med start enligt överenskommelse, men gärna så snart som möjligt.

Anställningsort: Sundsvall? 

Information

Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Mikael Gidlund, mailto:[email protected], eller prefekt?Patrik Österberg, mailto:[email protected], tel. 010-1428614.

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska och innehålla följande:

• Ett brev som anger motivation, relevanta kvalifikationer och ambitioner för positionen.

• En aktuell meritförteckning.

• Kopior av relevanta examensbevis (Master of Science eller PhD). På begäran kan du bli ombedd om en officiell engelsk översättning.

• FoU-portfölj. En fullständig förteckning över projekt eller publikationer ska bifogas med uppgift om vilka arbeten sökanden önskar ska beaktas. Du kan bifoga upp till 3 dokument/publikationer.

• Övriga kvalifikationer, inklusive deltagande i kommittéer eller styrelser, deltagande i organisationer och liknande.

• Önskvärt/meriterande avseende anställningen. Referenser/rekommendationer.Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-06-15.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i informationssystem

Ansök    Maj 8    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem. Vi söker en doktorand i informationssystem till vår ämnesgrupp arkiv- och informations­vetenskap vid Campus Sundsvall, där vi bedriver forskning, utbildning och samverkan för ... Visa mer
Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.Vi söker en doktorand i informationssystem till vår ämnesgrupp arkiv- och informations­vetenskap vid Campus Sundsvall, där vi bedriver forskning, utbildning och samverkan för att bidra till organisationsutveckling och samhällsnytta.

Vi följer bl. a. noggrant utvecklingen gällande arbetet med en ny digital infrastruktur och den politiska kanondebatten för att beforska ev. demokratiska effekter på arkivens tillkomst och tillgängliggörande. Att proaktivt försöka tillse att dagens offentliga myndigheters arbete blir möjligt att förstå i en framtid är en stor utmaning, exempelvis med införandet av moderna tekniker som AI och blockkedjor.

Ämnesgruppens deltagare är en del av https://www.miun.se/Forskning/forskargrupper/fodi/ vid Mittuniversitetet.

Forskningen inom arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitet fokuserar på följande områden:

- Professionens förändring kopplat till digitalisering; användare och värde, användning, användbarhet av arkivmaterial. I digitalisering skapas möjligheter till nya användningsområden och därmed nya värden för arkivmaterial.

- Demokrati, att förstå arkivens demokratiska funktion även i digitalisering skapar underlag för att utveckla nya arkivvetenskapliga metoder och teorier.

- Informationsförvaltning (e-förvaltning) är samlingsnamnet för hur offentlig sektor på ett effektivt sätt ska kunna hantera och förvalta sin information på kort och lång sikt.

Denna doktorandanställning har särskilt fokus inom de första två områdena.

https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/nmt-allman-studieplan-informationssystem-201201.pdf utvecklar kunskap om människors design och bruk av informationsteknologier i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. I ämnet förenas olika perspektiv, inriktningar och forskningstraditioner i studiet av information, informationssystem och informationsteknologier i en samhällelig kontext.

Forskarutbildningsämnet har förutom arkiv- och informationsvetenskap även koppling till två andra grundutbildningsämnen: industriell organisation och ekonomi samt informatik.

Arbetsuppgifter

Egen forskarutbildning innefattande forskning (80 %) samt undervisning och administrativt arbete (20 %).

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i arkiv- och informationsvetenskap eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

Sökanden ska kunna redovisa sin förmåga till vetenskapliga arbeten. Detta kan vara till exempel i form av magister/masteruppsats, vetenskapliga publikationer eller deltagande i forskningsprojekt. Särskild meriterande är pedagogisk erfarenhet och då gärna på universitetsnivå. Vid bedömning läggs särskild vikt vid den sökandes kompetens inom ämnesområdet arkiv- och informationsvetenskap, speciellt i relation till fokusområdena ovan.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är självgående samt tar ansvar för dina uppgifter och att driva ditt arbete framåt. Du ska ha en dokumenterat god samarbetsförmåga och en pedagogisk insikt vilket bl.a. innebär en god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och hur du kan anpassa och förmedla ditt budskap till mottagaren. Vi ser också att du har en analytisk förmåga, dvs en förmåga att analysera och arbeta med komplicerade och komplexa frågor.

Övriga bedömningsgrunder

Tjänsten förutsätter god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska och svenska samt grundläggande IT-kunskaper.

Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.?

Information

Närmare upplysningar lämnas av Professor Erik Borglund, mailto:[email protected], +46 (0) 10 142 8933, +46 (0) 72 5818933, samt ämneshandläggare Maria Kallberg Khanahmadi, mailto:[email protected], 010-142 84 09.

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, en beskrivning av tänkt forskningsområde med motivering till varför området är av intresse (max 2 sidor) samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-06-15. Visa mindre

Forskare i kemiteknik

Ansök    Maj 2    Mittuniversitetet    Forskarassistent
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre. Som forskare i kemiteknik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik (IMD) verkar du inom forskningscentret FSCN. Här finns en sta... Visa mer
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap.

Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Som forskare i kemiteknik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik (IMD) verkar du inom forskningscentret FSCN.

Här finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Vi arbetar multidisciplinärt och utvecklar kunskap och teknologi som framför allt möjliggör resurseffektiva processer, ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Vi stödjer kunskapsutvecklingen inom näringslivet både regionalt och nationellt genom nära samverkan med företag och genom att erbjuda utbildningar med stark forsknings- och näringslivsanknytning.

Vi söker nu en erfaren forskare som kan driva projekt som involverar multidisciplinära forskningsnätverk från akademi till industri.

Arbetsuppgifter ??

Som forskare hos oss arbetar du i team och i projektform, ofta med kollegor från andra ämnesområden. Arbetet är självständigt, där du planerar ditt arbete med hjälp och stöd av kollegor och i diskussion med industriella partners. Genom att utveckla tillförlitliga analyser av sulfoneringsgrad ner till fibernivå kommer ditt arbete att utgöra en viktig kunskapsbit för att bättre kunna optimera kemitermomekanisk massa (CTMP) för att uppnå bättre och jämnare fiberegenskaper. Mer specifikt kommer du att arbeta med synkrotronaccess, röntgenfluorescensteknik, polykapillär optik, samt utveckling av metodik relevant för kvalitetsutveckling inom kemisk- och mekanisk massaproduktion. I arbetet ingår också experimentellt laborativt arbete med utveckling av våtstarka CTMP-baserade material för användning i olika typer av produkter.

Din bakgrund

Vi söker en medarbetare med doktorsexamen i kemiteknik med fokus på massa- och pappersteknologi och med erfarenhet av både akademi- och industriforskning med tvärvetenskapligt arbete. För den aktuella positionen krävs gedigen kunskap inom områdena massa- och pappersteknologi, analytisk kemi speciellt avseende XRF-teknik, materialkemi och modifiering av biobaserade material.

Som forskare ansvarar du för att initiera förbättringsarbete och delta i utvecklingen av våra processer och koncept. I denna tjänst kan du förvänta dig en flexibel och utmanande vardag med stora möjligheter till personlig utveckling.

Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

Dina egenskaper  

I rollen som forskare hos oss bör du vara utåtriktad och bra på att både ta ansvar och egna initiativ för att driva våra projekt framåt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställning och tillträde

Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid från och med 2023-08-01 eller enligt överenskommelse/ dock längst tom 2023-12-31.

Anställningsort: Sundsvall

Information

Närmare upplysningar lämnas av Claes Mattsson (prefekt IMD), mailto:[email protected]  010-1428498, eller av Birgitta Engberg (centrumledare FSCN), mailto:[email protected], 010-1428897. Du kan besöka FSCN online: https://www.miun.se/fscn

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan bifogas:

•        Meritförteckning. Max 2 sidor.

•        Vidimerad kopia av examensbevis (doktorsexamen).

•        Redogörelse för vetenskaplig verksamhet, fullständig publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

•        Personligt brev. Beskriv dina visioner och mål för tjänsten i relation till dina meriter och intressen. Max 1 sida.

•        Eventuella övriga handlingar som sökanden åberopar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 23-05-31.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Assistenter till institutionen för hälsovetenskaper, i ämnet omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående. Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbet... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Ämnet omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad.

Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Vi söker nu assistenter till klinisk träningsavdelning under höstterminen 2023.

Arbetsuppgifter ??

Uppdraget innebär att handleda studenter i praktiska moment, tisdagar och torsdagar kl. 17-19 med början efter terminsstart. Detta är även ett bra tillfälle för dig att repetera olika moment och träna handledning. Du som tar uppdraget får ersättning och ett intyg till ditt CV.

Din bakgrund

Du ska vara student på sjuksköterskeprogrammet i termin 5 eller 6 under vårterminen 2023.

Dina egenskaper  

I rollen som assistent krävs att du är engagerad och insatt i de praktiska moment som förekommer i sjuksköterskeutbildningen.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Anställning och tillträde

Intermittent anställning, ca 4 timmar per vecka. Arbetet utförs under höstterminen 2023 med tillträde vid terminsstart.

Anställningsort:?Sundsvall.? 

Information

Närmare upplysningar lämnas av KTC-ansvariga lärare Marie Ericsson mailto:[email protected] och Erika Gillström mailto:[email protected] proprefekt Ulla Näppä mailto:ulla.napp[email protected] . Se även avdelningens hemsida http://www.miun.se/omv/

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska. Bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast?2023-06-19.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Biblioteksvärdar

Universitetsbibliotek och studentstöds uppdrag är att erbjuda bibliotekstjänster, lärande- och studentstöd. Lärandestödet innefattar att stödja informationskompetens i utbildningen och erbjuda en inspirerande studiemiljö för studenter. Med studentstöd avses central studievägledning, pedagogiskt stöd till studenter med varaktig funktionsnedsättning samt studenthälsa. Till detta kommer en växande publiceringsstödsverksamhet som riktar sig mot forskare. Bibli... Visa mer
Universitetsbibliotek och studentstöds uppdrag är att erbjuda bibliotekstjänster, lärande- och studentstöd. Lärandestödet innefattar att stödja informationskompetens i utbildningen och erbjuda en inspirerande studiemiljö för studenter. Med studentstöd avses central studievägledning, pedagogiskt stöd till studenter med varaktig funktionsnedsättning samt studenthälsa. Till detta kommer en växande publiceringsstödsverksamhet som riktar sig mot forskare. Biblioteket har också funktionen av ett arbetsplatsbibliotek för samtliga anställda vid lärosätet och är även öppet för allmänheten.Vi behöver biblioteksvärdar för läsåret 23/24 och söker dig som har minst två terminer kvar av studierna, är duktig på att samarbeta, trivs med att arbeta självständigt, är ordningsam, kommunikativ och beredd att ta ett stort eget ansvar.

Som biblioteksvärd kommer du att anställas som amanuens. Du får möjlighet att förena studier med arbete och komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet. Bibliotekskvärdar jobbar alltid två och två.

 I arbetsuppgifterna ingår bland annat:


• Låntagarservice i informationsdisken
• Utlån och återlämning av böcker
• Bokuppsättning

På Mittuniversitetets bibliotek får du jobba tillsammans med andra studenter på kvällar,
fredagseftermiddagar och lördagar för att bemanna biblioteket, hjälpa besökare med deras frågor samt jobba med rutiner som till exempel bokkuppsättning. 

Kvalifikationer

Behörighet att anställas som amanuens har den student som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid Mittuniversitetet. Examen får inte vara uttagen. Bestämmelser om anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen (HF) (SFS 2017:284), 5 kap 8–12§§.

Skall krav:
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Serviceinriktad
• Ansvarstagande
• Datorvana
• Kommunikativ
• Noggrann

Vi ser gärna att du har jobbat som biblioteksvärd tidigare eller har en likvärdig erfarenhet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Arbetstider

En kväll per vecka 15.45 -19.15, en fredagseftermiddag i månaden 13.45-17.15, en lördag i månaden 10.30-15.15. Vi reserverar oss för ev. ändringar. Du kommer att ges möjlighet att jobba på klämdagar, vid personaldagar och vid gemensamma personalmöten.

Anställning och tillträde

Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap §12 och omfattar ca 11 månader ht23-vt24. Önskad start 2023-08-15, eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2024-06-08.

Omfattning: 10-20 % av heltid. Arbetstiden är schemalagd och oftast förlagd till kvällar och helger.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund

Ansökan

Ansökan ska innehålla ett CV och ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt den matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ange om du önskar jobba i Sundsvall eller Östersund.

Information

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Anna Holmqvist mailto:[email protected]ör Sundsvall eller Maja Hörnberg mailto:[email protected] för Östersund.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-05-24.

Anställningsintervjuer kommer att ske löpande.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i biologi

Ansök    Apr 26    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH) har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom institutionens ämnen med fokus på hållbar utveckling. Biologi är läran om livet, och omfattar alla nivåer från den molekylära till den globala. Inom biologin studeras levande organismers organisation och funktioner, reproduktionsförmåga, arvsmassa, tillväxt och utveckling samt hur... Visa mer
Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH) har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom institutionens ämnen med fokus på hållbar utveckling.Biologi är läran om livet, och omfattar alla nivåer från den molekylära till den globala.

Inom biologin studeras levande organismers organisation och funktioner, reproduktionsförmåga, arvsmassa, tillväxt och utveckling samt hur de sprids, interagerar och samverkar med sin miljö och hur de evolverat. Biologin spänner därför över ett stort område av specialiserade forskningsgrenar där olika verktyg används för att studera levande organismer. Forskarutbildningen i biologi vid Mittuniversitetet är inriktad mot ekologi, genetik, naturresurser och naturvårdsbiologi.

Arbetsuppgifter

Forskarstudierna syftar till att öka kunskapen om den biologiska mångfalden och dynamiken i tallskogar med särskilt fokus på död ved, svampar, hålträd och tallmulm. Projektet söker besvara frågor som hur skogsbruk, produktivitet och brandhistorik påverkar kvaliteten (t.ex. vedkemi) och livslängden på döda stående träd, s.k. torrakor, samt hur vedkemin påverkar vilka svampsamhällen som utvecklas i död, liggande tallved. Här förväntas till exempel kådrika lågor från brandpräglade träd (kelo) hysa ett annat svampsamhälle än tallågor från produktionstallar eller träd som inte utsatts för brand. Projektet syftar också till att ta reda på mer om hur hålträd bildas; vilka svampar som orsakar hålröta hos levande tallar och hur olika rötsvampar påverkar vilken typ av hålträd som bildas. Här ingår även studier av tallmulmens ekosystem. Mulmens betydelse för evertebrater är välstuderat hos till exempel ek, men dåligt känt hos tall.

Studierna kommer att utföras i talldominerade skogslandskap med variation i både brandhistorik, skogsbruksintensitet och produktivitet. För att svara på frågorna i projektet kommer metoder som dendrokronologi, genetiska och molekylära analyser för identifiering av svampar samt vedkemiska analyser ingå. Projektet kommer att bidra till kunskapsuppbyggnad viktig för bland annat naturvårdande skötsel av tallskog.

Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i biologi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

Förutom goda ämneskunskaper kommer vikt att läggas vid specifika kunskaper om och intresse för skogsekologi, bevarandebiologi, mykologi, entomologi och statistik. Tidigare erfarenhet av forskningsarbete och fältstudier samt god förmåga att skriva vetenskapliga texter är meriterande. Även kunskaper i statistik ses som meriterande.

Personliga egenskaper

Förutom goda ämneskunskaper kommer stor vikt att läggas vid samarbetsförmåga, initiativkraft och personlig lämplighet för forskarutbildning så som god förmåga att planera och strukturera sitt arbete. Då doktoranden kommer att delta i undervisning ser vi gärna att den sökande besitter en god kommunikationsförmåga.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning. 

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.? 

Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Madelen Olofsson, mailto:[email protected], tfn 010-1428867 och Docent Mattias Edman, mailto:[email protected], tfn 010-1428429. Se även https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/ndh/.

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla:

·         styrkt meritförteckning

·         kopior av betyg och examensbevis

·         samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-06-07.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Forskare i teknisk fysik, inriktning triboelektriska nanogeneratorer

Ansök    Maj 2    Mittuniversitetet    Forskarassistent
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre. Arbetsuppgifter Forskargruppen inom Avancerade material vid forskningscentrumet FSCN utgör en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Vi arb... Visa mer
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap.

Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Arbetsuppgifter

Forskargruppen inom Avancerade material vid forskningscentrumet FSCN utgör en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik.

Vi arbetar tvärvetenskapligt och utvecklar kunskap och teknik som i första hand möjliggör resurseffektiva processer och ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial.

Forskningen har fokus på nanomaterial för energilagring och energiomvandling. Forskargruppen söker en forskare med inriktning mot energimaterial. I tjänsten ingår forskning och utveckling på triboelektriska fenomen och dess applikationer i form av nanogeneratorer för att konvertera förnyelsebar energi till elektrisk. Vidare ingår undervisning i fysik och teknisk fysik, främst inom våra civilingenjörsprogram.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörighet har den som avlagt en doktorsexamen i teknisk fysik eller förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Meriterande är erfarenheter från forskningsarbete inom det för tjänsten relevanta området. Speciellt meriterande är doktorsavhandling inom triboelektriska fenomen och dokumenterad expertis inom termodynamisk modellering av triboelektriska fenomen samt triboelektriska nanogeneratorer.

Du bör också ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Vid utvärdering lägger vi även stor vikt vid dina personliga egenskaper så som förmåga att uttrycka dig och din förmåga att samarbeta.

Handläggning

Anställningen bereds i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde

Tidsbegränsad anställning till och med 2024-06-30 med en omfattning om 50% av heltid. Tillträde 2023-07-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Claes Mattsson, Mittuniversitetet, 010-142 8498, mailto:[email protected] och ämnesföreträdare i teknisk fysik, Docent Jonas Örtegren, Mittuniversitetet, 010-142 7852, mailto:jonas.ortegren@miun.se. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/imd.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-05-19.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Forskare i kemiteknik

Ansök    Maj 2    Mittuniversitetet    Forskarassistent
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre. Som forskare i kemiteknik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik (IMD) verkar du inom forskningscentret FSCN. Här finns en sta... Visa mer
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap.

Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Som forskare i kemiteknik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik (IMD) verkar du inom forskningscentret FSCN.

Här finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Vi arbetar multidisciplinärt och utvecklar kunskap och teknologi som framför allt möjliggör resurseffektiva processer, ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Vi stödjer kunskapsutvecklingen inom näringslivet både regionalt och nationellt genom nära samverkan med företag och genom att erbjuda utbildningar med stark forsknings- och näringslivsanknytning.

Vi söker nu en disputerad person med industriell erfarenhet som vill jobba med forskning i samverkan med företag och med utbildning av yrkesverksamma inom främst skogsindustri- och leverantörsföretag.

Arbetsuppgifter ??

Arbetsuppgifterna för den medarbetare vi söker består av både forskning och undervisning. Inom undervisningsdelen kommer du att ansvara för samordning, utveckling och genomförande av fortbildningskurser riktade mot yrkesverksamma inom främst skogsindustrin.

Du kommer att jobba med forskning inriktad mot fibrer, fibermaterial samt dess produktionsprocesser inom vårt profilområde NeoPulp. I rollen som forskare kommer du också att jobba med utveckling av nya forskningsfrågor och i samverkan med företag söka finansiering och bygga projekt kring dessa.

Sammanfattningsvis så kommer du att jobba i samverkansprojekt (akademi-industri) både inom forskning och utbildning.

Bedömningsgrunder

Vi söker dig som har avlagt en doktorsexamen i kemiteknik, materialkemi eller närliggande ämnesområde. Industriell erfarenhet är särskilt viktigt för denna tjänst så du skall även ha mångårig erfarenhet från skogsindustrin med arbete inom forskning- och utveckling. Vi söker dig som har mycket goda kunskaper och erfarenheter om fibrer och fiberbaserade material, om framställningsprocesser för massa- och pappersprodukter samt erfarenhet av undervisning vid universitet/högskola.

Personliga egenskaper

Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig på engelska i både tal och skrift. Förväntningen är också att du har lätt för att ta till dig nya arbetssätt och tycker om/gillar utmaningen att arbeta med digitala verktyg och anpassad pedagogik för högkvalitativ distansutbildning. I rollen som forskare hos oss bör du vara utåtriktad och bra på att både ta ansvar och egna initiativ för att driva våra projekt framåt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övriga bedömningsgrunder

Meriterande?är om du har erfarenheter från annan industri (annan än skogsindustrin), kunskap inom andra material (andra än ved-, fiber- och pappersmaterial) samt innehaft ledande befattningar inom industrin. Även erfarenhet från undervisning vid grund- och gymnasieskola är meriterande likaså planering av och undervisning inom företagsinterna utbildningar. Det är också meriterande om du jobbat eller jobbar med för profilområdet NeoPulp relevanta frågeställningar (https://www.miun.se/en/neopulp). 

Handläggning

Anställningen bereds i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning?på heltid med tillträde eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Information
Närmare upplysningar lämnas av Claes Mattsson (prefekt IMD), mailto:[email protected]  010-1428498, eller av Birgitta Engberg (centrumledare FSCN), mailto:[email protected], 010-1428897. Du kan besöka FSCN online: https://www.miun.se/fscn

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan bifogas:

•        Meritförteckning. Max 2 sidor.

•        Vidimerad kopia av examensbevis (doktorsexamen).

•        Redogörelse för industriell erfarenhet

•        Redogörelse för vetenskaplig verksamhet, fullständig publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

•        Personligt brev. Beskriv dina visioner och mål för tjänsten i relation till dina meriter och intressen. Max 1 sida.

•        Eventuella övriga handlingar som sökanden åberopar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-05-23. 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Visstidsanställd HR-specialist till HR-avdelningen

HR-avdelningen arbetar med hela kompetensförsörjningsprocessen och delprocesserna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. Vi ger stöd till universitetets ledning, institutioner och avdelningar. Inom Mittuniversitetet är vi 12 personer som arbetar på HR-avdelningen. Tillsammans utgör vi en avdelning som arbetar med vårt gemensamma uppdrag, uppdelat på orterna Sundsvall och Östersund. Arbetsuppgifter Som HR-specialist ansvarar du för att ... Visa mer
HR-avdelningen arbetar med hela kompetensförsörjningsprocessen och delprocesserna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. Vi ger stöd till universitetets ledning, institutioner och avdelningar. Inom Mittuniversitetet är vi 12 personer som arbetar på HR-avdelningen. Tillsammans utgör vi en avdelning som arbetar med vårt gemensamma uppdrag, uppdelat på orterna Sundsvall och Östersund.Arbetsuppgifter

Som HR-specialist ansvarar du för att ge våra chefer och arbetsgivarföreträdare specialiststöd i frågor inom hela HR-området inom ramen för kompetensförsörjaprocessen (ARUBA).

Du arbetar inom alla delprocesser och med alla förekommande arbetsuppgifter inom ramen för rollen som HR-specialist. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor och sköter ditt arbete i enlighet med gällande föreskrifter, avtal och interna dokument.

Tillsammans med dina kollegor utvecklar du våra processer och arbetssätt. Du har erfarenhet från flertalet arbetsprocesser inom HR-området och därtill kopplade kunskaper inom arbetsrätten. Den konsultativa rollen ställer höga krav på ett pedagogiskt och problemlösande förhållningssätt. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka i gemensamt utvecklingsarbete samt genomföra/delta i utbildningar eller ansvar/fördjupning inom olika arbetsområden för att bidra till att universitetet bedriver ett effektivt och verksamhetsanpassat HR-arbete.

Du arbetar både operativt och strategiskt. Du samverkar både internt inom organisationen, med fackliga parter samt externt utanför organisationen. Du är direkt underställd HR-chefen och arbetar i team med HR-administratörer och andra HR-specialister samt direkt mot verksamheten. Du bidrar till att HR är en kunskapsbärande partner och att våra arbetsgivarföreträdare får det stöd de behöver, inom ramen för HR- avdelningens uppdrag, för att kunna fullgöra sitt arbetsgivar- samt chefsansvar.

Din bakgrund

Du ska ha relevant examen på högskole- eller universitetsnivå med inriktning mot HR samt längre relevant erfarenhet från offentlig sektor.

Du ska ha kunskap om avtalstolkning och flerårig erfarenhet av strategiskt och operativt HR-arbete på en HR-avdelning inom offentlig sektor. Du har erfarenhet av att stödja, coacha och utveckla chefer i sin arbetsgivarroll.

Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, har goda kunskaper i både svenska och engelska och vana av att arbeta med digitala plattformar.

Dina egenskaper

I rollen som HR-specialist behöver du ha mycket god kompetens inom hela HR-området och stor förståelse för helheten och dess delar. Du trivs med att arbeta både processinriktat och situationsanpassat där du tar ansvar för din uppgift och strukturerar samt driver frågor på ett bra sätt. Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du arbetar lika bra självständigt som tillsammans med kollegor, har en god pedagogisk förmåga, är lyhörd och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. För att lyckas i rollen underhåller du din specialistkompetens kontinuerligt, har en aktiv omvärldsbevakning och är en kunskapsresurs för andra.

Eftersom HR är en funktion som ger stöd till arbetsgivarföreträdare krävs att du är serviceinriktad, tydlig och mycket påläst i alltifrån föreskrifter till interna styrdokument.

Anställningsform

Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid tom 2023-12-18 med tillträde enligt överenskommelse dock senast 2023-06-19. 

Anställningsort: Sundsvall

Information

Närmare upplysningar lämnas av HR-chef Victoria Sjöbom, tfn 072-595 73 18.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-05-12. 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i pedagogik

Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller ett ämne, pedagogik. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen liksom Samverkan för Bästa Skola (SBS). Inom ämnet pedagogik har vi en egen forskarutbildning. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak undervisning vid rektorsprogrammet, lärarutbildning samt fris... Visa mer
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller ett ämne, pedagogik.

Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen liksom Samverkan för Bästa Skola (SBS). Inom ämnet pedagogik har vi en egen forskarutbildning.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak undervisning vid rektorsprogrammet, lärarutbildning samt fristående kurser i pedagogik, främst ledarskap och digitalisering inom grundskola, fritidshem och förskola. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet

Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning. 

Behörig att anställas som universitetsadjunkt i pedagogik är den som avlagt högskoleexamen omfattande minst 180 hp varav minst 90 hp pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, utbildningsvetenskap eller annat ämne med relevans för utlysningen samt visat pedagogiskskicklighet. För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning (https://www.miun.se/anstallningsordning).

För anställningen krävs goda kunskaper i det svenska språket.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden (https://www.miun.se/anstallningsordning).

Erfarenhet av undervisning i pedagogik på universitetsnivå är meriterande. Vidare är erfarenhet av kursansvar samt arbete med uppdragsutbildning meriterande.

Personliga egenskaper

Samarbetar bra med andra människor. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Tar ansvar för sin uppgift, strukturerar själv sitt angreppsätt och driver sina processer vidare för att slutföra sina arbetsuppgifter.

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde

Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid under 12 månader med tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Kontaktperson

Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Marcia Håkansson Lindqvist marcia. mailto:[email protected] eller 010-142 78 49, studierektor Charlotta Collén mailto:[email protected] 010-142 80 52, studierektor Camilla Månsson Waldehagen mailto:[email protected], eller 010-142 82 01. 

Ansökan

Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet, pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-05-15. 

 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Tentamensvakter till Sundsvall

Behovet av tentamensvakter inom Mittuniversitetet varierar över tid. Utifrån behoven genomför vi urval löpande, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Du som söker får dock inte vara student vid Mittuniversitetet eller vid annan högskola/universitet.  Studenterna möter olika examinationsformer under sin studietid, varav en är salstentamen. Som tentamensvakt har du en mycket viktig arbetsuppgift och kvaliteten i examinationen är av största vik... Visa mer
Behovet av tentamensvakter inom Mittuniversitetet varierar över tid.

Utifrån behoven genomför vi urval löpande, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Du som söker får dock inte vara student vid Mittuniversitetet eller vid annan högskola/universitet. 

Studenterna möter olika examinationsformer under sin studietid, varav en är salstentamen. Som tentamensvakt har du en mycket viktig arbetsuppgift och kvaliteten i examinationen är av största vikt för trovärdigheten i de betyg och examina universitetet utfärdar. Du medverkar till att examinationen genomförs rättssäkert.

Arbetsuppgifter ??

Våra salstentamina, s k tentor, genomförs antingen digitalt i dator eller på papper. Det material som behövs för att genomföra en tenta hämtar och lämnar du hos tentamenssamordnaren. Du fördelar ut rätt tenta till rätt student utifrån legitimationskontroller. Tentorna skiljs åt med hjälp av färgkoder. 

Innan tentan startar iordningställer du tentamenslokalen, vilken kan ligga både inom och utanför universitetsområdet. Du behöver vara studenterna behjälplig i användningen av både egna och lånade datorer vid framför allt uppstarten av de digitala tentorna. Även du som vakt arbetar tidvis via dator/surfplatta.

Det är viktigt att du kan kommunicera på ett tydligt sätt och säkerställa att budskap når fram, eftersom du ska ge instruktioner till dem som ska tentera i lokalen. När du arbetar som tentamensvakt har du nära kontakt med tentamenssamordnarna, datatekniker, studenter och ibland lärare. Både studenter och lärare kan vara svensktalande såväl som engelsktalande. Antalet tentander kan variera från en student med funktionsvariation till 140 st i samma sal. Du arbetar oftast i ett team med andra vakter, men ska också kunna ansvara för en stor grupp studenter själv. 

Under skrivtiden ansvarar du för lugn och ordning i lokalen och avhyser studenter som uppträder störande. Arbetspassen kan pågå under ett antal timmar och vara intensiva i perioder där mycket händer och beslut behöver tas snabbt. Största delen av passen består dock av övervakning, där det är viktigt att behålla uppmärksamheten och rondera i skrivsalen. En mycket viktig uppgift är att upptäcka, förhindra och rapportera användning av otillåtna hjälpmedel. Det är av stor vikt att du agerar i dessa situationer. 

Det är avgörande att du har en utpräglad ansvars- och servicekänsla och är noggrann och strukturerad, eftersom det är viktigt att tentor genomförs enligt de regelverk som finns och vi söker därför dig som kan leva upp mot de kraven. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och du kommer att få provjobba innan du erbjuds arbetspass.

Din bakgrund

Vi söker dig som: 

- har minst två års arbetslivserfarenhet,
- känner dig trygg med att informera större grupper och kan uttrycka dig väl, både i tal och i skrift, i det svenska och engelska språket,
- har erfarenhet av att bemöta människor i stressade situationer, samt
- har erfarenhet av arbete i digitala system och kan göra enklare felsökningar i datorer.

Dina egenskaper  

För att lyckas och trivas i den här anställningen är det viktigt att du:

- har en utpräglad ansvars- och servicekänsla,
- är stabil, lyhörd och uppmärksam,
- är noggrann, strukturerad och punktlig,
- kan kommunicera på ett tydligt sätt och är van att säkerställa att budskap når fram.

Anställning och tillträde

Som tentamensvakt har du en s k intermittent anställning. Det innebär att du kommer att tillhöra en personalpool och anställs vid varje enskilt tentamenstillfälle. Omfattningen per månad kan variera mellan 0 till ca 30 timmar, eftersom du blir erbjuden arbete när behov finns. Du har rätt att tacka nej till erbjudande om arbete, men om du vid upprepade tillfällen tackar nej kan vi inte garantera att nya erbjudanden kommer att ges.

Det förekommer arbete såväl dagtid som kvällstid på vardagar med mer intensiva perioder var femte vecka.

Anställningsort

Vakthållningen sker fysiskt på plats i tentamenslokaler i Sundsvall.

Information

Närmare upplysningar lämnas av tentamenssamordnare Sara Jonsson, mailto:[email protected] 010-142 86 64. 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Med din ansökan vill vi att du bifogar ditt CV och svarar på de frågor som du finner i vårt rekryteringssystem. Svaren ska inte hänvisa till ditt CV, eftersom svaren tillsammans med ditt CV är urvalsgrundande.

Välkommen med din ansökan redan idag och senast 2023-05-16.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.

Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i rehabiliteringsvetenskap

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående. Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbet... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Forskningen och utbildningen inom rehabiliteringsvetenskap är bred och mångvetenskaplig men en gemensam nämnare är att det handlar om hälsa/ohälsa med inriktning på arbetsliv.

Centrala forskningsområden är hälsofrämjande arbete, förebyggande arbete och arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Arbetsuppgifter ??

Till arbetsuppgifterna hör undervisning, handledning och examination av studenter. Arbetet omfattar också praktiska moment, medverkan i program- och ämnesutveckling samt utveckling av kurser. Vidare innebär arbetet aktivt deltagande vid institutionens utvecklingsarbete och administration. Resor mellan campusorterna kan förekomma.

Behörighet

För behörighet som universitetsadjunkt krävs minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 poäng eller motsvarande kompetens inom det ämnesområde anställningen avser, samt visad pedagogisk skicklighet, se https://www.miun.se/anstallningsordning.

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Högskolepedagogisk utbildning, erfarenhet från olika pedagogiska arbetsformer och distansundervisning, samt undervisningserfarenhet på högskolenivå inom området arbetslivsinriktad rehabilitering är särskilt meriterande. I arbetsuppgifterna ingår praktiska moment, varför arbetslivserfarenhet utanför högskola och universitet inom områdena hälsa i arbetslivet och arbetslivsinriktad rehabilitering är särskilt meriterande. Meriterande är också avlagd magisterexamen inom ämnesområdet.

Personliga egenskaper 

Den sökande ska kunna arbeta självständigt och fatta egna beslut, vara flexibel och ha god samarbetsförmåga, samt förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning? på heltid med tillträde 2023-08-15 eller enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund

Information

Närmare upplysningar lämnas av proprefekt, Mikael Nordenmark, e-post: mailto:[email protected], tel.nr 010-142 85 15 och studierektor, Monica Ulin e-post: mailto:[email protected], tel.nr 010-142 79 17. För mer information om institutionen, se även institutionens hemsida http://www.miun.se/hov

Ansökan

Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet, pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen, samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-05-10. 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Fakultetshandläggare - fakultetskansliet vid fakulteten för humanvetenskap

Fakultetskansliet vid fakulteten för humanvetenskap är en del av Mittuniversitetets verksamhetsstöd och har som huvuduppgift att bistå fakultetens och institutionsledningarna med beslutsunderlag och administrativt stöd inom utbildning, forskning och samverkan. Vid kansliet arbetar ett 30-tal medarbetare i Sundsvall och Östersund med ärendeberedning, uppföljning, analys, underlag till långsiktig planering samt att ge administrativt stöd till lärare, fors... Visa mer
Fakultetskansliet vid fakulteten för humanvetenskap är en del av Mittuniversitetets verksamhetsstöd och har som huvuduppgift att bistå fakultetens och institutionsledningarna med beslutsunderlag och administrativt stöd inom utbildning, forskning och samverkan.

Vid kansliet arbetar ett 30-tal medarbetare i Sundsvall och Östersund med ärendeberedning, uppföljning, analys, underlag till långsiktig planering samt att ge administrativt stöd till lärare, forskare och studenter.   

Vi söker en medarbetare med ett serviceinriktat förhållningssätt som vill arbeta i en forsknings- och utbildningsmiljö med högt tempo till vår verksamhet.     

Arbetsuppgifter ??

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att samordna kvalitetssäkringsarbetet inom utbildning på grund- och avancerad nivå vid fakulteten, att stödja olika enheter under utvärderingsarbete samt att förvalta och utveckla metoder, rutiner, processer och systematik inom fakultetens kvalitetssäkringssystem för utbildning. Vidare ingår att leda eller medverka i t.ex. utvecklingsprojekt och utvärderingar, samt att samordna och vara sekreterare i permanenta eller tillfälliga samråds- och arbetsgrupper inom fakulteten och/eller lärosätet. Du är även fakultetens kontaktperson för externa granskningar och utvärderingar som görs av till exempel UKÄ. Arbetsuppgifterna innebär också att bevaka området nationellt och internationellt.

Ansvaret för kvalitetssäkringssystemet för utbildning och dess utveckling ligger organisatoriskt hos fakultetsnämnden och råd för utbildning på grund- och avancerad nivå. Arbetet sker därför ofta i samarbete med de organen.

Arbetsuppgifterna kan breddas för att motsvara krav från universitets- och fakultets- och institutionsledningar.

I förkommande fall kan sekreteraruppdrag i olika grupperingar ingå.

I alla roller vid fakultetskansliet ingår allmän administration gentemot närmaste operativ chef, som till exempel mötes?/besöksadministration, bokning av resor och lokaler, beställningar och inköp samt övrigt förekommande administrativa uppgifter. 

Resor, främst mellan campusorterna, ingår i arbetet. Resor med övernattning kan förekomma.

Alla medarbetare vid fakultetskansliet är anställda som fakultetshandläggare och arbetsuppgifter kan för alla förändras över tid utifrån verksamhetens behov.

Din bakgrund

Vi söker dig som har en akademisk examen på minst kandidatnivå och dokumenterad erfarenhet av arbete med kvalitetssäkringssystem, gärna inom universitets- och högskolesektorn. Vidare har du erfarenhet av arbete med kvalificerat utrednings- och analysarbete från statlig myndighet, gärna med frågor inom universitets- och högskolesektorn. Du har dokumenterat god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, mot både korta och långa deadlines samt att ta egna initiativ. Utöver detta har du erfarenhet av att driva och delta i projekt.

För tjänsten är erfarenhet av att kommunicera och skapa nätverk för dialog- och erfarenhetsutbyten, både inom och utanför organisationen, mycket viktig. Det är också viktigt att du har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift samt mycket god stilistisk förmåga samt god IT-kompetens och behärskar MSOffice (Teams, Outlook, Word, Excel och PowerPoint), Adobe Acrobat och SharePoint eller liknande programvaror.

Du har erfarenhet av att arbeta med administrativa rutiner. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete inom högskola eller universitet.

Dina egenskaper  

Du kan samarbeta med olika parter, arbeta självständigt och göra bedömningar utifrån skiftande förutsättningar. Du är flexibel och kan snabbt planera om arbetet. Du tycker om att ha många parallella arbetsuppgifter samtidigt, arbetsuppgifter som kan variera i komplexitet. Du är strukturerad, lyhörd och kan stötta flera uppdragsgivare utifrån deras olika önskemål. Du är serviceinriktad och kan göra enklare administration samtidigt som du kan ge ett mer kvalificerat analytiskt stöd. Du är noggrann och kvalitetsmedveten.    

Eftersom arbetet är förenat med många kontakter såväl inom som utom Mittuniversitetet kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, flexibilitet, omdömesförmåga och lyhördhet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsform

Anställningen är en tillsvidareanställning? på heltid med tillträde 4 september eller enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande? 

Anställningsort:?Sundsvall eller Östersund

Information

Närmare upplysningar lämnas av kanslichef Karin Olsson, tfn 010-142 82 72? 

Din ansökan

Beskriv i din ansökan hur du har arbetat med kvalitetsfrågor/kvalitetssäkringssystem.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast?2023-05-10. 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Fakultetshandläggare - fakultetskansliet vid fakulteten för humanvetenskap

Fakultetskansliet vid fakulteten för humanvetenskap är en del av Mittuniversitetets verksamhetsstöd och har som huvuduppgift att bistå fakultetens och institutionsledningarna med beslutsunderlag och administrativt stöd inom utbildning, forskning och samverkan. Vid kansliet arbetar ett 30-tal medarbetare i Sundsvall och Östersund med ärendeberedning, uppföljning, analys, underlag till långsiktig planering samt att ge administrativt stöd till lärare, fors... Visa mer
Fakultetskansliet vid fakulteten för humanvetenskap är en del av Mittuniversitetets verksamhetsstöd och har som huvuduppgift att bistå fakultetens och institutionsledningarna med beslutsunderlag och administrativt stöd inom utbildning, forskning och samverkan.

Vid kansliet arbetar ett 30-tal medarbetare i Sundsvall och Östersund med ärendeberedning, uppföljning, analys, underlag till långsiktig planering samt att ge administrativt stöd till lärare, forskare och studenter.   

Vi söker en medarbetare med ett serviceinriktat förhållningssätt som vill arbeta i en forsknings- och utbildningsmiljö med högt tempo till vår verksamhet.     

Arbetsuppgifter ??

Arbetsuppgifterna innebär att vara ett ledningsstöd vid en institution samt vid behov kunna ge medarbetarna vid institutionen stöd i bl.a. systemfrågor. I ledningsstödet ingår bl.a. att vara ett stöd vid rekryteringsprocesser av medarbetare, inkl. internationell rekrytering. Det kan omfatta samordning av annonseringar, kontakt med olika funktioner inom lärosätet och kontakt med berörda sökande. I arbetsuppgifterna ingår även att vara ett stöd till institutionsledningen i planering och genomförande av gemensamma aktiviteter samt att kunna samordna underlag som efterfrågas. Det kan t.ex. handla om offerter, remisser och liknande.

Arbetsuppgifterna kan breddas för att motsvara krav från universitets- och fakultets- och institutionsledningar.

I förkommande fall kan sekreteraruppdrag i olika grupperingar ingå.

I alla roller vid fakultetskansliet ingår allmän administration gentemot närmaste operativ chef, som till exempel mötes?/besöksadministration, bokning av resor och lokaler, beställningar och inköp samt övrigt förekommande administrativa uppgifter. 

Resor, främst mellan campusorterna, ingår i arbetet. Resor med övernattning kan förekomma.

Alla medarbetare vid fakultetskansliet är anställda som fakultetshandläggare och arbetsuppgifter kan för alla förändras över tid utifrån verksamhetens behov.

Din bakgrund

Vi söker dig som har en akademisk examen på minst kandidatnivå och erfarenhet av att arbeta strukturerat, serviceinriktat och självständigt. Du har god administrativ och kommunikativ förmåga samt god IT-kompetens och behärskar MSOffice (Teams, Outlook, Word, Excel och PowerPoint), Adobe Acrobat och SharePoint eller liknande programvaror.

Du måste kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska samt kunna uttrycka dig väl på engelska, såväl muntligt som skriftligt.

Du har erfarenhet av att arbeta med administrativa rutiner; både för enklare administrativa uppgifter och mer kvalificerat analytiskt stöd. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete inom högskola eller universitet.

Dina egenskaper  

Du kan samarbeta med olika parter, arbeta självständigt och göra bedömningar utifrån skiftande förutsättningar. Du är flexibel och kan snabbt planera om arbetet. Du tycker om att ha många parallella arbetsuppgifter samtidigt och arbetsuppgifter som kan variera i komplexitet. Du är strukturerad, lyhörd och kan stötta flera uppdragsgivare utifrån deras olika önskemål. Du är serviceinriktad och öppen för att utföra både enklare administrativa uppgifter och mer kvalificerade analytiska uppgifter. Du är noggrann och kvalitetsmedveten.    

Eftersom arbetet är förenat med många kontakter såväl inom som utom Mittuniversitetet kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, flexibilitet, omdömesförmåga och lyhördhet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsform

Anställningen är en tillsvidareanställning? på heltid med tillträde?4 september eller enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande.  

Anställningsort:?Sundsvall eller Östersund

Information

Närmare upplysningar lämnas av kanslichef Karin Olsson, tfn 010-142 82 72?.  

Din ansökan

Beskriv i din ansökan hur du har arbetat med administrativa rutiner.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast?2023-05-10. 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i industriell ekonomi

Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem. Arbetsuppgifter Industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet har en profil mot samhällsförändring. Genom vårt civilingenjörsprogram, Industriell organisation ... Visa mer
Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.Arbetsuppgifter
Industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet har en profil mot samhällsförändring.

Genom vårt civilingenjörsprogram, Industriell organisation och ekonomi med inriktning IT och förändringsledning, utbildar vi ingenjörer som med sina expertkunskaper är väl rustade att möta de behov ett alltmer digitaliserat samhälle ställer. Som adjunkt förväntas du undervisa och ta ansvar i vanligt förekommande arbetsuppgifter relaterade till grundutbildning såsom föreläsningar, handledning, examination och kursutveckling. Undervisningen är i huvudsak knuten till vårt civilingenjörsprogram. Du förväntas även ta en aktiv roll i utvecklingen av ämnet.

Behörighet
Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Stor vikt läggs vid den sökandes pedagogiska skicklighet. Undervisning med inriktning mot industriell organisation och ekonomi med fokus på digitalisering och förändringsledning är särskilt meriterande. Erfarenhet från IT-branschen, såsom projektledning och design av digitala lösningar, samt god förmåga och dokumenterad erfarenhet att samverka med omgivande samhälle är meriterande. God samarbetsförmåga samt administrativ skicklighet premieras. Det är särskilt meriterande om den sökande har erfarenhet av att ha planerat, utvecklat och genomfört kurser på grundnivå. Sökande med civilingenjörsexamen med inriktning mot it premieras.

Övriga bedömningsgrunder
Goda färdigheter i både svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde
Tillsvidareanställning?med en omfattning på 100 procent av heltid, med tillträde 2023-08-14 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Information
Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Erik Borglund, e-post mailto:[email protected], tel: 010-142 89 33, samt forskningsledare Katarina Lindblad-Gidlund, e-post mailto:[email protected], tel: 010-142 89 21.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska. Till ansökan ska bifogas meritförteckning samt redogörelse för dokumenterad pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över pedagogisk meritering.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-05-18.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i informationssystem och industriell ekonomi

Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem. Arbetsuppgifter Industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet har en profil mot samhällsförändring. Genom vårt civilingenjörsprogram, Industriell organisation... Visa mer
Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.Arbetsuppgifter

Industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet har en profil mot samhällsförändring.

Genom vårt civilingenjörsprogram, Industriell organisation och ekonomi med inriktning IT och förändringsledning, utbildar vi ingenjörer som med sina expertkunskaper är väl rustade att möta de behov ett alltmer digitaliserat samhälle ställer. Som adjunkt förväntas du undervisa och ta ansvar i vanligt förekommande arbetsuppgifter relaterade till grundutbildning såsom föreläsningar, handledning, examination och kursutveckling. Undervisningen är i huvudsak knuten till vårt civilingenjörsprogram. Den anställde förväntas även ta en aktiv roll i utvecklingen av ämnet.

Behörighet
Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Stor vikt läggs vid den sökandes pedagogiska skicklighet. Undervisning med inriktning mot industriell organisation och ekonomi med fokus transport och logistik är särskilt meriterande. Meriterande är även god förmåga och dokumenterad erfarenhet att samverka med omgivande samhälle, samarbetsförmåga och administrativ skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder

Goda färdigheter i både svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt.

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde

Anställningen är ett vikariat med omfattning 30% av heltid med tillträde 2023-07-01, dock längst under 8 månader. 

Anställningsort: Sundsvall

Information

Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Erik Borglund, e-post: mailto:[email protected], tel: 010-142 89 33, samt forskningsledare Katarina Lindblad-Gidlund, e-post: mailto:[email protected], tel: 010-142 89 21.

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska. - Personligt ansökningsbrev


- CV


- Examina och övriga utbildningar av relevans för anställningen


Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-05-12.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i folkhälsovetenskap

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående. Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbet... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna hör kursansvar, undervisning, handledning och examination av studenter främst inom ämnets kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Arbetet omfattar också medverkan i program- och ämnesutveckling samt utveckling av nätbaserade kurser. Vidare innebär arbetet aktivt deltagande vid institutionens utvecklingsarbete, administration, ämnets forskarmiljö samt ämnets arbete för lika villkor. Kurserna ges primärt som distansutbildning utan fysiska träffar, vilket innebär webbaserad kommunikation på Mittuniversitetets lärplattform. Resor mellan campusorterna kan förekomma.

Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordningsamt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/

Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i folkhälsovetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (https://www.miun.se/anstallningsordning).

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket eftersom samtliga kurser och utbildningar är på svenska.

Observera att om högskolepedagogisk utbildning saknas ska anställd universitetslektor inom två år från anställningstillfället ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 hp alternativt minst 10 veckors heltidsstudier.

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. De sökande ska bedömas utifrån pedagogisk skicklighet samt övriga ovannämnda behörighetskrav. Erfarenhet av distansundervisning är särskilt meriterande.

Erfarenhet av kursansvar, olika pedagogiska arbetsformer och undervisningserfarenhet i kurser på högskolenivå inom folkhälsovetenskap samt forskningsmetodik är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av handledning av studentuppsatser.

Då ämnet är mycket forskningsaktivt är det även meriterande om sökande sökt forskningsmedel de senaste fem åren och bedriver forskning inom något av ämnets tre prioriterade områden:  1. Barns och ungas hälsa, 2. Arbetsliv och hälsa, samt 3. Global hälsa

Personliga egenskaper

Inneha en god kommunikations- och samarbetsförmåga, ha god pedagogisk insikt samt kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund

Information

Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Mikael Nordenmark, mailto:[email protected] alt. tfn 010 – 142 85 15 eller ämnesföreträdare Katja Gillander Gådin, mailto:[email protected] alt. tfn 010 – 142 85 41.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk skicklighet och erfarenhet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-05-08.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

A PhD student in mathematics

Ansök    Apr 12    Mittuniversitetet    Doktorand
We conduct research and education in physics, chemical engineering, mechanical engineering, mathematics, industrial design engineering and didactics in mathematics and science education. We offer unique and world-leading research within the FSCN Research Centre and Sports Tech Research Centre. The Department of Engineering, Mathematics and Science Education is located at Campus Sundsvall and Östersund. The department conducts subject specific resea... Visa mer
We conduct research and education in physics, chemical engineering, mechanical engineering, mathematics, industrial design engineering and didactics in mathematics and science education. We offer unique and world-leading research within the FSCN Research Centre and Sports Tech Research Centre.The Department of Engineering, Mathematics and Science Education is located at Campus Sundsvall and Östersund.

The department conducts subject specific research and teaching. The teaching of our group covers a broad spectrum of courses for students from a variety of study programmes, and there are close connections to colleagues in applied sciences. Research is focused on selected topics, with an active group for each of them. This position is for a Ph.D. student to join the group in the field 

- Geometry and Analysis in Several Complex Variables

The research group that the Ph.D. student will join is well established in the international scientific community and have collaborations with recognized mathematicians at the university in Bern (Switzerland), University of São Paulo (Brazil), National University of Mexico, University of Valencia (Spain), University Tor Vergata in Rome (Italy) and Arizona state university in USA.

Job description

Independent third-cycle studies comprising at least 80% research and up to 20% of other departmental duties such as teaching and administration.

Requirements and assessment criteria

To be considered for a PhD position, the applicant must meet the entry requirements for admission to Mid Sweden University´s third-cycle programme. In order to meet the entry requirements the applicant must have a second-cycle degree, or have completed at least 240 ETCS credits of which at least 60 credits should be second-cycle courses. An additional requirement is that 90 credits of the 240 total must consist of courses in mathematics.  The applicant is also eligible for consideration if s/he has acquired the equivalent qualification and skills in some other way.

Previous experience of working within the mathematical fields of differentiable manifolds, algebraic varieties, advanced algebra, singularity theory and topology is meritorious.

Employment process

Processing of the appointment will comply with the provisions in Chapter 5 of the Higher Education Ordinance, and will be carried out in accordance with https://www.miun.se/anstallningsordning.  

Terms of employment

The PhD position refers to employment corresponding four years of fulltime studies and is planned to lead up to a PhD.

Place of employment: Sundsvall

Starting date: 1 August 2023 or by agreement.

Information

For further information please contact Deputy Head of Department Andreas Lind at mailto:[email protected], +46101428421 or  Professor Egmont Porten at mailto:[email protected], +46101428401.

Salary: According to the Mid Sweden University salary scale for PhD students.

Applications must be submitted electronically through the e-recruitment system of Mid Sweden University via the link below and must include a fully updated CV and a cover letter or personal statement describing the applicant's research interests and experience in the relevant field of research specified above. Candidates should also upload to the e-recruitment system certified copies of degree certificates and official transcripts of grades obtained together with other relevant documents referred to in their application.
Deadline for receipt of applications is 2023-05-26.

Mid Sweden University has two campuses; in Sundsvall and in Östersund, both located close to students, colleagues and the surrounding society. At the same time, it is located conveniently close to the sea, forests and mountains, which provides a great quality of life. Here, new knowledge is created by means of internationally successful research and education that contribute to the development of our society. This way, we actively contribute to a sustainable future and a better world.


Welcome to a university where people meet, get inspired and think in new ways. 


Mid Sweden University works actively for equal opportunities and strives to embrace the qualities that diversity and equality bring to the organization. Prior to any recruitment work, Mid Sweden University has taken a position on consulting support, recruitment channels and marketing. We therefore kindly ask media vendors, recruitment sites and the like not to contact us. Visa mindre

A PhD student in mathematics

Ansök    Apr 12    Mittuniversitetet    Doktorand
We conduct research and education in physics, chemical engineering, mechanical engineering, mathematics, industrial design engineering and didactics in mathematics and science education. We offer unique and world-leading research within the FSCN Research Centre and Sports Tech Research Centre. The Department of Engineering, Mathematics and Science Education is located at Campus Sundsvall and Östersund. The department conducts subject specific resea... Visa mer
We conduct research and education in physics, chemical engineering, mechanical engineering, mathematics, industrial design engineering and didactics in mathematics and science education. We offer unique and world-leading research within the FSCN Research Centre and Sports Tech Research Centre.The Department of Engineering, Mathematics and Science Education is located at Campus Sundsvall and Östersund.

The department conducts subject specific research and teaching. The teaching of our group covers a broad spectrum of courses for students from a variety of study programmes, and there are close connections to colleagues in applied sciences. Research is focused on selected topics, with an active group for each of them. This position is for a Ph.D. student to join the group in the field 

- Mathematical physics

The research group that the Ph.D. student will join is well established in the international scientific community for integrable systems. There are contacts to various networks and long-standing collaborations with recognized mathematicians at the University of Rome La Sapienza (Italy) and the University of Texas in Arlington (USA).

Job description

Independent third-cycle studies comprising at least 80% research and up to 20% of other departmental duties such as teaching and administration.

Requirements and assessment criteria 

To be considered for a PhD position, the applicant must meet the entry requirements for admission to Mid Sweden University´s third-cycle programme. In order to meet the entry requirements the applicant must have a second-cycle degree, or have completed at least 240 ETCS credits of which at least 60 credits should be second-cycle courses. An additional requirement is that 90 credits of the 240 total must consist of courses in mathematics.  The applicant is also eligible for consideration if s/he has acquired the equivalent qualification and skills in some other way.

Previous experience of working within the mathematical fields of integrable systems, functional analysis, differential equations, matrix calculus, and computer visualization is meritorious.

Employment process
Processing of the appointment will comply with the provisions in Chapter 5 of the Higher Education Ordinance, and will be carried out in accordance with https://www.miun.se/anstallningsordning. 

Terms of employment

The PhD position refers to employment corresponding four years of fulltime studies and is planned to lead up to a PhD.

Place of employment: Sundsvall

Starting date: 1 August 2023 or by agreement.

Information

For further information please contact Deputy Head of Department Andreas Lind at mailto:[email protected], +46101428421 or  Professor Egmont Porten at mailto:[email protected], +46101428401.

Applications must be submitted electronically through the e-recruitment system of Mid Sweden University via the link below and must include a fully updated CV and a cover letter or personal statement describing the applicant's research interests and experience in the relevant field of research specified above. Candidates should also upload to the e-recruitment system certified copies of degree certificates and official transcripts of grades obtained together with other relevant documents referred to in their application.

Deadline for receipt of applications is 2023-05-26.

Mid Sweden University has two campuses; in Sundsvall and in Östersund, both located close to students, colleagues and the surrounding society. At the same time, it is located conveniently close to the sea, forests and mountains, which provides a great quality of life. Here, new knowledge is created by means of internationally successful research and education that contribute to the development of our society. This way, we actively contribute to a sustainable future and a better world.


Welcome to a university where people meet, get inspired and think in new ways. 


Mid Sweden University works actively for equal opportunities and strives to embrace the qualities that diversity and equality bring to the organization. Prior to any recruitment work, Mid Sweden University has taken a position on consulting support, recruitment channels and marketing. We therefore kindly ask media vendors, recruitment sites and the like not to contact us. Visa mindre

Doktorander i medie- och kommunikationsvetenskap

Ansök    Apr 6    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem. Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem bedriver sin verksamhet på campus Sundsvall och Östersund, och har delar av sin forskning i forskningsc... Visa mer
Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem bedriver sin verksamhet på campus Sundsvall och Östersund, och har delar av sin forskning i forskningscentret DEMICOM.

Forskningen vid DEMICOM är på ett övergripande plan inriktad mot studier av individer, organisationer och samhällen med särskilt fokus på demokratiska och kommunikativa värden. Sådana frågor studeras tematiskt av olika forskargrupper inom 1) journalistik/ medieutveckling, 2) organisationskommunikation och strategisk kommunikation, samt 3) politisk kommunikation. Du kan läsa mer om DEMICOM här (https://www.miun.se/demicom).

Mittuniversitetet söker nu tre doktorander i medie- och kommunikationsvetenskap, som ska knytas till DEMICOMs forskningsområden. Anställningarna är placerade vid Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem, campus Sundsvall. Inom ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskarutbildningens uppläggning återfinns i den allmänna studieplanen (länk).

Doktorandstudiernas omfattning och arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du din tid främst åt forskarutbildningen, vilken motsvarar fyra års heltidsstudier. Utöver detta förväntas doktoranden utföra institutionstjänstgöring (såsom undervisning) motsvarande högst tjugo procent av heltid, vilket gör att anställningen kan förlängas i motsvarande grad, dock längst till fem år, heltid.

Den studerande ska under studietiden tillägna sig kunskap inom ämnets teori, metod och aktuell forskning i bred bemärkelse, samt fördjupad kunskap inom ett av de fyra områden som återfinns inom ramen för DEMICOMs verksamhet. Målet är att den studerande ska utvecklas till en kritisk forskare med förmåga att självständigt utföra vetenskapligt arbete.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen krävs för det första att den sökande har grundläggande behörighet vilket innebär antingen examen på avancerad nivå eller 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå. För det andra krävs särskilt behörighet vilket innebär att den sökande inom grundutbildningen ska ha fullgjort 90 högskolepoäng i medie- och kommunikationsvetenskap eller närliggande ämne och i det sammanhanget författat en uppsats/självständigt arbete om minst 15 hp. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Bedömningsgrund
Urval bland de sökande görs utifrån tre kriterier. För det första bedöms fallenhet för forskning, uppvisad i kandidat- och magister-/masteruppsatser och andra skriftliga prestationer. För det andra bedöms upplägget av en projektskiss som ska bifogas ansökan samt motiveringen till hur denna passar in i DEMICOMs forskningsområden. Projektskissen ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men ska peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar och hur det knyter an till DEMICOMs verksamhet. För det tredje tas hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning .

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 1 september 2023 eller efter överenskommelse. 

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.?

Information
Upplysningar om anställningen och forskarutbildningen lämnas av Lottie Jangdal, proprefekt vid Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem, mailto:[email protected], telefon: 010-142 84 81, eller Ingela Wadbring, professor och centrumledare för DEMICOM, mailto:inge[email protected], telefon: 010-142 81 44 eller 070-333 27 16.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och en kortfattad beskrivning (högst 5 sidor) av det tänkta avhandlingsämnet samt andra relevanta publikationer. En ofullständig ansökan kommer inte att behandlas och beslut om anställning som doktorand kan inte överklagas. 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 2 maj 2023.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt till Institutionen för hälsovetenskaper, ämne omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående. Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbet... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Institutionen för hälsovetenskaper bedriver, inom ämnet omvårdnad, utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad.

Institutionen har utbildningsprogram för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och inom psykisk hälsa/ohälsa – med särskild komplicerad problematik samt flertalet fristående kurser.

Som universitetsadjunkt i denna anställning blir du knuten till ämnet omvårdnad.

Arbetsuppgifter ??

Som universitetsadjunkt ska du bidra till att föra studenterna genom utbildningen i normal studietakt. Arbetsuppgiften innebär att självständigt ansvara för undervisning i kurser och/eller specifika ämnen inom sjuksköterskeutbildningen. Att samarbeta med kolleger i planeringen av arbetet för ovanstående undervisning så att studenter vid campus och digitala lärosäten bereds samma undervisning. Framgent delta i utveckling av en alltmer digitaliserad undervisning.

I arbetsuppgifterna ingår planering samt genomförande av bland annat föreläsningar, seminarier och examinationer. Dessa uppgifter kan gälla vid båda Campusorter. Vidare ingår kursansvar, bedömning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning, kursutveckling och löpande kvalitetsarbete, samt handledning av både praktiska och teoretiska moment.

Du förväntas utföra ditt arbete vid Campus.

Behörighet

Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning.

För behörighet att anställas som universitetsadjunkt i omvårdnad gäller att den sökande ska vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad eller motsvarande samt ha visat pedagogisk skicklighet. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder 

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller
graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Meriterande är någon form av specialistutbildning som sjuksköterska. Vid bedömningen av sökande läggs vikt vid tidigare undervisningserfarenhet samt klinisk erfarenhet från hälso- och sjukvården. Genomgången högskolepedagogisk utbildning är meriterande.

Dina egenskaper  

I rollen som adjunkt krävs att du har god samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt. Du är trygg, stabil och har självinsikt men ser även lösningar i komplicerade situationer. Du engagerad och tar egna initiativ. Du ställer upp mål och fokuserar på resultat och avslutar inte ditt arbete innan målet är nått. Du har en god kommunikationsförmåga i samarbetet med kolleger och studenter.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Anställning och tillträde

Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid från och med 2023-05-01 eller enligt överenskommelse/ dock längst tom 2024-03-31.

Anställningsort: Sundsvall
?
Information

Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Ulla Näppä, mailto:[email protected] tel. 010,142 82 65 eller prefekt?Marie Häggström, mailto:[email protected] tel. 010-142 86 69.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.


Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-27.


Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Internationaliseringsrådgivare

Avdelningen för forskning- och utbildningsstöd (FUS) är en del Mittuniversitetets stödverksamhet vid gemensamma förvaltningen. Avdelningen erbjuder expertis inom internationalisering, pedagogisk utveckling, livslångt lärande, forskningsfinansiering och innovation. Här finns ca 35 kompetenta medarbetare med olika erfarenheter som organiseras i fem grupper motsvarande våra expertisområden. International Relations Office är den grupp inom avdelningen som ... Visa mer
Avdelningen för forskning- och utbildningsstöd (FUS) är en del Mittuniversitetets stödverksamhet vid gemensamma förvaltningen.

Avdelningen erbjuder expertis inom internationalisering, pedagogisk utveckling, livslångt lärande, forskningsfinansiering och innovation. Här finns ca 35 kompetenta medarbetare med olika erfarenheter som organiseras i fem grupper motsvarande våra expertisområden.

International Relations Office är den grupp inom avdelningen som tillsammans med universitetsledning, fakulteter och institutioner arbetar för att stödja och utveckla universitetets internationella verksamhet.

Gillar du att arbeta på en global arena med ett regionalt och lokalt engagemang? Är kvalificerat administrativt arbete, analys och projektledning något du stimuleras av? Vill du utvecklas i rollen som internationaliseringsrådgivare och arbeta med andra människor och de utmaningar som det innebär?

Arbetsuppgifter

International Relations Office samordnar universitetsövergripande processer gällande internationella utbyten av studenter, lärare och personal. Gruppen ansvarar även för arbetet med studieavgifter, stipendieprogram för avgiftsskyldiga studenter samt mottagning av, och service till inresande- och utresande. Utöver detta stödjer vi även kärnverksamhet och ledning i strategiska frågor samt mer komplexa internationella samarbetsprojekt och verksamhetsutveckling.

Arbetsuppgifterna för den medarbetare vi söker omfattar en mycket hög grad av eget ansvar och självständighet, nära samarbete med övriga kollegor i gruppen, såväl som kollegor inom övriga avdelningen och förvaltningen, samt forskare och lärare. En viktig del i arbetet är att stötta verksamheten realisera implementeringen av lärosätets handlingsplan för internationalisering. Den person vi söker kommer också i hög grad arbeta med analys, utvärdering och utveckling av komplexa uppgifter relativt kort- och långsiktiga verksamhetsmål där metod och alternativa lösningar inte alltid är givna eller definierade. Det kräver förmåga till nytänkande, planering och metodutveckling.

Nära kontakt och samarbete med svenska och utländska lärosäten är naturliga inslag i arbetet för nätverksskapande, erfarenhetsutbyte och för omvärldsbevakning. Du kommer spela en mycket viktig roll i att skapa, underhålla och utveckla kontakter med medarbetare inom Mittuniversitetet såväl som med externa organisationer och nätverk utanför lärosätet.

Mittuniversitetet har en ambition att kunna bli del av det så kallade Europauniversitetsinitiativet och utöka sitt arbete med andra typer av mer komplexa samarbetsprojekt inom exempelvis Erasmus+, Horizon Europe samt via externa finansiärer som STINT med flera. Fokus i rollen som rådgivare ligger framför allt på kvalificerat stöd till mer komplexa projekt och samarbeten – såväl strategiskt som operativt.

Den medarbetare vi söker förväntas vara en del av den kontinuerliga utvecklingen av sina egna ansvarsområden, men också utvecklingen av gruppens övergripande verksamhet. Vårt arbetssätt har sin grund i eget ansvar och kollegialt samarbete där vi utgör varandras bollplank och stöd för att gruppen och dess arbeta ska kunna utvecklas som helhet men också i sina delar.

International Relations Office har medarbetare och verksamhet såväl i Sundsvall som i Östersund. Arbetsuppgifterna för varje medarbetare omfattar verksamhet och kontakter på båda orterna. Resor mellan campusorterna ingår i arbetet.

Din bakgrund


Vi söker dig som har:

- Relevant akademisk examen
- Flera års erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete inom högskola
- Mycket god kännedom om lagar och förordningar kopplat till universitetets verksamhet vad gäller utbildning, forskning och internationalisering
- Mycket god kännedom om högre utbildning, forskning, dess organisation och uppdrag – såväl svensk som utländsk
- Bred och djup kunskap om, och/eller erfarenhet av, internationaliseringsarbete inom högre utbildning
- Flera års erfarenhet av arbete med internationella samarbetsavtal, såväl för enskilda mobilitetssamarbeten som för, exempelvis, gemensamma program, dubbel/multipel examen, Erasmus Mundus Joint Master, kapacitetsbyggnadsprojekt etc.
- Flera års erfarenhet av kvalificerat stöd till, men helst ledning av, olika typer av projekt, helst internationella
- Mycket god erfarenhet av att arbeta med omvärldsanalys samt att arbeta processorienterat
- Erfarenhet från verksamheter där förankringsarbete, lyhördhet och pedagogisk förmåga är väsentliga komponenter i det dagliga arbetet

Du förväntas ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är även meriterande om du har

- erfarenhet av analys och utvärdering
- kunskaper i andra språk utöver svenska och engelska
- erfarenhet av arbete med internationell uppdragsutbildning
- erfarenhet av triple helix-samarbeten

Dina egenskaper:


För att trivas i anställningen tror vi att du som person behöver vara lyhörd, ansvarstagande och ha en mycket god förmåga att självständigt planera, organisera och genomföra det arbete du ansvarar för. Du behöver också ha en vana av att arbeta med uppgifter som kan vara analyserande, utvärderande, samt utvecklande. Dina uppgifter, och ramarna för dem, kan komma att vara väl definierade, men består ofta av en viss grad av planering och metodutveckling. Du behöver vara pragmatisk och lösningsorienterad, samt ha en mycket god förmåga att planera ditt arbete och hålla deadlines. Du behöver också ha mycket god förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp, samt ha en mycket god kommunikativ förmåga.

Vi lägger stor vikt vid dessa personliga egenskaper och förmågor.

Anställning och tillträde

Tillsvidareanställning?på heltid med tillträde snarast. 

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund

Information
Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Ludde Edgren, PhD mailto:[email protected] eller +46 72 595 7329, samt gruppledare för International Relations Office, Anna Lindahl, mailto:[email protected] eller +46 10 142 78 13.

Ansökan: Ansökningshandlingar ska skrivas på engelska, alternativt svenska.

Intervjun kommer genomföras på engelska.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-05-05. Visa mindre

Universitetslektor till Institutionen för Hälsovetenskaper

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående. Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbet... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Institutionen för hälsovetenskaper bedriver, inom ämnet omvårdnad, utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad.

Institutionen har utbildningsprogram för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och inom psykisk hälsa/ohälsa – med särskild komplicerad problematik samt flertalet fristående kurser.

Som universitetslektor i denna anställning blir du knuten till ämnet omvårdnad.

Arbetsuppgifter ?

Anställningen som universitetslektor omfattar undervisning, seminarieverksamhet, handledning och examination på grundnivå och avancerad nivå. Du förväntas även också att delta i pedagogiskt utvecklingsarbete inom ramen för anställningen. Kompetensutveckling och administration sker inom ramen för anställningen enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. I din roll blir du en del av ett positivt kollegium.

Specifikt kommer du att arbeta mycket med programmet för psykisk hälsa/ohälsa – särskild problematik.

Du förväntas utföra ditt arbete vid Campus Sundsvall.

Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/ .

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100 den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels avlagt doktorsexamen i omvårdnad eller medicinsk vetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen (se https://www.miun.se/anstallningsordning) 

För att vara kvalificerad för anställningen gäller även att den sökande ska ha avlagt examen i något av följande professionsyrken; leg. sjuksköterska / leg. fysioterapeut / leg. arbetsterapeut eller motsvarande.

Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande är goda kunskaper om och erfarenhet av arbete från arbete inom psykiatrisk vård liksom tidigare erfarenhet från undervisning och handledning på universitetsnivå. Genomgången högskolepedagogisk utbildning är meriterande.

Dina egenskaper  

För att trivas i rollen behöver du vara flexibel och kunna bestämma över din arbetstid då anställningen omfattar 20 % av heltid. 

Då det i tjänsten ingår mycket studentkontakt och samarbeten med kollegor är god samarbetsförmåga, social kompetens och god kommunikationsförmåga viktigt.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning

Anställning och tillträde


Särskild visstidsanställning med omfattning 20 % av heltid från och med 2023-05-01, eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2024-04-26.

Anställningsort: Sundsvall

Information

Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Ulla Näppä, tel. 010-142 86 65 mailto:[email protected] eller prefekt?Marie Häggström, mailto:[email protected] tel. 010-142 86 69

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-27.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkter i pedagogik

Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller två ämnen, där det största ämnet är pedagogik och det andra är bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning. Vi söker nu två universitetsadjunkter i pedagogik. Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna omfattar i ... Visa mer
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller två ämnen, där det största ämnet är pedagogik och det andra är bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.Vi söker nu två universitetsadjunkter i pedagogik.

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak undervisning vid våra lärarutbildningsprogram (förskollärarprogrammet, grundlärare fritidshem, grundlärare F-3, grundlärare 4-6 och KPU), det beteendevetenskapliga programmet samt fristående kurser i pedagogik. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet och bedömningsgrund:
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i pedagogik är den som avlagt högskoleexamen omfattande minst 180 hp varav minst 90 hp pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, utbildningsvetenskap eller annat ämne med relevans för utlysningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt visat pedagogisk skicklighet (se https://www.miun.se/anstallningsordning).

Erfarenhet av undervisning i pedagogik på universitetsnivå är meriterande. Vidare är erfarenhet av kursansvar samt arbete med digitala lärplattformar meriterande.

För anställningen krävs goda kunskaper i det svenska språket.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde: Särskild visstidsanställning under 12 månader med omfattning 20 % av heltid, med tillträde enligt överenskommelse

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information:
Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Marcia Håkansson Lindqvist, mailto:[email protected] eller 010-142 78 49, studierektor Camilla Månsson Waldehagen mailto:[email protected] eller 010-142 82 01. 
Se även avdelningens hemsida: https://www.miun.se/utv

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-24.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående. Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbet... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår planering samt genomförande av bland annat föreläsningar, seminarier och examinationer.

Dessa uppgifter kan gälla vid båda Campusorter varför resor mellan campusorterna kan förekomma. Vidare ingår kursansvar, bedömning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning, kursutveckling och löpande kvalitetsarbete, samt handledning. 

Arbetsuppgiften innebär också att självständigt ansvara för undervisning i kurser och specifika ämnen inom sjuksköterskeutbildningen, samarbeta med kolleger i planeringen av arbetet för ovanstående undervisning så att studenter vid campus och digitala lärosäten bereds samma undervisning. Arbetet innebär även att delta i utveckling av en alltmer digitaliserad undervisning.

Behörighet
Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning.

För behörighet att anställas som universitetsadjunkt i omvårdnad gäller att den sökande ska vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad eller motsvarande samt visat pedagogisk skicklighet. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller
graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Meriterande är någon form av specialistutbildning som sjuksköterska, gärna inom intensivvård eller akutsjukvård. Vid bedömningen av sökande läggs vikt vid tidigare undervisningserfarenhet på högskolenivå samt klinisk erfarenhet från hälso- och sjukvården.

Du ska ha goda kunskaper i att hantera digitala program såsom Word, Excel och Powerpoint.

Genomgången högskolepedagogisk utbildning är meriterande.

Observera att om högskolepedagogisk utbildning saknas ska anställd universitetsadjunkt inom två år från anställningstillfället ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 hp alternativt minst 10 veckors heltidsstudier.

Personliga egenskaper
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. I rollen som adjunkt behöver du kunna samarbeta och kommunicera med studenter och kolleger men även arbeta självständigt. Du bör vara målinriktad och sträva efter att nå uppställt mål.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

Anställning och tillträde
Tillsvidareanställning med en omfattning på 100 procent av heltid, med tillträde 2023-07-01.

Anställningsort: Sundsvall
?
Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Marie Häggström, mailto:[email protected] tel. +46 (0)10-1428669, eller proprefekt Ulla Näppä, mailto:[email protected] tel. +46 (0)10-1428265.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet, pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-05-31.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående. Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbet... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna hör kursansvar, undervisning, handledning och examination av studenter främst inom ämnets kurser på grundnivå.

Arbetet omfattar också medverkan i program- och ämnesutveckling samt utveckling av nätbaserade kurser. Vidare innebär arbetet aktivt deltagande vid institutionens utvecklingsarbete och administration. Kurserna ges primärt som distansutbildning utan fysiska träffar, vilket innebär webbaserad kommunikation på lärplattformen Moodle. Den anställde förväntas att i hög grad vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen i Sundsvall eller Östersund.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt magisterexamen i folkhälsovetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (https://www.miun.se/anstallningsordning). Den som ska anställas som adjunkt ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket eftersom samtliga kurser och utbildningar är på svenska.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Erfarenhet av kursansvar, olika pedagogiska arbetsformer och distansundervisning, samt undervisningserfarenhet på högskolenivå inom folkhälsovetenskap, kvalitativ och kvantitativ metod samt epidemiologi är särskilt meriterande. Meriterande är också erfarenhet av handledning av studentuppsatser.

Personliga egenskaper

Inneha en god kommunikations- och samarbetsförmåga samt kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde

Anställningen är en särskild visstidsanställning på 75% av heltid med tillträde 2023-08-14, dock längst till och med 2024-01-30.  

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund
? ? 

Information

Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Mikael Nordenmark, mailto:[email protected] alt. tfn 010 – 142 85 15 eller ämnesföreträdare Katja Gillander Gådin, mailto:[email protected] alt. tfn 010 – 142 85 41.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk skicklighet och erfarenhet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-21.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i maskinteknik

Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre. Arbetsuppgifter Undervisning inom maskinteknik, fysik och energiteknik på civilingenjörsprogrammen Teknisk design och Teknisk fysik samt Ingenjörsprogrammet för... Visa mer
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap.

Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Arbetsuppgifter
Undervisning inom maskinteknik, fysik och energiteknik på civilingenjörsprogrammen Teknisk design och Teknisk fysik samt Ingenjörsprogrammet för Energiteknik.

Undervisningen innefattar laborationshandledning, föreläsningar och kursansvar.

Behörighet
Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Den eftersökta personen måste ha erfarenhet och förmåga att snabbt kunna komma i rollen och ta ansvar för undervisning och utvecklingen inom civilingenjörsprogrammen. Därför söker vi en person som, utöver den formella behörigheten, även har tidigare erfarenheter som civilingenjör och av undervisning på högskolenivå inom maskinteknik och energiteknik.

Undervisningen inom dessa utbildningar och ämnen bedrivs både som traditionell campusundervisning och via digitala plattformar. Den sökande behöver därför inneha erfarenhet av undervisning av båda dessa format.

Meriterande är även tidigare erfarenhet av undervisning inom fysik samt av kursansvar på högskolenivå. Dokumenterad god kunskap inom flödesmekanik är också meriterande.

Personliga egenskaper
Vi söker en person som är social, ansvarstagande och har god förmåga att samarbeta med både studenter och övriga medarbetare. Den sökande behöver ha ett brinnande intresse för undervisning och ha en strävan efter att utveckla sina kompetenser inom detta område.

Övriga bedömningsgrunder
Eftersom arbetsuppgifterna innebär undervisning på svensktalande utbildningsprogram kräver tjänsten att du talar svenska.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde
Tillsvidareanställning?med en omfattning på 100 procent av heltid, med tillträde 2023-08-01.

Anställningsort: Sundsvall ? 

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt?Claes Mattsson,mailto:[email protected], 010-142 84 98, eller studierektor Johan Persson, mailto:[email protected], 010 - 142 78 94.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad undervisning och vetenskaplig verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-21.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i teknisk fysik, inriktning biofibermaterial för partikelfilter

Ansök    Mar 24    Mittuniversitetet    Doktorand
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre. Som doktorand i teknisk fysik med inriktning mot biofibermaterial för partikelfilter kommer du även att verka inom forskningscentret FSCN. Här finns en stark... Visa mer
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap.

Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Som doktorand i teknisk fysik med inriktning mot biofibermaterial för partikelfilter kommer du även att verka inom forskningscentret FSCN.

Här finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Vi arbetar ofta multidisciplinärt och utvecklar kunskap och teknologi som framför allt möjliggör resurseffektiva processer, ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial.

Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).

Du kommer att arbeta som doktorand inom projektet Neopulp, och inom forskargruppen Fibermekanik, med att studera biofibermaterial för partikelfilter. Partikelfilter har många medicinska och industriella tillämpningar, och tillverkas ofta av fossilbaserade syntetiska fibrer, men tillverkas även i stor omfattning av återvinningsbara träfibrer. För naturliga fibrer finns variationer i form och styvhet, som också kan styras i tillverkningsprocessen. Inom denna doktorandtjänst undersöker du relationen mellan process, fiberegenskaper, filtrets mikrostruktur och partikelfiltrets funktion. Tjänsten omfattar både laborativt arbete och modellering, men arbetsmetoderna anpassas efter personliga styrkor och intresseområden.

Behörighet och bedömningsgrund
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i teknisk fysik/fysik/maskinteknik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Laborativ eller annan praktisk erfarenhet inom teknik är meriterande. Visad skicklighet inom matematisk modellering eller simulering är meriterande. Även visad kommunikativ skicklighet, såsom pedagogisk erfarenhet eller publicering i expertgranskade skrifter är meriterande.

Personliga egenskaper
Personliga kvalitéer som initiativförmåga, kreativitet, kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Övriga bedömningsgrunder
Sökande måste ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet medhttps://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Tillträde: Tillträde 1 september 2023 eller enligt överenskommelse.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.? 

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Claes Mattsson, [email protected], 010-1428498, eller Professor Stefan Lindström, [email protected], 010-1428238. Du kan besöka https://miun.varbi.com/center/tool/position/610030/edit/tab:2/institutionen online: https:/www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/imd/

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska och innehålla:

- Meritförteckning utan foto. Max 2 sidor.
- Vidimerade kopior av betyg och examensbevis.
- Elektronisk kopia av examensarbete.
- Personligt brev. Beskriv dina visioner och mål för tjänsten i relation till dina meriter och intressen. Max 1 sida.
- Eventuella övriga handlingar som sökanden åberopar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 28 maj 2023.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Vikarierande universitetslektor i sociologi

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Enheten för sociol... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Enheten för sociologi och kriminologi är ortsövergripande och finns lokaliserad i Sundsvall och Östersund.

Inom enheten finns utbildning och forskning inom områden som våld och brottsprevention, risk och kris, arbete och organisation samt samhälle, makt och kritik. Delar av forskningen är knuten till de interdisciplinära forskningsmiljöerna Forum for genderstudies (FGV) och Risk and Crisis Research center (RCR). Inom sociologi bedrivs såväl forskning som utbildning på både campus Sjädtavallie/Sundsvall och campus Staare/Östersund. Sociologi har examensrätt på alla nivåer av den högre utbildningen, inklusive forskarutbildning. Merparten av forskningen inom ämnet bedrivs inom områdena genus, risk- och krisforskning, kritisk teori samt arbetsliv och organisering.  Inom kriminologi bedrivs forskning inom vålds och brottsprevention. En stor del av forskningen är organiserad inom de två forskningsenheterna Risk och krisforskningscentrum (www.miun.se/rcr) och Forum för genusvetenskap (http://www.miun.se/fgv). Till ämnet söker vi nu en universitetslektor i sociologi med kompetens relevant för enheten.

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna hör undervisning, handledning och examinering, i första hand inom utbildning på grundläggande nivå, möjligen även på avancerad nivå inom sociologiämnets magisterprogram. Undervisningen kommer att bedrivas vid Mittuniversitetets två campusorter inom ämnets utbildningsprogram Personal och arbetslivsprogrammet, Risk och krishanteringsprogrammet, Samhällsvetarprogrammet samt inom ämnets distansutbud. Undervisning i kriminologi kan också bli aktuellt. Till arbetsuppgifterna hör också egen forskning där den anställde har forskningstid och kompetensutvecklingstid till en omfattning av 20% i tjänsten. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av sociologiämnet. I anställningen ingår administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi eller närliggande ämne samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, Mittuniversitetets anställningsordning). För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning (https://www.miun.se/anstallningsordning).

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningarhttps://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen och sammanhållandet av ämnet.

Bedömningsgrunder

Lika stor vikt läggs vid pedagogiska och vetenskapliga meriter. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet av undervisning och forskning inom ämnets forsknings och utbildningsområden; risk och kris, arbetsliv och organisering, vålds och brottsprevention samt samhälle, makt och kritik är särskilt meriterande.

Information

Upplysningar kring ämnets utbildning kan lämnas av studierektor Magnus Granberg, mailto:magnus[email protected] alt. tfn 010-142 84 36 och kring ämnets forskning av ämnesföreträdare Katarina Giritli Nygren, mailto:[email protected] alt. tfn 010-142 88 43. Uppgifter kring anställningen och institutionen lämnas av avdelningschef Pär Olausson, mailto:[email protected] alt. tfn 010-142 85 47 eller proprefekt Elin Montelius, mailto:[email protected] alt. 010-142 81 88.

Anställning och tillträde

Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat om 12 månader, på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Sundsvall eller Östersund

Lön: Månadslön, individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas

- meritförteckning
- redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering
- publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-05-21.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Vikarierande universitetslektor i kriminologi

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Enheten för krimin... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Enheten för kriminologi och sociologi är ortsövergripande och finns lokaliserad i Sundsvall och Östersund.

Inom enheten finns utbildning och forskning inom områden som våld och brottsprevention, risk och kris, arbete och organisation samt samhälle, makt och kritik. Delar av forskningen är knuten till de interdisciplinära forskningsmiljöerna Forum for genderstudies (FGV) och Risk and Crisis Research center (RCR). I ämnet kriminologi ges utbildning främst på grundnivå och forskningen är inriktad mot våld och brottsprevention.

Arbetsuppgifter

Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå men också att delta i utveckling och utformandet av kurser. Undervisningen bedrivs både på campus och på distans. I anställningen ingår kompetensutveckling och forskning upp till 25 % samt administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till enhetens utveckling och sammanhållning. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har en doktorsexamen eller en relevant utländsk examen som bedöms likvärdig med en doktorsexamen. Sökande kan ha sin bakgrund inom kriminologi eller i motsvarande ämne. För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning (Mittuniversitetets anställningsordning).

Bedömningsgrunder

Lika stor vikt läggs vid pedagogiska och vetenskapliga meriter. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet av undervisning och forskning inom enhetens  forsknings och utbildningsområden är meriterande, särskilt inom området vålds och brottsprevention. Det är vidare önskvärt om den sökande har pedagogisk utbildning inom högre utbildning, eller har fått motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet på annat sätt (HF 4 kap 4§; https://www.miun.se/anstallningsordning Då anställningen omfattar studentkontakt är god samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga viktigt.

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde

Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat om 12 månader, på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Sundsvall eller Östersund

Lön: individuell lönesättning tillämpas

Upplysningar

Upplysningar lämnas av avdelningschef Pär Olausson, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 85 47, alt. tfn 010-142 85 47 eller proprefekt Elin Montelius, mailto:[email protected] alt. 010-142 81 88 eller studierektor Magnus Granberg, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 84 36.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas

- meritförteckning
- redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering
- publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-30.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i arkiv- och informationsvetenskap

Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem. Arbetsuppgifter: Anställningen som universitetslektor i arkiv- och informationsvetenskap inkluderar undervisning på våra kurser på grund och avancerad nivå, samt vårt mastersp... Visa mer
Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.Arbetsuppgifter:
Anställningen som universitetslektor i arkiv- och informationsvetenskap inkluderar undervisning på våra kurser på grund och avancerad nivå, samt vårt mastersprogram i hållbar informationsförsörjning.

Undervisningen sker på distans och som lektor ska du aktivt delta i ämnets utveckling på grund och avancerad nivå. En lektorsanställning inkluderar också forskning och i tjänsten ingår att tillsammans med kollegor eller enskilt söka större forskningsanslag. Som lektor är du en viktig resurs för att ytterligare utveckla den forskning som bedrivs inom ämnet och som huvudsakligen fokuserar på arkiv- och informationsvetenskap och dess tillämpning i samhällets digitalisering. Viss del av ämnets forskning faller under Forum för Digitalisering. Forskarutbildning i ämnet arkiv- och informationsvetenskap sker som en inriktning i forskarutbildningsämnet informationssystem.

Behörighet:
Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf

Behörig är den som har en för anställningen relevant doktorsexamen och som har erfarenhet av både forskning och undervisning i ämnet.

Bedömningsgrunder:
Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla, leda, genomföra och utvärdera utbildning och forskning samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning, utbildning och utvecklingsarbete. God samarbetsförmåga, flexibilitet, social kompetens och kommunikationsförmåga är andra bedömningsgrunder. Vikt fästs också vid administrativ förmåga som t. ex. kursansvar samt förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift. Erfarenhet av distansundervisning är meriterande.

Personliga egenskaper:
Du bör trivas med att arbeta i grupp, men även uppskatta att arbeta enskilt under eget ansvar. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och har mycket god samarbetsförmåga. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet i verksamheten.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde: Tillsvidareanställning på heltid, tillträde enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Sundsvall
?
Information:
Närmare upplysningar lämnas av prefekt?Pernilla Ingelsson, mailto:[email protected] 010-1428308, samt ämnesföreträdare professor Erik Borglund, mailto:[email protected] eller 072-5818933

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig, pedagogisk verksamhet och övrig meritering, inkl. intyg över vetenskaplig, pedagogisk och annan meritering, fullständig publikationslista, högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-25.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i kemiteknik

Ansök    Mar 24    Mittuniversitetet    Doktorand
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre. Forskargruppen i teknisk yt- och kolloidkemi vid Mittuniversitet är en del av FSCN och forskar huvudsakligen om biopolymerers grundläggande egenskaper och om ce... Visa mer
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap.

Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Forskargruppen i teknisk yt- och kolloidkemi vid Mittuniversitet är en del av FSCN och forskar huvudsakligen om biopolymerers grundläggande egenskaper och om cellulosamaterial i kompositer och energiomvandling.

Exempelvis så studerar vi cellulosafilmer med avseende på självgenererad statisk elektricitet som kan utnyttjas för att konstruera batterifria sensorer inom Internet-of-Things-området. Nu söker vi en doktorand finansierad av Vetenskapsrådet för forskning om triboelektrisk cellulosas egenskaper och framtida applikationer.

Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).

Behörighet och bedömningsgrund
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i kemi/kemiteknik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Erfarenhet av cellulosa och andra biopolymerer, samt karakteriseringsmetoder som XRD, AFM, SEM och triboelektriska nanogeneratorer anses särskilt meriterande.

Personliga egenskaper

Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.


Övriga bedömningsgrunder
Sökande måste ha en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning . 

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.? 

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt?Claes Mattsson, [email protected], 010-142 8498 och professor Magnus Norgren, [email protected], 010-142 8877.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 230521.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Kommunikatör till kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt för att sätta Mittuniversitetets utbildning och forskning på kartan. Vi jobbar med att rekrytera studenter, göra forskningen synlig och skapa goda relationer internt och externt. Vi håller också medarbetare och vår omvärld uppdaterade om vad som händer hos oss. Kommunikationsverksamheten är centraliserad och alla kommunikatörer på universitetet tillhör avdelningen. Till kommunikationsavdeln... Visa mer
Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt för att sätta Mittuniversitetets utbildning och forskning på kartan. Vi jobbar med att rekrytera studenter, göra forskningen synlig och skapa goda relationer internt och externt. Vi håller också medarbetare och vår omvärld uppdaterade om vad som händer hos oss. Kommunikationsverksamheten är centraliserad och alla kommunikatörer på universitetet tillhör avdelningen.

Till kommunikationsavdelningen söker vi en kommunikatör som ska ge kommunikativt stöd till olika utbildnings- och forskningsmiljöer på Mittuniversitetet.

Du bidrar med din kompetens och ser till att kommunikation används som ett strategiskt verktyg för att uppnå Mittuniversitetets mål.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta såväl strategiskt som operativt genom ett verksamhetsnära stöd till forskningsledare, chefer, lärare och forskare. Du ingår i ett team av kommunikatörer med motsvarande roll som stöttar varandra både kompetens- och resursmässigt. I uppdraget ingår att producera populärvetenskaplig kommunikation, samt vägleda och stödja verksamheten i kommunikationsfrågor riktade mot studenter, potentiella studenter och forskningssamverkanspartners. Som kommunikatör kommer du rent operativt ta fram kommunikationsplaner, producera innehåll (text, film, bild) samt publicera i olika digitala kanaler. Du kommer också planera och genomföra olika typer av event. Resor mellan campusorterna Östersund och Sundsvall är vanligt förekommande, men det mesta av vår dialog och möten sker digitalt.

Din bakgrund
Vi söker dig som:

- har akademisk utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap
- har erfarenhet av att arbeta med kommunikation i en större verksamhet
- har erfarenhet av webbpublicering, gärna i EpiServer
- är en driven skribent som kan skriva målgruppsanpassat för flera olika kanaler, såsom sociala medier och webb
- kan skriva och tala obehindrat på svenska och engelska
- har erfarenhet av grafisk produktion i mallar, fotografering och att göra enklare filmproduktioner för sociala medier.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

- att ha arbetat med kommunikationsuppdrag vid ett universitet eller högskola.
- strategiskt kommunikationsarbete såsom kommunikationsplanering och rådgivning.
- Eventkoordinering.

Dina egenskaper
Vi söker dig som har ett stort intresse samt vilja och förmåga att bidra i det operativa och strategiska kommunikationsarbetet. Du samarbetar bra med andra och levererar med hög kvalitet. För att lyckas i rollen krävs att du är idérik, lösningsfokuserad och tar egna initiativ. Eftersom detta arbete innebär att du ger stöd till flera olika uppdragsgivare är det viktigt att du kan prioritera och avgöra rätt insatser och ambitionsnivå utifrån beställarens kommunikationsutmaningar och behov. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.

Anställning och tillträde
Anställningen är en särskild visstidsanställning på 100% från och med 2023-06-01 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2024-04-30.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund

Information
Närmare upplysningar lämnas av kommunikationschef Marlene Berg, tel 010-142 87 79.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-05.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i arkiv- och informationsvetenskap

Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem. Arbetsuppgifter: Anställningen som universitetsadjunkt i arkiv- och informationsvetenskap innefattar primärt undervisning på våra kurser på grundnivå. Undervisningen i ämne... Visa mer
Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.Arbetsuppgifter:
Anställningen som universitetsadjunkt i arkiv- och informationsvetenskap innefattar primärt undervisning på våra kurser på grundnivå.

Undervisningen i ämnet sker på distans. Vi uppmuntrar universitetsadjunkter i ämnet att vara delaktiga i ämnets utvecklingsarbete och forskning. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet:
Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning.

För anställningen krävs goda kunskaper i det svenska språket.

Bedömningsgrunder:
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Erfarenhet av undervisning på universitetsnivå är meriterande.

Personliga egenskaper:
Samarbetar bra med andra människor. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Tar ansvar för sin uppgift, strukturerar själv sitt angreppsätt och driver sina processer vidare för att slutföra sina arbetsuppgifter.

Övriga bedömningsgrunder:
Vår utbildning sker enbart på distans, vilket kräver en hög digital mognad. Praktisk erfarenhet kring e-arkiv, är meriterande.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde: Tillsvidareanställning?på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. 

Anställningsort:  Sundsvall

?Information:
Närmare upplysningar lämnas av prefekt?Pernilla Ingelsson, mailto:[email protected] eller 010-1428308, samt ämnesföreträdare professor Erik Borglund, mailto:[email protected] eller 072-5818933

Ansökan:
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning samt redogörelse fördokumenterad pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över pedagogisk meritering.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-25.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i kriminologi

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi,  statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. ... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund.

Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi,  statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Kriminologi ingår, tillsammans med sociologi, i en enhet inom Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV).

Enheten för kriminologi och sociologi är ortsövergripande och finns lokaliserad i Sundsvall och Östersund. Inom enheten finns utbildning och forskning inom områden som våld och brottsprevention, risk och kris, arbete och organisation samt samhälle, makt och kritik. Delar av forskningen är knuten till de interdisciplinära forskningsmiljöerna Forum for genderstudies (FGV) och Risk and Crisis Research center (RCR). I ämnet kriminologi ges utbildning främst på grundnivå. Forskningen är inriktad mot våld och brottsprevention.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå. Undervisningen bedrivs både på campus och på distans. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till enhetens utveckling och sammanhållning. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen. 

Behörighet
Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som avlagt magisterexamen i kriminologi eller närliggande ämne, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§) Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, såväl svenska som engelska. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse.

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. 


Undervisnings- och forskningserfarenhet med relevans för kriminologi är meriterande. Särskild meriterande är erfarenhet inom området vålds- och brottsförebyggande arbete.  I arbetsuppgifterna ingår undervisning i metod, varför dokumenterad erfarenhet av kvantitativ och kvalitativ metod är meriterande.

Personliga egenskaper
Då det i tjänsten ingår mycket studentkontakt och samarbeten med kollegor är god samarbetsförmåga, social kompetens och god kommunikationsförmåga viktigt.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning
Anställningen är ett vikariat på 100% under 12 månader i avvaktan på tillsättning av anställning. Tillträde 2023-06-01 eller enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Östersund eller Sundsvall. Campusbaserad utbildning erbjuds på campus Sundsvall vilket gör att viss närvaro vid campus Sundsvall förutsätts. 

Information
Upplysningar kring tjänsten lämnas av studierektor Magnus Granberg: mailto:[email protected], 010-142 84 36. Upplysningar kring institutionen kan lämnas av prefekt Pär Olausson: mailto:[email protected], 010-142 85 47. 

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-11. 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Systemansvarig supporttekniker

Avdelningen infrastruktur ansvarar för Mittuniversitetets IT, Servicecenter, fastighet och campusservice. Avdelningen består av ca 70 medarbetare och är verksam både i Östersund och i Sundsvall. Inom avdelningen hanteras bland annat teknisk support, utveckling, drift, informationssäkerhet, telefoni, servicecenter, vaktmästeri, tryckeri, lokaler och hyresavtal. Avdelningen har både ett operativt och ett strategiskt ansvar inom dessa områden. Serviceenh... Visa mer
Avdelningen infrastruktur ansvarar för Mittuniversitetets IT, Servicecenter, fastighet och campusservice. Avdelningen består av ca 70 medarbetare och är verksam både i Östersund och i Sundsvall. Inom avdelningen hanteras bland annat teknisk support, utveckling, drift, informationssäkerhet, telefoni, servicecenter, vaktmästeri, tryckeri, lokaler och hyresavtal. Avdelningen har både ett operativt och ett strategiskt ansvar inom dessa områden.Serviceenheten har som uppdrag att erbjuda Mittuniversitetets medarbetare, studenter och externa intressenter en enhetlig, lättillgänglig och behovsanpassad service och support.

Enheten består av ca 20 medarbetare fördelat på två orter.

Ärendehanteringssystemet är hjärtat i stödet vid Mittuniversitetet. Att systemet fungerar väl både för användare och handläggare är av stor vikt. Vi söker nu en systemansvarig för vårt ärendehanteringssystem (NSP) som kan driva utvecklingen och förvaltningen av, primärt, ärendehanteringssystemet men som också är förvaltningsansvarig för IT-supportens övriga systemstöd. För att kunna förvalta och utveckla systemen på ett bra sätt tror vi att du även behöver arbeta i systemen. Därför innebär tjänsten ca 50% som systemansvarig och 50% som IT-supporttekniker

Arbetsuppgifter

- Ansvar för avtal och leverantörskontakter
- Leda och driva den systematiska dialogen med användarna av systemen
- Leda arbetet med att implementera nya användargrupper i systemen
- Leda och driva utvecklings och förvaltningsarbetet enligt Mittuniversitetets systemförvaltningsmodell
- Föra dialog med utveckling och drift
- Omvärldsbevaka trender och utveckling inom systemens funktioner för att säkerställa framtida funktioner och vidareutveckling av såväl funktioner som system
- Arbeta med IT-supportfrågor i ärendehanteringssystemet


Kvalifikationer
Du har en gymnasieexamen och gärna en eftergymnasial IT-utbildning eller liknande erfarenhet.

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta inom IT-support och som har haft en roll inom en systemförvaltningsorganisation, arbetat som projektledare inom IT eller liknande. Vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet av systemförvaltning.

Du behöver ha förmågan att ta egna initiativ, fatta egna beslut och självständigt driva frågor inom ditt ansvarsområde. Du behöver även vara lyhörd och serviceinriktad då användargruppen för systemet är stor med olika behov. Du är en god kommunikatör och kan hantera många kontaktytor på ett pedagogiskt sätt. Du behöver ha kunskap om och arbetat med ITIL och processer för Incident, Request, Problem och Change. I din personliga profil värdesätter vi särskilt att du har ett gott bemötande med hög professionalitet och förmåga att lösa problem.

För att trivas i rollen så behöver du vara serviceinriktad och trivas med kundkontakt. Vidare behöver du kunna kommunicera väl och ha förståelse för att olika individer tar till sig information och kunskap på olika sätt. Arbetet innebär både självständigt arbete och arbete i grupp. Du behöver därför vara bekväm med att själv strukturera och ansvara för ditt arbete och dina leveranser men även tycka om att samarbete med andra. Du ska tycka att det är roligt att arbeta med problemlösning och lösa komplicerade problem.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund eller Sundsvall

Information
Närmare upplysningar lämnas av enhetschef Christer Backlund Enered, tfn 010-142 88 07.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-03.

https://miun.varbi.com/what:job/jobID:602993/?lang=se

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Pedagogisk utvecklare med inriktning mot digitalt la?rande

A?r du intresserad av att vara med och driva utveckling av digitalt la?rande? Vill du leda arbetet med att utveckla och bidra till Mittuniversitetets nod fo?r kollegialt la?rande? Vi so?ker en teknikintresserad pedagogisk utvecklare som sja?lvsta?ndigt och tillsammans med andra identifierar och mo?ter upp la?rosa?tets behov av ny eller fo?rba?ttrad teknik och pedagogiska resurser kopplade till system fo?r la?rande. Vi so?ker en person som kan och vill v... Visa mer
A?r du intresserad av att vara med och driva utveckling av digitalt la?rande? Vill du leda arbetet med att utveckla och bidra till Mittuniversitetets nod fo?r kollegialt la?rande? Vi so?ker en teknikintresserad pedagogisk utvecklare som sja?lvsta?ndigt och tillsammans med andra identifierar och mo?ter upp la?rosa?tets behov av ny eller fo?rba?ttrad teknik och pedagogiska resurser kopplade till system fo?r la?rande.

Vi so?ker en person som kan och vill vara med i va?r uppbyggnad av en aktiv och levande sto?d- och utvecklingsmiljo? pa? Mittuniversitetet.

Tjänsten är placerad inom avdelningen fo?r forskning- och utbildningssto?d (FUS) och a?r en sto?dverksamhet inom Mittuniversitetets gemensamma fo?rvaltning. Avdelningen erbjuder expertis inom internationalisering, pedagogisk utveckling, livslångt lärande, forskningsfinansiering och innovation. Här finns ca 35 kompetenta medarbetare med olika erfarenheter som organiseras i fem grupper motsvarande våra expertisområden.

Att jobba med pedagogisk utveckling pa? Avdelningen fo?r Forsknings och Utbildningssto?d (FUS) a?r ett spa?nnande, utvecklande och fo?ra?ndringsorienterat uppdrag. Gruppen fo?r pedagogisk utveckling pa? FUS arbetar utifra?n Mittuniversitetets pedagogiska utvecklingsbehov och erbjuder bland annat ho?gskolepedagogisk utbildning, konsultativt sto?d i pedagogiska och didaktiska fra?gor samt genomfo?r egna utvecklingsprojekt. Vi a?r ocksa? ansvariga fo?r na?gra av universitetets system fo?r la?rande, sa?som till exempel la?rplattformen Moodle och mediatja?nsten Kaltura.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna fo?r den medarbetare vi so?ker inga?r bland annat:

- Strategisk utveckling av fra?gor som relaterar till system fo?r la?rande
- Operativt sto?d i fra?gor som relaterar till system fo?r la?rande (inklusive leda utbildningsinsatser och skapa stödmaterial)
- Fo?rvaltning och utveckling av de system fo?r la?rande som gruppen ansvarar fo?r
- Utveckling av la?rares digitala pedagogiska kompetens
- Planering och genomfo?rande av pedagogisk och didaktisk kompetensutveckling av undervisande personal
- Omva?rldsbevakning, sa?va?l nationellt som internationellt, samt omsa?ttning och spridning av kunskapsla?get och utvecklingen inom omra?det tekniksto?tt la?rande

Din bakgrund

Vi so?ker dig som har (ska-krav):

- Akademisk examen
- Dokumenterad yrkeslivserfarenhet som t.ex. la?rare, pedagogisk utvecklare eller som IKT- pedagog inom ho?gskola/universitet eller pa? gymnasieskola.
- Kunskap om och dokumenterad erfarenhet av utveckling av digitala lärmiljöer
- Erfarenhet av utvecklingsprojekt med inriktning mot tekniksto?tt la?rande
- Erfarenhet av koordinerande uppgifter
- God spra?klig fo?rma?ga i svenska och engelska ba?de muntligt och skriftligt

Det a?r meriterande om du a?ven har (bo?r-krav):

- Aktuell erfarenhet av systemfo?rvaltning
- Ho?gskolepedagogisk utbildning
- Erfarenhet av att utveckla examination i digitala utbildningsmiljo?er
- Erfarenhet av undervisning inom tekniksto?tt la?rande
- Kunskap om och dokumenterad erfarenhet av utveckling av la?rplattformar och/eller andra system fo?r la?rande
- Kunskaper om och dokumenterad erfarenhet av Microsoft office 365 i undervisning

Dina egenskaper
Stor vikt kommer la?ggas vid personliga egenskaper sa? som fo?rma?gan att ta ansvar samt att arbeta sja?lvsta?ndigt, utvecklingsinriktat, strukturerat och flexibelt. Arbetsuppgifterna kra?ver a?ven mycket god fo?rma?ga att kommunicera och samverka med olika personalkategorier inom verksamheten, ba?de enskilt och i grupp, t.ex. universitetsla?rare, forskare och tekniker. Uto?ver det kra?vs god problemlo?sningsfo?rma?ga. Du gillar att ta dig an komplexa fra?gor, arbeta med utveckling och trivs med en stor variation i arbetsuppgifternas karakta?r och inneha?ll. Du har en god fo?rma?ga att analysera fra?gor relaterade till system fo?r la?rande ur ett helhetsperspektiv.

Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde enligt överenskommelse.

Ansta?llningsort: Sundsvall eller O?stersund

Information
Na?rmare upplysningar la?mnas av gruppledare fo?r pedagogisk utveckling Niklas Brinkfeldt mailto:[email protected], tel: 072-581 6089 eller Ludde Edgren, PhD, avdelningschef mailto:[email protected]: 072-595 73 29. 

Va?lkommen med din anso?kan via va?rt rekryteringssystem senast 2023-04-05.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Kommunikatör till kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt för att sätta Mittuniversitetets utbildning och forskning på kartan. Vi jobbar med att rekrytera studenter, göra forskningen synlig och skapa goda relationer internt och externt. Vi håller också medarbetare och vår omvärld uppdaterade om vad som händer hos oss. Kommunikationsverksamheten är centraliserad och alla kommunikatörer på universitetet tillhör avdelningen. Till kommunikationsavdeln... Visa mer
Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt för att sätta Mittuniversitetets utbildning och forskning på kartan. Vi jobbar med att rekrytera studenter, göra forskningen synlig och skapa goda relationer internt och externt. Vi håller också medarbetare och vår omvärld uppdaterade om vad som händer hos oss. Kommunikationsverksamheten är centraliserad och alla kommunikatörer på universitetet tillhör avdelningen.

Till kommunikationsavdelningen söker vi en kommunikatör som ska ge kommunikativt stöd till olika utbildnings- och forskningsmiljöer på Mittuniversitetet.

Du bidrar med din kompetens och ser till att kommunikation används som ett strategiskt verktyg för att uppnå Mittuniversitetets mål.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta såväl strategiskt som operativt genom ett verksamhetsnära stöd till forskningsledare, chefer, lärare och forskare. Du ingår i ett team av kommunikatörer med motsvarande roll som stöttar varandra både kompetens- och resursmässigt. I uppdraget ingår att producera populärvetenskaplig kommunikation, samt vägleda och stödja verksamheten i kommunikationsfrågor riktade mot studenter, potentiella studenter och forskningssamverkanspartners. Som kommunikatör kommer du rent operativt ta fram kommunikationsplaner, producera innehåll (text, film, bild) samt publicera i olika digitala kanaler. Du kommer också planera och genomföra olika typer av event. Resor mellan campusorterna Östersund och Sundsvall är vanligt förekommande, men det mesta av vår dialog och möten sker digitalt.

Din bakgrund
Vi söker dig som:

- har en kandidatexamen inom medie- och kommunikationsvetenskap
- har minst två års arbetslivserfarenhet som kommunikatör
- har arbetat med kommunikation i en större verksamhet
- har vana av strategiskt kommunikationsarbete såsom kommunikationsplanering och rådgivning
- har erfarenhet av webbpublicering, gärna i EpiServer
- är en driven skribent som kan skriva målgruppsanpassat för flera olika kanaler, såsom sociala medier och webb
- kan skriva och tala obehindrat på svenska och engelska
- har erfarenhet av grafisk produktion i mallar, fotografering och att göra enklare filmproduktioner för sociala medier.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

- att ha arbetat med kommunikationsuppdrag vid ett universitet eller högskola.
- kommunikation i sociala medier för att nå unga målgrupper.
- eventkoordinering, både fysiska och digitala event.

Dina egenskaper
Vi söker dig som har ett stort intresse samt vilja och förmåga att bidra i det operativa kommunikationsarbetet. Du samarbetar bra med andra och levererar med hög kvalitet. För att lyckas i rollen krävs att du är idérik, lösningsfokuserad och tar egna initiativ. Eftersom detta arbete innebär att du ger stöd till flera olika uppdragsgivare är det viktigt att du kan prioritera och avgöra rätt insatser och ambitionsnivå utifrån beställarens kommunikationsutmaningar och behov. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.

Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100% från och med 2023-06-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund

Information
Närmare upplysningar lämnas av kommunikationschef Marlene Berg, tel 010-142 87 79.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-05.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Postdoktor i matematikdidaktik

Ansök    Mar 2    Mittuniversitetet    Forskarassistent
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre. Arbetsuppgifter Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara att bedriva matematikdidaktisk forskning, men viss undervisning kan ingå (upp till 20 % av heltid). ... Visa mer
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap.

Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara att bedriva matematikdidaktisk forskning, men viss undervisning kan ingå (upp till 20 % av heltid).

Inom anställningen finns möjligheter att bedriva forskning tillsammans med övriga forskare inom https://www.miun.se/Forskning/amnesforskning/amnesdidaktik-i-naturvetenskap-och-matematik/. Det finns också möjlighet att genomföra egna forskningsaktiviteter, till exempel driva egna forskningsstudier, initiera nya samarbeten, söka forskningsmedel, handleda doktorander eller färdigställa redan påbörjade studier. Inom anställningen erbjuds individuellt mentorskap för att stötta dig i din forskningskarriär.

Som postdoktor förväntas du delta aktivt inom forskningsmiljön för matematikdidaktik och naturvetenskapernas didaktik. Vi har god närvaro på arbetsplatsen för att på så sätt skapa en aktiv och levande forskningsmiljö. Samtidigt finns möjligheter till flexibla arbetsformer, inkl. att ibland jobba på distans.

Behörighet
Den som ska anställas som postdoktor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning.

Annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningen är kravet att den sökande har goda kunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Vi söker i första hand dig med en doktorsexamen i matematikdidaktik, i pedagogiskt arbete med inriktning mot matematik eller i annat närliggande ämnesområde. Vetenskaplig skicklighet utgör den primära bedömningsgrunden och bedöms i första hand genom kvalitet och omfattning av vetenskaplig produktion.

Personliga egenskaper
Inom denna anställning kommer du att jobba tillsammans med personer som har olika kunskaper och perspektiv, såväl inom vår organisation som med externa samarbetspartners. Det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga och trivs med varierande arbetssätt, samtidigt som du även måste kunna jobba självständigt och ta egna initiativ.

Handläggning
Anställningen bereds i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde
Anställningen omfattar 100% under 2 år from 2023-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsvillkoren regleras i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/administration-stod-och-service/personal/anstalla-personal/regel/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf.

Anställningsort: Sundsvall? 

Information
Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Andreas Lind, mailto:[email protected], 010-1428421 eller ämnesföreträdare Magnus Österholm, mailto:[email protected].

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev med beskrivning av varför du är intresserad av denna anställning, inklusive en plan för forskningsaktiviteter inom anställningen (max en sida)
- CV/meritförteckning
- Publikationslista
- Kopia av doktorsexamensbevis, eller dokumentation som visar beräknat datum för doktorsexamen, samt andra relevanta intyg eller dylikt
- Kopia av doktorsavhandlingen
- Kopior av maximalt 3 egna vetenskapliga arbeten särskilt relevanta för denna anställning
- Namn och kontaktinformation till två referenspersoner
- Övriga handlingar du vill åberopa

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-13.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Amanuens i Nationalekonomi

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT) bedriver sin verksamhet vid campus Östersund och campus Sundsvall. Inom ämnet nationalekonomi forskar och utbildar vi inom nationalekonomins grundläggande områden på Civilekonomprogrammet, Ekonomprogrammet och fristående kurser.  Vi söker nu en amanuens till Mittuniversitetet för en anställning som omfattar 20 % av heltid, en för campus Östersund och en för campus Sundsvall. Anställningen är... Visa mer
Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT) bedriver sin verksamhet vid campus Östersund och campus Sundsvall.

Inom ämnet nationalekonomi forskar och utbildar vi inom nationalekonomins grundläggande områden på Civilekonomprogrammet, Ekonomprogrammet och fristående kurser. 

Vi söker nu en amanuens till Mittuniversitetet för en anställning som omfattar 20 % av heltid, en för campus Östersund och en för campus Sundsvall. Anställningen är på EJT.

Arbetsuppgifter
Inom ramen för tjänsten ingår stöd i undervisning samt löpande stöd och instruktion i rutiner och handhavande av teknik. Amanuensen har också ett delat ansvar för att se till att rutiner och dokument är uppdaterade och aktuella. I tjänsten ingår deltagande i planering och uppföljning.

Kvalifikationer 
Vi söker dig som har slutfört minst A-nivån i nationalekonomi och är antagen på minst grundutbildning på Mittuniversitetet.

Ansökan 
Till din ansökan bifogar du CV och personligt brev. Beskriv gärna vilka erfarenheter du har som du vill lyfta fram samt hur du skulle vilja arbeta med att driva och utveckla nationalekonomiämnet.

Anställning och tillträde
Anställningen omfattar 20 % av heltid från och med 23-04-17 eller enligt överenskommelse dock längst tom 24-03-26. Anställningen kan komma att förnyas i enlighet med 5 kap. 12§ Högskoleförordning (1993:100). Om du blir aktuell för tjänsten behöver du kunna vara tillgänglig för introduktion under mars månad.

Kontaktpersoner
Barbro Widerstedt, ämnesansvarig, 010-142 78 61
Saman Rashid, kursansvarig Östersund, 010-142 85 50

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-10.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektassistenter till forskargruppen Ekokemi

Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH) har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom institutionens ämnen med fokus på hållbar utveckling. Arbetet som projektassistent sker inom något av våra forskningsprojekt inom forskargruppen Ekokemi. Din bakgrund Vi söker dig som har en naturvetenskaplig/teknisk grundexamen från universitet eller som är student och har studer... Visa mer
Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH) har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom institutionens ämnen med fokus på hållbar utveckling.Arbetet som projektassistent sker inom något av våra forskningsprojekt inom forskargruppen Ekokemi.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en naturvetenskaplig/teknisk grundexamen från universitet eller som är student och har studerat minst 3 terminer. Behöriga för denna anställning är personer som bedöms ha nödvändiga kunskaper inom områden såsom analytisk kemi, biokemi, farmakologi, biologi, biomedicin, kemisk ekologi, organisk kemi, skogsentomologi, träkemi, massa- och pappersteknik, biopolymerkemi eller annat för våra projekt passande områden. Den inkallade projektassistentens kunskaper och tidigare erfarenheter ska korrelera till den aktuella arbetsuppgiften. Vi letar efter personer som kan arbeta självständigt efter givna instruktioner samt har god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på både svenska och engelska.

Anställning och tillträde
Att arbeta som projektassistent innebär att du tillhör en personalpool. Du har då en så kallad intermittent anställning och anställs vid varje enskilt tillfälle samt får ekonomisk ersättning per timme. Hur mycket man får arbeta som projektassistent varierar, eftersom du blir erbjuden arbete när behov finns. Det innebär att du kommer att erbjudas enstaka, kortvariga anställningstillfällen med start enligt överenskommelse. 

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Madelen Olofsson, mailto:[email protected] 010-142 88 67, samt av projektledare professor Erik Hedenström, mailto:[email protected].

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-03-23.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Internationell handläggare till Avd för Forsknings- och Utbildningsstöd

Avdelningen för forskning- och utbildningsstöd (FUS) är en del Mittuniversitetets stödverksamhet vid gemensamma förvaltningen. Avdelningen erbjuder expertis inom internationalisering, pedagogisk utveckling, livslångt lärande, forskningsfinansiering och innovation. Här finns ca 35 kompetenta medarbetare med olika erfarenheter som organiseras i fem grupper motsvarande våra expertisområden. Nu söker vi en medarbetare för att vidareutveckla vår stödverksamh... Visa mer
Avdelningen för forskning- och utbildningsstöd (FUS) är en del Mittuniversitetets stödverksamhet vid gemensamma förvaltningen.

Avdelningen erbjuder expertis inom internationalisering, pedagogisk utveckling, livslångt lärande, forskningsfinansiering och innovation. Här finns ca 35 kompetenta medarbetare med olika erfarenheter som organiseras i fem grupper motsvarande våra expertisområden. Nu söker vi en medarbetare för att vidareutveckla vår stödverksamhet inom internationalisering och bidra till Mittuniversitetets framtid.

International Relations Office är den grupp inom avdelningen som tillsammans med universitetsledning, fakulteter och institutioner arbetar för att stödja och utveckla universitetets internationella verksamhet. Genom vårt arbete bidrar vi till att Mittuniversitetets studenter och medarbetare är redo att tillvarata de möjligheter och utmaningar som uppstår i en allt mer globaliserad värld.

Gillar du att arbeta på en global arena med ett regionalt och lokalt engagemang? Är blandningen av övergripande strategiska frågor med administrativa ärenden något du stimuleras av? Vill du utvecklas i rollen som handläggare och arbeta med andra människor och de utmaningar som det innebär? Undrar du om detta jobb verkligen kan vara något för dig? Nedan beskrivs mer utförligt arbetsuppgifterna och de kvalifikationer vi söker. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Arbetsuppgifter ??
Som internationell handläggare har du mycket studentkontakt och nära samarbete med kollegor inom den egna avdelningen såväl som övriga delar av universitetet. Du har en mycket viktig roll i att skapa och underhålla kontakter med studenter och personal både inom Mittuniversitetet, med lärosätets internationella partners, samt externa organisationer och nätverk.

International Relations Office samordnar universitetsövergripande processer gällande internationella utbyten av studenter, lärare och personal. Gruppen ansvarar även för arbetet med studieavgifter och stipendieprogram för avgiftsskyldiga studenter samt ansvarar för mottagning av och service till inresande- och utresande studenter och personal.

Arbetsuppgifterna för den medarbetare vi söker består huvudsakligen av att ha en central roll avseende arbete med handläggning av utbyte och mobilitet för studenter och medarbetare. Arbetet omfattar även arbete i, samt utveckling av, vårt systemstöd för studentmobilitet, samarbetsavtal och andra former av internationalisering.

Arbetet omfattar eget ansvar och självständighet, men också nära samarbete med övriga kollegor i gruppen samt forskare och lärare. Det ingår givetvis mycket kontakt med studenter.

Nära kontakt och samarbete med andra svenska och internationella lärosäten är naturliga inslag i arbetet för nätverkssamarbete, erfarenhetsutbyte och sektorsövergripande frågor.

Den medarbetare vi söker förväntas vara en del av den kontinuerliga utvecklingen av sina ansvarsområden men också utvecklingen av gruppens övergripande verksamhet. Vårt arbetssätt har sin grund i eget ansvar och kollegialt samarbete där vi utgör varandras bollplank och stöd.

International Relations Office har medarbetare och verksamhet såväl i Sundsvall som i Östersund. Arbetsuppgifterna för varje medarbetare omfattar verksamhet och kontakter på båda orterna. Resor mellan campusorterna ingår i arbetet.

Din bakgrund
Vi söker dig som har:

- Relevant akademisk examen
- God kännedom om lagar och förordningar kopplat till universitetets verksamhet vad gäller utbildning och internationalisering
- Erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna inom högskola
- God kännedom om högre utbildning, dess organisation och uppdrag
- Erfarenhet av internationellt samarbete
- Erfarenhet av att arbeta projekt- och processorienterat

Du förväntas ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är även meriterande om du:

- Tidigare arbetat med mobilitetssystem eller motsvarande (exempelvis CRM)
- Har erfarenhet från verksamheter där förankringsarbete, lyhördhet och pedagogisk förmåga är väsentliga komponenter i det dagliga arbetet
- Har kunskaper i andra språk?utöver svenska och engelska

Dina egenskaper  
För att trivas i anställningen tror vi att du som person behöver vara ansvarstagande, driftig och ha en god förmåga att självständigt planera, organisera och genomföra arbetet. Du behöver vara pragmatisk och lösningsorienterad, samt ha en mycket god förmåga att hålla deadlines. Du behöver också ha god förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp, samt ha en mycket god kommunikativ förmåga. Vi lägger stor vikt vid dessa personliga egenskaper och förmågor.

Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast. 

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund. Resor mellan campusorterna ingår i arbetet. 
?
Information
Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Ludde Edgren, mailto:[email protected] eller +46 72 595 7329, samt gruppledare för International Relations Office, Anna Lindahl, mailto:[email protected] eller +46 10 142 78 13.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska skrivas på engelska, alternativt svenska.

Intervjun kommer också genomföras på engelska.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-03-24.


Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Forskare i organisk kemi

Ansök    Feb 21    Mittuniversitetet    Forskarassistent
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre. Som forskare i organisk kemi kommer du även att verka inom forskningscentret FSCN. Här finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Vi ar... Visa mer
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap.

Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Som forskare i organisk kemi kommer du även att verka inom forskningscentret FSCN.

Här finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Vi arbetar multidisciplinärt och utvecklar kunskap och teknologi som framför allt möjliggör resurseffektiva processer, ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Genom nära samverkan med företag håller vi oss uppdaterade om marknadens behov och stöder kunskapsutvecklingen inom näringslivet.

Arbetsuppgifter ??
I rollen som forskare hos oss kommer du att få jobba mycket med modifiering av biomaterial som kräver gedigen kunskap inom organisk kemi, träkemi och materialkemi. Du får chansen att jobba med vidareutveckling av ingenjörskonst (t.ex. varmpressning, hållbar processteknik), kemiska reaktioner (t.ex. katalys) och karaktärisering som direkt kan appliceras för miljövänlig ytmodifiering av biopolymerer som nanocellulosa, cellulosa och lignocellulosa (e.g. CTMP, TMP och Trä).

Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innefatta användande av analys- och karakteriseringstekniker såsom NMR, HPLC, SEM, AFM, GC och MS. Slutligen kommer du också att samarbeta med ingenjörer och materialkemister för att designa, utveckla och göra det möjligt att tillverka nya material och produkter ifrån helt förnyelsebara råvaror.

Behörighet och bedömningsgrunder 
Vi söker dig som har avlagt en doktorsexamen i kemiteknik, organisk kemi eller materialkemi eller förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Du behöver ha goda kunskaper om och erfarenheter av att arbeta med NMR, HPLC och SEM.

Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig på engelska i både tal och skrift.

Meriterande?är om du har erfarenheter från forskningsarbete inom polymerkemi, katalys, materialkaraktärisering och träkemi. Det är också meriterande om du jobbat eller jobbar med liknande arbetsuppgifter som beskrivits i denna annons.

Dina egenskaper  
I rollen som forskare hos oss bör du vara utåtriktad och bra på att ta egna initiativ för att driva våra projekt framåt. Du bör även tycka om att samarbeta med andra då en stor del av vår forskning bedrivs i samarbete med                       

 Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning?på heltid med tillträde 2023-04-01.

Anställningsort: Sundsvall

Information
Närmare upplysningar lämnas av proprefekt?Birgitta Engberg, mailto:[email protected], tel: 072-5818897, samt av professor Armando Cordova, mailto:[email protected], tel: 070-741 51 78.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig verksamhet, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-03-21 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Postdoktor i tillämpad maskininlärning för ljudmätning och -klassificering

Ansök    Feb 23    Mittuniversitetet    Forskare, IT
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens. Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, http://www. miun.se/stc) söker en P... Visa mer
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, http://www.

miun.se/stc) söker en Postdoktor inom tillämpad maskininlärning. Forskningen kommer att genomföras tillsammans med industriella partners i ett större projekt som integrerar teknologiutmaningar inom sensorteknik för industriella och medicinska tillämpningar.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en postdoktortjänst inom tillämpad maskininlärning för ljudmätning och ljudklassificering. Tjänsten kan inriktas mot områdena djupinlärning för ljudanalys, djupinlärning för ljud i mätningar, samt implementering av maskininlärning på inbyggda system. Tjänsten är kopplad till samverkande forskargrupper med verksamhet inom tillståndsövervakning, ljudanalys och bildanalys samt inbyggda system. Forskningen för tjänsten genomförs i nära samarbete med nationella och internationella samarbetspartners.

Fokus för tjänsten ligger inom området djupinlärning för karakterisering och positionering av ljud. Tjänsten kan även innehålla implementeringsaspekter av maskininlärningsmodeller på inbyggda system. Arbete kan vara av experimentell och teoretisk karaktär och inkludera datainsamling, utveckling och verifiering av modeller samt generalisering av lösningar.

Behörighet och bedömningsgrund
Den som ska anställas som postdoktor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning. För att kvalificera dig för en anställning som postdoktor krävs att du innehar en doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom relevant forskningsområde. Din examen får inte vara äldre än 3 år från ansökningstidens utgång: Men, till exempel, kan sjukfrånvaro och/eller föräldraledighet dras från femårsperioden.

För denna position krävs det att du har en doktorsexamen i elektronik, elektroteknik, datateknik eller närliggande område samt har tidigare akademisk erfarenhet inom maskininlärning.

Aktivt deltagande och samarbete inom forskargruppen är nödvändigt. Det är därför viktigt att du är en ansvarsfull person med helhetssyn, att du kan kommunicera obehindrat både muntligt och skriftlig på engelska och att du är strukturerad i ditt arbetssätt.

Handläggning
Anställningen bereds i enlighet med https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/Regel/anstallningsordning/.

Anställning och tillträde
Anställningen omfattar 100% under 24 månader med tillträde enligt överenskommelse. 

Anställningsvillkoren regleras i https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/Regel/anstallningsordning/ och https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/administration-stod-och-service/personal/anstalla-personal/regel/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf

Anställningsort: Sundsvall

Information
Närmare upplysningar lämnas av Prefekt, Patrik Österberg, Telefon, +46 (0)10 142 86 14, mailto:[email protected] och Docent Jan Lundgren, mailto:ja[email protected]. Se även STCs hemsida http://www.miun.se/stc.

Ansökan
Ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, examensarbete, ett personligt brev som beskriver inriktning du vill fokusera på inkluderande dina visioner och mål för detta område, samt övriga handlingar (till exempel projektarbeten) som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-09.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektorer i pedagogik

Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller två ämnen, där det största ämnet är pedagogik och det andra är bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning. Vi söker nu två universitetslektorer i pedagogik. Arbetsuppgifter Anställningen som universitetsl... Visa mer
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller två ämnen, där det största ämnet är pedagogik och det andra är bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.Vi söker nu två universitetslektorer i pedagogik.

Arbetsuppgifter
Anställningen som universitetslektor i pedagogik inkluderar undervisning och forskning vid något av våra lärarutbildningsprogram, fristående kurser i pedagogik och/eller inom uppdragsutbildningen Rektorsprogrammet (RP) eller Samverkan för bästa skola (SBS). Undervisningen sker både på distans och på campus. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av ämnet. I anställningen ingår 40 procent utvecklingsmedel under de första två åren, kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. Utvecklingsprojektet inriktas mot lärarutbildningen, exempelvis digitalisering, skolledarskap, hållbarhet, betyg och bedömning mm med syfte att utveckla lärarutbildningens kvalitet.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, utbildningsvetenskap eller annat ämne med relevans för utlysningen samt visat pedagogisk skicklighet. (HF kap 4, § 4 och https://www.miun.se/anstallningsordning). För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning (https://www.miun.se/anstallningsordning). Den som anställs som universitetslektor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten, i termer av erfarenhet av undervisning inom pedagogik, som den vetenskapliga skickligheten.

Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla, leda, genomföra och utvärdera utbildning och forskning samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning, utbildning och utvecklingsarbete. God samarbetsförmåga, flexibilitet, social kompetens och kommunikationsförmåga är andra bedömningsgrunder. Vikt fästs också vid administrativ förmåga som t. ex. kursansvar samt förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift. Erfarenhet av distansundervisning är meriterande.

Personliga egenskaper
Du bör trivas med att arbeta i grupp, men även uppskatta att arbeta enskilt under eget ansvar. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och har mycket god samarbetsförmåga. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet i verksamheten.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde
Tillsvidareanställning?på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.  

Anställningsort: Sundsvall. 

Kontaktperson
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Marcia Håkansson Lindqvist, mailto:[email protected] 010-142 7849 och ämnesföreträdare Jimmy Jaldemark, mailto:[email protected] eller 010-142 8263. Se även institutionens hemsida https://www.miun.se/utv

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista, högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Till ansökan bifogas en projektplan (max 10 sidor) där det ska framgå vilka frågeställningar och syfte du har för ditt planerade utvecklingsprojekt samt ur vilket teoretiskt perspektiv och med vilken metodologi studien ska genomföras. Därutöver ska utvecklingsplanen innehålla en kortfattad forskningsöversikt. Utvecklingsplanen ska tydligt anknyta till något eller några av institutionens forskningsområden. Samtliga handlingar som åberopas ska vara skrivna på svenska/nordiska eller på engelska. Se övrigt instruktioner till sökande i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-03-06.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Internrevisionschef

Ansök    Feb 13    Mittuniversitetet    Utredningschef
Internrevisionen vid Mittuniversitetet är en självständig funktion vars arbete sker på uppdrag av universitetsstyrelsen och avrapportering görs till denna samt till universitetsledningen. Som internrevisionschef vid Mittuniversitetet kommer du att ansvara för det interna revisionsarbetet samt utgöra stöd för andra funktioner vid myndigheten. Mittuniversitetet har ett revisionsutskott som bereder ärenden från internrevisionen, där internrevisionschefen i... Visa mer
Internrevisionen vid Mittuniversitetet är en självständig funktion vars arbete sker på uppdrag av universitetsstyrelsen och avrapportering görs till denna samt till universitetsledningen.

Som internrevisionschef vid Mittuniversitetet kommer du att ansvara för det interna revisionsarbetet samt utgöra stöd för andra funktioner vid myndigheten. Mittuniversitetet har ett revisionsutskott som bereder ärenden från internrevisionen, där internrevisionschefen ingår. Vid Mittuniversitetet har internrevisionschefen som huvuduppgift att utveckla internrevisionsarbetet, självständigt lämna förslag till revisionsplan samt planera och genomföra internrevisionsgranskningar.

Arbetsuppgifter

Mittuniversitetet lyder under Internrevisionsförordningen. Inom ramen för förordningen söker Mittuniversitetet en internrevisionschef som bidrar till att Mittuniversitetet når sina mål, genom ett systematiskt, strukturerat sätt att värdera och utveckla effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesserna. Internrevisionen vid Mittuniversitetet ska vara värdeskapande.

Som internrevisionschef kommer du att

- planera och genomföra internrevisionsgranskningar samt ta fram förslag till årlig revisionsplan
- lämna förslag till förbättringar av myndighetens processer för intern styrning och kontroll
- utifrån en analys av verksamheternas risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten med en rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen (2007:515)
- i analysen av verksamhetens risker bedöma risken för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet
- ge råd och stöd till universitetsstyrelsen och universitetsledningen
- tillsammans med chefsjuristen bemanna Mittuniversitetets visselblåsarfunktion

Rollen inbegriper även att värdera risker, styrning, kvalitet, ekonomi och effektivitet samt säkerställa att organisationernas styrprocesser klarar att hantera hinder och risker.

Din bakgrund

Vi söker dig som har erfarenhet av revisionsarbete, controllerverksamhet och/eller utredningsarbete. Du har god kunskap om risker och riskbedömningar, samt revisionsmetodik, dokumentation och avrapportering. Du har examen på högskolenivå i relevant område. Ett krav är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift i svenska språket.

Vi söker en internrevisonschef som på ett aktivt sätt bidrar till en korrekt och effektiv verksamhet. Detta kräver engagemang och en vilja att sätta sig in i Mittuniversitetets verksamhet och ett arbetssätt som präglas av initiativkraft och öppenhet gentemot övriga delar av organisationen.

Du ska ha en god analytisk och pedagogisk förmåga samt stor integritet. Arbetet är utåtriktat och innebär många kontakter med företrädare för myndigheter och statliga organisationer. Arbetet ställer höga krav på ett självständigt och proaktivt arbete och en förmåga att ta egna initiativ. Du har vidare en naturlig fallenhet för att samarbeta samt god kommunikativ förmåga. Rollen förutsätter förmåga att kombinera ett granskningsuppdrag med förmåga att skapa förtroendefulla relationer.

Det är meriterande om du har erfarenhet av statlig verksamhet, i synnerhet högskolesektorn. Kunskap om och erfarenhet från offentlig förvaltning är meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2023-06-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund

Information

Närmare upplysningar lämnas av förvaltningschef Lotten Glans, 070-296 69 68.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-03-20

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Fakultetshandläggare

Det Humanvetenskapliga fakultetskansliet svarar för nämnd- och ledningsstöd, fakultetsövergripande resurstilldelning, planering/uppföljning, forsknings- och utbildningsadministration. Fakultetskansliet söker nu dig som vill arbeta i en forsknings- och utbildningsmiljö och som har ett serviceinriktat förhållningssätt samt är noggrann, självständig och ansvarskännande. Arbetsuppgifter: I denna roll som fakultetshandläggare är den huvudsakliga funktio... Visa mer
Det Humanvetenskapliga fakultetskansliet svarar för nämnd- och ledningsstöd, fakultetsövergripande resurstilldelning, planering/uppföljning, forsknings- och utbildningsadministration.Fakultetskansliet söker nu dig som vill arbeta i en forsknings- och utbildningsmiljö och som har ett serviceinriktat förhållningssätt samt är noggrann, självständig och ansvarskännande.

Arbetsuppgifter:
I denna roll som fakultetshandläggare är den huvudsakliga funktionen service och stöd till studenter, lärare, forskare samt samordning med andra enheter inom Mittuniversitetet. Du kommer att ingå i det utbildningsadministrativa teamet tillsammans med ett tjugotal kollegor placerade både i Sundsvall och i Östersund.

I rollen ingår att ansvara för den studentadministration som krävs i grundutbildningen och en stor del av arbetet utförs i olika datorbaserade administrativa system. I förkommande fall kan sekreteraruppdrag i olika grupperingar ingå.

I alla roller vid fakultetskansliet ingår allmän administration gentemot närmaste operativ chef, som till exempel mötes?/besöksadministration, bokning av resor och lokaler, beställningar och inköp samt övrigt förekommande administrativa uppgifter.

Resor, främst mellan campusorterna, ingår i arbetet. Resor med övernattning kan förekomma.

Kvalifikationer:
Den vi söker är strukturerad och har god administrativ förmåga inklusive kunskaper i administrativa system. God förmåga att arbeta självständigt, i grupp samt att hantera frågor i dialog med medarbetare efterfrågas. Att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift liksom kunskaper i engelska är ett krav. Den vi söker ska ha en 3-årig högskoleexamen.

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet vad gäller noggrannhet, initiativkraft, lyhördhet och flexibilitet.

Anställning och tillträde:
Anställningen är ett vikariat på heltid under ordinarie befattningshavares tjänstledighet, med tillträde 2023-04-17 eller enligt överenskommelse, till och med 2024-06-30 med möjlig förlängning. 

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information:
Närmare upplysningar lämnas av utbildningsadministrativ chef Mia Wiklander, mailto:[email protected], 010-142 82 68

Intervjuer kan komma att ske löpande.  

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-03-03. 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i pedagogik

Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller två ämnen, där det största ämnet är pedagogik och det andra är bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning. Arbetsuppgifter ?? Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak undervisning vid rektorsprogrammet, lärarut... Visa mer
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller två ämnen, där det största ämnet är pedagogik och det andra är bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.Arbetsuppgifter ??
Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak undervisning vid rektorsprogrammet, lärarutbildning samt fristående kurser i pedagogik, främst ledarskap inom grundskola, fritidshem och förskola.

I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i pedagogik är den som avlagt högskoleexamen omfattande minst 180 hp varav minst 90 hp pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, utbildningsvetenskap eller annat ämne med relevans för utlysningen samt visat pedagogisk skicklighet https://www.miun.se/anstallningsordning.

För anställningen krävs goda kunskaper i det svenska språket. Vidare krävs goda kunskaper inom området skolledarskap.  

För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning (https://www.miun.se/anstallningsordning).

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden (https://www.miun.se/anstallningsordning.

Erfarenhet av undervisning i pedagogik på universitetsnivå är meriterande. Vidare är erfarenhet av kursansvar samt arbete med digitala lärplattformar och uppdragsutbildning meriterande.

Personliga egenskaper 
Samarbetar bra med andra människor. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Tar ansvar för sin uppgift, strukturerar själv sitt angreppsätt och driver sina processer vidare för att slutföra sina arbetsuppgifter.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning? på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall 

Kontaktperson
Närmare upplysningar lämnas av Marcia Håkansson Lindqvist, mailto:[email protected] eller 010-142 78 49, studierektor Camilla Månsson Waldehagen, mailto:[email protected] eller 010-142 82 01, eller ämnesföreträdare Jimmy Jaldemark, mailto:[email protected] eller 010-142 82 88.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet, pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-03-06

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i pedagogik

Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller två ämnen, där det största ämnet är pedagogik och det andra är bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning. Arbetsuppgifter ?? Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak undervisning vid det beteendevetenskapliga... Visa mer
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller två ämnen, där det största ämnet är pedagogik och det andra är bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.Arbetsuppgifter ??
Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak undervisning vid det beteendevetenskapliga programmet, fristående kurser i pedagogik och lärarutbildning, främst ledarskap inom grundskola, fritidshem och förskola.

I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i pedagogik är den som avlagt högskoleexamen omfattande minst 180 hp varav minst 90 hp pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, utbildningsvetenskap eller annat ämne med relevans för utlysningen samt visat pedagogisk skicklighet (https://www.miun.se/anstallningsordning).

För anställningen krävs goda kunskaper i det svenska språket.

För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning (https://www.miun.se/anstallningsordning).

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden (https://www.miun.se/anstallningsordning).

Erfarenhet av undervisning i pedagogik på universitetsnivå är meriterande. Vidare är erfarenhet av kursansvar samt arbete med digitala lärplattformar meriterande. Då digital undervisning förekommer är kunskaper om digital didaktik och digitala didaktiska verktyg av stor vikt.

Personliga egenskaper 
Samarbetar bra med andra människor. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Tar ansvar för sin uppgift, strukturerar själv sitt angreppsätt och driver sina processer vidare för att slutföra sina arbetsuppgifter.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning? på heltid med tillträde enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Sundsvall

Kontaktperson
Närmare upplysningar lämnas av Marcia Håkansson Lindqvist, mailto:[email protected] 010-142 78 49, studierektor Camilla Månsson Waldehagen, mailto:[email protected] eller 010-142 82 01, eller ämnesföreträdare Jimmy Jaldemark mailto:[email protected] eller 010-142 82 88.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet, pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast?2023-03-06

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i företagsekonomi, redovisning och/eller finansiering

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap. Företagsekonomi är ett av de största ämnena inom Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning på båda campusorterna. I ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och ... Visa mer
Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.Företagsekonomi är ett av de största ämnena inom Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning på båda campusorterna.

I ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå samt uppdragsutbildningar. Den företagsekonomiska forskningen vid Campus Sundsvall är inriktad mot bank, försäkring, pension, fastighet och revision. Forskningen vid Campus Östersund är främst profilerad mot entreprenörskap, företagsutveckling och turism.

Arbetsuppgifter ??
Undervisning på kurser med inriktning mot redovisning och/eller finansiering på grundnivå på campus och distans (nätbaserad undervisning). Undervisning på engelska kan förekomma. Utöver undervisning ingår kursutveckling, kursansvar och att delta i utvecklandet av utbildningsprogram. I anställningen ingår arbetsuppgifter av administrativ karaktär. Möjligheter till kompetensutveckling finns inom ramen för anställningen enligt gällande kollektivavtal och lokala riktlinjer. Stationeringsort för anställningen är Östersund eller Sundsvall, men arbetet kräver vissa resor mellan campusorterna.

Behörighet
Behörig för anställningen som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne, eller har motsvarande kompetens. Med inriktning mot redovisning och/eller finansiering avses primärt ämnesdelarna extern redovisning, intern redovisning och finansiering. Den som anställs som adjunkt skall vara behörig enligt de krav som beskrivs ihttps://www.miun.se/anstallningsordningoch ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter. Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift, är ett krav.

För en anställning krävs i förlängningen genomgången högskolepedagogisk utbildning (https://www.miun.se/anstallningsordning).

Bedömningsgrunder
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden (se https://www.miun.se/anstallningsordning).

Den sökande ska bedömas utifrån pedagogisk skicklighet och stor vikt kommer att läggas vid meriter inom de ämnesområden som anges av anställningens inriktning. Meriterande är en magister- eller masterutbildning i företagsekonomi med inriktning mot redovisning eller finansiering. Meriterande är också erfarenhet från undervisning inom högskola och universitet samt erfarenhet från praktisk redovisning eller annan relevant yrkesverksamhet. Vidare är det meriterande om den sökande har erfarenhet av nätbaserad undervisning och digital undervisning exempelvis via zoom. Därutöver beaktas administrativ skicklighet, liksom erfarenhet och intresse av samverkan såväl lokalt som globalt.

Personliga egenskaper 
Vi ser att du är en person som är strukturerad, ansvarstagande och serviceinriktad samt har god förmåga att arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är resultat- och kvalitetsinriktad, tydlig i kommunikationen med andra och har god samarbetsförmåga.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning?på heltid med tillträde i augusti 2023 eller enligt överenskommelse. Anställningsort är Sundsvall eller Östersund. 

Kontaktperson
Information om anställningen lämnas av prefekt Daniel Laven, mejl till: mailto:[email protected], tfn. 010 142 86 20, studierektor Anna-Maria Jansson, mejl till: mailto:[email protected], tfn. 010 142 84 14 eller ämnesföreträdare Peter Öhman, mejl till: mailto:[email protected], tfn. 010 142 86 77.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet, pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast?2023-03-31.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i Historia

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Arbetsuppgifter Ar... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att undervisa på grundnivå i historia, på teori- och metodkurser, lärarutbildningskurser, breddkurser samt i förekommande fall uppsatshandledning.

Vissa kurser ges med distributionsform distans, vissa med distributionsform campus Sundsvall. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet.

Tjänstgöring under sommarterminen ingår, v. 27-32. Semester kan förläggas i juni och/eller september.

Behörighet
Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/ .

Behörig att anställas som universitetslektor i historia är den som har avlagt doktorsexamen i historia eller närliggande ämne (i första hand idéhistoria eller ekonomisk historia), genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§).

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Särskild vikt kommer att läggas vid relevant undervisningskompetens i förhållande till den undervisning som ska bedrivas.

Meriterande för anställningen är:
- erfarenhet av att undervisa med olika distributionsformer, både på campus och distans.
- erfarenhet av att undervisa på teori/metod- och uppsatskurser.
- forsknings- och/eller undervisningsmeriter med inriktning mot ämnesdidaktik.
- forsknings- och/eller undervisningsmeriter med inriktning mot 1900-talshistoria.

Personliga egenskaper:
Anställningen kräver en god samarbetsförmåga och visad flexibilitet i kontakten med kollegor och studenter.

Övriga bedömningsgrunder:
Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket eftersom samtliga kurser och utbildningar är på svenska.

Mittuniversitetet använder systemet Moodle som lärplattform i distansundervisning, varför dokumenterad erfarenhet av detta system är en fördel.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställning, vikariat på 75% av heltid, i avvaktan på tillsättning av anställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse, dock längst tom 23-11-15.? 

Anställningsort: Sundsvall

Information:
Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Pär Olausson (010-142 85 47, mailto:[email protected]), proprefekt, Glenn Svedin (010-1428247, [email protected]), bitr. ämnesstudierektor, Erik Nydahl (010-142 81 69, mailto:[email protected]) eller ämnesföreträdare, Samuel Edquist (010-142 78 96, mailto:[email protected]).

Ansökan:
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista. (se instruktioner till sökande https://miun.varbi.com/center/tool/position/593242/edit/tab:2/miun.se/huv/handlaggningsordningar).Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-02-27.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Fakultetshandläggare till fakultetskansliet, fakulteten för humanvetenskap

Fakultetskansliet vid fakulteten för humanvetenskap Fakultetskansliet vid fakulteten för humanvetenskap är en del av Mittuniversitetets verksamhetsstöd och har som huvuduppgift att bistå fakultetens och institutionsledningarna med beslutsunderlag och administrativt stöd inom utbildning, forskning och samverkan. Vid kansliet arbetar ett 30-tal medarbetare i Sundsvall och Östersund med ärendeberedning, uppföljning, analys, underlag till långsiktig planeri... Visa mer
Fakultetskansliet vid fakulteten för humanvetenskap
Fakultetskansliet vid fakulteten för humanvetenskap är en del av Mittuniversitetets verksamhetsstöd och har som huvuduppgift att bistå fakultetens och institutionsledningarna med beslutsunderlag och administrativt stöd inom utbildning, forskning och samverkan.

Vid kansliet arbetar ett 30-tal medarbetare i Sundsvall och Östersund med ärendeberedning, uppföljning, analys, underlag till långsiktig planering samt att ge administrativt stöd till lärare, forskare och studenter.   

Vi söker en medarbetare med ett serviceinriktat förhållningssätt som vill arbeta i en forsknings- och utbildningsmiljö med högt tempo till vår verksamhet.     

Arbetsuppgifter ??
Arbetsuppgifterna innebär att vara ett ledningsstöd till fakultets- och institutionsledningarna. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att vara ett stöd vid rekryteringsprocesser av medarbetare. Det kan omfatta samordning av annonseringar, kontakt med olika funktioner inom lärosätet och kontakt med berörda sökande. I arbetsuppgifterna ingår även att vara ett stöd till prefekter vid internationell rekrytering av medarbetare, inkl. doktorander.

Arbetsuppgifterna kan breddas för att motsvara krav från universitets- och fakultets- och institutionsledningar.

I förkommande fall kan sekreteraruppdrag i olika grupperingar ingå.

I alla roller vid fakultetskansliet ingår allmän administration gentemot närmaste operativ chef, som till exempel mötes?/besöksadministration, bokning av resor och lokaler, beställningar och inköp samt övrigt förekommande administrativa uppgifter. 

Resor, främst mellan campusorterna, ingår i arbetet. Resor med övernattning kan förekomma.

Din bakgrund
Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och självständig. Du har högskoleexamen på minst kandidatnivå och har god administrativ och kommunikativ förmåga samt god IT-kompetens och behärskar MSOffice (Teams, Outlook, Word, Excel och PowerPoint), Adobe Acrobat och SharePoint eller liknande programvaror.

Du måste kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska samt kunna uttrycka dig väl på engelska, såväl muntligt som skriftligt. Eftersom arbete är förenat med många kontakter såväl inom som utom Mittuniversitetet kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, flexibilitet, omdömesförmåga och lyhördhet.

Du har erfarenhet av att arbeta med administrativa rutiner. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete inom högskola eller universitet.

Dina egenskaper  
Du kan samarbeta med olika parter, arbeta självständigt och göra bedömningar utifrån de förutsättningar som är. Du är flexibel och kan snabbt planera om arbetet. Du tycker om att ha många parallella arbetsuppgifter samtidigt, arbetsuppgifter som kan variera i komplexitet. Du är strukturerad, lyhörd och kan stötta flera uppdragsgivare utifrån deras olika önskemål. Du är serviceinriktad och kan göra enklare administration samtidigt som du kan ge ett mer kvalificerat analytiskt stöd. Du är noggrann och kvalitetsmedveten.    

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning?på heltid med tillträde?1 maj eller enligt överenskommelse. Anställningsort kan vara Sundsvall eller Östersund. Intervjuer kommer att ske löpande. 

Information
Närmare upplysningar lämnas av kanslichef Karin Olsson, tfn 010-142 82 72?. 

Din ansökan
Beskriv i din ansökan hur du har arbetat med administrativa rutiner.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast?2023-02-28? 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

HR-specialist till HR-avdelningen

HR-avdelningen arbetar med hela kompetensförsörjningsprocessen och delprocesserna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. Vi ger stöd till universitetets ledning, institutioner och avdelningar. Inom Mittuniversitetet är vi 12 personer som arbetar på HR-avdelningen. Tillsammans utgör vi en avdelning som arbetar med vårt gemensamma uppdrag, uppdelat på orterna Sundsvall och Östersund. Arbetsuppgifter?: Som HR-specialist?ansvarar du för att... Visa mer
HR-avdelningen arbetar med hela kompetensförsörjningsprocessen och delprocesserna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. Vi ger stöd till universitetets ledning, institutioner och avdelningar. Inom Mittuniversitetet är vi 12 personer som arbetar på HR-avdelningen. Tillsammans utgör vi en avdelning som arbetar med vårt gemensamma uppdrag, uppdelat på orterna Sundsvall och Östersund.Arbetsuppgifter?:
Som HR-specialist?ansvarar du för att ge våra chefer?och arbetsgivarföreträdare?specialiststöd i frågor?inom hela HR-området inom ramen för kompetensförsörjaprocessen (ARUBA).

Du arbetar inom alla delprocesser och med alla förekommande arbetsuppgifter inom ramen för rollen som HR-specialist. Du arbetar både?självständigt?och tillsammans med kollegor och sköter ditt arbete i enlighet med gällande föreskrifter, avtal och interna dokument.

Tillsammans med dina kollegor utvecklar du våra processer och arbetssätt. Du har erfarenhet från flertalet arbetsprocesser inom HR-området och därtill kopplade kunskaper inom arbetsrätten. Den konsultativa rollen ställer höga krav på ett pedagogiskt och problemlösande förhållningssätt. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka i gemensamt utvecklingsarbete samt genomföra/delta i utbildningar eller ansvar/fördjupning inom olika arbetsområden för att bidra till att universitetet bedriver ett effektivt och verksamhetsanpassat HR-arbete.  

Du arbetar både operativt och strategiskt.? Du samverkar både internt inom organisationen, med fackliga parter samt externt?utanför organisationen.?Du är direkt underställd HR-chefen och arbetar i team med HR-administratörer och?andra?HR-specialister?samt direkt mot verksamheten. Du bidrar till att HR är en kunskapsbärande partner och att våra arbetsgivarföreträdare får det stöd de behöver, inom ramen för HR-avdelningens uppdrag, för att kunna fullgöra sitt arbetsgivar- samt chefsansvar.

Din bakgrund:
Du ska ha relevant examen på högskole- eller universitetsnivå med inriktning mot HR alternativt examen på högskole- eller universitetsnivå med annan inriktning i kombination med för befattningen längre, relevant erfarenhet. 

Du ska ha kunskap om avtalstolkning och flerårig erfarenhet av strategiskt och operativt HR-arbete på en HR-avdelning. Du har erfarenhet av att stödja, coacha och utveckla chefer i sin arbetsgivarroll. 

Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, har goda kunskaper i både svenska och engelska och vana av att arbeta med digitala plattformar. 

Dina egenskaper:
I rollen som HR-specialist?behöver du?ha mycket god kompetens inom hela HR-området och stor förståelse för helheten?och dess delar. Du trivs med att arbeta både processinriktat och situationsanpassat där du tar ansvar för din uppgift och strukturerar samt driver frågor på ett bra sätt. Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du arbetar lika bra självständigt som tillsammans med kollegor, har en god pedagogisk förmåga, är lyhörd och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. För att lyckas i rollen underhåller du din specialistkompetens kontinuerligt, har en aktiv omvärldsbevakning och är en kunskapsresurs för andra. 

Eftersom HR är en funktion som ger stöd till arbetsgivarföreträdare krävs att du är serviceinriktad, tydlig och?mycket påläst i alltifrån föreskrifter till interna styrdokument.? 

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning:?100%

Tillträde:? Enligt överenskommelse? 

Anställningsort:? Sundsvall/Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.? 

Kontaktperson: Närmare upplysningar lämnas av HR-chef Victoria Sjöbom, tfn 072-595 73 18.? 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast?2022-02-26.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i teknisk fysik, inriktning triboelektriska material

Ansök    Feb 2    Mittuniversitetet    Doktorand
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre. Vid forskningscentret FSCN (http://www. fscn.se) finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Här utvecklar vi kunskap och teknologi som ... Visa mer
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap.

Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Vid forskningscentret FSCN (http://www.

fscn.se) finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Här utvecklar vi kunskap och teknologi som möjliggör bl.a. resurseffektiva processlösningar och ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Samverkan med näringslivet är viktig för oss och vi vill bidra till förbättrad hållbarhet och lönsamhet för våra partners.

Forskargruppen inom materialfysik vid Mittuniversitet är en del av FSCN och forskar huvudsakligen på nanomaterial med applikationer mot energilagring och energiomvandling. Exempelvis utvecklar vi material till triboelektriska nanogeneratorer, samt metoder för storskalig tillverkning av grafen som används till superkondensatorer och batterier. Nu söker vi en doktorand för forskning inom triboelectriska material (teori och experiment).

Arbetsuppgifter:
Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100%) samt undervisning och administrativt arbete (0-20%).

Behörighet och bedömningsgrund:
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i teknisk fysik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Erfarenhet av beräkningskemi (DFT, molecular orbitals, etc), och/eller triboelektriska nanogeneratorer anses särskilt meriterande. Även erfarenhet av Gaussian 16 eller andra kvantumkemiverktyg är meriterande.

Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan. Du bör också ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. 

Handläggning:
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kapitel och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning

Anställning:
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: 2023-04-01 eller efter överenskommelse.

Information:
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Claes Mattsson, Mittuniversitetet, 010-142 8496, mailto:[email protected] och Docent Renyun Zhang, Mittuniversitetet, 010-142 8284, mailto:renyun.zhang@miun.se. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/nat.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan:
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-02-19.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i design

NDH satsar nu på att stärka Mittuniversitetets forskning inom designområdet och etablera design som ämne på forskarnivå vid lärosätet. Designämnena fotografi, grafisk design och industridesign vid Mittuniversitetet vilar på vetenskaplig grund. Fokus ligger på att använda designprocesser för att lösa utmaningar kopplade till hållbar utveckling av såväl samhälle som miljö. Vidare pågår ett utvecklingsarbete för programmet industridesign där vetenskaplig k... Visa mer
NDH satsar nu på att stärka Mittuniversitetets forskning inom designområdet och etablera design som ämne på forskarnivå vid lärosätet.

Designämnena fotografi, grafisk design och industridesign vid Mittuniversitetet vilar på vetenskaplig grund. Fokus ligger på att använda designprocesser för att lösa utmaningar kopplade till hållbar utveckling av såväl samhälle som miljö. Vidare pågår ett utvecklingsarbete för programmet industridesign där vetenskaplig kompetens behövs både inom ledning och undervisning.

 Arbetsuppgifter:
Tjänsten innebär att vara delaktig i att leda och driva institutionens gemensamma vetenskapliga och konstnärliga utvecklingsarbete med att etablera ämnet design på forskarnivå samt att delta i ledningen av utvecklingsarbetet av industridesign-programmet. Kursansvar, undervisning, handledning och examination, arbete med forskningsansökningar, ledning och deltagande i forskningsprojekt, samverkan med omgivande samhälle, administrativa uppgifter, liksom medverkan i institutionsgemensamma aktiviteter och pedagogiskt utvecklingsarbete ingår också i arbetsuppgifterna. 

Behörighet:
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För behörighet som universitetslektor krävs i normalfallet högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier, om detta saknas ska anställd universitetslektor uppnå detta inom två år från anställningstillfället. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf  

Bedömningsgrunder:
Erfarenhet av samverkan i forskning och utbildning samt undervisning på universitetsnivå samt god förmåga att uttrycka sig på svenska och/eller engelska, både muntligt och skriftligt är ett krav. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av undervisning, handledning och/eller examination från universitet och/eller högskola inom designområdet med inriktning mot grafisk design, industridesign eller närliggande område. Vidare är erfarenhet av projektarbete, att delta i och driva arbete med forskningsansökningar samt docentkompetens meriterande.

Personliga egenskaper:
Viktiga egenskaper är att den sökande är en ansvarstagande person som är lyhörd och som har lätt att samarbeta med andra. Den sökande behöver visa motivation att driva och utveckla både sina egna och andras kunskaper samt bidra till ämnet och institutionens utveckling. 

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde: Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Kontaktperson: Närmare upplysningar lämnas av proprefekt?Kristina Brink, mailto:[email protected], mobil nr: 070-521 13 36.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas personligt brev, meritförteckning styrkta (vidimerade) handlingar, såsom examina, yrkesmässig verksamhet och dokumentation av pedagogisk erfarenhet, intyg över vetenskaplig meritering samt pedagogisk meritering, fullständig publikationslista, samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-03-16.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i statsvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Arbetsuppgifter Ti... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna för en universitetsadjunkt hör undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå i statsvetenskap.

Undervisningen bedrivs både på campus i Sundsvall och Östersund och på distans. Undervisning kan även förekomma i ämnet samhällskunskap inom lärarutbildningen samt i kriminologi. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet
Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning. Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt magisterexamen i statsvetenskap motsvarande minst 180 högskolepoäng, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Särskilt meriterande för tjänsten är tidigare erfarenhet av undervisning i statsvetenskap, samhällskunskap eller kriminologi på universitetsnivå. Meriterande är erfarenhet av undervisning i vetenskaplig metod på universitetsnivå. Meriterande är även erfarenhet av undervisning i statsvetenskap, samhällskunskap eller kriminologi på gymnasienivå.

Personliga egenskaper
Då det i tjänsten ingår mycket studentkontakt och samarbeten med kollegor är god samarbetsförmåga, social kompetens och god kommunikationsförmåga viktigt.

Övriga bedömningsgrunder
Att kunna undervisa på svenska är ett krav. Erfarenhet av att arbeta med IT-system för distansutbildning på universitetsnivå är meriterande.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde
Anställningen är ett vikariat på 100% i avvaktan på tillsättning av anställning från och med
23-03-01 eller enligt överenskommelse, dock längst tom 24-02-28.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund

Information
Närmare upplysningar lämnas av Pär Olausson, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 85 47. Upplysningar om ämnets undervisning lämnas av studierektor Gertrud Alirani, mailto:[email protected] tfn 010-1428597 eller Sofie Blombäck, mailto:[email protected], tel. 010-1428145.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet, pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-02-24.


Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Systemspecialist

Ansök    Jan 16    Mittuniversitetet    Systemförvaltare
Avdelningen infrastruktur ansvarar för Mittuniversitetets IT, Servicecenter, fastighet och campusservice. Avdelningen består av ca 70 medarbetare och är verksam både i Östersund och i Sundsvall. Inom avdelningen hanteras bland annat teknisk support, utveckling, drift, informationssäkerhet, telefoni, servicecenter, vaktmästeri, tryckeri, lokaler och hyresavtal. Avdelningen har både ett operativt och ett strategiskt ansvar inom dessa områden. IT Drift &... Visa mer
Avdelningen infrastruktur ansvarar för Mittuniversitetets IT, Servicecenter, fastighet och campusservice. Avdelningen består av ca 70 medarbetare och är verksam både i Östersund och i Sundsvall. Inom avdelningen hanteras bland annat teknisk support, utveckling, drift, informationssäkerhet, telefoni, servicecenter, vaktmästeri, tryckeri, lokaler och hyresavtal. Avdelningen har både ett operativt och ett strategiskt ansvar inom dessa områden.IT Drift & Utveckling är en av fem enheter inom avdelningen för Infrastruktur vid Mittuniversitetet.

Enheten består av 17 medarbetare. Enhetens uppdrag är att leverera drift- och utvecklingstjänster på ett effektivt, säkert och serviceinriktat sätt. Målgruppen är studenter, medarbetare och externa intressenter. 

Ansvarsområden inom IT Drift & Utveckling är systemdrift, systemutveckling och arkitektur, nät och klientmanagering. Tvärfunktionella arbetsområden är IT-säkerhet, investeringar, upphandling, riskhantering och systemintegrationer.

Arbetsuppgifter
Vill du vara en del av Mittuniversitetets IT-drift och delta i olika utvecklingsprojekt, då är detta rätt jobb för dig! Här vill vi skapa möjligheten för medarbetarna att utveckla verksamheten och utvecklas som individer.

Du kommer att ingå i ansvarsområde systemdrift och arbeta med förvaltning och underhåll av universitets IT-infrastruktur. Ansvarsområdet innefattar bland annat Linux- och Windowssystem, lagringslösningar och backup. 

Arbetsuppgifterna består bland annat av installation, konfiguration och felsökning, medverkan som IT-kompetens i upphandlingar, utredningar och rapporter gällande IT-system. Som systemspecialist arbetar du mycket självständigt med stort eget ansvar. Eftersom det handlar om att arbeta med kritiska system är det mycket viktigt att vara noggrann och ansvarsfull. Arbetet sker i nära samarbete med annan personal inom infrastrukturavdelningen och resten av universitetet, därför är en god samarbets- och kommunikativ-förmåga samt hög servicekänsla viktig.

Beredskap och övertid kan förekomma i tjänsten. I ditt arbete kommer du att ha kontakt med systemägare, förvaltning och utvecklare. I tjänsten ingår även omvärldsbevakning och nätverkande inom området. 

Gemensamt för samtliga ansvarsområden inom IT-drift och utveckling är ett kontinuerligt arbete med säkerhet och dokumentation, i vissa fall utbildning av användare.

Resor kan förekomma i tjänsten.

Kvalifikationer
Som Systemspecialist vill vi att du har en akademisk utbildning inom IT, datateknik, systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig. Du bör erfarenhet av IT-drift inom applikation och infrastruktur, samt 2-års arbetserfarenhet. Vidare vill vi att du har en god kunskap och kännedom om någon Linux-distribution, på en sån nivå att du klarar dig väl utan grafiskt interface och skulle kunna sätta upp en webbserver utan problem. Du ska även vara bekant med och ha arbetat med molnbaserade tjänster. Du bör ha erfarenhet och kompetens i moderna lagringslösningar för en hybrid IT-miljö. 

Arbetet innebär både självständigt arbete och arbete i grupp. Du behöver därför vara bekväm med att själv strukturera och ansvara för ditt arbete och dina leveranser, men även tycka om att samarbete med andra. Du ska tycka att det är roligt att arbeta med felsökning och lösa komplexa problem. Det är av stor vikt att du har för vana att arbeta proaktivt och tar gärna med dig input från användarna, alltid med verksamheterna vi stödjer i fokus. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Eftersom våra medarbetare och studenter kommer från olika delar av världen behöver du kunna kommunicera både på svenska och engelska och då både i tal och skrift.

Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde i maj 2023 eller enligt överenskommelse

Anställningsort
Sundsvall eller Östersund

Kontakt
Enhetschef - Daniel Berg, 010-172 65 44

Ansökan
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-02-12

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

IT-säkerhetsspecialist

Avdelningen infrastruktur ansvarar för Mittuniversitetets IT, Servicecenter, fastighet och campusservice. Avdelningen består av ca 70 medarbetare och är verksam både i Östersund och i Sundsvall. Inom avdelningen hanteras bland annat teknisk support, utveckling, drift, informationssäkerhet, telefoni, servicecenter, vaktmästeri, tryckeri, lokaler och hyresavtal. Avdelningen har både ett operativt och ett strategiskt ansvar inom dessa områden. IT Drift &... Visa mer
Avdelningen infrastruktur ansvarar för Mittuniversitetets IT, Servicecenter, fastighet och campusservice. Avdelningen består av ca 70 medarbetare och är verksam både i Östersund och i Sundsvall. Inom avdelningen hanteras bland annat teknisk support, utveckling, drift, informationssäkerhet, telefoni, servicecenter, vaktmästeri, tryckeri, lokaler och hyresavtal. Avdelningen har både ett operativt och ett strategiskt ansvar inom dessa områden.IT Drift & Utveckling är en av fem enheter inom avdelningen för Infrastruktur vid Mittuniversitetet.

Enheten består av 17 medarbetare. Enhetens uppdrag är att leverera drift- och utvecklingstjänster på ett effektivt, säkert och serviceinriktat sätt. Målgruppen är studenter, medarbetare och externa intressenter.

Ansvarsområden inom IT Drift & Utveckling är systemdrift, systemutveckling och arkitektur, nät och klientmanagering. Tvärfunktionella arbetsområden är IT-säkerhet, investeringar, upphandling, riskhantering och systemintegrationer.

Arbetsuppgifter
Vill du vara en del i utvecklingen av Mittuniversitetets IT-säkerhetsarbete och delta i olika utvecklingsprojekt, då är detta rätt jobb för dig! Här vill vi skapa möjligheten för medarbetarna att utveckla verksamheten och utvecklas som individer.

Som IT-säkerhetsspecialist ansvarar du för att förvalta och vidareutveckla strategier och aktiviteter som rör IT-säkerhet, i nära samarbete med IT-säkerhetsansvarig och IT-informationssäkerhetssamordnare. Det är en viktig och spännande roll där du tillsammans med de övriga ansvarsområdena på enheten intensivt arbetar med IT-säkerhetsfrågor som är direkt kopplade till att universitetet har en väl fungerande IT-säkerhet. IT-säkerhetsspecialisten kommer att arbeta med uppdragsstöd till övriga inom infrastrukturavdelningen, i utvecklingsuppdrag och infrastrukturaktiviteter, kravställning vid upphandling. Arbetet innebär även stöd till andra verksamheter inom organisationen. 

I ditt arbete kommer du att ha kontakt med systemägare, förvaltning och utvecklare. I tjänsten ingår även omvärldsbevakning och nätverkande inom området.

Du kommer även att bevaka och analysera incidentprocessen samt ansvara för att rutiner för eskalering, larm och informationsspridning och andra processer följs. Du deltar i vårt fortsatta arbete med kontinuitetsplanering, utveckling av arbetssätt, rutiner och processer.

Resor kan förekomma i tjänsten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom IT, datateknik, systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har minst 4 års erfarenhet av arbete inom något eller några av våra ansvarsområden, samt erfarenhet av projektledning eller annan dokumenterad erfarenhet av motsvarande ledarskap.

Arbetet innebär både självständigt arbete och arbete i grupp. Du behöver därför vara bekväm med att själv strukturera och ansvara för ditt arbete och dina leveranser, men även tycka om att samarbete med andra. Det är av stor vikt att du har för vana att arbeta proaktivt och tycker det är givande att arbeta med verksamhetsutveckling och förändringsarbete, där lagar, förordningar och regleringsbrev omsätts i pragmatiskt arbete och balanserade aktiviteter, alltid med verksamheterna vi stödjer i fokus.

Eftersom våra medarbetare och studenter kommer från olika delar av världen behöver du kunna kommunicera både på svenska och engelska och då både i tal och skrift.

Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort
Sundsvall eller Östersund

Kontakt
Enhetschef - Daniel Berg, 010-172 65 44

Ansökan
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-02-12

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Postdoktor i datateknik för tidskritiskt fjärrstyrda applikationer över 5G

Ansök    Jan 31    Mittuniversitetet    Forskare, IT
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens. Forskningscentret STC utannonserar en ledig postdoktoral tjänst inom experimentell forskning fö... Visa mer
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Forskningscentret STC utannonserar en ledig postdoktoral tjänst inom experimentell forskning för att designa end-to-end anslutningsinfrastruktur för att stödja fjärrstyrda tidskritiska applikationer över trådlösa 5G-nätverk.

Forskningsuppgiften är en del av projektet robust trådlös infrastruktur för fjärrstyrd timmerlastning i samarbete med Ericsson, Telia och Volvo. STC söker kontinuerligt efter att anställa mycket motiverade och framstående forskare för att arbeta med att möjliggöra teknologier för nästa generations trådlösa kommunikationsnätverk.

Forskningen kommer att bedrivas inom forskargruppen Kommunikationssystem och nätverk (CSN), som är specialiserad på undervisning, forskning och innovation inom området trådlös och trådbunden kommunikation och nätverksteknologier, speciellt för industriella applikationer. CSN gruppen har en dynamisk och internationell miljö, som syftar till att producera akademisk forskning på hög nivå samtidigt som man upprätthåller ett tätt samspel med relevanta industriella partners. Den sökande ska aktivt samarbeta med andra forskare inom forskargruppen, på STC-forskningscentret, men även med våra externa partner inom den akademiska och industriella världen.

Arbetsuppgifter
Tjänsten är avsedd för lovande forskare med drivkraften att flytta kunskapsgränserna inom området avancerade trådlösa nätverk mot 6G, med särskild tonvikt på ett (eller flera) av följande områden: maskininlärning för intelligenta trådlösa nätverk, spektrumhantering, decentraliserat lärande, tidskritiska nätverk, grön (energieffektiv) kommunikation och lärande. Arbetsuppgifterna inkluderar teoretisk modellering och analys, algoritmdesign och validering via simuleringar men helst genom HW/SW-prototyper (SDR, OpenAirInterface, srsLTE, etc.), nätverksmätningar och analys, effektiv radioresursallokering, och att skriva vetenskapliga artiklar i erkända tidskrifter och konferenser. Anställningen kan också innefatta undervisning och andra administrativa uppgifter, såsom stöd till projektledning och skriva nya forskningsförslag för att locka industriella, nationella och europeiska projekt, men inte mer än 20% av arbetstiden.

Behörighet
Den som ska anställas som postdoktor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning, det vill säga fil. dr. eller likvärdig utländsk examen, och denna ska ha erhållits högst tre år innan ansökningsdatum (sjukfrånvaro och föräldraledighet räknas dock bort från denna treårsperiod). 

För denna tjänst krävs en fil. dr i signalbehandling, datorteknik, trådlös kommunikation eller ett närliggande ämne.

Bedömningsgrunder
Den sökande som ges tjänsten måste ha en enastående meritlista av publikationer i topptidskrifter inom ett eller flera av forskargruppens forskningsområden och visat på självständighet och spetskompetens inom forskning. Den idealiska kandidaten för tjänsten bör ha en gedigen bakgrund inom minst två av följande områden:

• Experimentell trådlös forskning (testbäddar och/eller kanal/nätverksmätningar)

• Trådlösa kommunikationssystem, speciellt inom fysiska lagret och medium access-protokoll

• Tekniker för radioåtkomstnätverk (RAN) och nätverksdelning

Vidare krävs goda färdigheter inom något eller några av språken Matlab, C++ och Python samt gärna även erfarenhet av SDR och verktyg för nätverksanalys. Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, krävs för att kommunicera, presentera och publicera forskningsresultat.

Personliga egenskaper
Den sökande som ges tjänsten ska vara kapabel att självständigt bedriva forskning inom tidigare nämnda områden och bör kombinera god analytisk förmåga med en bra attityd till praktiskt genomförande samt intresse att samarbeta med forskarstuderande.

Handläggning
Anställningen bereds i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde
Anställningen omfattar 100% under 2 år med start 2023-05-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsvillkoren regleras i https://www.miun.se/anstallningsordning och https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/administration-stod-och-service/personal/anstalla-personal/regel/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf

Information
Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Mikael Gidlund, [email protected], eller prefekt?Patrik Österberg, [email protected], tel. 010-1428614.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

• En motiverad text som beskriver varför ansökan görs, kvalifikationer i relation till tjänsten och avsikter och visioner för tjänsten.
• Ett aktuellt CV.
• Kopior av relevanta studiebevis (masterexamen, fil. dr.).
• Forskningsmeriter. En komplett lista över alla publikationer i tidskrifter ska bifogas med en anvisning om vilka av dessa den sökande vill inkludera i ansökan. Du kan bifoga upp till 3 publikationer.
• Spridningskvalifikationer, inklusive deltagande i kommittéer, styrelser eller deltagande i organisationer och liknande.
• Ytterligare kvalifikationer i relation till positionen.
• Referenser/rekommendationer.
• Personuppgifter.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-03-31. Visa mindre

Doktorand i teknisk fysik, inriktning triboelektriska material

Ansök    Jan 9    Mittuniversitetet    Doktorand
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre. Vid forskningscentret FSCN (http://www. fscn.se) finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Här utvecklar vi kunskap och teknologi som ... Visa mer
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap.

Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Vid forskningscentret FSCN (http://www.

fscn.se) finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Här utvecklar vi kunskap och teknologi som möjliggör bl.a. resurseffektiva processlösningar och ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Samverkan med näringslivet är viktig för oss och vi vill bidra till förbättrad hållbarhet och lönsamhet för våra partners.

Forskargruppen inom materialfysik vid Mittuniversitet är en del av FSCN och forskar huvudsakligen på nanomaterial med applikationer mot energilagring och energiomvandling. Exempelvis utvecklar vi material till triboelektriska nanogeneratorer, samt metoder för storskalig tillverkning av grafen som används till superkondensatorer och batterier. Nu söker vi en doktorand för forskning inom triboelectriska material (teori och experiment).

Arbetsuppgifter:
Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100%) samt undervisning och administrativt arbete (0-20%).

Behörighet och bedömningsgrund:
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i teknisk fysik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Erfarenhet av beräkningskemi (DFT, molecular orbitals, etc), och/eller triboelektriska nanogeneratorer anses särskilt meriterande. Även erfarenhet av Gaussian 16 eller andra kvantumkemiverktyg är meriterande.

Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan. Du bör också ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. 

Handläggning:
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kapitel och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning

Anställning:
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: 2023-04-01 eller efter överenskommelse.

Information:
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Claes Mattsson, Mittuniversitetet, 010-142 8496, mailto:[email protected] och Docent Renyun Zhang, Mittuniversitetet, 010-142 8284, mailto:renyun.zhang@miun.se. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/nat.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan:
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-02-01.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Gästlektor i pedagogik

Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller två ämnen, där det största ämnet är pedagogik och det andra är bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning. Arbetsuppgifter För att Mittuniversitetet ska bli ledande inom forskningsfältet utbildningsledarskap... Visa mer
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller två ämnen, där det största ämnet är pedagogik och det andra är bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.Arbetsuppgifter
För att Mittuniversitetet ska bli ledande inom forskningsfältet utbildningsledarskap krävs en fortsatt samordning av befintlig forskning och resurser för ny, praxisnära forskning i nära samverkan med universitetets utbildningar.

En viktig del i arbetet för den som anställs kommer därmed bli att utveckla inom utbildningsledarskap. Arbetsuppgifterna ska bland annat bestå i att delta och vidareutveckla forskningsmiljön inom forskningsgruppen Utbildningsledarskap och Skolutveckling (ULS) genom att medverka i forskningsansökningar, delta i seminarier och aktivt bidra till forskning. Meriterande är att ha erfarenhet av forskning inom utbildningsledarskap och skolutveckling samt det nationella rektorsprogrammet och magister/mastersprogram i pedagogik.

Behörighet och bedömningsgrund
Behörig att anställas som gästlektor vid Mittuniversitetet är den som har en anställning vid ett annat lärosäte inom eller utanför Sverige och som innehar ett lektorat eller som bedöms ha motsvarande kompetens.

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordningsamt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/

Kompetens inom forskningsprojekt med inriktningen mot området utbildningsledarskap och skolutveckling, liksom erfarenhet att medverka i forskningsansökningar, driva och delta i seminarier och undervisningserfarenhet av det nationella rektorsprogrammet och magister- och masterprogram i pedagogik.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde
Anställningen omfattar 20% av heltid under 12 månader med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Marcia Håkansson Lindqvist, mailto:[email protected] eller 010-142 7849 och ämnesföreträdare Jimmy Jaldemark, mailto:[email protected] eller 010-142 82 88. Se även institutionens hemsida https://www.miun.se/utv

Ansökan
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-02-03.

 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Utbildningsadministrativ chef

Ansök    Jan 11    Mittuniversitetet    Administrativ chef
Beskrivning av avdelningen: Fakultetskansliet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier är en del av Mittuniversitetets verksamhetsstöd och har som huvuduppgift att bistå fakultetens ledning och institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd. Vi söker nu en utbildningsadministrativ chef som ska leda arbetet med utbildningsadministration och stöd till studenter, medarbetare och ledning vid institutionerna.  Arbetsuppgifter: Arbet... Visa mer
Beskrivning av avdelningen:
Fakultetskansliet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier är en del av Mittuniversitetets verksamhetsstöd och har som huvuduppgift att bistå fakultetens ledning och institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Vi söker nu en utbildningsadministrativ chef som ska leda arbetet med utbildningsadministration och stöd till studenter, medarbetare och ledning vid institutionerna. 

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna omfattar personalansvar och arbetsmiljöansvar för fakultetens handläggare som arbetar med utbildningsadministration vid institutionerna samt operativt arbete inom gruppens ansvarsområden. Du kommer även att, tillsammans med gruppen, ansvara för att utveckla och sätta upp mål för enheten i linje med Mittuniversitetets övergripande mål och strategier. I uppdraget ingår att samverka med övrig verksamhet och samordna kansliets arbete med närstöd till prefekter samt övergripande samordning av det löpande kvalitetsarbetet vid institutionerna. 

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har examen på mastersnivån och är strukturerad och har god administrativ och kommunikativ förmåga samt förmåga att arbeta självständig. Du ska ha erfarenhet av arbete med kvalitetssystem och kvalitetsfrågor inom akademin samt erfarenhet av administration och handläggning vid högskola/universitetet.

Du måste kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska samt ha goda språkkunskaper i engelska. Eftersom arbete är förenat med många kontakter såväl inom Mittuniversitetet som med omgivande samhälle kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper, liksom initiativkraft och samarbets- och serviceförmåga. Arbetsuppgifterna ställer mycket stora krav på noggrannhet.

Meriterande:
Du bör ha erfarenhet från tidigare chefsuppdrag samt ha god insikt i och erfarenhet av arbete med Mittuniversitetets kvalitetssystem och arbetet inom Treklöversamarbetet mellan Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidareanställning på 30 % av heltid. Tillträde snarast.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Information:
Närmare upplysningar lämnas av kanslichef Maria Torstensson, tel 010 142 88 06, mailto:[email protected].

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-02-01.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i datateknik med inriktning tillförlitlig edge computing

Ansök    Jan 9    Mittuniversitetet    Doktorand
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens. Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicatehttp://www. miun.se/stc) söker en dok... Visa mer
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicatehttp://www.

miun.se/stc) söker en doktorand inom området tillförlitlig edge computing med fokus på säker internetinfrastruktur för framtida lösningar baserade på Artificiell Intelligens (AI). Forskningen motiveras av ett behov av att framtidssäkra internetinfrastrukturen för att möjliggöra utveckling av produkter och tjänster baserade på AI. Dagens fibernät i kombination med Internet of Things skapar både möjlighet och utmaningar för olika aktörer. Detta arbete möjliggör säker datainsamling och beräkning vilket är en förutsättning för implementationer av effektiv AI och maskininlärning (ML).

För att skapa en säker lösning är det nödvändigt att säkert dela data och säkerställa vem vi delar data med. Arbetet kommer därför fokusera på kombinationer av cloud, fog, edge, mist, och 5G Multi-Access Edge Computing (MEC), med inblandning av olika säkerhetslösningar som blockchain-teknik och kraftfulla beräkningskluster för AI/ML. För en effektiv infrastruktur krävs även ett effektivt användande av datorkraften på olika nivåer, till exempel genom att använda närliggande enheter som för stunden är lediga. För en optimal användning av infrastrukturen kan information även skickas vidare upp/ned i hierarkin för bättre responstider och latens eller balansering mellan olika kostnader både i form av pengar för till exempel molnberäkningar eller andra aspekter såsom energi och/eller datatrafik.

Forskningen kommer att bedrivas i forskningsprojektet AI Klimat, med fiberinfrastrukturägaren Servanet och säkerhetsföretaget Clavister som primära externa samarbetspartners. Där du kommer att arbeta med att forskning och utveckling av nya spjutspetstekniker och algoritmer för säkerhet inom fog computing. Du kommer även att aktivt samarbeta med andra forskare inom forskargruppen, STC-forskningscentret, och med våra externa samarbetspartners inom både akademi och industri.

Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning 100 %.

Behörighet och bedömningsgrunder
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i datateknik, datavetenskap eller nära besläktade ämnen, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. En stark bakgrund och tidigare erfarenhet av nätverkssäkerhet och fog/mist computing är viktigast för tjänsten. Erfarenhet av MEC, blockchain, distribuerade system, AI/ML, och IoT är meriterande. Goda programmeringsfärdigheter i Python, Java och C++, samt matematiska färdigheter i statistik, stokastiska processer och databrytning är krav. Flytande skriven och muntlig kommunikation i engelska är obligatoriskt. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Anställning
Doktorandanställningen avser en heltidsanställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Tillträde: 2023-03-01 eller efter överenskommelse.

Information
Information om anställningen lämnas av Dr. Stefan Forsström, epost: mailto:[email protected], eller Dr. Patrik Österberg, prefekt, Tel. 010-142 86 14, epost: mailto:[email protected]. Se även forskargruppens hemsida http://www.miun.se/stc/csn.

Ansökan
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-02-06.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i rehabiliteringsteknik och design

Ansök    Jan 9    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH) har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom institutionens ämnen med fokus på hållbar utveckling. Behörighet och bedömningsgrunder Behörig att anställas som doktorand är den som antagits till en utbildning på forskarnivå. Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar ... Visa mer
Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH) har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom institutionens ämnen med fokus på hållbar utveckling.Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som doktorand är den som antagits till en utbildning på forskarnivå.

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Vid en anställning som doktorand ska den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå bedömas.

Arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du dig främst åt din egen utbildning. I anställningen ingår egen forskarutbildning innefattande forskning (om minst 80%) samt undervisning och administrativt arbete (upp till 20%).

Denna doktorandanställning i rehabiliteringsteknik och design är inriktad mot design av produkter för bäckenbottenträning baserat på Universal Design. Styrkt erfarenhet av samverkan och designarbete ihop med yrkesverksamma och vårdinstanser inom kvinnosjukvård är ett krav.

Meriterande är erfarenhet av:

- samverkan med omgivande samhälle
- undervisning inom industridesign vid universitet
- arbete med pappersbaserade prototyper för pedagogiska ändamål eller för användning som, produkter inom sjukvården
- nationellt nätverkande

Urval bland de sökande görs utifrån följande kriterier. Fallenhet för och redovisade erfarenheter av forskning bedöms, genom masteruppsatser eller motsvarande och andra skriftliga prestationer. Särskild vikt läggs vid fallenhet och intresse för pedagogik och undervisning. Upplägget av en projektskiss bedöms. Skissen ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men ska peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar och hur det bidrar till ämnets utveckling (rehabiliteringsteknik och design med inriktning mot design av produkter för bäckenbottenträning baserat på Universal Design).

Personliga kvaliteter som samarbetsförmåga, initiativförmåga, intresse för frågor som rör design och jämlik sjukvård och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. Eftersom en viss del undervisning ingår i anställningen så krävs goda kunskaper i svenska och engelska.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) eller motsvarande, konstnärlig meritering, portfolio och annat material som styrker den egna profilen samt en kortfattad beskrivning (högst 5 sidor) av det tänkta avhandlingsämnet samt andra relevanta publikationer.

Anställning
Denna anställning avser en heltidsanställning och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förnyas fram till doktorsexamen. Anställningen omfattar 100% med start  2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. 

Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100),
5 kap 1-7 §§. https://www.miun.se/anstallningsordning

Information
Närmare upplysningar lämnas av Kristina Brink, 070-521 13 36, mailto:[email protected].

Ansökan
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-02-06.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i informationssystem

Ansök    Jan 9    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem. Arbetsuppgifter: Tjänsten är inriktad mot studier av digitalisering, samhällsförändring och värdeutveckling i ett brett perspektiv inom Forum för digitalisering (FODI), en tvä... Visa mer
Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.Arbetsuppgifter:
Tjänsten är inriktad mot studier av digitalisering, samhällsförändring och värdeutveckling i ett brett perspektiv inom Forum för digitalisering (FODI), en tvärvetenskaplig forskarmiljö med inriktningarna arkiv- och informationsvetenskap, informatik och industriell organisation och ekonomi.

Fokus är att studera digitalisering som fenomen och tänkta former av värdeutveckling genom digitaliseringsprocesser med fokus på olika former för ansvarsutkrävande. Som doktorand är din huvudsakliga uppgift att ägna dig åt forskning och forskarstudier. Ett intresse för hur digitalisering kan förstås och hur tänkta värden kan uppstå är ett krav. I anställningen ingår 80 % forskning och 20 % undervisning eller annan institutionstjänstgöring. För mer information om forskarmiljön se: http://www.miun.se/fodi.

Behörighet och bedömningsgrunder:
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt såväl som skriftligt, är ett krav. Avlagd master-, magister- eller civilingenjörsexamen inom ämnesområdena industriell ekonomi, informatik, informationssystem, eller data- och systemvetenskap är en lämplig bakgrund för anställningen.

Utöver formell behörighet sker urval på grundval av andra arbeten (t.ex. examensarbete) och kurser av fördjupningskaraktär, samt genom intervju av de sökande. Förutom goda ämneskunskaper kommer stor vikt att läggas vid kreativt tänkande, samarbetsförmåga, initiativkraft till självständigt arbete och personlig lämplighet för forskarutbildning. Eftersom forskningen bedrivs i nära relation med offentlig sektor och dess olika delar är goda kunskaper i svenska meriterande.

Handläggning:
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kapitel och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning

Anställning och tillträde:
Doktorandanställningen avser i första hand två och ett halvt års anställning på heltid och förväntas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålls.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: Enligt överenskommelse.

För mer information om tjänsten/upplysningar: Professor Katarina Gidlund, mailto:[email protected], tel 010-142 89 21, eller Prefekt mailto:[email protected] 010-142 83 08. Se även http://www.doktorandhandboken.nu för mer information om doktorstudier i Sverige.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan:
Ansökan skall innehålla (1) en sidas redogörelse av sökandes motivering till att söka tjänsten samt karriärsintressen innehållande en kort beskrivning av den sökandes målsättning och förväntningar av forskarstudierna; (2) kopior av betyg från tidigare akademiska utbildningar; samt (3) ett CV/meritförteckning. Rekommendationsbrev, lista av publikationer, eller andra tillgängliga relevanta meriter kan bifogas ansökan. Kvinnliga sökande uppmuntras för att uppnå en jämnare könsfördelning på avdelningen.

Ansökan vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2023-01-30.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

HR-administratör till HR-avdelningen

HR-avdelningen arbetar med hela kompetensförsörjningsprocessen och delprocesserna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. Vi ger stöd till universitetets ledning, institutioner och avdelningar. Inom Mittuniversitetet är vi 12 personer som arbetar på HR-avdelningen. Tillsammans utgör vi en avdelning som arbetar med vårt gemensamma uppdrag, uppdelat på orterna Sundsvall och Östersund. På HR-avdelningen arbetar HR-administratörer och HR-spe... Visa mer
HR-avdelningen arbetar med hela kompetensförsörjningsprocessen och delprocesserna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. Vi ger stöd till universitetets ledning, institutioner och avdelningar. Inom Mittuniversitetet är vi 12 personer som arbetar på HR-avdelningen. Tillsammans utgör vi en avdelning som arbetar med vårt gemensamma uppdrag, uppdelat på orterna Sundsvall och Östersund.På HR-avdelningen arbetar HR-administratörer och HR-specialister, lönerna administrerar vi i samarbete med Statens servicecenter.

Som HR-administratör erbjuder vi dig ett kvalificerat arbete i en organisation med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Arbetsuppgifter:
Som HR-administratör på Mittuniversitetet är du ett kvalificerat stöd till våra chefer och arbetsgivarföreträdare. Du bidrar till att HR är en kunskapsbärande partner och att våra arbetsgivarföreträdare får det HR-administrativa stöd de behöver, inom ramen för HR-avdelningens uppdrag, för att kunna fullgöra sitt arbetsgivar- samt chefsansvar. Du besvarar frågor om våra centrala och lokala kollektivavtal, lagar, föreskrifter, styrdokument och regelverk. Du sköter HR-administrativa uppgifter enligt fastställda processer och rutiner som du vidareutvecklar och följer upp.

Du arbetar med anställningsadministration av både nationella och internationella anställningar i en verksamhet som har stort fokus på internationalisering. Du har flera kontaktytor och samarbeten både internt och externt så kommunikationen sker på både svenska och engelska.

Löner administreras i samarbete med Statens servicecenter. Din roll är att granska och kvalitetssäkra underlag innan de attesteras och betalas ut. Du är ett stöd i frågor om förmåner, reseräkningar, utlägg, arbetstid, ledighet, närvaro, frånvaro mm. Du arbetar med lönesystemet Primula och har kontakt med Statens servicecenter på en operativ nivå.

Du tar fram olika typer av underlag som t ex statistik, arbetar med uppföljning och i övrigt förekommande uppgifter inom det HR-administrativa området. Du är direkt underställd HR-chefen och arbetar i team tillsammans med övriga HR-administratörer och -specialister.

Din bakgrund:
Du ska ha relevant utbildningsbakgrund och flerårig erfarenhet inom det administrativa området. Det betyder att du ska vara en kvalificerad administratör som utför ditt arbete med kvalitet och hög servicenivå.

Du ska ha god kunskap i svenska och engelska i tal och skrift samt mycket goda kunskaper i att använda digitala verktyg och officepaketet. 

Dina egenskaper:
Som HR-administratör krävs att du är noggrann, arbetar systematiskt och har ordning och reda. Du tar eget ansvar för och planerar samt organiserar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar samt kan prioritera om vid behov. Arbetet kan periodvis vara mer hektiskt t ex inför lönekörning och kräver god förmåga att prioritera och sortera.

Du är lugn, tillmötesgående och fokuserar på rätt saker. Du har mycket god samarbetsförmåga, är lyhörd samt kommunicerar och löser problem på ett konstruktivt sätt. Eftersom HR är en funktion som ger stöd till chefer och andra arbetsgivarföreträdare krävs att du är serviceinriktad och professionell. Du använder din samlade kompetens inom HR-området och bidrar till teamets arbete. Du är tillmötesgående och har intresse, vilja och förmåga att leverera kvalitativa lösningar.

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning:?100%

Tillträde:? Enligt överenskommelse? 

Anställningsort: ?Sundsvall/Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.? 

Kontaktperson: Närmare upplysningar lämnas av HR-chef Victoria Sjöbom, tfn 072-595 73 18.? 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast?2023-01-10.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Avdelningsekonom till Ekonomiavdelningen

Ansök    Dec 22    Mittuniversitetet    Produktionsekonom
Ekonomiavdelningen ansvarar för stöd och service inom ekonomifrågor. Inom avdelningen hanteras budget, prognos, projektstöd, redovisning, bokslut, fakturor samt Mittuniversitetets resetjänst. Ekonomiavdelningen är verksam i både Östersund och Sundsvall. Vi söker dig som lockas av att jobba med ekonomi hos oss på Mittuniversitetet. Kanske är du i början av din karriär och vill utvecklas som ekonom? Arbetsuppgifter ?? Som Avdelningsekonom kommer du ... Visa mer
Ekonomiavdelningen ansvarar för stöd och service inom ekonomifrågor. Inom avdelningen hanteras budget, prognos, projektstöd, redovisning, bokslut, fakturor samt Mittuniversitetets resetjänst. Ekonomiavdelningen är verksam i både Östersund och Sundsvall.Vi söker dig som lockas av att jobba med ekonomi hos oss på Mittuniversitetet.

Kanske är du i början av din karriär och vill utvecklas som ekonom?

Arbetsuppgifter ??
Som Avdelningsekonom kommer du att ingå i ett team tillsammans med vår nuvarande personal som ansvarar för det ekonomiska arbetet mot en eller flera institution(er) som finns inom universitetet. Arbetsuppgifterna är varierande och spänner över en stor bredd, delvis utifrån institutionernas olika uppdrag. En viktig del i arbetet är att ge god service och stöd till verksamheten i ekonomiska frågor. Avdelningen och teamet strävar efter att löpande utveckla verksamheten så vi ser gärna att du bidrar med i det arbetet. Avdelningen arbetar bl.a. i ekonomisystemet UBW (Agresso) samt budgetverktyget Hypergene.

Några av dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara:

- Löpande uppföljning av projekt
- Upprättande av projektkalkyler
- Upprättande av rekvisitioner och fakturaunderlag
- Arbete med bokslut, budget och prognos.
- Ta fram och upprätta olika typer av underlag

Din bakgrund
Vi söker dig som är i början av din karriär eller med något års erfarenhet och vill vidareutvecklas inom ekonomi. Du har en akademisk examen med lämplig inriktning.

Rollen ställer krav på att du ska vara strukturerad, ha en analytisk förmåga och vara problemlösande. Vidare är du serviceinriktad, kvalitetsmedveten och har god samarbetsförmåga.

Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl i svenska som engelska. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Anställning och tillträde
Tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Kontaktperson
Närmare upplysningar lämnas av ekonomichef Niklas Kallin, tfn 010-142 80 30.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast?2023-01-17.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Supporttekniker till Serviceenheten

Avdelningen infrastruktur ansvarar för Mittuniversitetets IT, Servicecenter, fastighet och campusservice. Avdelningen består av ca 70 medarbetare och är verksam både i Östersund och i Sundsvall. Inom avdelningen hanteras bland annat teknisk support, utveckling, drift, informationssäkerhet, telefoni, servicecenter, vaktmästeri, tryckeri, lokaler och hyresavtal. Avdelningen har både ett operativt och ett strategiskt ansvar inom dessa områden. Serviceenh... Visa mer
Avdelningen infrastruktur ansvarar för Mittuniversitetets IT, Servicecenter, fastighet och campusservice. Avdelningen består av ca 70 medarbetare och är verksam både i Östersund och i Sundsvall. Inom avdelningen hanteras bland annat teknisk support, utveckling, drift, informationssäkerhet, telefoni, servicecenter, vaktmästeri, tryckeri, lokaler och hyresavtal. Avdelningen har både ett operativt och ett strategiskt ansvar inom dessa områden.Serviceenheten har som uppdrag att erbjuda Mittuniversitetets medarbetare, studenter och externa intressenter en enhetlig, lättillgänglig och behovsanpassad service och support.

Enheten består av ca 20 medarbetare fördelat på två orter.

Arbetsuppgifter:
Du kommer främst att arbeta i vår Support med stöd till våra användare och studenter.

Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innefatta:

- Hantering av inkommande ärenden via vår supporttelefon och vårt ärendehanteringssystem
- Support och felsökning av kundspecifika applikationer samt standardapplikationer som t ex Microsoft Office 365, Windows 10.
- Teknisk på-platsen support för medarbetare och studenter
- Skapa och underhålla informationspaket t ex lathundar/FAQ
- Utveckla området gällande processer, metoder och arbetssätt

Kvalifikationer:
Vi vill att du har dokumenterad erfarenhet av arbetsuppgifterna enligt ovan. De operativsystem vi vill att du behärskar är Windows, Android och OSX/iOS. Du bör även ha erfarenhet av och behärska Active Directory - rättigheter/ behörigheter/GPO:er.

Vi ser gärna att du har kunskaper inom AV-teknik.

Det är meriterande om du har erfarenhet av ramverket ITIL och då främst avseende incidenthantering.

Eftersom våra medarbetare och studenter kommer från olika delar av världen behöver du kunna kommunicera både på svenska och engelska och då både i tal och skrift.

För att trivas i rollen som supporttekniker så behöver du vara serviceinriktad och trivas med kundkontakt. Vidare behöver du kunna kommunicera väl och ha förståelse för att olika individer tar till sig information och kunskap på olika sätt. Arbetet innebär både självständigt arbete och arbete i grupp. Du behöver därför vara bekväm med att själv strukturera och ansvara för ditt arbete och dina leveranser men även tycka om att samarbete med andra. Du ska tycka att det är roligt att arbeta med problemlösning och lösa komplicerade problem.

För att söka tjänsten behöver du ha en avslutad gymnasieutbildning. Vi ser gärna att du har en eftergymnasial IT-utbildning eller liknande erfarenhet.

Vi vill att du har dokumenterad erfarenhet av en liknande roll under minst 2 år. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställning och tillträde:
Anställningen är tillsvidare på heltid. Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall/Östersund

Information:
Närmare upplysningar lämnas av enhetschef Christer Backlund Enered, tfn 010-142 88 07.

Välkommen med din ansökan senast 2023-01-06. https://miun.varbi.com/what:job/jobID:577987/?lang=se

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Serviceadministratör

Avdelningen infrastruktur ansvarar för Mittuniversitetets IT, Servicecenter, fastighet och campusservice. Avdelningen består av ca 70 medarbetare och är verksam både i Östersund och i Sundsvall. Inom avdelningen hanteras bland annat teknisk support, utveckling, drift, informationssäkerhet, telefoni, servicecenter, vaktmästeri, tryckeri, lokaler och hyresavtal. Avdelningen har både ett operativt och ett strategiskt ansvar inom dessa områden. Campusserv... Visa mer
Avdelningen infrastruktur ansvarar för Mittuniversitetets IT, Servicecenter, fastighet och campusservice. Avdelningen består av ca 70 medarbetare och är verksam både i Östersund och i Sundsvall. Inom avdelningen hanteras bland annat teknisk support, utveckling, drift, informationssäkerhet, telefoni, servicecenter, vaktmästeri, tryckeri, lokaler och hyresavtal. Avdelningen har både ett operativt och ett strategiskt ansvar inom dessa områden.Campusservice har som uppdrag att erbjuda Mittuniversitetets medarbetare, studenter och externa intressenter en enhetlig, lättillgänglig och behovsanpassad service och support.

Enheten består av ca 20 medarbetare och hanterar områdena telefonservice, servicecenter, tryckeri och vaktmästeri.

Periodvis behöver vi förstärkning i våra Servicecenter på Campus i Sundsvall och Östersund. Just nu söker vi dig som är tillgänglig för arbete under kontorstid i Sundsvall. Tjänsten passar dig som har möjlighet att jobba extra. Du har till exempel möjlighet att kombinera studier med det här extrajobbet.

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innefatta:

- Besvara frågor av allmän karaktär som ställs till Mittuniversitetet i alla kanaler
- En särskild vikt läggs vid information och upplysning angående studiefrågor
- Telefoni- och växelservice samt teleadministration
- Produktion och distribution av inpasseringskort
- Enklare IT-support
- Stöd vid lokalbokning samt bokning av arrangemang
- Försäljning av produkter

Kvalifikationer:
För att trivas i rollen behöver du ha en utpräglad känsla för service och trivas med kundkontakt. Vidare behöver du kunna kommunicera väl och ha förståelse för att olika individer tar till sig information och kunskap på olika sätt. Arbetet innebär både självständigt arbete och arbete i grupp. Du behöver även ha god IT-vana.

Eftersom våra medarbetare och studenter kommer från olika delar av världen behöver du kunna kommunicera både på svenska och engelska och då både i tal och skrift.

För att söka tjänsten behöver du ha en avslutad gymnasieutbildning. Meriterande om du har en eftergymnasial utbildning inom området.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi ser därför gärna att du är:

- Serviceinriktad och lösningsorienterad
- Engagerad och handlingskraftig
- Flexibel, snabbt kunna ställa om mellan arbetsuppgifter och fysiska platser
- Förmåga att inhämta information och hålla sig uppdaterad
- Förmåga att leda samtal och skapa goda relationer

Anställning:
Denna tjänst avser en så kallad intermittent anställning (timanställning). Det innebär att du kommer att tillhöra en personalpool och anställs vid varje enskilt tillfälle och får ekonomisk ersättning per timme. Hur mycket du får arbeta som serviceadministratör är varierande, du blir erbjuden arbete när behov finns. Det innebär att du kommer att erbjudas enstaka, kortvariga anställningstillfällen.

Tillträde: Start 2023-01-16 eller enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Timlön

Information: Närmare upplysningar lämnas av enhetschef Lars Hägglund, tfn 010-142 89 74 eller samordnare Anette Kompa-Lidén, tfn 010-142 87 15

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-26.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående. Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbet... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Arbetsuppgifter:
Till arbetsuppgifterna hör kursansvar, undervisning, handledning och examination av studenter främst inom ämnets kurser på grundnivå.

Arbetet omfattar också medverkan i program- och ämnesutveckling samt utveckling av nätbaserade kurser. Vidare innebär arbetet aktivt deltagande vid institutionens utvecklingsarbete och administration. Kurserna ges primärt som distansutbildning utan fysiska träffar, vilket innebär webbaserad kommunikation på lärplattformen Moodle. Dock kan det innebära undervisningstillfällen på campus Östersund i perioden januari-mars 2023.

Behörighet:
Behörighet att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt magisterexamen i folkhälsovetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (https://www.miun.se/anstallningsordning). Den som ska anställas som adjunkt ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning.

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket eftersom samtliga kurser och utbildningar är på svenska.

Bedömningsgrunder:
De sökande ska bedömas utifrån pedagogisk skicklighet samt övriga ovan nämnda behörighetskrav. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Erfarenhet av kursansvar, olika pedagogiska arbetsformer och distansundervisning, samt undervisningserfarenhet på högskolenivå inom folkhälsovetenskap, kvalitativ och kvantitativ metod samt epidemiologi är särskilt meriterande. Meriterande är också erfarenhet av handledning av studentuppsatser.

Med stöd av 4 § Anställningsförordningen kommer vi att utöver kraven ovan, särskilt beakta att den sökande omfattas av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Personliga egenskaper:
Inneha en god kommunikationsförmåga och kunna uttrycka sig väl i tal och skrift.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde:
Särskild visstidsanställning med omfattning 75 % av heltid, med tillträde 2023-01-09 till och med 2023-06-30.

Anställningsort: Sundsvall/Östersund
?
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
?
Kontaktperson: Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Mikael Nordenmark, mailto:[email protected] , tfn 010 – 142 85 15 eller ämnesföreträdare Katja Gillander Gådin, mailto:[email protected] , tfn 010 – 142 85 41.

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk skicklighet och erfarenhet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-30. https://miun.varbi.com/what:job/jobID:575095/?lang=se

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Innovationsrådgivare

Avdelningen för forskning- och utbildningsstöd (FUS) är en stödverksamhet inom Mittuniversitetets gemensamma förvaltning. Vid avdelningen arbetar ca 40 experter inom internationalisering, pedagogiskt stöd, skolsamverkan, arbetslivsanknytning och innovation/nyttiggörande. Avdelningen ansvarar för utbildnings-, forsknings- och samverkansfrågor och arbetar med uppdrag internt och extern samt lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Avdelningen för F... Visa mer
Avdelningen för forskning- och utbildningsstöd (FUS) är en stödverksamhet inom Mittuniversitetets gemensamma förvaltning. Vid avdelningen arbetar ca 40 experter inom internationalisering, pedagogiskt stöd, skolsamverkan, arbetslivsanknytning och innovation/nyttiggörande. Avdelningen ansvarar för utbildnings-, forsknings- och samverkansfrågor och arbetar med uppdrag internt och extern samt lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Avdelningen för Forsknings- och utbildningsstöd arbetar på både en strategisk och operativ nivå.Mittuniversitetet söker en innovationsrådgivare till Innovationskontoret som tillhör Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd, (FUS) med ca 40 anställda.

Den tjänst som erbjuds har rollen att stimulera och stödja anställda och studenter i processen att utveckla och nyttiggöra idéer sprungna ur Mittuniversitetets utbildnings- och forskningsmiljöer.

Innovationskontoret stödjer målgruppen, studenter, forskare och övrig personal med rådgivning kring innovationer och nyttiggörande. Anställningsort kan vara antigen Sundsvall eller Östersund, men arbetsuppgifterna omfattar båda campusorterna och innebär resor däremellan.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en innovationsrådgivare med entreprenöriellt och coachande förhållningssätt som bidrar till att idéer utvecklas. Du ingår i ett arbetsteam med sex anställda fördelad på Mittuniversitetets två campus i Sundsvall och Östersund. I din roll faciliteter och stödjer du nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap som gynnar en hållbar samhällsutveckling. Idéerna kommer att vara av olika karaktär, då universitetet har stor bredd på sin verksamhet.

Utbildningsinsatser inom entreprenörskap förekommer i arbetsuppgifterna samt att aktiv delta i interna, nationella och internationella projekt kopplade mot innovation och nyttiggörande.

En väsentlig del av arbetsuppgifterna är olika typer av innovationsinspirerande aktiviteter mot målgrupperna. Du arbetar med innovationsrådgivning i hela nyttiggörandeprocessen, med planering och utveckling av arbetsområdet. Men kommer även under delar av din tid skapa event och ha inspirationstillfällen med studenter. Du ingår i ett team som har liknande arbetsuppgifter och därför är din samarbetsförmåga av stor vikt för att nå bästa möjliga resultat. Dessutom är vi en del av innovationskontoret Fyrklövern med kollegor vid universiteten i Karlstad, Örebro och Linnéuniversitetet. Du är delaktig i att utveckla processer och metoder för att öka möjligheter till nyttiggörande av forskningsresultat. Du verkar utåtriktat utanför akademin för att sprida kunskap som är uppkommen inom universitetet och medverkar i olika nätverk och projekt inriktat på samverkan mellan universitetet och andra parter.

Meriterande kvalifikationer

- God förståelse och intresse för FNs globala hållbarhetsmål
- Erfarenhet av att arbeta i innovativa, dynamiska eller kreativa miljöer
- Kunskaper inom affärsutveckling och rådgivning samt god förståelse om hur Sveriges innovativa stödsystem fungerar
- Van att använda innovationsstödjande verktyg
- Förmåga att uttrycka dig obehindrat i tal och skrift på både svenska och engelska
- Kompetens inom modern kommunikation
- God social förmåga, självgående och nätverkande
- Akademisk grundexamen, forskarnivå är meriterande
- Erfarenhet av att driva bolag är meriterande

Anställning: Anställningen är en visstidsanställning på 100% med start enligt överenskommelse, dock längst till och med 2023-12-31.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information:
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Ludde Edgren, avdelningschef 072-5957329 mailto:[email protected] och Sven Wadman innovationsrådgivare 070-2923884, e-post: mailto:[email protected]

Ansökan:
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

- Personligt brev
- CV
- Kopior av relevanta betyg/intyg

Endast handlingar skrivna på svenska bedöms.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-01-09.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Dataskyddsombud till Universitetsledningens stab

Verksamheten inom Universitetsledningens stab (ULS) innefattar verksamhetsplanering, juridiskt stöd, registratur, upphandling och verksamhetsstöd. Inom ULS hanteras exempelvis frågor som rör övergripande planering och uppföljning av all verksamhet, frågor gällande kvalitet och utvärdering inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning, omvärldsanalys, organisationsutveckling, remisshantering och utvecklingsprojekt. Staben tillhandah... Visa mer
Verksamheten inom Universitetsledningens stab (ULS) innefattar verksamhetsplanering, juridiskt stöd, registratur, upphandling och verksamhetsstöd. Inom ULS hanteras exempelvis frågor som rör övergripande planering och uppföljning av all verksamhet, frågor gällande kvalitet och utvärdering inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning, omvärldsanalys, organisationsutveckling, remisshantering och utvecklingsprojekt. Staben tillhandahåller även administrativt stöd till universitetsledningen.Avdelningens uppdrag är brett och vårt ansvarsområde sträcker sig över verksamhetsplanering, juridiskt stöd, arkiv, registratur, upphandling, ledningsstöd samt utveckling och förvaltning av våra system.

Vi söker nu en medarbetare till tjänsten som dataskyddsombud för Mittuniversitetet.

Arbetsuppgifter:
Dataskyddsombudets ställning och arbetsuppgifter är reglerade i dataskyddsförordningen och utvecklas ytterligare i artikel 29-gruppens riktlinjer om dataskyddsombud, WP 243 rev.01 och exemplifieras i nedan arbetsuppgifter:

- Bidrar till att utveckla Mittuniversitetets arbete med personuppgiftshantering
- Är primär kontaktperson för alla ärenden som berör personuppgifter internt inom universitetet och dess dataskyddsorganisation
- Genomför informations- och utbildningsinsatser till ledningen och universitetets medarbetare
- Ger råd och stöd till verksamheten vid både genomförandet av konsekvensbedömningar och riskanalyser men även i det löpande dagliga arbetet
- Deltar i och stödjer Mittuniversitetets utveckling av arbetssätt och styrning gällande personuppgifter genom bland annat upprättandet av styrande dokument inom ansvarsområdet och processer för hur organisationen behandlar personuppgifter.
- Samordnar hanteringen av universitetets register för personuppgiftsbehandlingar
- Bidrar till övergripande måluppfyllelse och i det gemensamma arbetet inom universitetet, till exempel relaterat till hantering, anmälan och uppföljning av inträffade personuppgiftsincidenter
- Följer upp och granskar universitetets efterlevnad av dataskyddsförordningen och relaterad författning
- Agerar kontaktperson gentemot Integritetsskyddsmyndigheten och de registrerade
- Bidrar kontinuerligt med tankar och idéer som utvecklar ditt arbete och det arbete kring dina ansvarsområden som sker i verksamheten
- Bedriver aktiv omvärldsbevakning

Utifrån din bakgrund och kompetens kan ytterligare arbetsuppgifter tillkomma

Din bakgrund:
Vi söker dig som har (ska-krav)

- Relevant akademisk examen eller motsvarande

Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande?är om du har:

- kunskaper om lagstiftning som reglerar myndigheters verksamhet och erfarenhet från regelefterlevnadsrelaterat arbete
- erfarenhet av arbete med dataskyddsförordningen, särskilt meriterande är erfarenhet som personuppgiftsombud fram till 2018 och/eller erfarenhet som dataskyddsombud efter maj 2018 då dataskyddsförordningen trädde i kraft.
- tidigare erfarenhet av att ha arbetat med styrning och planering av GDPR-relaterade frågor.
- tidigare erfarenhet av utbildning inom området av medarbetare inom den egna organisationen?

Dina egenskaper:
I rollen som dataskyddsombud krävs att du har god kommunikativ och pedagogisk förmåga. Du arbetar proaktivt och förstår värdet av och har förmåga att skapa goda relationer och av att arbeta tillsammans med andra. Likaså har du ett gott omdöme och en hög integritet. Du är engagerad och driver självständigt både löpande frågor och utveckling och du är van att arbeta mot såväl individuella som gemensamma mål. För att lyckas och trivas i rollen krävs en verksamhetsnära hållning och som lyhördhet i dialogen med medarbetare från olika delar av universitetet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och din förmåga att driva, kommunicera och förankra ditt arbete.

Anställningsform: Tillsvidareanställning. 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas?

Omfattning:?100%? 

Tillträde:? Snarast eller enligt överenskommelse? 

Anställningsort:? Sundsvall/Östersund? 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.? 

Kontaktperson: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Eva Somero Sörensen, tfn 010-1428494, eller chefsjurist Arne Wahlström, tfn 010-1428883?. 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast?2022-12-31? 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Postdoktor – Trådlös kommunikation för Avancerad 5G och 6G

Ansök    Nov 28    Mittuniversitetet    Forskarassistent
Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi. Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate http://www. miun.se/stc/csn utannonserar en ledig postdoktoral tjänst inom avancerad 5G och 6G trådlös kommunikation. STC söker kontinuerligt efter att anställa mycket moti... Visa mer
Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate http://www.

miun.se/stc/csn utannonserar en ledig postdoktoral tjänst inom avancerad 5G och 6G trådlös kommunikation. STC söker kontinuerligt efter att anställa mycket motiverade och framstående forskare för att arbeta med att möjliggöra teknologier för nästa generations trådlösa kommunikationsnätverk. Forskningen kommer att bedrivas inom forskargruppen Kommunikationssystem och nätverk (CSN), som är specialiserad på undervisning, forskning och innovation inom området trådlös och trådbunden kommunikation och nätverksteknologier, speciellt för industriella applikationer.  CSN gruppen har en dynamisk och internationell miljö, som syftar till att producera akademisk forskning på hög nivå samtidigt som man upprätthåller ett tätt samspel med relevanta industriella partners. Den sökande ska aktivt samarbeta med andra forskare inom forskargruppen, på STC-forskningscentret, men även med våra externa partner inom den akademiska och industriella världen.

 Arbetsuppgifter:
Tjänsten är avsedd för duktiga forskare med drivkraften att flytta kunskapsgränserna inom området avancerade trådlösa nätverk mot 6G, med särskild tonvikt på ett (eller flera) av följande områden: maskininlärning för intelligenta trådlösa nätverk, spektrumhantering, decentraliserat lärande, tidskritiska nätverk, grön (energieffektiv) kommunikation och lärande. Arbetsuppgifterna inkluderar teoretisk modellering och analys, algoritmdesign och validering via simuleringar men helst genom HW/SW-prototyper (t.ex. med hjälp av SDRoch Python) och att skriva vetenskapliga artiklar i erkända tidskrifter och konferenser. Anställningen kan också innefatta undervisning och andra administrativa uppgifter, såsom stöd till projektledning och skriva nya forskningsförslag för att locka industriella, nationella och europeiska projekt, men inte mer än 20% av arbetstiden.


Kvalifikationer som krävs:
För denna tjänst krävs en fil. dr i signalbehandling, datorteknik, trådlös kommunikation eller ett närliggande ämne. Den sökande som ges tjänsten måste ha en enastående meritlista av publikationer i topptidskrifter inom ett eller flera av forskargruppens forskningsområden och visat på självständighet och spetskompetens inom forskning. Den idealiska kandidaten för tjänsten bör ha en gedigen bakgrund inom minst två av följande områden:

- Trådlösa kommunikationssystem, speciellt inom fysiska lagret och medium access protokoll;
- Uppskattningsteori och statistisk signalbehandling;
- ML-algoritmer för intelligent trådlös uppkoppling

Den sökande som ges tjänsten ska vara kapabel att självständigt bedriva forskning inom ovanstående områden och bör kombinera god analytisk förmåga med en bra attityd till praktiskt genomförande samt intresse att samarbeta med forskarstuderande. I det avseendet är erfarenhet av Matlab, C++, Python och Tensorflow mycket uppskattade. Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, krävs för att presentera och publicera forskningsresultat.

För att kvalificeras för en postdoktoral tjänst ska den sökande ha en fil. dr. eller likvärdig utländsk examen, och denna ska ha erhållits högst tre år innan ansökningsdatum, sjukfrånvaro och föräldraledighet räknas dock bort från denna treårsperiod.

Anställning:
Heltid under två år, med tillträde 2023-03-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsvillkoren regleras i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (se https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/administration-stod-och-service/personal/anstalla-personal/regel/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf + https://www.miun.se/anstallningsordning ).

Placeringsort: Sundsvall

Lön: Enligt överenskommelse

Information om anställningen lämnas av Prof. Mikael Gidlund, epost: mailto:[email protected], eller Dr. Patrik Österberg, prefekt, Tel. 010-142 86 14, epost: mailto:[email protected]. Se även forskargruppens hemsida http://www.miun.se/stc/csn.

Ansökan ska innehålla följande:

- En motiverad text som beskriver varför ansökan görs, kvalifikationer i relation till tjänsten och avsikter och visioner för tjänsten.
• Ett aktuellt CV.
• Kopior av relevanta studiebevis (masterexamen, fil. dr.).
• Forskningsmeriter. En komplett lista över alla publikationer i tidskrifter ska bifogas med en anvisning om vilka av dessa den sökande vill inkludera i ansökan. Du kan bifoga upp till 3 publikationer.
• Spridningskvalifikationer, inklusive deltagande i kommittéer, styrelser eller deltagande i organisationer och liknande.
• Ytterligare kvalifikationer i relation till positionen.
• Referenser/rekommendationer.
• Personuppgifter.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-20.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i matematik

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området. Arbetsuppgifter: Undervisning i matematik på basår och på grundläggande nivå, inklusive konstruktion och rättning av inlämningsuppgifter samt tentamina  Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har ... Visa mer
Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området.Arbetsuppgifter:
Undervisning i matematik på basår och på grundläggande nivå, inklusive konstruktion och rättning av inlämningsuppgifter samt tentamina 

Behörighet och bedömningsgrund:
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens.

För behörighet som universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet krävs minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 poäng eller motsvarande inom matematik, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, samt visad pedagogisk skicklighet. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning.

Förutom kraven ovan kräver befattningen:

- Dokumenterad erfarenhet av undervisning i matematik på basårsnivå.
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande universitetskurser i matematik.
- Dokumenterad erfarenhet av lärplattformar, t.ex. Moodle eller liknande.
- Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift eftersom undervisningen sker på svenska.

Övriga bedömningsgrunder:


- Erfarenhet av undervisning på internetbaserade kurser
- Administrativ eller annan skicklighet som är av betydelse för tjänsten.
- Annan erfarenhet som är relevant för uppdraget.

Personliga egenskaper:
Som person vill vi att du har god samarbetsförmåga, god förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt.  Du behöver visa en motivation och ett driv att utveckla både dina egna och andras kunskaper samt vilja och intresse att bidra till ämnets utveckling.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning

Anställning och tillträde: Detta är vikariat på 75% av heltid under perioden 1 februari 2023 till och med 31 januari 2024.

Anställningsort:  Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Kontaktperson:
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Andreas Lind, mailto:[email protected] eller telefon 010-142 85 22, samt studierektor Stefan Borell, 010-142 87 42 , mailto:[email protected]   . 

Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/mod.

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas meritförteckning samt redogörelse för dokumenterad pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över pedagogisk meritering. Vidare skall ett personligt brev och ett CV inkluderas till ansökan. Alla dokument ska vara styrkta.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-20.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i kemi

Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik. Arbetsuppgifter: Programansvar samt teoretisk och praktisk undervisning inom grundläggande laboratorievetenskap för Kompletteringsutbildningen till biomedicinsk analytiker. I programansvaret ingår, utöver sedvanliga uppgifter såsom studentkontakter och ... Visa mer
Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.Arbetsuppgifter:
Programansvar samt teoretisk och praktisk undervisning inom grundläggande laboratorievetenskap för Kompletteringsutbildningen till biomedicinsk analytiker.

I programansvaret ingår, utöver sedvanliga uppgifter såsom studentkontakter och systematiskt kvalitetsarbete, även en samordnande roll gentemot Region Västernorrland avseende denna studentgrupp.

Behörighet:
För behörighet som universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet krävs minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 poäng eller motsvarande inom det ämnesområde anställningen avser, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, samt visad pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder:
Vi ser gärna att du har en gedigen bakgrund som biomedicinsk analytiker med flerårig arbetslivserfarenhet inom vården. En förutsättning är också en god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i såväl tal som skrift. Meriterande är även tidigare erfarenhet av undervisning inom kemi eller biomedicinsk laboratorievetenskap.

Vi ser att du som söker har en god förmåga att samarbeta med både studenter och övriga kollegor. Du trivs med att delta aktivt i det kollegiala arbetet på institutionen, men har också förmågan att själv prioritera, strukturera och driva dina uppgifter framåt.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde: 
Visstidsanställning på 10% av heltid under 12 månader med tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall? 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas? 

Kontaktperson: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Madelen Olofsson, mailto:[email protected], 010-142 88 67). Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/nat.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-15.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Postdoktor i Tillförlitlig Edge Computing

Ansök    Nov 22    Mittuniversitetet    Forskarassistent
Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi. Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate http://www. miun.se/stc) söker en postdoktor inom området tillförlitlig edge computing med fokus på säker internetinfrastruktur för framtida lösningar baserade på Artificie... Visa mer
Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate http://www.

miun.se/stc) söker en postdoktor inom området tillförlitlig edge computing med fokus på säker internetinfrastruktur för framtida lösningar baserade på Artificiell Intelligens (AI). Forskningen motiveras av ett behov av att framtidssäkra internetinfrastrukturen för att möjliggöra utveckling av produkter och tjänster baserade på AI. Dagens fibernät i kombination med Internet of Things skapar både möjlighet och utmaningar för olika aktörer. Detta arbete möjliggör säker datainsamling och beräkning vilket är en förutsättning för implementationer av effektiv AI och maskininlärning (ML).

Forskningen kommer att bedrivas i forskargruppen Communication Systems and Networking (CSN), som är specialiserad på undervisning, forskning och innovation inom området trådlös och trådbunden kommunikation och nätverksteknik. Gruppen är en dynamisk och internationell miljö som syftar till att producera akademisk forskning på hög nivå samtidigt som den upprätthåller ett tätt samspel med relevanta industriella partners. Kandidaten kommer aktivt att samarbeta med andra forskare inom forskargruppen, STC forskningscentrum, samt med våra externa samarbetspartners inom akademi och industri.

Arbetsuppgifter:
Ditt forskningsarbete kommer fokusera på kombinationer av cloud, fog, edge, mist, och 5G Multi-Access Edge Computing (MEC), med inblandning av olika säkerhetslösningar som blockchain-teknik och kraftfulla beräkningskluster för AI/ML. För en effektiv infrastruktur krävs även en optimering av användandet av datorkraften på olika nivåer, till exempel genom att använda närliggande enheter som för stunden är lediga. För en optimal användning av infrastrukturen kan information även skickas vidare upp/ned i hierarkin för bättre responstider och latens eller balansering mellan olika kostnader både i form av pengar för till exempel molnberäkningar eller andra aspekter såsom energi och/eller datatrafik. Inom det här forskningsprojektet kommer du att arbeta med nya metoder för att designa motståndskraftiga, snabba, säkra och sekretessbevarande edge computing-system genom att använda verktyg från AI/ML. Vilket också kommer att inkludera experimentellt forskningsarbete, testbäddsutveckling och verkliga implementeringar.

Du förväntas aktivt bidra till de olika forskningsprojekten, koordinera tekniska bidrag och/eller förbereda projektleveranser, samt förbereda nya forskningsansökningar för att attrahera industriella, nationella och europeiska projekt. Slutligen förväntas du bistå vid handledning av doktorander och viss undervisning kan också komma att ingå, dock högst 20 % av heltid.

Behörighet och bedömningsgrunder:
Du ska ha en stark bakgrund och tidigare erfarenhet av nätverkssäkerhet och fog/mist computing, samt en doktorsexamen i datavetenskap, datateknik, eller annat relevant ämne. Goda programmerings färdigheter i Python, Java och C++, samt matematiska färdigheter i statistik, optimering, och databrytning är också krav. Erfarenhet av MEC, blockchain, distribuerade system, AI/ML, och IoT är meriterande. Du bör ha en god inställning till praktiska implementeringar. I det avseendet är således praktisk erfarenhet av IoT-enheter (Raspberry Pi, Arduino, etc.), IoT-protokoll (MQTT, CoAP, OPC-UA) och nätverkssystem (routrar, OpenFlow, etc.) mycket uppskattad. Internationell erfarenhet är önskvärt, liksom en framstående publikationshistorik i internationella konferenser och tidskrifter om kommunikation och nätverk. Erfarenhet av arbete med industriprojekt eller offentligt finansierade forskningsprojekt är meriterande. Du förväntas också vara mycket engagerad, en utmärkt lagarbetare och ha goda färdigheter i kritiskt tänkande. Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska krävs.

För att kvalificera sig för anställning som postdoktor krävs att den sökande har en doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms likvärdig med en doktorsexamen. Doktorsexamen ska också ha avlagts senast tre år före ansökningsdagen.

Anställning: Heltid under två år med tillträde 2023-03-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsvillkoren regleras i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (se https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/administration-stod-och-service/personal/anstalla-personal/regel/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf + https://www.miun.se/anstallningsordning ).

Placeringsort: Sundsvall

Information om anställningen lämnas av Dr. Stefan Forsström, mailto:[email protected], eller Dr. Patrik Österberg, prefekt, Tel. 010-142 86 14, mailto:[email protected]. Se även forskargruppens hemsida http://www.miun.se/stc/csn.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Ansökan:
Ansökan ska innehålla ditt CV, publikationslista, forskningsplan (2 sidor), 3 publikationer, samt kopior av officiella betyg och examensbevis.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-31.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i Rehabiliteringsvetenskap

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående. Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbet... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Arbetsuppgifter:
Till arbetsuppgifterna hör undervisning, handledning och examination av studenter.

Arbetet omfattar också medverkan i program- och ämnesutveckling samt utveckling av kurser. Vidare innebär arbetet aktivt deltagande vid institutionens utvecklingsarbete och administration.

Behörighet:
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, samt visad pedagogisk skicklighet, se https://www.miun.se/anstallningsordning. För krav på högskolepedagogisk utbildning, se https://www.miun.se/anstallningsordning. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket samt ha förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder:
Erfarenhet från olika pedagogiska arbetsformer och distansundervisning, samt undervisningserfarenhet på högskolenivå inom områdena hälsa i arbetslivet och arbetslivsinriktad rehabilitering är särskilt meriterande. Arbetslivserfarenhet inom områdena hälsa i arbetslivet och arbetslivsinriktad rehabilitering är meriterande. Meriterande är också avlagd magisterexamen inom ämnesområdet.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde: Vikariat 3 månader, 50 % av heltid med tillträde 2023-03-15 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall/Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av proprefekt, Mikael Nordenmark mailto:[email protected] alt 010-142 85 15 och studierektor, Monica Ulin mailto:[email protected] alt 010-142 79 17. Se även institutionens hemsida www.miun.se/hov

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet, pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan senast 2022-12-15. https://miun.varbi.com/what:job/jobID:568773/?lang=se

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Assistenter till institutionen för hälsovetenskaper, i ämnet omvårdnad

Ansök    Nov 18    Mittuniversitetet    Utbildningsassistent
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående. Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbet... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Ämnet omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad.

Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Vi söker nu sex Assistenter till klinisk träningsavdelning under vårterminen 2023.

Arbetsuppgifter:
Uppdraget innebär att handleda studenter i praktiska moment, tisdagar och torsdagar kl. 17-19 med början efter terminsstart. Detta är även ett bra tillfälle för dig att repetera olika moment och träna handledning. Du som tar uppdraget får ersättning och ett intyg till ditt CV.

Din bakgrund:
Du bör vara student på sjuksköterskeprogrammet i termin 5 eller 6 under vårterminen 2023.

Dina egenskaper:
I rollen som amanuens krävs att du är engagerad och insatt i de praktiska moment som förekommer i sjuksköterskeutbildningen.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Anställning och tillträde:
Intermittent anställning, ca 4 timmar per vecka. Tillträde vid terminsstart vt-23.

Som assistent vid Mittuniversitetet har du en så kallad intermittent anställning. Det innebär att du kommer att tillhöra en personalpool och anställs vid varje enskilt tillfälle samt får ekonomisk ersättning per timme. Hur mycket man får arbeta som assistent varierar, eftersom du blir erbjuden arbete när behov finns. Det innebär att du kommer att erbjudas enstaka, kortvariga anställningstillfällen.

Anställningsort:?Sundsvall.? 

Information: Närmare upplysningar lämnas av KTC-ansvariga lärare Marie Ericsson mailto:[email protected] och Erika Gillström mailto:[email protected] eller proprefekt Ulla Näppä mailto:[email protected] . Se även avdelningens hemsida https://www.miun.se/Forskning/amnesforskning/omvardnad/

Ansökan: Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-01-03

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i omvårdnad

Ansök    Nov 21    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående. Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbet... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Omvårdnadsvetenskapens centrala begrepp är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar.

Omvårdnad syftar till att hjälpa och stödja en person och dennes närstående i det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa. Omvårdnad fokuserar på såväl relationen mellan person/patient och närstående samt sjuksköterskor som på omvårdnadens organisation och ledarskap, vilket även inbegriper säkerhet och trygghet i vården. Omvårdnad syftar även till att befrämja läkande och välbefinnande hos personen, samt underlätta ett liv med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, lidande och att ge möjlighet till en värdig död. Omvårdnad innebär även sjuksköterskans behov av stöd och handledning för utvecklandet av en personlig och etisk kompetens.

Som doktorand vid Mittuniversitetet kommer du att kombinera dina doktorandstudier med tjänstgöring inom sjukvården. Forskarutbildningen bedrivs inom ramen för forskningsprojekt inom Region Västernorrland. Forskningsprojekten avser att bidra till kunskap om god och nära vård inom följande områden:

- Personcentrerad vård
- Säker evidensbaserad vård och förbättringskunskap
- Informatik och samverkan i team

Arbetsuppgifter:
Forskningen kommer att genomföras vid Mittuniversitetet i samverkan med Region Västernorrland (varav 20 % hos Region Västernorrland för klinisk tjänstgöring). Det övergripande syftet med forskningen är att bidra till den praktiknära kunskapen som sedermera ska kunna kopplas till regionens verksamhet, samt Mittuniversitetet och Institutionen för hälsovetenskapers utbildningar. Som doktorand kommer du att både ingå i Mittuniversitetets forskningsmiljö och vara med och utveckla en akademisk miljö vid Region Västernorrland 

Behörighet:
7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- Avlagt en examen på avancerad nivå,
- Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Du ska vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad. Meriterande är specialistsjuksköterskeexamen.

Bedömningsgrund:
Följande bedömningsgrunder värderas vid anställningen:

- God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
- God förmåga att planera och organisera arbetet.

Handläggning:
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning. 

Anställning och tillträde:
Heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen i ämnet Omvårdnad. Förutom doktorandstudier kan andra uppgifter om 20 % ingå i anställningen som då förlängs i motsvarande tid.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information:
För närmare upplysningar om de utlysta tjänsterna, ta kontakt med: Marie Häggström, prefekt och docent, telefon 010-142 86 69 mailto:[email protected] eller Lisbeth Kristiansen, professor och ämnesföreträdare, telefon 010-1428934 mailto:[email protected] eller Ulla Näppä, proprefekt och lektor, telefon 010-142 82 65 mailto:[email protected]   

Ansökan:
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

- Styrkt meritförteckning
- Personligt brev med intressebeskrivning där du redogör för dina forskningsintressen samt dina förväntningar på forskarutbildningen
- En projektskiss på 3–5 sidor där du presenterar en potentiell forskningsidé utifrån någon av de tre angivna inriktningarna; personcentrerad vård, säker evidensbaserad vård och förbättringskunskap eller informatik och samverkan i team.
- Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
- Examensarbete

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-02-28. Visa mindre

Kliniska adjunkter i omvårdnad/OMV

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående. Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbet... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Vi söker nu 2 adjunkter till uppdraget att verka i projekt som klinisk adjunkt i Region Västernorrland under inledningsvis i 12 månader varefter verksamheten ska utvärderas.

Vid Institutionen för hälsovetenskaper bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar, fristående kurser och uppdragsutbildningar inom omvårdnad och medicinsk vetenskap. Institutionen innehar examinationsrätt i omvårdnad på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Arbetsuppgifter:
Som universitetsadjunkt i omvårdnad kommer du att under en projekttid på 12 månader verka som klinisk adjunkt inom inom kirurgisk eller medicinsk vård, varefter verksamheten ska utvärderas och eventuellt förlängas. Den största delen av arbetstiden kommer att förläggas i klinisk tjänstgöring riktat mot handledning, men utifrån VFU-periodernas förläggning kommer en viss del av arbetstiden även att ske på universitetet och på kliniska träningsavdelningen. 

Under denna projektperiod ingår följande uppdrag:

- Verka för att grundutbildningens verksamhetsförlagda del har god kvalitet,
- Samarbeta med huvudhandledare och handledare i deras arbete med studenter i VFU
- Medverka i praktiska övningar och examinationer i sjuksköterskeutbildningen och i viss utsträckning också den teoretiska utbildningen
- Driva det strategiska arbetet med att implementera nya handledningsmodeller i VFU i samverkan med berörd klinik och institutionen för hälsovetenskaper vid universitetet
- Ansvara för att handleda och undervisa studenter inom sjuksköterskeprogrammet under deras VFU
- Ansvara för och genomföra undervisning, seminarier, praktiska övningar och ge underlag för bedömning på klinik
- I samverkan med kursansvariga utveckla innehåll, pedagogiskt genomförande, studieuppgifter och examinationer i VFU-kurserna
- Stödja huvudhandledare och handledare inom verksamheten

Som medarbetare vid institutionen kan du komma att få undervisa inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen, fristående kurser, uppdragsutbildningar och i förekommande fall forskarutbildning. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen.

Behörighet:
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, samt visad pedagogisk skicklighet, se https://www.miun.se/anstallningsordning. För krav på högskolepedagogisk utbildning, se https://www.miun.se/anstallningsordning. För behörighet att anställas som universitetsadjunkt i omvårdnad gäller att den sökande ska vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad eller motsvarande, samt visat pedagogisk skicklighet. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav. Du ska även ha klinisk erfarenhet av specialiserad verksamhet inom somatisk hälso- och sjukvård.

Bedömningsgrunder:
Meriterande är specialistsjuksköterskeexamen, handledarutbildning och erfarenhet av att undervisa och/eller handleda studenter. Meriterande är även genomgången högskolepedagogisk utbildning. Vid bedömningen av de sökande ska erfarenhet och skicklighet i att utveckla verksamhet värderas. God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt kommer också att vara betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen.

Personliga egenskaper:
I rollen som klinisk adjunkt krävs att du har god samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt. Du är trygg, stabil och har självinsikt men ser även lösningar i komplicerade situationer. Du engagerad och tar egna initiativ. Du ställer upp mål och fokuserar på resultat och avslutar inte ditt arbete innan målet är nått. Du har en god kommunikationsförmåga i samarbetet med kolleger och studenter.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning: Särskild visstidsanställning på heltid i 12 månader, med tillträde enligt överenskommelse.  

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Marie Häggström, mailto:[email protected] alt 010 142 86 69 och proprefekt Ulla Näppä, mailto:[email protected] alt 010-142 8265 Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/omv

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Se instruktioner till sökande i HUVs regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-08. Visa mindre

Forskare inom forskargruppen ekokemi

Ansök    Nov 16    Mittuniversitetet    Forskarassistent
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik. Institutionen för kemiteknik har cirka 40 anställda (https://www. miun.se/che/) och innefattar även forskningscentret FSCN - Fibre Science and Communication Network. Arbetsbeskrivning Forskargruppen i Ekokemi bedriver stor del av sin forskning inom projekten ”Fermentering av skogens restmaterial för f... Visa mer
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.Institutionen för kemiteknik har cirka 40 anställda (https://www.

miun.se/che/) och innefattar även forskningscentret FSCN - Fibre Science and Communication Network.

Arbetsbeskrivning
Forskargruppen i Ekokemi bedriver stor del av sin forskning inom projekten ”Fermentering av skogens restmaterial för framtidens mat och foder” och ”Bioremediering av fiberbankar i Västernorrland”. Vi söker nu en forskare där anställningen i huvudsak är inriktad mot att stödja forskargruppen vid behandling av stora mängder data, metodutveckling och karakterisering av biomaterial med hjälp av moderna analysmetoder. Vissa administrativa uppgifter, undervisning och handledning av doktorander och postdoktorer kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet och bedömningsgrunder
Tidigare erfarenhet med liknande arbetsuppgifter som efterfrågas är meriterande. Meriterande är erfarenhet av analysinstrument som GC-MS, LC-QTOF och FT-IR samt att behandla stora datamängder. Praktisk erfarenhet av mjukvaror som MODDE och SIMCA räknas som meriter. Meriterande är också erfarenhet av handledning inom vetenskapliga projekt. Tjänsten kräver avlagd doktorsexamen inom lämpligt område såsom biologi/kemi/biokemi. Förutom goda ämneskunskaper både teoretiskt som praktiskt kommer stor vikt att läggas vid samarbetsförmåga, initiativkraft och personlig lämplighet för forskning i större och komplicerade projekt. God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska är viktigt.

Anställning: Tidsbegränsad anställning på deltid 10% från 2023-01-01 till och med 2023-08-31.

Anställningsort: Sundsvall

Tillträde: 2023-01-01 eller enligt överenskommelse

För mer information om tjänsten: Lämnas av professor Erik Hedenström tel. 010-142 87 29, e-post [email protected] 

Ansökan
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Referenser/rekommendationer ska anges.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem miun.se/jobb senast 2022-12-07.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Forskare inom forskargruppen ekokemi

Ansök    Nov 16    Mittuniversitetet    Forskarassistent
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik. Institutionen för kemiteknik har cirka 40 anställda (https://www. miun.se/che/) och innefattar även forskningscentret FSCN - Fibre Science and Communication Network. Arbetsbeskrivning Forskargruppen i Ekokemi bedriver stor del av sin forskning inom projekten ”Fermentering av skogens restmaterial för f... Visa mer
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.Institutionen för kemiteknik har cirka 40 anställda (https://www.

miun.se/che/) och innefattar även forskningscentret FSCN - Fibre Science and Communication Network.

Arbetsbeskrivning
Forskargruppen i Ekokemi bedriver stor del av sin forskning inom projekten ”Fermentering av skogens restmaterial för framtidens mat och foder” och ”Bioremediering av fiberbankar i Västernorrland”. Vi söker nu en forskare där anställningen i huvudsak är inriktad mot att stödja forskargruppen vid metodutveckling och karakterisering av biomaterial med hjälp av moderna analysmetoder. Forskaren ska också aktivt bidra vid ansökningar om externa forskningsmedel. Vissa administrativa uppgifter, undervisning och handledning av doktorander och postdoktorer kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet och bedömningsgrunder
Tidigare erfarenhet med liknande arbetsuppgifter som efterfrågas är meriterande. Meriterande är erfarenhet av analysinstrument som GC-MS och tvådimensionell GC-MS samt att som huvudsökande beviljats externa forskningsmedel. Meriterande är också erfarenhet av handledning av doktorander och postdoktorer. Tjänsten kräver avlagd doktorsexamen inom lämpligt område såsom biologi/kemi/biokemi. Förutom goda ämneskunskaper både teoretiskt som praktiskt kommer stor vikt att läggas vid samarbetsförmåga, initiativkraft och personlig lämplighet för forskning i större och komplicerade projekt. God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska är viktigt.

Anställning: Tidsbegränsad anställning på deltid 10% från 2023-01-01 till och med 2023-08-31.

Anställningsort: Sundsvall

Tillträde: 2023-01-01 eller enligt överenskommelse

För mer information om tjänsten
Lämnas av professor Erik Hedenström tel. 010-142 87 29, e-post [email protected] 

Ansökan
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Referenser/rekommendationer ska anges.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-07.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Forskningsingenjör inom projektet FoodTech

Ansök    Nov 16    Mittuniversitetet    Forskarassistent
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik. Institutionen för kemiteknik har cirka 40 anställda (https://www. miun.se/che/) och innefattar även forskningscentret FSCN - Fibre Science and Communication Network. Arbetsbeskrivning Forskargruppen i Ekokemi bedriver stor del av sin forskning inom projekten ”Fermentering av skogens restmaterial för f... Visa mer
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.Institutionen för kemiteknik har cirka 40 anställda (https://www.

miun.se/che/) och innefattar även forskningscentret FSCN - Fibre Science and Communication Network.

Arbetsbeskrivning
Forskargruppen i Ekokemi bedriver stor del av sin forskning inom projekten ”Fermentering av skogens restmaterial för framtidens mat och foder” och ”Bioremediering av fiberbankar i Västernorrland”. Vi söker nu forskningsingenjör där anställningen i huvudsak är inriktad mot odling av olika svamparter vilket innefattar design, optimering, uppskalning av odlingsprocesser. I arbetet ingår även att utveckla metoder för att analysera biologiskt material med avseende på protein, fettsyror/lipider, lignin, cellulosa, hemi-cellulosa och socker från olika biomaterial. Vissa administrativa uppgifter och undervisning kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet och bedömningsgrunder
Tidigare erfarenhet med liknande arbetsuppgifter som efterfrågas är meriterande. Som meriter betraktas kunskaper och erfarenheter inom svampodling och i synnerhet ätbara svampar och analys av och kvantifiering av protein, fettsyror/lipider, lignin, cellulosa, hemi-cellulosa och socker. Tjänsten kräver avlagd doktorsexamen inom mikrobiologi eller annat för arbetsuppgifterna passande område. Förutom goda ämneskunskaper både teoretiskt som praktiskt kommer stor vikt att läggas vid samarbetsförmåga, initiativkraft och personlig lämplighet för forskning i större och komplicerade projekt. God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska är viktigt.

Anställning: Tidsbegränsad anställning på heltid från och med 2023-01-01 till och med 2023-08-31.

Anställningsort: Sundsvall

Tillträde: 2023-01-01 eller enligt överenskommelse

För mer information om tjänsten: Lämnas av professor Erik Hedenström tel. 010-142 87 29, e-mailto:post [email protected] 

Ansökan
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg, examensbevis och fullständig lista över publikationer skall bifogas samt övriga handlingar som önskas åberopas. Referenser/rekommendationer ska anges.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-07.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Forskningsingenjör inom forskargruppen ekokemi

Ansök    Nov 16    Mittuniversitetet    Forskarassistent
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik. Institutionen för kemiteknik har cirka 40 anställda (https://www. miun.se/che/) och innefattar även forskningscentret FSCN - Fibre Science and Communication Network. Arbetsbeskrivning Forskargruppen i Ekokemi bedriver stor del av sin forskning inom projekten ”Fermentering av skogens restmaterial för f... Visa mer
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.Institutionen för kemiteknik har cirka 40 anställda (https://www.

miun.se/che/) och innefattar även forskningscentret FSCN - Fibre Science and Communication Network.

Arbetsbeskrivning
Forskargruppen i Ekokemi bedriver stor del av sin forskning inom projekten ”Fermentering av skogens restmaterial för framtidens mat och foder” och ”Bioremediering av fiberbankar i Västernorrland”. Vi söker nu forskningsingenjör där anställningen i huvudsak är inriktad mot odling av alger vilket innefattar design, optimering, uppskalning av bioreaktorprocesser och analys av biomaterial som alger. I arbetet ingår även att utveckla vår FTIR-baserade metod för att analysera protein, fettsyror/lipider, lignin, cellulosa, hemi-cellulosa och socker från olika biomaterial. Vissa administrativa uppgifter och undervisning kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet och bedömningsgrunder
Tidigare erfarenhet med liknande arbetsuppgifter som efterfrågas är meriterande. Som meriter betraktas kunskaper och erfarenheter inom algodling och analys av och kvantifiering av protein, fettsyror/lipider, lignin, cellulosa, hemi-cellulosa och socker med hjälp av FTIR. Tjänsten kräver avlagd doktorexamen växters cell- och molekylärbiologi eller motsvarande för arbetsuppgifterna passande område. Förutom goda ämneskunskaper både teoretiskt som praktiskt kommer stor vikt att läggas vid samarbetsförmåga, initiativkraft och personlig lämplighet för forskning i större och komplicerade projekt. God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska och svenska är viktigt.

Anställning: Tidsbegränsad anställning på heltid från och med 2023-01-01 till och med 2023-08-31.

Anställningsort: Sundsvall

Tillträde: 2023-01-01 eller enligt överenskommelse

För mer information om tjänsten: Lämnas av professor Erik Hedenström tel. 010-142 87 29, e-post mailto:[email protected]

Ansökan
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg, examensbevis och fullständig lista över publikationer skall bifogas samt övriga handlingar som önskas åberopas. Referenser/rekommendationer ska anges.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-07.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Forskare inom forskargruppen ekokemi

Ansök    Nov 16    Mittuniversitetet    Forskarassistent
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik. Institutionen för kemiteknik har cirka 40 anställda (https://www. miun.se/che/) och innefattar även forskningscentret FSCN - Fibre Science and Communication Network. Arbetsbeskrivning Forskargruppen i Ekokemi bedriver stor del av sin forskning inom projekten ”Fermentering av skogens restmaterial för f... Visa mer
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.Institutionen för kemiteknik har cirka 40 anställda (https://www.

miun.se/che/) och innefattar även forskningscentret FSCN - Fibre Science and Communication Network.

Arbetsbeskrivning
Forskargruppen i Ekokemi bedriver stor del av sin forskning inom projekten ”Fermentering av skogens restmaterial för framtidens mat och foder” och ”Bioremediering av fiberbankar i Västernorrland”. Vi söker nu en forskare där anställningen i huvudsak är inriktad mot att bioremediera fiberbanksmaterial med hjälp av växter och mikrober samt att analysera och kvantifiera de förekommande miljögifterna före och efter bioremediering. Även undervisning och administrativa uppgifter kan ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet och bedömningsgrunder
Tidigare erfarenhet av forskning med liknande arbetsuppgifter som efterfrågas är meriterande och i synnerhet inom phytoremediering och kompostering samt att med ICP-MS kvantifiera små mängder av metaller. Meriterande är också kunskaper och erfarenhet av praktiskt arbete med fiberbanksmaterial. Tjänsten kräver avlagd doktorsexamen inom för arbetsuppgifterna passande område. Den sökande bör också ha visat god ledarskapsförmåga och att praktiskt och självständigt utveckla nya experimentella tekniker samt att självständigt skriva rapporter på engelska.

Anställning: Tidsbegränsad anställning på heltid  från 2023-01-01 till och med 2023-08-31.

Anställningsort: Sundsvall

Tillträde: 2023-01-01 eller enligt överenskommelse.

För mer information om tjänsten
Lämnas av professor Erik Hedenström tel. 010-142 87 29, e-post mailto:[email protected]

Ansökan
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Referenser/rekommendationer ska anges.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-07.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Forskningsingenjör inom forskargruppen ekokemi

Ansök    Nov 16    Mittuniversitetet    Forskarassistent
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik. Institutionen för kemiteknik har cirka 40 anställda (https://www. miun.se/che/) och innefattar även forskningscentret FSCN - Fibre Science and Communication Network. Arbetsbeskrivning Forskargruppen i Ekokemi bedriver stor del av sin forskning inom projekten ”Fermentering av skogens restmaterial för f... Visa mer
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.Institutionen för kemiteknik har cirka 40 anställda (https://www.

miun.se/che/) och innefattar även forskningscentret FSCN - Fibre Science and Communication Network.

Arbetsbeskrivning
Forskargruppen i Ekokemi bedriver stor del av sin forskning inom projekten ”Fermentering av skogens restmaterial för framtidens mat och foder” och ”Bioremediering av fiberbankar i Västernorrland”. Vi söker nu forskningsingenjör där anställningen i huvudsak är inriktad mot att med hjälp av GC-MS, GC-ECD och GC-FID analysera och kvantifiera de förekommande organiska miljögifterna före och efter bioremediering av bland annat fiberbanksmaterial. Optimering av utbytet av organiska gifter, fettsyra och protein från olika material genom metoden ASE med flera moderna extraktionsmetoder ingår också i arbetsuppgifterna.

Vissa administrativa uppgifter och undervisning kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet och bedömningsgrunder
Tidigare erfarenhet av forskning med liknande arbetsuppgifter som efterfrågas är meriterande. Som meriter betraktas även kunskaper och erfarenheter inom analytisk kemi, miljöanalys och att med GC-metoder kvantifiera små mängder organiska miljögifter. Meriterande är också kunskaper och erfarenhet av praktiskt arbete med fiberbanksmaterial, bioremediering, ASE, GC-MS, GC-ECD och GC-FID. Tjänsten kräver avlagd masterexamen inom miljövetenskap/miljöanalys /analytisk kemi eller annat för arbetsuppgifterna passande område. Den sökande bör också ha visat god förmåga att praktiskt och självständigt utveckla nya experimentella GC-analystekniker och ha visat fallenhet för att underhålla utrustningar som GC och ASE samt att självständigt skriva rapporter på engelska.

Anställning: Tidsbegränsad anställning på heltid från och med 2023-01-01 till och med 2023-08-31.

Anställningsort: Sundsvall

Tillträde: 2023-01-01 eller enligt överenskommelse

För mer information om tjänsten: Lämnas av professor Erik Hedenström tel. 010-142 87 29, e-post mailto:[email protected] 

Ansökan
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg, examensbevis och fullständig lista över publikationer skall bifogas samt övriga handlingar som önskas åberopas. Referenser/rekommendationer ska anges.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-07.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i historia med inriktning mot ämnesdidaktik

Ansök    Nov 15    Mittuniversitetet    Forskarassistent
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Historia ingår i e... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Historia ingår i en flerämnesinstitution med ämnena engelska, genusvetenskap, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap och svenska språket samt svenska som andraspråk.

Historia är en relativt stor ämnesmiljö med 14 tillsvidareanställda varav 3 är professorer. Ämnet har idag 4 finansierade doktorander. Därtill kommer visstidsanställda lärare i varierande grad utifrån behov. Undervisning bedrivs i form av fristående kurser och kurser som ingår i grundskollärar- och ämneslärarprogram.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att bedriva ämnesdidaktisk forskning av relevans för ämnets engagemang i lärarutbildningarna och för historieämnet i allmänhet, därvid ingår forskning och kompetensutveckling motsvarande ca 50 % av heltid under fyra år. Forskningsinriktningen ska vara ämnesdidaktisk (i historia) och inriktad mot skola. Resterande 50 % av arbetstiden ägnas i huvudsak åt undervisning på kurser i historia med inriktning mot lärarutbildning och ämnesdidaktik, i grundlärarprogram, ämneslärarprogram och uppdragsutbildningar. Målsättningen för denna anställning är sålunda att forskning och undervisning ska ske till ungefär lika stora delar och bidra till en korsbefruktning av de båda. Inom ramen för forskningsuppdraget ligger därtill att medverka i uppbyggandet av en ämnesdidaktisk miljö på institutionen och i samverkan med andra institutioner. Innehavaren av anställningen förutsätts vidare bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i historia eller närliggande ämne (i första hand idéhistoria eller ekonomisk historia), (HF 4 kap. 4a §). Den som ska anställas som biträdande lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning.

Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447. 

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma ifråga om det finns särskilda skäl som ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket eftersom samtliga kurser och utbildningar är på svenska.

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten inom historia eller närliggande ämne.

Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenheter av att erhålla externa forskningsmedel och att leda forskningsprojekt är meriterande.

Särskild vikt fästs vid ämnesdidaktisk eller historiedidaktisk kompetens, som den sökande uppvisat i synnerhet genom forsknings- och utbildningsinsatser med inriktning mot ämnesdidaktik och/eller historiedidaktik. Meriterande är även erfarenhet av arbete med lärarutbildning och lärarfortbildning, liksom avlagd lärarexamen och/eller egen erfarenhet av att undervisa i grundskola och/eller gymnasium i relevanta undervisningsämnen.

Stor vikt vid bedömningen läggs vid den sökandes förutsättningar att kunna genomföra den projektplan som ska bifogas ansökan. Denna plan skall vara inriktad mot ämnesdidaktisk skolforskning.

En biträdande universitetslektor har rätt att prövas för befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Ansökan om befordran ska lämnas in senast 6 månader innan anställningen som biträdande lektor upphör. (HF 4 kap 4, 12c §, Mittuniversitetets anställningsordning).

Personliga egenskaper
I rollen som biträdande lektor krävs god samarbetsförmåga likaväl som flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt. Förmåga att kunna kommunicera på ett pedagogiskt sätt med studenter är en viktig egenskap.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde
Tillsvidareanställning? med en omfattning på 100%. Gärna tillträde 2023-07-01 eller enligt överenskommelse. En biträdande lektor får enligt 4 kap. 12a § HF anställas tillsvidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år.

Kontaktperson
Närmare upplysningar kring ämnets forskning lämnas av lämnas av ämnesföreträdare, Samuel Edquist tfn. 010-142 78 96, e-post: mailto:[email protected] och kring ämnets undervisning studierektor, Erik Nydahl tfn. 010-142 81 69, e-post: mailto:[email protected]. Information kring anställningen lämnas av prefekt, Pär Olausson tfn. 010-142 85 47, e-post: mailto:[email protected], eller proprefekt, Glenn Svedin tfn. 010-142 82 47, e-post: mailto:[email protected].

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista, maximalt fem publikationer som åberopas särskilt (vilka också markeras i den fullständiga publikationslistan), samt en projektplan för den forskningsdel som ingår i anställningen och som ska inriktas mot ämnesdidaktisk skolforskning. Projektplanen ska omfatta cirka 3 till 5 A4-sidor och i vilken ska framgå syfte, forskningsfrågor, teori och metod, relation till rådande forskningsläge samt en tids- och publiceringsplan.

Se vidare instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-01-25 Visa mindre

Universitetsadjunkt, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder tre grundutbildningsprogram inom ämnena medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik och ett projektbaserat masterprogram i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Inom institutionen finns forskningscentret DEMICOM som bedriver forskning om demokrati och kommunikation i det digitala samhället. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av under... Visa mer
Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder tre grundutbildningsprogram inom ämnena medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik och ett projektbaserat masterprogram i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Inom institutionen finns forskningscentret DEMICOM som bedriver forskning om demokrati och kommunikation i det digitala samhället.Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning och examination i praktiska och teoretiska kurser i strategisk kommunikation.

Till undervisning räknas även kursansvar, kursutveckling, samverkan med bransch och administration kopplat till nämnda uppgifter. Undervisningen sker både på campus och på distans. Sökande förväntas delta aktivt i lärarkollegiet. Det huvudsakliga arbetsspråket är svenska men undervisning på engelska kan ingå.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat närliggande område.

Bedömningsgrunder

För denna anställning finns följande bedömningsgrunder:

- Relevanta ämneskunskaper för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
- Erfarenhet av kursansvar/kursutveckling inom området strategisk kommunikation.
- Förmåga och bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet med varierande undervisningsmetoder.
- Erfarenhet av att föreläsa, planera och hålla i workshops och seminarier.
- Erfarenhet av att jobba med digitala undervisningsverktyg som till exempel lärplattformar och onlinemötesverktyg.
- Erfarenhet av distansundervisning.
- Erfarenhet av att skapa innehåll (text, bild, rörligt) i olika kommunikationskanaler.
- Erfarenhet av planering, implementering och utvärdering av kommunikativa insatser.
- Förmåga att planera, organisera och prioritera arbete på ett effektivt sätt.
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället inom verksamhetsområdet.
- Mycket god muntlig och skriftlig förmåga på svenska och engelska.

Särskild hänsyn kommer att tas till samarbetsförmåga och hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen och dess framtida utveckling.

Anställning och tillträde
Tidsbegränsad anställning i 6 månader, 100%, tillträde enligt överenskommelse.

Information
Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Kajsa Falasca, mailto:[email protected], 010-142 84 08] och ämnesföreträdare, Catrin Johansson, telefon: 010-1428804, e-post: mailto:Catrin.johanss[email protected]. Se även avdelningens hemsida http://www.miun.se/mkv.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-06.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i industridesign

På institutionen för design är hållbarhet ett självklart fokus i både utbildning och den forskning som inriktas mot bland annat design för alla, visuell kommunikation och förpackningsdesign. För närvarande finns det två utbildningsprogram kopplade till institutionen – Grafisk design och Industridesign. Institutionen ger också distanskurser samt fristående kurser inom ämnet Fotografi. Arbetsuppgifter Delta i institutionens gemensamma vetenskapliga och ... Visa mer
På institutionen för design är hållbarhet ett självklart fokus i både utbildning och den forskning som inriktas mot bland annat design för alla, visuell kommunikation och förpackningsdesign. För närvarande finns det två utbildningsprogram kopplade till institutionen – Grafisk design och Industridesign. Institutionen ger också distanskurser samt fristående kurser inom ämnet Fotografi.Arbetsuppgifter
Delta i institutionens gemensamma vetenskapliga och konstnärliga utvecklingsarbete med att etablera ämnet design på forskarnivå samt delta i utvecklingsarbetet av industridesignprogrammet med särskilt fokus på programmets vetenskapliga examensarbete.

Kursansvar, undervisning (sker både på svenska och engelska), handledning och examination, samverkan med omgivande samhälle, administrativa uppgifter, liksom medverkan i institutionsgemensamma aktiviteter och pedagogiskt utvecklingsarbete ingår också i arbetsuppgifterna.

Behörighet och bedömningsgrund
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För behörighet som universitetslektor krävs i normalfallet högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckor heltidsstudier, om detta saknas ska anställd universitetslektor uppnå detta inom två år från anställningstillfället. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av andra behörighetsgrundande förhållande. Vidare gäller behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf .

Erfarenhet av samverkan i forskning och utbildning undervisning på universitetsnivå samt god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt är ett krav. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av undervisning, handledning och examination från universitet och/eller högskola inom designområdet. Kompetens inom frågor som rör normer, normkritik och normkreativitet kopplat till design är viktiga egenskaper för institutionens utvecklingsarbete.

Viktiga egenskaper är förmåga att utveckla forsknings- och utbildningsverksamhet, driva samverkansprocesser samt skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer inom ämnet industridesign men även med andra ämnen, med professionsutövare samt andra aktörer inom designområdet och med omkringliggande samhälle. Meriterande är att ha erfarenhet av att kunna ansöka om, organisera, leda och driva vetenskapliga forskningsprojekt. Extra meriterande är om dessa varit med inriktning mot designområdet eller närliggande områden inom design.

För att kunna arbeta som lektor förutsätts samverkan både inom och utanför universitetet. Därför lägger vi stor vikt vid att den sökande är en ansvarstagande person som är lyhörd och som har lätt att samarbeta med andra. Den sökande behöver visa motivation och driva att utveckla både sina egna och andras kunskaper samt vilja och intresse att bidra till ämnet och institutionens utveckling.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de tidigare som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Heltid, tills vidare. Tillträde enligt överenskommelse.

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt vid Institutionen för design,
Kristina Brink, tfn. 070-521 13 36, mail mailto:[email protected]

Ansökan
Till ansökan ska bifogas personligt brev, meritförteckning, redogörelse för dokumentad vetenskaplig- och pedagogisk verksamhet, inklusive styrkta (vidimerade) handlingar, som intygar över vetenskaplig- och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista, samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-01-09.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder tre grundutbildningsprogram inom ämnena medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik och ett projektbaserat masterprogram i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Inom institutionen finns forskningscentret DEMICOM som bedriver forskning om demokrati och kommunikation i det digitala samhället. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av unde... Visa mer
Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder tre grundutbildningsprogram inom ämnena medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik och ett projektbaserat masterprogram i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Inom institutionen finns forskningscentret DEMICOM som bedriver forskning om demokrati och kommunikation i det digitala samhället.Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning och examination i praktiska och teoretiska kurser i visuell kommunikation och journalistik.

Till undervisning räknas även kursansvar, kursutveckling, samverkan med bransch och administration kopplat till nämnda uppgifter. Undervisningen sker både på campus och på distans. Sökande förväntas delta aktivt i lärarkollegiet. Det huvudsakliga arbetsspråket är svenska men undervisning på engelska kan ingå.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat närliggande område.

Bedömningsgrund

För denna anställning finns följande bedömningsgrunder:

- Relevanta ämneskunskaper för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
- Erfarenhet av kursansvar/kursutveckling inom området visuell kommunikation och journalistik.
- Praktisk erfarenhet av att skapa innehåll (text, bild, rörligt) i olika kommunikationskanaler.
- Praktisk erfarenhet av att arbeta med journalistiskt berättande i nyhetsrapportering, dokumentärer och storytelling.
- Förmåga och bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet med varierande undervisningsmetoder.
- Erfarenhet av att föreläsa, planera och hålla i workshops och seminarier.
- Erfarenhet av att jobba med digitala undervisningsverktyg som till exempel lärplattformar och onlinemötesverktyg.
- Erfarenhet av distansundervisning.
- Förmåga att planera, organisera och prioritera arbete på ett effektivt sätt.
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället inom verksamhetsområdet.
- Mycket god muntlig och förmåga på svenska och engelska.

Särskild hänsyn kommer att tas till samarbetsförmåga och hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen och dess framtida utveckling.

Anställning och tillträde
Tidsbegränsad anställning i 6 månader på 100% med tillträde enligt överenskommelse

Information
Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Kajsa Falasca, mailto:[email protected] , 010-142 84 08] och ämnesföreträdare Ingela Wadbring, mailto:ingela.wadbring@miun.se . Se även avdelningens hemsida http://www.miun.se/mkv .

Ansökan

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-06 .

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre