Lediga jobb som Doktorand i Sundsvall

Se lediga jobb som Doktorand i Sundsvall. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Sundsvall som finns hos arbetsgivaren.

Doktorand i elektronik med inriktning smarta kullager

Ansök    Maj 25    Mittuniversitetet    Doktorand
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens. Arbetsuppgifter Egen forskarutbildning innefattande forskning (100 %). Forskningsarbetet ino... Visa mer
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning (100 %).

Forskningsarbetet inom tjänsten kommer att ske i forskargruppen för autonoma sensorsystem. Du kommer att delta i ett stort europeiskt forskningsprojekt om Internet of Things (IoT) enheter med lång livslängd. Det kommer att uppnås genom att utveckla och integrera Energy Harvesting lösningar i utrustning och infrastruktur för att förbättra batterilivslängd eller för att ersätta batteriet helt.

Doktorandtjänsten fokuserar på en studie om smarta kullager. Kullager är på grund av sin kritiska roll ofta av stort intresse i industriella användningar eller transportsystem. Degradering och underhållsbehov ska därför kunna upptäckas med hjälp av övervakningssystem så tidigt som möjligt. I projektet kommer en elektromagnetisk omvandlare utvecklas och optimeras för att generera energi från kullagers rotationer. Samtidigt kommer relevanta signaler att genereras som gör det möjligt att detektera skador i kullagren. Arbetet kommer innehålla analys av omvandlarens struktur genom simuleringar och experiment, utvärdering av avvägningar mellan optimering för energiomvandling eller mätning, signalanalys med maskininlärning, samt systemintegration.

Som en doktorand i forskargruppen för autonoma sensorsystem kommer du att vara en central del av gruppen och samarbeta med andra doktorander, postdoktorer och seniora forskare. Dina studier kommer innehålla kurser och eget forskningsarbete, och du kommer att utveckla din kompetens genom teori och praktik. Du förväntas att ta initiativ genom att föra fram egna idéer, samt att bidra till publikationer och annan kommunikation av forskningsresultat. Forskargruppen i sin tur kommer att vara ett forum för diskussioner och ger dig handledning och stöd under dina studier och din yrkesutveckling. Du kommer att vara en del av en ledande forskningsgrupp inom lågenergi sensorsystem och du har möjligheten att nyttja gruppens stora internationella nätverk.

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, elektronik eller datateknik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Bedömningen av ansökningar ske på basis av sökandens tidigare meriter (t ex examensarbeten, projekt, praktik eller yrkeserfarenheter), relevansen av sökandens tidigare utbildning och kurser, resultat på tidigare utbildningar, samt sökandens motivation och vision för forskarstudier.

Vi anser det som fördelaktigt om sökanden trivs med arbete i gränslandet mellan mekaniska och elektriska system, samt har tidigare erfarenhet med sensorer eller omvandlare och deras utveckling och/eller optimering i simulering och/eller experiment. Tidigare erfarenhet med energy harvesting och/eller maskininlärning är meriterande men inget krav. Sökanden bör ha tidigare erfarenheter av programmering i t ex Python, Matlab eller C++.

Personliga egenskaper
Utöver dina tekniska kompetenser kommer din lämplighet för forskarstudier bedömas med hänsyn till din samarbetsförmåga, din förmåga att arbeta individuellt, samt din kommunikationsförmåga.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning. 

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.? 

Information
Närmare upplysningar lämnas av Prof. Bengt Oelmann mailto:[email protected], telefon: +46 (0) 10 142 87 02) eller prefekt?Patrik Österberg mailto:[email protected], telefon: +46 (0) 10 142 86 14).

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla ett CV, intyg från tidigare utbildning(ar), samt ett personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-06-20.

 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i elektronik inom rekonfigurerbara batterisystem

Ansök    Maj 24    Mittuniversitetet    Doktorand
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens. Arbetsuppgifter Egen forskarutbildning innefattande forskning (100 %). Forskningsarbetet för... Visa mer
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning (100 %).

Forskningsarbetet för denna doktorandtjänst kommer att utföras i kraftelektronikgruppen. Du kommer att ingå i en forskningsmiljö som arbetar inom områdena kraftomvandlare, elektriska drivlinor, energilagring inom transport och kraftnätsapplikationer. Elektriska energilagringssystem kommer att vara en mycket viktig del, i såväl elektrifiering av transportsystemet som att stödja elnätet för peak-shaving och stabilisering.

Doktorandpositionen fokuserar på utveckling av rekonfigurerbara batterisystem för förbättrad energieffektivitet, flexibilitet och redundans. För hög tillförlitlighet behöver batteripaket och individuella celler omfattande övervakning och modellering för uppskattningar av laddningstillstånd och hälsa. I projektet kommer rekonfigurerbara batterihanteringssystem att utvecklas baserat på inbyggda system som använder modeller och/eller metoder för maskininlärning; I projektet kommer de olika energilagringstillämpningarna både i fordon och elnät att undersökas och utvecklas för förbättrad prestanda och flexibilitet.

Som doktorand i kraftelektronikgruppen kommer du att vara en vital del av forskargruppen och samarbeta med andra doktorander, postdoktorer och seniora forskare. Dina studier kommer att bestå av kurser och eget forskningsarbete, utveckla dina kompetenser genom både teoretiska studier och experimentella undersökningar. Du förväntas föra fram egna idéer i utvecklingen av vår forskningsagenda, och att aktivt bidra till publicering och presentation av forskningsresultaten. Forskargruppen kommer i sin tur att ge ett forum för diskussion, handledning och assistans under dina studier, vilket stödjer din forskning och karriärutveckling.

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, elektronik eller datateknik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Bedömningen av ansökningar ske på basis av sökandens tidigare meriter (t ex examensarbeten, projekt, praktik eller yrkeserfarenheter), relevansen av sökandens tidigare utbildning och kurser, resultat på tidigare utbildningar, samt sökandens motivation och vision för forskarstudier.

Vi anser det som fördelaktigt om sökanden trivs med arbete i gränslandet mellan mekaniska och inbyggda system. Tidigare erfarenhet av kraftelektronik är meriterande, men inte ett krav. Du har tidigare erfarenhet av programmering av inbyggda system och ser gärna att du även har erfarenhet av utveckling av elektronikhårdvara.

Personliga egenskaper
Utöver dina tekniska kompetenser kommer din lämplighet för forskarstudier bedömas med hänsyn till din samarbetsförmåga, din förmåga att arbeta individuellt, samt din kommunikationsförmåga.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning. 

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.?

Information
Närmare upplysningar lämnas av Prof. Kent Bertilsson mailto:[email protected]@miun.se, telefon: +46 (0) 10 142 89 15) eller prefekt?Patrik Österberg mailto:[email protected]@miun.se, telefon: +46 (0) 10 142 86 14).

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla ett CV, intyg från tidigare utbildning(ar), samt ett personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-06-20.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i elektronik inom ljudavbildande system

Ansök    Maj 24    Mittuniversitetet    Doktorand
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens. Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www. miun.se/stc) söker en doktoran... Visa mer
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.

miun.se/stc) söker en doktorand inom ljudavbildande system. Forskningen kommer att genomföras tillsammans med industriella partners i ett större projekt som integrerar teknologiutmaningar inom sensorteknik för industriella och medicinska tillämpningar.Arbetsuppgifter

Vi erbjuder en doktorandtjänst inom ljudbaserad mätteknik fokuserad på att studera ljudavbildande system med mikrofonarrays, beamforming och klassificering med maskininlärning. Tjänsten är relaterad till samverkande forskargrupper med verksamhet inom maskininlärning, ljudanalys och bildanalys samt artificiell intelligens. Forskningen för tjänsten genomförs i nära samarbete med nationella och internationella samarbetspartners.

Fokus för tjänsten ligger inom området ljudavbildning för karakterisering, positionering och klassificering av ljud. Tjänsten kan även innehålla implementeringsaspekter av maskininlärningsmodeller på inbyggda system. Arbete kan vara av experimentell och teoretisk karaktär och inkludera datainsamling, utveckling och verifiering av modeller samt generalisering av lösningar.


Behörighet och bedömningsgrund

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, datateknik eller ämnen nära besläktade med dessa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på förkunskapernas relevans för att arbeta med ljud, beamforming och maskininlärning, relevans i examensarbete, projektarbeten, kurser och intervjuer med de sökande. Signalprocessning av ljud, användande av mikrofonuppställningar för positioneringssyften och erfarenhet av olika maskininlärningsmodeller ses som en fördel. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga och initiativförmåga kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning 

Anställning och tillträde

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och förväntas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.


Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Patrik Österberg mailto:[email protected], Telefon, +46 (0)10 142 86 14 och docent Jan Lundgren mailto:[email protected], Telefon +46 (0)10 142 85 56. Se även http://www.miun.se/stc.


Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, angivande av önskat forskningsområde enligt ovan, samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-06-14.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

A PhD student in mathematics

Ansök    Apr 12    Mittuniversitetet    Doktorand
We conduct research and education in physics, chemical engineering, mechanical engineering, mathematics, industrial design engineering and didactics in mathematics and science education. We offer unique and world-leading research within the FSCN Research Centre and Sports Tech Research Centre. The Department of Engineering, Mathematics and Science Education is located at Campus Sundsvall and Östersund. The department conducts subject specific resea... Visa mer
We conduct research and education in physics, chemical engineering, mechanical engineering, mathematics, industrial design engineering and didactics in mathematics and science education. We offer unique and world-leading research within the FSCN Research Centre and Sports Tech Research Centre.The Department of Engineering, Mathematics and Science Education is located at Campus Sundsvall and Östersund.

The department conducts subject specific research and teaching. The teaching of our group covers a broad spectrum of courses for students from a variety of study programmes, and there are close connections to colleagues in applied sciences. Research is focused on selected topics, with an active group for each of them. This position is for a Ph.D. student to join the group in the field 

- Mathematical physics

The research group that the Ph.D. student will join is well established in the international scientific community for integrable systems. There are contacts to various networks and long-standing collaborations with recognized mathematicians at the University of Rome La Sapienza (Italy) and the University of Texas in Arlington (USA).

Job description

Independent third-cycle studies comprising at least 80% research and up to 20% of other departmental duties such as teaching and administration.

Requirements and assessment criteria 

To be considered for a PhD position, the applicant must meet the entry requirements for admission to Mid Sweden University´s third-cycle programme. In order to meet the entry requirements the applicant must have a second-cycle degree, or have completed at least 240 ETCS credits of which at least 60 credits should be second-cycle courses. An additional requirement is that 90 credits of the 240 total must consist of courses in mathematics.  The applicant is also eligible for consideration if s/he has acquired the equivalent qualification and skills in some other way.

Previous experience of working within the mathematical fields of integrable systems, functional analysis, differential equations, matrix calculus, and computer visualization is meritorious.

Employment process
Processing of the appointment will comply with the provisions in Chapter 5 of the Higher Education Ordinance, and will be carried out in accordance with https://www.miun.se/anstallningsordning. 

Terms of employment

The PhD position refers to employment corresponding four years of fulltime studies and is planned to lead up to a PhD.

Place of employment: Sundsvall

Starting date: 1 August 2023 or by agreement.

Information

For further information please contact Deputy Head of Department Andreas Lind at mailto:[email protected], +46101428421 or  Professor Egmont Porten at mailto:[email protected], +46101428401.

Applications must be submitted electronically through the e-recruitment system of Mid Sweden University via the link below and must include a fully updated CV and a cover letter or personal statement describing the applicant's research interests and experience in the relevant field of research specified above. Candidates should also upload to the e-recruitment system certified copies of degree certificates and official transcripts of grades obtained together with other relevant documents referred to in their application.

Deadline for receipt of applications is 2023-05-26.

Mid Sweden University has two campuses; in Sundsvall and in Östersund, both located close to students, colleagues and the surrounding society. At the same time, it is located conveniently close to the sea, forests and mountains, which provides a great quality of life. Here, new knowledge is created by means of internationally successful research and education that contribute to the development of our society. This way, we actively contribute to a sustainable future and a better world.


Welcome to a university where people meet, get inspired and think in new ways. 


Mid Sweden University works actively for equal opportunities and strives to embrace the qualities that diversity and equality bring to the organization. Prior to any recruitment work, Mid Sweden University has taken a position on consulting support, recruitment channels and marketing. We therefore kindly ask media vendors, recruitment sites and the like not to contact us. Visa mindre

Doktorand i informationssystem

Ansök    Maj 8    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem. Vi söker en doktorand i informationssystem till vår ämnesgrupp arkiv- och informations­vetenskap vid Campus Sundsvall, där vi bedriver forskning, utbildning och samverkan för ... Visa mer
Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.Vi söker en doktorand i informationssystem till vår ämnesgrupp arkiv- och informations­vetenskap vid Campus Sundsvall, där vi bedriver forskning, utbildning och samverkan för att bidra till organisationsutveckling och samhällsnytta.

Vi följer bl. a. noggrant utvecklingen gällande arbetet med en ny digital infrastruktur och den politiska kanondebatten för att beforska ev. demokratiska effekter på arkivens tillkomst och tillgängliggörande. Att proaktivt försöka tillse att dagens offentliga myndigheters arbete blir möjligt att förstå i en framtid är en stor utmaning, exempelvis med införandet av moderna tekniker som AI och blockkedjor.

Ämnesgruppens deltagare är en del av https://www.miun.se/Forskning/forskargrupper/fodi/ vid Mittuniversitetet.

Forskningen inom arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitet fokuserar på följande områden:

- Professionens förändring kopplat till digitalisering; användare och värde, användning, användbarhet av arkivmaterial. I digitalisering skapas möjligheter till nya användningsområden och därmed nya värden för arkivmaterial.

- Demokrati, att förstå arkivens demokratiska funktion även i digitalisering skapar underlag för att utveckla nya arkivvetenskapliga metoder och teorier.

- Informationsförvaltning (e-förvaltning) är samlingsnamnet för hur offentlig sektor på ett effektivt sätt ska kunna hantera och förvalta sin information på kort och lång sikt.

Denna doktorandanställning har särskilt fokus inom de första två områdena.

https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/nmt-allman-studieplan-informationssystem-201201.pdf utvecklar kunskap om människors design och bruk av informationsteknologier i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. I ämnet förenas olika perspektiv, inriktningar och forskningstraditioner i studiet av information, informationssystem och informationsteknologier i en samhällelig kontext.

Forskarutbildningsämnet har förutom arkiv- och informationsvetenskap även koppling till två andra grundutbildningsämnen: industriell organisation och ekonomi samt informatik.

Arbetsuppgifter

Egen forskarutbildning innefattande forskning (80 %) samt undervisning och administrativt arbete (20 %).

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i arkiv- och informationsvetenskap eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

Sökanden ska kunna redovisa sin förmåga till vetenskapliga arbeten. Detta kan vara till exempel i form av magister/masteruppsats, vetenskapliga publikationer eller deltagande i forskningsprojekt. Särskild meriterande är pedagogisk erfarenhet och då gärna på universitetsnivå. Vid bedömning läggs särskild vikt vid den sökandes kompetens inom ämnesområdet arkiv- och informationsvetenskap, speciellt i relation till fokusområdena ovan.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är självgående samt tar ansvar för dina uppgifter och att driva ditt arbete framåt. Du ska ha en dokumenterat god samarbetsförmåga och en pedagogisk insikt vilket bl.a. innebär en god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och hur du kan anpassa och förmedla ditt budskap till mottagaren. Vi ser också att du har en analytisk förmåga, dvs en förmåga att analysera och arbeta med komplicerade och komplexa frågor.

Övriga bedömningsgrunder

Tjänsten förutsätter god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska och svenska samt grundläggande IT-kunskaper.

Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.?

Information

Närmare upplysningar lämnas av Professor Erik Borglund, mailto:[email protected], +46 (0) 10 142 8933, +46 (0) 72 5818933, samt ämneshandläggare Maria Kallberg Khanahmadi, mailto:[email protected], 010-142 84 09.

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, en beskrivning av tänkt forskningsområde med motivering till varför området är av intresse (max 2 sidor) samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-06-15. Visa mindre

Doktorand i biologi

Ansök    Apr 26    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH) har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom institutionens ämnen med fokus på hållbar utveckling. Biologi är läran om livet, och omfattar alla nivåer från den molekylära till den globala. Inom biologin studeras levande organismers organisation och funktioner, reproduktionsförmåga, arvsmassa, tillväxt och utveckling samt hur... Visa mer
Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH) har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom institutionens ämnen med fokus på hållbar utveckling.Biologi är läran om livet, och omfattar alla nivåer från den molekylära till den globala.

Inom biologin studeras levande organismers organisation och funktioner, reproduktionsförmåga, arvsmassa, tillväxt och utveckling samt hur de sprids, interagerar och samverkar med sin miljö och hur de evolverat. Biologin spänner därför över ett stort område av specialiserade forskningsgrenar där olika verktyg används för att studera levande organismer. Forskarutbildningen i biologi vid Mittuniversitetet är inriktad mot ekologi, genetik, naturresurser och naturvårdsbiologi.

Arbetsuppgifter

Forskarstudierna syftar till att öka kunskapen om den biologiska mångfalden och dynamiken i tallskogar med särskilt fokus på död ved, svampar, hålträd och tallmulm. Projektet söker besvara frågor som hur skogsbruk, produktivitet och brandhistorik påverkar kvaliteten (t.ex. vedkemi) och livslängden på döda stående träd, s.k. torrakor, samt hur vedkemin påverkar vilka svampsamhällen som utvecklas i död, liggande tallved. Här förväntas till exempel kådrika lågor från brandpräglade träd (kelo) hysa ett annat svampsamhälle än tallågor från produktionstallar eller träd som inte utsatts för brand. Projektet syftar också till att ta reda på mer om hur hålträd bildas; vilka svampar som orsakar hålröta hos levande tallar och hur olika rötsvampar påverkar vilken typ av hålträd som bildas. Här ingår även studier av tallmulmens ekosystem. Mulmens betydelse för evertebrater är välstuderat hos till exempel ek, men dåligt känt hos tall.

Studierna kommer att utföras i talldominerade skogslandskap med variation i både brandhistorik, skogsbruksintensitet och produktivitet. För att svara på frågorna i projektet kommer metoder som dendrokronologi, genetiska och molekylära analyser för identifiering av svampar samt vedkemiska analyser ingå. Projektet kommer att bidra till kunskapsuppbyggnad viktig för bland annat naturvårdande skötsel av tallskog.

Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i biologi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

Förutom goda ämneskunskaper kommer vikt att läggas vid specifika kunskaper om och intresse för skogsekologi, bevarandebiologi, mykologi, entomologi och statistik. Tidigare erfarenhet av forskningsarbete och fältstudier samt god förmåga att skriva vetenskapliga texter är meriterande. Även kunskaper i statistik ses som meriterande.

Personliga egenskaper

Förutom goda ämneskunskaper kommer stor vikt att läggas vid samarbetsförmåga, initiativkraft och personlig lämplighet för forskarutbildning så som god förmåga att planera och strukturera sitt arbete. Då doktoranden kommer att delta i undervisning ser vi gärna att den sökande besitter en god kommunikationsförmåga.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning. 

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.? 

Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Madelen Olofsson, mailto:[email protected], tfn 010-1428867 och Docent Mattias Edman, mailto:[email protected], tfn 010-1428429. Se även https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/ndh/.

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla:

·         styrkt meritförteckning

·         kopior av betyg och examensbevis

·         samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-06-07.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorander i medie- och kommunikationsvetenskap

Ansök    Apr 6    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem. Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem bedriver sin verksamhet på campus Sundsvall och Östersund, och har delar av sin forskning i forskningsc... Visa mer
Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem bedriver sin verksamhet på campus Sundsvall och Östersund, och har delar av sin forskning i forskningscentret DEMICOM.

Forskningen vid DEMICOM är på ett övergripande plan inriktad mot studier av individer, organisationer och samhällen med särskilt fokus på demokratiska och kommunikativa värden. Sådana frågor studeras tematiskt av olika forskargrupper inom 1) journalistik/ medieutveckling, 2) organisationskommunikation och strategisk kommunikation, samt 3) politisk kommunikation. Du kan läsa mer om DEMICOM här (https://www.miun.se/demicom).

Mittuniversitetet söker nu tre doktorander i medie- och kommunikationsvetenskap, som ska knytas till DEMICOMs forskningsområden. Anställningarna är placerade vid Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem, campus Sundsvall. Inom ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskarutbildningens uppläggning återfinns i den allmänna studieplanen (länk).

Doktorandstudiernas omfattning och arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du din tid främst åt forskarutbildningen, vilken motsvarar fyra års heltidsstudier. Utöver detta förväntas doktoranden utföra institutionstjänstgöring (såsom undervisning) motsvarande högst tjugo procent av heltid, vilket gör att anställningen kan förlängas i motsvarande grad, dock längst till fem år, heltid.

Den studerande ska under studietiden tillägna sig kunskap inom ämnets teori, metod och aktuell forskning i bred bemärkelse, samt fördjupad kunskap inom ett av de fyra områden som återfinns inom ramen för DEMICOMs verksamhet. Målet är att den studerande ska utvecklas till en kritisk forskare med förmåga att självständigt utföra vetenskapligt arbete.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen krävs för det första att den sökande har grundläggande behörighet vilket innebär antingen examen på avancerad nivå eller 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå. För det andra krävs särskilt behörighet vilket innebär att den sökande inom grundutbildningen ska ha fullgjort 90 högskolepoäng i medie- och kommunikationsvetenskap eller närliggande ämne och i det sammanhanget författat en uppsats/självständigt arbete om minst 15 hp. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Bedömningsgrund
Urval bland de sökande görs utifrån tre kriterier. För det första bedöms fallenhet för forskning, uppvisad i kandidat- och magister-/masteruppsatser och andra skriftliga prestationer. För det andra bedöms upplägget av en projektskiss som ska bifogas ansökan samt motiveringen till hur denna passar in i DEMICOMs forskningsområden. Projektskissen ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men ska peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar och hur det knyter an till DEMICOMs verksamhet. För det tredje tas hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning .

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 1 september 2023 eller efter överenskommelse. 

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.?

Information
Upplysningar om anställningen och forskarutbildningen lämnas av Lottie Jangdal, proprefekt vid Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem, mailto:[email protected], telefon: 010-142 84 81, eller Ingela Wadbring, professor och centrumledare för DEMICOM, mailto:inge[email protected], telefon: 010-142 81 44 eller 070-333 27 16.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och en kortfattad beskrivning (högst 5 sidor) av det tänkta avhandlingsämnet samt andra relevanta publikationer. En ofullständig ansökan kommer inte att behandlas och beslut om anställning som doktorand kan inte överklagas. 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 2 maj 2023.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

A PhD student in mathematics

Ansök    Apr 12    Mittuniversitetet    Doktorand
We conduct research and education in physics, chemical engineering, mechanical engineering, mathematics, industrial design engineering and didactics in mathematics and science education. We offer unique and world-leading research within the FSCN Research Centre and Sports Tech Research Centre. The Department of Engineering, Mathematics and Science Education is located at Campus Sundsvall and Östersund. The department conducts subject specific resea... Visa mer
We conduct research and education in physics, chemical engineering, mechanical engineering, mathematics, industrial design engineering and didactics in mathematics and science education. We offer unique and world-leading research within the FSCN Research Centre and Sports Tech Research Centre.The Department of Engineering, Mathematics and Science Education is located at Campus Sundsvall and Östersund.

The department conducts subject specific research and teaching. The teaching of our group covers a broad spectrum of courses for students from a variety of study programmes, and there are close connections to colleagues in applied sciences. Research is focused on selected topics, with an active group for each of them. This position is for a Ph.D. student to join the group in the field 

- Geometry and Analysis in Several Complex Variables

The research group that the Ph.D. student will join is well established in the international scientific community and have collaborations with recognized mathematicians at the university in Bern (Switzerland), University of São Paulo (Brazil), National University of Mexico, University of Valencia (Spain), University Tor Vergata in Rome (Italy) and Arizona state university in USA.

Job description

Independent third-cycle studies comprising at least 80% research and up to 20% of other departmental duties such as teaching and administration.

Requirements and assessment criteria

To be considered for a PhD position, the applicant must meet the entry requirements for admission to Mid Sweden University´s third-cycle programme. In order to meet the entry requirements the applicant must have a second-cycle degree, or have completed at least 240 ETCS credits of which at least 60 credits should be second-cycle courses. An additional requirement is that 90 credits of the 240 total must consist of courses in mathematics.  The applicant is also eligible for consideration if s/he has acquired the equivalent qualification and skills in some other way.

Previous experience of working within the mathematical fields of differentiable manifolds, algebraic varieties, advanced algebra, singularity theory and topology is meritorious.

Employment process

Processing of the appointment will comply with the provisions in Chapter 5 of the Higher Education Ordinance, and will be carried out in accordance with https://www.miun.se/anstallningsordning.  

Terms of employment

The PhD position refers to employment corresponding four years of fulltime studies and is planned to lead up to a PhD.

Place of employment: Sundsvall

Starting date: 1 August 2023 or by agreement.

Information

For further information please contact Deputy Head of Department Andreas Lind at mailto:[email protected], +46101428421 or  Professor Egmont Porten at mailto:[email protected], +46101428401.

Salary: According to the Mid Sweden University salary scale for PhD students.

Applications must be submitted electronically through the e-recruitment system of Mid Sweden University via the link below and must include a fully updated CV and a cover letter or personal statement describing the applicant's research interests and experience in the relevant field of research specified above. Candidates should also upload to the e-recruitment system certified copies of degree certificates and official transcripts of grades obtained together with other relevant documents referred to in their application.
Deadline for receipt of applications is 2023-05-26.

Mid Sweden University has two campuses; in Sundsvall and in Östersund, both located close to students, colleagues and the surrounding society. At the same time, it is located conveniently close to the sea, forests and mountains, which provides a great quality of life. Here, new knowledge is created by means of internationally successful research and education that contribute to the development of our society. This way, we actively contribute to a sustainable future and a better world.


Welcome to a university where people meet, get inspired and think in new ways. 


Mid Sweden University works actively for equal opportunities and strives to embrace the qualities that diversity and equality bring to the organization. Prior to any recruitment work, Mid Sweden University has taken a position on consulting support, recruitment channels and marketing. We therefore kindly ask media vendors, recruitment sites and the like not to contact us. Visa mindre

Doktorand i teknisk fysik, inriktning biofibermaterial för partikelfilter

Ansök    Mar 24    Mittuniversitetet    Doktorand
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre. Som doktorand i teknisk fysik med inriktning mot biofibermaterial för partikelfilter kommer du även att verka inom forskningscentret FSCN. Här finns en stark... Visa mer
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap.

Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Som doktorand i teknisk fysik med inriktning mot biofibermaterial för partikelfilter kommer du även att verka inom forskningscentret FSCN.

Här finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Vi arbetar ofta multidisciplinärt och utvecklar kunskap och teknologi som framför allt möjliggör resurseffektiva processer, ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial.

Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).

Du kommer att arbeta som doktorand inom projektet Neopulp, och inom forskargruppen Fibermekanik, med att studera biofibermaterial för partikelfilter. Partikelfilter har många medicinska och industriella tillämpningar, och tillverkas ofta av fossilbaserade syntetiska fibrer, men tillverkas även i stor omfattning av återvinningsbara träfibrer. För naturliga fibrer finns variationer i form och styvhet, som också kan styras i tillverkningsprocessen. Inom denna doktorandtjänst undersöker du relationen mellan process, fiberegenskaper, filtrets mikrostruktur och partikelfiltrets funktion. Tjänsten omfattar både laborativt arbete och modellering, men arbetsmetoderna anpassas efter personliga styrkor och intresseområden.

Behörighet och bedömningsgrund
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i teknisk fysik/fysik/maskinteknik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Laborativ eller annan praktisk erfarenhet inom teknik är meriterande. Visad skicklighet inom matematisk modellering eller simulering är meriterande. Även visad kommunikativ skicklighet, såsom pedagogisk erfarenhet eller publicering i expertgranskade skrifter är meriterande.

Personliga egenskaper
Personliga kvalitéer som initiativförmåga, kreativitet, kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Övriga bedömningsgrunder
Sökande måste ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet medhttps://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Tillträde: Tillträde 1 september 2023 eller enligt överenskommelse.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.? 

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Claes Mattsson, [email protected], 010-1428498, eller Professor Stefan Lindström, [email protected], 010-1428238. Du kan besöka https://miun.varbi.com/center/tool/position/610030/edit/tab:2/institutionen online: https:/www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/imd/

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska och innehålla:

- Meritförteckning utan foto. Max 2 sidor.
- Vidimerade kopior av betyg och examensbevis.
- Elektronisk kopia av examensarbete.
- Personligt brev. Beskriv dina visioner och mål för tjänsten i relation till dina meriter och intressen. Max 1 sida.
- Eventuella övriga handlingar som sökanden åberopar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 28 maj 2023.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i kemiteknik

Ansök    Mar 24    Mittuniversitetet    Doktorand
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre. Forskargruppen i teknisk yt- och kolloidkemi vid Mittuniversitet är en del av FSCN och forskar huvudsakligen om biopolymerers grundläggande egenskaper och om ce... Visa mer
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap.

Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Forskargruppen i teknisk yt- och kolloidkemi vid Mittuniversitet är en del av FSCN och forskar huvudsakligen om biopolymerers grundläggande egenskaper och om cellulosamaterial i kompositer och energiomvandling.

Exempelvis så studerar vi cellulosafilmer med avseende på självgenererad statisk elektricitet som kan utnyttjas för att konstruera batterifria sensorer inom Internet-of-Things-området. Nu söker vi en doktorand finansierad av Vetenskapsrådet för forskning om triboelektrisk cellulosas egenskaper och framtida applikationer.

Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).

Behörighet och bedömningsgrund
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i kemi/kemiteknik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Erfarenhet av cellulosa och andra biopolymerer, samt karakteriseringsmetoder som XRD, AFM, SEM och triboelektriska nanogeneratorer anses särskilt meriterande.

Personliga egenskaper

Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.


Övriga bedömningsgrunder
Sökande måste ha en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning . 

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.? 

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt?Claes Mattsson, [email protected], 010-142 8498 och professor Magnus Norgren, [email protected], 010-142 8877.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 230521.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i teknisk fysik, inriktning triboelektriska material

Ansök    Feb 2    Mittuniversitetet    Doktorand
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre. Vid forskningscentret FSCN (http://www. fscn.se) finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Här utvecklar vi kunskap och teknologi som ... Visa mer
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap.

Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Vid forskningscentret FSCN (http://www.

fscn.se) finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Här utvecklar vi kunskap och teknologi som möjliggör bl.a. resurseffektiva processlösningar och ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Samverkan med näringslivet är viktig för oss och vi vill bidra till förbättrad hållbarhet och lönsamhet för våra partners.

Forskargruppen inom materialfysik vid Mittuniversitet är en del av FSCN och forskar huvudsakligen på nanomaterial med applikationer mot energilagring och energiomvandling. Exempelvis utvecklar vi material till triboelektriska nanogeneratorer, samt metoder för storskalig tillverkning av grafen som används till superkondensatorer och batterier. Nu söker vi en doktorand för forskning inom triboelectriska material (teori och experiment).

Arbetsuppgifter:
Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100%) samt undervisning och administrativt arbete (0-20%).

Behörighet och bedömningsgrund:
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i teknisk fysik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Erfarenhet av beräkningskemi (DFT, molecular orbitals, etc), och/eller triboelektriska nanogeneratorer anses särskilt meriterande. Även erfarenhet av Gaussian 16 eller andra kvantumkemiverktyg är meriterande.

Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan. Du bör också ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. 

Handläggning:
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kapitel och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning

Anställning:
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: 2023-04-01 eller efter överenskommelse.

Information:
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Claes Mattsson, Mittuniversitetet, 010-142 8496, mailto:[email protected] och Docent Renyun Zhang, Mittuniversitetet, 010-142 8284, mailto:renyun.zhang@miun.se. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/nat.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan:
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-02-19.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i teknisk fysik, inriktning triboelektriska material

Ansök    Jan 9    Mittuniversitetet    Doktorand
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre. Vid forskningscentret FSCN (http://www. fscn.se) finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Här utvecklar vi kunskap och teknologi som ... Visa mer
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap.

Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Vid forskningscentret FSCN (http://www.

fscn.se) finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Här utvecklar vi kunskap och teknologi som möjliggör bl.a. resurseffektiva processlösningar och ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Samverkan med näringslivet är viktig för oss och vi vill bidra till förbättrad hållbarhet och lönsamhet för våra partners.

Forskargruppen inom materialfysik vid Mittuniversitet är en del av FSCN och forskar huvudsakligen på nanomaterial med applikationer mot energilagring och energiomvandling. Exempelvis utvecklar vi material till triboelektriska nanogeneratorer, samt metoder för storskalig tillverkning av grafen som används till superkondensatorer och batterier. Nu söker vi en doktorand för forskning inom triboelectriska material (teori och experiment).

Arbetsuppgifter:
Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100%) samt undervisning och administrativt arbete (0-20%).

Behörighet och bedömningsgrund:
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i teknisk fysik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Erfarenhet av beräkningskemi (DFT, molecular orbitals, etc), och/eller triboelektriska nanogeneratorer anses särskilt meriterande. Även erfarenhet av Gaussian 16 eller andra kvantumkemiverktyg är meriterande.

Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan. Du bör också ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. 

Handläggning:
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kapitel och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning

Anställning:
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: 2023-04-01 eller efter överenskommelse.

Information:
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Claes Mattsson, Mittuniversitetet, 010-142 8496, mailto:[email protected] och Docent Renyun Zhang, Mittuniversitetet, 010-142 8284, mailto:renyun.zhang@miun.se. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/nat.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan:
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-02-01.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i datateknik med inriktning tillförlitlig edge computing

Ansök    Jan 9    Mittuniversitetet    Doktorand
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens. Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicatehttp://www. miun.se/stc) söker en dok... Visa mer
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicatehttp://www.

miun.se/stc) söker en doktorand inom området tillförlitlig edge computing med fokus på säker internetinfrastruktur för framtida lösningar baserade på Artificiell Intelligens (AI). Forskningen motiveras av ett behov av att framtidssäkra internetinfrastrukturen för att möjliggöra utveckling av produkter och tjänster baserade på AI. Dagens fibernät i kombination med Internet of Things skapar både möjlighet och utmaningar för olika aktörer. Detta arbete möjliggör säker datainsamling och beräkning vilket är en förutsättning för implementationer av effektiv AI och maskininlärning (ML).

För att skapa en säker lösning är det nödvändigt att säkert dela data och säkerställa vem vi delar data med. Arbetet kommer därför fokusera på kombinationer av cloud, fog, edge, mist, och 5G Multi-Access Edge Computing (MEC), med inblandning av olika säkerhetslösningar som blockchain-teknik och kraftfulla beräkningskluster för AI/ML. För en effektiv infrastruktur krävs även ett effektivt användande av datorkraften på olika nivåer, till exempel genom att använda närliggande enheter som för stunden är lediga. För en optimal användning av infrastrukturen kan information även skickas vidare upp/ned i hierarkin för bättre responstider och latens eller balansering mellan olika kostnader både i form av pengar för till exempel molnberäkningar eller andra aspekter såsom energi och/eller datatrafik.

Forskningen kommer att bedrivas i forskningsprojektet AI Klimat, med fiberinfrastrukturägaren Servanet och säkerhetsföretaget Clavister som primära externa samarbetspartners. Där du kommer att arbeta med att forskning och utveckling av nya spjutspetstekniker och algoritmer för säkerhet inom fog computing. Du kommer även att aktivt samarbeta med andra forskare inom forskargruppen, STC-forskningscentret, och med våra externa samarbetspartners inom både akademi och industri.

Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning 100 %.

Behörighet och bedömningsgrunder
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i datateknik, datavetenskap eller nära besläktade ämnen, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. En stark bakgrund och tidigare erfarenhet av nätverkssäkerhet och fog/mist computing är viktigast för tjänsten. Erfarenhet av MEC, blockchain, distribuerade system, AI/ML, och IoT är meriterande. Goda programmeringsfärdigheter i Python, Java och C++, samt matematiska färdigheter i statistik, stokastiska processer och databrytning är krav. Flytande skriven och muntlig kommunikation i engelska är obligatoriskt. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Anställning
Doktorandanställningen avser en heltidsanställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Tillträde: 2023-03-01 eller efter överenskommelse.

Information
Information om anställningen lämnas av Dr. Stefan Forsström, epost: mailto:[email protected], eller Dr. Patrik Österberg, prefekt, Tel. 010-142 86 14, epost: mailto:[email protected]. Se även forskargruppens hemsida http://www.miun.se/stc/csn.

Ansökan
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-02-06.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i rehabiliteringsteknik och design

Ansök    Jan 9    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH) har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom institutionens ämnen med fokus på hållbar utveckling. Behörighet och bedömningsgrunder Behörig att anställas som doktorand är den som antagits till en utbildning på forskarnivå. Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar ... Visa mer
Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH) har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom institutionens ämnen med fokus på hållbar utveckling.Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som doktorand är den som antagits till en utbildning på forskarnivå.

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Vid en anställning som doktorand ska den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå bedömas.

Arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du dig främst åt din egen utbildning. I anställningen ingår egen forskarutbildning innefattande forskning (om minst 80%) samt undervisning och administrativt arbete (upp till 20%).

Denna doktorandanställning i rehabiliteringsteknik och design är inriktad mot design av produkter för bäckenbottenträning baserat på Universal Design. Styrkt erfarenhet av samverkan och designarbete ihop med yrkesverksamma och vårdinstanser inom kvinnosjukvård är ett krav.

Meriterande är erfarenhet av:

- samverkan med omgivande samhälle
- undervisning inom industridesign vid universitet
- arbete med pappersbaserade prototyper för pedagogiska ändamål eller för användning som, produkter inom sjukvården
- nationellt nätverkande

Urval bland de sökande görs utifrån följande kriterier. Fallenhet för och redovisade erfarenheter av forskning bedöms, genom masteruppsatser eller motsvarande och andra skriftliga prestationer. Särskild vikt läggs vid fallenhet och intresse för pedagogik och undervisning. Upplägget av en projektskiss bedöms. Skissen ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men ska peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar och hur det bidrar till ämnets utveckling (rehabiliteringsteknik och design med inriktning mot design av produkter för bäckenbottenträning baserat på Universal Design).

Personliga kvaliteter som samarbetsförmåga, initiativförmåga, intresse för frågor som rör design och jämlik sjukvård och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. Eftersom en viss del undervisning ingår i anställningen så krävs goda kunskaper i svenska och engelska.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) eller motsvarande, konstnärlig meritering, portfolio och annat material som styrker den egna profilen samt en kortfattad beskrivning (högst 5 sidor) av det tänkta avhandlingsämnet samt andra relevanta publikationer.

Anställning
Denna anställning avser en heltidsanställning och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förnyas fram till doktorsexamen. Anställningen omfattar 100% med start  2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. 

Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100),
5 kap 1-7 §§. https://www.miun.se/anstallningsordning

Information
Närmare upplysningar lämnas av Kristina Brink, 070-521 13 36, mailto:[email protected].

Ansökan
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-02-06.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i informationssystem

Ansök    Jan 9    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem. Arbetsuppgifter: Tjänsten är inriktad mot studier av digitalisering, samhällsförändring och värdeutveckling i ett brett perspektiv inom Forum för digitalisering (FODI), en tvä... Visa mer
Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.Arbetsuppgifter:
Tjänsten är inriktad mot studier av digitalisering, samhällsförändring och värdeutveckling i ett brett perspektiv inom Forum för digitalisering (FODI), en tvärvetenskaplig forskarmiljö med inriktningarna arkiv- och informationsvetenskap, informatik och industriell organisation och ekonomi.

Fokus är att studera digitalisering som fenomen och tänkta former av värdeutveckling genom digitaliseringsprocesser med fokus på olika former för ansvarsutkrävande. Som doktorand är din huvudsakliga uppgift att ägna dig åt forskning och forskarstudier. Ett intresse för hur digitalisering kan förstås och hur tänkta värden kan uppstå är ett krav. I anställningen ingår 80 % forskning och 20 % undervisning eller annan institutionstjänstgöring. För mer information om forskarmiljön se: http://www.miun.se/fodi.

Behörighet och bedömningsgrunder:
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt såväl som skriftligt, är ett krav. Avlagd master-, magister- eller civilingenjörsexamen inom ämnesområdena industriell ekonomi, informatik, informationssystem, eller data- och systemvetenskap är en lämplig bakgrund för anställningen.

Utöver formell behörighet sker urval på grundval av andra arbeten (t.ex. examensarbete) och kurser av fördjupningskaraktär, samt genom intervju av de sökande. Förutom goda ämneskunskaper kommer stor vikt att läggas vid kreativt tänkande, samarbetsförmåga, initiativkraft till självständigt arbete och personlig lämplighet för forskarutbildning. Eftersom forskningen bedrivs i nära relation med offentlig sektor och dess olika delar är goda kunskaper i svenska meriterande.

Handläggning:
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kapitel och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning

Anställning och tillträde:
Doktorandanställningen avser i första hand två och ett halvt års anställning på heltid och förväntas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålls.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: Enligt överenskommelse.

För mer information om tjänsten/upplysningar: Professor Katarina Gidlund, mailto:[email protected], tel 010-142 89 21, eller Prefekt mailto:[email protected] 010-142 83 08. Se även http://www.doktorandhandboken.nu för mer information om doktorstudier i Sverige.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan:
Ansökan skall innehålla (1) en sidas redogörelse av sökandes motivering till att söka tjänsten samt karriärsintressen innehållande en kort beskrivning av den sökandes målsättning och förväntningar av forskarstudierna; (2) kopior av betyg från tidigare akademiska utbildningar; samt (3) ett CV/meritförteckning. Rekommendationsbrev, lista av publikationer, eller andra tillgängliga relevanta meriter kan bifogas ansökan. Kvinnliga sökande uppmuntras för att uppnå en jämnare könsfördelning på avdelningen.

Ansökan vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2023-01-30.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i omvårdnad

Ansök    Nov 21    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående. Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbet... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Omvårdnadsvetenskapens centrala begrepp är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar.

Omvårdnad syftar till att hjälpa och stödja en person och dennes närstående i det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa. Omvårdnad fokuserar på såväl relationen mellan person/patient och närstående samt sjuksköterskor som på omvårdnadens organisation och ledarskap, vilket även inbegriper säkerhet och trygghet i vården. Omvårdnad syftar även till att befrämja läkande och välbefinnande hos personen, samt underlätta ett liv med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, lidande och att ge möjlighet till en värdig död. Omvårdnad innebär även sjuksköterskans behov av stöd och handledning för utvecklandet av en personlig och etisk kompetens.

Som doktorand vid Mittuniversitetet kommer du att kombinera dina doktorandstudier med tjänstgöring inom sjukvården. Forskarutbildningen bedrivs inom ramen för forskningsprojekt inom Region Västernorrland. Forskningsprojekten avser att bidra till kunskap om god och nära vård inom följande områden:

- Personcentrerad vård
- Säker evidensbaserad vård och förbättringskunskap
- Informatik och samverkan i team

Arbetsuppgifter:
Forskningen kommer att genomföras vid Mittuniversitetet i samverkan med Region Västernorrland (varav 20 % hos Region Västernorrland för klinisk tjänstgöring). Det övergripande syftet med forskningen är att bidra till den praktiknära kunskapen som sedermera ska kunna kopplas till regionens verksamhet, samt Mittuniversitetet och Institutionen för hälsovetenskapers utbildningar. Som doktorand kommer du att både ingå i Mittuniversitetets forskningsmiljö och vara med och utveckla en akademisk miljö vid Region Västernorrland 

Behörighet:
7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- Avlagt en examen på avancerad nivå,
- Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Du ska vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad. Meriterande är specialistsjuksköterskeexamen.

Bedömningsgrund:
Följande bedömningsgrunder värderas vid anställningen:

- God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
- God förmåga att planera och organisera arbetet.

Handläggning:
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning. 

Anställning och tillträde:
Heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen i ämnet Omvårdnad. Förutom doktorandstudier kan andra uppgifter om 20 % ingå i anställningen som då förlängs i motsvarande tid.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information:
För närmare upplysningar om de utlysta tjänsterna, ta kontakt med: Marie Häggström, prefekt och docent, telefon 010-142 86 69 mailto:[email protected] eller Lisbeth Kristiansen, professor och ämnesföreträdare, telefon 010-1428934 mailto:[email protected] eller Ulla Näppä, proprefekt och lektor, telefon 010-142 82 65 mailto:[email protected]   

Ansökan:
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

- Styrkt meritförteckning
- Personligt brev med intressebeskrivning där du redogör för dina forskningsintressen samt dina förväntningar på forskarutbildningen
- En projektskiss på 3–5 sidor där du presenterar en potentiell forskningsidé utifrån någon av de tre angivna inriktningarna; personcentrerad vård, säker evidensbaserad vård och förbättringskunskap eller informatik och samverkan i team.
- Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
- Examensarbete

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-02-28. Visa mindre

Doktorand i datateknik med inriktning prediktiv radioresurshantering (6G)

Ansök    Okt 27    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi. Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, http://www. miun.se/stc) vid Mittuniversitetet söker en doktorand inom trådlös kommunikation för 6G. Som en del av STC-profilområdet trådlös kommunikation för industriella... Visa mer
Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, http://www.

miun.se/stc) vid Mittuniversitetet söker en doktorand inom trådlös kommunikation för 6G. Som en del av STC-profilområdet trådlös kommunikation för industriella applikationer kommer doktoranden att utföra forskning om prediktiva radioresurshanteringslösningar för intelligent design och optimering av kommande 6G   radioteknologier och accessprotokoll för att möta framtida krav på kommunikation för krävande industriella applikationer. Den utvalda kandidaten kommer att tillhöra forskargruppen Communication Systems and Networks (CSN), som har en dynamisk och internationell atmosfär. Doktoranden kommer också att aktivt samarbeta med andra forskare inom forskargruppen, STC forskningscentrum, samt andra externa partners inom akademi och industri.

Arbetsuppgifter:
Som doktorand inom radioresurshantering för 6G nätverk är den huvudsakliga uppgiften att bedriva forskning och forskarstudier. Du kommer att ha ett nära samarbete med forskare vid Mittuniversitetet och vid Oulu universitetet. Tjänsten omfattar egen forskning (80%) och administrativa uppgifter (20%) såsom handledning av civilingenjörsstudenter och/eller lärarassistent i kurser inom samma forskningsområde. Doktoranden förväntas bedriva både teoretisk och experimentell forskning, och kommer även att göra forskningsvistelser vid Oulu universitet.

Behörighet och bedömningsgrunder:
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, datateknik, signalbehandling eller ämnen nära besläktade med dessa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. En start bakgrund inom trådlös kommunikation, matematik, optimering, signalbehandling och programmering ses som en fördel. Tidigare erfarenhet av kommunikationssystem, maskininlärning och programmering i C/C++, Matlab eller Python är meriterande. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Handläggning:
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kapitel och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning:
Doktorandanställningen avser en anställning som i första hand motsvarar två års heltidsstudier och förväntas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålls. Tillträde enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Information om anställningen lämnas av Prof. Mikael Gidlund, mailto:[email protected], eller Patrik Österberg, Institutionschef, Tel. 010-142 86 14 mailto:[email protected]

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan:
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-11-17.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i teknisk fysik med inriktning bearbetning av grafenmaterial

Ansök    Okt 7    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik. Vid forskningscentret FSCN (http://www. fscn.se) finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Här utvecklar vi kunskap och teknologi som möjliggör bl.a. resurseffektiva processlösningar och ny eller förbättrad funktionalitet hos biob... Visa mer
Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.Vid forskningscentret FSCN (http://www.

fscn.se) finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Här utvecklar vi kunskap och teknologi som möjliggör bl.a. resurseffektiva processlösningar och ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Samverkan med näringslivet är viktig för oss och vi vill bidra till förbättrad hållbarhet och lönsamhet för våra partners.

Forskargruppen inom materialfysik vid Mittuniversitet är en del av FSCN och forskar huvudsakligen på nanomaterial med applikationer mot energilagring och energiomvandling. Exempelvis utvecklar vi metoder för storskalig tillverkning och bearbetning av grafen som används till superkondensatorer och batterier. Nu söker vi en doktorand för forskning inom materialbearbetning av grafenbaserade material och kompositer.

Arbetsuppgifter:
Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).

Behörighet och bedömningsgrund:
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i teknisk fysik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Meriterande är kunskaper och erfarenheter av för tjänsten relevanta metoder, såsom tillverkning av elektroder för batterier samt bearbetning av material med laserbaserade metoder, m.m.

Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan. Du bör också ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.

Handläggning:
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kapitel och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning:
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Tillträde: 2023-01-01 eller efter överenskommelse.

Placeringsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information:
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Lektor Madelen Olofsson, Mittuniversitetet, 010-142 8867, mailto:[email protected] och Docent Magnus Engholm, Mittuniversitetet, 010-142 7852, mailto:magnus.engholm@miun.se. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/nat.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-10-28.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand till Institutionen för utbildningsvetenskap

Ansök    Jun 23    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för utbildningsvetenskap bedriver utbildning och forskning inom pedagogik. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen samt Samverkan Bästa Skola (SBS). Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning. Vid Institutionen för Utbildningsvetenskap bedrivs i internationellt och nationellt samarbete och r... Visa mer
Institutionen för utbildningsvetenskap bedriver utbildning och forskning inom pedagogik.

Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen samt Samverkan Bästa Skola (SBS). Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning. Vid Institutionen för Utbildningsvetenskap bedrivs i internationellt och nationellt samarbete och regional förankring forskning inom lärarutbildning.

Mittuniversitet och Sundsvalls kommun samverkar i forskningsprojektet;  Hur gör vi med pojkarna? En aktionsstudie med fokus på pojkars skolresultat i St Olofs skola, och projektet sker inom ramen för Programmet Framtidens Välfärd - Vård och Skola och fokusområdet Hälsa och lärande. Vidare förväntas projektet kunna bidra med kunskap som är relevant för pedagogisk forskning och omvårdnadsforskning inom följande områden;

- Öka lärarnas förståelse för pojkars förutsättningar och behov
- Stöd att utveckla undervisningsstrategier som främjar pojkarnas skolprestationer.
- Kunskap om forskningsfältet
- Metodutveckling.

Projektets specifika syfte är att höja meritvärden hos framförallt pojkarna på den utvalda skolan samt ge lärarna en ökad didaktisk kompetens för att bättre undervisa både pojkar och flickor. Projektet genomförs som aktionsforskning med fokus på undervisningspraktiken. Målbilden för projektet är att öka lärarnas förståelse för pojkars förutsättningar och behov samt ge stöd i utvecklingen av undervisningsstrategier. Vidare avser projektet att arbeta med metodutveckling för att kunna ta fram ett stödmaterial som kan delas med andra skolor efter projektets avslut.

Institutionen för utbildningsvetenskap söker nu en doktorand (doktorandtjänst 2,5 år, senare del) till detta projekt.

Arbetsuppgifter
Som doktorand blir du antagen till forskarutbildning vid institutionen för utbildningsvetenskap i ämnet pedagogik och kommer att tillsammans med handledare ansvara för datainsamling, analys och återrapportering i projektet. Datainsamlingen planeras utgöra grund i kommande avhandlingsarbete.

Behörighet
Behörig att antas till forskarutbildningen i ämnet är den som uppfyller kraven för allmän behörighet och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörigheten anges med i enlighet med det som finns angivet i antagningsordningen och ämnets allmänna studieplan: 

Allmän behörighet anges i antagningsordningen, https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/utbildning-pa-forskarniva/antagning/antagningsordning-utb-pa-forskarniva.pdf

Allmän behörighet och särskild behörighet anges i ämnets allmänna studieplan, https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/pedagogik/allman-studieplan-i-pedagogik-2022-01-27.pdf

Bedömningsgrund
Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. God förmåga att självständigt planera och organisera arbetet. Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska. God förmåga att hantera krav och motgångar.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två och ett halvt års studier på 80 % och beräknas leda fram till en licentiatexamen i ämnet Pedagogik. Förutom forskarutbildning som omfattar 80% av heltid kan andra uppgifter (tex undervisning) om 20% ingå i anställningen som då motsvarar heltidstjänst.

Anställningen omfattar 100% med tillträde 2022-09-01.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

För mer information
För närmare upplysningar om de utlysta tjänsterna, ta kontakt med: Marcia Håkansson Lindqvist prefekt vid institutionen telefon 010-142 7849 mailto:[email protected] eller Lena Boström, projektledare och professor i pedagogik, telefon 010-142 82 63 mailto:[email protected]

Ansökan

Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

Personligt brev CV Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa Intressebeskrivning där du redogör för ditt forskningsintresse och den angivna inriktningen i den utlysta tjänsten, samt dina förväntningar på forskarutbildningen. Examensarbete eller magister/masterarbete.


Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-07-14.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i pedagogik

Ansök    Sep 26    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller ämnet pedagogik. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet (RP) och Samverkan Bästa Skola (SBS) finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik erbjuder vi magister/masterutbildning och vi har också en egen forskarutbildning. Vid Institutionen för Utbildningsvetenskap bedrivs i internationellt och n... Visa mer
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller ämnet pedagogik.

Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet (RP) och Samverkan Bästa Skola (SBS) finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik erbjuder vi magister/masterutbildning och vi har också en egen forskarutbildning.

Vid Institutionen för Utbildningsvetenskap bedrivs i internationellt och nationellt samarbete och regional förankring forskning inom lärarutbildning.

Arbetsuppgifter
Forskarstudier och undervisning och/eller administrativa sysslor. Forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under två och ett halvt år.

Vi söker en doktorand som är tydligt intresserad av att bedriva forskning inom det pedagogiska området förskoleklass F-3.

Behörighet
Behörig att antas till forskarutbildningen i ämnet är den som uppfyller kraven för allmän behörighet och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörigheten anges med i enlighet med det som finns angivet i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/utbildning-pa-forskarniva/antagning/antagningsordning-utb-pa-forskarniva.pdf och https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/pedagogik/allman-studieplan-i-pedagogik-2022-01-27.pdf

Bedömningsgrund
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid beaktas främst de sökandes uppsats/självständigt arbete på magister och/eller masternivå eller andra skriftliga prestationer.

Förutom goda ämneskunskaper kommer vikt att läggas vid intresse för forskarstudier med inriktning mot förskoleklass F-3.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde
Anställningen omfattar 100%, forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under två och ett halvt år. Tillträde efter överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

För mer information
Kontaktpersoner: Prefekt Marcia Håkansson Lindqvist, 010-142 7849, mailto:[email protected],  Ämnesföreträdare Jimmy Jaldemark 010-142 8288, mailto:[email protected] kontaktperson i ämnet.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, kopia på uppsats/självständigt arbete på magister och/eller masternivå i ämnet, en beskrivning av det tänkta avhandlingsämnet (högst 5 sidor) samt andra relevanta publikationer.


Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-10-17.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i omvårdnad

Ansök    Sep 19    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för hälsovetenskaper erbjuder masterutbildning samt en forskarutbildningsmiljö med omvårdnad som forskarutbildningsämne. Omvårdnadsvetenskapens centrala begrepp är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar. Omvårdnad syftar till att hjälpa och stödja en person och dennes närstående i det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa.  Omvårdnad fokuserar på såväl relationen m... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper erbjuder masterutbildning samt en forskarutbildningsmiljö med omvårdnad som forskarutbildningsämne.

Omvårdnadsvetenskapens centrala begrepp är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar. Omvårdnad syftar till att hjälpa och stödja en person och dennes närstående i det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa.  Omvårdnad fokuserar på såväl relationen mellan person/patient och närstående samt sjuksköterskor som på omvårdnadens organisation och ledarskap, vilket även inbegriper säkerhet och trygghet i vården. Omvårdnad syftar även till att befrämja läkande och välbefinnande hos personen, samt underlätta ett liv med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, lidande och att ge möjlighet till en värdig död. Omvårdnad innebär även sjuksköterskans behov av stöd och handledning för utvecklandet av en personlig och etisk kompetens.

Denna doktorandtjänst vid Mittuniversitetet sker i kombination med klinisk tjänstgöring (20 %) inom hälso- och sjukvården i Region Västernorrland. Forskningsprojekten avser att bidra till kunskap om god och nära vård inom något/några av följande områden:

- Personcentrerad vård
- Säker evidensbaserad vård och förbättringskunskap
- Informatik och samverkan i team

Arbetsuppgifter:
Forskningen kommer att genomföras vid Mittuniversitetet i samverkan med Region Västernorrland. Det övergripande syftet med forskningen är att bidra till den praktiknära kunskapen som sedermera ska kunna kopplas till regionens verksamhet, samt Mittuniversitetet och Institutionen för hälsovetenskapers utbildningar. Som doktorand kommer du att både ingå i Mittuniversitetets forskningsmiljö och vara med och utveckla en akademisk miljö vid Region Västernorrland. 

Behörighet:
7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- Avlagt en examen på avancerad nivå,
- Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Du ska vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad. Meriterande är specialistsjuksköterskeexamen.

Bedömningsgrund:
Följande bedömningsgrunder värderas vid anställningen:

- God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
- God förmåga att planera och organisera arbetet.

Handläggning:
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning 

Anställning:
Denna doktorandanställning, som kombinerar utbildning på forskarnivå med klinisk tjänstgöring vid Region Västernorrland, avser en anställning som motsvarar fem år på heltid (forskarstudier om 80 % och klinisk tjänstgöring inom hälso- och sjukvården om 20 %) och beräknas leda fram till en doktorsexamen i ämnet omvårdnad.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information: För närmare upplysningar kontakta Marie Häggström, prefekt och docent, telefon 010-142 86 69 mailto:[email protected] eller Lisbeth Kristiansen, professor och ämnesföreträdare, telefon 010-1428934 mailto:[email protected] eller Ulla Näppä, proprefekt och lektor, telefon 010-142 82 65 mailto:[email protected]

Ansökan:
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
Styrkt meritförteckning

- Personligt brev med intressebeskrivning där du redogör för dina forskningsintressen samt dina förväntningar på forskarutbildningen
- En projektskiss på 3–5 sidor där du presenterar en potentiell forskningsidé utifrån någon av de tre angivna inriktningarna; personcentrerad vård, säker evidensbaserad vård och förbättringskunskap eller informatik och samverkan i team.
- Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
- Examensarbete

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-10-10.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i ämnesdidaktik med inriktning matematikdidaktik

Ansök    Jun 10    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området. Ämnesdidaktik vid institutionen består av forskning, utbildning inom lärarutbildningarna, utvecklingsarbete och skolsamverkan. Mer information om forskning i ämnesdidaktik finns här: https://www.miun.se/Forskning/amnesforskning/amnesdidaktik-i-naturvetenskap-och-matematik/ Den sökande uppma... Visa mer
Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området.Ämnesdidaktik vid institutionen består av forskning, utbildning inom lärarutbildningarna, utvecklingsarbete och skolsamverkan.

Mer information om forskning i ämnesdidaktik finns här: https://www.miun.se/Forskning/amnesforskning/amnesdidaktik-i-naturvetenskap-och-matematik/

Den sökande uppmanas att beskriva sina forskningsintressen, dvs. vad du vill undersöka och ta reda på i din forskning som doktorand. Forskningsintressen ska vara inom eller i anslutning till någon av följande inriktningar eller en kombination av dessa:

* Elevers utveckling av begreppsförståelse, med särskilt fokus på arbete med matematikuppgifter och matematiska problem.

* Undervisning och lärande av det matematiska symbolspråket.

För sökande med forskningsintressen som inte ligger direkt inom dessa inriktningar behöver beskrivningen förklara eller föreslå hur intresset kan kopplas till befintlig/a inriktning/ar.

Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning (80–100 %) samt undervisning och andra institutionsuppgifter (0–20 %).

Behörighet och bedömningsgrunder
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Som doktorand i matematikdidaktik antas du till den allmänna studieplanen i Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap, med inriktning mot matematik eller mot lärarprofession. Förutom grundläggande behörighet krävs en särskild behörighet som skiljer sig åt för de två inriktningarna. För särskild behörighet i inriktning mot matematik krävs kurser om minst 90 hp inom matematik eller matematikdidaktik samt kurser om minst 30 hp inom utbildningsvetenskap (inkl. eventuella kurser inom matematikdidaktik), vilket ska inkludera en uppsats om minst 15 hp. För särskild behörighet i inriktning mot lärarprofession krävs antingen lärarutbildning innefattande kurser om minst 30 hp i matematik samt ett examensarbete med inriktning mot matematik om minst 15 hp, eller lärarutbildning innefattande ett examensarbete med inriktning mot matematik om minst 15 hp samt minst 2 års pedagogisk yrkesverksamhet innefattande undervisning med inriktning mot matematik.

Vidare krävs att den sökande kan kommunicera väl på både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt, samt sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Anställning
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: 2023-01-01 eller efter överenskommelse.

Information
Information om anställningen lämnas av prefekt Andreas Lind, 010 – 142 84 21, mailto:[email protected] eller ämnesföreträdare Magnus Österholm, mailto:magnus.osterholm@miun.se. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/mod.

Ansökan
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, examensarbete eller annan uppsats, beskrivning av forskningsintressen enligt ovan (max 1 sida) samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Ansökan vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2022-08-31.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i ämnesdidaktik med inriktning naturvetenskapernas didaktik

Ansök    Jun 10    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området. Ämnesdidaktik vid institutionen består av forskning, utbildning inom lärarutbildningarna, utvecklingsarbete och skolsamverkan. Mer information om forskning i ämnesdidaktik finns här: https://www.miun.se/Forskning/amnesforskning/amnesdidaktik-i-naturvetenskap-och-matematik/ Den sökande uppma... Visa mer
Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området.Ämnesdidaktik vid institutionen består av forskning, utbildning inom lärarutbildningarna, utvecklingsarbete och skolsamverkan.

Mer information om forskning i ämnesdidaktik finns här: https://www.miun.se/Forskning/amnesforskning/amnesdidaktik-i-naturvetenskap-och-matematik/

Den sökande uppmanas att beskriva sina forskningsintressen, dvs. vad du vill undersöka och ta reda på i din forskning som doktorand. Forskningsintressen ska vara inom eller i anslutning till någon av följande inriktningar eller en kombination av dessa:

* Elevers intresse för naturvetenskap i och utanför skolan.

* Resurser som används vid undervisning i naturvetenskap, med särskilt fokus på språk och/eller digitala resurser.

För sökande med forskningsintressen som inte ligger direkt inom dessa inriktningar behöver beskrivningen förklara eller föreslå hur intresset kan kopplas till befintlig/a inriktning/ar.

Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning (80–100 %) samt undervisning och andra institutionsuppgifter (0–20 %).

Behörighet och bedömningsgrunder
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Som doktorand i naturvetenskapernas didaktik antas du till den allmänna studieplanen i Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap, med inriktning mot naturvetenskap eller mot lärarprofession. Förutom grundläggande behörighet krävs en särskild behörighet som skiljer sig åt för de två inriktningarna. För särskild behörighet i inriktning mot naturvetenskap krävs kurser om minst 90 hp inom naturvetenskap eller naturvetenskapernas didaktik samt kurser om minst 30 hp inom utbildningsvetenskap (inkl. eventuella kurser inom naturvetenskapernas didaktik), vilket ska inkludera en uppsats om minst 15 hp. För särskild behörighet i inriktning mot lärarprofession krävs antingen lärarutbildning innefattande kurser om minst 30 hp i naturvetenskap samt ett examensarbete med inriktning mot naturvetenskap om minst 15 hp, eller lärarutbildning innefattande ett examensarbete med inriktning mot naturvetenskap om minst 15 hp samt minst 2 års pedagogisk yrkesverksamhet innefattande undervisning med inriktning mot naturvetenskap.

Vidare krävs att den sökande kan kommunicera väl på både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt, samt sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Anställning
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: 2023-01-01 eller efter överenskommelse.

Information
Information om anställningen lämnas av prefekt Andreas Lind, 010 – 142 84 21, mailto:[email protected] eller ämnesföreträdare Magnus Österholm, mailto:magnus.osterholm@miun.se. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/mod.

Ansökan
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, examensarbete eller annan uppsats, beskrivning av forskningsintressen enligt ovan (max 1 sida) samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Ansökan vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2022-08-31.

 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i rehabiliteringsteknik och design

Ansök    Maj 17    Mittuniversitetet    Doktorand
På institutionen för design är hållbarhet ett självklart fokus i både utbildning och den forskning som inriktas mot bland annat design för alla, visuell kommunikation och förpackningsdesign. För närvarande finns det två utbildningsprogram kopplade till institutionen – Grafisk design och Industridesign. Institutionen ger också distanskurser samt fristående kurser inom ämnet Fotografi. Arbetsuppgifter Som doktorand ägnar du dig främst åt din egen utbild... Visa mer
På institutionen för design är hållbarhet ett självklart fokus i både utbildning och den forskning som inriktas mot bland annat design för alla, visuell kommunikation och förpackningsdesign. För närvarande finns det två utbildningsprogram kopplade till institutionen – Grafisk design och Industridesign. Institutionen ger också distanskurser samt fristående kurser inom ämnet Fotografi.Arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du dig främst åt din egen utbildning.

Egen forskarutbildning innefattande forskning (80%) samt undervisning och administrativt arbete upp till (20%).

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som doktorand är den som antagits till en utbildning på forskarnivå. Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Vid en anställning som doktorand ska den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå bedömas.

Meriterande är erfarenhet av:

- samverkan med omgivande samhälle
- konstnärlig verksamhet
- publicering av artiklar och papers (populärvetenskapliga och vetenskapliga)
- undervisning inom design, visuell kommunikation, förpackningar och återvinning vid universitet
- medverkan på och arrangerande av forskningskonferenser
- nationellt och internationellt nätverkande

Urval bland de sökande görs utifrån följande kriterier. Fallenhet för och redovisade erfarenheter av forskning bedöms, genom masteruppsatser eller motsvarande och andra skriftliga prestationer. Särskild vikt läggs vid fallenhet och intresse för pedagogik och undervisning. Upplägget av en projektskiss bedöms. Skissen ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men ska peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar och hur det bidrar till ämnets utveckling (rehabiliteringsteknik och design med inriktning mot universell utformning och hållbar utveckling).

Personliga kvaliteter som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. Eftersom en viss del undervisning ingår i anställningen så krävs goda kunskaper i svenska och/eller engelska, i både tal och skrift.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) eller motsvarande, konstnärlig meritering, inslag i medier samt publicering i form av artiklar och papers (populärvetenskapliga och vetenskapliga) samt en kortfattad beskrivning (högst 5 sidor) av det tänkta avhandlingsämnet samt andra relevanta publikationer.

Anställning
Denna anställning avser en heltidsanställning och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förnyas fram till doktorsexamen. Anställningen omfattar 100%, from 22-09-01, eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§ och i https://www.miun.se/anstallningsordning.

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Kristina Brink, 070-521 13 36, mailto:kristina.brin[email protected]. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/DES

Till ansökan bifogas
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.


Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-06-07.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i omvårdnad

Ansök    Maj 12    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående. Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbet... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun samverkar i forskningsprojektet; Elevhälsoarbetet; elevers hälsa och lärande i grundsärskolan, och projektet sker inom ramen för Programmet Framtidens Välfärd - Vård och Skola och fokusområdet Hälsa och lärande.

Vidare förväntas projektet kunna bidra med kunskap som är relevant för omvårdnad och pedagogisk forskning inom följande områden;

- Elevers lärande och hälsa i grundsärskolans kontext
- Skolsituation och lärmiljöer för elever i grundsärskolan
- Elevhälsans arbete inom grundsärskolan

Vidare förväntas projektet kunna bidra med kunskap som är relevant för ämnet omvårdnads forskning- och utbildningsstrategi inom följande områden;

- Personcentrerad vård
- Säker evidensbaserad vård och förbättringskunskap
- Informatik och samverkan i team.

Projektets fokus är elevers skolsituation, hälsa, välbefinnande och lärande samt elevhälsans arbete i grundsärskolan åk 7–9 vid Haga skola i Sundsvalls kommun. Det övergripande syftet är att undersöka, beskriva och identifiera förbättringar och utvecklingsmöjligheter inom ovan nämnda områden med fokus på hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet i grundsärskolan under ett till två läsår. Målgrupp är elever i grundsärskolan åk 7–9, deltagare från lokala och centrala elevhälsoteam vid grundsärskolan vid Haga skolan i Sundsvalls kommun. Målet för projektet är att stärka elevernas skolsituation och främja elevers hälsa, välbefinnande och lärande samt även stärka och utveckla elevhälsans främjande arbete på lokal och central nivå avseende särskolan.

Institutionen för hälsovetenskaper söker nu en doktorand till detta projekt.

Arbetsuppgifter
Som doktorand blir du antagen till forskarutbildning vid institutionen för hälsovetenskaper i ämnet omvårdnad. Du kommer tillsammans med handledare ansvara för att delta i ett forskningsprojekt som innefattar datainsamling, analys och återrapportering av resultat. Datainsamlingen planeras utgöra grund i kommande avhandlingsarbete.

Behörighet: 7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande skall vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad. Meriterande erfarenhet av barn och unga samt särskolans kontext

Bedömningsgrund: Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

- God förmåga att självständigt planera och organisera arbetet.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
- God förmåga att hantera krav och motgångar.
- God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning. 

Anställning
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två och ett halvt års studier på 80 % och beräknas leda fram till en licentiatexamen i ämnet Omvårdnad. Förutom forskarutbildning som omfattar 80% av heltid kan andra uppgifter (tex undervisning) om 20% ingå i anställningen som då motsvarar heltidstjänst.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningen och tillträde
Anställningen omfattar 100% inom Institutionen för Hälsovetenskaper som forskarstuderande med tillträde enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Information
För närmare upplysningar om de utlysta tjänsterna, ta kontakt med: Marie Häggström, prefekt och docent, telefon 010-142 86 69 mailto:[email protected] eller Malin Rising Holmström, ämnesansvarig för omvårdnad och docent, telefon 010-142 84 23 mailto:malin. [email protected]

Ansökan
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

- Personligt brev
- CV
- Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
- Intressebeskrivning där du redogör för ditt forskningsintresse och den angivna inriktningen i den utlysta tjänsten, samt dina förväntningar på forskarutbildningen.
- Examensarbete C och D.


Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-06-30. Visa mindre

Doktorand i pedagogik

Ansök    Maj 12    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller två ämnen, där det största ämnet är pedagogik och det andra är bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning. Mittuniversitet och Sundsvalls kommun samverkar i forskningsprojektet; En studie med fokus på utvärd... Visa mer
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller två ämnen, där det största ämnet är pedagogik och det andra är bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.Mittuniversitet och Sundsvalls kommun samverkar i forskningsprojektet; En studie med fokus på utvärdering av effekter av positivt beteendestöd i två skolor i Sundsvalls kommun, och projektet sker inom ramen för Programmet Framtidens Välfärd - Vård och Skola och fokusområdet Hälsa och lärande.

Vidare förväntas projektet kunna bidra med kunskap som är relevant för pedagogisk forskning och omvårdnadsforskning inom följande områden;

- Lärmiljöer och studiero för eleverna
- Lärares ledarskap i klassrummet
- Positivt beteendestöd
- Elevers lärande och hälsa

Projektets fokus är att minska problemskapande beteenden i klassrummet, öka de akademiska resultaten samt skapa gynnsamma förutsättningar för studiero och elevhälsa. En interventionsstudie kommer att genomföras vid två mellanstadieskolor skolor Syftet är att öka lärares kunskap om hur de systematiskt kan arbeta med ett positivt beteendestöd i klassrummet. Målet för projektet är att öka lärarnas kompetens om deras ledarskap i klassrummet och skapa en gynnsam lärmiljö. Vidare avser projektet att arbeta med ett forskningsbaserat förhållningssätt med personalen där olika resultat under interventionen mäts, utvärderas och slutligen kommuniceras och möjligen implementeras i andra skolor i kommunen.

Institutionen för utbildningsvetenskap söker nu en doktorand (doktorandtjänst 2,5 år) till detta projekt.

 Arbetsuppgifter
Som doktorand blir du antagen till forskarutbildning vid institutionen för utbildningsvetenskap i ämnet pedagogik och kommer att tillsammans med handledare ansvara för datainsamling, analys och återrapportering i projektet. Datainsamlingen planeras utgöra grund i kommande avhandlingsarbete.

Behörighet
Behörig att antas till forskarutbildningen i ämnet är den som uppfyller kraven för allmän

behörighet och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Behörigheten anges med i enlighet med det som finns angivet i antagningsordningen och ämnets allmänna studieplan:

 Bedömningsgrund: Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

- God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
- God förmåga att självständigt planera och organisera arbetet.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
- God förmåga att hantera krav och motgångar.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två och ett halvt års studier på 80 % och beräknas leda fram till en licentiatexamen i ämnet Pedagogik. Förutom forskarutbildning som omfattar 80% av heltid kan andra uppgifter (tex undervisning) om 20% ingå i anställningen som då motsvarar heltidstjänst. Anställningen omfattar 100% med tillträde enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

För mer information
För närmare upplysningar om de utlysta tjänsterna, ta kontakt med: Marcia Håkansson Lindqvist prefekt vid institutionen telefon 010-142 7849 mailto:[email protected] eller Lena Boström, projektledare och professor i pedagogik, telefon 010-142 82 63 mailto:[email protected]

Ansökan

Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

- Personligt brev
- CV
- Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
- Intressebeskrivning där du redogör för ditt forskningsintresse och den angivna inriktningen i den utlysta tjänsten, samt dina förväntningar på forskarutbildningen.
- Examensarbete eller magister/masterarbete.


Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-06-15.

 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i omvårdnad

Ansök    Maj 11    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående. Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbet... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Mittuniversitet och Sundsvalls kommun samverkar i forskningsprojekt; Omvårdnad – Trygg digitalt, som är följeforskning av Digital God Nära Vård – Pilot Indal/Liden.

Forskningsprojektet sker inom Programmet Framtidens Välfärd - Vård och Skola. och avser att bidra till kunskap om god och nära vård, trygghet, delaktighet och hälsa vid vård och/eller omsorg med digitala lösningar i hemmet.

Vidare förväntas projektet kunna bidra med kunskap som är relevant för omvårdnad och pedagogiskforskning inom följande områden;

- Personcentrerad vård
- Säker evidensbaserad vård och förbättringskunskap
- Informatik och samverkan i team.

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till praktiknära kunskapen om möjligheter för att bedriva vård och omsorg på distans för att öka medborgaren och närståendes trygghet genom följeforskning av Sundsvalls kommuns pilotprojekt Digital God Nära Vård – Pilot Indal/Liden. Institutionen för hälsovetenskaper söker nu en doktorand till detta projekt.

Arbetsuppgifter
Som doktorand blir du antagen till forskarutbildning vid institutionen för hälsovetenskaper i ämnet omvårdnad och kommer att tillsammans med handledare ansvara för datainsamling, analys och återrapportering i projektet. Datainsamlingen planeras utgöra grund i kommande avhandlingsarbete.

Behörighet: 7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande skall vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad. Meriterande erfarenhet av hemsjukvård.

Bedömningsgrund: Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

- God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
- God förmåga att självständigt planera och organisera arbetet.
- God förmåga att hantera krav och motgångar.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning

Anställning
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två och ett halvt års studier på 80 % och beräknas leda fram till en licentiatexamen i ämnet Omvårdnad. Förutom forskarutbildning som omfattar 80% av heltid kan andra uppgifter (tex undervisning) om 20% ingå i anställningen som då motsvarar heltidstjänst.

Anställningen omfattar 100% inom Institutionen för Hälsovetenskaper som forskarstuderande. Tillträde enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

För mer information
För närmare upplysningar om de utlysta tjänsterna, ta kontakt med: Marie Häggström, prefekt och docent, telefon 010-142 86 69 mailto:[email protected] eller Malin Rising Holmström, ämnesansvarig för omvårdnad och docent, telefon 010-142 84 23 mailto:malin. [email protected]

Ansökan
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

- Personligt brev
- CV
- Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
- Intressebeskrivning där du redogör för ditt forskningsintresse och den angivna inriktningen i den utlysta tjänsten, samt dina förväntningar på forskarutbildningen.
- Examensarbete C och D.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-06-01.

 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i omvårdnad

Ansök    Maj 11    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående. Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbet... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Mittuniversitet och Sundsvalls kommun samverkar i forskningsprojekt; Omvårdnad – Trygg digitalt, som är följeforskning av Digital God Nära Vård – Pilot Indal/Liden.

Forskningsprojektet sker inom Programmet Framtidens Välfärd - Vård och Skola. och avser att bidra till kunskap om god och nära vård, trygghet, delaktighet och hälsa vid vård och/eller omsorg med digitala lösningar i hemmet.

Vidare förväntas projektet kunna bidra med kunskap som är relevant för omvårdnad och pedagogiskforskning inom följande områden;

- Personcentrerad vård
- Säker evidensbaserad vård och förbättringskunskap
- Informatik och samverkan i team.

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till praktiknära kunskapen om möjligheter för att bedriva vård och omsorg på distans för att öka medborgaren och närståendes trygghet genom följeforskning av Sundsvalls kommuns pilotprojekt Digital God Nära Vård – Pilot Indal/Liden. Institutionen för hälsovetenskaper söker nu en doktorand till detta projekt.

Arbetsuppgifter
Som doktorand blir du antagen till forskarutbildning vid institutionen för hälsovetenskaper i ämnet omvårdnad och kommer att tillsammans med handledare ansvara för datainsamling, analys och återrapportering i projektet. Datainsamlingen planeras utgöra grund i kommande avhandlingsarbete.

Behörighet: 7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande skall vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad. Meriterande erfarenhet av hemsjukvård.

Bedömningsgrund: Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

- God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
- God förmåga att självständigt planera och organisera arbetet.
- God förmåga att hantera krav och motgångar.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning

Anställning
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två och ett halvt års studier på 80 % och beräknas leda fram till en licentiatexamen i ämnet Omvårdnad. Förutom forskarutbildning som omfattar 80% av heltid kan andra uppgifter (tex undervisning) om 20% ingå i anställningen som då motsvarar heltidstjänst.

Anställningen omfattar 100% inom Institutionen för Hälsovetenskaper som forskarstuderande. Tillträde enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

För mer information
För närmare upplysningar om de utlysta tjänsterna, ta kontakt med: Marie Häggström, prefekt och docent, telefon 010-142 86 69 mailto:[email protected] eller Malin Rising Holmström, ämnesansvarig för omvårdnad och docent, telefon 010-142 84 23 mailto:malin. [email protected]

Ansökan
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

- Personligt brev
- CV
- Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
- Intressebeskrivning där du redogör för ditt forskningsintresse och den angivna inriktningen i den utlysta tjänsten, samt dina förväntningar på forskarutbildningen.
- Examensarbete C och D.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-06-30. Visa mindre

Doktorand i teknisk fysik med inriktning mot energimaterial

Ansök    Maj 10    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik. Vid forskningscentret FSCN finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Vi arbetar multidisciplinärt och utvecklar kunskap och teknologi som framför allt möjliggör resurseffektiva processer, ny eller förbättrad funktionalitet hos bio... Visa mer
Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.Vid forskningscentret FSCN finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik.

Vi arbetar multidisciplinärt och utvecklar kunskap och teknologi som framför allt möjliggör resurseffektiva processer, ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Genom nära samverkan med företag håller vi oss uppdaterade om marknadens behov och stöder kunskapsutvecklingen inom näringslivet.

Forskargruppen inom materialfysik vid Mittuniversitet är en del av FSCN och forskar huvudsakligen på nanomaterial med applikationer mot energilagring och energiomvandling. Exempelvis utvecklar vi metoder för storskalig tillverkning av grafen som används till superkondensatorer och batterier, samt nanomaterial till triboelektriska nanogeneratorer. Nu söker vi en doktorand för forskning inom energimaterial.

Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).

Behörighet och bedömningsgrund
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i teknisk fysik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan. Du bör också ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.  

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kapitel och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen, med delavstämning och utvärdering vid halvtid (licentiatexamen/halvtidsseminarium).

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: 2022-09-01 eller efter överenskommelse.

Information om anställningen lämnas av prefekt Madelen Olofsson, Mittuniversitetet, 010-142 8867, mailto:[email protected] eller ämnesföreträdare i Teknisk fysik, Docent Jonas Örtegren, Mittuniversitetet, 010-142 7852, mailto:[email protected]. Se även http://www.miun.se/en/fscn.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.


Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-06-12.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i kemiteknik med inriktning mot fibermaterialkarakterisering

Ansök    Maj 10    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik. Vid forskningscentret FSCN finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Vi arbetar multidisciplinärt och utvecklar kunskap och teknologi som framför allt möjliggör resurseffektiva processer, ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Genom nära s... Visa mer
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.Vid forskningscentret FSCN finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik.

Vi arbetar multidisciplinärt och utvecklar kunskap och teknologi som framför allt möjliggör resurseffektiva processer, ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Genom nära samverkan med företag håller vi oss uppdaterade om marknadens behov och stöder kunskapsutvecklingen inom näringslivet.

Vi söker nu en doktorand som vill arbeta med karaktärisering av fibrer och fiberfragment på partikelnivå samt utveckling av metodik för detta. Projektet ingår i forsknings­programmet NeoPulp som nyligen har startats inom FSCN, där ett viktigt mål är att utveckla ny analysmetodik för fibrer, fibermaterial och dess tillverkningsprocesser. Läs gärna mer om vår forskargrupp i fibermekanik och om NeoPulp på vår hemsida http://www.miun.se/en/fscn.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetet innefattar användande och utveckling av olika fiberkarakteriseringsmetoder med huvudfokus på optisk fiberanalys i syfte att undersöka hur delar av tillverkningsprocessen och dess betingelser påverkar de enskilda fibrerna. För att kunna studera hur fibrerna i massa och fibermaterial interagerar vid belastning och hur fiberdeformationer uppstår kommer även röntgentomografi, bildanalys och simuleringar användas. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kan även omfatta undervisning och andra institutionsuppgifter (högst 20 %).

Behörighet och bedömningsgrund
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi söker kandidater som är intresserade av att kombinera numerisk analys, simuleringar och fysiska experiment. Erfarenhet av laborativt arbete, datorsimuleringsmetoder, digitala analysmetoder och mikroskopi är meriterande. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. Du bör också ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. 

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kapitel och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen, med delavstämning och utvärdering vid halvtid (licentiatexamen/halvtidsseminarium).

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: 2022-09-01 eller efter överenskommelse.

Information
Ytterligare information lämnas av Birgitta Engberg, forskningsledare, telefon 010-142 8897, mailto:[email protected] eller Madelen Olofsson, rekryterande chef, telefon 010-142 8867, mailto:[email protected]. Se även http://www.miun.se/en/fscn.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

Ansökan
Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och innehålla ett följebrev som anger varför du är intresserad av tjänsten och på vilket sätt vårt forskningsområde motsvarar dina intressen och din utbildningsbakgrund.

Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, och andra dokument som du vill åberopa (betygsutskrifter, kontaktuppgifter till dina referenser, rekommendationsbrev etc.).

 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-06-12.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i företagsekonomi

Ansök    Apr 29    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap. Företagsekonomi är ett av de största ämnena vid Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå och avancerad niv... Visa mer
Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.Företagsekonomi är ett av de största ämnena vid Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning i Sundsvall och Östersund.

I ämnet ges utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildningar. Hösten 2022 startar ett civilekonomprogram med två fördjupningsinriktningar: marknadsföring & affärsutveckling samt redovisning & finansiering. Den företagsekonomiska forskningen i Sundsvall har särskild koppling till Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) med inriktning mot främst bank, försäkring, pension, fastighet, revision, små och medelstora företags tillväxt samt strategiska nätverk. Forskningen i Östersund är profilerad mot entreprenörskap, regional och lokal utveckling, företagsutveckling och turism.

Den utlysta anställningen knyter an till civilekonomprogrammets fördjupningsinriktningar och i bred bemärkelse ska licentiandprojektet vara kopplat till områdena marknadsföring & affärsutveckling eller redovisning & finansiering. Det kan samtidigt relatera till någon eller några av de inriktningar som står i centrum för CERs verksamhet beroende på den sökandes intresseområden. Den specifika inriktningen på arbetet formuleras i samråd med handledaren.

För anställningen är det meriterande att den sökande kan utföra ekonomiska beräkningar. Anställningen förutsätter också förtrogenhet med empirinära undersökningar då en stor del av forskningen sker i samverkan med aktörer i det omgivande samhället. Av stor vikt är att den forskarstuderande kan bidra till den verksamhet som bedrivs inom företagsekonomiämnet, även inom utbildning och administration, och till forskarutbildningsmiljön genom att finnas på plats på stationeringsorten. Anställningen är tänkt att leda fram till licentiatexamen.

Arbetsuppgifter
Forskarstudier (80 %) samt administration och/eller undervisning (20 %) under två och ett halvt år.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att den sökande har allmän behörighet (examen på avancerad nivå) och särskild behörighet. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställningen krävs dokumenterad fallenhet för forskning, uppvisad i kandidat- och/eller magisteruppsats och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt. Ansökan ska åtföljas av en projektskiss (på max fyra A4-sidor), vilken ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén ska kunna genomföras.

Personliga förmågor
Vi ser att du är en person som gillar utmaningar, har god förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är resultatinriktad, har förmåga att samarbeta och är tydlig i kommunikationen med andra.

Upplysningar
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Daniel Laven, mailto:[email protected], 010- 142 86 20 eller ämnesföreträdare Peter Öhman, mailto:[email protected], 010-142 86 77. Information finns även på http://www.miun.se/jobb/.

Anställning och tillträde
Anställningen omfattar forskarstudier (80 %) samt administration och/eller undervisning (20 %) under två och ett halvt år. Tillträde 1 september 2022 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Stationeringsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan
Ansökan med styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och andra relevanta publikationer samt en kortfattad beskrivning av dels forskningsintressen och varför han eller hon anser sig vara rätt person för anställningen (högst två A4-sidor) och dels den ovan nämnda projektskissen (på max fyra A4-sidor).

Se instruktioner till sökande i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/administration-stod-och-service/personal/anstalla-personal/handlaggningsordningar/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-05-31.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i hälsovetenskap med placering inom folkhälsovetenskap

Ansök    Apr 14    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående. Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbet... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Vi söker en doktorand i Hälsovetenskap, Campus Sundsvall, till ett projekt med folkhälsovetenskaplig inriktning mot barn och ungdomars hälsa, med särskilt fokus på genusrelaterat våld.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna utgörs av forskarstudier samt institutionsgöromål och undervisning inom folkhälsovetenskap. Den folkhälsovetenskapliga inriktningen på forskarstudierna ska beröra barn och ungdomars hälsa, med särskilt fokus på genusrelaterat våld. Doktoranden kommer i samarbete med utsedda handledare utarbeta en detaljerad plan för studierna.

Beskrivning av doktorandstudiernas innehåll
Den aktuella tjänsten är placerad i ämnet folkhälsovetenskap. Forskning inom
folkhälsovetenskap är bred och mångvetenskaplig men en gemensam nämnare är att det handlar om livsvillkorens betydelse för hälsa och ohälsa i syfte att minska social ojämlikhet i hälsa. Specifikt för denna doktorandanställning är att den fokuserar på barn och ungdomars livsvillkor och hälsa. I doktorandtjänsten ingår undervisning i folkhälsovetenskap på kurser i grundutbildning och under senare del även på avancerad nivå. Undervisningen sker på kurser som enbart bedrivs på distans utan fysiska träffar.

Beskrivning av doktorandstudiernas omfattning
Arbetsuppgifterna utgörs av forskarstudier på 80 procent samt institutionsgöromål och undervisning (20 %) inom folkhälsovetenskap under fem år och förväntas leda till en doktorsexamen.

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, samt att föreslagen forskningsinriktning ryms inom något av ämnets centrala forskningsområden. Goda kunskaper i engelska och svenska är ett krav.

Bedömningsgrund
Förutom de formella behörighetskraven kommer särskild vikt läggas vid erfarenheter relaterade till forskningsområdets inriktning (yrkesarbete, examensarbete, projektarbeten som rör barn och ungdomars hälsa) samt erfarenhet av undervisning inom ämnet folkhälsovetenskap på kurser som ges på distans utan fysiska träffar. Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete är en ytterligare merit.

Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål rörande forskningsinriktning mot barn och ungdomars hälsa skall inkluderas i ansökan.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap samt https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde
Anställningen är på heltid, med tillträde 2022-08-16 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Katja Gillander Gådin, ämnesföreträdare i  folkhälsovetenskap mailto:[email protected] eller proprefekt Mikael Nordenmark mailto:[email protected]

Ansökan
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, magister-/master uppsats/er i det relevanta ämnet, samt övriga handlingar som önskas åberopas. Den ska också innehålla en tänkt projektskiss rörande avhandlingsarbetet på max 3 sidor samt en kort beskrivning av erfarenheter i förhållande till barn och ungdomars hälsa.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-05-05.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i kemiteknik med inriktning mot cellulosabaserade filtermaterial

Ansök    Maj 10    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik. Vid forskningscentret FSCN finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Vi arbetar multidisciplinärt och utvecklar kunskap och teknologi som framför allt möjliggör resurseffektiva processer, ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Genom nära s... Visa mer
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.Vid forskningscentret FSCN finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik.

Vi arbetar multidisciplinärt och utvecklar kunskap och teknologi som framför allt möjliggör resurseffektiva processer, ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Genom nära samverkan med företag håller vi oss uppdaterade om marknadens behov och stöder kunskapsutvecklingen inom näringslivet.

Vi söker nu en doktorand som ska arbeta med aktiva luftfiltermaterial gjorda av modifierade cellulosafibrer för att på effektivare sätt kunna avskilja luftföroreningar som nanopartiklar och virus med bibehållen eller förbättrad luftpermeabilitet. Projektet ingår i forsknings­programmet NeoPulp som nyligen har startats inom FSCN, där ett viktigt mål är att utveckla ny analysmetodik för fibrer, fibermaterial och dess tillverkningsprocesser. Läs gärna mer om vår forskargrupp i teknisk yt- och kolloidkemi och om NeoPulp på vår hemsida http://www.miun.se/en/fscn.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetet innefattar modifiering och optimering av egenskaperna hos cellulosa och inrymmer avancerad materialkarakterisering med fysikaliska och kemiska metoder i vårt material- och innovationslab, MILAB.  Under projektet kommer även design av verkliga filterapplikationer och testning av dessa att förekomma. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kan även omfatta undervisning och andra institutionsuppgifter (högst 20 %).

Behörighetskrav och bedömningsgrunder samt kvalifikationer
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi söker kandidater som är intresserade av att kombinera teoretiska och praktiska kunskaper inom kemi, fysik och teknik. Erfarenhet av laborativt arbete, olika analysmetoder som till exempel AFM, XRD och elektronmikroskopi är meriterande. Meriterande är också förmågor som att kunna arbeta självständigt, samarbeta, formulera och ta itu med forskningsproblem samt kommunicera muntligt och skriftligt. Dessa förmågor, yrkeserfarenhet och möjligen andra relevanta färdigheter kan styrkas med hjälp av kompletterade dokument. Personliga egenskaper bedöms främst utifrån referenser och intervjuer med de sökande.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kapitel och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen, med delavstämning och utvärdering vid halvtid (licentiatexamen/halvtidsseminarium).

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Information
Ytterligare information kan erhållas av Christina Dahlström, forskningsledare, telefon 010-142 8813, mailto:[email protected] eller Madelen Olofsson, rekryterande chef, telefon 010-142 8867, mailto:[email protected]. Se även http://www.miun.se/en/fscn.

Ansökan
Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och innehålla ett följebrev som anger varför du är intresserad av tjänsten och på vilket sätt vårt forskningsområde motsvarar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, och andra dokument som du vill åberopa (betygsutskrifter, kontaktuppgifter till dina referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-06-12.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand (licentiand) i informationssystem

Ansök    Mar 22    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi. Tjänsten är inriktad mot studier av digitalisering, samhällsförändring och värdeutveckling i ett brett perspektiv inom Forum för digitalisering (FODI), en tvärvetenskaplig forskarmiljö med inriktningarna arkiv- och informationsvete... Visa mer
Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Tjänsten är inriktad mot studier av digitalisering, samhällsförändring och värdeutveckling i ett brett perspektiv inom Forum för digitalisering (FODI), en tvärvetenskaplig forskarmiljö med inriktningarna arkiv- och informationsvetenskap, informatik och industriell organisation och ekonomi.

Föreslagen tjänst kommer i huvudsak att arbeta inom den forskargrupp som fokuserar på värdeskapande digitalisering och då framförallt analysera frågor kring olika former av ansvarsutkrävande. Informationssystem har sedan länge dragits med svårigheter att skapa utlovat värde och processen mellan förväntningar, upphandling, utvärdering och ansvarsutkrävande är därför fokus för föreslaget doktorandprojekt. Doktorandprojektet är även ett samarbete mellan Forum för digitalisering och Centrum för ekonomiska relationer (CER) som fokuserar på finansiella utmaningar.

 För mer information om forskarmiljön se: https://www.miun.se/Forskning/forskargrupper/fodi/.

Arbetsuppgifter
Fokus är att studera digitalisering som fenomen, tänkta former av värdeutveckling genom digitaliseringsprocesser och framförallt mekanismer för ansvarsutkrävande. Det innebär att vi söker en doktorand som har förmåga att arbeta tvär- och multidisciplinärt och hantera många olika teoretiska perspektiv och ramverk. Det är också en fördel med en tydlig positionering inom kritisk analys kombinerat med en förmåga till konstruktivt tänkande. Frågor kring samhällets digitalisering och hållbarhet ställer särskilda krav på en grundläggande förståelse för samhällsutveckling så vi ser det som en fördel med studier inom flera olika discipliner (samhällsvetenskapliga och teknovetenskapliga).

Som doktorand är din huvudsakliga uppgift att ägna dig åt forskning och forskarstudier. Ett intresse för hur digitalisering kan förstås och hur tänkta värden kan uppstå är ett krav. I anställningen ingår 80 % forskning och 20 % undervisning eller annan institutionstjänstgöring.

Behörighet och bedömningsgrunder
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Avlagd master-, magister- eller civilingenjörsexamen inom ämnesområdena industriell ekonomi, informatik, informationssystem, eller data- och systemvetenskap är en lämplig bakgrund för anställningen. Goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt såväl som skriftligt, är ett krav.

Utöver formell behörighet sker urval på grundval av andra arbeten (t.ex. examensarbete) och kurser av fördjupningskaraktär, samt genom intervju av de sökande. Förutom goda ämneskunskaper kommer stor vikt att läggas vid kreativt tänkande, samarbetsförmåga, initiativkraft till självständigt arbete och personlig lämplighet för forskarutbildning.

Anställning: Denna anställning avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Information: lämnas av Professor Katarina Gidlund, mailto:[email protected], tel 010-142 89 21, eller Prefekt Patrik Österberg, mailto:[email protected], tel 010-142 86 14.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-05-16.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i Datateknik med inriktning tillförlitlig Edge Computing

Ansök    Feb 23    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi. Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate www. miun.se/stc) söker en doktorand inom området tillförlitlig edge computing med fokus på säker internetinfrastruktur för framtida lösningar baserade på Artificiell Intel... Visa mer
Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate www.

miun.se/stc) söker en doktorand inom området tillförlitlig edge computing med fokus på säker internetinfrastruktur för framtida lösningar baserade på Artificiell Intelligens (AI). Forskningen motiveras av ett behov av att framtidssäkra internetinfrastrukturen för att möjliggöra utveckling av produkter och tjänster baserade på AI. Dagens fibernät i kombination med Internet of Things skapar både möjlighet och utmaningar för olika aktörer. Detta arbete möjliggör säker datainsamling och beräkning vilket är en förutsättning för implementationer av effektiv AI och maskininlärning (ML).

För att skapa en säker lösning är det nödvändigt att säkert dela data och säkerställa vem vi delar data med. Arbetet kommer därför fokusera på kombinationer av cloud, fog, edge, mist, och 5G Multi-Access Edge Computing (MEC), med inblandning av olika säkerhetslösningar som blockchain-teknik och kraftfulla beräkningskluster för AI/ML. För en effektiv infrastruktur krävs även ett effektivt användande av datorkraften på olika nivåer, till exempel genom att använda närliggande enheter som för stunden är lediga. För en optimal användning av infrastrukturen kan information även skickas vidare upp/ned i hierarkin för bättre responstider och latens eller balansering mellan olika kostnader både i form av pengar för till exempel molnberäkningar eller andra aspekter såsom energi och/eller datatrafik.

Forskningen kommer att bedrivas i forskningsprojektet AI Klimat, med fiberinfrastrukturägaren Servanet och säkerhetsföretaget Clavister som primära externa samarbetspartners. Där du kommer att arbeta med att forskning och utveckling av nya spjutspetstekniker och algoritmer för säkerhet inom fog computing. Du kommer även att aktivt samarbeta med andra forskare inom forskargruppen, STC-forskningscentret, och med våra externa samarbetspartners inom både akademi och industri.

Arbetsuppgifter: Egen forskarutbildning innefattande forskning 100 %

Behörighet och bedömningsgrunder: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i datateknik, datavetenskap eller nära besläktade ämnen, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. En stark bakgrund och tidigare erfarenhet av nätverkssäkerhet och fog/mist computing är viktigast för tjänsten. Erfarenhet av MEC, blockchain, distribuerade system, AI/ML, och IoT är meriterande. Goda programmerings färdigheter i Python, Java och C++, samt matematiska färdigheter i statistik, stokastiska processer och databrytning är krav. Flytande skriven och muntlig kommunikation i engelska är obligatoriskt. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Anställning och tillträde: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles. Tillträde den 2022-06-01 eller efter överenskommelse.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kapitel och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Placeringsort: Sundsvall

Information om anställningen lämnas Dr. Stefan Forsström, mailto:[email protected], eller Dr. Patrik Österberg, prefekt, Tel. 010-142 86 14, mailto:[email protected]. Se även forskargruppens hemsida http://www.miun.se/stc/csn.

Ansökan: Ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-03-31.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i Elektronik inom maskininlärning för inbyggda system

Ansök    Feb 23    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc). Maskininlärning har under de senaste åren blivit attraktivare som verktyg för dataanalys och datadriven modellering. I en industriell miljö kan m... Visa mer
Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).Maskininlärning har under de senaste åren blivit attraktivare som verktyg för dataanalys och datadriven modellering.

I en industriell miljö kan maskininlärning till exempel användas för att utvärdera en maskins tillstånd eller förutsäga om en komponent är på väg att gå sönder, baserat på sensordata. För närvarande görs dataanalysen i de flesta fall offline, det betyder på en annan plats än den där sensordata har samlats in. På grund av bland annat bandbreddsbegränsningar, säkerhetsproblem och realtidskrav är det önskvärt att göra dataanalysen närmare datakällan. Detta innebär att det är önskvärt att köra maskininlärningsalgoritmerna på inbäddade system som har begränsade resurser.

Den här doktorandpositionen fokuserar på maskininlärning för energibegränsade inbyggda system, som till exempel trådlösa sensorer som är batteridrivna eller får sin energi från energy harvesting. Under dina doktorandstudier kommer du att bidra till att bygga upp en bättre förståelse inom detta område, undersöka aktuella maskininlärningsmetoder för lågeffektsmikrokontroller eller alternativa lågeffektberäkningsarkitekturer. Du kommer att analysera energikrav och begränsningar, samt bidra till utvecklingen av nya och förbättrade metoder. Du kommer att bidra till ett spännande ungt forskningsområde och förvärva en attraktiv kompetens som är relevant inom både akademin och industrin.

Som doktorand i gruppen Autonomous Sensor Systems kommer du att vara en viktig del av forskargruppen och samarbeta med andra doktorander, postdoktorer och seniorforskare. Dina studier kommer att bestå av kurser och eget forskningsarbete, som utvecklar dina kompetenser genom teoretiska studier och experiment. Du förväntas föra fram egna idéer i utvecklingen av din forskningsagenda och bidra till publicering och presentation av resultat. Forskargruppen kommer i sin tur att tillhandahålla ett forum för diskussion, handledning och hjälp under dina studier för att stödja din forskning och karriärutveckling. Du kommer att ingå i en ledande grupp inom inbyggda sensorsystem och kunna utnyttja gruppens stora internationella nätverk.

Arbetsuppgifter: Egen forskarutbildning innefattande forskning 100 %.

Behörighet och bedömningsgrunder: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, datateknik eller ämnen nära besläktade med dessa, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kapitel och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

Tillträde: Den 2022-06-01 eller efter överenskommelse.

Placeringsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information om anställningen lämnas av Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Claes Mattsson mailto:[email protected], Tefefon, +46 (0)10 142 84 98, mobil, +46 (0)70 28 35 685 och professor Bengt Oelmann mailto:[email protected]. Se även STCs hemsida https://www.miun.se/en/Research/research-centers/stc/

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas. 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-04-15.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i pedagogik

Ansök    Feb 4    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning. Vid Institutionen för Utbildningsvetenskap bedrivs i internationellt och nat... Visa mer
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.Vid Institutionen för Utbildningsvetenskap bedrivs i internationellt och nationellt samarbete och regional förankring forskning inom lärarutbildning.

Arbetsuppgifter: Forskarstudier och undervisning och/eller administrativa sysslor

Beskrivning av doktorandstudiernas innehåll: Vi söker en doktorand som är tydligt intresserad av att bedriva forskning inom det pedagogiska området förskoleklass F-3.

Beskrivning av doktorandstudiernas omfattning: I enlighet med det som angavs vid godkännande från dekan att rekrytering får inledas. Forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under två och ett halvt år.

Behörighet: Behörig att antas till forskarutbildningen i ämnet är den som uppfyller kraven för allmän behörighet och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörigheten anges med i enlighet med det som finns angivet i antagningsordningen och ämnets allmänna studieplan: 

Allmän behörighet anges i antagningsordningen, https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/utbildning-pa-forskarniva/antagning/antagningsordning-utb-pa-forskarniva.pdf

Allmän behörighet och särskild behörighet anges i ämnets allmänna studieplan,  https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/pedagogik/allman-studieplan-i-pedagogik-2022-01-27.pdf

Bedömningsgrund: Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid beaktas främst de sökandes uppsats/självständigt arbete på magister och/eller masternivå eller andra skriftliga prestationer.

Förutom goda ämneskunskaper kommer vikt att läggas vid intresse för forskarstudier med inriktning mot förskoleklass F-3.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde:
Anställningen omfattar forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under två och ett halvt år. Tillträde efter överenskommelse. 

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningens omfattning: Heltid

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Anställningsort: Sundsvall

För mer information: Kontaktpersoner: Prefekt Marcia Håkansson Lindqvist, 010-142 7849, mailto:[email protected] ,  Ämnesföreträdare Jimmy Jaldemark 010-142 8288, mailto:[email protected] kontaktperson i ämnet.

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, kopia på uppsats/självständigt arbete på magister och/eller masternivå i ämnet, en beskrivning av det tänkta avhandlingsämnet (högst 5 sidor) samt andra relevanta publikationer.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-03-02.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand informationssystem

Ansök    Feb 18    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi. Arbetsuppgifter Vi söker en doktorand som vill vara med och bidra till Sundsvallsregionens utveckling. Som doktorand hos Mittuniversitetet kommer du att arbeta tillsammans med kommunerna och forskare i det tvärvetenskapliga fors... Visa mer
Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Arbetsuppgifter
Vi söker en doktorand som vill vara med och bidra till Sundsvallsregionens utveckling.

Som doktorand hos Mittuniversitetet kommer du att arbeta tillsammans med kommunerna och forskare i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ’Perspektiv på tillgänglighet – Relationen mellan infrastruktur och regional utveckling’ (http://www.miun.se/regionalframtidsutveckling). I projektet undersöker vi samband mellan transportsystemet (inklusive alla transportslag och infrastruktur) och regional utveckling, med ett särskilt fokus på tillgänglighet. Doktorandprojektet omfattar metoder såsom scenariomodellering, simulering och systemanalys, vilka är intressanta tekniker för att förstå en transformation mot ett långsiktigt och hållbart samhällsbyggande. Som doktorand är din huvudsakliga uppgift att ägna dig åt forskning och forskarstudier. Ett intresse för systemanalys, beslutsmodellering och deltagande studier av och med offentliga aktörer såsom kommuner, länsstyrelser och företag är viktig för att lyckas och trivas i den här tjänsten.

I anställningen ingår egen forskarutbildning innefattande forskning 80% samt undervisning och administrativt arbete 20%.

Behörighet och bedömningsgrunder
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt såväl som skriftligt, är ett krav. Avlagd master-, magister- eller civilingenjörsexamen inom ämnesområdena industriell ekonomi, data- och systemvetenskap, eller ekonomiska vetenskaper är en lämplig bakgrund för anställningen.

Utöver formell behörighet sker urval på grundval av andra arbeten (t.ex. examensarbete) och kurser av fördjupningskaraktär, samt genom intervju av de sökande. Förutom goda ämneskunskaper kommer stor vikt att läggas vid kreativt tänkande, samarbetsförmåga, initiativkraft till självständigt arbete och personlig lämplighet för forskarutbildning. Tidigare erfarenhet av att arbeta i forskningsprojekt och undervisa inom området, inbegripande beslutsmodellering och systemanalys är speciellt meriterande. Forskningen bedrivs i samverkan med kommuner i närområdet och i en internationell omgivning. Därför är goda färdigheter i det svenska och engelska språket, både i tal och skrift, meriterande.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kapitel och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning
Doktorandanställningen avser en heltidsanställning under två och ett halvt år, motsvarande två års heltidsstudier, och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

Tillträde: Den 2022-05-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Information om anställningen lämnas av Professor Aron Larsson, mailto:[email protected], tel 010-142 86 16, eller Prefekt Patrik Österberg, mailto:[email protected], tel 010-142 86 14. Se även http://www.doktorandhandboken.nu för mer information om doktorstudier i Sverige.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan ska innehålla en sidas redogörelse av sökandes motivering till att söka tjänsten samt karriärintressen innehållande en kort beskrivning av den sökandes målsättning och förväntningar av forskarstudierna enligt ovan, ett CV/meritförteckning, och kopior av betyg och examensbevis. Rekommendationsbrev, lista av publikationer, eller andra tillgängliga relevanta meriter kan bifogas ansökan.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-03-11.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i sociologi

Ansök    Feb 2    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Mittuniversitetet ... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Mittuniversitetet söker till Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap en doktorand i sociologi med inriktning mot arbetsliv och organisering.

Inledande beskrivning av avdelningen och ämnet:
Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution där sociologi tillsammans med genusvetenskap utgör en enhet. Inom sociologi bedrivs såväl forskning som utbildning på både campus Sjädtavallie/Sundsvall och campus Staare/ Östersund. Sociologi har examensrätt på alla nivåer av den högre utbildningen, inklusive forskarutbildning. Merparten av forskningen inom ämnet bedrivs inom områdena arbetsliv och organisering, risk- och krisforskning, genus, samt kritisk teori. En stor del av forskningen är organiserad inom de två forskningsenheterna Risk och krisforskningscentrum (www.miun.se/rcr) och Forum för genusvetenskap (www.miun.se/fgv).   

Beskrivning av doktorandstudiernas innehåll:
Doktoranden kommer att knytas till de nystartade forskningsprogrammet Lokala arbetsmarknadsprogram – Utmaningar av och för en inkluderande arbetsmarknad. I forskningsprogrammet bedrivs kritiska och komparativa studier av kommunala arbetsmarknadsinsatser i Västernorrland och Västra Götaland. Målet är att undersöka hur kommunala arbetsmarknadsinsatser kan organiseras och genomföras i olika lokala sammanhang för att bidra till inkludering på arbetsmarknaden för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. I programmet undersöks hur institutionell struktur och organisering i svenska kommuner skiljer sig åt och förändras över tid, hur nationell politik översätts och förhandlas i lokala sammanhang, vilka aktiviteter och metoder som används i kommunala arbetsmarknadsinsatser samt deltagarnas erfarenheter. Inom programmet tillämpas en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder och olika teoretiska ingångar vilket ger stora möjligheter till att identifiera ett eget avhandlingsprojekt inom programmets ramar.

Beskrivning av arbetsuppgifter och omfattning:
Forskarstudier (80%) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20%) under fem år.

Behörighet:
För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att den sökande har allmän behörighet (examen på avancerad nivå) och särskild behörighet. Det sistnämnda förtydligas av kravet att sökande inom grundutbildningen har fullgjort 90 högskolepoäng i sociologi eller närliggande ämne och i det sammanhanget författat en uppsats om minst 15 hp, samt minst en magisterexamen i sociologi eller närliggande ämne.

Bedömningsgrund:
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven kommer att göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställningen krävs dokumenterad fallenhet för forskning, uppvisad i C- och magister-/masteruppsatser och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt. Ansökan bör också åtföljas av en projektskiss på max 5 A4-sidor, som ska innehålla en avhandlingsidé som anknyter till forskningsprogrammet Lokala arbetsmarknadsprogram – Utmaningar av och för en inkluderande arbetsmarknad och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men ska peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar. Vi ser gärna att den sökande anlägger ett kritiskt och intersektionellt perspektiv i sin projektskiss. Dokumenterad erfarenhet av sociologi med inriktning mot något av forskningsprogrammets studieområden utgör en särskild merit. Ämnet har ambitionen att öka heterogeniteten i personalgruppen vad gäller exempelvis kön, etnicitet och funktionsvariationer.

Handläggning:
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde:
Heltid under fem år. Tillträde enligt överenskommelse. 

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information:
Ämnesföreträdare/Professor Katarina Giritli Nygren, e-post: mailto:[email protected], tfn: 070–7766188. För programmet: Projektledare Gunilla Olofsdotter, e-post: mailto:[email protected], tfn: 070–6993043.

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och en kortfattad beskrivning (högst 5 sidor) av det tänkta avhandlingsämnet samt andra relevanta publikationer. 

Välkommen med din ansökan  via vårt rekryteringssystem senast 27 februari.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i konstnärlig gestaltning med inriktning fotografi

Ansök    Dec 15    Mittuniversitetet    Doktorand
På institutionen för design är hållbarhet ett självklart fokus i både utbildning och den forskning som inriktas mot bland annat design för alla, visuell kommunikation och förpackningsdesign. För närvarande finns det två utbildningsprogram kopplade till institutionen – Grafisk design och Industridesign. Institutionen ger också distanskurser samt fristående kurser inom ämnet Fotografi. Arbetsuppgifter: Som doktorand ägnar du dig främst åt din egen utbil... Visa mer
På institutionen för design är hållbarhet ett självklart fokus i både utbildning och den forskning som inriktas mot bland annat design för alla, visuell kommunikation och förpackningsdesign. För närvarande finns det två utbildningsprogram kopplade till institutionen – Grafisk design och Industridesign. Institutionen ger också distanskurser samt fristående kurser inom ämnet Fotografi.Arbetsuppgifter:
Som doktorand ägnar du dig främst åt din egen utbildning.

Egen forskarutbildning innefattande forskning (80%) samt undervisning och administrativt arbete upp till (20%).

Behörighet och bedömningsgrunder:
Behörig att anställas som doktorand är den som antagits till en utbildning på forskarnivå. Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Vid en anställning som doktorand ska den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå bedömas.

Meriterande är erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle, redovisade erfarenheter av utställda arbeten samt publicering i form av böcker och artiklar (populärvetenskapliga och vetenskapliga). Meriterande är också erfarenhet av undervisning inom både design och fotografi vid universitet.

Urval bland de sökande görs utifrån följande kriterier. Fallenhet för och redovisade erfarenheter av forskning bedöms, genom masteruppsatser eller motsvarande och andra skriftliga prestationer. Upplägget av en projektskiss bedöms. Skissen ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men ska peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar och hur det bidrar till ämnets utveckling (Konstnärlig gestaltning med inriktning mot fotografi).

Personliga kvaliteter som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. Eftersom en viss del undervisning ingår i anställningen så krävs goda kunskaper i svenska och/eller engelska, i både tal och skrift.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kapitel och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/administration-stod-och-service/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf.

Anställning: Heltid. Tillträde 2202-01-17 eller enligt överenskommelse.

Doktorandanställningen beräknas leda fram till en doktorsexamen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. 

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Kristina Brink, 070-521 13 36, mailto:kristina.brin[email protected]. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/DES

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, kopior av betyg och examensbevis, uppsats(er) eller motsvarande, konstnärliga verk, stipendier, mediebevakning, utställda arbeten, publicering i form av böcker och artiklar (populärvetenskapliga och vetenskapliga) samt en kortfattad projektskiss (högst 5 sidor) av det tänkta avhandlingsämnet.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-01-05.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i Elektronik inom inbyggda djupinlärande system

Ansök    Nov 25    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc). Arbetsuppgifter: Deep Neural Networks (DNN) -algoritmer är verktyg inom artificiell intelligens som ger mycket hög prestanda inom igenkännings-, ide... Visa mer
Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).Arbetsuppgifter:
Deep Neural Networks (DNN) -algoritmer är verktyg inom artificiell intelligens som ger mycket hög prestanda inom igenkännings-, identifierings- och klassificeringsuppgifter.

Även om DNN har fått stor betydelse är det fortfarande en stor utmaning att implementera dessa algoritmer på inbyggda system som har begränsade beräkningsresurser vilket förhindrar användandet inom Internet of Things (IoT) applikationer. Inom doktorandtjänsten kommer arkitekturer för implementering av DNN-arkitektur med låg energi och låga fördröjningar för in-sensor och edge computing-lösningar. Under doktorandstudierna finns möjlighet till utbyten med TU Wien, Österrike.

För mer information kontakta: Prof. Mattias O’Nils (mailto:[email protected])

Behörighet och bedömningsgrund:
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, datateknik eller ämnen nära besläktade med dessa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. Konstruktion och programmering av inbyggda system och konfigurerbara beräkningsplattformar ses som en fördel. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den handläggningsordning för doktorandanställningar som https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/?item=154090.

Anställning och tillträde: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och förväntas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Claes Mattsson mailto:[email protected], Telefon, +46 (0)10 142 84 98, mobil, +46 (0)70 28 35 685 och professor Mattias O’Nils mailto:mat[email protected]. Se även STCs hemsida http://www.miun.se/stc.

Ansökan: Ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, angivande av önskat forskningsområde enligt ovan, samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-01-09.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorander i omvårdnad

Ansök    Nov 8    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Institutionen för omvårdnad har en masterutbildning samt en forskarutbildningsmiljö med omvårdnad som forskarutbildningsämne. Mittuniversitet och Region Västernorrland (RVN) söker i samarbete två doktorander i omvårdnad till kommande forskningsprojekt inom... Visa mer
Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.Institutionen för omvårdnad har en masterutbildning samt en forskarutbildningsmiljö med omvårdnad som forskarutbildningsämne.

Mittuniversitet och Region Västernorrland (RVN) söker i samarbete två doktorander i omvårdnad till kommande forskningsprojekt inom RVN. Forskningsprojekten avser att bidra till kunskap om god och nära vård inom  följande områden:

- Personcentrerad vård
- Implementering av ny kunskap som kommer via systemet för Kunskapsstyrning
- Preventivt och proaktivt arbete för att främja hälsa

Arbetsuppgifter:
Forskningen kommer att genomföras vid Mittuniversitetet i samverkan med Region Västernorrland. Det övergripande syftet med forskningen är att bidra till den praktiknära kunskapen som sedermera skall kunna kopplas till regionens verksamhet, samt till Insitutionen för Omvårdnads utbildningar. Som doktorand kommer du därför att både ingå i MIUNS forskningsmiljö samtidigt som du kommer att  vara med och utveckla en akademisk miljö vid RVN. 

Behörighet: 7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Sökande skall vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad. Meriterande är specialistsjuksköterskeexamen.

Bedömningsgrund: Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

- God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
- God förmåga att planera och organisera arbetet.
- God förmåga att hantera krav och motgångar.

Handläggning:
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/administration-stod-och-service/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf. 

Anställning:
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen i ämnet Omvårdnad. Förutom doktorandstudier kan andra uppgifter om 20% ingå i anställningen som då förlängs i motsvarande tid.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningens omfattning: Heltid, varav 20 % hos Region Västernorrland för klinisk tjänstgöring. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information: För närmare upplysningar om de utlysta tjänsterna, ta kontakt med: Marie Häggström,prefekt och docent, telefon 010-142 86 69 mailto:[email protected] eller Malin Rising Holmström, ämnesansvarig för omvårdnad och docent, telefon 010-142 84 23 mailto:[email protected], Sofi Lidehäll, Tf områdesdirektör för Forskning, Utbildning och Innovation (FUI) REGION VÄSTERNORRLAND,  Regionledningsförvaltningen, mailto:[email protected] tfn 072-209 53 20.

Ansökan:
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

- Personligt brev
- CV
- Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
- Intressebeskrivning där du redogör för dina forskningsintressen, din forskningsidé utifrån någon av de tre angivna inriktningarna i den utlysta tjänsten, samt dina förväntningar på forskarutbildningen
- Examensarbete

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-11-30.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i sociologi - kritisk teori och intersektionella perspektiv

Ansök    Okt 11    Mittuniversitetet    Doktorand
Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen  för humaniora och  samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution där sociologi tillsammans med genusvetenskap utgör en enhet. Inom sociologi bedrivs såväl forskning som utbildning på både campus Sjädtavallie/Sundsvall och campus Staare/Östersund. Sociologi har examensrätt på alla nivåer av den högre utbildningen, inklusive forskarutbildning. M... Visa mer
Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie.

Institutionen  för humaniora och  samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution där sociologi tillsammans med genusvetenskap utgör en enhet. Inom sociologi bedrivs såväl forskning som utbildning på både campus Sjädtavallie/Sundsvall och campus Staare/Östersund. Sociologi har examensrätt på alla nivåer av den högre utbildningen, inklusive forskarutbildning.

Merparten av forskningen inom ämnet bedrivs inom områdena risk- och krisforskning, kritisk teori samt arbetslivs- och genusforskning. En stor del av forskningen är organiserad inom de två forskningsenheterna Risk och krisforskningscentrum (http://www.miun.se/rcr) och Forum för genusvetenskap (http://www.miun.se/fgv).

Till institutionen söker vi nu en doktorand i sociologi med inriktning mot kritisk teori och intersektionella perspektiv med placeringsort Sjädtavallie/Sundsvall.

Arbetsuppgifter
Forskarstudier och undervisning och/eller administrativa sysslor.

Beskrivning av doktorandstudiernas omfattning: Forskarstudier (80%) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20%) under fem år.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att den sökande har allmän behörighet (examen på avancerad nivå) och särskild behörighet. Det sistnämnda förtydligas av kravet att sökande inom grundutbildningen har fullgjort 90 högskolepoäng i sociologi eller närliggande ämne och i det sammanhanget författat en uppsats om minst 15 hp, samt minst en magisterexamen i sociologi eller närliggande ämne.

Bedömningsgrund
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställningen krävs dokumenterad fallenhet för forskning, uppvisad i C- och magister-/masteruppsatser och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt.

Ansökan bör också åtföljas av en projektskiss på max 5 A4-sidor, som ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men ska peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar. Utifrån tjänstens inriktning förutsätts att den sökande anlägger ett kritiskt och intersektionellt perspektiv i sin projektskiss Dokumenterad erfarenhet av sociologi med inriktning mot nämnda forskningsområde utgör en särskild merit.

Ämnet har ambitionen att öka heterogeniteten i personalgruppen vad gäller exempelvis kön, etnicitet och funktionsvariationer.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Anställningen omfattar forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under fem år. Tillträde 1 januari 2022 eller efter överenskommelse.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information
Ämnesföreträdare Professor Katarina Giritli Nygren, mailto:[email protected], tfn: 070–7766188.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och en kortfattad beskrivning (högst 5 sidor) av det tänkta avhandlingsämnet samt andra relevanta publikationer

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-10-31.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i historia

Ansök    Sep 28    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Ämnet historia ing... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Ämnet historia ingår i en mångvetenskaplig institution och är en relativt stor ämnesmiljö med fjorton tillsvidareanställda varav tre är professorer.

Ämnet har idag fyra finansierade doktorander. Därtill kommer visstidsanställda i varierande grad utifrån behov. Historieämnet vid Mittuniversitetet har både en tematisk och kronologisk bredd, där det förekommer såväl socialhistorisk som kultur- och idéhistorisk forskning, liksom allt från medeltidshistoria till samtidshistoria.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår forskarutbildningsstudier och förfärdigande av avhandling för doktorsexamen samt upp till 20 % av heltid för institutionstjänstgöring. De senare arbetsuppgifterna kan utgöras av utbildningsinsatser på grundutbildningskurser eller uppdragsutbildningar eller annan institutionstjänstgöring.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att antas till forskarutbildningen i historia är den som uppfyller kraven för allmän behörighet och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Allmän behörighet har den som gått igenom grundläggande högskoleutbildning om minst 240 poäng, varav minst 60 poäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper. Om det finns särskilda skäl, får fakultetsnämnden för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet.

För särskild behörighet att antas till forskarutbildning krävs att den sökande med godkänt resultat genomgått kurser om minst 90 högskolepoäng i historia eller ett närliggande ämne (såsom idéhistoria eller ekonomisk historia), inom vilka ingår en uppsats på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den sökande ska även besitta de kunskaper i svenska (alternativt danska eller norska) och engelska som behövs för att klara utbildningen.

I urvalet av de sökande som uppfyller behörighetskraven bedöms i första hand självständiga arbeten under högskoleutbildningen, i synnerhet på avancerad nivå, samt den forskningsplan för avhandlingsarbetet som den sökande ingett. Bedömningen avser en sammanvägning av styrkorna (vetenskaplig relevans, kvalitet, analytisk förmåga, originalitet, bredd och progression), liksom till projektets genomförbarhet. Hänsyn ska tas till skilda förutsättningar, såsom den föreskrivna omfattningen av tidigare uppsatsmoment. Dessutom vägs in i vilken utsträckning den sökande i övrigt besitter de förmågor som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Det är en förutsättning att det finns handledarkompetens inom ämnet för det föreslagna doktorandprojektet.

Om det vid bedömning finns fler än en sökande med likvärdiga meriter ska jämställdhetsaspekter beaktas.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kapitel och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf.

Anställning och tillträde: Heltid under motsvarande fyra års forskarutbildning på heltid, maximalt fem år på heltid inklusive 20 % institutionstjänstgöring/undervisning. Tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast 2022-02-01.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. 

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Pär Olausson tfn. 010-142 85 47, mailto:[email protected] ämnesföreträdare, Samuel Edquist tfn. 010-142 78 96, mailto:[email protected] eller ämnesstudierektor, Erik Nydahl tfn. 010-142 81 69, mailto:[email protected].

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Lönesättning regleras av avtalad lönetrappa for doktorander.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas en forskningsplan. Den ska omfatta mellan 5 och 10 A4-sidor och beskriva det tänkta avhandlingsarbetets syfte och frågeställning, dess plats i relation till relevant forskningsläge och teoribildning, och en redogörelse för metod och källmaterial. Till ansökan bifogas också C-uppsats, magister- eller masteruppsats samt annan forskningsproduktion som åberopas.

Den sökande uppmanas att i sitt personliga brev beskriva hur hen kommer kunna anknyta till ämnets existerande forskningsmiljö. För vidare information om det sistnämnda kan den sökande bland annat ta hjälp av ämnets och de anställdas webbsidor.

Den sökande har möjlighet att ange upp till två referenspersoner.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-11-07.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorander i omvårdnad

Ansök    Okt 7    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Institutionen för omvårdnad har en masterutbildning samt en forskarutbildningsmiljö med omvårdnad som forskarutbildningsämne. Mittuniversitet och Region Västernorrland (RVN) söker i samarbete två doktorander i omvårdnad till kommande forskningsprojekt inom... Visa mer
Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.Institutionen för omvårdnad har en masterutbildning samt en forskarutbildningsmiljö med omvårdnad som forskarutbildningsämne.

Mittuniversitet och Region Västernorrland (RVN) söker i samarbete två doktorander i omvårdnad till kommande forskningsprojekt inom RVN. Forskningsprojekten avser att bidra till kunskap om god och nära vård inom  följande områden:

- Personcentrerad vård
- Implementering av ny kunskap som kommer via systemet för Kunskapsstyrning
- Preventivt och proaktivt arbete för att främja hälsa

Arbetsuppgifter:
Forskningen kommer att genomföras vid Mittuniversitetet i samverkan med Region Västernorrland. Det övergripande syftet med forskningen är att bidra till den praktiknära kunskapen som sedermera skall kunna kopplas till regionens verksamhet, samt till Insitutionen för Omvårdnads utbildningar. Som doktorand kommer du därför att både ingå i MIUNS forskningsmiljö samtidigt som du kommer att  vara med och utveckla en akademisk miljö vid RVN. 

Behörighet: 7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Sökande skall vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad. Meriterande är specialistsjuksköterskeexamen.

Bedömningsgrund: Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

- God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
- God förmåga att planera och organisera arbetet.
- God förmåga att hantera krav och motgångar.

Handläggning:
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf. 

Anställning:
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen i ämnet Omvårdnad. Förutom doktorandstudier kan andra uppgifter om 20% ingå i anställningen som då förlängs i motsvarande tid.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningens omfattning: Heltid, varav 20 % hos Region Västernorrland för klinisk tjänstgöring. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information: För närmare upplysningar om de utlysta tjänsterna, ta kontakt med: Marie Häggström,prefekt och docent, telefon 010-142 86 69 mailto:[email protected] eller Malin Rising Holmström, ämnesansvarig för omvårdnad och docent, telefon 010-142 84 23 mailto:[email protected], Sofi Lidehäll, Tf områdesdirektör för Forskning, Utbildning och Innovation (FUI) REGION VÄSTERNORRLAND,  Regionledningsförvaltningen, mailto:[email protected] tfn 072-209 53 20.

Ansökan:
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

- Personligt brev
- CV
- Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
- Intressebeskrivning där du redogör för dina forskningsintressen, din forskningside’ utifrån någon av de tre angivna inriktningarna i den utlysta tjänsten, samt dina förväntningar på forskarutbildningen
- Examensarbete

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-11-03.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Två doktorander i medie- och kommunikationsvetenskap

Ansök    Feb 23    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder tre grundutbildningsprogram inom ämnena medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik och ett projektbaserat masterprogram i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Inom institutionen finns forskningscentret DEMICOM som bedriver forskning om demokrati och kommunikation i det digitala samhället. Arbetsuppgifter: Som doktorand ägnar du dig främs... Visa mer
Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder tre grundutbildningsprogram inom ämnena medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik och ett projektbaserat masterprogram i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Inom institutionen finns forskningscentret DEMICOM som bedriver forskning om demokrati och kommunikation i det digitala samhället.Arbetsuppgifter: Som doktorand ägnar du dig främst åt din egen utbildning.

Egen forskarutbildning innefattande forskning (80%) samt undervisning och administrativt arbete upp till (20 %).

Behörighet och bedömningsgrunder: Behörig att anställas som doktorand är den som antagits till en utbildning på forskarnivå. Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i [medie- och kommunikationsvetenskap] eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Vid en anställning som doktorand ska den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå bedömas. 

Urval bland de sökande görs utifrån olika kriterier. Fallenhet för forskning bedöms, uppvisad i C- och magister-/masteruppsatser och andra skriftliga prestationer. Upplägget av en projektskiss bedöms, ska bifogas ansökan samt motiveringen till hur denna passar in i DEMICOMs verksamhet. Projektskissen ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men ska peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar och hur det knyter an till DEMICOMs verksamhet.

Personliga kvaliteter som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. Eftersom en viss del undervisning ingår i anställningen så krävs goda kunskaper i svenska och/eller engelska, i både tal och skrift.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och en kortfattad beskrivning (högst 5 sidor) av det tänkta avhandlingsämnet samt andra relevanta publikationer.

Anställning: Heltid  Doktorandanställningen beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förnyas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

https://miun.varbi.com/center/tool/position/379110/edit/tab:2/Mittuniversitetets anställningsordning

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: Den 1 september 2021 eller efter överenskommelse.

Information om anställningen lämnas av Kajsa Falasca, mailto:[email protected], 072 581 89 08 och ämnesföreträdare Catrin Johansson, mailto:[email protected], 076 527 91 54 samt centrumledare Ingela Wadbring,mailto: [email protected], 070 333 27 16. Se även avdelningens hemsidahttps://miun.varbi.com/center/tool/position/379110/edit/tab:2/ https:/www.miun.se/mkv.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas. Ansökan vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2021-03-25.

 

 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand företagsekonomi Sundsvall

Ansök    Feb 11    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap. Företagsekonomi är ett av de största ämnena vid Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå och avancerad niv... Visa mer
Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.Företagsekonomi är ett av de största ämnena vid Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning i Sundsvall och Östersund.

I ämnet ges utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildningar. Hösten 2022 startar ett civilekonomprogram med två fördjupningsinriktningar: marknadsföring & affärsutveckling samt redovisning & finansiering. Den företagsekonomiska forskningen i Sundsvall har särskild koppling till Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) med inriktning mot främst bank, försäkring, pension, fastighet, revision och strategiska nätverk. Forskningen i Östersund är profilerad mot entreprenörskap, företagsutveckling och turism.

Den utlysta anställningen knyter an till civilekonomprogrammets fördjupningsinriktningar och i bred bemärkelse ska licentiandprojektet vara kopplat till områdena marknadsföring & affärsutveckling eller redovisning & finansiering. Den specifika inriktningen på arbetet formuleras i samråd med handledaren.

För anställningen är det meriterande att den sökande kan utföra ekonomiska beräkningar. Anställningen förutsätter också förtrogenhet med empirinära undersökningar då en stor del av forskningen sker i samverkan med aktörer i det omgivande samhället. Av stor vikt är att den forskarstuderande kan bidra till den verksamhet som bedrivs inom företagsekonomiämnet, även inom utbildning och administration, och till forskarutbildningsmiljön genom att finnas på plats på stationeringsorten. Anställningen är tänkt att leda fram till licentiatexamen.

Arbetsuppgifter: Forskarstudier (80 %) samt administration och/eller undervisning (20 %) under två och ett halvt år.

Behörighet: För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att den sökande har allmän behörighet (examen på avancerad nivå) och särskild behörighet. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund: Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställningen krävs dokumenterad fallenhet för forskning, uppvisad i kandidat- och/eller magisteruppsats och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt. Ansökan ska åtföljas av en projektskiss (på max fyra A4-sidor), vilken ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén ska kunna genomföras.

Personliga förmågor: Vi ser att du är en person som gillar utmaningar, har god förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är resultatinriktad, har förmåga att samarbeta och är tydlig i kommunikationen med andra.

Upplysningar: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Daniel Laven, mailto:[email protected], 010- 142 86 20 eller ämnesföreträdare Peter Öhman, mailto:[email protected], 010-142 86 77. Information finns även på www.miun.se/jobb/.

Anställning: Heltid under två och ett halvt år. Tillträde 1 september 2021 eller enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Sundsvall

Lön: Ingångslönen fastställs enligt en för Mittuniversitetet lokalt avtalad lönestege för doktorander.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Ansökan med styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och andra relevanta publikationer samt en kortfattad beskrivning av dels forskningsintressen och varför han eller hon anser sig vara rätt person för anställningen (högst två A4-sidor) och dels den ovan nämnda projektskissen (på max fyra A4-sidor).

Se instruktioner till sökande i https://medarbetarportalen.miun.se/siteassets/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler--galler-fr.o.m.-180701.pdf.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-04-30

 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i informationssystem

Ansök    Apr 14    Mittuniversitetet    Doktorand
Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi. Arbetsuppgifter: Vi söker en doktorand som vill vara med och bidra till Sundsvallsregionens utveckling. Som doktorand hos Mittuniversitetet kommer du att arbeta tillsammans med kommunerna och forskare i det tvärvetenskapliga for... Visa mer
Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Arbetsuppgifter: Vi söker en doktorand som vill vara med och bidra till Sundsvallsregionens utveckling.

Som doktorand hos Mittuniversitetet kommer du att arbeta tillsammans med kommunerna och forskare i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ’Perspektiv på tillgänglighet – Relationen mellan infrastruktur och regional utveckling’ (http://www.miun.se/regionalframtidsutveckling). I projektet undersöker vi samband mellan transportsystemet (inklusive alla transportslag och infrastruktur) och regional utveckling, med ett särskilt fokus på tillgänglighet. Doktorandprojektet omfattar metoder såsom scenariomodellering, simulering och systemanalys, vilka är intressanta tekniker för att förstå en transformation mot ett långsiktigt och hållbart samhällsbyggande. Som doktorand är din huvudsakliga uppgift att ägna dig åt forskning och forskarstudier. Ett intresse för systemanalys, beslutsmodellering och deltagande studier av och med offentliga aktörer såsom kommuner, länsstyrelser och företag är viktig för att lyckas och trivas i den här tjänsten. I anställningen ingår egen forskarutbildning innefattande forskning 80% samt undervisning och administrativt arbete 20%.

Behörighet och bedömningsgrunder: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt såväl som skriftligt, är ett krav. Avlagd master-, magister- eller civilingenjörsexamen inom ämnesområdena industriell ekonomi, data- och systemvetenskap, eller ekonomiska vetenskaper är en lämplig bakgrund för anställningen.

Utöver formell behörighet sker urval på grundval av andra arbeten (t.ex. examensarbete) och kurser av fördjupningskaraktär, samt genom intervju av de sökande. Förutom goda ämneskunskaper kommer stor vikt att läggas vid kreativt tänkande, samarbetsförmåga, initiativkraft till självständigt arbete och personlig lämplighet för forskarutbildning. Tidigare erfarenhet av att arbeta i forskningsprojekt och undervisa inom området, inbegripande beslutsmodellering och systemanalys är speciellt meriterande. Forskningen bedrivs i samverkan med kommuner i närområdet och i en internationell omgivning. Därför är goda färdigheter i det svenska och engelska språket, både i tal och skrift, meriterande.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: Den 2021-06-01 eller efter överenskommelse.

Information om anställningen lämnas av Professor Aron Larsson, mailto:[email protected], tel 010-142 86 16, eller Prefekt Patrik Österberg, mailto:[email protected], tel 010-142 86 14. Se även http://www.doktorandhandboken.nu för mer information om doktorandstudier i Sverige.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan: Ansökan ska innehålla en sidas redogörelse av sökandes motivering till att söka tjänsten samt karriärsintressen innehållande en kort beskrivning av den sökandes målsättning och förväntningar av forskarstudierna enligt ovan, ett CV/meritförteckning, och kopior av betyg och examensbevis. Rekommendationsbrev, lista av publikationer, eller andra tillgängliga relevanta meriter kan bifogas ansökan.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-05-05

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand informationssystem

Ansök    Feb 9    Mittuniversitetet    Doktorand
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena a... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Arbetsuppgifter: Fokus är att studera digitalisering som fenomen och tänkta former av värdeutveckling genom digitaliseringsprocesser.

Arbetet kommer att genomföras i ett externfinansierat forskningsprojekt och kommer att innebära nära samarbete med övriga forskare i projektet samt medarbetare inom olika verksamheter i Örnsköldsviks kommun. Som doktorand är din huvudsakliga uppgift att ägna dig åt forskning och forskarstudier. Ett intresse för hur digitalisering kan förstås och hur tänkta värden kan uppstå är ett krav. I anställningen ingår 80 % forskning och 20 % undervisning eller annan institutionstjänstgöring.

Behörighet och bedömningsgrunder: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Avlagd master-, magister- eller civilingenjörsexamen inom ämnesområdena industriell ekonomi, informatik, informationssystem, eller data- och systemvetenskap är en lämplig bakgrund för anställningen. Goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt såväl som skriftligt, är ett krav.

Utöver formell behörighet sker urval på grundval av andra arbeten (t.ex. examensarbete) och kurser av fördjupningskaraktär, samt genom intervju av de sökande. Förutom goda ämneskunskaper kommer stor vikt att läggas vid kreativt tänkande, samarbetsförmåga, initiativkraft till självständigt arbete och personlig lämplighet för forskarutbildning.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Information om anställningen lämnas av Professor Katarina Gidlund, mailto:[email protected], tel 010-142 89 21, eller Prefekt Patrik Österberg, mailto:[email protected], tel 010-142 86 14.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-03-09.

 

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand analytisk kemi

Ansök    Jan 12    Mittuniversitetet    Doktorand
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik,... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.Forskargruppen Analytisk kemi består i dagsläget av tre seniora forskare med en gedigen erfarenhet inom analys av mark och vatten i skogliga ekosystem.

Man är även inblandade i studier av de fiberbankar som återfinns utmed Västernorrlands kust samt i projekt som siktar på att ta tillvara restflöden från skogsindustrin och omvandla dessa till gröna produkter såsom fiskfoder.

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar egen forskarutbildning (80-90 %) samt undervisning och administrativt arbete (10-20 %). Forskningsprojektet kommer att fokusera på kemisk analys av metaller och organiska föreningar med tekniker som LC-MS, LC-ICP-MS och ICP-MS. Metodutveckling inom både analys och provupparbetning samt tolkning av erhållna mätdata kan också ingå, liksom odlingsförsök med mikroorganismer samt arbete i fält.

Behörighet och bedömningsgrund
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i kemi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande bör har en god teoretisk bakgrund inom analytisk kemi och i synnerhet om kromatografiska och spektroskopiska metoder. Praktisk erfarenhet av analys med LC och ICP, gärna i kombination med masspektrometrisk detektion, är meriterande. Kunskap om provupparbetning av olika typer av miljöprover, såsom jord, sediment och markvatten, ses också som meriterande, liksom kunskap inom livsmedelsanalys och mikrobiologi.

Förutom goda ämneskunskaper kommer stor vikt att läggas vid samarbetsförmåga, initiativkraft och personlig lämplighet för forskarutbildning. Den sökande skall även kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska och med fördel även på svenska.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Doktorandtjänsten avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen (observera att tid för undervisning/administration tillkommer).

Tillträde 2021-04-05 eller enligt överenskommelse. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Dan Bylund (010-1428909, mailto:[email protected]).
Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/nat.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-03-14.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i biologi

Ansök    Feb 1    Mittuniversitetet    Doktorand
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik,... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).

Forskarstudierna syftar till att stödja planering av grön infrastruktur och söker besvara följande frågor; i) Påverkas förekomsten av vedlevande svampar (indikatorer på biodiversitet) i fragmenterade naturskogar av den tidsmässiga och rumsliga historien i det omgivande landskapets skogar? ii) Kan arters känslighet för fragmentering förstås utifrån en analys av arternas egenskaper? iii) Vilken kunskapsbas finns om betydelsen av rumsliga och tidsmässiga mönster i skogslandskapet för artbevarande?

Genom att kombinera heltäckande data över kontinuitetsskogar och nationellt marktäckedata ska naturskogar (nyckelbiotoper) identifieras i landskap med olika nivåer av konnektivitet i tid och rum. Inom dessa områden kommer förekomsten av vedlevande svampar att analyseras genom fruktkroppsinventering och genom att använda molekylära metoder för att identifiera rödlistade arter som förekommer som mycel i veden. En systematisk sammanställning (Systematic Review) av liknande studier ska genomföras och avnämarrapporter tas fram som sammanfattar resultaten. Projektet kommer därmed att bidra till kunskapsuppbyggnad viktig för rumslig prioritering av områdesskydd och naturvårdande skötsel.

Kvalifikationer
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i biologi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom goda ämneskunskaper kommer vikt att läggas vid specifika kunskaper om och intresse för skogsekologi, bevarandebiologi, mykologi och statistik. Tidigare erfarenhet av forskningsarbete och fältstudier samt god förmåga att skriva vetenskapliga texter är meriterande.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2021-04-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön Månadslön, enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Prof. Dan Bylund mailto:[email protected], tfn 010-142890 och ämnesföreträdare, Prof. Bengt Gunnar Jonsson, mailto:[email protected], tfn 010-1428941. Se även institutionens hemsida https://miun.varbi.com/center/tool/position/379109/edit/tab:2/miun.se/nat.

Ansökan

Ansökan ska innehålla

- styrkt meritförteckning
- kopior av betyg och examensbevis
- samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-02-28.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i Datateknik (ESR12)

Ansök    Dec 14    Mittuniversitetet    Doktorand
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena a... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Mittuniversitetet erbjuder tre doktorandtjänster i ett doktorandprogram med dubbla examina vid akademiska institutioner i Finland, Frankrike, Tyskland och Sverige.

Denna tjänst avser forskning inom ESR 12: Representation och komprimering av multisensorvideo för kombinerade mänskliga och datorvisionsapplikationer och ger dubbel examen med INRIA/University of Rennes I, Frankrike.

Arbetsuppgifter
Forskningen kommer att stödjas av ett omfattande utbildningsprogram bestående av https://plenoptima.eu/training/training-schools/, https://plenoptima.eu/training/workshops/och https://plenoptima.eu/training/webinars/. Mobilitet mellan nätverkspartner stöds av forskningsbesök och utstationeringar. På detta sätt kommer de anställda forskarna att integreras i nätverket för att interageras med andra forskare och inom olika forsknings-, utvecklings- och innovationsmiljöer.

Mål: Infoga djupinlärningsverktyg inom ramen för den senaste metoden för mångsidig videokodning (VVC) för att ge förbättrad kompressionsprestanda från signalberoende komprimering, utan att öka den totala beräkningskomplexiteten. Utveckla ett komprimeringsramverk baserat på variationer av autokodare och generativa adversarial-nätverk (GAN) -arkitekturer som är frikopplade från det traditionella hybridkodningsparadigmet och antar helt signalberoende komprimering. Inkorporera scenflöde som ett medel för att förbättra förutsägelsesnoggrannheten för alla system för reduktion av temporär redundans inom ovanstående två tillvägagångssätt.

Planerade utstationeringar: (1) INRIA, nio månader under år 2, studie av samspel mellan uppskattning av scenflöden och djupinlärningstekniker för vinkel- och tidsförutsägelse vid kompression av ljusfält. (2) Ericsson, två månader under år 4, justeringar och tester tillämpade på faktiska data från fordonsfall.

Behörighet och bedömningsgrunder
Avlagd masterexamen i datavetenskap, datateknik, elektroteknik, kommunikationsteknik, fysik, informationsteknologi eller något närliggande ämne.

Vi söker en kandidat för att arbeta med mycket innovativt projekt i en konkurrenskraftig men samarbetsfokuserad forsknings- och studiemiljö. Utöver de formella kvalifikationerna baseras urvalet också på andra arbeten (t.ex. examensarbete) och kurser på avancerad nivå, samt genom intervjuer och uppgifter. Förutom god ämneskunskap kommer tonvikten att läggas på kreativt tänkande, motivation, förmåga att samarbeta, initiativ till att arbeta självständigt och personlig lämplighet för forskarutbildning. Tidigare erfarenhet av förstärkt och virtuell verklighet, system för fjärrnärvaro (telepresence), bild- och videobearbetning och -kodning, liksom geometri med flera vyer, datorseende, datorgrafik, maskininlärning och tillämpad matematik är meriterande. Kunskaper i att använda vetenskapliga mjukvara som Python, Matlab och C krävs.

Sökande ska vid tidpunkten för rekrytering av Mittuniversitetet vara inom de första fyra åren (heltidsekvivalent forskningserfarenhet) av sin forskarkarriär och ännu inte ha tagit doktorsexamen. Heltidsekvivalent forskningserfarenhet mäts från det datum då en forskare erhöll den examen som formellt ger honom / henne rätt att börja på en doktorsexamen.

Tjänsten inkluderar gränsöverskridande rörlighet, dvs. flytta från ett land till ett annat. Enligt H2020 MSCA Mobility Rule, vid tidpunkten för rekrytering av värdorganisationen, får forskare inte ha bott eller utfört sin huvudaktivitet (arbete, studier etc.) i värdorganisationens land i mer än 12 månader i de tre åren omedelbart före rekryteringsdatumet. Obligatorisk nationell tjänst och/eller kortare vistelser som semester och tid som en del av ett förfarande för att få flyktingstatus enligt Genèvekonventionen beaktas inte.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen.

Information
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Patrik Österberg, mailto:[email protected], eller forskningsledare Mårten Sjöström, mailto:[email protected].
Se även forskargruppens hemsida, http://www.miun.se/stc/realistic3d.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander. Under de första 36 månaderna utgår mobilitets- och familjebidrag, beroende på doktorandens personliga omständigheter, enligt MSCA ESR:s regler.

Ansökan ska innehålla ett motivationsbrev (max 1 sida), ett verifierat CV enligt https://tenk.fi/en/advice-and-materials/template-researchers-curriculum-vitae inklusive en publikationslista, kopior av officiella transkriptioner och examensbevis (MSC + BSc) och deras engelska översättningar (svenska certifikat accepteras) och diplomtillägg , kontaktuppgifterna för två domare samt andra handlingar som den sökande vill hänvisa till.

Ange om din ansökan kan delas med andra parter inom PLENOPTIMA-nätverket.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-01-31.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i datateknik (ESR11)

Ansök    Dec 14    Mittuniversitetet    Doktorand
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena a... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Mittuniversitetet erbjuder tre doktorandtjänster i ett doktorandprogram med dubbla examina vid akademiska institutioner i Finland, Frankrike, Tyskland och Sverige.

Denna tjänst avser forskning inom ESR 11: Förstärkt telepresence för interaktiva fjärråtgärder och ger dubbel examen med Tekniska universitetet i Berlin, Tyskland.

Arbetsuppgifter
Forskningen kommer att stödjas av ett omfattande utbildningsprogram bestående av https://plenoptima.eu/training/training-schools/, https://plenoptima.eu/training/workshops/ och https://plenoptima.eu/training/webinars/. Mobilitet mellan nätverkspartner stöds av forskningsbesök och utstationeringar. På detta sätt kommer de anställda forskarna att integreras i nätverket för att interageras med andra forskare och inom olika forsknings-, utvecklings- och innovationsmiljöer. Doktoranderna kommer att arbeta med specifika projekt enligt beskrivningen nedan.

Mål: Utveckla lösningar med hjälp av förstärkt telepresens som möjliggör en representation av fjärrplatsen med tillräckligt hög kvalitet för att utföra tillförlitliga och säkra fjärråtgärder under begränsad dataöverföringskapacitet. Härleda lämpliga datarepresentationer, bearbetning och förhållandet mellan video och förstärkt verklighet för att möjliggöra tillförlitliga och säkra fjärråtgärder. Föreslå och utvärdera olika utökningar som stöder fjärråtgärder. Undersöka lösningar och konsekvenser för ny avståndsberoende sammanslagning av kameravyer för generering av användarvyn.

Planerade utstationeringar: (1) Tekniska universitetet i Berlin, Tyskland, nio månader under år 2, optimering av renderingsmetoder för att möjliggöra naturlig uppfattning baserat på det mänskliga visuella systemet. (2) HIAB, två månader under år 3, praktisk erfarenhet av HiVision-system för skogskranar.

Behörighet och bedömningsgrunder
Avlagd masterexamen i datavetenskap, datateknik, elektroteknik, kommunikationsteknik, fysik, informationsteknologi eller något närliggande ämne.

Vi söker begåvade kandidater för att arbeta med mycket innovativa projekt i en konkurrenskraftig men samarbetsfokuserad forsknings- och studiemiljö. Utöver de formella kvalifikationerna baseras urvalet också på andra arbeten (t.ex. examensarbete) och kurser på avancerad nivå, samt genom intervjuer och uppgifter. Förutom god ämneskunskap kommer tonvikten att läggas på kreativt tänkande, motivation, förmåga att samarbeta, initiativ till att arbeta självständigt och personlig lämplighet för forskarutbildning. Tidigare erfarenhet av förstärkt och virtuell verklighet, system för fjärrnärvaro (telepresence), bild- och videobearbetning och -kodning, liksom geometri med flera vyer, datorseende, datorgrafik, maskininlärning och tillämpad matematik är meriterande. Kunskaper i att använda vetenskapliga mjukvara som Python, Matlab och C krävs.

Sökande ska vid tidpunkten för rekrytering av Mittuniversitetet vara inom de första fyra åren (heltidsekvivalent forskningserfarenhet) av sin forskarkarriär och ännu inte ha tagit doktorsexamen. Heltidsekvivalent forskningserfarenhet mäts från det datum då en forskare erhöll den examen som formellt ger honom/henne rätt att börja på en doktorsexamen.

Tjänsten inkluderar gränsöverskridande rörlighet, dvs. flytta från ett land till ett annat. Enligt H2020 MSCA Mobility Rule, vid tidpunkten för rekrytering av värdorganisationen, får forskare inte ha bott eller utfört sin huvudaktivitet (arbete, studier etc.) i värdorganisationens land i mer än 12 månader i de tre åren omedelbart före rekryteringsdatumet. Obligatorisk nationell tjänst och/eller kortare vistelser som semester och tid som en del av ett förfarande för att få flyktingstatus enligt Genèvekonventionen beaktas inte.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen.

Information
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Patrik Österberg, mailto:[email protected] eller forskningsledare Mårten Sjöström, mailto:[email protected].
Se även forskargruppens hemsida http://www.miun.se/stc/realistic3d.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander. Under de första 36 månaderna utgår mobilitets- och familjebidrag, beroende på doktorandens personliga omständigheter, enligt MSCA ESR:s regler.

Ansökan ska innehålla en motivationsbrev (max 1 sida), ett verifierat CV enligt https://tenk.fi/en/advice-and-materials/template-researchers-curriculum-vitae inklusive en publikationslista, kopior av officiella transkriptioner och examensbevis (MSC + BSc) och deras engelska översättningar (svenska certifikat accepteras) och diplomtillägg, kontaktuppgifterna för två domare samt andra handlingar som den sökande vill hänvisa till.

Ange om din ansökan kan delas med andra parter inom PLENOPTIMA-nätverket.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-01-31.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i Datateknik (ESR13)

Ansök    Dec 14    Mittuniversitetet    Doktorand
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena a... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Mittuniversitetet erbjuder tre doktorandtjänster i ett doktorandprogram med dubbla examina vid akademiska institutioner i Finland, Frankrike, Tyskland och Sverige.

Denna tjänst avser forskning inom ESR 13: Dimensionsreduktion av djupa nätverksmodeller för mobil beräkningsplenoptik och ger Dubbel examen med Tammerfors universitet, Finland.

Arbetsuppgifter
Forskningen kommer att stödjas av ett omfattande utbildningsprogram bestående av https://plenoptima.eu/training/training-schools/, https://plenoptima.eu/training/workshops/ och https://plenoptima.eu/training/webinars/. Mobilitet mellan nätverkspartner stöds av forskningsbesök och utstationeringar. På detta sätt kommer de anställda forskarna att integreras i nätverket för att interageras med andra forskare och inom olika forsknings-, utvecklings- och innovationsmiljöer.

Mål: Systematiskt formulera och utveckla plenoptiska algoritmer baserat på maskin- och djupinlärning och optimera dessa med avseende på både kvalitet och beräkningseffektivitet. Modelljusteringar och dimensioneringsreducering kommer att vara i fokus för att möjliggöra effektiv bearbetning på mobila enheter. Möjliggöra bearbetning för ett stort antal applikationer inom bildbehandling och datorvision med hjälp av beräkningsplenoptik.

Planerade utstationeringar: (1) Tammerfors universitet, Finland, nio månader under år 2 och / eller år 3, utvärdering av användarupplevelse på mobil enhet. (2) BT, två månader under år 4, testa utvecklade lösningar på mobila plattformar.

Behörighet och bedömningsgrunder
Avlagd masterexamen i datavetenskap, datateknik, elektroteknik, kommunikationsteknik, fysik, informationsteknologi eller något närliggande ämne.

Vi söker en kandidat för att arbeta med mycket innovativt projekt i en konkurrenskraftig men samarbetsfokuserad forsknings- och studiemiljö. Utöver de formella kvalifikationerna baseras urvalet också på andra arbeten (t.ex. examensarbete) och kurser på avancerad nivå, samt genom intervjuer och uppgifter. Förutom god ämneskunskap kommer tonvikten att läggas på kreativt tänkande, motivation, förmåga att samarbeta, initiativ till att arbeta självständigt och personlig lämplighet för forskarutbildning. Tidigare erfarenhet av förstärkt och virtuell verklighet, system för fjärrnärvaro (telepresence), bild- och videobearbetning och -kodning, liksom geometri med flera vyer, datorseende, datorgrafik, maskininlärning och tillämpad matematik är meriterande. Kunskaper i att använda vetenskapliga mjukvara som Python, Matlab och C krävs.

Sökande ska vid tidpunkten för rekrytering av Mittuniversitetet vara inom de första fyra åren (heltidsekvivalent forskningserfarenhet) av sin forskarkarriär och ännu inte ha tagit doktorsexamen. Heltidsekvivalent forskningserfarenhet mäts från det datum då en forskare erhöll den examen som formellt ger honom/henne rätt att börja på en doktorsexamen.

Tjänsten inkluderar gränsöverskridande rörlighet, dvs. flytta från ett land till ett annat. Enligt H2020 MSCA Mobility Rule, vid tidpunkten för rekrytering av värdorganisationen, får forskare inte ha bott eller utfört sin huvudaktivitet (arbete, studier etc.) i värdorganisationens land i mer än 12 månader i de tre åren omedelbart före rekryteringsdatumet. Obligatorisk nationell tjänst och/eller kortare vistelser som semester och tid som en del av ett förfarande för att få flyktingstatus enligt Genèvekonventionen beaktas inte.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen.

Information
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Patrik Österberg, mailto:[email protected], eller forskningsledare Mårten Sjöström, mailto:[email protected].
Se även forskargruppens hemsida http://www.miun.se/stc/realistic3d.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander. Under de första 36 månaderna utgår mobilitets- och familjebidrag, beroende på doktorandens personliga omständigheter, enligt MSCA ESR:s regler.

Ansökan ska innehålla ett motivationsbrev (max 1 sida), ett verifierat CV enligt https://tenk.fi/en/advice-and-materials/template-researchers-curriculum-vitae inklusive en publikationslista, kopior av officiella transkriptioner och examensbevis (MSC + BSc) och deras engelska översättningar (svenska certifikat accepteras) och diplomtillägg , kontaktuppgifterna för två domare samt andra handlingar som den sökande vill hänvisa till.

Ange om din ansökan kan delas med andra parter inom PLENOPTIMA-nätverket.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-01-31.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i kriminologi

Ansök    Nov 19    Mittuniversitetet    Doktorand
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Forskningen bedrivs inom respektiv... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund.

Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Forskningen inom ämnet kriminologi ärfokuserat på brottsförebyggande områden.

Mittuniversitetet söker doktorand i kriminologi till Institutionen för Humaniora och Samhällsvetenskap.

Tjänsten är placerad vid Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, inom ämnet kriminologi, campus Sundsvall. För denna anställning krävs att den sökande antas till utbildning på forskarnivå i kriminologi vid kriminologiska institutionen, Stockholm universitet. Om forskarutbildningen i kriminologis uppläggning, se den https://www.criminology.su.se/polopoly_fs/1.316626.1485176408!/menu/standard/file/ASP kriminologi 2017-01-17.pdf.

Arbetsuppgifter och doktorandstudiernas omfattning
Som doktorand ägnar du tid främst åt forskarutbildningen, vilken motsvarar fyra års heltidsstudier. Utöver detta förväntas doktoranden utföra institutionstjänstgöring (såsom undervisning), förlagd till Mittuniversitetet, motsvarande högst tjugo procent av heltid, vilket gör att anställningen kan förlängas till högst fem (5) år.

Beskrivning av doktorandstudiernas innehåll
Forskarutbildningen i kriminologi vid Stockholm universitet syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper i ämnets teori, metod, aktuell forskning inom området samt andra färdigheter som är nödvändiga för att göra den studerande till en kritisk och självständig forskare med förmåga att utföra vetenskapligt arbete.

Avhandlingsprojekt som kan komma i fråga för den aktuella doktorandanställningen väljs av den respektive sökande förutsatt att det faller inom den utannonserade inriktningen, och att miljön kan erbjuda relevant handledning.

Mer information om forskarutbildningen vid Stockholms univ. finns https://www.su.se/forskning/borja-forska. 

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i kriminologi att sökande har fullgjort fordringarna om minst 60 högskolepoäng i kriminologi på avancerad nivå eller för utbildningen på forskarnivå i kriminologi relevant ämne, varav minst 15 av högskolepoängen skall utgöras av uppsats eller motsvarande självständigt arbete, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, har tillräckliga kunskaper i svenska och/eller engelska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen i kriminologi på forskarnivå.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska vikt främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

För att antas till forskarutbildningen krävs således att du har grundläggande behörighet och särskild behörighet, samt att du bedöms ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen.

Bedömningsgrund
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Vid tilldelningen av plats på forskarutbildningen läggs vikt främst på graden av självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten, metodologisk och vetenskaplig mognad, förmåga till problemformulering och stringens i tidigare arbeten och i forskningsplan. Vikt läggs även vid möjligheten för institutionen att erbjuda adekvat handledning givet den planerade forskningen.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5:e kapitel.

Anställning och Tillträde: Anställningen omfattar forskarstudier på heltid (100%) i fyra år, eller forskarstudier på deltid (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under fem år. Tillträde mars 2021 eller efter överenskommelse.

Information
Upplysningar om anställningen lämnas av Pär Olausson, prefekt vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, mailto:[email protected], tel. 010-142 85 47 eller Teresa Silva, docent i kriminologi, mailto:[email protected], 010-142 85 06.

Upplysningar om forskarutbildningen lämnas av Anita Heber, studierektor för forskarutbildningen i kriminologi vid Stockholm universitet, mailto:[email protected], 08-16 19 85.

Ansökan
Ansökan ska innehålla dina kontakt- och personuppgifter, högsta examen, språkkunskaper, kontaktinformation för 2–3 referenspersoner samt bifoga följande dokument

- personligt brev
- CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
- projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 1 200 ord exklusive referenser) som redovisar avhandlingsarbetets problemställningar, teoretiska och metodologiska överväganden
- examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
- eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
- självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer) inkl. senast behörighetsgivande uppsatsarbete.

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas och att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2021-01-07.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i data- och systemvetenskap

Ansök    Nov 17    Mittuniversitetet    Doktorand
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena a... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Arbetsuppgifter: Tjänsten är inriktad mot forskning inom systemanalys i forskarutbildningsämnet data- och systemvetenskap.

Fokus är att  undersöka samband mellan transportsystemet (inklusive alla transportslag och infrastruktur) och regional utveckling, med ett särskilt fokus på tillgänglighet. Arbetet kommer att genomföras i ett externfinansierat forskningsprojekt och kommer innebära samarbete med övriga forskare i projektet som finansieras av Sundsvalls kommun, Härnösands kommun, Timrå kommun och Sundsvallsregionen. Som doktorand är din huvudsakliga uppgift att ägna dig åt forskning och forskarstudier. Ett intresse för systemanalys, beslutsmodellering och deltagande studier av och med offentliga aktörer såsom kommuner och länsstyrelser är viktig för att lyckas och trivas i den här tjänsten. I anställningen ingår 80 % forskning och 20 % undervisning eller annan institutionstjänstgöring.

Forskningen utgör del i Mittuniversitetets profilerade forskning kring risk och kris, och kommer att genomföras i universitetets centrum RCR (Risk and Crisis Research Center) samt Forum för digitalisering (FODI). För mer information se: http://www.miun.se/rcr och http://www.miun.se/fodi.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att söka är den som före 2020-07-01 har genomgått grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng samt ämnesfördjupning om minst 60 poäng; alternativt den som efter 2007-07-01 har avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Utöver detta krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt såväl som skriftligt, är ett krav. Avlagd master-, magister- eller civilingenjörsexamen inom ämnesområdena industriell ekonomi, data- och systemvetenskap, eller ekonomiska vetenskaper är en lämplig bakgrund för anställningen.

Utöver formell behörighet sker urval på grundval av andra arbeten (t.ex. examensarbete) och kurser av fördjupningskaraktär, samt genom intervju av de sökande. Förutom goda ämneskunskaper kommer stor vikt att läggas vid kreativt tänkande, samarbetsförmåga, initiativkraft till självständigt arbete och personlig lämplighet för forskarutbildning. Tidigare erfarenhet av att arbeta i forskningsprojekt och undervisa inom området, inbegripande beslutsmodellering och systemanalys är speciellt meriterande. Forskningen bedrivs i samverkan med kommuner i närområdet och i en internationell omgivning. Därför är goda färdigheter i det svenska och engelska språket, både i tal och skrift, samt att kunna undervisa på båda språk meriterande.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den handläggningsordning för doktorandanställningar som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Doktorandanställningen avser i första hand två och ett halvt års anställning på heltid och förväntas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålls. Tillträde 2021-01-01 eller enligt överenskommelse.

För mer information om tjänsten/upplysningar: Professor Aron Larsson, mailto:[email protected], tel 010-142 86 16, eller Prefekt Patrik Österberg, mailto:[email protected], tel 010-142 86 14. Se även http://www.doktorandhandboken.nu för mer information om doktorstudier i Sverige.

Ansökan: Ansökan skall innehålla (1) en sidas redogörelse av sökandes motivering till att söka tjänsten samt karriärsintressen innehållande en kort beskrivning av den sökandes målsättning och förväntningar av forskarstudierna; (2) kopior av betyg från tidigare akademiska utbildningar; samt (3) ett CV/meritförteckning. Rekommendationsbrev, lista av publikationer, eller andra tillgängliga relevanta meriter kan bifogas ansökan. Kvinnliga sökande uppmuntras för att uppnå en jämnare könsfördelning på avdelningen.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 2021-01-17.

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i analytisk kemi

Ansök    Jun 29    Mittuniversitetet    Doktorand
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar ... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.Forskargruppen Analytisk kemi består i dagsläget av tre seniora forskare med en gedigen erfarenhet inom analys av mark och vatten i skogliga ekosystem.

Man är även inblandade i studier av de fiberbankar som återfinns utmed Västernorrlands kust samt i projekt som siktar på att ta tillvara restflöden från skogsindustrin och omvandla dessa till gröna produkter såsom biodiesel.

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar egen forskarutbildning (80-90 %) samt undervisning och administrativt arbete (10-20 %). Forskningsprojektet kommer att fokusera på kemisk analys av främst metaller och metallkomplexbildare i miljöprover med tekniker som LC-MS, LC-ICP-MS och ICP-MS. Metodutveckling inom både analys och provupparbetning samt tolkning av erhållna mätdata kan också ingå.

Behörighet och bedömningsgrund
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i kemi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande bör ha fördjupad kunskap om analytisk kemi generellt och i synnerhet om kromatografiska och spektroskopiska metoder. Erfarenhet av analys med LC-MS och ICP-AES/MS är meriterande. Kunskap om provupparbetning av olika typer av miljöprover, såsom jord, sediment eller markvatten, ses även det som meriterande.

Förutom goda ämneskunskaper kommer stor vikt att läggas vid samarbetsförmåga, initiativkraft och personlig lämplighet för forskarutbildning. Den sökande skall även kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska och med fördel även på svenska, eftersom majoriteten av undervisningen hålls på svenska.

Anställning och tillträde: Doktorandtjänsten avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen (observera att tid för undervisning/administration tillkommer). Tillträde 2020-09-14 eller enligt överenskommelse. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Dan Bylund, 010-1428909, mailto:dan.bylund@miun.se. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/nat.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-08-23.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i omvårdnad

Ansök    Apr 14    Mittuniversitetet    Doktorand
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för humanvetenskap Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning i... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.Institutionen för omvårdnad har en forskarutbildningsmiljö med omvårdnad som forskarutbildningsämne.

Mittuniversitetet söker nu en doktorand i omvårdnad till forskningsprojekt med inriktning barn och ungdomar och att leva med långvarig sjukdom.

Behörighet
7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande skall vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad. Meriterande är specialistsjuksköterskeexamen inriktning barn och ungdomar.

Bedömningsgrund
Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

- God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
- God förmåga att planera och organisera arbetet.
- God förmåga att hantera krav och motgångar.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.

Anställning: Anställningens omfattning är 100 %, varav 80 % av arbetstiden skall användas för forskarstudier och 20 % av arbetstiden till undervisning eller administrativt arbete vid institutionen under en period av 5 år.

Tillträde: 1 oktober eller efter överenskommelse.

Anställningsort: Östersund eller Sundsvall

Information
För närmare upplysningar om den utlysta tjänsten, kontakta: Malin Rising Holmström, ämnesansvarig för omvårdnad och docent, telefon 010-142 84 23 mailto:[email protected] eller Marie Häggström, prefekt och docent, telefon 010-142 86 69 mailto:[email protected]

Ansökan
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

- Personligt brev
- CV
- Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
- Intressebeskrivning där du redogör på engelska för dina forskningsintressen i relation till den utlysta tjänsten och förväntningar på forskarutbildningen
- Examensarbete

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast  20-08-31. https://miun.varbi.com/se/what:job/jobID:328534/

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i omvårdnad

Ansök    Apr 14    Mittuniversitetet    Doktorand
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för humanvetenskap Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning i... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.Institutionen för omvårdnad har en forskarutbildningsmiljö med omvårdnad som forskarutbildningsämne.

Mittuniversitetet söker nu en doktorand i omvårdnad till forskningsprojekt med inriktning palliativ vård med fokus på värdig vård i livets slutskede.

Behörighet
7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande skall vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad. Meriterande är relevant specialistsjuksköterskeexamen.

Bedömningsgrund
Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

- God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
- God förmåga att planera och organisera arbetet.
- God förmåga att hantera krav och motgångar.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.

Anställning: Anställningens omfattning för är 100 %, varav 80 % av arbetstiden skall användas  för forskarstudier och 20 % av arbetstiden till undervisning eller administrativt arbete vid institutionen under en period av 2,5  år.

Tillträde: 1 oktober eller efter överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund

Information
För närmare upplysningar om den utlysta tjänsten, kontakta: Malin Rising Holmström, ämnesansvarig för omvårdnad och docent, telefon 010-142 84 23 mailto:[email protected] eller Marie Häggström,prefekt och docent, telefon 010-142 86 69 mailto:[email protected]

Ansökan
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

- Personligt brev
- CV
- Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
- Intressebeskrivning där du redogör på engelska för dina forskningsintressen i relation till den utlysta tjänsten och förväntningar på forskarutbildningen
- Examensarbete

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 20-07-31. https://miun.varbi.com/se/what:job/jobID:328537/

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i litteraturvetenskap

Ansök    Apr 14    Mittuniversitetet    Doktorand
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för humanvetenskap Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi for... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.Ämnet litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet består av åtta anställda, varav två adjunkter, fem lektorer och en professor.

Vi ingår i flera nationella och internationella samarbeten och forskar inom ett brett fält, men är bland annat starka inom kritisk teori, miljöhumaniora och ekokritik, poesi, litteraturdidaktik, barnlitteratur, narratologi, populärlitteratur samt norrländsk litteratur. 

Som doktorand vid Mittuniversitetet kommer du dels att ingå i institutionens doktorandkollektiv, bestående av 28 doktorander från åtta olika ämnen, dels i det litteraturvetenskapliga kollegiet, som samlas för forskningsseminarier ungefär en gång per månad och andra möten på nästan daglig basis. Du kommer också att vara en del av forskarutbildningen i Umeå vilket gör att vissa resor dit blir nödvändiga.

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften består i att under handledning bedriva egen forskning som ska resultera i en doktorsavhandling (120 hp). I arbetet ingår också en kursdel (120 hp) i forskarutbildningen (vid Umeå universitet). Undervisning och annan institutionstjänstgöring ingår också.

Beskrivning av doktorandstudiernas innehåll
Utlysningen är inte begränsad till någon särskild inriktning. Vi ser gärna att ditt avhandlingsprojekt knyter an till något av de forskningsområden vi verkar inom (se ovan), men välkomnar också kompetenser som kompletterar vår forskning.

Beskrivning av doktorandstudiernas omfattning
80 % forskarstudier under fem år, resterande 20 % kommer doktoranden involveras i undervisning och institutionstjänstgöring.

Bestämmelser om doktorandstudier återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §, samt i Mittuniversitetets Antagningsordning (läs https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/4.-utbildning-pa-forskarniva/antagning/antagningsordning-utb-pa-forskarniva.pdf)

Behörighet
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå.

För anställningen krävs att den sökande uppfyller särskild behörighet i form av minst 30 högskolepoäng i litteraturvetenskap på avancerad nivå, eller har förvärvat motsvarande kunskaper i någon annan ordning inom eller utom landet. För att kunna tillgodogöra sig de obligatoriska kurserna i forskarutbildningen i litteraturvetenskap krävs även goda kunskaper i svenska, norska eller danska.

Allmän behörighet anges i antagningsordningen.

Bedömningsgrund
Vid bedömningen av behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig både på tidigare studieresultat, där särskild vikt läggs vid skriftliga arbeten, och på forskningsplanens kvalitet och relevans för examensämnet Litteraturvetenskap. Hänsyn kan även komma att tas till referenser, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.

Anställning och tillträde: Anställningen omfattar forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under fem år. Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse.

Information
Mer information om anställning ges av Pär Olausson, prefekt för Institutionen för Humaniora och samhällsvetenskap, mailto:[email protected]; tel. 010-142 85 47. Sven Anders Johansson, ämnesföreträdare och professor i litteraturvetenskap, mailto:[email protected]; tel. 010-142 78 42. Annelie Bränström-Öhman, professor i litteraturvetenskap, Umeå universitet, mailto:[email protected]; 090-786 56 46.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet
- Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner
- För huvudområdet relevant kandidat-, magister- och/eller masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering
- Forskningsplan (max 20 000 tecken inkl blanksteg)
- Ett brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-05-25.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i kemi med inriktning organisk kemi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar ... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.Arbetsuppgifter: Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).

Projektet går ut på att utveckla katalytiska reaktioner som direkt kan appliceras för miljövänlig ytmodifiering av biopolymerer och/eller syntes av naturprodukter. Stor vikt kommer att läggas på experimentellt arbete och analyser med NMR, HPLC, GC och MS. Projektet kommer därför att leda till en gedigen kunskap inom organisk kemi, materialkemi och modifiering av biomaterial. Vi samarbetar även med ingenjörer och materialkemister för att designa och utveckla nya material och produkter ifrån helt förnyelsebara råvaror.

Behörighet och bedömningsgrund: Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i kemi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom goda ämneskunskaper kommer stor vikt att läggas vid samarbetsförmåga, initiativkraft och personlig lämplighet för forskarutbildning.

Anställning och tillträde: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles. Tillträde 2020-03-01 eller enligt överenskommelse.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Dan Bylund, 010-1428909, mailto:[email protected] och professor Armando Cordova, 070-7415178, mailto:armando.cordova@miun.se. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/nat.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 200219.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i omvårdnad

Ansök    Apr 14    Mittuniversitetet    Doktorand
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för humanvetenskap Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning i... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.Institutionen för omvårdnad har en forskarutbildningsmiljö med omvårdnad som forskarutbildningsämne.

Mittuniversitetet söker nu en doktorand i omvårdnad till forskningsprojekt med inriktning kvalitetsutveckling och förbättringskunskap inom omvårdnad.Projektets fokusområde är arbetet med vårdkvalitet, säker vård och ständiga förbättringar inom specialistvården.

Behörighet
7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande skall vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad. Meriterande är relevant specialistsjuksköterskeexamen.

Bedömningsgrund
Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

- God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
- God förmåga att planera och organisera arbetet.
- God förmåga att hantera krav och motgångar.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.

Anställning: Anställningens omfattning för är 100 %, varav 80 % av arbetstiden skall användas  för forskarstudier och 20 % av arbetstiden till undervisning eller administrativt arbete vid institutionen under en period av 2,5 år.

Tillträde: 1 oktober eller efter överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund

Information
För närmare upplysningar om den utlysta tjänsten, kontakta: Malin Rising Holmström, ämnesansvarig för omvårdnad och docent, telefon 010-142 84 23 mailto:[email protected] eller Marie Häggström,prefekt och docent, telefon 010-142 86 69 mailto:[email protected]

Ansökan
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

- Personligt brev
- CV
- Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
- Intressebeskrivning där du redogör på engelska för dina forskningsintressen i relation till den utlysta tjänsten och förväntningar på forskarutbildningen
- Examensarbete

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 20-07-31. https://miun.varbi.com/se/what:job/jobID:328535/

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i statsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för humanvetenskap Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi for... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.Statsvetenskap utgör en enhet inom Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV).

Ämnet statsvetenskap är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Statsvetenskap är en aktiv forskningsmiljö under stark utveckling. Ämnets forskningsprofil har två inriktningar. Den första avser demokratins förändrade förutsättningar och dess effekter, med fokus på relationen mellan väljare och den parlamentariska arenan. Mer specificerat fokuserar denna inriktning mot studier av det ökade stödet för populistiska partier samt förtroendet mellan väljare och valda. Hur påverkas exempelvis det politiska ansvarsutkrävandet och den demokratiska representationen i en tid av ökad osäkerhet både vad gäller informationstillgång,  politiskt missnöje liksom ökad polarisering.

Den andra inriktningen avser policyskapande lokal nivå. Frågor som aktualiseras inom denna forskningsinriktning avser exempelvis: hur policys översätts och konstrueras på lokal nivå, hur variationer i utfall av lokala policys kan förklaras, respektive hur effekter och mekanismer av policyförändring på lokal nivå kan förstås. Frågeställningarna är inte begränsade till specifika politikområden.

Ämnet är knutet till tre starka forskningsmiljöer, Risk and Crisis Research Centre (RCR), Forum för genusvetenskap (FGV), och Demicom.

Den utlysta doktorandtjänsten är inriktad mot någon av de ovan nämnda två forskningsinriktningarna. För mer information om ämnets forskning, se den gällande  forskningsstrategin på https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/hsv/vara-amnen/Statsvetenskap/.  

Arbetsuppgifter
En doktorand anställs på heltid och ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, där målet är att utveckla förmågan till självständig analys och att författa en doktorsavhandling. Övrig tjänstgöring vid avdelningen som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Behörighet
För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande antingen har avlagt en examen i på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskap.

Bedömningsgrunder
Avgörande urvalskriterium för att antas till utbildning på forskarnivå är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen, tidigare studieresultat, handledarkapacitet samt kvaliteten på inskickad forskningsplan relaterad till inriktningen på den utlysta tjänsten.

Information
Upplysningar lämnas av avdelningschef Pär Olausson, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 85 47, ämnesföreträdare Stefan Dahlberg, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 81 98.

Anställning: Tidsbegränsad. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Från denna tid avräknas den tid som inte har ägnats åt forskarutbildning. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse.

Stationeringsort: Sundsvall eller Östersund.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den antagningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Till ansökan bifogas meritförteckning, styrkta kopior av akademiska dokument, högst två akademiska uppsatser eller artiklar (t.ex. uppsatser författade inom ramen för utbildningen) samt en forskningsplan.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-03-04, https://miun.varbi.com/se/what:job/jobID:315937/

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand teknisk fysik med inriktning mot nanomaterial för batterier

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar ... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.Forskargruppen inom materialfysik vid Mittuniversitet forskar huvudsakligen inom energimaterial.

Exempelvis utvecklar vi metoder för storskalig tillverkning av grafen för superkondensatorer eller nya material för triboelektriska nanogeneratorer. Nu söker vi en doktorand för forskning inom energimaterial för batterier. Forskningen är inriktad på en ny metod, som potentiellt kan skalas upp till industriella nivåer, för tillverkning av en grafen-nanokiselkomposit för användning som anodmaterial i litiumjonbatterier.

Arbetsuppgifter: Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).

Behörighet och bedömningsgrunder: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i teknisk fysik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Det är meriterande om du jobbat eller jobbar med för projektet relevanta frågeställningar. Speciellt meriterande är erfarenheter från forskningsarbete om kisel-grafen material för litiumjonbatterier samt elektrokemiska mätningar.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

Tillträde: Den 1 mars 2020 eller efter överenskommelse.

Information om anställningen lämnas av prefekt Prof. Dan Bylund, Mittuniversitetet, 010-142 8909, mailto:[email protected] eller ämnesföreträdare i fysik, Docent Jonas Örtegren, Mittuniversitetet, 010-142 7852, mailto:jonas.ortegre[email protected]. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/nat

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan senast 2020-02-19.

 Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i omvårdnad

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för humanvetenskap Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning i... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.Institutionen för omvårdnad har en forskarutbildningsmiljö med omvårdnad som forskarutbildningsämne.

Mittuniversitetet söker nu en doktorand i omvårdnad till forskningsprojekt med inriktning barn och ungdomar i prehospitalmiljö. 

Behörighet
7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064) 
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande skall vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad. Meriterande är specialistsjuksköterskeexamen.

Bedömningsgrund
Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

- God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
- God förmåga att planera och organisera arbetet.
- God förmåga att hantera krav och motgångar.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.

Anställning
Anställningens omfattning är på 100 %, varav 80 % av arbetstiden skall användas  för forskarstudier och 20 % av arbetstiden till undervisning eller administrativt arbete vid institutionen under en period av 5 år.

Tillträde: 1 mars eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund eller Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

För mer information
För närmare upplysningar om de utlysta tjänsterna, ta kontakt med: docent och ämnesansvarig för omvårdnad Malin Rising Holmström, telefon 010-142 84 23 mailto:[email protected] eller prefekt Marie Häggström, telefon 010-142 86 69 mailto:[email protected]

Ansökan
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

- Personligt brev
- CV
- Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
- Intressebeskrivning där du redogör på engelska för dina forskningsintressen i relation till den utlysta tjänsten och förväntningar på forskarutbildningen
- Examensarbete

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 15 februari 2020.  https://miun.varbi.com/se/what:job/jobID:301714/

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i Elektronik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkl... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).Doktorand i Elektronik - Maskininlärning för inbyggda system med låg energiförbrukning

Arbetsuppgifter
Intresset för maskininlärning har de senaste åren fått ökat intresse som ett verktyg för dataanalys och datadriven modellering.

Till exempel, för industriella tillämpningar kan det användas för tillståndsövervakning eller för att prediktera fel i maskindelar baserat på sensorinformation. Idag så görs analysen i stor utsträckning centralt vilket innebär att sensorinformationen måste skickas till en plats som inte är densamma som den där sensorinformationen inhämtades. På grund av begränsningar i bandbredd, säkerhetsaspekter och realtidskrav mm, så är det önskvärt att göra dataanalysen så nära sensorerna som möjligt. Det betyder att maskinlärningsalgoritmerna måste exekveras i inbyggda system med begränsade resurser.

Doktorandtjänstens fokus ligger på maskininlärning för inbyggda system med krav på mycket låg energiförbrukning som t.ex. trådlösa sensorer som får sin energiförsörjning från batterier eller energy harvesting. Under dina forskarstudier kommer du att bidra till ökad förståelse i det här området, undersöka metoder för maskininlärning på mikrokontrollers, analysera deras krav på energi och prestanda samt bidra till utveckling av nya och förfinade metoder.

Som doktorand kommer du att ha en viktig roll i forskargruppen i samarbete med andra doktorander och forskare. Dina forskarstudier består av doktorandkurser, eget forskningsarbete samt utveckling av din kompetens genom teoretiskt och experimentellt arbete. Du förväntas ha egen drivkraft för att utveckla din forskningsagenda samt att publicera och presentera dina forskningsresultat. Forskargruppen kommer att bistå med handledning och stöd i din karriärplanering.

Behörighet och bedömningsgrund
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, datateknik eller ämnen nära besläktade med dessa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. Det ses som en fördel om du har erfarenhet av maskininlärning och konstruktion av inbyggda system.

Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. 

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den handläggningsordning för doktorandanställningar som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och förväntas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde mars 2020 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Claes Mattsson mailto:[email protected], Tefefon, +46 (0)10 142 84 98 och professor Bengt Oelmann, mailto:[email protected], telefon, +46 (0)10 142 87 92. Se även STCs hemsida https://www.miun.se/en/Research/research-centers/stc-researchcentre/.


Ansökan: Ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, angivande av önskat forskningsområde enligt ovan, samt övriga handlingar som önskas åberopas. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 12 februari 2020.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i pedagogik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för humanvetenskap Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.Vid Institutionen för Utbildningsvetenskap bedrivs i internationellt och nationellt samarbete och regional förankring forskning inom lärarutbildning.

Arbetsuppgifter: Forskarstudier och undervisning och/eller administrativa sysslor

Beskrivning av doktorandstudiernas innehåll: Vi söker en doktorand som är tydligt intresserade av att bedriva forskning inom det förskolepedagogiska området.

Beskrivning av doktorandstudiernas omfattning: I enlighet med det som angavs vid godkännande från dekan att rekrytering får inledas. Forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under fem år.

Behörighet: Behörig att antas till forskarutbildningen i ämnet är den som uppfyller kraven för allmän behörighet och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Behörigheten anges med i enlighet med det som finns angivet i antagningsordningen och ämnets allmänna studieplan:
Allmän behörighet anges i antagningsordningen http://www.miun.se/siteassets/forvaltning/styrdokument/4.-utbildning-pa-forskarniva/antagning/antagningsordning-utb-pa-forskarniva.pdf
http://www.miun.se/siteassets/forvaltning/styrdokument/4.-utbildning-pa-forskarniva/antagning/antagningsordning-utb-pa-forskarniva.pdf
Allmän behörighet och särskild behörighet anges i ämnets allmänna studieplan. https://miun.varbi.com/center/tool/position/290182/edit/tab:2/checklist:Doktorander/miun.se/huv/allmannastudieplaner
https://miun.varbi.com/center/tool/position/290182/edit/tab:2/checklist:Doktorander/miun.se/huv/allmannastudieplaner

Bedömningsgrund: Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid beaktas främst de sökandes uppsats/självständigt arbete på kandidat-, magister och/eller masternivå eller andra skriftliga prestationer. Förutom goda ämneskunskaper kommer vikt att läggas vid intresse för forskarstudier med inriktning mot förskola.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.

Anställning och tillträde: Anställningen omfattar forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under fem år. Tillträde februari 2020 eller efter överenskommelse.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.
För mer information Kontaktpersoner: Prefekt Lena Ivarsson, 010-1428044, Ämnesföreträdare Lena Boström, 010-1428263 kontaktperson i ämnet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, kopia på uppsats/självständigt arbete på kandidat-, magister och/eller masternivå i ämnet, en beskrivning av det tänkta avhandlingsämnet (högst 5 sidor) samt andra relevanta publikationer. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 200105

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i omvårdnad

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för humanvetenskap Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning i... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.Institutionen för omvårdnad har en forskarutbildningsmiljö med omvårdnad som forskarutbildningsämne.

Mittuniversitetet söker nu en doktorand i omvårdnad till forskningsprojekt med inriktning komplexa vårdmöten inom somatisk vård.

Behörighet
7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande skall vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad. Meriterande är specialistsjuksköterskeexamen.

Bedömningsgrund
Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

- God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
- God förmåga att planera och organisera arbetet.
- God förmåga att hantera krav och motgångar.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.

Anställning och tillträde
Anställningens omfattning är på 100 %, varav 80 % av arbetstiden skall användas för forskarstudier och 20 % av arbetstiden till undervisning eller administrativt arbete vid institutionen under en period av 2,5 år.

Tillträde: 1 mars eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund eller Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information
För närmare upplysningar om de utlysta tjänsterna, ta kontakt med: docent och ämnesansvarig för omvårdnad Malin Rising Holmström, telefon 010-142 84 23 mailto:[email protected] eller prefekt Marie Häggström, telefon 010-142 86 69 mailto:[email protected]

Ansökan
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

- Personligt brev
- CV
- Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
- Intressebeskrivning där du redogör på engelska för dina forskningsintressen i relation till den utlysta tjänsten och förväntningar på forskarutbildningen
- Examensarbete

 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 15 februari 2020. https://miun.varbi.com/se/what:job/jobID:301717/

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i Elektronik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkl... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).Arbetsuppgifter: Deep Neural Networks (DNN) -algoritmer är verktyg inom artificiell intelligens som ger mycket hög prestanda inom igenkännings-, identifierings- och klassificeringsuppgifter.

Även om DNN har fått stor betydelse är det fortfarande en stor utmaning att implementera dessa algoritmer på inbyggda system som har begränsade beräkningsresurser vilket förhindrar användandet inom Internet of Things (IoT) applikationer. Inom doktorandtjänsten kommer arkitekturer för implementering av DNN-arkitektur med låg energi och låga fördröjningar för in-sensor och edge computing-lösningar.

För mer information kontakta: Prof. Mattias O’Nils (mailto:[email protected])

Behörighet och bedömningsgrund: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, datateknik eller ämnen nära besläktade med dessa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. Konstruktion och programmering av inbyggda system och konfigurerbara beräkningsplattformar ses som en fördel. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den handläggningsordning för doktorandanställningar som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och förväntas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall, samt att tjänsten kommer att innebära utbyten med TU Wien, Österrike.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Claes Mattsson mailto:[email protected], Tefefon, +46 (0)10 142 84 98, mobil, +46 (0)70 28 35 685 [email protected] och professor Mattias O’Nils mailto:mat[email protected]. Se även STCs hemsida http://www.miun.se/stc.

Ansökan: Ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, angivande av önskat forskningsområde enligt ovan, samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 200103

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i omvårdnad

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för humanvetenskap Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning i... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.Institutionen för omvårdnad har en forskarutbildningsmiljö med omvårdnad som forskarutbildningsämne.

Mittuniversitetet söker nu en doktorand i omvårdnad till forskningsprojekt med inriktning barn och ungdomar i prehospitalmiljö. 

Behörighet
7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064) 
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande skall vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad. Meriterande är specialistsjuksköterskeexamen.

Bedömningsgrund
Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

- God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
- God förmåga att planera och organisera arbetet.
- God förmåga att hantera krav och motgångar.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.

Anställning
Anställningens omfattning är på 100 %, varav 80 % av arbetstiden skall användas  för forskarstudier och 20 % av arbetstiden till undervisning eller administrativt arbete vid institutionen under en period av 5 år.

Tillträde: 1 mars eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Institutionen för omvårdnad

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

För mer information
För närmare upplysningar om de utlysta tjänsterna, ta kontakt med: docent och ämnesansvarig för omvårdnad Malin Rising Holmström, telefon 010-142 84 23 mailto:[email protected] eller prefekt Marie Häggström, telefon 010-142 86 69 mailto:[email protected]

Ansökan
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

- Personligt brev
- CV
- Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
- Intressebeskrivning där du redogör på engelska för dina forskningsintressen i relation till den utlysta tjänsten och förväntningar på forskarutbildningen
- Examensarbete

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 15 december, 2019. https://miun.varbi.com/se/what:job/jobID:301714/

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Myndighetsdoktorand – intelligenta system Försäkringskassans IT-avdelning

Ansök    Nov 12    Försäkringskassan    Doktorand
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar. Vill du vara med och bryta ny mark hos en av landets största IT-avdelningar? Ansök redan idag och följ med på vår digitaliseringsresa. Vi söker dig som har ... Visa mer
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Vill du vara med och bryta ny mark hos en av landets största IT-avdelningar? Ansök redan idag och följ med på vår digitaliseringsresa.

Vi söker dig som har ett starkt driv, ett stort intresse för forsknings- och utvecklingsfrågor och som vill få möjligheten att doktorera i hur prediktiv och preskriptiv analys kan nyttjas i storskaliga datacenter med hjälp av intelligenta system.

Målbilden är att bygga kunskap inom maskinlärande analys av datamängder från IT-system samt identifiera möjligheter till en förflyttning mot proaktiv identifiering och hantering av driftstörningar genom prediktiv analys och automatiserade åtgärder.

Förväntade effekter av studien är insikt och praktisk verifiering av prediktiv analys och automatiserade åtgärder vilket på sikt förväntas leda till färre störningar, kortare felsökningstider, ökad visualisering, ökad säkerhet och kvalitet. Samt att du som person ska meritera dig själv genom att uppnå en examen på forskarnivå inom området.

Tjänsten är placerad inom området Infrastrukturutveckling som ansvarar för den arkitekturella inriktningen av it-infrastrukturen samt leder utvecklingen av tekniska tjänster inom Försäkringskassan.

Forskarstudierna kommer att genomföras vid Mittuniversitetet i Sundsvall och du kommer att handledas av forskare från forskningscentret STC – Sensible Things that Communicate. Förutom handledare för forskarstudierna får du genom forskningscentret kontakt med flera forskare och företag inom relaterade områden. Dessutom får du tillgång till ett starkt internationellt nätverk för att få så bra förutsättningar som möjligt i ditt forskningsarbete. Läs mer om STC forskningscenter vid Mittuniversitetet: www.miun.se/stc

Vi söker dig som;


• Har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
• Är initiativtagande samt resultat- och målinriktad
• Kan skapa förutsättningar för engagemang, lärande och ständiga förbättringar utifrån verksamhetens mål
• Har god kommunikativ förmåga och samarbetar effektivt med andra
• Har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Har språkkunskaper i engelska motsvarande Engelska B på gymnasiet

Det är meriterande om du;


• Har erfarenhet inom utveckling av kognitiva förmågor
• Har kunskap inom IT-infrastruktur och IT-drift

Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper och det är viktigt att du står upp för värderingar som Kundfokus, Ansvar, Helhetssyn och Samarbete.

Övrigt
Tjänsten avser heltid, tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Merparten av forskarstudierna kommer att bedrivas i Sundsvall. Svenskt medborgarskap krävs eftersom tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer genomföras vid/efter avtalets tecknande.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Kontaktpersoner
Chef: Rickard Edebrandt, 010-114 76 22 (för frågor om tjänsten). HR-specialist Angelina Heineman, 010-116 79 57 (för frågor om rekryteringsprocessen). Prof. Mattias O’Nils, ledare för STC forskningscenter vid Mittuniversitetet 010-142 87 80, [email protected] (för frågor om forskarstudierna). Fackförbundet  ST: Marie Nordenfjäll, Saco-S: Emil Tibblin. Seko: Irre del Barba. Våra fackliga representanter når du via vår växel, 08-786 90 00.

Vi avstår erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 29 november 2019. Bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev där du beskriver varför du vill doktorera, vilka dina akademiska intressen är samt hur de relaterar till tidigare studier/erfarenhet. Bifoga även kopior på examensbevis. Visa mindre

Doktorand i omvårdnad

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för humanvetenskap Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning i... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.Institutionen för omvårdnad har en forskarutbildningsmiljö med omvårdnad som forskarutbildningsämne.

Mittuniversitetet söker nu en doktorand i omvårdnad till forskningsprojekt med inriktning komplexa vårdmöten inom somatisk vård.

Behörighet
7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande skall vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad. Meriterande är specialistsjuksköterskeexamen.

Bedömningsgrund
Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

- God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
- God förmåga att planera och organisera arbetet.
- God förmåga att hantera krav och motgångar.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.

Anställning och tillträde
Anställningens omfattning är på 100 %, varav 80 % av arbetstiden skall användas för forskarstudier och 20 % av arbetstiden till undervisning eller administrativt arbete vid institutionen under en period av 2,5 år.

Tillträde: 1 mars eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Institutionen för omvårdnad

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information
För närmare upplysningar om de utlysta tjänsterna, ta kontakt med: docent och ämnesansvarig för omvårdnad Malin Rising Holmström, telefon 010-142 84 23 mailto:[email protected] eller prefekt Marie Häggström, telefon 010-142 86 69 mailto:[email protected]

Ansökan
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

- Personligt brev
- CV
- Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
- Intressebeskrivning där du redogör på engelska för dina forskningsintressen i relation till den utlysta tjänsten och förväntningar på forskarutbildningen
- Examensarbete

 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 15 december, 2019. https://miun.varbi.com/se/what:job/jobID:301717/

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i DSV med inriktning trådlös kommunikation - optimering

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall o... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate www.

miun.se/stc) söker en doktorand inom området AI-baserad resurshantering av deterministisk QoS för framtida trådlösa nätverk. Forskningen motiveras av 5G (och därefter) telekommunikationer. De framtida mobilnäten utvecklas för att erbjuda innovativa tjänster inom domäner som autonoma fordon och smart industri (maskin-till-maskin-kommunikation). Flödet av tjänster kännetecknas av mycket varierande trafikegenskaper och ofta mycket utmanande krav på Quality of Service (QoS) när det gäller genomströmning, latens, paketförlust och/eller tillförlitlighet 

Forskningen kommer att bedrivas i forskningsprojektet Remote Timber med externa partners som Volvo CE och mobiloperatören Telia. Kandidaten kommer aktivt att samarbeta med andra forskare inom forskargruppen, STC-forskningscentret, men också med våra externa samarbetspartners inom akademi och industri.

Arbetsuppgifter: Egen forskarutbildning innefattande forskning 100 %.

Behörighet och bedömningsgrunder: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, datateknik eller ämnen nära besläktade med dessa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. Tidigare erfarenhet från arbete med trådlös kommunikation, signalbehandling, optimering, maskininlärning, statistik, informationsteori och programmering ses som en fördel. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som i första hand motsvarar två års heltidsstudier och förväntas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålls. Tillträde enligt överenskommelse.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: Efter överenskommelse.

Information om anställningen lämnas av Prof. Mikael Gidlund, Epost mailto:[email protected], eller Patrik Österberg, Institutionschef, Tel. 010-142 86 14. Epost: mailto:[email protected]

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas. Ansökan vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 12 december 2019.

 

 Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i DSV med inriktning säkerhet för IoT-nätverk

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall o... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.IoT-nät kommer att kräva säkerhetsgarantier och protokoll i framtiden för att bli lämpliga för antagande i många planerade applikationer vars informationssäkerhet är av största vikt.

Flera metoder för att säkerställa säkerhet har rapporterats under det senaste decenniet eller så. De har dock inte anpassats specifikt till IoT-nätverk och deras applikationer. Forskningen kommer att utveckla nya primitiv och protokoll för lätt kryptografi som passar de två kritiska och starkt relaterade framtida nätverksarkitekturerna, IoT och 5G. Forskningen kommer att ge avancerad kunskap inom kryptografisk teori, tillhandahålla nya primitiv och protokoll för behoven i de nya nätverken och visa att de nya säkerhetssystemen är praktiska. Projektet syftar till att ge samhället en säker miljö där nästa generation av digitala tjänster säkert kan distribueras.

Kandidaten kommer att studera design och analys av olika kryptografiska primitiv och protokoll. Exempel kan innefatta lättviktsidentifierings- och autentiseringsprotokoll, nyckelhanteringsprotokoll som tillhandahåller långsiktig säkerhet, inkrementella kryptografiska primitiva och kvantisäkra protokoll baserade på olika postkvant-primitiv.

Forskningen är en del av profilområdet för industriell IT och digitala tjänster vid Mid Sweden University och kommer att genomföras i samarbete med andra forskare som ingår i STC Research Center.

Arbetsuppgifter: Egen forskarutbildning innefattande forskning (100%).

Behörighet och bedömningsgrunder: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, datateknik eller ämnen nära besläktade med dessa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. Tidigare erfarenhet från arbete med diskret matematik, abstrakt algebra, nätverkssäkerhet, informationsteori, algoritmer, trådlös kommunikation, och programmering ses som en fördel. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som i första hand motsvarar två års heltidsstudier och förväntas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålls. Tillträde enligt överenskommelse.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: Efter överenskommelse.

Information om anställningen lämnas av Prof. Mikael Gidlund, Epost mailto:[email protected], eller Patrik Österberg, Institutionschef, Tel. 010-142 86 14. Epost: https://miun.varbi.com/center/tool/position/297914/edit/tab:2/checklist:Doktorander/[email protected]

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas. Ansökan vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 12 december 2019.

 

 

 Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i DSV med inriktning trådlös kommunikation - QoS

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall o... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate www.

miun.se/stc) söker en doktorand inom området AI-baserad resurshantering av deterministisk QoS för framtida trådlösa nätverk. Forskningen motiveras av 5G (och därefter) telekommunikationer. De framtida mobilnäten utvecklas för att erbjuda innovativa tjänster inom domäner som autonoma fordon och smart industri (maskin-till-maskin-kommunikation). Flödet av tjänster kännetecknas av mycket varierande trafikegenskaper och ofta mycket utmanande krav på Quality of Service (QoS) när det gäller genomströmning, latens, paketförlust och/eller tillförlitlighet 

Forskningen kommer att bedrivas i forskningsprojektet Remote Timber med externa partners som Volvo CE och mobiloperatören Telia. Kandidaten kommer aktivt att samarbeta med andra forskare inom forskargruppen, STC-forskningscentret, men också med våra externa samarbetspartners inom akademi och industri.

Arbetsuppgifter: Egen forskarutbildning innefattande forskning 100 %.

Behörighet och bedömningsgrunder: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, datateknik eller ämnen nära besläktade med dessa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. Tidigare erfarenhet från arbete med trådlös kommunikation, signalbehandling, optimering, maskininlärning, statistik, informationsteori och programmering ses som en fördel. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som i första hand motsvarar två års heltidsstudier och förväntas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålls. Tillträde enligt överenskommelse.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: Efter överenskommelse.

Information om anställningen lämnas av Prof. Mikael Gidlund, Epost mailto:mik[email protected], eller Patrik Österberg, Institutionschef, Tel. 010-142 86 14. Epost: mailto:[email protected]

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas. Ansökan vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 12 december 2019.

 Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i pedagogik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för humanvetenskap Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.Vid Institutionen för Utbildningsvetenskap bedrivs i internationellt och nationellt samarbete och regional förankring forskning inom lärarutbildning.

Arbetsuppgifter: Forskarstudier och undervisning och/eller administrativa sysslor.

Beskrivning av doktorandstudiernas innehåll: Vi söker en doktorand som är tydligt intresserade av att bedriva forskning inom betyg och bedömning eller didaktik med koppling till grundskolan F-6.

Beskrivning av doktorandstudiernas omfattning: I enlighet med det som angavs vid godkännande från dekan att rekrytering får inledas. Forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under fem år.

Behörighet: Behörig att antas till forskarutbildningen i ämnet är den som uppfyller kraven för allmän behörighet och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörigheten anges med i enlighet med det som finns angivet i antagningsordningen och ämnets allmänna studieplan:

Allmän behörighet anges i antagningsordningen http://www.miun.se/siteassets/forvaltning/styrdokument/4.-utbildning-pa-forskarniva/antagning/antagningsordning-utb-pa-forskarniva.pdf

Allmän behörighet och särskild behörighet anges i ämnets allmänna studieplan.

https://miun.varbi.com/center/tool/position/290179/edit/tab:2/checklist:Doktorander/miun.se/huv/allmannastudieplaner

Bedömningsgrund: Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid beaktas främst de sökandes uppsats/självständigt arbete på kandidat-, magister och/eller masternivå  eller andra skriftliga prestationer. Förutom goda ämneskunskaper kommer vikt att läggas vid intresse för forskarstudier med inriktning mot grundlärare F-6.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.

Anställning och tillträde: Anställningen omfattar forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under fem år. Tillträde 1 november 2019 eller efter överenskommelse.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information Kontaktpersoner: Prefekt Lena Ivarsson, 010-1428044, Ämnesföreträdare Lena Boström, 010-1428263

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, kopia på uppsats/självständigt arbete på kandidat-, magister- respektive masternivå i ämnet, en beskrivning av det tänkta avhandlingsämnet (högst 5 sidor) samt andra relevanta publikationer. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 191018.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Myndighetsdoktorand – intelligenta system Försäkringskassans IT-avdelning

Ansök    Okt 7    Försäkringskassan    Doktorand
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar. Vill du vara med och bryta ny mark hos en av landets största IT-avdelningar? Ansök redan idag och följ med på vår digitaliseringsresa. Vi söker dig som har ... Visa mer
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Vill du vara med och bryta ny mark hos en av landets största IT-avdelningar? Ansök redan idag och följ med på vår digitaliseringsresa.

Vi söker dig som har ett starkt driv, ett stort intresse för forsknings- och utvecklingsfrågor och som vill få möjligheten att doktorera i hur prediktiv och preskriptiv analys kan nyttjas i storskaliga datacenter med hjälp av intelligenta system.

Målbilden är att bygga kunskap inom maskinlärande analys av datamängder från IT-system samt identifiera möjligheter till en förflyttning mot proaktiv identifiering och hantering av driftstörningar genom prediktiv analys och automatiserade åtgärder.

Förväntade effekter av studien är insikt och praktisk verifiering av prediktiv analys och automatiserade åtgärder vilket på sikt förväntas leda till färre störningar, kortare felsökningstider, ökad visualisering, ökad säkerhet och kvalitet. Samt att du som person ska meritera dig själv genom att uppnå en examen på forskarnivå inom området.

Tjänsten är placerad inom området Infrastrukturutveckling som ansvarar för den arkitekturella inriktningen av it-infrastrukturen samt leder utvecklingen av tekniska tjänster inom Försäkringskassan.

Forskarstudierna kommer att genomföras vid Mittuniversitetet i Sundsvall och du kommer att handledas av forskare från forskningscentret STC – Sensible Things that Communicate. Förutom handledare för forskarstudierna får du genom forskningscentret kontakt med flera forskare och företag inom relaterade områden. Dessutom får du tillgång till ett starkt internationellt nätverk för att få så bra förutsättningar som möjligt i ditt forskningsarbete. Läs mer om STC forskningscenter vid Mittuniversitetet: www.miun.se/stc

Vi söker dig som;


• Har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
• Är initiativtagande samt resultat- och målinriktad
• Kan skapa förutsättningar för engagemang, lärande och ständiga förbättringar utifrån verksamhetens mål
• Har god kommunikativ förmåga och samarbetar effektivt med andra
• Har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Har språkkunskaper i engelska motsvarande Engelska B på gymnasiet

Det är meriterande om du;


• Har erfarenhet inom utveckling av kognitiva förmågor
• Har kunskap inom IT-infrastruktur och IT-drift

Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper och det är viktigt att du står upp för värderingar som Kundfokus, Ansvar, Helhetssyn och Samarbete.

Övrigt
Tjänsten avser heltid, tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Merparten av forskarstudierna kommer att bedrivas i Sundsvall. Svenskt medborgarskap krävs eftersom tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer genomföras vid/efter avtalets tecknande.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Kontaktpersoner
Chef: Rickard Edebrandt, 010-114 76 22 (för frågor om tjänsten). HR-specialist Angelina Heineman, 010-116 79 57 (för frågor om rekryteringsprocessen). Prof. Mattias O’Nils, ledare för STC forskningscenter vid Mittuniversitetet 010-142 87 80, [email protected] (för frågor om forskarstudierna). Fackförbundet  ST: Marie Nordenfjäll, Saco-S: Emil Tibblin. Seko: Irre del Barba. Våra fackliga representanter når du via vår växel, 08-786 90 00.

Vi avstår erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 28 oktober 2019. Bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev där du beskriver varför du vill doktorera, vilka dina akademiska intressen är samt hur de relaterar till tidigare studier/erfarenhet. Bifoga även kopior på examensbevis. Visa mindre

Doktorand i pedagogik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för humanvetenskap Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.Vid Institutionen för Utbildningsvetenskap bedrivs i internationellt och nationellt samarbete och regional förankring forskning inom lärarutbildning.

Arbetsuppgifter: Forskarstudier och undervisning och/eller administrativa sysslor

Beskrivning av doktorandstudiernas innehåll: Vi söker en doktorand som är tydligt intresserade av att bedriva forskning inom det förskolepedagogiska området.

Beskrivning av doktorandstudiernas omfattning: I enlighet med det som angavs vid godkännande från dekan att rekrytering får inledas. Forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under fem år.

Behörighet: Behörig att antas till forskarutbildningen i ämnet är den som uppfyller kraven för allmän behörighet och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.Behörigheten anges med i enlighet med det som finns angivet i antagningsordningen och ämnets allmänna studieplan:

Allmän behörighet anges i antagningsordningen http://www.miun.se/siteassets/forvaltning/styrdokument/4.-utbildning-pa-forskarniva/antagning/antagningsordning-utb-pa-forskarniva.pdf

Allmän behörighet och särskild behörighet anges i ämnets allmänna studieplan. https://miun.varbi.com/center/tool/position/290182/edit/tab:2/checklist:Doktorander/miun.se/huv/allmannastudieplaner

Bedömningsgrund: Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid beaktas främst de sökandes uppsats/självständigt arbete på kandidat-, magister och/eller masternivå eller andra skriftliga prestationer. Förutom goda ämneskunskaper kommer vikt att läggas vid intresse för forskarstudier med inriktning mot förskola.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.

Anställning och tillträde: Anställningen omfattar forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under fem år. Tillträde 1 november 2019 eller efter överenskommelse.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information Kontaktpersoner: Prefekt Lena Ivarsson, 010-1428044, Ämnesföreträdare Lena Boström, 010-1428263 kontaktperson i ämnet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, kopia på uppsats/självständigt arbete på kandidat-, magister och/eller masternivå i ämnet, en beskrivning av det tänkta avhandlingsämnet (högst 5 sidor) samt andra relevanta publikationer. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 191016.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i Elektronik inom ljudpositionering

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkl... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.

miun.se/stc) söker en doktorand inom projektet MiLo – Miljön i kontrolloopen. Forskningen kommer att genomföras tillsammans med industriella partners i ett större projekt som integrerar teknologiutmaningar inom miljömätningar för följande tillämpningsområden: Flygplatser, Fiberbankar, Industrier och Skidanläggningar.

Arbetsuppgifter: Doktorandtjänst fokuserad på att studera ljudpositionerande metoder för klassificering av ljudkällors laterala position. Fokus kommer att ligga på att utvärdera och utveckla metoder för ljudpositionering samt effektivt implementerar dessa för att producerade matematiska beskrivningar och experimentella uppställningar.

Behörighet och bedömningsgrund: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, datateknik eller ämnen nära besläktade med dessa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på förkunskapernas relevans för att arbeta med ljud och ljudpositionering, relevans i examensarbete, projektarbeten, kurser och intervjuer med de sökande. Tidigare erfarenhet signalbehandling av ljud, användande av mikrofonuppställningar för positioneringssyften och erfarenhet av olika positioneringsmetoder är ett krav. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.  

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den handläggningsordning för doktorandanställningar som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Doktorandanställningen avser en anställning som i första hand motsvarar två års heltidsstudier och förväntas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålls. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Claes Mattsson [email protected], Telefon, +46 (0)10 142 84 98, doc. Göran Thungström [email protected]. och prof. Mårten Sjöström Marte[email protected]. Se även STCs hemsida http://www.miun.se/stc.

Ansökan: Ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, angivande av önskat forskningsområde enligt ovan, samt övriga handlingar(ex. projektarbeten) som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2019-10-16

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i kemi med inriktning analytisk kemi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar ... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.Forskargruppen Analytisk kemi består i dagsläget av tre seniora forskare med en gedigen erfarenhet inom analys av mark och vatten i skogliga ekosystem.

Man är även inblandade i studier av de fiberbankar som återfinns utmed Västernorrlands kust samt i projekt som siktar på att ta tillvara restflöden från skogsindustrin och omvandla dessa till gröna produkter såsom biodiesel.

Arbetsuppgifter: Anställningen innefattar egen forskarutbildning (80-90 %) samt undervisning och administrativt arbete (10-20 %). Forskningsprojektet kommer att fokusera på kemisk analys av främst metaller och metallkomplexbildare i miljöprover med tekniker som LC-MS, LC-ICP-MS och ICP-MS. Metodutveckling inom både analys och provupparbetning samt tolkning av erhållna mätdata kan också ingå.

Behörighet och bedömningsgrund: Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i kemi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande bör ha fördjupad kunskap om analytisk kemi generellt och i synnerhet om kromatografiska och spektroskopiska metoder. Erfarenhet av analys med LC-MS och ICP-AES/MS är meriterande. Kunskap om provupparbetning av olika typer av miljöprover, såsom jord, sediment eller markvatten, ses även det som meriterande.

Förutom goda ämneskunskaper kommer stor vikt att läggas vid samarbetsförmåga, initiativkraft och personlig lämplighet för forskarutbildning. Den sökande skall även kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska och med fördel även på svenska, eftersom majoriteten av undervisningen hålls på svenska.

Anställning och tillträde: Doktorandtjänsten avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen (observera att tid för undervisning/administration tillkommer). Tillträde 2019-10-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Dan Bylund (010-1428909, dan.[email protected]). Se även institutionens hemsida www.miun.se/nat.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2019-09-08.Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i sociologi med inriktning mot kritisk teori och genusvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för humanvetenskap Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi for... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.Inledande beskrivning av institutionen och ämnet

Institutionen för humaniora samhällsvetenskap är en ortsövergripande avdelning där sociologi tillsammans med genusvetenskap utgör en enhet.

Inom sociologi bedrivs såväl forskning som utbildning på både campus Sundsvall och campus Östersund. Sociologi har examensrätt på alla nivåer av den högre utbildningen, inklusive forskarutbildning. Merparten av forskningen inom ämnet bedrivs inom områdena risk- och krisforskning, kritisk teori samt arbetslivs- och genusforskning. En stor del av forskningen är organiserad inom de två forskningsenheterna Risk och krisforskningscentrum (www.miun.se/rcr) och Forum för genusvetenskap (www.miun.se/fgv).

Arbetsuppgifter

Forskarstudier samt institutionsgöromål och/eller undervisning.

Beskrivning av doktorandstudiernas omfattning

Forskarstudier (80%) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20%) under fem år.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att den sökande har allmän behörighet (examen på avancerad nivå) och särskild behörighet. Det sistnämnda förtydligas av kravet att sökande inom grundutbildningen har fullgjort 90 högskolepoäng i sociologi eller närliggande ämne och i det sammanhanget författat en uppsats om minst 15 hp, samt minst en magisterexamen i sociologi eller närliggande ämne.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställningen krävs dokumenterad fallenhet för forskning, uppvisad i C- och magister-/masteruppsatser och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt. Ansökan bör också åtföljas av en projektskiss på max 5 A4-sidor, som ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men ska peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar. Vi ser gärna att den sökande anlägger ett kritiskt och/eller genusvetenskapligt perspektiv i sin projektskiss. Dokumenterad erfarenhet av sociologi med inriktning mot något av nämnda forskningsområden utgör en särskild merit. Ämnet har ambitionen att öka heterogeniteten i personalgruppen vad gäller exempelvis kön, etnicitet och funktionsvariationer.

Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.

Anställning och tillträde

Heltid under fem år. Tillträde 1 november 2019.

Anställningsort Campus Sundsvall

Lön Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information Professor Katarina Giritli Nygren, e-post: mailto:[email protected], tfn: 070-7766188.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och en kortfattad beskrivning (högst 5 sidor) av det tänkta avhandlingsämnet samt andra relevanta publikationer. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2019-10-01.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i företagsekonomi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för humanvetenskap Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. ... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.Företagsekonomi är ett av de största ämnena inom Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning i Sundsvall och Östersund.

I ämnet ges kurser på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildningar. Det är ett av den humanvetenskapliga fakultetens forskarutbildningsämnen. Den företagsekonomiska forskningen i Sundsvall har stark koppling till Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) inom bank, försäkring, pension, fastighet och revision. De forskningsprojekt som bedrivs är inriktade på de fem branscherna med fokus på både branschföretagen och deras kunder, främst små och medelstora företag. Den företagsekonomiska forskningen i Östersund är profilerad mot entreprenörskap och regional utveckling med speciellt fokus på samhällsentreprenörskap, social innovation, jämställt företagande, företagsutveckling och kreativa näringar.

Arbetsuppgifter: I arbetet ingår forskarstudier (80 %) samt administration och/eller undervisning (20 %) under fem år.

Beskrivning av doktorandstudiernas innehåll: Den utlysta doktorandtjänsten omfattar fem år och är primärt inriktad mot redovisning och revision, dvs. en av de branscher som står i centrum för CERs verksamhet. Det kan gälla antingen redovisningsområdet eller revisionsområdet alternativt både redovisnings- och revisionsområdet. Beroende på sökandes intresseområden kan frågor inom redovisningsområdet med koppling till bank, försäkring, pension eller fastighet också ligga inom ramen för den utlysta tjänsten. Tjänsten är tänkt att leda fram till doktorsexamen.

För tjänsten är det meriterande att den sökande kan utföra ekonomiska beräkningar. Tjänsten förutsätter också förtrogenhet med empirinära undersökningar då en stor del av forskningen sker i samverkan med aktörer i det omgivande samhället. Den specifika inriktningen på arbetet formuleras i samråd med handledare.

Behörighet: Behörig att antas till forskarutbildningen i företagsekonomi är den som uppfyller kraven för allmän behörighet och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Personliga förmågor: Vi ser att du är en person som gillar utmaningar, har god förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är resultatinriktad, tydlig i kommunikationen med andra och har god samarbetsförmåga.

Bedömningsgrund: Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställningen krävs dokumenterad fallenhet för forskning, uppvisad i kandidat- och/eller magisteruppsats och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt. Ansökan ska åtföljas av en projektskiss på max fyra A4-sidor, som ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén ska kunna genomföras.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.

Tillträde: Tillträde 1 oktober 2019 eller efter överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

För mer information Närmare upplysningar lämnas av prefekt Daniel Laven, mailto:[email protected], 010-142 86 20, ämnesföreträdare professor Peter Öhman, mailto:[email protected], 010-142 86 77 eller professor Yvonne von Friedrichs, mailto:[email protected], 010-142 81 10.

Ansökan: Ansökan med styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och andra relevanta publikationer samt en kortfattad beskrivning av dels forskningsintressen och varför han eller hon anser sig vara rätt person för den sökta tjänsten (högst två A4-sidor) och dels den tänkta avhandlingsidén (högst fyra A4-sidor). Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2019-08-04.

 

 Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i kemiteknik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar ... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.Arbetsuppgifter: Egen forskarutbildning omfattande avhandlingsarbete och kurser (100 %).

Projektet går ut på att utveckla katalytiska reaktioner på trä samt träfibrer som direkt kan appliceras inom massa-framställning, miljövänlig ytmodifiering av biopolymerer och/eller framtagning av gröna kemikalier. Stor vikt kommer att läggas på experimentellt arbete och analyser med Röntgen, NMR, HPLC, GC och MS. Speciellt analyser med röntgen och GC-MS är av stor betydelse. Projektet kommer därför att leda till en gedigen kunskap inom kemiteknik, organisk kemi, materialkemi och modifiering av biomaterial. Vi samarbetar även med ingenjörer och materialkemister för att designa och utveckla nya material och produkter ifrån helt förnyelsebara råvaror.

Behörighet och bedömningsgrund: Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i kemiteknik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Förutom goda ämneskunskaper kommer stor vikt att läggas vid samarbetsförmåga, initiativkraft och personlig lämplighet för forskarutbildning. 

Anställning och tillträde: Doktorandtjänsten avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatavhandling, alternativt en doktorsavhandling om en relevant licentiatavhandling redan föreligger. Tillträde 2019-09-01 eller enligt överenskommelse.  

Anställningsort: Sundsvall 

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander. 

Information: Närmare upplysningar: Prefekt Dan Bylund, 010-1428909, mailto:[email protected] och professor Armando Cordova, 010-1428756, mailto:[email protected] . Se även institutionens hemsida https://www.miun.se/nat/.

Ansökan: Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2019-08-15.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i matematik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och ... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området.Du kommer att vara en del av institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD) vid campus Sundsvall.

Undervisningen hos vår grupp täcker ett brett spektrum av kurser för studenter från olika institutioner och det finns nära koppling till kollegor som arbetar inom tillämpade ämnen. Vår forskning är fokuserad på ett par utvalda områden med en aktiv grupp för vart och ett av dem. De två områdena är 

- Geometri och analys i flera komplexa variabler
- Solitonteori med ett fokus på operatormetoder och diskret matematik

Våra forskningsgrupper är väl etablerade i det vetenskapliga samhället och har samarbeten med erkända matematiker vid universiteten La Sapienza och Tor Vegata in Rom, University of St. Andrews i Skottland och Arizona State University i Tempe.

Arbetsuppgifter: Egen forskarutbildning innefattande forskning 80% samt undervisning och administrativt arbete 20%.

Behörighet och bedömningsgrunder: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i matematik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Efter det kan anställningen förlängas med ytterligare två år fram till doktorsexamen.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: Efter överenskommelse.

Information om anställningen lämnas av Professor Cornelia Schiebold, 010 142 84 62, mailto:[email protected] Professor Egmont Porten, 010 142 84 01, mailto:[email protected] även institutionens hemsida http://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/mod/

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas. Ansökan vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2019-08-18.

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i datateknik med inriktning trådlös kommunikation

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall o... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Kommande 5G (och nästa generations) radiotillgänglighetsteknik kommer att förbättra dagens trådlösa kommunikationsmöjligheter till stöd för sakernas Internet (IoT), inklusive tidskritiska applikationer som kontroll av reglerloopar inom industriell automation samt kommunikation mellan fordon och fordon.

Tillämpningar som sluten slingstyrning mellan sensorer och manöverdon i tillverkningen kräver deterministiska isokrona realtidstransmissioner med stränga krav på fördröjning i storleksordningen ~ 0,1 ms vid en 10^9-tillförlitningsnivå. I en första fas av projektet kommer kandidaten att vara inblandad i design av det fysiska lagret av kommande trådlösa system, inklusive korta och robusta överföringar, snabbare återsändningar och frekvensdiversitetsmekanismer. Denna fas är avsedd att "sätta scenen" för en andra fas, som kommer att inriktas på samdesign av fysiska och medium access lagret för att uppfylla tillförlitliga latensbegränsningar. Interferens från närliggande radioceller är en viktig begränsningsfaktor mot pålitlig kommunikation. Därför kommer studien av interferensundertrycknings- och begränsningstekniker vara en viktig del av tidigare nämnda studiepunkter. 

Denna forskning ska bedrivas i nära samarbete med industripartner.

Arbetsuppgifter: Egen forskarutbildning innefattande forskning (80 %) samt undervisning och administrativt arbete (20 %).

Behörighet och bedömningsgrunder: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, datateknik eller ämnen nära besläktade med dessa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. Tidigare erfarenhet från arbete med trådlös kommunikation, signalbehandling, informationsteori, tillämpad matematik och programmering ses som en fördel. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: Enligt överenskommelse, företrädesvis september/oktober 2019

Information om anställningen lämnas av Prof. Mikael Gidlund, Epost: mailto:[email protected], eller Patrik Österberg, Prefekt, Tel. 010-142 86 14. Epost: mailto:patrik.ö[email protected] 

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas. Ansökan vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 16 Juni 2019.Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i Elektronik med inriktning mot energi - autonoma trådlösa sensorer

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkl... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate) erbjuder doktorandtjänst i forskningsprojektet NIIT – Next Generation Industrial IoT.

Forskningen görs i samarbete med industripartners i ett större projekt som adresserar tekniska utmaningar för autonoma sensorsystem.

Arbetsuppgifter: Vi erbjuder doktorandtjänst i forskargruppen Autonomous Sensor Systems vid forskningscentret STC. Vår grupp fokuserar på forskning som ger en bättre förståelse för konstruktion av inbyggda sensorsystem som är självförsörjande på energi och inkluderar lågeffektkonstruktion av inbyggda system och energiskördning. Energiskördning är att omvandla olika former av energi som finns i omgivningen till elektrisk energi som kan användas för att strömförsörja trådlösa sensorer. Forskningen är av både teoretisk och experimentell karaktär och vi har alltid ambitionen att verifiera resultaten genom att tillämpa dem i industriella miljöer. Vi kan erbjuda en inspirerande forskningsmiljö med ett stort internationellt forskningsnätverk och industriella partners.

Tyngdpunkten i dina forskarstudier kommer att ligga på kinetiska energiomvandlare och som också kan innefatta kretskonstruktion och aspekter på systemnivå. Utmaningen ligger i att hitta metoder och teknologier för energiskördare med hög effektivitet som är tillämpbara i industriella applikationer. Ditt arbete kan vara av experimentell och teoretisk karaktär och inkludera modellering och numerisk simulering; utveckling av experimentella uppställningar; kretskonstruktion och prototyputveckling. 

Behörighet och bedömningsgrund alt Kvalifikationer: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, fysik eller ämnen nära besläktade med dessa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. 

Vi ser det som en fördel om du har kunskap och erfarenhet inom elektronik och fysik samt uppskattar experimentellt arbete. Dina personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. I din ansökan, bör du ge en kort beskrivning av dina visioner och mål som doktorand och forskare.  

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den handläggningsordning för doktorandanställningar som gäller vid Mittuniversitetet. 

Anställning och tillträde: Doktorandanställningen avser en anställning som i första hand motsvarar fyra års heltidsstudier och förväntas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde september 2019.  

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Claes Mattsson, mailto:[email protected], telefon, +46 (0)10 142 84 98, och professor Bengt Oelmann, mailto:[email protected], telefon +46 (0)10 142 87 92. Se även STCs hemsida https://www.miun.se/en/Research/research-centers/stc-researchcentre/.

Ansökan: Ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, angivande av önskat forskningsområde enligt ovan, samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 7 juni 2019.Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i företagsekonomi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för humanvetenskap Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. ... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.Företagsekonomi är ett av de största ämnena inom Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning i Sundsvall och Östersund.

I ämnet ges kurser på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildningar. Det är ett av den humanvetenskapliga fakultetens forskarutbildningsämnen. Den företagsekonomiska forskningen i Sundsvall har stark koppling till Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) inom bank, försäkring, pension, fastighet och revision.

De forskningsprojekt som bedrivs är inriktade på de fem branscherna med fokus på både branschföretagen och deras kunder, främst små och medelstora företag. Den företagsekonomiska forskningen i Östersund är profilerad mot entreprenörskap och regional utveckling med speciellt fokus på samhällsentreprenörskap, social innovation, jämställt företagande, företagsutveckling och kreativa näringar.  

Arbetsuppgifter: I arbetet ingår forskarstudier (80 %) samt administration och/eller undervisning (20 %) under 2,5 år. 

Beskrivning av doktorandstudiernas innehåll: Den utlysta tjänsten omfattar två och ett halvt år och är inriktad någon eller några av de branscher som står i centrum för CERs verksamhet. Det kan gälla bank, fastighet, försäkring, pension eller revision beroende på sökandes intresseområden. Tjänsten är tänkta att leda fram till licentiatexamen alternativt doktorsexamen (under förutsättning att den sökande har en licentiatexamen). 

För tjänsten är det meriterande att den sökande kan utföra ekonomiska beräkningar. Tjänsten förutsätter också förtrogenhet med empirinära undersökningar då en stor del av forskningen sker i samverkan med aktörer i det omgivande samhället. Den specifika inriktningen på arbetet formuleras i samråd med handledare.

Behörighet : Behörig att antas till forskarutbildningen i företagsekonomi är den som uppfyller kraven för allmän behörighet och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Personliga förmågor: Vi ser att du är en person som gillar utmaningar, har god förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är resultatinriktad, tydlig i kommunikationen med andra och har god samarbetsförmåga. 

Bedömningsgrund: Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställningen krävs dokumenterad fallenhet för forskning, uppvisad i kandidat- och/eller magisteruppsats och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt. Ansökan ska åtföljas av en projektskiss på max fyra A4-sidor, som ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén ska kunna genomföras. 

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.  

Tillträde: Tillträde 1 oktober 2019 eller enligt överenskommelse.  

Anställningsort: Sundsvall 

Lön Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information Närmare upplysningar lämnas av prefekt Daniel Laven, mailto:[email protected], 010-142 86 20, ämnesföreträdare professor Peter Öhman, mailto:[email protected], 010-142 86 77 eller professor Yvonne von Friedrichs, mailto:[email protected], 010-142 81 10. 

Ansökan: Ansökan med styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och andra relevanta publikationer samt en kortfattad beskrivning av dels forskningsintressen och varför han eller hon anser sig vara rätt person för den sökta tjänsten (högst två A4-sidor) och dels den tänkta avhandlingsidén (högst fyra A4-sidor). Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2019-08-04.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Doktorand i kemi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar oc... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.Forskningsprojektet BioRem Fiber syftar till att utveckla marknadsanpassad miljöteknik för att sanera fiberbankar längs Västernorrlands kust med bioremediering dvs.

med hjälp av svamp, växter och bakterier. Fiberbankar och fiberrika sediment är förorenade med giftiga tungmetaller och organiska svårnedbrytbara miljögifter och utgör ett betydande hot mot vattenekosystemen samt människors och djurs hälsa. Vi söker nu en doktorand för forskarutbildning inom detta projekt. Forskningen inriktas på att i laboratoriet testa olika ex-situ metoder att rena fiberbanksmaterialet från tungmetaller och organiska miljögifter, så att det sedan kan nyttiggöras för framställning av produkter såsom proteiner, lipider och biobränslen etc.

Arbetsuppgifter: Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).

Behörighet och bedömningsgrunder: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i för projektet relevant ämne såsom kemi/bioteknik/biokemi/ miljövetenskap eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Som meriter betraktas kunskaper och erfarenheter inom biokemi, bioteknik, miljöanalys, DNA-undersökningar, odling av mikrober, naturproduktsyntes, analys samt att isolera och kvantifiera små mängder organiska molekyler. Meriterande är också kunskaper och erfarenhet av praktiskt arbete med fibermaterial, bioreaktorförsök, bioremediering, GC-MS, LC-MS och NMR. Den sökande bör också ha visat god förmåga att praktiskt och självständigt utveckla nya experimentella analystekniker, att genomföra strukturutredning av organiska föreningar och ha visat fallenhet för att självständigt skriva rapporter på engelska. 

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålls.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: Den 2019-06-01 eller efter överenskommelse.

Information om anställningen lämnas av prefekt och professor Erik Hedenström, mailto:[email protected] projektets hemsida http://www.miun.se/en/Research/research-centers/fscn/research_projects/biorem-fiber/ samt även institutionens hemsida http://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/che/

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas. Ansökan ska vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2019-05-08.Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre