Lediga jobb som Universitets- och högskolelektor i Sundsvall

Se lediga jobb som Universitets- och högskolelektor i Sundsvall. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Sundsvall som finns hos arbetsgivaren.

Universitetslektor i genusvetenskap

Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskning... Visa mer
Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna hör framför allt undervisning i genusvetenskap på grundläggande nivå inom distanskurser.

Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av det genusvetenskapliga ämnet genom att delta i det kollegiala arbetet. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

 

Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.

Behörig för anställningen som universitetslektor i genusvetenskap är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

Behörigheten avser doktorsexamen i genusvetenskap eller motsvarande kompetens inom det ämnesområde anställningen avser.

 

Övriga krav

Den som ska anställas som lektor ska ha visat pedagogisk skicklighet.

För tjänsten krävs goda IT-kunskaper samt goda kunskaper i svenska och engelska.

Den som anställs ska visa samarbetsförmåga, flexibilitet och kommunikationsförmåga och kreativitet i lärsituationer, men det är även viktigt med förmåga att arbeta självständigt.

 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Erfarenhet av arbete med genusvetenskapliga, normkritiska och/eller urfolksmetodologier är meriterande.

Erfarenhet av att arbeta med digitala lärplattformar och distansundervisning är meriterande.

 

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

 

Anställning och tillträde

Anställningen är ett vikariat på heltid från och med 2024-08-01/ dock längst till och med 2025-01-31.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund


Information

Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Elin Montelius, mailto:[email protected] eller  +46 (0)10-1428188 eller studierektor Anna Olovsdotter Lööv, mailto:[email protected] eller +46 (0)10-1428023.


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas

- meritförteckning
- redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering
- publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Se övriga instruktioner till sökande i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.  

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-06-25.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Vikarierande universitetslektor i Sociologi

Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskning... Visa mer
Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Enheten för sociologi och kriminologi är ortsövergripande och finns lokaliserad i Sundsvall och Östersund.

Inom enheten finns utbildning och forskning inom områden som våld och brottsprevention, risk och kris, arbete och organisation samt samhälle, makt och kritik. Delar av forskningen är knuten till de interdisciplinära forskningsmiljöerna Forum for genderstudies (FGV) och Risk and Crisis Research center (RCR). Inom sociologi bedrivs såväl forskning som utbildning på både campus Sjädtavallie/Sundsvall och campus Staare/Östersund. Sociologi har examensrätt på alla nivåer av den högre utbildningen, inklusive forskarutbildning. Merparten av forskningen inom ämnet bedrivs inom områdena genus, risk- och krisforskning, kritisk teori samt arbetsliv och organisering.  Inom kriminologi bedrivs forskning inom vålds och brottsprevention. En stor del av forskningen är organiserad inom de två forskningsenheterna Risk och krisforskningscentrum (http://www.miun.se/rcr) och Forum för genusvetenskap (http://www.miun.se/fgv). Till ämnet söker vi nu en universitetslektor i sociologi med kompetens relevant för enheten.Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna hör undervisning, handledning och examinering, i första hand inom utbildning på grundläggande nivå, möjligen även på avancerad nivå inom sociologiämnets magisterprogram. Undervisningen kommer att bedrivas vid Mittuniversitetets två campusorter inom ämnets utbildningsprogram Personal och arbetslivsprogrammet, Risk och krishanteringsprogrammet, Samhällsvetarprogrammet samt inom ämnets distansutbud. Undervisning i kriminologi kan också bli aktuellt. Till arbetsuppgifterna hör också egen forskning där den anställde har forskningstid och kompetensutvecklingstid till en omfattning av 15% i tjänsten. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av sociologiämnet. I anställningen ingår administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

 

Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.

Behörig för anställningen som universitetslektor i sociologi är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

Behörigheten avser doktorsexamen i sociologi eller närliggande ämne.

 

Övriga krav

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen och sammanhållandet av ämnet.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom social kompetens och god samarbetsförmåga. Vidare behöver du kunna arbeta självständigt, vara flexibel och ha en god förmåga att planera ditt arbete.


Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Lika stor vikt läggs vid pedagogiska och vetenskapliga meriter. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet av undervisning och forskning inom ämnets forsknings- och utbildningsområden; risk och kris, arbetsliv och organisering, våld och brottsprevention samt samhälle, makt och kritik är särskilt meriterande.

 

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

 

Anställning och tillträde

Anställningen är ett vikariat på heltid från och med 2024-07-01 eller enligt överenskommelse/ dock längst till och med 2025-06-31.

Anställningsort: Sundsvall eller ÖstersundInformation

Upplysningar lämnas av proprefekt Elin Montelius, mailto:[email protected] tfn 010-1428188, studierektor Magnus Granberg, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 84 36 och ämnesföreträdare Katarina Giritli Nygren, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 88 43.


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas

- meritförteckning
- redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering
- publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Se övriga instruktioner till sökande i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.  

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-06-04. Visa mindre

Universitetslektor i statsvetenskap

Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskning... Visa mer
Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna för en lektor hör undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå liksom att bedriva egen forskning.

Undervisningen kommer främst att bedrivas inom ramen för våra utbildningsprogram och i fristående kurser. Undervisning kan även förekomma i samhällskunskap inom ramen för ämneslärarutbildningen. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet vilket kan innefatta olika administrativa uppdrag. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen samt delaktighet i ämnets och institutionens gemensamma ansvarstaganden. Ämnet finns på universitetets båda campusorter varför beredskap att i begränsad omfattning bedriva verksamhet även på den andra campusorten förutsätts.

I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. För lektorer ingår även viss egen forskningstid enligt ämnets budget, som beslutas kollegialt.


Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.

Behörig för anställningen som universitetslektor i statsvetenskap är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

Behörigheten avser doktorsexamen i statsvetenskap eller närliggande ämne.

För behörighet som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier, om detta saknas ska anställd universitetslektor uppnå detta inom två år från anställningstillfället.


Övriga krav

Arbetslivserfarenhet från anställning med motsvarande innehåll som det som presenterats ovan krävs, inklusive erfarenhet från kollegialt arbete i en akademisk miljö. Dessutom krävs styrkt pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning i statsvetenskap eller närliggande ämnen.

Goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift är ett krav, liksom förmåga att använda IT-verktyg för undervisning.

Tjänsten kräver självständighet samt god samarbetsförmåga. Då tjänsten innebär flera olika arbetsuppgifter krävs vidare förmåga att arbeta strukturerat och god planeringsförmåga.

 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån tidigare undervisningserfarenheter. Genomförd högskolepedagogisk utbildning samt erfarenheter av administrativa uppdrag bedöms vara meriterande.

Vetenskaplig skicklighet bedöms genom en sammanvägning av den sökandes vetenskapliga produktion med hänsyn tagen till djup och bredd, erfarenheter av att erhålla externa forskningsmedel och att leda forskningsprojekt.

Erfarenhet av forskning och undervisning inom ramen för ämnets två forskningsprofiler, väljare, opinion, partier och val respektive policy och implementering är meriterande (se https://www.miun.se/en/Research/subject-research/political-science/). Forskning och undervisning inom området policy och implementering är särskilt meriterande.

 

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

 

Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2025-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund


Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Glenn Svedin, mailto:[email protected] eller 010-1428247. Upplysningar om ämnets forskningsprofil kan lämnas av ämnesföreträdare Niklas Bolin, mailto:[email protected] tfn 010-142 86 11 och om ämnets undervisning av studierektor Gertrud Alirani, mailto:[email protected], tel. 010-142 85 97.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inklusive beskrivningar av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet som är av betydelse för anställningen, intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, referenser, fullständig publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Se övriga instruktioner till sökande i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.  

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-09-13. Visa mindre

Biträdande lektor i elektronik, inriktning energiautonoma sensorsystem

Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens. Arbetsuppgifter Vi söker en biträdande lektor inom området energiautonoma sensorsystem med sär... Visa mer
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Arbetsuppgifter

Vi söker en biträdande lektor inom området energiautonoma sensorsystem med särskild fokus på system som skördar energi från kinetiska källor.

I arbetsuppgifterna ingår både forskning och undervisning.

Du kommer att ingå i forskargruppen för autonoma sensorsystem och bidrar särskild med kompetens om kinetisk energiskördning (huvudsakligen via elektromagnetisk omvandling), modellering av energiomvandlare, samt utveckling av sensorsystem som använder sig av dessa omvandlingsmetoder.

Inom detta och relaterade områden förväntas du

- att bedriva eget forskningsarbete och på ett strategiskt sätt utveckla gruppens forskningskompetens;


- att bidra till utbildning på alla nivåer och kontinuerligt utveckla din pedagogiska kompetens;


- att bidra till handledning av doktorander och mastersstudenter;


- att bidra till ansökningar om externa forskningsmedel, samt ta initiativ för egna forskningsprojekt;


- att samarbeta med partner från akademi och näringslivet inom och utanför Sverige. 

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är enligt 4 kap. 4a§ HF, den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut, se https://www.miun.se/anstallningsordning samt enligt Regler och anvisningar för anställning som https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/regler-och-anvisningar-bitradande-lektor-vetenskaplig-grund_miun-2023-2277_240131.pdf.

För att vara behörig till tjänsten krävs doktorsexamen inom elektronik, elektroteknik eller motsvarande. Avhandlingsområdet och/eller eventuell senare forskning ska ha varit inriktad mot kinetisk energiskördning och energiautonoma sensorsystem. Du förväntas därför ha gedigen kunskap om inbyggda sensorsystem, elektromagnetisk omvandling, samt modellering av kinetiska omvandlare (t.ex. med finitelementanalys).

 

Bedömningsgrunder

Den sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet ska vara tillräckligt god, både kvalitativt och kvantitativt. En biträdande lektor som anställs inom Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet ska bedömas ha en mycket god framtida vetenskaplig potential, i enlighet med https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/regler-och-anvisningar-bitradande-lektor-vetenskaplig-grund_miun-2023-2277_240131.pdf.


Din kunskap inom ovannämnda områden bedöms genom dina tidigare meriter, inkl. doktorsavhandling och dina publikationer i relevanta tidskrifter och konferenser. Relevansen av ditt forskningsarbete, forskningskvalitet och -kvantitet tas i beaktning. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av undervisning på universitetsnivå och har påbörjat eller avslutat högskolepedagogisk utbildning.

 

Personliga egenskaper

Utöver dina tekniska och vetenskapliga kompetenser kommer din lämplighet för arbetet inom akademin bedömas med hänsyn till din samarbetsförmåga, din förmåga att arbeta individuellt, samt din kommunikationsförmåga.


Övriga bedömningsgrunder

Anställning kräver att du har god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift. Förmåga att kommunicera på svenska är meriterande.

 

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.


Anställning och tillträde

Tidsbegränsad anställning omfattande heltid under fyra år med tillträde enligt överenskommelse. Bestämmelser gällande anställning som biträdande lektor finns i Högskoleförordningen (1993:100), 4 kap. 12a§.? 

Anställningsort: Sundsvall
 

Befordran

En biträdande lektor vid Mittuniversitetet kan senast sex månader innan anställningstidens utgång ansöka om befordran till en anställning som universitetslektor. Befordran innebär tillsvidareanställning som universitetslektor. Ämnesområdet för lektoratet ska vara detsamma eller ligga i nära anslutning till det ämnesområde som gäller för denna anställning. Ansökan om befordran till universitetslektor bereds på samma grunder och med samma kvalitetskriterier som vid övrig rekrytering av universitetslektorer.

Vid befordran från biträdande lektor till universitetslektor ska den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 hp alternativt minst 10 veckors heltidsstudier. Den pedagogiska skickligheten ska bedömas av sakkunnig.


Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt?Patrik Österberg, mailto:[email protected], +46 (0) 10 142 86 14 eller Docent Sebastian Bader, mailto:[email protected], +46 (0) 10 142 80 95.


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas personligt brev som beskriver din bakgrund och skälen till att du söker denna anställning, samt dina visioner och mål, meritförteckning (CV), redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. vidimerade intyg/examensbevis etc över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista, samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-05-16. Visa mindre

Universitetslektor i engelska, inriktning litteraturvetenskap

Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskning... Visa mer
Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Engelska har sin verksamhet främst vid Campus Sundsvall.

Ämnet har fristående kurser och kurser inom lärarutbildningarna samt ett magisterprogram. Forskning inom ämnet fokuserar dels på korpuslingvistik, särskilt inriktad på historisk språkvetenskap, samt tillämpad språkvetenskap och språkdidaktik; och dels på ekokritik, litteraturer ur ett socialt och/eller politiskt perspektiv, drama och performance-teori samt självbiografier/livsberättelser.

Inför den senare delen av vårterminen 2024 söker vi en universitetslektor i engelska med inriktning mot litteraturvetenskap.

 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som lektor i engelska med inriktning mot litteraturvetenskap ingår undervisning, koordination, handledning och examination i uppsatskurser på grund- och avancerad nivå i campus- och nätbaserade magister- och lärarutbildningsprogram.

 

Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.

Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i engelsk litteraturvetenskap, som kan uppvisa såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet samt har goda kunskaper i svenska.


Bedömningsgrund

Då arbetsuppgifterna inkluderar campus-undervisning inom lärarutbildningsprogram är ämnesdidaktisk kompetens meriterande. Dessutom ges en del av våra utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i form av nätbaserade distanskurser varför erfarenhet av nätbaserat lärande också är meriterande. Vidare är erfarenhet av forskning inom ämnets forskningsprofil meriterande liksom forskning som anknyter mot lärarutbildningen. Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.Personliga egenskaper

Du som söker är självständig, strukturerad, utvecklingsinriktad och flexibel samt har god samarbetsförmåga.

 

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

 

Anställning och tillträde

Anställningen är ett vikariat omfattande 50 % av heltid med tillträde 2024-03-20 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2024-06-21.

Anställningsort: Sundsvall

 

Information

Närmare upplysningar kring ämnets utbildningsverksamhet kan lämnas av studierektor Ewa Jonsson, e-post mailto:[email protected], tfn 010-142 78 31 och t.f. ämnesföreträdare Helen Asklund, mailto:[email protected], tfn 010-142 78 93. Upplysningar kring arbetsuppgifter och institutionen kan lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:[email protected], tfn 010-142 85 47. Se även institutionens och ämnets https://www.miun.se/hsv. Ansökan 

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-03-01.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående. Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbet... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Arbetsuppgifter

Vi söker dig som brinner för undervisning och forskning och som vill vara en del av vårt kollegium.

Hos oss är det korta beslutsvägar och inom kollegiet finns stor möjlighet att påverka. Vi är ett växande lärosäte som jobbar mycket med att göra utbildning och forskning möjlig för alla via såväl campusförlagd utbildning som via distansutbildning. Detta möjliggör flexibla arbetsförhållanden för medarbetare inom ämnet.

Universitetslektorer i omvårdnad är tillsammans med övriga lektorer ansvariga för utvecklingen av program och kurser på grund-, avancerad- samt forskarutbildningsnivå. Anställningen som universitetslektor omfattar undervisning, seminarieverksamhet, handledning och examination. I tjänsten ingår också att bidra till forskningsmiljön, att aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället samt att föra ut forskningsinformation. Den sökande förväntas även delta i övrigt pedagogiskt utvecklingsarbete.

Ämnets forskningsstrategi är fokuserat på tre huvudområden: personcentrerad vård, säker och evidensbaserad vård samt informatik och teamarbete.


Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.

Behörig att anställas som universitetslektor i omvårdnad är den som är legitimerad sjuksköterska och har avlagt doktorsexamen i omvårdnad eller motsvarande. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav.

 

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande är goda kunskaper inom ämnet omvårdnad samt specialistutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning mot distriktssköterska samt inriktning mot psykiatrisk vård. Önskvärt är också förmåga till pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, förmågan till ledarskap och förmåga att samverka med det omgivande samhället, nationellt och internationellt. En tydlig forskningslinje är meriterande.


Personliga egenskaper

De personliga egenskaper som krävs i befattningen är god samarbetsförmåga, flexibilitet, förmåga att strukturera och organisera högre utbildning och kommunikationsförmåga.


Övriga bedömningsgrunder

Det är meriterande att kunna hantera digitala program som Word, Power Point, Excel och aktuell lärplattform. Goda kunskaper i engelska språket är meriterande.

 

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.


Anställning och tillträde

Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid med tillträde 2024-06-03 eller enligt överenskommelse/dock längst tom 2025-05-28.

Anställningsort: Sundsvall


Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Mikael Nordenmark, mailto:[email protected] samt/eller proprefekt [email protected] eller ämnesföreträdare mailto:[email protected].

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering samt fullständig publikationslista. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-04-21.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i samhällskunskap

Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskning... Visa mer
Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Samhällskunskap ingår i en flerämnesinstitution med ämnena engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, sociologi, statsvetenskap, svenska språket, svenska som andraspråk och sydsamiska.

Ämnet samhällskunskap ger företrädesvis kurser inom olika lärarutbildningsprogram, främst ämneslärarprogrammet och grundlärarprogrammen F–-3 och 4–6. Ämnet ger även kurser i det beteendevetenskapliga programmet, i uppdragsutbildning samt tematiska fristående kurser. Ämnet är ortsövergripande och finns på universitetets båda campus i Sundsvall och Östersund. Undervisning såväl på campus som på IT-distans i varierande utsträckning förekommer. 

 

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna för en lektor hör undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå liksom att bedriva egen forskning. Undervisningen kommer främst att bedrivas inom ramen för lärarutbildningen i samhällskunskap och kräver att den sökande har goda förutsättningar att undervisa på svenska. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet vilket kan innefatta olika administrativa uppdrag. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen samt delaktighet i ämnets och institutionens gemensamma ansvarstaganden. Ämnet finns på universitetets båda campusorter varför beredskap att bedriva verksamhet även på den andra campusorten förutsätts.

Vidare förväntas innehavaren inom ramen för sin tjänst bedriva och söka forskningsmedel för ämnesdidaktisk forskning.

I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. För lektorer kan även ingå viss egen forskningstid enligt ämnets budget, som beslutas kollegialt.


Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i HF 4 kap. 4§ och https://www.miun.se/anstallningsordning. Behörig för anställningen som universitetslektor i samhällskunskap är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi, statsvetenskap eller annat till samhällskunskap närliggande ämne, företrädesvis med (samhällskunskaps) didaktisk inriktning. Dessutom krävs visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, samt att den sökande ska ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier, om detta saknas ska anställd universitetslektor uppnå detta inom två år från anställningstillfället.

Den som anställs som universitetslektor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter god förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket samt ha goda IT-kunskaper.

 

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenheter av att erhålla externa forskningsmedel och att leda forskningsprojekt är meriterande. Den pedagogiska skickligheten bedöms genom dokumentering av tidigare undervisningserfarenheter. Genomförd högskolepedagogisk utbildning samt erfarenheter av administrativa eller arbetsledande uppdrag bedöms vara meriterande.

Erfarenhet av nätbaserad undervisning är meriterande. Meriterande är även erfarenhet av undervisning i lärarfortbildningskurser i samhällskunskap. Vidare ska den sökande vara intresserad av att arbeta med lärarstudenter inriktade mot kommande undervisning i grund- och gymnasieskola.

Särskilt meriterande är ämneslärarutbildning i samhällskunskap; undervisningserfarenhet från högstadium/gymnasieskola; undervisning i samhällskunskap, didaktik, eller motsvarande kurser på högskola/universitet; samhällskunskapsdidaktisk forskning.


Personliga egenskaper

Du som söker är självständig, strukturerad, utvecklingsinriktad och flexibel samt har god samarbetsförmåga.

 

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.


Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2024-08-12 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund.


Information

Upplysningar lämnas av prefekt Pär Olausson, mail mailto:[email protected] eller tfn 010-142 85 47; proprefekt Glenn Svedin, mailto:[email protected] tfn 010-142 82 47; ämnesstudierektor Gertrud Alirani, mailto:[email protected] eller 010-142 85 97; ämnesföreträdare Calle Hansson, mailto:[email protected] eller 010-142 82 69.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. en beskrivning av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet som är av betydelse för anställningen, intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, referenser, fullständig publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Dessutom ska bifogas en forskningsplan om cirka 3–5 sidor, där framtida samhällskunskapsdidaktisk forskning som den sökande avser bedriva diskuteras. 

Se övriga instruktioner till sökande i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-04-01. Visa mindre

Universitetslektor i omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående. Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbet... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Arbetsuppgifter

Vi söker dig som brinner för undervisning och forskning och som vill vara en del av vårt kollegium.

Hos oss är det korta beslutsvägar och inom kollegiet finns stor möjlighet att påverka. Vi är ett växande lärosäte som jobbar mycket med att göra utbildning och forskning möjlig för alla via såväl campusförlagd utbildning som via distansutbildning. Detta möjliggör flexibla arbetsförhållanden för medarbetare inom ämnet.

Universitetslektorer i omvårdnad är tillsammans med övriga lektorer ansvariga för utvecklingen av program och kurser på grund-, avancerad- samt forskarutbildningsnivå. Anställningen som universitetslektor omfattar undervisning, seminarieverksamhet, handledning och examination. I tjänsten ingår också att bidra till forskningsmiljön, att aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället samt att föra ut forskningsinformation. Den sökande förväntas även delta i övrigt pedagogiskt utvecklingsarbete.

Ämnets forskningsstrategi är fokuserat på tre huvudområden: personcentrerad vård, säker och evidensbaserad vård samt informatik och teamarbete.


Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447 samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.

Behörig att anställas som universitetslektor i omvårdnad är den som är legitimerad sjuksköterska och har avlagt doktorsexamen i omvårdnad eller motsvarande. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande är goda kunskaper inom ämnet omvårdnad samt specialistutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning mot distriktssköterska samt inriktning mot psykiatrisk vård. Önskvärt är också förmåga till pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, förmågan till ledarskap och förmåga att samverka med det omgivande samhället, nationellt och internationellt. En tydlig forskningslinje är meriterande.

Personliga egenskaper

De personliga egenskaper som krävs i befattningen är god samarbetsförmåga, flexibilitet, förmåga att strukturera och organisera högre utbildning, och kommunikationsförmåga.

Övriga bedömningsgrunder

Det är meriterande att kunna hantera digitala program som Word, Power Point, Excel och aktuell lärplattform. Goda kunskaper i engelska språket är meriterande.


Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447.

Anställning och tillträde

Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid under 12 månader med tillträde 2024-02-10 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2025-01-31.

Anställningsort

Sundsvall

Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Mikael Nordenmark, mailto:[email protected] samt/eller proprefekt mailto:[email protected] eller ämnesföreträdare mailto:[email protected].

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering samt fullständig publikationslista. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-01-26. 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i teknisk fysik

Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre. Arbetsuppgifter Anställningen omfattar forskning och undervisning inom området teknisk fysik, speciellt med fokus på avancerade material för energiapplikationer, ... Visa mer
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar forskning och undervisning inom området teknisk fysik, speciellt med fokus på avancerade material för energiapplikationer, detektorer och halvledarteknik.

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av forskning och undervisning, men även försinknings- och utbildningsadministration. Undervisningen omfattar exempelvis kurser inom materialteknik, halvledarteknik och avancerad karakteriseringsutrustning inom civilingenjörs- och mastersprogram, men även andra utbildningar inom institutionen.

I arbetsuppgifter ingår även att samverka med övriga forskare och lärare inom ämnet och vid institutionen samt aktivt verka för en kvalitetsutveckling inom forsknings- och utbildningsområdet. Utöver eget forskningsarbete kommer din anställning även att innehålla handledning av studenter, ansökningar om externa forskningsfinansiering och forskningsstrategiskt arbete i gruppen. Möjlighet till kompetensutveckling finns inom ramen för anställningen enligt gällande kollektivavtal och lokala riktlinjer. 

Behörighet
Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf.

För anställning krävs att din examen ligger inom teknisk fysik eller elektronik/Elektroteknik och har en inriktning mot sensorer och halvledarteknik. I ditt fortsatta forskningsarbete krävs att du har arbetat med avancerade material för energitillämpningar och att du har visat på god förmåga att utvecklas inom nya områden. För att omgående kunna komma in i arbetsuppgifterna som universitetslärare och utföra undervisning av hög kvalitet, krävs tidigare erfarenheter av undervisning på grund- och avancerad nivå samt avlagd högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15hp.

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Den sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet skav vara tillräckligt god, både kvalitativt och kvantitativt.

Verksamheten (undervisning, forskning och samverkan) vid institutionen bedrivs inom en nationell och internationell miljö. Därför är goda färdigheter i engelska, såväl skriftligt som muntligt är ett krav. Du skall även ha mycket god förmåga att kommunicera på svenska och ha förmåga att genomföra undervisning på svensktalande utbildningsprogram.

Meriterande är om du har:

·       Erfarenhet av materialprocessning i renrumsmiljö och med laser.
·       Erfarenheter av material för tillverkning av superkondensatorer, batterier och triboelektriska applikationer.
·       Erfarenhet av materialkarakterisering med hjälp av tex SEM mikroskop
·       Erfarenhet av kurs-/programansvar
·       Erfarenhet av undervisning och handledning på forskarnivå
·       Erhållit forskningsmedel i extern konkurrens.

Personliga egenskaper
Eftersom samverkan med verksamheter inom och utanför universitetet är en grundförutsättning för att arbeta som lektor, lägger vi stor vikt vid att du är en ansvarstagande person som är lätt att samarbeta med, men samtidigt mål och resultatinriktad. Du bör vara självgående, strukturerad, flexibel och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du bör också vara utvecklingsinriktad och strukturerad

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde
Tillsvidareanställning?med en omfattning på 100 procent av heltid, med tillträde 2024-04-01 eller enligt överenskommelse

Anställningsort: Sundsvall
?
Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt?Claes Mattsson, mailto:[email protected] +46 10 148498, eller ämnesföreträdare docent Jonas Örtegren, mailto:[email protected], +46 10 1427852

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-01-03.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i kriminologi, vikariat

Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskning... Visa mer
Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Enheten för kriminologi och sociologi är ortsövergripande och finns lokaliserad i Sundsvall och Östersund.

Inom enheten finns utbildning och forskning inom områdena Våld och brottsprevention, Risk och kris, Arbete och organisation samt Samhälle, makt och kritik. Delar av forskningen är knuten till de interdisciplinära forskningsmiljöerna FGF och RCR. I ämnet kriminologi ges utbildning främst på grundnivå och forskningen är inriktad mot våld och brottsprevention.

 

Arbetsuppgifter

Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå men också att delta i utveckling och utformande av kurser. Undervisningen bedrivs både på campus och på distans. I anställningen ingår kompetensutveckling, fria forskningsmedel samt administrativ tid enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till enhetens utveckling och sammanhållning. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen.


Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/. 

För att vara behörig att anställas som universitetslektor skall den sökande ha doktorsexamen i kriminologi. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse.

 

Bedömningsgrunder

Lika stor vikt läggs vid pedagogiska och vetenskapliga meriter. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet av undervisning och forskning inom enhetens forsknings och utbildningsområden är meriterande, särskilt inom området vålds och brottsprevention. Det är vidare önskvärt att den sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier, eller har fått motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet på annat sätt (HF 4 kap 4§; https://www.miun.se/anstallningsordning).

Undervisningen sker också delvis på engelska, varför goda kunskaper i engelska är meriterande.

Då anställningen omfattar studentkontakt är god samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga viktigt.

 

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

 

Anställning och tillträde

Anställningen är ett vikariat under 12 månader, omfattande 50% av heltid, med start 1 mars 2024 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

 

Upplysningar

Upplysningar lämnas av avdelningschef Pär Olausson, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 85 47, alt. tfn 010-142 85 47, proprefekt Elin Montelius, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 81 88, ämnesföreträdare Katarina Giritli Nygren, mailto:[email protected] eller tfn 070-142 88 43 eller studierektor Magnus Granberg, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 84 36.


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas

- meritförteckning
- redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering
- publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-01-20.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i pedagogik

Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller ett ämne, pedagogik. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen liksom Samverkan för Bästa Skola (SBS). Inom ämnet pedagogik har vi en egen forskarutbildning. Arbetsuppgifter Anställningen som universitetslektor i pedagogik inkluderar undervisning och forskning vid något a... Visa mer
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller ett ämne, pedagogik. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen liksom Samverkan för Bästa Skola (SBS). Inom ämnet pedagogik har vi en egen forskarutbildning.Arbetsuppgifter

Anställningen som universitetslektor i pedagogik inkluderar undervisning och forskning vid något av våra lärarutbildningsprogram, fristående kurser i pedagogik och/eller inom uppdragsutbildningen Rektorsprogrammet (RP) eller Samverkan för bästa skola (SBS).

Undervisningen sker både på distans och på campus. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av ämnet. I anställningen ingår 40 procent utvecklingsmedel under de första två åren, kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. Utvecklingsprojektet inriktas mot lärarutbildningen, särskilt inriktat mot digitalisering, skolledarskap, hållbarhet, betyg och bedömning mm med syfte att utveckla lärarutbildningens kvalitet.


Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordningsamt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/

Behörig att anställas som universitetslektor i pedagogik är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, utbildningsvetenskap eller annat ämne med relevans för utlysningen samt visat pedagogisk skicklighet. För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning om 15hp, avslutad inom 2 år efter påbörjad anställning (https://www.miun.se/anstallningsordning).

 

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten, i termer av erfarenhet av undervisning inom pedagogik, som den vetenskapliga skickligheten.

Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla, leda, genomföra och utvärdera utbildning och forskning samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning, utbildning och utvecklingsarbete. God samarbetsförmåga, flexibilitet, social kompetens och kommunikationsförmåga är andra bedömningsgrunder. Vikt fästs också vid administrativ förmåga som t. ex. kursansvar samt förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift. Erfarenhet av distansundervisning och erfarenhet särskilt riktad mot digitalisering är meriterande.


Personliga egenskaper

Du bör trivas med att arbeta i grupp, men även uppskatta att arbeta enskilt under eget ansvar. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och har mycket god samarbetsförmåga. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet i verksamheten.

 

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.


Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning?på heltid med tillträde enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Sundsvall


Information

Information om anställningen lämnas av prefekt Marcia Håkansson Lindqvist, mailto:[email protected] eller 010-142 7849 och ämnesföreträdare Jimmy Jaldemark, mailto:[email protected]  010-142 8263. Se även institutionens hemsida https://www.miun.se/utv

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Till ansökan bifogas en projektplan (max 10 sidor) där det ska framgå vilka frågeställningar och syfte du har för ditt planerade utvecklingsprojekt samt ur vilket teoretiskt perspektiv och med vilken metodologi studien ska genomföras. Därutöver ska utvecklingsplanen innehålla en kortfattad forskningsöversikt. Utvecklingsplanen ska tydligt anknyta till något eller några av institutionens forskningsområden.

Se övriga instruktioner till sökande i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-06.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i matematik

Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre. Arbetsuppgifter Anställningen innefattar undervisning på grundläggande och avancerad nivå. Den anställde förväntas vara aktiv inom matematikkollegiet samt att ... Visa mer
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar undervisning på grundläggande och avancerad nivå.

Den anställde förväntas vara aktiv inom matematikkollegiet samt att bidra till ämnets utveckling. I anställningen ingår även forskning, att aktivt söka forskningsmedel och bidra till forskarmiljön.

Behörighet
Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt de krav som beskrivs i Anvisningar för anställning som Universitetslektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

För att vara aktuell för anställning ska den sökande bedriva/ha bedrivit forskning inom matematisk analys. Det är meriterande om forskningsinriktningen är inom komplex geometri, singularitetsteori och/eller matematisk fysik.

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Den som anställs ska kunna leda delar av det kollegiala arbetet och samarbeta med övriga anställda på ett bra sätt. Erfarenhet av aktivt internationellt samarbetarbete är meriterande, liksom att tidigare aktivt ha sökt och beviljats forskningsmedel i konkurrens.

Personliga egenskaper
Vi ser gärna att du är mål- och resultatinriktad. Att du har god samarbetsförmåga, men också kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. För att jobba mot en starkare miljö inom ämnet och forskargrupperna krävs att du är strategisk, såväl när det kommer till personlig utveckling som till ämnets utveckling.

Övriga bedömningsgrunder
Goda kunskaper i engelska, såväl muntligt som skriftligt, är ett krav. Att behärska svenska i tal och skrift är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av distansundervisning.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning på?heltid med tillträde enligt överenskommelse. 

Information
Närmare upplysningar lämnas av proprefekt?Andreas Lind, mailto:[email protected], +46 10 142 8421 och av professor Egmont Porten, mailto:[email protected], +46 10 142 8401.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. vidimerade intyg/betyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-31.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i sociologi

Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskning... Visa mer
Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Enheten för sociologi och kriminologi är ortsövergripande och finns lokaliserad i Sundsvall och Östersund.

Inom enheten finns utbildning och forskning inom områden som våld och brottsprevention, risk och kris, arbete och organisation samt samhälle, makt och kritik. Inom sociologi bedrivs såväl forskning som utbildning på både campus Sjädtavallie/Sundsvall och campus Staare/Östersund. Sociologi har examensrätt på alla nivåer av den högre utbildningen, inklusive forskarutbildning.

Till ämnet söker vi nu en universitetslektor i sociologi med kompetens relevant för forsknings- och utbildningsområdet samhälle, makt och kritik med placeringsort Sjädtavallie/Sundsvall.

 

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå, liksom egen forskning och ansökning om forskningsmedel. Undervisningen kommer huvudsakligen att bedrivas inom ramen för Samhällsvetarprogrammet och sociologiämnets fristående kursutbud. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av sociologiämnet och till kollegiets vardagliga arbetsmiljö i Sundsvall. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer samt forskningstid upp till 10% av tjänstgöringsgrad.


Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/. 

Behörig att anställas som universitetslektor i sociologi är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi eller närliggande ämne av relevans för forsknings- och utbildningsområdet samhälle, makt och kritik samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, https://www.miun.se/anstallningsordning). För behörighet som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng eller motsvarande, om detta saknas ska anställd universitetslektor uppnå detta inom två år från anställningstillfället.

Innehavaren av tjänsten ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket och engelska språket. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse.

 

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet av campusförlagd och distansbaserad undervisning, programansvar och handledning är meriterande. Forsknings- och undervisningserfarenhet inom området samhälle, makt och kritik är särskilt meriterande.

 

Personliga egenskaper

Då det i tjänsten ingår mycket studentkontakt och samarbeten med kollegor är god samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga viktigt.

 

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.


Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde snarast, enligt överenskommelse.

?Anställningsort: Sundsvall.


Information

Upplysningar lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 85 47, studierektor Magnus Granberg, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 84 36 och ämnesföreträdare Katarina Giritli Nygren, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 88 43.


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas

- meritförteckning
- redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering
- publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Se övriga instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-11-06.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Mittuniversitetet söker universitetslektor i kriminologi

Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskning... Visa mer
Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund.

Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi, statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusforskning (FGF) och DEMICOM.

Ämneskollegiet för kriminologi och sociologi är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. Inom enheten finns utbildning och forskning inom områden som våld och brottsprevention, risk och kris, arbete och organisation samt samhälle, makt och kritik. I ämnet kriminologi ges utbildning främst på grundnivå och forskningen är inriktad mot våld och brottsprevention.

Nu söker vi efter en lektor i kriminologi för tillsvidareanställning vid campus Sundsvall.

 

Arbetsuppgifter
Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå men också att delta i utveckling av kurser och program. Undervisningen bedrivs både på campus och på distans. I anställningen ingår kompetensutveckling och viss del fria forskningsmedel samt administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till enhetens utveckling och sammanhållning. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen.

 

Behörighet
Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447 samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/

Behörig att anställas som universitetslektor i kriminologi är den som har en doktorsexamen eller en relevant utländsk examen som bedöms likvärdig med en doktorsexamen inom kriminologi eller i motsvarande ämne samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap.4§). För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning om 15hp, avslutad inom 2 år efter påbörjad anställning (Mittuniversitetets anställningsordning).

 

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten (HF kap.4, 4§).

Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Pedagogisk skicklighet bedöms i första hand genom en bedömning av erfarenhet av undervisning och handledning samt kurs- och programansvar. Meriterande för tjänsten är erfarenhet av forskning och undervisning inom området vålds- och brottsprevention samt förtrogenhet med IT-baserat lärande liksom goda kunskaper i svenska och engelska.

 

Personliga egenskaper 
Då anställningen omfattar studentkontakt och samarbete med kollegor är god samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga viktigt.

 

Handläggning 
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/

 

Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.Anställningsort: Sundsvall

 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.


Information
Upplysningar lämnas av studierektor Magnus Granberg, mailto:[email protected] eller tfn: (+46)10-142 84 36 och/eller prefekt Pär Olausson, mailto:[email protected] eller tfn: (+46)10-142 85 47 och/eller proprefekt Elin Montelius, mailto:[email protected] tfn: (+46)10-142 81 88.

 

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas

- meritförteckning
- redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering
- publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Inskickade publikationer/skrifter ska vara på svenska eller engelska.

Se övriga instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-15.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Vikarierande universitetslektor i Historia

Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskning... Visa mer
Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av att undervisa på grundnivå i historia, på teori- och metodkurser, lärarutbildningskurser, breddkurser samt i förekommande fall uppsatshandledning.

Vissa kurser ges med distributionsform distans, vissa med distributionsform campus Sundsvall eller Östersund. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet.

Tjänstgöring under sommarterminen ingår, v. 23–33.

 

Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/. 

Behörig att anställas som universitetslektor i historia är den som har avlagt doktorsexamen i historia eller närliggande ämne (i första hand idéhistoria eller ekonomisk historia), genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 7,5 högskolepoäng samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§).

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket eftersom samtliga kurser och utbildningar är på svenska.

 

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Särskild vikt kommer att läggas vid relevant undervisningskompetens i förhållande till den undervisning som ska bedrivas.

Meriterande för anställningen är bred och omfattande:

- erfarenhet av att undervisa med olika distributionsformer, både på campus och distans.

- erfarenhet av att undervisa på teori/metod- och uppsatskurser.

- forsknings- och/eller undervisningsmeriter med inriktning mot ämnesdidaktik.

- forsknings- och/eller undervisningsmeriter med inriktning mot 1900-talshistoria.


Personliga egenskaper

Anställningen kräver en god samarbetsförmåga och visad flexibilitet i kontakten med kollegor och studenter.


Övriga bedömningsgrunder

Mittuniversitetet använder systemet Moodle som lärplattform i distansundervisning, varför dokumenterad erfarenhet av detta system är en fördel.


Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

 

Anställning och tillträde

Anställningen är ett vikariat på 80% av heltid under ordinarie lärares frånvaro, från och med 2023-12-15 eller enligt överenskommelse/ dock längst tom 2024-11-30.

?Anställningsort: Sundsvall


Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Pär Olausson (010-142 85 47, mailto:[email protected]), proprefekt, Glenn Svedin (010-1428247, mailto:[email protected]), ämnesstudierektor, Dorothée Goetze (010-142 88 20, mailto:[email protected]) eller ämnesföreträdare, Samuel Edquist (010-142 78 96, mailto:[email protected]).

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista. (se instruktioner till sökande https://miun.varbi.com/center/tool/position/675953/edit/tab:2/miun.se/huv/handlaggningsordningar).

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-11-29.  

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor förenad med anställning som specialistutbildad läkare

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdena dermatologi och venereologi, infektionsmedicin, ortopedi, handkirurgi, rehabiliteringsmedicin, radiologi, reumatologi och allmänmedicin inom utbildning på grun... Visa mer
Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdena dermatologi och venereologi, infektionsmedicin, ortopedi, handkirurgi, rehabiliteringsmedicin, radiologi, reumatologi och allmänmedicin inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid läkarprogrammet.

Undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden kan ingå, liksom undervisning inom allmänna kompetenser som ingår i en professionsutbildning. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå, inom dermatologi och venereologi, infektionsmedicin, ortopedi/handkirurgi, radiologi, reumatologi/rehabiliteringsmedicin eller allmänmedicin. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår. Ledning av personal och verksamhet ingår då lektorn förväntas leda egen forskargrupp. Ledning av personal och verksamhet inom undervisning i egenskap av studierektor/kurssamordnare (el dyl) kan ingå.

Anställningen är tillsvidare på heltid. Stationeringsort är Sundsvall, men arbete på annan ort förekommer. Anställningen kommer organisatoriskt att tillhöra en institution vid Medicinska fakulteten, vilken avgörs beroende på ämnestillhörighet.

Anställningen som universitetslektor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare i någon av specialiteterna dermatologi och venereologi, infektionsmedicin, ortopedi, radiologi, reumatologi eller allmänmedicin vid Region Västernorrland, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. 

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska komma i fråga, men förutsätts då erhålla denna förmåga inom två år från anställning.

Eftersom anställningen är förenad med anställning som specialistutbildad läkare är legitimation som läkare samt specialistbevis i dermatologi och venereologi, infektionsmedicin, ortopedi, radiologi, reumatologi eller allmänmedicin ett krav för att kunna anställas, och klinisk skicklighet är ett behörighetskrav. Därutöver krävs för att vara behörig nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska (enligt Socialstyrelsens definition).

Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.

Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om den sökande inte har detta vid ansökningstillfället, ska en pedagogisk utvecklingsplan upprättas så att kunskaperna kan tillägnas inom två år från anställning.

För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom något av ämnena dermatologi och venereologi, infektionsmedicin, ortopedi, handkirurgi, rehabiliteringsmedicin, radiologi, reumatologi eller allmänmedicin.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens i något av undervisningsämnena dermatologi och venereologi, infektionsmedicin, ortopedi, radiologi, reumatologi eller allmänmedicin.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla, dvs. pedagogisk och klinisk skicklighet. Därutöver bedöms vetenskaplig skicklighet, administrativ skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För att läsa mer om bedömningsgrunderna, läs annonsen i sin helhet på vår hemsida.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2023-10-31. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/medicinsk-fakultet/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Universitetslektor i omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående. Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbet... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Arbetsuppgifter

Vi söker dig som brinner för undervisning och forskning och som vill vara en del av vårt kollegium.

Hos oss är det korta beslutsvägar och inom kollegiet finns stor möjlighet att påverka. Vi är ett växande lärosäte som jobbar mycket med att göra utbildning och forskning möjlig för alla via såväl campusförlagd utbildning som via distansutbildning. Detta möjliggör flexibla arbetsförhållanden för medarbetare inom ämnet.

Universitetslektorer i omvårdnad är tillsammans med övriga lektorer ansvariga för utvecklingen av program och kurser på grund-, avancerad- samt forskarutbildningsnivå. Anställningen som universitetslektor omfattar undervisning, seminarieverksamhet, handledning och examination. I tjänsten ingår också att bidra till forskningsmiljön, att aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället samt att föra ut forskningsinformation. Den sökande förväntas även delta i övrigt pedagogiskt utvecklingsarbete.

Ämnets forskningsstrategi är fokuserat på tre huvudområden: personcentrerad vård, säker och evidensbaserad vård samt informatik och teamarbete.


Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/

Behörig att anställas som universitetslektor i omvårdnad är den som är legitimerad sjuksköterska och har avlagt doktorsexamen i omvårdnad eller motsvarande. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav.

 

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande är goda kunskaper inom ämnet omvårdnad samt specialistutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning mot distriktssköterska samt inriktning mot psykiatrisk vård. Önskvärt är också förmåga till pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, förmågan till ledarskap och förmåga att samverka med det omgivande samhället, nationellt och internationellt. En tydlig forskningslinje är meriterande.

 

Personliga egenskaper

De personliga egenskaper som krävs i befattningen är god samarbetsförmåga, flexibilitet, förmåga att strukturera och organisera högre utbildning, och kommunikationsförmåga.Övriga bedömningsgrunder

Det är meriterande att kunna hantera digitala program som Word, Power Point, Excel och aktuell lärplattform. Goda kunskaper i engelska språket är meriterande.Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

 

Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2023-11-01 eller enligt överenskommelse.? 

Anställningsort: Sundsvall


Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt?Mikael Nordenmark, mailto:[email protected] samt/eller proprefekt mailto:[email protected]  eller mailto:[email protected]


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering samt fullständig publikationslista.Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-11-24.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i Pediatrik, förenad

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet pediatrik inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Läkarprogrammet. Undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnes... Visa mer
Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet pediatrik inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Läkarprogrammet.

Undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden kan ingå, liksom undervisning inom allmänna kompetenser som ingår i en professionsutbildning. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå, inom pediatrik. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår. Ledning av personal och verksamhet ingår då lektorn förväntas leda egen forskargrupp. Ledning av personal och verksamhet inom undervisning i egenskap av kurssamordnare (el dyl) kan ingå.

Anställningen är tillsvidare på heltid. Stationeringsort är Sundsvall, men arbete på annan ort ingår

Anställningen som universitetslektor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare i barn- och ungdomsmedicin vid Region Västernorrland, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. 

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Eftersom anställningen är förenad med anställning som specialistutbildad läkare är legitimation som läkare samt specialistbevis i barn- och ungdomsmedicin krav för att kunna anställas, och klinisk skicklighet är ett behörighetskrav. Därutöver krävs för att vara behörig nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska (enligt Socialstyrelsens definition).

Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.

Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om den sökande inte har detta vid ansökningstillfället, ska en pedagogisk utvecklingsplan upprättas så att kunskaperna kan tillägnas inom två år från anställning.

För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom pediatrik.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens i undervisningsämnet pediatrik.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla, dvs. pedagogisk och klinisk skicklighet. Därutöver bedöms vetenskaplig skicklighet, administrativ skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (2), vetenskaplig skicklighet (1). Därutöver beaktas graden av administrativ skicklighet och klinisk skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet (sammantaget 1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Bedömningsgrunderna beskrivs närmare i dokumentet Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Dnr FS 1.1-247-19).

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i pediatrik. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination. 

Den sökande förväntas uppvisa viss pedagogisk verksamhet i en omfattning som motsvarar genomförd undervisning på minst 50 timmar.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i pediatrik. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annan institution än den institution där sökande disputerat, samt refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter. 

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m.  

Klinisk skicklighet visas genom aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterat god klinisk kompetens

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-08-13. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/medicinsk-fakultet/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Universitetslektor i folkhälsovetenskap

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående. Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbet... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna hör kursansvar, undervisning, handledning och examination av studenter främst inom ämnets kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Arbetet omfattar också medverkan i program- och ämnesutveckling samt utveckling av nätbaserade kurser. Vidare innebär arbetet aktivt deltagande vid institutionens utvecklingsarbete, administration, ämnets forskarmiljö samt ämnets arbete för lika villkor. Kurserna ges primärt som distansutbildning utan fysiska träffar, vilket innebär webbaserad kommunikation på Mittuniversitetets lärplattform. Resor mellan campusorterna kan förekomma.

Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordningsamt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/

Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i folkhälsovetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (https://www.miun.se/anstallningsordning).

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket eftersom samtliga kurser och utbildningar är på svenska.

Observera att om högskolepedagogisk utbildning saknas ska anställd universitetslektor inom två år från anställningstillfället ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 hp alternativt minst 10 veckors heltidsstudier.

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. De sökande ska bedömas utifrån pedagogisk skicklighet samt övriga ovannämnda behörighetskrav. Erfarenhet av distansundervisning är särskilt meriterande.

Erfarenhet av kursansvar, olika pedagogiska arbetsformer och undervisningserfarenhet i kurser på högskolenivå inom folkhälsovetenskap samt forskningsmetodik är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av handledning av studentuppsatser.

Då ämnet är mycket forskningsaktivt är det även meriterande om sökande sökt forskningsmedel de senaste fem åren och bedriver forskning inom något av ämnets tre prioriterade områden:  1. Barns och ungas hälsa, 2. Arbetsliv och hälsa, samt 3. Global hälsa

Personliga egenskaper

Inneha en god kommunikations- och samarbetsförmåga, ha god pedagogisk insikt samt kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund

Information

Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Mikael Nordenmark, mailto:[email protected] alt. tfn 010 – 142 85 15 eller ämnesföreträdare Katja Gillander Gådin, mailto:[email protected] alt. tfn 010 – 142 85 41.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk skicklighet och erfarenhet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-05-08.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor till Institutionen för Hälsovetenskaper

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående. Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbet... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Institutionen för hälsovetenskaper bedriver, inom ämnet omvårdnad, utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad.

Institutionen har utbildningsprogram för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och inom psykisk hälsa/ohälsa – med särskild komplicerad problematik samt flertalet fristående kurser.

Som universitetslektor i denna anställning blir du knuten till ämnet omvårdnad.

Arbetsuppgifter ?

Anställningen som universitetslektor omfattar undervisning, seminarieverksamhet, handledning och examination på grundnivå och avancerad nivå. Du förväntas även också att delta i pedagogiskt utvecklingsarbete inom ramen för anställningen. Kompetensutveckling och administration sker inom ramen för anställningen enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. I din roll blir du en del av ett positivt kollegium.

Specifikt kommer du att arbeta mycket med programmet för psykisk hälsa/ohälsa – särskild problematik.

Du förväntas utföra ditt arbete vid Campus Sundsvall.

Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/ .

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100 den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels avlagt doktorsexamen i omvårdnad eller medicinsk vetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen (se https://www.miun.se/anstallningsordning) 

För att vara kvalificerad för anställningen gäller även att den sökande ska ha avlagt examen i något av följande professionsyrken; leg. sjuksköterska / leg. fysioterapeut / leg. arbetsterapeut eller motsvarande.

Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande är goda kunskaper om och erfarenhet av arbete från arbete inom psykiatrisk vård liksom tidigare erfarenhet från undervisning och handledning på universitetsnivå. Genomgången högskolepedagogisk utbildning är meriterande.

Dina egenskaper  

För att trivas i rollen behöver du vara flexibel och kunna bestämma över din arbetstid då anställningen omfattar 20 % av heltid. 

Då det i tjänsten ingår mycket studentkontakt och samarbeten med kollegor är god samarbetsförmåga, social kompetens och god kommunikationsförmåga viktigt.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning

Anställning och tillträde


Särskild visstidsanställning med omfattning 20 % av heltid från och med 2023-05-01, eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2024-04-26.

Anställningsort: Sundsvall

Information

Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Ulla Näppä, tel. 010-142 86 65 mailto:[email protected] eller prefekt?Marie Häggström, mailto:[email protected] tel. 010-142 86 69

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-27.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Vikarierande universitetslektor i pediatrik

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet pediatrik inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Läkarprogrammet. Undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämne... Visa mer
Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Arbetsuppgifter


I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet pediatrik inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Läkarprogrammet.

Undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden kan ingå, liksom undervisning inom allmänna kompetenser som ingår i en professionsutbildning. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå, inom pediatrik. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår. Ledning av personal och verksamhet inom undervisning i egenskap av kurssamordnare (el dyl) kan ingå.

Anställningen är tidsbegränsad till 6 månader på heltid, tillträde enligt överenskommelse. Stationeringsort är Sundsvall, men arbete på annan ort kan förekomma.

Anställningen som universitetslektor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare i barn- och ungdomsmedicin vid Region Västernorrland, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. 

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Eftersom anställningen är förenad med anställning som specialistutbildad läkare i barn- och ungdomsmedicin är svensk läkarlegitimation samt specialistbevis i barn- och ungdomsmedicin krav för att kunna anställas, och klinisk skicklighet är ett behörighetskrav. Därutöver krävs för att vara behörig nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska (enligt Socialstyrelsens definition).

Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.

Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om den sökande inte har detta vid ansökningstillfället, ska en pedagogisk utvecklingsplan upprättas så att kunskaperna kan tillägnas inom två år från anställning.

För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom pediatrik.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens i undervisningsämnet pediatrik.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla, dvs. pedagogisk och klinisk skicklighet. Därutöver bedöms vetenskaplig skicklighet, administrativ skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (2), vetenskaplig skicklighet (1). Därutöver beaktas graden av administrativ skicklighet och klinisk skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet (sammantaget 1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna


Bedömningsgrunderna beskrivs närmare i dokumentet Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Dnr FS 1.1-247-19).

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i pediatrik. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination. 

Den sökande förväntas uppvisa viss pedagogisk verksamhet i en omfattning som motsvarar genomförd undervisning på minst 50 timmar.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i pediatrik. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annan institution än den institution där sökande disputerat, samt refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter. 

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m.  

Klinisk skicklighet visas genom aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterat god klinisk kompetens. 

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-04-26. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/medicinsk-fakultet/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Vikarierande universitetslektor i sociologi

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Enheten för sociol... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Enheten för sociologi och kriminologi är ortsövergripande och finns lokaliserad i Sundsvall och Östersund.

Inom enheten finns utbildning och forskning inom områden som våld och brottsprevention, risk och kris, arbete och organisation samt samhälle, makt och kritik. Delar av forskningen är knuten till de interdisciplinära forskningsmiljöerna Forum for genderstudies (FGV) och Risk and Crisis Research center (RCR). Inom sociologi bedrivs såväl forskning som utbildning på både campus Sjädtavallie/Sundsvall och campus Staare/Östersund. Sociologi har examensrätt på alla nivåer av den högre utbildningen, inklusive forskarutbildning. Merparten av forskningen inom ämnet bedrivs inom områdena genus, risk- och krisforskning, kritisk teori samt arbetsliv och organisering.  Inom kriminologi bedrivs forskning inom vålds och brottsprevention. En stor del av forskningen är organiserad inom de två forskningsenheterna Risk och krisforskningscentrum (www.miun.se/rcr) och Forum för genusvetenskap (http://www.miun.se/fgv). Till ämnet söker vi nu en universitetslektor i sociologi med kompetens relevant för enheten.

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna hör undervisning, handledning och examinering, i första hand inom utbildning på grundläggande nivå, möjligen även på avancerad nivå inom sociologiämnets magisterprogram. Undervisningen kommer att bedrivas vid Mittuniversitetets två campusorter inom ämnets utbildningsprogram Personal och arbetslivsprogrammet, Risk och krishanteringsprogrammet, Samhällsvetarprogrammet samt inom ämnets distansutbud. Undervisning i kriminologi kan också bli aktuellt. Till arbetsuppgifterna hör också egen forskning där den anställde har forskningstid och kompetensutvecklingstid till en omfattning av 20% i tjänsten. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av sociologiämnet. I anställningen ingår administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi eller närliggande ämne samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, Mittuniversitetets anställningsordning). För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning (https://www.miun.se/anstallningsordning).

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningarhttps://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen och sammanhållandet av ämnet.

Bedömningsgrunder

Lika stor vikt läggs vid pedagogiska och vetenskapliga meriter. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet av undervisning och forskning inom ämnets forsknings och utbildningsområden; risk och kris, arbetsliv och organisering, vålds och brottsprevention samt samhälle, makt och kritik är särskilt meriterande.

Information

Upplysningar kring ämnets utbildning kan lämnas av studierektor Magnus Granberg, mailto:[email protected] alt. tfn 010-142 84 36 och kring ämnets forskning av ämnesföreträdare Katarina Giritli Nygren, mailto:[email protected] alt. tfn 010-142 88 43. Uppgifter kring anställningen och institutionen lämnas av avdelningschef Pär Olausson, mailto:[email protected] alt. tfn 010-142 85 47 eller proprefekt Elin Montelius, mailto:[email protected] alt. 010-142 81 88.

Anställning och tillträde

Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat om 12 månader, på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Sundsvall eller Östersund

Lön: Månadslön, individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas

- meritförteckning
- redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering
- publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-05-21.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i arkiv- och informationsvetenskap

Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem. Arbetsuppgifter: Anställningen som universitetslektor i arkiv- och informationsvetenskap inkluderar undervisning på våra kurser på grund och avancerad nivå, samt vårt mastersp... Visa mer
Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.Arbetsuppgifter:
Anställningen som universitetslektor i arkiv- och informationsvetenskap inkluderar undervisning på våra kurser på grund och avancerad nivå, samt vårt mastersprogram i hållbar informationsförsörjning.

Undervisningen sker på distans och som lektor ska du aktivt delta i ämnets utveckling på grund och avancerad nivå. En lektorsanställning inkluderar också forskning och i tjänsten ingår att tillsammans med kollegor eller enskilt söka större forskningsanslag. Som lektor är du en viktig resurs för att ytterligare utveckla den forskning som bedrivs inom ämnet och som huvudsakligen fokuserar på arkiv- och informationsvetenskap och dess tillämpning i samhällets digitalisering. Viss del av ämnets forskning faller under Forum för Digitalisering. Forskarutbildning i ämnet arkiv- och informationsvetenskap sker som en inriktning i forskarutbildningsämnet informationssystem.

Behörighet:
Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf

Behörig är den som har en för anställningen relevant doktorsexamen och som har erfarenhet av både forskning och undervisning i ämnet.

Bedömningsgrunder:
Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla, leda, genomföra och utvärdera utbildning och forskning samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning, utbildning och utvecklingsarbete. God samarbetsförmåga, flexibilitet, social kompetens och kommunikationsförmåga är andra bedömningsgrunder. Vikt fästs också vid administrativ förmåga som t. ex. kursansvar samt förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift. Erfarenhet av distansundervisning är meriterande.

Personliga egenskaper:
Du bör trivas med att arbeta i grupp, men även uppskatta att arbeta enskilt under eget ansvar. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och har mycket god samarbetsförmåga. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet i verksamheten.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde: Tillsvidareanställning på heltid, tillträde enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Sundsvall
?
Information:
Närmare upplysningar lämnas av prefekt?Pernilla Ingelsson, mailto:[email protected] 010-1428308, samt ämnesföreträdare professor Erik Borglund, mailto:[email protected] eller 072-5818933

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig, pedagogisk verksamhet och övrig meritering, inkl. intyg över vetenskaplig, pedagogisk och annan meritering, fullständig publikationslista, högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-25.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Vikarierande universitetslektor i kriminologi

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Enheten för krimin... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Enheten för kriminologi och sociologi är ortsövergripande och finns lokaliserad i Sundsvall och Östersund.

Inom enheten finns utbildning och forskning inom områden som våld och brottsprevention, risk och kris, arbete och organisation samt samhälle, makt och kritik. Delar av forskningen är knuten till de interdisciplinära forskningsmiljöerna Forum for genderstudies (FGV) och Risk and Crisis Research center (RCR). I ämnet kriminologi ges utbildning främst på grundnivå och forskningen är inriktad mot våld och brottsprevention.

Arbetsuppgifter

Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå men också att delta i utveckling och utformandet av kurser. Undervisningen bedrivs både på campus och på distans. I anställningen ingår kompetensutveckling och forskning upp till 25 % samt administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till enhetens utveckling och sammanhållning. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har en doktorsexamen eller en relevant utländsk examen som bedöms likvärdig med en doktorsexamen. Sökande kan ha sin bakgrund inom kriminologi eller i motsvarande ämne. För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning (Mittuniversitetets anställningsordning).

Bedömningsgrunder

Lika stor vikt läggs vid pedagogiska och vetenskapliga meriter. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet av undervisning och forskning inom enhetens  forsknings och utbildningsområden är meriterande, särskilt inom området vålds och brottsprevention. Det är vidare önskvärt om den sökande har pedagogisk utbildning inom högre utbildning, eller har fått motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet på annat sätt (HF 4 kap 4§; https://www.miun.se/anstallningsordning Då anställningen omfattar studentkontakt är god samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga viktigt.

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde

Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat om 12 månader, på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Sundsvall eller Östersund

Lön: individuell lönesättning tillämpas

Upplysningar

Upplysningar lämnas av avdelningschef Pär Olausson, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 85 47, alt. tfn 010-142 85 47 eller proprefekt Elin Montelius, mailto:[email protected] alt. 010-142 81 88 eller studierektor Magnus Granberg, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 84 36.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas

- meritförteckning
- redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering
- publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-30.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i design

NDH satsar nu på att stärka Mittuniversitetets forskning inom designområdet och etablera design som ämne på forskarnivå vid lärosätet. Designämnena fotografi, grafisk design och industridesign vid Mittuniversitetet vilar på vetenskaplig grund. Fokus ligger på att använda designprocesser för att lösa utmaningar kopplade till hållbar utveckling av såväl samhälle som miljö. Vidare pågår ett utvecklingsarbete för programmet industridesign där vetenskaplig k... Visa mer
NDH satsar nu på att stärka Mittuniversitetets forskning inom designområdet och etablera design som ämne på forskarnivå vid lärosätet.

Designämnena fotografi, grafisk design och industridesign vid Mittuniversitetet vilar på vetenskaplig grund. Fokus ligger på att använda designprocesser för att lösa utmaningar kopplade till hållbar utveckling av såväl samhälle som miljö. Vidare pågår ett utvecklingsarbete för programmet industridesign där vetenskaplig kompetens behövs både inom ledning och undervisning.

 Arbetsuppgifter:
Tjänsten innebär att vara delaktig i att leda och driva institutionens gemensamma vetenskapliga och konstnärliga utvecklingsarbete med att etablera ämnet design på forskarnivå samt att delta i ledningen av utvecklingsarbetet av industridesign-programmet. Kursansvar, undervisning, handledning och examination, arbete med forskningsansökningar, ledning och deltagande i forskningsprojekt, samverkan med omgivande samhälle, administrativa uppgifter, liksom medverkan i institutionsgemensamma aktiviteter och pedagogiskt utvecklingsarbete ingår också i arbetsuppgifterna. 

Behörighet:
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För behörighet som universitetslektor krävs i normalfallet högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier, om detta saknas ska anställd universitetslektor uppnå detta inom två år från anställningstillfället. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf  

Bedömningsgrunder:
Erfarenhet av samverkan i forskning och utbildning samt undervisning på universitetsnivå samt god förmåga att uttrycka sig på svenska och/eller engelska, både muntligt och skriftligt är ett krav. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av undervisning, handledning och/eller examination från universitet och/eller högskola inom designområdet med inriktning mot grafisk design, industridesign eller närliggande område. Vidare är erfarenhet av projektarbete, att delta i och driva arbete med forskningsansökningar samt docentkompetens meriterande.

Personliga egenskaper:
Viktiga egenskaper är att den sökande är en ansvarstagande person som är lyhörd och som har lätt att samarbeta med andra. Den sökande behöver visa motivation att driva och utveckla både sina egna och andras kunskaper samt bidra till ämnet och institutionens utveckling. 

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde: Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Kontaktperson: Närmare upplysningar lämnas av proprefekt?Kristina Brink, mailto:[email protected], mobil nr: 070-521 13 36.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas personligt brev, meritförteckning styrkta (vidimerade) handlingar, såsom examina, yrkesmässig verksamhet och dokumentation av pedagogisk erfarenhet, intyg över vetenskaplig meritering samt pedagogisk meritering, fullständig publikationslista, samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-03-16.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektorer i pedagogik

Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller två ämnen, där det största ämnet är pedagogik och det andra är bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning. Vi söker nu två universitetslektorer i pedagogik. Arbetsuppgifter Anställningen som universitetsl... Visa mer
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller två ämnen, där det största ämnet är pedagogik och det andra är bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.Vi söker nu två universitetslektorer i pedagogik.

Arbetsuppgifter
Anställningen som universitetslektor i pedagogik inkluderar undervisning och forskning vid något av våra lärarutbildningsprogram, fristående kurser i pedagogik och/eller inom uppdragsutbildningen Rektorsprogrammet (RP) eller Samverkan för bästa skola (SBS). Undervisningen sker både på distans och på campus. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av ämnet. I anställningen ingår 40 procent utvecklingsmedel under de första två åren, kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. Utvecklingsprojektet inriktas mot lärarutbildningen, exempelvis digitalisering, skolledarskap, hållbarhet, betyg och bedömning mm med syfte att utveckla lärarutbildningens kvalitet.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, utbildningsvetenskap eller annat ämne med relevans för utlysningen samt visat pedagogisk skicklighet. (HF kap 4, § 4 och https://www.miun.se/anstallningsordning). För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning (https://www.miun.se/anstallningsordning). Den som anställs som universitetslektor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten, i termer av erfarenhet av undervisning inom pedagogik, som den vetenskapliga skickligheten.

Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla, leda, genomföra och utvärdera utbildning och forskning samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning, utbildning och utvecklingsarbete. God samarbetsförmåga, flexibilitet, social kompetens och kommunikationsförmåga är andra bedömningsgrunder. Vikt fästs också vid administrativ förmåga som t. ex. kursansvar samt förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift. Erfarenhet av distansundervisning är meriterande.

Personliga egenskaper
Du bör trivas med att arbeta i grupp, men även uppskatta att arbeta enskilt under eget ansvar. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och har mycket god samarbetsförmåga. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet i verksamheten.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde
Tillsvidareanställning?på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.  

Anställningsort: Sundsvall. 

Kontaktperson
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Marcia Håkansson Lindqvist, mailto:[email protected] 010-142 7849 och ämnesföreträdare Jimmy Jaldemark, mailto:[email protected] eller 010-142 8263. Se även institutionens hemsida https://www.miun.se/utv

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista, högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Till ansökan bifogas en projektplan (max 10 sidor) där det ska framgå vilka frågeställningar och syfte du har för ditt planerade utvecklingsprojekt samt ur vilket teoretiskt perspektiv och med vilken metodologi studien ska genomföras. Därutöver ska utvecklingsplanen innehålla en kortfattad forskningsöversikt. Utvecklingsplanen ska tydligt anknyta till något eller några av institutionens forskningsområden. Samtliga handlingar som åberopas ska vara skrivna på svenska/nordiska eller på engelska. Se övrigt instruktioner till sökande i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-03-06.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i Historia

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Arbetsuppgifter Ar... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att undervisa på grundnivå i historia, på teori- och metodkurser, lärarutbildningskurser, breddkurser samt i förekommande fall uppsatshandledning.

Vissa kurser ges med distributionsform distans, vissa med distributionsform campus Sundsvall. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet.

Tjänstgöring under sommarterminen ingår, v. 27-32. Semester kan förläggas i juni och/eller september.

Behörighet
Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/ .

Behörig att anställas som universitetslektor i historia är den som har avlagt doktorsexamen i historia eller närliggande ämne (i första hand idéhistoria eller ekonomisk historia), genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§).

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Särskild vikt kommer att läggas vid relevant undervisningskompetens i förhållande till den undervisning som ska bedrivas.

Meriterande för anställningen är:
- erfarenhet av att undervisa med olika distributionsformer, både på campus och distans.
- erfarenhet av att undervisa på teori/metod- och uppsatskurser.
- forsknings- och/eller undervisningsmeriter med inriktning mot ämnesdidaktik.
- forsknings- och/eller undervisningsmeriter med inriktning mot 1900-talshistoria.

Personliga egenskaper:
Anställningen kräver en god samarbetsförmåga och visad flexibilitet i kontakten med kollegor och studenter.

Övriga bedömningsgrunder:
Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket eftersom samtliga kurser och utbildningar är på svenska.

Mittuniversitetet använder systemet Moodle som lärplattform i distansundervisning, varför dokumenterad erfarenhet av detta system är en fördel.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställning, vikariat på 75% av heltid, i avvaktan på tillsättning av anställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse, dock längst tom 23-11-15.? 

Anställningsort: Sundsvall

Information:
Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Pär Olausson (010-142 85 47, mailto:[email protected]), proprefekt, Glenn Svedin (010-1428247, [email protected]), bitr. ämnesstudierektor, Erik Nydahl (010-142 81 69, mailto:[email protected]) eller ämnesföreträdare, Samuel Edquist (010-142 78 96, mailto:[email protected]).

Ansökan:
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista. (se instruktioner till sökande https://miun.varbi.com/center/tool/position/593242/edit/tab:2/miun.se/huv/handlaggningsordningar).Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-02-27.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Gästlektor i pedagogik

Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller två ämnen, där det största ämnet är pedagogik och det andra är bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning. Arbetsuppgifter För att Mittuniversitetet ska bli ledande inom forskningsfältet utbildningsledarskap... Visa mer
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller två ämnen, där det största ämnet är pedagogik och det andra är bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.Arbetsuppgifter
För att Mittuniversitetet ska bli ledande inom forskningsfältet utbildningsledarskap krävs en fortsatt samordning av befintlig forskning och resurser för ny, praxisnära forskning i nära samverkan med universitetets utbildningar.

En viktig del i arbetet för den som anställs kommer därmed bli att utveckla inom utbildningsledarskap. Arbetsuppgifterna ska bland annat bestå i att delta och vidareutveckla forskningsmiljön inom forskningsgruppen Utbildningsledarskap och Skolutveckling (ULS) genom att medverka i forskningsansökningar, delta i seminarier och aktivt bidra till forskning. Meriterande är att ha erfarenhet av forskning inom utbildningsledarskap och skolutveckling samt det nationella rektorsprogrammet och magister/mastersprogram i pedagogik.

Behörighet och bedömningsgrund
Behörig att anställas som gästlektor vid Mittuniversitetet är den som har en anställning vid ett annat lärosäte inom eller utanför Sverige och som innehar ett lektorat eller som bedöms ha motsvarande kompetens.

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordningsamt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/

Kompetens inom forskningsprojekt med inriktningen mot området utbildningsledarskap och skolutveckling, liksom erfarenhet att medverka i forskningsansökningar, driva och delta i seminarier och undervisningserfarenhet av det nationella rektorsprogrammet och magister- och masterprogram i pedagogik.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde
Anställningen omfattar 20% av heltid under 12 månader med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Marcia Håkansson Lindqvist, mailto:[email protected] eller 010-142 7849 och ämnesföreträdare Jimmy Jaldemark, mailto:[email protected] eller 010-142 82 88. Se även institutionens hemsida https://www.miun.se/utv

Ansökan
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-02-03.

 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Vikarierande universitetslektor i ortopedi

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap bedrivs forskning och utbildning inom ämnena anestesi och intensivvård, kirurgi, klinisk fysiologi, hand- och plastikkirurgi, ortopedi samt urologi och andrologi.

Vi söker nu en vikarierande universitetslektor i ortopedi förenad med anställning som specialistutbildad läkare vid Region Västernorrland. Här kan du läsa mer om oss: https://www.umu.se/institutionen-for-kirurgisk-och-perioperativ-vetenskap/

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet ortopedi inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid läkarprogrammet. Undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden kan ingå, liksom undervisning inom allmänna kompetenser som ingår i en professionsutbildning. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå, inom ortopedi. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår. 

Anställningen är tidsbegränsad 230101 - 230831 på heltid. Stationeringsort är Sundsvall, men arbete på annan ort kan förekomma.

Anställningen som universitetslektor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare i ortopedi vid Region Västernorrland, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. 

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. 

Eftersom anställningen är förenad med anställning som specialistutbildad läkare är legitimation som läkare samt specialistbevis i ortopedi krav för att kunna anställas, och klinisk skicklighet är ett behörighetskrav. Därutöver krävs för att vara behörig nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska (enligt Socialstyrelsens definition).

Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.

Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. 

För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom ortopedi.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens i undervisningsämnet ortopedi.

För information om bedömningsgrunder, läs annonsen i sin helhet på vår hemsida genom att klicka på Sök jobbet.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2022-11-22. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/medicinsk-fakultet/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Universitetslektor i industridesign

På institutionen för design är hållbarhet ett självklart fokus i både utbildning och den forskning som inriktas mot bland annat design för alla, visuell kommunikation och förpackningsdesign. För närvarande finns det två utbildningsprogram kopplade till institutionen – Grafisk design och Industridesign. Institutionen ger också distanskurser samt fristående kurser inom ämnet Fotografi. Arbetsuppgifter Delta i institutionens gemensamma vetenskapliga och ... Visa mer
På institutionen för design är hållbarhet ett självklart fokus i både utbildning och den forskning som inriktas mot bland annat design för alla, visuell kommunikation och förpackningsdesign. För närvarande finns det två utbildningsprogram kopplade till institutionen – Grafisk design och Industridesign. Institutionen ger också distanskurser samt fristående kurser inom ämnet Fotografi.Arbetsuppgifter
Delta i institutionens gemensamma vetenskapliga och konstnärliga utvecklingsarbete med att etablera ämnet design på forskarnivå samt delta i utvecklingsarbetet av industridesignprogrammet med särskilt fokus på programmets vetenskapliga examensarbete.

Kursansvar, undervisning (sker både på svenska och engelska), handledning och examination, samverkan med omgivande samhälle, administrativa uppgifter, liksom medverkan i institutionsgemensamma aktiviteter och pedagogiskt utvecklingsarbete ingår också i arbetsuppgifterna.

Behörighet och bedömningsgrund
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För behörighet som universitetslektor krävs i normalfallet högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckor heltidsstudier, om detta saknas ska anställd universitetslektor uppnå detta inom två år från anställningstillfället. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av andra behörighetsgrundande förhållande. Vidare gäller behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf .

Erfarenhet av samverkan i forskning och utbildning undervisning på universitetsnivå samt god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt är ett krav. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av undervisning, handledning och examination från universitet och/eller högskola inom designområdet. Kompetens inom frågor som rör normer, normkritik och normkreativitet kopplat till design är viktiga egenskaper för institutionens utvecklingsarbete.

Viktiga egenskaper är förmåga att utveckla forsknings- och utbildningsverksamhet, driva samverkansprocesser samt skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer inom ämnet industridesign men även med andra ämnen, med professionsutövare samt andra aktörer inom designområdet och med omkringliggande samhälle. Meriterande är att ha erfarenhet av att kunna ansöka om, organisera, leda och driva vetenskapliga forskningsprojekt. Extra meriterande är om dessa varit med inriktning mot designområdet eller närliggande områden inom design.

För att kunna arbeta som lektor förutsätts samverkan både inom och utanför universitetet. Därför lägger vi stor vikt vid att den sökande är en ansvarstagande person som är lyhörd och som har lätt att samarbeta med andra. Den sökande behöver visa motivation och driva att utveckla både sina egna och andras kunskaper samt vilja och intresse att bidra till ämnet och institutionens utveckling.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de tidigare som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Heltid, tills vidare. Tillträde enligt överenskommelse.

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt vid Institutionen för design,
Kristina Brink, tfn. 070-521 13 36, mail mailto:[email protected]

Ansökan
Till ansökan ska bifogas personligt brev, meritförteckning, redogörelse för dokumentad vetenskaplig- och pedagogisk verksamhet, inklusive styrkta (vidimerade) handlingar, som intygar över vetenskaplig- och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista, samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-01-09.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i engelska, inriktning språkvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Engelska har sin v... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Engelska har sin verksamhet främst vid Campus Sundsvall.

Ämnet har fristående kurser och kurser inom lärarutbildningarna samt ett magisterprogram. Forskning inom ämnet fokuserar dels på korpuslingvistik, särskilt inriktad på historisk språkvetenskap, samt tillämpad språkvetenskap och språkdidaktik; och dels på ekokritik, litteraturer ur ett socialt och/eller politiskt perspektiv, drama och performance teori samt självbiografi/livsberättelser.

Inför höstterminen 2022 söker vi en universitetslektor i engelska, inriktning språkvetenskap.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som lektor i engelska med inriktning mot språkvetenskap ingår nätbaserad och campus-undervisning med inriktning mot det språkvetenskapliga området såväl som i kurser inom lärarutbildningens olika utbildningsprogram.

Behörighet och bedömningsgrund
Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i engelsk språkvetenskap, som kan uppvisa såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet samt har goda kunskaper i svenska. Då arbetsuppgifterna inkluderar campus undervisning inom lärarutbildningsprogram är ämnesdidaktisk kompetens meriterande, särskilt för de lägre åldrarna. Dessutom ges en del av våra utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i form av nätbaserade distanskurser varför erfarenhet av nätbaserat lärande också är meriterande. Vidare är erfarenhet av forskning inom ämnets språkvetenskapliga forskningsprofil meriterande liksom forskning som anknyter mot lärarutbildningen.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Visstidsanställning 6 månader, heltid. Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse.

Information
Närmare upplysningar kring ämnets utbildningsverksamhet kan lämnas av studierektor Nicholas Sheppard, mailto:[email protected], tfn 010-142 81 01 och ämnesföreträdaren Charlotta Palmstierna Einarsson, mailto:[email protected], tfn 010-142 79 73. Upplysningar kring arbetsuppgifter och institutionen kan lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:[email protected], tfn 010-142 85 47.
Se även institutionens och ämnets hemsida https://www.miun.se/hsv.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-06-26.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i sociologi

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Gaskeuniversiteete... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie.

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution där sociologi tillsammans med genusvetenskap utgör en enhet. Inom sociologi bedrivs såväl forskning som utbildning på både campus Sjädtavallie/Sundsvall och campus Staare/Östersund. Sociologi har examensrätt på alla nivåer av den högre utbildningen, inklusive forskarutbildning. Merparten av forskningen inom ämnet bedrivs inom områdena genus, risk- och krisforskning, kritisk teori samt arbetsliv och organisering.   En stor del av forskningen är organiserad inom de två forskningsenheterna Risk och krisforskningscentrum (http://www.miun.se/rcr) och Forum för genusvetenskap (http://www.miun.se/fgv).

Till ämnet söker vi nu en universitetslektor i sociologi med kompetens inom områden som kritisk teori och intersektionella perspektiv med placeringsort Sjädtavallie/Sundsvall.

Arbetsuppgifter:
Till arbetsuppgifterna hör undervisning, handledning och examinering av studenter på grundläggande nivå och på avancerad nivå inom sociologiämnets magisterprogram. Till arbetsuppgifterna hör också egen forskning där den anställde har forskningstid och kompetensutvecklingstid i tjänsten. Undervisningen kommer företrädesvis att bedrivas inom ämnets magisterprogram och ämnets grund- och breddkurser, på campus och på distans. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av sociologiämnet. I anställningen ingår fria forskningsmedel, kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet:
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi eller närliggande ämne samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, Mittuniversitetets anställningsordning). För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning (Mittuniversitetets anställningsordning).

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/ .

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen och sammanhållandet av ämnet.

Bedömningsgrunder:
Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet av undervisning och handledning på magisternivå är särskilt meriterande. Erfarenhet av kvalitativ metod och forskning inom sociologi med inriktning kritisk teori och intersektionella perspektiv är ytterligare meriterande.

Upplysningar lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 85 47, studierektor Magnus Granberg, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 84 36 och ämnesföreträdare Katarina Giritli Nygren, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 88 43.

Anställning och tillträde:
Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat om tolv månader, på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Sundsvall

Lön: Månadslön, individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas

- meritförteckning
- redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering
- publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-11-20.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Biträdande lektor i kemiteknik, med inriktning mot fibermekanik

Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik. Vid forskningscentret FSCN finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Vi arbetar multidisciplinärt och utvecklar kunskap och teknologi som framför allt möjliggör resurseffektiva processer, ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Genom nära s... Visa mer
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.Vid forskningscentret FSCN finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik.

Vi arbetar multidisciplinärt och utvecklar kunskap och teknologi som framför allt möjliggör resurseffektiva processer, ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Genom nära samverkan med företag håller vi oss uppdaterade om marknadens behov och stöder kunskapsutvecklingen inom näringslivet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av forskning och undervisning, men även administration. Undervisning gäller kurser inom både kemiteknik, material­vetenskap och fysik och framförallt inom civilingenjörsutbildningarna i Teknisk Kemi och Energi och Miljö samt inom processoperatörsutbildningen. Även undervisning inom civilingenjörsutbildningarna i Teknisk Design och Teknisk Fysik kan ingå i arbetsuppgifterna. Forskning ska bedrivas inom kemiteknik med inriktning mot fibermekanik och fibermaterial. Forskningsarbetet kommer innehålla både experimentella delar och beräkningar/simuleringar. Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog.

Behörighet och bedömningsgrund
Behörig för anställningen är den som dels avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning, samt https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-bitradande-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf

Inom FSCN har nyligen forsknings­programmet NeoPulp startats, där ett viktigt mål är att utveckla ny analysmetodik för fibrer, fibermaterial och dess tillverknings­processer. Dokumenterad kunskap och intresse inom detta område, är därför meriterande och ger den sökande relevans inom ett av FSCN prioriterat forsknings­område. Särskilt meriterande är tidigare erfarenheter av experimentellt och teoretiskt arbete med dynamiska egenskaper hos vedfiberbaserade material. Vidare ses industriella kunskaper inom pappers- och massaindustrin som värdefulla, samt erfarenheter av att ha forskat utanför Sverige.

Avlagd kurs i högskolepedagogik är meriterande. Meriterande är också erfarenheter från undervisning inom kemiteknik, materialteknik och fysik inklusive examination, kursansvar och kursadministration. Även erfarenhet av administra­tiva verktyg, speciellt färdigheter i att använda digitala undervisnings- och examinationsformer är meriterande. Eftersom detta är en meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framförallt kvalitativt.

Vid urval bland sökanden kommer vetenskapliga och pedagogiska meriter samman­vägas. Särskild vikt kommer att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. De sökande kommer att bedömas utifrån utbildning, erfarenhet, relevans för forsknings- och utbildnings­område, motivation och samarbetsförmåga. Läs gärna mer om om NeoPulp och vår forskargrupp i fibermekanik på FSCNs hemsida http://www.miun.se/en/fscn.

Befordran till universitetslektor
En biträdande lektor har rätt att prövas för befordran till en anställning tills vidare som universitetslektor. Ansökan om befordran ska lämnas in senast sex månader innan anställningen som biträdande lektor upphör. Ett grundkrav för befordran är att sökanden ska uppnå de krav som gäller för anställning som universitetslektor enligt https://www.miun.se/anstallningsordning och enligt https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf. Särskilt gäller som utgångspunkt för bedömning vid befordran från biträdande lektor till universitetslektor, att den sökande ska ha upprätthållit en hög publiceringstakt samt ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om 15 hp alternativt 10 veckors heltidsstudier.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde
Anställningen omfattar 100% under fyra år. Tillträde 2022-09-01 eller efter överenskommelse.

Bestämmelser gällande anställning som biträdande lektor finns i Högskoleförordningen (1993:100), 4 kap. 12a§.

Information
Närmare upplysningar lämnas av rekryterande chef Madelen Olofsson, mailto:[email protected], ämnesföreträdare kemiteknik Magnus Norgren, mailto:[email protected]. Se även avdelningens hemsida https://www.miun.se/che/

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-06-08.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Biträdande lektor i teknisk fysik

Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik. Arbetsuppgifter Som biträdande universitetslektor kommer du stötta, initiera och bedriva forskning inom miljövänliga material för energilagring, såsom grafen, samt storskalig beläggning av elektroder med målet att utveckla material för energilagringsenhete... Visa mer
Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor kommer du stötta, initiera och bedriva forskning inom miljövänliga material för energilagring, såsom grafen, samt storskalig beläggning av elektroder med målet att utveckla material för energilagringsenheter såsom superkondensatorer och batterier.

Vidare ingår 20–30 % undervisning i fysik och teknisk fysik, främst inom våra civilingenjörsprogram men även inom det naturvetenskapliga basåret.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen i teknisk fysik eller har nått motsvarande kompetens normalt högst fem år före ansökningstidens utgång (för undantag se HF 4 kap 4 a §). Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordningoch i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-bitradande-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf

Bedömningsgrunder
Ett krav för anställningen är att du har erfarenhet av forskning inom det för tjänsten relevanta området. Meriterande är också erfarenhet av forskningsprojektledning samt att söka medel för forskningsfinansiering. Speciellt meriterande är erfarenheter från forskningsarbete inom grafen-exfoliering, inklusive modellering, och erfarenheter inom forskning på pappersbaserade superkondensatorer av grafen, storskalig beläggning av grafenelektroder eller grafen-kiselanoder för batteriapplikationer.

Dokumenterad erfarenhet från undervisning i fysik och teknisk fysik är meriterande, vilket också gäller erfarenhet av distansanpassning av undervisning. Högskolepedagogisk utbildning är även det meriterande.

Som person är du stabil, strukturerad, initiativtagande och har god helhetssyn. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Du har även god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska.

Befordran till universitetslektor
En biträdande lektor har rätt att prövas för befordran till en anställning tills vidare som universitetslektor. Ansökan om befordran ska lämnas in senast sex månader innan anställningen som biträdande lektor upphör. Ett grundkrav för befordran är att sökanden ska uppnå de krav som gäller för anställning som universitetslektor enligt Mittuniversitetets Anställningsordning och enligt Fakultetens anvisningar för anställning som universitetslektor. Särskilt gäller som utgångspunkt för bedömning vid befordran från biträdande lektor till universitetslektor, att den sökande ska ha upprätthållit en hög publiceringstakt samt ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om 15 hp alternativt 10 veckors heltidsstudier. 

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde
Anställningen omfattar 100% under 4 år from 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. Bestämmelser gällande anställning som biträdande lektor finns i Högskoleförordningen (1993:100), 4 kap. 12a§. ?  

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas? 

Kontaktperson: Närmare upplysningar lämnas av prefekt?Madelen Olofsson, mailto:[email protected] eller telefon 010-142 88 67 samt ämnesföreträdare i Teknisk fysik, Jonas Örtegren, mailto:[email protected] eller telefon 010-142 78 52. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/nat.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-04-28.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i sociologi

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Till ämnet söker v... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Till ämnet söker vi nu en universitetslektor i sociologi med kompetens inom områden som kritisk teori, genus och intersektionella perspektiv med placeringsort Sjädtavallie/Sundsvall.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå, liksom egen forskning där den anställde har fria forskningsmedel (15%) och kompetensutvecklingstid (5%) i tjänsten. Undervisningen kommer företrädesvis att bedrivas inom sociologins grund- och breddkurser inom distansutbildning och inom ramen för Samhällsvetarprogrammet. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av sociologiämnet. I anställningen ingår fria forskningsmedel, kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, Mittuniversitetets anställningsordning). För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning (https://www.miun.se/anstallningsordning).

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen och sammanhållandet av ämnet.

Bedömningsgrunder
Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet av undervisning och forskning inom sociologi med inriktning kritisk teori och intersektionella perspektiv är särskilt meriterande. Erfarenhet av undervisning och forskning av relevans för ämnets övriga inriktningar dvs. risk, kris och arbetsliv är också meriterande.  

Upplysningar
Närmare upplysningar om ämnets forskning kan lämnas av ämnesföreträdare Katarina Giritli Nygren, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 88 43 och om ämnets undervisning av studierektor Elin Montelius, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 81 88. Närmare upplysningar om anställning och om institutionen kan lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 85 47 och proprefekt Susanna Öhman, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 81 85.

Anställning och tillträde
Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat om sex månader, på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Sundsvall

Lön: Månadslön, individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas

- meritförteckning
- redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering
- publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-05-31.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i statsvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Ämnet statsvetensk... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Ämnet statsvetenskap vid Mittuniversitetet utgör en enhet inom institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV) och ger utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Ämnet är ortsövergripande och finns på universitetets båda campus i Sundsvall och Östersund.

Ämnets forskningsprofil är inriktad mot demokratins förändrade förutsättningar och dess effekter, med fokus på relationen mellan väljare och den parlamentariska arenan och på policyskapande, särskilt avseende den lokala nivån.  Läs mer om ämnets forskning: https://www.miun.se/Forskning/amnesforskning/statsvetenskap/

Merparten av ämnets undervisning ges inom ramen för Samhällsvetarprogrammet (Sundsvall), Förvaltningsjuridiska programmet (Östersund), Magisterprogrammet i statsvetenskap (båda orterna) och Ämneslärarutbildningen i samhällskunskap. Därutöver bedriver ämnet distansundervisning.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna för en lektor hör undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå liksom att bedriva egen forskning. Undervisningen kommer främst att bedrivas inom ramen för Samhällsvetarprogrammet. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet vilket kan innefatta olika administrativa uppdrag. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen samt delaktighet i ämnets och institutionens gemensamma ansvarstaganden. Ämnet finns på universitetets båda campusorter varför beredskap att i begränsad omfattning bedriva verksamhet även på den andra campusorten förutsätts.

I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. För lektorer ingår även viss egen forskningstid enligt ämnets budget, som beslutas kollegialt.

Behörighet
Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i HF 4 kap. 4§ och https://www.miun.se/anstallningsordning. Behörig för anställningen som universitetslektor i statsvetenskap är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller närliggande ämnen och visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. För högskolepedagogisk meritering hänvisas till https://www.miun.se/anstallningsordning.

Den som anställs som universitetslektor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd samt genom bedömning av sökandes plan. Erfarenheter av att erhålla externa forskningsmedel och att leda forskningsprojekt bedöms vara meriterade. Den sökande förväntas ha bedrivit forskning inom ramen för ämnets forskningsprofil.

Den pedagogiska skickligheten bedöms genom dokumentering av tidigare undervisningserfarenheter. Genomförd högskolepedagogisk utbildning samt erfarenheter av administrativa uppdrag bedöms vara meriterande.

Personliga egenskaper
Du som söker bör bara självständig och flexibel samt ha god samarbetsförmåga. Vara strukturerad, utvecklingsinriktad och analytisk.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde
Tillsvidareanställning? med en omfattning på 100% med tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktperson: Upplysningar om ämnets forskningsprofil kan lämnas av ämnesföreträdare Stefan Dahlberg, [email protected], tfn 010-142 81 98 och om ämnets undervisning av studierektor Sofie Blombäck, sofie.blomback@,miun.se , tel. 010-1428145.

Information om anställningen kan lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:[email protected], tfn 010-142 85 47 eller proprefekt Glenn Svedin, mailto:[email protected],  tel. 010-1428247.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. en beskrivning av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet som är av betydelse för anställningen, intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, referenser, fullständig publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. (se även https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/).

 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-06-10.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i sociologi

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Till ämnet söker v... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Till ämnet söker vi nu en universitetslektor i sociologi med kompetens inom områden som kritisk teori, genus och intersektionella perspektiv med placeringsort Sundsvall.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå, liksom egen forskning där den anställde har fria forskningsmedel i tjänsten. Undervisningen kommer företrädesvis att bedrivas inom sociologins grund- och breddkurser inom distansutbildning och inom ramen för Samhällsvetarprogrammet. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av sociologiämnet. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen samt delaktighet i ämnets och institutionens gemensamma ansvarstaganden. I anställningen ingår fria forskningsmedel, kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, Mittuniversitetets anställningsordning). För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning (https://www.miun.se/anstallningsordning).

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen och sammanhållandet av ämnet.

Bedömningsgrunder
Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet av undervisning och forskning inom sociologi med inriktning kritisk teori och intersektionella perspektiv är särskilt meriterande. Erfarenhet av undervisning och forskning av relevans för ämnets övriga inriktningar dvs. risk, kris och arbetsliv är också meriterande.  

Upplysningar: lämnas av avdelningschef Pär Olausson, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 85 47, studierektor Magnus Granberg, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 84 36 och ämnesföreträdare Katarina Giritli Nygren, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 88 43.

Anställning och tillträde: Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat i ett år, på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Sundsvall

Lön: Månadslön, individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas

- meritförteckning
- redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering
- publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-04-12.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i historia

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Historia har sin h... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Historia har sin huvudsakliga verksamhet på Campus Sundsvall.

I ämnet ges utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt på forskarnivå. Historia är en relativt stor ämnesmiljö med 14 tillsvidareanställda varav 3 professorer. Ämnet har idag 4 finansierade doktorander. Därtill kommer visstidsanställda i varierande grad utifrån behov. Personal finns på båda campusorter.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att undervisa på grundnivå i historia, bland annat på teori- och metodkurser, lärarutbildningskurser, breddkurser samt i förekommande fall uppsatshandledning. Vissa kurser ges med distributionsform distans, vissa med distributionsform campus Sundsvall. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet.

Tjänstgöring under sommarterminen ingår, v. 27-32. Semester kan förläggas i juni.

I anställningen ingår tid för egen forskning motsvarande 15 % av anställningsgraden.

Behörighet och bedömningsgrund
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i historia eller närliggande ämne (i första hand idéhistoria eller ekonomisk historia), genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordningsamt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket eftersom samtliga kurser och utbildningar är på svenska.

Meriterande för anställningen är:

- - erfarenhet av att undervisa med olika distributionsformer, både på campus och distans.
- - erfarenhet av att undervisa på teori/metod- och uppsatskurser.
- - forsknings- och/eller undervisningsmeriter med inriktning mot ämnesdidaktik.
- - forsknings- och/eller undervisningsmeriter med inriktning mot modern historia (1800/1900-tal).

Särskild vikt kommer att läggas vid relevant undervisningskompetens i förhållande till den undervisning som ska bedrivas.

Information: Närmare upplysningar om ämnets forskning kan lämnas av ämnesföreträdare, Samuel Edquist tfn. 010-142 78 96, smailto:[email protected], om ämnets utbildning av ämnesstudierektor, Erik Nydahl tfn. 010-142 81 69, mailto:[email protected] och om anställningen och institutionen av prefekt, Pär Olausson tfn. 010-142 85 47, mailto:[email protected] eller proprefekt Glenn Svedin, 010-142 82 47, mailto:[email protected].

Anställning och tillträde: Anställningen är ett vikariat på 100 % med tillträde 2022-05-01, eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2023-01-31.

 Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

 Handläggning:. Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista. (se instruktioner till sökande https://miun.varbi.com/center/tool/position/481368/edit/tab:2/miun.se/huv/handlaggningsordningar).

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-03-17.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i engelska, inriktning språkvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Engelska har sin v... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Engelska har sin verksamhet främst vid Campus Sundsvall.

Ämnet har fristående kurser och kurser inom lärarutbildningarna samt ett magisterprogram. Forskning inom ämnet fokuserar dels på korpuslingvistik, särskilt inriktad på historisk språkvetenskap, samt tillämpad språkvetenskap och språkdidaktik; och dels på ekokritik, litteraturer ur ett socialt och/eller politiskt perspektiv, drama och performance teori samt självbiografi/livsberättelser.

Inför vårterminen 2022 söker vi en universitetslektor i engelska, inriktning språkvetenskap.

 Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som lektor i engelska med inriktning mot språkvetenskap ingår nätbaserad och campus-undervisning med inriktning mot det språkvetenskapliga området såväl som i kurser inom lärarutbildningens olika utbildningsprogram.

Behörighet och bedömningsgrund
Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i engelsk språkvetenskap, som kan uppvisa såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet samt har goda kunskaper i svenska. Då arbetsuppgifterna inkluderar campus undervisning inom lärarutbildningsprogram är ämnesdidaktisk kompetens meriterande, särskilt för de lägre åldrarna. Dessutom ges en del av våra utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i form av nätbaserade distanskurser varför erfarenhet av nätbaserat lärande också är meriterande. Vidare är erfarenhet av forskning inom ämnets språkvetenskapliga forskningsprofil meriterande liksom forskning som anknyter mot lärarutbildningen.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/administration-stod-och-service/personal/anstalla-personal/handlaggningsordningar/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf.

Anställning och tillträde: Anställningen är tidsbegränsad under 3 månader på 100%. Tillträde 2022-04-01 eller enligt överenskommelse.

 Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar kring ämnets utbildningsverksamhet kan lämnas av studierektor Nicholas Sheppard, mailto:[email protected], tfn 010-142 81 01 och ämnesföreträdaren Charlotta Palmstierna Einarsson, mailto:[email protected], tfn 010-142 79 73. Upplysningar kring arbetsuppgifter och institutionen kan lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:[email protected], tfn 010-142 85 47. Se även institutionens och ämnets hemsida https://www.miun.se/hsv.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-03-18.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i ämnesdidaktik, mot matematik, naturvetenskap, teknik

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området. Arbetsuppgifter - Undervisning på och utveckling av campus- och internetbaserade kurser på grund- och avancerad nivå inom lärarutbildningar. - Arbete med regional skolsamverkan och fortbildning av lärare kan ingå. - Undervisning på forskarnivå samt handledning av doktorander kan ingå. - ... Visa mer
Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området.Arbetsuppgifter

- Undervisning på och utveckling av campus- och internetbaserade kurser på grund- och avancerad nivå inom lärarutbildningar.

- Arbete med regional skolsamverkan och fortbildning av lärare kan ingå.
- Undervisning på forskarnivå samt handledning av doktorander kan ingå.
- Ämnesdidaktisk forskning, som bedrivs såväl självständigt som i samverkan med institutionens övriga forskare i ämnesdidaktik, och som inkluderar såväl arbete med specifika forskningsprojekt som arbete med forskningsansökningar. Under de två första åren garanteras 30 % forskningstid. Därefter bedrivs forskning baserat på tilldelade interna medel och erhållna externa medel.
- Medverkan i institutionens och universitetets interna arbete, särskilt avseende utvecklingen av ämnet och dess interaktion med övriga delar av lärarutbildningen.

Behörighet och bedömningsgrund
Behörig till anställningen är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande bör ha högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier. Om det saknas förväntas sådan utbildning genomgås inom två år från anställningstillfället.

Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning och i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf.

Pedagogisk och vetenskaplig skicklighet utgör tillsammans de främsta bedömningsgrunderna och lika stor omsorg ägnas åt prövning av dessa. Vidare ska beaktas graden av administrativ skicklighet, skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Huvudkriterierna för bedömning av pedagogisk skicklighet är pedagogisk erfarenhet, förmåga att uppfylla den pedagogiska rollen och förmåga till pedagogisk förnyelse. För denna anställning ska pedagogisk skicklighet i första hand avse ämnesdidaktik, inriktat mot matematik, naturvetenskap eller teknik, och i andra hand annan utbildningsvetenskap eller matematik/naturvetenskap/teknik.

Följande erfarenheter är särskilt meriterande:

- Undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom lärarutbildning.
- Högskolepedagogiskt utvecklingsarbete.
- Förmedling av forskningsinformation och populärvetenskap till studenter, verksamma lärare och allmänheten.

Vetenskaplig skicklighet ska för denna anställning i första hand avse ämnesdidaktik i matematik, naturvetenskap eller teknik, och i andra hand annan utbildningsvetenskap. Graden av vetenskaplig skicklighet ska bedömas utifrån kvantitet och kvalitet i vetenskapliga arbeten som finns i publikationer som tillämpar referentgranskning (peer review). Vidare bedöms också förmågan att attrahera forskningsmedel i öppen konkurrens, samt att såväl självständigt som i samverkan planera, genomföra och publicera forskningsprojekt.

Undervisning och samverkan sker i huvudsak på svenska och den som anställs förväntas även deltaga i internationell forskningsverksamhet, varför goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav.

Inom denna anställning kommer du att jobba tillsammans med personer som har olika kunskaper och perspektiv, såväl inom vår organisation som med externa samarbetspartners. Det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga och trivs med varierande arbetssätt, samtidigt som du även måste kunna jobba självständigt och ta egna initiativ.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Tomas Nilson, tel. 010 142 85 22, mailto:[email protected] och ämnesföreträdare Magnus Österholm, mailto:[email protected]. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/mod.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-03-11. 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Biträdande lektor datateknik, mot distribuerade system och nätverkssäkerhet

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi. Arbetsuppgifter Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate http://www. miun.se/stc) söker en biträdande lektor inom området distribuerade system med fokus på säkra, intelligenta och storskaliga distribuerade system ... Visa mer
Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Arbetsuppgifter
Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate http://www.

miun.se/stc) söker en biträdande lektor inom området distribuerade system med fokus på säkra, intelligenta och storskaliga distribuerade system och datornätverk, inkluderande kombinationer av cloud, fog, edge, mist och Multi-Access Edge Computing (MEC).

Vi söker därför en kandidat med kunskap och erfarenhet inom storskaliga distribuerade system, särskilt inom områden relaterade till IIoT och nätverkssäkerhet. Du kommer att ingå i forskargruppen för kommunikationssystem och nätverk som består av 20 forskare, ledda av prof. Mikael Gidlund och prof. Tingting Zhang. Inom detta område förväntas du vara:

- - Aktivt engagerad i din egen forskning och utveckla en tydlig forskningslinje via  självständiga forskningsprojekt.
- - Aktivt bidra till utbildning på alla nivåer.
- - Handleda doktorander och mastersstudenter.
- - Ansöka om externa forskningsmedel.
- - Delta i fakultets- och universitetsövergripande åtaganden.
- - Delta i internationella samarbeten på hög akademisk nivå.
- - Samarbeta med andra forskargrupper, inom och utom universitetet.

Du kommer även ha en framträdande roll och kunna leda institutionens utbildning inom områden som distribuerade system, nätverkssäkerhet och TCP/IP nätverk.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att vara behörig till anställningen krävs doktorsexamen inom datateknik, datavetenskap eller motsvarande. Avhandlingsområdet och/eller eventuell senare forskning ska ha varit inriktad mot storskaliga distribuerade system, cloud, fog, edge, mist computing eller liknande forskning på nätverksnivån och uppåt. Du förväntas därför även ha gedigen kunskap inom IoT protokoll såsom CoAP, MQTT, OPC-UA, samt nätverkssäkerhet, dokumenterad genom publikationer eller bedriven undervisning. Meriterande är kunskap inom tekniker som Software Defined Networks (SDN), Network Function Virtualization (NFV) och Artificial Intelligence (AI)/Machine Learning (ML) för nätverkslösningar.

Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning och i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-bitradande-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf.

Du ska ha en god publiceringshistorik, inkluderande några välrenommerade internationella konferenser och journaler. Inom åtminstone två av följande prioriterade områden:

- - Distribuerade system
- - Nätverkssäkerhet
- - SDN och NFV
- - MEC, Cloud-, fog- och mist-computing

Du ska ha erfarenhet av undervisning på universitetsnivå och högskolepedagogisk utbildning är det meriterande. Forskningen bedrivs i en internationell omgivning och det krävs därför goda färdigheter i att presentera och diskutera forskningsresultat på engelska, såväl skriftligt som muntligt. Kunskaper i svenska är meriterande.

Vi söker motiverade kandidaters som både kan arbeta självständigt och samarbeta med andra forskare och doktorander. Erfarenhet från att söka och arbeta inom externfinansierade forskningsprojekt är meriterande. Erfarenhet som postdoktor och från forskarutbyten vid andra lärosäten än där du disputerade är också meriterande.

Befordran till universitetslektor
En biträdande lektor har rätt att prövas för befordran till en anställning tills vidare som universitetslektor. Ansökan om befordran ska lämnas in senast sex månader innan anställningen som biträdande lektor upphör. Ett grundkrav för befordran är att sökanden ska uppnå de krav som gäller för anställning som universitetslektor enligt ttps://www.miun.se/anstallningsordning och enligt Fakultetens anvisningar för anställning som universitetslektor. Särskilt gäller som utgångspunkt för bedömning vid befordran från biträdande lektor till universitetslektor, att den sökande ska ha upprätthållit en hög publiceringstakt samt ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om 15 hp alternativt 10 veckors heltidsstudier.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde
Visstidsanställning på heltid under fyra år med start enligt överenskommelse.

Bestämmelser gällande anställning som biträdande lektor finns i https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100, 4 kap. 12a§. 

Anställningsort: Sundsvall

?Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Kontaktperson
Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Mikael Gidlund, e-post: mailto:[email protected], och prefekt Patrik Österberg, e-post: mailto:[email protected], tel: 010-142 86 14.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektorer i medicinsk vetenskap, omvårdnad eller hälsovetenskap

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående. Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbet... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Institutionen för hälsovetenskaper bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom bl.

a. omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och medarbetare inom psykiatrisk omvårdnad vid särskild problematik.

Som universitetslektor i medicinsk vetenskap vid institutionen blir du ämnesmässigt knuten till omvårdnad och hjälpämnet medicinsk vetenskap. Vi erbjuder utbildningsprogram på grundnivå till sjuksköterska och programmet för psykisk hälsa/ohälsa – särskilt komplicerad problematik. Utbildning erbjuds även inom tre specialistsjuksköterskeprogram; inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning mot distriktssköterska samt inriktning mot psykiatrisk vård. Institutionen erbjuder även magister- och masterprogram i omvårdnad med möjlighet till magister- och masterexamen samt forskarutbildning inom ämnet omvårdnad. Förutom program erbjuds även ett antal fristående kurser.

Vi söker dig som brinner för undervisning och forskning och som vill vara en del av vårt kollegium. Vi är ett växande lärosäte som jobbar mycket med att göra utbildning och forskning möjlig för alla via campusförlagd utbildning och via distansutbildning. Hos oss är det korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka och vi är även väldigt positiva till att delvis arbeta på distans.

Arbetsuppgifter
Universitetslektor i medicinsk vetenskap är tillsammans med övriga disputerade ansvarig för utvecklingen av ämnet på grund- och avancerad nivå. Anställningen som universitetslektor omfattar undervisning, seminarieverksamhet, handledning och examination i både programmet för psykisk hälsa/ohälsa – särskilt komplicerad problematik och sjuksköterskeutbildningarna på grund- och avancerad nivå. Den sökande förväntas även delta i övrigt pedagogiskt utvecklingsarbete. Kompetensutveckling och administration sker inom ramen för anställningen enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet och bedömningsgrund
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt HF 4 kap. 4§ https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100 den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels avlagt doktorsexamen i medicinsk vetenskap, omvårdnad, hälsovetenskap eller motsvarande, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen, se https://www.miun.se/anstallningsordning. För att vara kvalificerad för anställningen gäller även att den sökande ska kunna undervisa på svenska. Meriterande är erfarenhet av forskning och undervisning inom egenvård/empowerment, pedagogik/vårdpedagogik och vana från klinisk verksamhet.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden (HF 4 kap 4§, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100 ).

Den som ska anställas som universitetslektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning och https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf .

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde: Visstidsanställning, 20 % av heltid under 12 månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Marie Häggström, mailto:[email protected] tel. 010-142 86 69 och proprefekt Ulla Näppä, mailto:[email protected] tel. 010-142 84 23.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering samt fullständig publikationslista.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-03-06.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i ämnesdidaktik, mot matematik, naturvetenskap, teknik

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området. Arbetsuppgifter - Undervisning på och utveckling av campus- och internetbaserade kurser på grund- och avancerad nivå inom lärarutbildningar. - Arbete med regional skolsamverkan och fortbildning av lärare kan ingå. - Undervisning på forskarnivå samt handledning av doktorander kan ingå. - ... Visa mer
Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området.Arbetsuppgifter

- Undervisning på och utveckling av campus- och internetbaserade kurser på grund- och avancerad nivå inom lärarutbildningar.

- Arbete med regional skolsamverkan och fortbildning av lärare kan ingå.
- Undervisning på forskarnivå samt handledning av doktorander kan ingå.
- Ämnesdidaktisk forskning, som bedrivs såväl självständigt som i samverkan med institutionens övriga forskare i ämnesdidaktik, och som inkluderar såväl arbete med specifika forskningsprojekt som arbete med forskningsansökningar. Under de två första åren garanteras 30 % forskningstid. Därefter bedrivs forskning baserat på tilldelade interna medel och erhållna externa medel.
- Medverkan i institutionens och universitetets interna arbete, särskilt avseende utvecklingen av ämnet och dess interaktion med övriga delar av lärarutbildningen.

Behörighet och bedömningsgrund
Behörig till anställningen är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande bör ha högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier. Om det saknas förväntas sådan utbildning genomgås inom två år från anställningstillfället.

Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning och i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf.

Pedagogisk och vetenskaplig skicklighet utgör tillsammans de främsta bedömningsgrunderna och lika stor omsorg ägnas åt prövning av dessa. Vidare ska beaktas graden av administrativ skicklighet, skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Huvudkriterierna för bedömning av pedagogisk skicklighet är pedagogisk erfarenhet, förmåga att uppfylla den pedagogiska rollen och förmåga till pedagogisk förnyelse. För denna anställning ska pedagogisk skicklighet i första hand avse ämnesdidaktik, inriktat mot matematik, naturvetenskap eller teknik, och i andra hand annan utbildningsvetenskap eller matematik/naturvetenskap/teknik.

Följande erfarenheter är särskilt meriterande:

- Undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom lärarutbildning.
- Högskolepedagogiskt utvecklingsarbete.
- Förmedling av forskningsinformation och populärvetenskap till studenter, verksamma lärare och allmänheten.

Vetenskaplig skicklighet ska för denna anställning i första hand avse ämnesdidaktik i matematik, naturvetenskap eller teknik, och i andra hand annan utbildningsvetenskap. Graden av vetenskaplig skicklighet ska bedömas utifrån kvantitet och kvalitet i vetenskapliga arbeten som finns i publikationer som tillämpar referentgranskning (peer review). Vidare bedöms också förmågan att attrahera forskningsmedel i öppen konkurrens, samt att såväl självständigt som i samverkan planera, genomföra och publicera forskningsprojekt.

Undervisning och samverkan sker i huvudsak på svenska och den som anställs förväntas även deltaga i internationell forskningsverksamhet, varför goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav.

Inom denna anställning kommer du att jobba tillsammans med personer som har olika kunskaper och perspektiv, såväl inom vår organisation som med externa samarbetspartners. Det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga och trivs med varierande arbetssätt, samtidigt som du även måste kunna jobba självständigt och ta egna initiativ.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Tomas Nilson, tel. 010 142 85 22, mailto:[email protected] och ämnesföreträdare Magnus Österholm, mailto:[email protected]. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/mod.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-03-11. 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i sociologi

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Gaskeuniversiteete... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie.

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution där sociologi tillsammans med genusvetenskap utgör en enhet. Inom sociologi bedrivs såväl forskning som utbildning på både campus Sjädtavallie/Sundsvall och campus Staare/Östersund. Sociologi har examensrätt på alla nivåer av den högre utbildningen, inklusive forskarutbildning. Merparten av forskningen inom ämnet bedrivs inom områdena genus, risk- och krisforskning, kritisk teori samt arbetsliv och organisering. En stor del av forskningen är organiserad inom de två forskningsenheterna Risk och krisforskningscentrum (http://www.miun.se/rcr) och Forum för genusvetenskap (http://www.miun.se/fgv).

Till ämnet söker vi nu en universitetslektor i sociologi med kompetens inom områden som kritisk teori, genus och intersektionella perspektiv med placeringsort Sjädtavallie/Sundsvall.

Arbetsuppgifter:
Till arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå, liksom egen forskning och ansökning om forskningsmedel. Undervisningen kommer företrädesvis att bedrivas inom sociologins grund- och breddkurser inom ramen för Samhällsvetarprogrammet samt fristående kurser inklusive sommarkurser. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av sociologiämnet. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet:
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi, genomgått högskolepedagogisk utbildning samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. (HF kap 4, § 4).

Den som ska anställas som lektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, (https://www.miun.se/anstallningsordning

https://www.miun.se/anstallningsordning, https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/) . 

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Bedömningsgrunder:
Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet av undervisning och forskning inom sociologi med inriktning genus, kritisk teori och/eller intersektionella perspektiv är ett krav.  Erfarenhet av undervisning i såväl kvalitativ som kvantitativ metod samt forskning av relevans för ämnets övriga inriktning dvs. risk, kris och arbetsliv är meriterande.  

Upplysningar om ämnets forskningsprofil kan lämnas av lämnas av ämnesföreträdare Katarina Giritli-Nygren, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 88 43 och om ämnets utbildningsprofil av studierektor Elin Montelius, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 81 88. Information om instititutionen och om anställningen kan lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 85 47 eller proprefekt Susanna Öhman, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 81 85,.

Anställning och tillträde: Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat i tio månader, på heltid. Tillträde snarast, enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Sundsvall

Lön: Månadslön, individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Ansökan:

Till ansökan ska bifogas

- meritförteckning
- redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering
- publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-02-21.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Gästlektor i pedagogik

Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning. Arbetsuppgifter: För att Mittuniversitetet ska bli ledande inom forskningsfä... Visa mer
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.Arbetsuppgifter:
För att Mittuniversitetet ska bli ledande inom forskningsfältet utbildningsledarskap krävs en fortsatt samordning av befintlig forskning och resurser för ny, praxisnära forskning i nära samverkan med universitetets utbildningar.

En viktig del i arbetet för den som anställs kommer därmed bli att utveckla inom utbildningsledarskap.

Arbetsuppgifterna ska bland annat bestå i att delta och vidareutveckla forskningsmiljön inom forskningsgruppen Utbildningsledarskap och Skolutveckling (ULS) genom att medverka i forskningsansökningar, delta i seminarier och aktivt bidra till forskning. Meriterande är att ha erfarenhet av forskning inom utbildningsledarskap och skolutveckling samt det nationella rektorsprogrammet och magister/mastersprogram i pedagogik. 

Behörighet och bedömningsgrund:
Behörig att anställas som gästlektor vid Mittuniversitetet är den som har en anställning vid ett annat lärosäte inom eller utanför Sverige och som innehar ett lektorat eller som bedöms ha motsvarande kompetens.

Kompetens inom forskningsprojekt med inriktningen mot området utbildningsledarskap och skolutveckling, liksom erfarenhet att medverka i forskningsansökningar, driva och delta i seminarier och undervisningserfarenhet av det nationella rektorsprogrammet och magister- och masterprogram i pedagogik.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde: Visstidsanställningen med omfattning 20% av heltid under 12 månader. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Marcia Håkansson Lindqvist, mailto:[email protected] eller 010-142 7849 och ämnesföreträdare Jimmy Jaldemark, mailto:[email protected] eller 010-142 82 88. Se även institutionens hemsida https://www.miun.se/utv

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-02-25.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i sociologi

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Gaskeuniversiteete... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie.

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution där sociologi tillsammans med genusvetenskap utgör en enhet. Inom sociologi bedrivs såväl forskning som utbildning på både campus Sjädtavallie/Sundsvall och campus Staare/Östersund. Sociologi har examensrätt på alla nivåer av den högre utbildningen, inklusive forskarutbildning. Merparten av forskningen inom ämnet bedrivs inom områdena genus, risk- och krisforskning, kritisk teori samt arbetsliv och organisering.   En stor del av forskningen är organiserad inom de två forskningsenheterna Risk och krisforskningscentrum (http://www.miun.se/rcr) och Forum för genusvetenskap (http://www.miun.se/fgv).

Till ämnet söker vi nu en universitetslektor i sociologi med kompetens inom områden som kritisk teori, genus och intersektionella perspektiv med placeringsort Sjädtavallie/Sundsvall.

Arbetsuppgifter:
Till arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå, liksom egen forskning och ansökning om forskningsmedel. Undervisningen kommer företrädesvis att bedrivas inom sociologins grund- och breddkurser inom ramen för Samhällsvetarprogrammet samt fristående kurser inklusive sommarkurser. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av sociologiämnet. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet:
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, Mittuniversitetets anställningsordning). Erfarenhet av undervisning och forskning inom sociologi med inriktning genus, kritisk teori och/eller intersektionella perspektiv är ett krav. För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning (https://www.miun.se/anstallningsordning).

Den som ska anställas som universitetslektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/administration-stod-och-service/personal/anstalla-personal/handlaggningsordningar/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf.

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Bedömningsgrunder:
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. (HF kap 4, § 4).

Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet av undervisning i såväl kvalitativ som kvantitativ metod samt forskning av relevans för ämnets övriga inriktning dvs. risk, kris och arbetsliv är meriterande.  Likaså utgör erfarenhet av distansbaserad undervisning en merit.

Personliga egenskaper:
Vi ser att du har god förmåga att ta egna initiativ, kan arbeta självständigt och har god samarbetsförmåga. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde: Tillsvidareanställning?. Tillträde snarast, enligt överenskommelse. 

Omfattning: 100% 

Anställningsort: Sundsvall? 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas? 

Kontaktperson:
Närmare upplysningar om ämnets forskning kan lämnas av ämnesföreträdare Katarina Giritli Nygren mailto:[email protected] eller tfn 010-142 88 43 och om ämnets undervisning av studierektor Elin Montelius mailto:[email protected] eller tfn 010-142 81 88. Närmare upplysningar om anställning och om institutionen kan lämnas av prefekt mailto:[email protected] eller tfn 010-142 85 47 och proprefekt Susanna Öhman, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 81 85

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas (se instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar).

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-02-28.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i elektronik inom maskinlärande mätsystem

Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc). Arbetsuppgifter: Maskininlärning och artificiell intelligens har snabbt blivit en drivande kraft som utvecklar det mättekniska området. I maskinl... Visa mer
Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).Arbetsuppgifter:
Maskininlärning och artificiell intelligens har snabbt blivit en drivande kraft som utvecklar det mättekniska området.

I maskinlärande mätsystem utvecklas de prediktiva maskinlärningsmodellerna i samverkan med utveckling av mätsystemet, vilket kräver en förståelse och kunskap om båda dessa ämnesområden. Vid forskningscentret STC på Mittuniversitetet så samarbetar ett flertal forskargrupper med forskning och utveckling inom ”Nästa-generations-mätsystem”.

För att möta den snabba utvecklingen inom detta framtidsområde så ser vi ett behov av att ytterligare expandera vår kompetens med en entusiastisk och innovativ medarbetare.

I arbetsuppgifter som lektor ingår att vara en del i den strategiska utvecklingen av forskning och utbildning inom nästa-generations-mätsystem vid STC. I tjänsten ingår ansvar för undervisning och handledning på samtliga utbildningsnivåer, liksom egen forskning, planering, ansökningar om forskningsmedel samt medverkan och ledning av forskningsprojekt. I arbetsuppgifterna ingår även att informera om forskning och att samverka med det omgivande samhället. Uppdrag av administrativ art, inklusive ledningsuppdrag kan också förekomma. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning aktivt bidra till utvecklingen av ämnet. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen samt delaktighet i institutionens gemensamma ansvarstaganden.

Behörighet och bedömningsgrund:
För att vara behörig till anställningen krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom elektronik/elektroteknik eller angränsande ämnesområde, högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper (för undantag se Mittuniversitetets Anställningsordning, länk nedan) samt visad pedagogisk skicklighet. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf.

Bland dina meriter krävs att din avhandling och/eller senare forskning har en inriktning mot mättekniska tillämpningar. Arbetet ska ha beaktat relationen mellan utvecklingen av maskinlärande principer och mätsystemet.

Utöver ovan nämnda behörighetskrav och bedömningsgrunder så gäller att den sökande ska:

- - genom flerårig erfarenhet av undervisning och forskning visat på en bred kompetens i ämnet Elektroteknik med inriktning mot mätteknik.
- - inneha dokumenterad erfarenhet av att leda forskningsprojekt.
- - inneha dokumenterad erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsmedel.
- - kunna obehindrat kommunicera på engelska i både tal och skrift.
- - visat administrativ skicklighet.

Ytterligare meriter som beaktas är:

- - Tidigare erfarenhet av att handledning av forskarstuderande.
- - Yrkeserfarenhet inom mätteknikområdet.
- - Förmåga att kommunicera på Svenska

Forskningsmeriter bedöms utifrån omfattning och kvalitet hos publicerade artiklar.

Erfarenhet av undervisning bedöms utifrån pedagogiska meriter och undervisningserfarenheter (beskriv din roll i undervisningen).

För att kunna arbeta som lektor förutsätts samverkan både inom och utanför universitetet. Därför lägger vi stor vikt vid att den sökande är en ansvarstagande person som är lyhörd och som är lätt att samarbetet. Den sökande behöver visa en motivation och ett driv att utveckla både sina egna och andras kunskaper samt vilja och intresse att bidra till ämnets utveckling. Personliga egenskaper bedöms huvudsakligen från referenser och intervju med den sökande.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Kontaktuppgifter till minst två referenser som har god kännedom dig som person och dina meriter.  

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Claes Mattsson, telefon, +46 (0)10 142 84 98, mailto:[email protected] , professor Bengt Oelmann [email protected] och professor Mattias O´Nils mailto:[email protected]. Se även STCs hemsida http://www.miun.se/stc.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-02-28.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor vid institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder tre grundutbildningsprogram inom ämnena medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik och ett projektbaserat masterprogram i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Inom institutionen finns forskningscentret DEMICOM som bedriver forskning om demokrati och kommunikation i det digitala samhället. Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna består av fors... Visa mer
Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder tre grundutbildningsprogram inom ämnena medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik och ett projektbaserat masterprogram i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Inom institutionen finns forskningscentret DEMICOM som bedriver forskning om demokrati och kommunikation i det digitala samhället.Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna består av forskning vid forskningscentret Demicom med inriktning på fokus på kommunikation och digital teknologi som kopplar an till den digitala kontexten som individer, organisationer och samhällen befinner sig i, för att kunna analysera den med hjälp av moderna, digitala metoder.

Arbetsuppgifterna består även av deltagande i utbildningen på institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap på grund och avancerad nivå.

Behörighet:
Behörig att anställas som gästlektor vid Mittuniversitetet är den som har en anställning vid ett lärosäte inom eller utanför Sverige och som innehar ett lektorat eller som bedöms ha motsvarande kompetens. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/?item=154090 samt i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf.

Bedömningsgrunder:

Relevanta kunskaper inom:

- Kommunikationens mätbarhet
- Algoritmers betydelse för kommunikation
- Artificiell intelligens och digitala metoder inom kommunikation
- Organisationers kommunikation via sociala medier

Personliga egenskaper:
Särskild hänsyn kommer att tas till personliga egenskaper som förmåga att samarbeta och delta aktivt i det kollegiala arbetet på institutionen och hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen och dess framtida utveckling.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/?item=154090.

Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställning med omfattning 20% av heltid i 12 månader.

Tillträde:? Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall ? 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.? 

Kontaktperson:
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Kajsa Falasca, mailto:[email protected], 072 581 89 08 och ämnesföreträdare Catrin Johansson, mailto:[email protected], 076 527 91 54 samt centrumledare Ingela Wadbring, mailto:[email protected], 070 333 27 16. Se även avdelningens hemsida https://www.miun.se/mkv.

Ansökan: Personligt brev samt CV.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-01-22.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i engelska, inriktning språkvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Engelska har sin v... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Engelska har sin verksamhet främst vid Campus Sundsvall.

Ämnet har fristående kurser och kurser inom lärarutbildningarna samt ett magisterprogram. Forskning inom ämnet fokuserar dels på korpuslingvistik, särskilt inriktad på historisk språkvetenskap, samt tillämpad språkvetenskap och språkdidaktik; och dels på ekokritik, litteraturer ur ett socialt och/eller politiskt perspektiv, drama och performance teori samt självbiografi/livsberättelser.

Inför vårterminen 2022 söker vi en universitetslektor i engelska, inriktning språkvetenskap.

Arbetsuppgifter:
I arbetsuppgifterna som lektor i engelska med inriktning mot språkvetenskap ingår nätbaserad och campus-undervisning med inriktning mot det språkvetenskapliga området såväl som i kurser inom lärarutbildningens olika utbildningsprogram.

Behörighet och bedömningsgrund:
Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i engelsk språkvetenskap, som kan uppvisa såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet samt har goda kunskaper i svenska. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/?item=154090 samt i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf.

Då arbetsuppgifterna inkluderar campus undervisning inom lärarutbildningsprogram är ämnesdidaktisk kompetens meriterande, särskilt för de lägre åldrarna. Dessutom ges en del av våra utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i form av nätbaserade distanskurser varför erfarenhet av nätbaserat lärande också är meriterande. Vidare är erfarenhet av forskning inom ämnets språkvetenskapliga forskningsprofil meriterande liksom forskning som anknyter mot lärarutbildningen.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/?item=154090.

Anställning och tillträde: Visstidsanställning på heltid i 6 månader. Tillträde 2022-02-01 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2022-07-31. 

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information:
Närmare upplysningar kring ämnets utbildningsverksamhet kan lämnas av studierektor Nicholas Sheppard, e-post mailto:[email protected], tfn 010-142 81 01 och ämnesföreträdaren Charlotta Palmstierna Einarsson, mailto:[email protected], tfn 010-142 79 73. Upplysningar kring arbetsuppgifter och institutionen kan lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:[email protected], tfn 010-142 85 47. Se även institutionens och ämnets hemsida https://www.miun.se/hsv.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-01-07.


Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i litteraturvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Institutionen för ... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall.

Vi forskar och erbjuder utbildning inom engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, sociologi, statsvetenskap, och svenska språket samt svenska som andraspråk. 

Litteraturvetenskap har sin verksamhet främst vid Campus Sundsvall.  Kursutbudet i litteraturvetenskap består av fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå, ett ettårigt magisterprogram och kurser inom lärarutbildningsprogrammen, framförallt i barnlitteratur. Ämnet ger också kurser i kreativt skrivande A–C. Höstterminen 2022 startar även ett kandidatprogram: Litteratur och skrivande.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår undervisning i litteraturvetenskap, inklusive på kurser i lärarutbildning, handledning av uppsatser på olika nivåer samt handledning i kreativt skrivande.

Behörighet och bedömningsgrund:
Behörig att anställas som vikarierande lektor är den som har avlagt doktorsexamen i litteraturvetenskap och som kan uppvisa såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom området. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/?item=154090 samt i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf.

Erfarenhet av distansundervisning och undervisning inom lärarutbildningen och i kreativt skrivande är särskilt meriterande.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/?item=154090.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning från och med 2022-02-01 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2023-01-30.

Anställningens omfattning: 50 % av heltid.

Anställningsort: Sundsvall

Upplysningar:
Ytterligare information i ärendet lämnas av ämnesföreträdare Anders E. Johansson, tfn 010-142 83 26, mailto:[email protected]; studierektor Eva Nordlinder, tfn 010-142 82 57, mailto:[email protected]; prefekt Pär Olausson, tfn 010-142 85 47, mailto:[email protected]; proprefekt Glenn Svedin, tfn 010- 142 82 47, mailto:[email protected]

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över pedagogisk meritering samt en fullständig publikationslista.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-01-10.


Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i engelska, inriktning språkvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Engelska har sin v... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Engelska har sin verksamhet främst vid Campus Sundsvall.

Ämnet har fristående kurser och kurser inom lärarutbildningarna samt ett magisterprogram. Forskning inom ämnet fokuserar dels på korpuslingvistik, särskilt inriktad på historisk språkvetenskap, samt tillämpad språkvetenskap och språkdidaktik; och dels på ekokritik, litteraturer ur ett socialt och/eller politiskt perspektiv, drama och performance teori samt självbiografi/livsberättelser.

Inför vårterminen 2022 söker vi en universitetslektor i engelska, inriktning språkvetenskap.

Arbetsuppgifter:
I arbetsuppgifterna som lektor i engelska med inriktning mot språkvetenskap ingår nätbaserad och campus-undervisning med inriktning mot det språkvetenskapliga området såväl som i kurser inom lärarutbildningens olika utbildningsprogram.

Behörighet och bedömningsgrund:
Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i engelsk språkvetenskap, som kan uppvisa såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet samt har goda kunskaper i svenska. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/?item=154090 samt i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf.

Då arbetsuppgifterna inkluderar campus undervisning inom lärarutbildningsprogram är ämnesdidaktisk kompetens meriterande, särskilt för de lägre åldrarna. Dessutom ges en del av våra utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i form av nätbaserade distanskurser varför erfarenhet av nätbaserat lärande också är meriterande. Vidare är erfarenhet av forskning inom ämnets språkvetenskapliga forskningsprofil meriterande liksom forskning som anknyter mot lärarutbildningen.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/?item=154090.

Anställning och tillträde: Visstidsanställning på heltid i 6 månader. Tillträde 2022-02-01 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2022-07-31. 

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information:
Närmare upplysningar kring ämnets utbildningsverksamhet kan lämnas av studierektor Nicholas Sheppard, e-post mailto:[email protected], tfn 010-142 81 01 och ämnesföreträdaren Charlotta Palmstierna Einarsson, mailto:[email protected], tfn 010-142 79 73. Upplysningar kring arbetsuppgifter och institutionen kan lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:[email protected], tfn 010-142 85 47. Se även institutionens och ämnets hemsida https://www.miun.se/hsv.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-01-07.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i engelska, inriktning språkvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Engelska har sin v... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Engelska har sin verksamhet främst vid Campus Sundsvall.

Ämnet har fristående kurser och kurser inom lärarutbildningarna samt ett magisterprogram.

Arbetsuppgifter:
I arbetsuppgifterna som lektor i engelska ingår nätbaserad och campus-undervisning med inriktning mot det språkvetenskapliga området såväl som i kurser inom lärarutbildningens olika utbildningsprogram. I arbetsuppgifterna ingår även kurser med inriktning mot det litteraturvetenskapliga området samt kurser inom lärarutbildningen

Behörighet och bedömningsgrund:
Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i engelska med inriktning mot språkvetenskap eller motsvarande, som kan uppvisa pedagogisk skicklighet inom ämnet samt har goda kunskaper i svenska. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/?item=154090 samt i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf.

Då arbetsuppgifterna inkluderar campus undervisning inom lärarutbildningsprogram är ämnesdidaktisk kompetens meriterande, särskilt för de lägre åldrarna. Dessutom ges en del av våra utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i form av nätbaserade distanskurser varför erfarenhet av nätbaserat lärande också är meriterande. Gymnasielärarexamen är meriterande.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/?item=154090.

Anställning och tillträde: Visstidsanställning på heltid under perioden 2021-12-01—2022-01-31.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information:
Närmare upplysningar kring ämnets verksamhet med inriktning mot språkvetenskap kan lämnas av ämnesföreträdare Charlotta Palmstierna Einarsson, mailto:[email protected], tfn 010-142 80 39. Upplysningar kring arbetsuppgifter och institutionen kan lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:[email protected], tfn 010-142 85 47 och studierektor Nicholas Sheppard, mailto:[email protected], tfn  010-142 81 01 Se även institutionens och ämnets hemsida https://www.miun.se/hsv.

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-11-17.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i matematik

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området. Existerande forskargrupper inom matematik är verksamma på Campus Sundsvall inom områdena komplex analys samt matematisk fysik och diskret matematik, på Campus Östersund inom området homogeniseringsteori. Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna kommer att ha ett fokus på utbildning men även rymma ... Visa mer
Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området.Existerande forskargrupper inom matematik är verksamma på Campus Sundsvall inom områdena komplex analys samt matematisk fysik och diskret matematik, på Campus Östersund inom området homogeniseringsteori.

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna kommer att ha ett fokus på utbildning men även rymma en del forskning som kan komma att expanderas med externa medel.

Arbetsuppgifter:

- Undervisning på och utveckling av campus- och internetbaserade kurser på grund- och avancerad nivå inom matematik.
- Undervisning på forskarnivå samt handledning av doktorander kan ingå.
- Forskning, som bedrivs såväl självständigt som i samverkan med institutionens forskare, och som inkluderar arbete med forskningsansökningar.
- Medverkan i institutionens och universitetets interna administrativa och kollegiala arbete.

Behörighet och bedömningsgrund:
För att vara behörig till tjänsten krävs att man har avlagt doktorsexamen i matematik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Om den sökande saknar högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier, ska den nyanställde universitetslektorn uppnå detta inom två år från anställningstillfället.

Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/?item=154090 samt i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf

Utöver det som anges ovan kräver befattningen:   

- Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom grundutbildning i matematik.
- Goda kunskaper i svenska och/eller engelska i både tal och skrift.
- God samarbetsförmåga.
- Den sökandes forskningsinriktning bidrar till den existerande forskningsmiljön.
- Dokumenterad pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder:

- Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift eftersom större delen av undervisningen sker på svenska.
- Aktiv i att söka externa forskningsmedel.
- Erhållit externa forskningsmedel i konkurrens.
- Erfarenhet av handledning av självständiga arbeten och/eller doktorander.
- Administrativ eller annan skicklighet som är av betydelse för tjänsten.
- Erfarenhet av undervisning inom distansutbildning och E-lärande.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/?item=154090

Anställning och tillträde: Heltid, tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information:
Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Tomas Nilson tel. 010 142 85 22, mailto:[email protected], ämnesföreträdare Egmont Porten tel. 010 142 84 01, mailto:[email protected], och studierektor Liselott Flodén, tel. 010 142 85 36, mailto:[email protected].  Se även avdelningens hemsida http://www.miun.se/mod.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-12-12.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i engelska, inriktning litteraturvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Engelska har sin v... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Engelska har sin verksamhet främst vid Campus Sundsvall.

Ämnet har fristående kurser och kurser inom lärarutbildningarna samt ett magisterprogram. Forskning inom ämnet fokuserar dels på korpuslingvistik, särskilt inriktad på historisk språkvetenskap, samt tillämpad språkvetenskap och språkdidaktik; och dels på ekokritik, litteraturer ur ett socialt och/eller politiskt perspektiv, drama och performance teori samt självbiografi/livsberättelser.

Inför vårterminen 2022 söker vi en universitetslektor i engelska, med inriktning mot litteraturvetenskap.

Arbetsuppgifter:
I arbetsuppgifterna som lektor i engelska med inriktning mot litteraturvetenskap ingår nätbaserad och campus-undervisning med inriktning mot det litteraturvetenskapliga området såväl som i kurser inom lärarutbildningens olika utbildningsprogram.

Behörighet och bedömningsgrund:
Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i engelsk litteraturvetenskap, som kan uppvisa såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet samt har goda kunskaper i svenska. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/?item=154090 samt i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf.

Då arbetsuppgifterna inkluderar campus undervisning inom lärarutbildningsprogram är ämnesdidaktisk kompetens meriterande, särskilt för de lägre åldrarna. Dessutom ges en del av våra utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i form av nätbaserade distanskurser varför erfarenhet av nätbaserat lärande också är meriterande. Vidare är erfarenhet av forskning inom ämnets forskningsprofil meriterande liksom forskning som anknyter mot lärarutbildningen.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/?item=154090.

Anställning och tillträde: Visstidsanställning på heltid i 6 månader. Tillträde 2022-02-01 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2022-07-31.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information:
Närmare upplysningar kring ämnets utbildningsverksamhet kan lämnas av studierektor Nicholas Sheppard, e-post mailto:[email protected], tfn 010-142 81 01 och ämnesföreträdaren Charlotta Palmstierna Einarsson, mailto:[email protected], tfn 010-142 79 73. Upplysningar kring arbetsuppgifter och institutionen kan lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:[email protected], tfn 010-142 85 47. Se även institutionens och ämnets hemsida https://www.miun.se/hsv.

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-01-07.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i matematik

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området. Existerande forskargrupper inom matematik är verksamma på Campus Sundsvall inom områdena komplex analys samt matematisk fysik och diskret matematik, på Campus Östersund inom området homogeniseringsteori. Arbetsuppgifter: - Undervisning på och utveckling av campus- och internetbaserade kurs... Visa mer
Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området.Existerande forskargrupper inom matematik är verksamma på Campus Sundsvall inom områdena komplex analys samt matematisk fysik och diskret matematik, på Campus Östersund inom området homogeniseringsteori.

Arbetsuppgifter:

- Undervisning på och utveckling av campus- och internetbaserade kurser på grundnivå inom matematik.
- Medverkan i institutionens och universitetets interna administrativa och kollegiala arbete.

Behörighet och bedömningsgrund:
För att vara behörig till tjänsten krävs att man har avlagt doktorsexamen i matematik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/administration-stod-och-service/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf samt i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf

Förutom kraven ovan kräver befattningen:   

- Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom grundutbildning i matematik.
- Goda kunskaper i grundläggande analys.
- Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
- God samarbetsförmåga.

Övriga bedömningsgrunder:  

- Dokumenterad pedagogisk skicklighet.
- Administrativ eller annan skicklighet som är av betydelse för tjänsten.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/administration-stod-och-service/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf

Anställning och tillträde: Visstidsanställning på heltid, från och med 1 februari 2022 dock längst till och med 31 januari 2023. 

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Tomas Nilson tel. 010-142 85 22, mailto:[email protected] och studierektor Liselott Flodén, tel. 010-142 85 36, mailto:[email protected].  Se även avdelningens hemsida http://www.miun.se/mod.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-12-05.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i genusvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Genusvetenskap ing... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Genusvetenskap ingår, tillsammans med sociologi, i en enhet inom Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV).

Ämnet genusvetenskap är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. Forskningen är i hög grad knuten till den interdisciplinära forskningsmiljön Forum för genusvetenskap (FGV).

Arbetsuppgifter:
Till arbetsuppgifterna hör framför allt undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå inom distanskurser såväl som på campus. Det kan också bli aktuellt med viss undervisning i sociologikurser med genusinriktning. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av det genusvetenskapliga ämnet. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet:
Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i genusvetenskap, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, såväl svenska som engelska. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse.

Bedömningsgrunder:
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån omfattning av tidigare erfarenhet av att undervisa i genusvetenskap på universitetsnivå. Erfarenheter av undervisning inom normkritik är särskilt meriterande. Hänsyn tas även till kompetens inom urfolksstudier och dekoloniserande arbetssätt i forskning och utbildning. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf.

Anställning och tillträde: Vikariat 9 månader, heltid. Tillträde 2022-01-03. Sista arbetsdag 2022-09-30.

Löneform: Individuell lönesättning

Anställningsort: Sundsvall

Information:
Upplysningar kring ämnet lämnas av ämnesföreträdare Angelika Sjöstedt, mailto:[email protected], 010-142 88 43 samt av studierektor Magnus Granberg, mailto:[email protected], 010-1428436. Upplysningar kring institutionen lämnas av lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:[email protected], 010-142 85 47 samt av proprefekt Susanna Öhman, mailto:[email protected], 010-142 81 85.

Se även institutionens hemsida https://www.miun.se/hsv

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas (se instruktioner till sökande i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-11-11.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i industridesign

På institutionen för design är hållbarhet ett självklart fokus i både utbildning och den forskning som inriktas mot bland annat design för alla, visuell kommunikation och förpackningsdesign. För närvarande finns det två utbildningsprogram kopplade till institutionen – Grafisk design och Industridesign. Institutionen ger också distanskurser samt fristående kurser inom ämnet Fotografi. Arbetsuppgifter I anställningen ingår vanligt förekommande arbetsupp... Visa mer
På institutionen för design är hållbarhet ett självklart fokus i både utbildning och den forskning som inriktas mot bland annat design för alla, visuell kommunikation och förpackningsdesign. För närvarande finns det två utbildningsprogram kopplade till institutionen – Grafisk design och Industridesign. Institutionen ger också distanskurser samt fristående kurser inom ämnet Fotografi.Arbetsuppgifter
I anställningen ingår vanligt förekommande arbetsuppgifter på institutionen som till exempel kursansvar, undervisning, handledning och examination i designämnen.

Samverkan med omgivande samhälle, administrativa uppgifter, liksom medverkan i institutionsgemensamma aktiviteter, vetenskapligt- konstnärligt- och pedagogiskt utvecklingsarbete. Deltagande i institutionens gemensamma utvecklingsarbete med att bygga upp forskning inom designområdet ingår också i arbetsuppgifterna. Du förväntas också att aktivt följa utvecklingen inom ämnesområdet och övrigt som har betydelse som lärare vid universitetet.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i industridesign eller har motsvarande konstnärlig skicklighet och som kan uppvisa pedagogisk skicklighet. Den sökande bör ha högskolepedagogisk utbildning omfattande mint 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier. Om det saknas ska sådan utbildning genomgås inom två år från anställningstillfället. De pedagogiska meriterna ska vara dokumenterade, t.ex. i CV eller i en pedagogisk portfölj.

Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska, varför du behöver behärska svenska i såväl tal som skrift. Vissa kurser ges till internationella studenter och därför krävs även goda färdigheter i att presentera och diskutera på engelska, så väl skriftligt som muntligt. Du behöver kunna hantera relevanta verktyg för distansundervisning som till exempel verktyget Zoom och kursplattformen Moodle samt relevanta programvaror för området Industridesign.

Erfarenhet av samverkan i forskning och utbildning samt undervisning på universitetsnivå både i klassrum och via distans är ett krav. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av professionellt industridesignarbete inom näringsliv eller organisationer samt även dokumenterad erfarenhet av olika typer av undervisning, handledning och examination. Den sökande ska vara förtrogen med designbranschen.

Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf samt i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf

Viktiga egenskaper är att kunna skapa och driva samverkansprocesser mellan forskning och utbildning inom designämnen men även med andra ämnen, med professionsutövare samt andra aktörer inom designområdet och med omkringliggande samhälle. Meriterande är erfarenhet av att kunna organisera, leda och driva projekt.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Anställningen omfattar 60% av heltid och är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt vid Institutionen för design, Kristina Brink, tfn. 070-521 13 36, mail mailto:[email protected]

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig eller konstnärlig meritering och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer eller högst 5 konstnärliga arbeten som önskas åberopas med motivering över urvalet.

Bifoga också:

- Personligt brev
- Styrkt (vidimerad) meritförteckning av: examina, yrkesmässig verksamhet och dokumentation av pedagogisk erfarenhet
- Portfolio (visas genom egna designprojekt med tillhörande skriftlig beskrivning)

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-10-23.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i historia

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Historia är en rel... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Historia är en relativt stor ämnesmiljö med fjorton tillsvidareanställda varav fyra är professorer.

Ämnet har idag fyra finansierade doktorander. Därtill kommer visstidsanställda i varierande grad utifrån behov.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att bedriva forskning och undervisning i historia, med fokus på Sveriges historia efter 1945. Därtill ingår de administrativa  uppgifterna att sköta kontakter med bidragsgivare och anslagsförvaltare av externa forskningsmedel som möjliggör de nämnda forskningsuppgifterna.

I anställningen ingår även att bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet. Vidare förväntas lektorn att kontinuerligt söka externa forskningsmedel och bidra till ämnets utveckling både vad gäller forskning och undervisning.

Behörighet och bedömningsgrund
Behörighet att anställas som universitetslektor i historia är den som har avlagt doktorsexamen i historia eller närliggande ämne, särskilt idéhistoria och ekonomisk historia eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, Mittuniversitetets anställningsordning). Den som ska anställas som forskare ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten (HF 4 kap. 4§).

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Därtill ska den sökande ha tillgång till oförbrukade externa forskningsmedel motsvarande minst tre års forskning på 75 % eller mer, inom området svensk samtidshistoria.

Personliga förmågor
Som person är du flexibel och har en god samarbetsförmåga. Arbetet innebär daglig kontakt och interaktion med andra forskare, studenter och kollegor varför stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidareanställning 100 % med tillträde 2021-09-01, eller enligt överenskommelse.

Information
Närmare upplysningar om ämnets forskningsprofil kan lämnas av professor Samuel Edquist, mailto:[email protected]; tfn. 010-142 78 96 om ämnets utbildningsprofil av studierektor, Erik Nydahl, mailto:[email protected], tfn. 010-142 81 69. Information om institutionen kan avlämnas av prefekt, Pär Olausson, mailto:[email protected],  tfn. 010-142 85 47, eller proprefekt Glenn Svedin, mailto:[email protected], tfn 010-142 82 47.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, referenser, fullständig publikationslista, högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas samt dokumentation om tillgång till externa forskningsmedel.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-07-25.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i svenska som andraspråk alt. svenska språket

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Svenska som andras... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Svenska som andraspråk och svenska språket har sin verksamhet främst vid Campus Sundsvall.

Svenska språket har fristående kurser och kurser inom lärarutbildningarna samt ett magisterprogram. Svenska som andraspråk har fristående kurser på grundnivå.

Arbetsuppgifter: Anställningen omfattar huvudsakligen forskning och arbetsuppgifter kopplade till Skrivlyftet vid Mittuniversitetet. I anställningen ingår forskning och utvecklingsarbete motsvarande 50 % under 4 år med möjlighet till förlängning kopplat till Skrivlyftet och andra utvecklingsprojekt inom ämnet. I uppdraget ingår bl.a. att leda skrivdidaktiska verkstäder för lärare och att undervisa på högskolepedagogisk kurs i akademisk litteracitet. I anställningen ingår även en mindre del undervisning som kan förläggas till svenska språket/svenska som andraspråk inom grundutbildning, lärarutbildning eller magisternivå i svenska språket. Lektorn förväntas även initiera forskningsprojekt och samarbeten med andra universitet och högskolor.

Behörighet: Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i svenska språket, nordiska språk, svenska som andraspråk eller motsvarande. God erfarenhet av undervisning på högskola är ett krav. Den sökande ska också ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 4 §, https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf).

Den som ska anställas som universitetslektor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten (HF 4 kap. 4§). Forskningserfarenhet inom litteracitets-området är starkt meriterande liksom erfarenhet av undervisning i akademiskt skrivande. Vidare är erfarenhet av forskning/undervisning i svenska som andraspråk meriterande, särskilt undervisning kopplad till lärarutbildning.

Personliga förmågor: God samarbetsförmåga, en hög grad av självständighet och god planeringsförmåga kommer att beaktas.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning: Tillsvidare på heltid (100 %). Tillträde 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Sundsvall

Upplysningar: Information kring ämnets forskningsstrategi kan lämnas av ämnesföreträdare Ann-Catrine Edlund, e-post mailto:[email protected] eller tel. 010-142 81 89 och kring ämnets undervisning av studierektor Helena Andersson, e-post mailto:[email protected] eller tel. 010-142 82 60

Upplysningar om institutionen kan lämnas av prefekt Pär Olausson, e-post mailto:[email protected], eller tel 010-142 85 47 eller proprefekt Glenn Svedin, e-post mailto:[email protected], tel. 010-142 82 47.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. en beskrivning av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet som är av betydelse för anställningen, intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, referenser, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Se instruktioner till sökande i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-08-13

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i informationssystem

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi. Arbetsuppgifter: Tjänsten innebär i huvudsak undervisning och forskning där forskningen bedrivs inom Forum för digitalisering (FODI), en tvärvetenskaplig forskarmiljö med inriktningarna arkiv- och informationsvetenskap, informatik ... Visa mer
Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Arbetsuppgifter: Tjänsten innebär i huvudsak undervisning och forskning där forskningen bedrivs inom Forum för digitalisering (FODI), en tvärvetenskaplig forskarmiljö med inriktningarna arkiv- och informationsvetenskap, informatik och industriell organisation och ekonomi.

Undervisningen är i huvudsak knuten till civilingenjörsprogrammet Industriell organisation och ekonomi med inriktning IT och förändringsledning och den sökande förväntas bedriva forskning inom området som rör studier av digitalisering, samhällsförändring och värdeutveckling och metoder för att illustrera och analysera utvecklingstrender[GKL1] . Den sökande förväntas agera som senior forskare och medverka i och ansvara för ansökningar, ta rollen som projektledare och delta i handledning av doktorander. Den sökande kommer att agera som senior forskare och förväntas därmed både medverka i forskningsansökningar och ta ansvarsroller i relation till grundutbildning.[GKL2] 

 

Behörighet och bedömningsgrund: För att vara behörig till tjänsten krävs doktorsexamen inom informationssystem eller motsvarande. Avhandlingsområdet och/eller eventuell senare forskning bör ha varit inriktad mot digitalisering, samhällsförändring och värdeutveckling. Eftersom FODI arbetar strategiskt mot en djupare förståelse för hur fenomenet digitalisering kan tolkas och förstås är det extra meriterande med en inriktning med mer teoretiska ansatser. Omfattning och kvalitet hos publikationer tas i beaktan, likaså förmåga att arbeta i forskningsprojekt och med extern forskningsfinansiering. Du ska även ha erfarenhet av undervisning på universitetsnivå samt högskolepedagogisk utbildning. Ytterligare pedagogiska studier och tidigare arbetserfarenhet är extra meriterande. Eftersom civilingenjörsprogrammet Industriell organisation och ekonomi har en inriktning mot IT och förändringsledning så är det även extra meriterande med undervisningserfarenhet inom närliggande områden. 

Forskningen bedrivs i en internationell omgivning och det krävs därför goda färdigheter i att presentera och diskutera forskningsresultat på engelska, såväl skriftligt som muntligt. Undervisningen bedrivs däremot i huvudsak på svenska, varför du även behöver behärska svenska flytande, så väl i tal som skrift.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: 100% i 11 månader med start 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Katarina Lindblad-Gidlund, e-post: mailto:[email protected], tel: 010-142 89 21 och prefekt Patrik Österberg, e-post: mailto:[email protected], tel: 010-142 86 14.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem, som du hittar på miun.se/jobb, senast 2021-07-18.

Till ansökan ska bifogas:
- Ett personligt brev som beskriver dig själv och skälen till att du söker denna anställning.
- CV
- Referenser

 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i engelska, inriktning litteraturvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Engelska har sin v... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Engelska har sin verksamhet främst vid Campus Sundsvall.

Ämnet har fristående kurser och kurser inom lärarutbildningarna samt ett magisterprogram. 

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna som lektor i engelska med inriktning mot litteraturvetenskap ingår nätbaserad och campus-undervisning med inriktning mot det litteraturvetenskapliga området såväl som i kurser inom lärarutbildningens olika utbildningsprogram.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i engelsk litteraturvetenskap, som kan uppvisa såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet samt har goda kunskaper i svenska. Då arbetsuppgifterna inkluderar campus undervisning inom lärarutbildningsprogram är ämnesdidaktisk kompetens meriterande, särskilt för de lägre åldrarna. Dessutom ges en del av våra utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i form av nätbaserade distanskurser varför erfarenhet av nätbaserat lärande också är meriterande.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Visstidsanställning 6 månader, heltid. Tillträde 2021-08-02 eller enligt överenskommelse.  

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar kring ämnets verksamhet med inriktning mot litteraturvetenskap kan lämnas av professor Vicky Angelaki, mailto:[email protected], 010-142 79 73. Upplysningar kring arbetsuppgifter och institutionen kan lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:[email protected],  010-142 85 47 och proprefekt Susanna Öhman, mailto:[email protected], 010-142 81 85 Se även institutionens och ämnets hemsida https://www.miun.se/hsv.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-06-22. 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Gästlektor

Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder tre grundutbildningsprogram inom ämnena medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik och ett projektbaserat masterprogram i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Inom institutionen finns forskningscentret DEMICOM som bedriver forskning om demokrati och kommunikation i det digitala samhället. Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna består av fors... Visa mer
Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder tre grundutbildningsprogram inom ämnena medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik och ett projektbaserat masterprogram i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Inom institutionen finns forskningscentret DEMICOM som bedriver forskning om demokrati och kommunikation i det digitala samhället.Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna består av forskning vid forskningscentret Demicom inom forskargruppen CORE, organisationers kommunikation.

Forskningen är relaterad till gruppens tidigare och pågående projekt om kommunikationen i organisationer inom arbetsgrupper och mellan chefer och medarbetare. Särskilt fokus läggs vid diskursanalyser med fokus på social interaktion och hälsa. Arbetsuppgifterna innebär även att delta i Demicoms verksamhet, särskilt bidra till forskarmiljön och det vetenskapliga samtalet vid högre seminarier samt ge stöd till doktorander.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som gästlektor vid Mittuniversitetet är den som har en anställning vid ett lärosäte inom eller utanför Sverige och som innehar ett lektorat eller som bedöms ha motsvarande kompetens.

Kompetens inom forskningsprojekt med inriktningen kommunikation på arbetsplatser/inom organisationer är ett krav, liksom kompetens om diskursanalyser av social interaktion ur ett hälsoperspektiv.

Internationell publicering inom detta ämnesområde är meriterande, liksom projektledningskompetens samt handledning av doktorander.

Forskningen bedrivs i en internationell omgivning och det krävs därför goda färdigheter i att presentera och diskutera forskningsresultat på engelska, såväl skriftligt som muntligt.

Anställning och tillträde: Visstidsanställning 60% av heltid i 4 månader. Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Kajsa Falasca, mailto:[email protected], 072 581 89 08 och ämnesföreträdare Catrin Johansson, mailto:[email protected], 076 527 91 54 samt centrumledare Ingela Wadbring, mailto:[email protected], 070 333 27 16. Se även avdelningens hemsida https://www.miun.se/mkv.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas personligt brev samt CV och publikationslista.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-07-02.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i engelska, inriktning språkvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Engelska har sin v... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Engelska har sin verksamhet främst vid Campus Sundsvall.

Ämnet har fristående kurser och kurser inom lärarutbildningarna samt ett magisterprogram..

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna som lektor i engelska med inriktning mot språkvetenskap ingår nätbaserad och campus-undervisning med inriktning mot det språkvetenskapliga området såväl som i kurser inom lärarutbildningens olika utbildningsprogram.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i engelsk språkvetenskap, som kan uppvisa såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet samt har goda kunskaper i svenska. Då arbetsuppgifterna inkluderar campus undervisning inom lärarutbildningsprogram är ämnesdidaktisk kompetens meriterande, särskilt för de lägre åldrarna. Dessutom ges en del av våra utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i form av nätbaserade distanskurser varför erfarenhet av nätbaserat lärande också är meriterande.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Visstidsanställning 6 månader, heltid. Tillträde 2021-08-02 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar kring ämnets verksamhet med inriktning mot språkvetenskap kan lämnas av professor Terry Walker, mailto:[email protected], 010-142 79 73. Upplysningar kring arbetsuppgifter och institutionen kan lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:[email protected], 010-142 85 47 och proprefekt Susanna Öhman, mailto:[email protected], 010-142 81 85 Se även institutionens och ämnets hemsida https://www.miun.se/hsv.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-06-22.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Två universitetslektorer i pedagogik

Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning. Arbetsuppgifter: Anställningen som universitetslektor i pedagogik inkluderar... Visa mer
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.Arbetsuppgifter: Anställningen som universitetslektor i pedagogik inkluderar undervisning och forskning vid något av våra lärarutbildningsprogram, det beteendevetenskapliga programmet, fristående kurser i pedagogik och/eller inom uppdragsutbildningen Samverkan för bästa skola (SBS).

Undervisningen sker både på distans och på campus. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av ämnet. I anställningen ingår 30 procent forskning under de första två åren, kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, utbildningsvetenskap eller annat ämne med relevans för utlysningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 4 §, https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf).

Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Bedömningsgrunder:  Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten, i termer av erfarenhet av undervisning inom pedagogik, som den vetenskapliga skickligheten.

Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla, leda, genomföra och utvärdera utbildning och forskning samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning, utbildning och utvecklingsarbete. God samarbetsförmåga, flexibilitet, social kompetens och kommunikationsförmåga är andra bedömningsgrunder. Vikt fästs också vid administrativ förmåga som t. ex. kursansvar samt förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift. Erfarenhet av distansundervisning är meriterande.

Personliga förmågor: Du bör trivas med att arbeta i grupp, men även uppskatta att arbeta enskilt under eget ansvar. Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet i verksamheten.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Marcia Håkansson Lindqvist, mailto:[email protected] 010-142 80 44 och ämnesföreträdare Lena Boström, mailto:[email protected] 010-142-82 63. Se även institutionens hemsida: https://www.miun.se/utv

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Till ansökan bifogas en forskningsplan (max 8 sidor) där det ska framgå vilka frågeställningar och syfte du har för din planerade forskning samt ur vilket teoretiskt perspektiv och med vilken metodologi studien ska genomföras. Därutöver ska forskningsplanen innehålla en kortfattad forskningsöversikt. Forskningsplanen ska tydligt anknyta till något eller några av institutionens forskningsområden.

Se instruktioner till sökande i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf

 Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-08-15.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i litteraturvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Kursutbudet i litt... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Kursutbudet i litteraturvetenskap består av fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå, ett ettårigt magisterprogram och kurser inom lärarutbildningsprogrammen, framförallt i barnlitteratur.

Ämnet ger också kurser i kreativt skrivande A–C.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår undervisning i litteraturvetenskap, inklusive lärarutbildning, handledning av uppsatser på olika nivåer samt handledning i kreativt skrivande.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i litteraturvetenskap och som kan uppvisa såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom området. Erfarenhet av distansundervisning och undervisning i barnlitteratur och kreativt skrivande är särskilt meriterande.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställning fr o m 2021-07-01 t o m 2022-06-30.

Anställningens omfattning: 100 %

Anställningsort: Sundsvall

Upplysningar: Ytterligare information i ärendet lämnas av ämnesföreträdare Anders E. Johansson, tfn 010-142 83 26, mailto:[email protected], studierektor Eva Nordlinder, tfn 010-142 82 57, mailto:[email protected] eller prefekt Pär Olausson, tel 010-142 85 47, mailto:[email protected].

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över pedagogisk meritering samt en fullständig publikationslista.

Välkommen med din ansökan senast 2021-05-26.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i matematik

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området. Arbetsuppgifter: Undervisning på matematikkurser på grundnivå rörande analys, linjär algebra samt numerik och optimering beroende på kompetens hos den sökande. Konstruktion och rättning av inlämningsuppgifter samt tentamina ingår. Behörighet och bedömningsgrund: För att vara behörig till tj... Visa mer
Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området.Arbetsuppgifter: Undervisning på matematikkurser på grundnivå rörande analys, linjär algebra samt numerik och optimering beroende på kompetens hos den sökande.

Konstruktion och rättning av inlämningsuppgifter samt tentamina ingår.

Behörighet och bedömningsgrund: För att vara behörig till tjänsten krävs att man har avlagt doktorsexamen i matematik eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller har motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt samt visat pedagogisk skicklighet.

Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning https://http://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf samt i Anvisningar för anställning som universitetslektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier https://http://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf.

Förutom kraven ovan kräver befattningen:

- Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom grundutbildning i matematik.
- Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift eftersom undervisningen sker på svenska.
- God samarbetsförmåga.

Övriga bedömningsgrunder:  

- Erfarenhet av att undervisa inom numerik och optimering, inklusive användning av lämpliga beräkningsverktyg såsom Matlab och Lingo. 
- Dokumenterad pedagogisk skicklighet.
- Erfarenhet av undervisning inom distansutbildning och e-lärande.
- Administrativ eller annan skicklighet som är av betydelse för tjänsten.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Visstidsanställning, 65 % av heltid, 16 augusti 2021 till 31 januari 2022. Tillträde 16 augusti 2021.   

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Tomas Nilson tel. 010 142 85 22, mailto:[email protected] och av proprefekt, Liselott Flodén, tel 010 142 85 36, mailto:[email protected]. Se även avdelningens hemsida http://www.miun.se/mod.

Ansökan: Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-05-26.

 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i matematik

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området. Arbetsuppgifter: Undervisning på matematikkurser på grundnivå rörande numerik och optimering men även analys och linjär algebra. Konstruktion och rättning av inlämningsuppgifter samt tentamina ingår. Behörighet och bedömningsgrund: För att vara behörig till tjänsten krävs att man har avlagt... Visa mer
Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området.Arbetsuppgifter: Undervisning på matematikkurser på grundnivå rörande numerik och optimering men även analys och linjär algebra.

Konstruktion och rättning av inlämningsuppgifter samt tentamina ingår.

Behörighet och bedömningsgrund: För att vara behörig till tjänsten krävs att man har avlagt doktorsexamen i matematik eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller har motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt samt visat pedagogisk skicklighet.

Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf samt i Anvisningar för anställning som universitetslektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf.

Förutom kraven ovan kräver befattningen:

- Erfarenhet av att undervisa inom numerik och optimering, inklusive användning av lämpliga beräkningsverktyg såsom Matlab och Lingo. 
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom grundutbildning i matematik.
- Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift eftersom undervisningen sker på svenska.
- God samarbetsförmåga.

 Övriga bedömningsgrunder:  

- Dokumenterad pedagogisk skicklighet.
- Erfarenhet av undervisning inom distansutbildning och E-lärande.
- Administrativ eller annan skicklighet som är av betydelse för tjänsten.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Visstidsanställning, 65 % av heltid, 16 augusti 2021 till 31 januari 2022. Tillträde 16 augusti 2021.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Tomas Nilson tel. 010 142 85 22, mailto:[email protected] och av proprefekt, Liselott Flodén, tel 010 142 85 36, mailto:[email protected]. Se även avdelningens hemsida http://www.miun.se/mod.

Ansökan: Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-04-22.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i statsvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Merparten av ämnet... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Merparten av ämnets undervisning ges inom ramen för Samhällsvetarprogrammet (Sundsvall), Förvaltningsjuridiska programmet (Östersund), Klimatförändringar – politik och samhällsutveckling (Östersund) och Magisterprogrammet i statsvetenskap (båda orterna).

Därutöver bedriver ämnet distansundervisning.

Ämnets forskningsprofil är inriktad mot demokratins förändrade förutsättningar och dess effekter, med fokus på relationen mellan väljare och den parlamentariska arenan och på policyskapande, särskilt avseende den lokala nivån. https://www.miun.se/globalassets/institutioner/shv/statsvetenskapforskningsstrategi.pdf

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna för en lektor hör undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå liksom att bedriva egen forskning. Undervisningen kommer främst att bedrivas inom ramen för Samhällsvetarprogrammet och kräver förutsättningar att undervisa på svenska. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet vilket kan innefatta olika administrativa uppdrag. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen samt delaktighet i ämnets och institutionens gemensamma ansvarstaganden. Ämnet finns på universitetets båda campusorter varför beredskap att i begränsad omfattning bedriva verksamhet även på den andra campusorten förutsätts.

I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. För lektorer ingår även viss egen forskningstid enligt ämnets budget, som beslutas kollegialt.

Behörighet: Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i HF 4 kap. 4§ och Mittuniversitetets anställningsordning. Behörig för anställningen som universitetslektor i statsvetenskap är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller närliggande ämnen och visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. För högskolepedagogisk meritering hänvisas till Mittuniversitetets anställningsordning.

Den som anställs som universitetslektor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd samt genom bedömning av sökandes plan. Erfarenheter av att erhålla externa forskningsmedel och att leda forskningsprojekt bedöms vara meriterade. Den sökande förväntas ha bedrivit forskning inom ramen för ämnets forskningsprofil.

Den pedagogiska skickligheten bedöms genom dokumentering av tidigare undervisningserfarenheter. Genomförd högskolepedagogisk utbildning samt erfarenheter av administrativa uppdrag bedöms vara meriterande.

Personliga egenskaper: Du som söker bör bara självständig och flexibel samt ha god samarbetsförmåga. Vara strukturerad, utvecklingsinriktad och analytisk.

Upplysningar lämnas av avdelningschef Pär Olausson, mail mailto:[email protected] eller tfn 010-142 85 47, proprefekt Glenn Svedin, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 82 47 eller ämnesföreträdare Stefan Dahlberg, mailto:[email protected] eller 070-363 86 58.

Anställning och tillträde: Tillsvidare 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. en beskrivning av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet som är av betydelse för anställningen, intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, referenser, fullständig publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Se övrigt instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-04-05.


Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i historia

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Arbetsuppgifter: A... Visa mer
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna består av undervisning på grundnivå i historia, främst på kurser med inriktning mot ekonomisk historia samt en breddkurs i släktforskningsmetodik.

Flera av kurserna ges med distributionsform Distans. Till arbetsuppgifterna hör undervisning, examination och handledning samt att vidareutveckla specifika kurser. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver i viss mån bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet.

Tjänstgöring under sommarterminen är aktuell.

I anställningen ingår även tid för egen forskning motsvarande 15 % av anställningsgraden.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket eftersom samtliga kurser och utbildningar är på svenska.

Ett krav för anställningen är erfarenhet av undervisning på distans via lärplattform.

Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning på kurser i släktforskning, alternativt dokumenterad egen erfarenhet av släktforskning och av att forska i kyrkoarkiv.

Information: Närmare upplysningar krig ämnet lämnas av ämnesstudierektor, Erik Nydahl tfn. 010-142 81 69 e-post mailto:[email protected] eller ämnesföreträdare, Samuel Edquist tfn. 010-142 78 96 e-post mailto:[email protected].

Upplysningar kring institutionen lämnas av prefekt Pär Olausson tfn. 010-142 85 47, e-post mailto:[email protected] eller proprefekt Glenn Svedin, tfn 010-142 82 47, e-post mailto:[email protected].

Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställning 50 % med tillträde 2021-05-01, eller enligt överenskommelse, och längst till och med 2022-01-31.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning:. Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista. Se instruktioner till sökande https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-04-18. 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i informationssystem

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena a... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Arbetsuppgifter: Tjänsten innebär i huvudsak undervisning och forskning där forskningen bedrivs inom Forum för digitalisering (FODI), en tvärvetenskaplig forskarmiljö med inriktningarna arkiv- och informationsvetenskap, informatik och industriell organisation och ekonomi.

Undervisningen är i huvudsak knuten till civilingenjörsprogrammet Industriell organisation och ekonomi med inriktning IT och förändringsledning och den sökande förväntas delta i det forskningsområde som rör studier av digitalisering, samhällsförändring och värdeutveckling. Den sökande förväntas agera som senior forskare och delta i och ansvara för ansökningar, ta rollen som projektledare och delta i handledning av doktorander. Den sökande förväntas också kunna ta ansvarsroller i relation till grundutbildning, såsom programansvarig och ämneshandläggare.

 Behörighet och bedömningsgrund: För att vara behörig till tjänsten krävs doktorsexamen inom informationssystem eller motsvarande (SCB kod 50804), genomgången högskolepedagogisk utbildning samt visad pedagogisk skicklighet. Avhandlingsområdet och/eller eventuell senare forskning bör ha varit inriktad mot digitalisering, samhällsförändring och värdeutveckling ur något av följande perspektiv: policyutveckling, designfrågor eller systemanalys. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf samt i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf

Eftersom FODI arbetar strategiskt mot en djupare förståelse för hur fenomenet digitalisering kan tolkas och förstås är det extra meriterande med en inriktning mot mer teoretiska ansatser. Omfattning och kvalitet hos publikationer tas i beaktan, likaså förmåga att arbeta i forskningsprojekt och med extern forskningsfinansiering. Du ska även ha erfarenhet av undervisning på universitetsnivå. Eftersom civilingenjörsprogrammet Industriell organisation och ekonomi har en inriktning mot IT och förändringsledning så är det även extra meriterande med undervisnings- och praktisk erfarenhet inom närliggande områden.

Forskningen bedrivs i en internationell omgivning och det krävs därför goda färdigheter i att presentera och diskutera forskningsresultat på engelska, såväl skriftligt som muntligt. Undervisningen bedrivs däremot i huvudsak på svenska, varför du även behöver behärska svenska flytande, så väl i tal som skrift.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Information: Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Katarina Lindblad-Gidlund, e-post: mailto:[email protected], tel. 010-142 89 21 och prefekt Patrik Österberg, e-post: mailto:[email protected], tel: 010-142 86 14.

Ansökan: Till ansökan ska bl.a. bifogas:
- Ett personligt brev som beskriver dig själv och skälen till att du söker denna anställning.
- CV
- Referenser

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem, som du hittar på miun.se/jobb, senast 2021-03-10 .

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Biträdande lektor i datateknik, inriktning informationsvisualisering

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi. Arbetsuppgifter Avdelningen för Informationssystem och teknologi söker en biträdande lektor med kompetens inom visualisering, speciellt informationsvisualisering och visuell analys. Tjänsten innefattar både undervisning och fors... Visa mer
Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Arbetsuppgifter
Avdelningen för Informationssystem och teknologi söker en biträdande lektor med kompetens inom visualisering, speciellt informationsvisualisering och visuell analys.

Tjänsten innefattar både undervisning och forskning i ungefär lika delar. Efter de fyra åren ämnar universitetet att efter prövning anställa kandidaten tillsvidare som lektor. Undervisning kommer att ske inom visualisering, datorgrafik och relaterade kurser, samt relaterade administrativa uppgifter. Forskningen innebär att genomföra nyskapande teoretisk och experimentell vetenskapliga studier inom visualisering (speciellt informationsvisualisering) och visuell analys, och den innefattar teoretisk analys, praktiska experiment, algoritmdesign och implementering i programvara samt dokumentation i form av vetenskapliga artiklar och rapporter. Forskningen kommer att genomföras i forskargruppen Realistisk 3D, men den sökande kommer att samarbeta med lärare och forskare inom flera discipliner och avdelningar vid Mittuniversitetet, samt med myndigheter och industriella partner. Arbetet innefattar även formulering av forskningsansökningar.

Behörighet och bedömningsgrund
För att kvalificera sig för anställning som biträdande lektor ska den sökande ha en doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens normalt högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets Anställningsordning, samt fastställda Anvisningar för anställning som biträdande lektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Högkvalitativ erfarenhet och publikationer inom området är meriterande. Bevisad förmåga att arbeta i forskningsprojekt och pedagogisk erfarenhet är också meriterande. Särskild vikt kommer att läggas på en stark matematisk bakgrund och dokumenterad erfarenhet av forskning inom informationsvisualisering och visuell analys. Som biträdande lektor måste du kunna kommunicera i olika sammanhang. Forskningen utförs i en internationell miljö som kräver mycket goda färdigheter att presentera och diskutera forskningsresultat på engelska, både skriftligt och muntligt. Undervisningen är emellertid huvudsakligen på svenska. God förmåga att kommunicera på svenska är därför meriterande, men inte ett krav. Efter två års anställning uppmanas den sökande att undervisa på svenska. Förmågor att initiera, utveckla och driva forskning och undervisning, samt samverka i grupp är meriterande.

Befordran till universitetslektor: En biträdande lektor har rätt att prövas för befordran till en anställning tills vidare som universitetslektor. Ansökan om befordran ska lämnas in senast sex månader innan anställningen som biträdande lektor upphör. Ett grundkrav för befordran är att sökanden ska uppnå de krav som gäller för anställning som universitetslektor enligt Mittuniversitetets anställningsordning (https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf) och enligt Fakultetens anvisningar för anställning som universitetslektor (https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-bitradande-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf). Särskilt gäller som utgångspunkt för bedömning vid befordran från biträdande lektor till universitetslektor, att den sökande ska ha upprätthållit en hög publiceringstakt samt ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om 15 hp alternativt minst 10 veckor heltidsstudier.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Heltid under fyra år. Tillträde enligt överenskommelse.

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Patrik Österberg (mailto:[email protected]), och ämnesföreträdare, Mårten Sjöström (mailto:[email protected]). Se även avdelningens hemsida http://www.miun.se/ist.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-04-18.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i materialvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik,... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår både undervisning och forskning.

Undervisningen bedrivs på både grundläggande och avancerad nivå och innefattar även handledning av studenter och doktorander. Forskningen kommer att bedrivas inom något av de områden som är centrala för den Materialvetenskapliga gruppen vid Mittuniversitetet. Dessa områden är huvudsakligen inriktade mot grön elektrisk energi, både för att skörda energi, genom bland annat triboelektriska nanogeneratorer, och för att lagra energi i exempelvis superkondensatorer och batterier. Alla dessa projekt behandlar grundläggande frågeställningar kring materialvetenskap med fokus på nanomaterial såsom grafen och nanocellulosa.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i materialvetenskap, materialkemi, materialfysik, nanomaterial eller annat relevant område.  Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.  Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf samt https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Meriterande för anställningen är kompetens inom energimaterial och dess tillämpningar för att skörda och lagra elektrisk energi samt docentkompetens inom relevant ämne. Den sökande ska även ha lång erfarenhet av forskning inom något delområde i materialvetenskap samt styrkta publiceringar i internationella tidskrifter.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse.

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Prof. Dan Bylund (mailto:[email protected], 010-1428909) och ämnesföreträdare, Prof. Håkan Olin (mailto:[email protected], 010-1428855). Se även institutionens hemsida https://miun.varbi.com/center/tool/position/382478/edit/tab:2/miun.se/nat.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-03-14.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder tre grundutbildningsprogram inom ämnena med... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder tre grundutbildningsprogram inom ämnena medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik och ett projektbaserat masterprogram i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Inom institutionen finns forskningscentret DEMICOM som bedriver forskning om demokrati och kommunikation i det digitala samhället.Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning och examination inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap och/eller journalistik.

I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, kursadministration och kursutveckling, och den sökande förväntas kunna undervisa i både teori- och metodkurser. I tjänsten ingår såväl ett ansvar för undervisning som handledning på samtliga utbildningsnivåer. Arbetsuppgifterna som lektor innefattar även att vara del i den strategiska utvecklingen av utbildning inom ämnesområdet.

Vid Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap på Mittuniversitetet, Campus Sundsvall finns en bred forskningsverksamhet med hög internationell status som ryms inom forskningscentret DEMICOM. Inom DEMICOM forskar vi om demokrati och kommunikation i det digitala samhället. Forskningen är tvärvetenskaplig och rymmer forskargrupper och projekt som integrerar och berör journalistik, kriskommunikation, medieutveckling, organisationers kommunikation och politisk kommunikation. Forskningsverksamheten omfattar främst forskningsuppdrag men också utredningar, rådgivning och utbildning. I arbetsuppgifterna som lektor kan ingå att delta i forskningsprojekt, ansöka om forskningsmedel samt planera och leda forskningsprojekt.

Uppdrag av administrativ art, inklusive ledningsuppdrag kan också förekomma. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen samt delaktighet i institutionens gemensamma ansvarstaganden.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig för anställningen som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik eller andra ämnen av relevans för tjänsten, genomgått högskolepedagogisk utbildning samt visat pedagogisk skicklighet. Förmåga att kunna undervisa på såväl svenska som engelska är ett krav. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets Anställningsordning, samt i Anvisningar för anställning som universitetslektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Övriga bedömningsgrunder som beaktas:

- Relevanta ämneskunskaper i medie- och kommunikationsvetenskap och/eller journalistik.
- Erfarenhet av forskning inom ämnesområdet och med koppling till forskningscentret Demicom´s forskning.
- Erfarenhet av att föreläsa, planera och hålla i workshops och seminarier på olika nivåer.
- Erfarenhet av att handleda och examinera vetenskapliga uppsatser på olika nivåer.
- Erfarenhet av kursansvar, kursadministration samt kursutveckling.
- Erfarenhet av att jobba med digitala undervisningsverktyg som till exempel lärplattformar och onlinemötesverktyg.
- Erfarenhet av distansundervisning.
- Mycket god skriftlig förmåga på svenska och engelska.

Det är önskvärt att den sökande har aktuella metodologiska kunskaper i både kvantitativa och kvalitativa metoder samt kan uppvisa förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Särskild hänsyn kommer att tas till personliga egenskaper som förmåga att samarbeta och delta aktivt i det kollegiala arbetet på institutionen och hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen och dess framtida utveckling.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Kajsa Falasca, mailto:[email protected], 072 581 89 08 och ämnesföreträdare Catrin Johansson, mailto:[email protected], 076 527 91 54 samt centrumledare Ingela Wadbring, mailto:[email protected], 070 333 27 16. Se även avdelningens hemsida https://www.miun.se/mkv.

 Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-03-10.

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor i engelska, inriktning litteraturvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utb... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Kursutbudet i engelska består av kurser på grundnivå och avancerad nivå, ett ettårigt magisterprogram, forskarutbildningen och kurser inom lärarutbildningsprogrammen.

Arbetsuppgifter
Undervisning i engelska med inriktning mot det litteraturvetenskapliga området på grund- och avancerad nivå samt viss egen kompetensutveckling och administration. Ett aktivt deltagande i ämnets utveckling förutsätts.

Behörighet och bedömningsgrund
Behörig att söka tjänsten är den som avlagt doktorsexamen i engelska, med inriktning mot litteraturvetenskap eller har motsvarande examen. Forskning inom ämnet fokuserar på ekokritik, litteraturer ur ett socialt och/eller politiskt perspektiv, drama och performance teori samt självbiografi/livsberättelser, varför forskningsverksamhet inom dessa områden är särskilt meriterande.

Utöver campusundervisningen ges en del av våra utbildningar i form av nätbaserade distanskurser varför dokumenterad erfarenhet av nätbaserat lärande också är meriterande. Erfarenhet av nationell och internationell samverkan inom engelsk litteraturvetenskap är meriterande. Eftersom institutionen även strävar efter interdisciplinärt samarbete är dokumenterad erfarenhet av sådan meriterande. Då den sökande även förväntas bidra till ämnets utveckling är dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete samt dokumenterad erfarenhet av sökta och erhållna externa forskningsmedel meriterande.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över pedagogisk meritering samt en fullständig publikationslista.

Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställning, vikariat, 100% under perioden 2021-04-01 – 2022-01-31.

Information
Ytterligare information i ärendet lämnas av ämnesföreträdare Vicky Angelaki, tfn +46 (0)10 142 78 22, mailto:[email protected], studierektor Martin Shaw, tfn +46 (0)72-506 58 33, mailto:[email protected], samt prefekt Pär Olausson, tfn +46 (0)10-142 85 47, mailto:[email protected], och proprefekt Susanna Öhman, mailto:[email protected], tfn +46(0)10-142 81 85.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 18 februari 2021.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor i elektronik, inom maskininlärande mätsystem

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elekt... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).Arbetsuppgifter: I takt med att samhällsutvecklingen går framåt suddas gränsen mellan det ”vanliga” samhället och industrin ut, och det skapas situationer där dessa två behöver kunna samexistera.

Med hjälp framtidens smarta mätsystem, som bygger på samverkan mellan mängder av mindre sensor noder, skapas förutsättningar för betydligt mer långtgående och korrekt beslutsfattande. Inom forskningscentret STC samarbetar ett flertal forskargrupper inom detta område.

I arbetsuppgifter som lektor ingår att vara en del i den strategiska utvecklingen av forskning/utbildning inom nästa-generations-mätsystem vid STC. I tjänsten ingår ett ansvar för undervisning och handledning på samtliga utbildningsnivåer, liksom egen forskning, planering, ansökningar om forskningsmedel samt ledning av och medverkan i forskningsprojekt. Till arbetsuppgifterna hör även att informera om forskning och att samverka med det omgivande samhället. Uppdrag av administrativ art, inklusive ledningsuppdrag kan också förekomma. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av ämnet. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen samt delaktighet i institutionens gemensamma ansvarstaganden.

Behörighet och bedömningsgrund: För att vara behörig till anställningen krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom elektronik/elektroteknik eller angränsande ämnesområde, högskolepedagogisk utbildning samt visad pedagogisk skicklighet. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets Anställningsordning https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf, samt fastställda anvisningar för anställning som universitetslektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf.

Bland dina meriter krävs att din avhandling och/eller senare forskning skall ha en inriktning mot mättekniska tillämpningar där maskinlärande principer och angreppssätt ingår.

Utöver ovan nämnda behörighetskrav och bedömningsgrunder så är följande särskild meriterande:

- Den sökande ska inneha bred kompetens inom ämnet Elektronik med inriktning mot mätteknik.
- Dokumenterad erfarenhet av uppdrag innefattande ansvar och erfarenhet av att driva forskningsprojekt.
- Mycket god förmåga att kommunicera på Engelska i både tal och skrift.
- Administrativ skicklighet.

Ytterligare meriter som beaktas är:

- Erfarenhet av att arbete med mätning av ”miljöparametrar” för kontroll/styrning och beslutsfattande i industriella och samhälleliga processer.
- Yrkeserfarenhet inom mätteknikområdet.
- Förmåga att kommunicera på Svenska

Forskningsmeriter bedöms utifrån omfattning och kvalitet hos publicerade artiklar.

Erfarenhet av undervisning bedöms utifrån pedagogiska meriter (beskriv din roll i undervisningen och din syn på lärande).

Eftersom samverkan med verksamheter inom och utanför universitetet är en grundförutsättning för att arbeta som lektor, lägger vi stor vikt vid att du är en ansvarstagande person som är lätt att samarbeta med. Du bör ha en helhetssyn, där du ser din roll i förhållande till andra i en grupp.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Claes Mattsson mailto:[email protected], Telefon, +46 (0)10 142 84 98, mobil, +46 (0)70 28 35 685  , professor Bengt Oelmann(ämnesföreträdare) mailto:[email protected] och professor Mattias O´Nils(leder STC forskningscenter) mailto:[email protected]. Se även STCs hemsida http://www.miun.se/stc.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-03-04.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor i sociologi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utb... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Ämnet är knutet till två starka forskningsmiljöer, Risk and Crisis Research Centre (RCR) och Forum för genusvetenskap (FGV).

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå, liksom egen forskning och ansökning om forskningsmedel. Undervisningen kommer att bedrivas inom ramen för Risk- och krishanteringsprogrammet, Samhällsvetarprogrammet och fristående kurser. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av sociologiämnet. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi, genomgått högskolepedagogisk utbildning samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. (HF kap 4, § 4).

Den som ska anställas som lektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, ( https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/?item=154090, https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/)

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Bedömningsgrunder
Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet av undervisning inom sociologi och genusvetenskap är meriterande, likaså forskningserfarenhet med anknytning till våra forskningsinriktningar.

Upplysningar lämnas av proprefekt Susanna Öhman, mailto:[email protected] 010-142 81 85, prefekt Pär Olausson, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 85 47 och ämnesföreträdare Katarina Giritli Nygren, mailto:[email protected] eller tfn  010-142 88 43.

Anställning och tillträde
Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat i tolv månader, på heltid. Tillträde snarast, enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Sundsvall

Lön: Månadslön, individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas

- meritförteckning
- redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering
- publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-01-31 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor i datateknik, med inriktning mot maskininlärning

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena a... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Arbetsuppgifter: Du kommer främst att jobba med artificiell intelligens och maskininlärning för resurssnåla distribuerade system, med fokus på industriella applikationer.

Du  förväntas:

- Aktivt engagera dig i din forskning och utveckla en tydlig forskningslinje via självständiga forskningsprojekt.
- Aktivt bidra till utbildning på alla nivåer.
- Handleda doktorander och masterstudenter.
- Ansöka om externa forskningsmedel.
- Delta i fakultets- och universitetsövergripande åtaganden.
- Delta i internationella samarbeten på hög akademisk nivå.
- Samarbeta med andra forskargrupper, inom och utom universitetet.

Behörighet och bedömningsgrund alt Kvalifikationer: För att vara behörig till tjänsten krävs doktorsexamen inom datateknik, datavetenskap eller motsvarande. Avhandlingsområdet och senare forskning ska ha fokuserats kring maskininlärning, artificiell intelligens eller liknande och vara väl dokumenterat genom publikationer i högrankade tidskrifter. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf, samt i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-bitradande-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf

Kunskap inom något av områdena trådlösa nätverk, matematisk statistik, optimering, säkerhet och bildigenkänning är en merit. Dina meriter förväntas ligga på docentnivå eller strax därunder och vid bedömningen läggs särskild vikt vid omfattning och kvalitet hos publikationer samt förmåga att leda forskningsprojekt, framförallt externfinansierade sådana. Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande är ett krav och pedagogisk erfarenhet av undervisning och utbildningsansvar, såsom kurs- och programansvar, är meriterande.

Du behöver kunna kommunicera i ett flertal olika sammanhang. Forskningen bedrivs i en internationell omgivning och det krävs därför mycket goda färdigheter i att presentera och diskutera forskningsresultat på engelska, såväl skriftligt som muntligt. Även undervisningen bedrivs i huvudsak på engelska, men ibland även på svenska, varför förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska är meriterande. Vidare förväntas du ha stort engagemang, goda ledaregenskaper och god samarbetsförmåga. 

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Heltid tills vidare med start 2021-09-01 eller enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Tingting Zhang, e-post: mailto:[email protected], och prefekt Patrik Österberg, e-post: mailto:[email protected], tel: 010-142 86 14.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas:
- Ett personligt brev som beskriver dig själv och skälen till att du söker denna asnställning samt dina visioner och mål.
- CV
- Kopior på relevanta examensbevis och diplom.
- Vetenskapliga meriter, inklusive en komplett publikationslista där de för tjänsten mest relevanta är markerade. Upp till fem artiklar kan bifogas i fulltext. 
- Övriga kvalifikationer och referenser

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-02-28.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Biträdande lektor i datateknik, inriktning mot distribuerade system

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena a... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Arbetsuppgifter: Du kommer att bli en del av en av Skandinaviens ledande forskargrupper inom kommunikationsnätverk, lett av Prof.

Mikael Gidlund och Prof. Tingting Zhang. Vi söker kandidater med gedigen kunskap och erfarenhet inom distribuerade system, särskilt inom områden relaterade till IIoT och nätverkssäkerhet. Du kommer att samarbeta nära med andra forskare inom samma område och förväntas:

- Aktivt engagera dig i din forskning och utveckla en tydlig forskningslinje via självständiga forskningsprojekt.
- Aktivt bidra till utbildning på alla nivåer.
- Handleda doktorander och masterstudenter.
- Ansöka om externa forskningsmedel.
- Delta i fakultets- och universitetsövergripande åtaganden.
- Delta i internationella samarbeten på hög akademisk nivå.
- Samarbeta med andra forskargrupper, inom och utom universitetet.

Behörighet och bedömningsgrund alt Kvalifikationer: För att vara behörig till tjänsten krävs doktorsexamen inom datateknik, datavetenskap eller motsvarande. Avhandlingsområdet och/eller eventuell senare forskning ska ha varit inriktad mot distribuerade system, (I)IoT eller liknande och du förväntas därför ha kunskap inom protokoll som as CoAP, MQTT och OPC-UA. Du bör även ha kunskap inom nätverkssäkerhet, dokumenterad genom publikationer eller bedriven undervisning. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf samt i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-bitradande-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf

Omfattning och kvalitet hos publikationer tas i beaktan, likaså förmåga söka och att arbeta inom forskningsprojekt och med extern forskningsfinansiering. Du ska även ha erfarenhet av undervisning på universitetsnivå samt högskolepedagogisk utbildning.

Forskningen bedrivs i en internationell omgivning och det krävs därför goda färdigheter i att presentera och diskutera forskningsresultat på engelska, såväl skriftligt som muntligt. Kunskaper i svenska är meriterande. Vi söker motiverade kandidaters som både kan arbeta självständigt och samarbeta med andra forskare och doktorander. Erfarenhet som postdoktor och från forskarutbyten vid andra lärosäten än där du disputerade är meriterande.

Befordran till universitetslektor: En biträdande lektor har rätt att prövas för befordran till en anställning tills vidare som universitetslektor. Ansökan om befordran ska lämnas in senast sex månader innan anställningen som biträdande lektor upphör. Ett grundkrav för befordran är att sökanden ska uppnå de krav som gäller för anställning som universitetslektor enligt Mittuniversitetets Anställningsordning och enligt Fakultetens anvisningar för anställning som universitetslektor. Särskilt gäller som utgångspunkt för bedömning vid befordran från biträdande lektor till universitetslektor, att den sökande ska ha upprätthållit en hög publiceringstakt samt ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om 15 hp eller motsvarande.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Heltid under fyra år med start 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Mikael Gidlund, e-post: mailto:[email protected], och prefekt Patrik Österberg, e-post: mailto:[email protected], tel: 010-142 86 14.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas:
- Ett personligt brev som beskriver dig själv och skälen till att du söker denna asnställning samt dina visioner och mål.
- CV
- Kopior på relevanta examensbevis och diplom.
- Vetenskapliga meriter, inklusive en komplett publikationslista där de för tjänsten mest relevanta är markerade. Upp till fem artiklar kan bifogas i fulltext. 
- Övriga kvalifikationer och referenser

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-02-28.

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor i engelska (English studies)

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi forskar och erbjuder utbild... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.
Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall.

Vi forskar och erbjuder utbildning inom engelska, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Kursutbudet i engelska består av kurser på grundnivå och avancerad nivå, ett ettårigt magisterprogram, forskarutbildningen och kurser inom lärarutbildningsprogrammen.

Forskning inom ämnet fokuserar på korpuslingvistik, språkhistoria och språkinlärning samt ekokritik, litteraturer ur ett socialt och/eller politiskt perspektiv, drama och performanceteori samt självbiografi/livsberättelser.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår campus- och nätbaserad undervisning med inriktning mot området engelska studier såväl som kurser inom lärarutbildningens olika program samt egen forskning. Den sökande förväntas även bidra till den pågående utvecklingen av gemensamma tvärvetenskapliga kurser med andra ämnen inom institutionen. I anställningen kan även ingå arbetsuppgifter av administrativ karaktär.

Behörighet och bedömningsgrund 
Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i engelska eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf).

Den som anställs som universitetslektor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf.

God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska är ett krav. Då den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter är det meriterande att ha viss förståelse för, och viss förmåga att använda svenska språket.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som den vetenskapliga skickligheten.

Tvärvetenskaplig forskning lyfts fram på såväl universitetet som institutionen. Inom ämnets forskning finns visst samarbete med historia och litteraturvetenskap och inom utbildning finns samarbete inom lärarutbildningarna. Dokumenterad samverkan kopplad till nämnda verksamhetsområden är därför särskilt meriterande.

Då arbetsuppgifterna inkluderar campusundervisning inom lärarutbildningsprogram är ämnesdidaktisk kompetens meriterande, särskilt för de yngre åldrarna. Dessutom ges en del av våra utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i form av nätbaserade distanskurser varför erfarenhet av nätbaserat lärande också är meriterande.

Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenheter av att erhålla externa forskningsmedel och att leda forskningsprojekt är meriterande.

Personliga förmågor: God samarbetsförmåga, lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter, ser möjligheter i förändringar samt förmåga att ta eget ansvar och strukturera arbetsuppgifter.

Anställning och tillträde: Tillsvidareanställning på 100 %, tillträde enligt överenskommelse.

Information
Ytterligare information i ärendet lämnas av ämnesföreträdare Vicky Angelaki, tfn+46 (0) 10-142 78 22, mailto:[email protected], studierektor Martin Shaw, tfn +46(0) 72-506 58 33, mailto:[email protected] samt prefekt Pär Olausson, tfn +46(0) 10-142 85 47, mailto:[email protected].

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. en beskrivning av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet som är av betydelse för anställningen, intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, referenser, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Se övrigt instruktioner till sökande i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-04-30.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor i litteraturvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utb... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en flervetenskaplig institution.

Kursutbudet i litteraturvetenskap består av fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå, ett ettårigt magisterprogram och kurser inom lärarutbildningsprogrammen, framförallt i barnlitteratur. Ämnet ger också kurser i kreativt skrivande A–C.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår undervisning i litteraturvetenskap, samt handledning av uppsatser. All undervisning sker på distans. Handledning i Kreativt skrivande kan också bli aktuellt.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som vikarierande lektor är den som har avlagt doktorsexamen i litteraturvetenskap och som kan uppvisa såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom området. Erfarenhet av distansundervisning och undervisning i barnlitteratur är meriterande.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställningsform: Visstidsanställning under perioden 2021-02-01 t o m 2021-06-30.

Anställningens omfattning: 50 %

Anställningsort: Sundsvall

Upplysningar: Ytterligare information i ärendet lämnas av ämnesföreträdare Sven Anders Johansson, tfn 010-142 78 42, mailto:[email protected], studierektor Eva Nordlinder, tfn 010-142 82 57, mailto:[email protected] eller prefekt Pär Olausson, tel 010-142 85 47, mailto:[email protected].

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över pedagogisk meritering samt en fullständig publikationslista.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-12-31.

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor i religionsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Religionsvetenskap är ett växande ämne och ingår i Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV) och finns lokaliserat i Sundsvall... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.
Religionsvetenskap är ett växande ämne och ingår i Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV) och finns lokaliserat i Sundsvall.

Undervisningen i ämnet bedrivs med ett brett religionsvetenskapligt perspektiv. Kurser ges på A-AV nivå på distans och i viss utsträckning på campus Sundsvall. Ämnet har forskarkompetensen i tidig judendom, tidig kristendom, gnosticism, fornnordisk religion, samisk religion, hinduism och buddhism. Forskningen i ämnet är övervägande historisk. Ämnet har ett aktivt forskarkollegium med seminarier och forskningspresentationer. I dagsläget har ämnet fyra tillsvidareanställda lektorer och till hösten tillkommer en postdoktoral forskare genom Pro Futura och en doktorand.

Tjänsten innebär till största delen undervisning på grundnivå och på distans.

Bedömningsgrunder
Stor vikt läggs vid den sökandes förtrogenhet med och erfarenheter av att ha undervisat på kurser som ges med distributionsformen IT-distans och att undervisningserfarenheten är bred, det vill säga dokumenterad god kompetens om att undervisa om flera världsreligioner och religionsvetenskaplig teori och metod. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån omfattning av tidigare erfarenhet av att undervisa i religionsvetenskap på universitetsnivå.

Forskningsmässigt bör den sökande bedrivit forskning de senaste 4 åren med perspektiv som breddar ämnets nuvarande kompetens. Särskilt meriterande är forskning inom islam. Vetenskaplig skicklighet bedöms i genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Vikt läggs vid samarbetsförmåga och kollegialitet. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av det religionsvetenskapliga ämnet. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet
Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i religionsvetenskap, religionshistoria eller motsvarande, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§).

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www. miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/ mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, såväl svenska som engelska.

Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde
Tidsbegränsad anställning på 50% 2021-01-18—2021-08-31.

Information
Upplysningar lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 85 47, proprefekt Susanna Öhman, mailto:[email protected] tfn 010-142 81 85 samt av studierektor Anna-Pya Sjödin, mailto:[email protected] tfn 010-142 81 28. Se även institutionens hemsida: https://www.miun.se/hsv

Ansökan
Till ansökan ska bifogas

- meritförteckning
- redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering
- fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas (se instruktioner till sökande på https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-01-03.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskni... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.Företagsekonomi är ett av de största ämnena vid Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning i Sundsvall och Östersund.

I ämnet ges utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildningar. Den företagsekonomiska forskningen i Sundsvall har särskild koppling till Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) med inriktning mot bland annat bank, försäkring, pension, fastighet, revision och strategiska nätverk. Forskningen i Östersund är profilerad mot entreprenörskap, företagsutveckling och turism. Vi har behov av personal i både Sundsvall och Östersund och kan därmed diskutera stationeringsort.

Arbetsuppgifter: Undervisning och examination på campus- och distanskurser med inriktning mot marknadsföring på grundnivå och avancerad nivå samt handledning av uppsatser. Undervisning sker företrädesvis på svenska. Även undervisning på engelska förekommer och uppdragsutbildning kan bli aktuell. Administrativa uppgifter tillkommer. Vidare förväntas innehavaren av anställningen utföra pedagogiskt utvecklingsarbete och medverka i institutionens övriga utvecklingsarbete. Möjligheter till kompetensutveckling finns inom ramen för anställningen enligt gällande kollektivavtal och lokala riktlinjer. Under de två första åren avser minst 25 procent av anställningen egen forskning. Arbetet kräver vissa resor mellan campusorterna. 

Behörighet: Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring eller har motsvarande vetenskapliga kompetens (exempelvis via avlagd doktorsexamen i ett näraliggande ämne eller utländsk examen), genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF kap.4, 4§, Mittuniversitetets anställningsordning). Den som ska anställas som universitetslektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse för, och förmåga att använda, svenska och/eller engelska språket.

Bedömningsgrunder: Vid tillsättningen ska lika stor hänsyn tas till vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Stor vikt ska läggas vid meriter inom de ämnesområden som anges av anställningens inriktning. Särskilt värdesätts forsknings- och/eller undervisningskompetens inom området konsumentmarknadsföring. Erfarenheter av distansundervisning och uppdragsutbildning samt annan relevant yrkesverksamhet är meriterande. Den sökande ska ha förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Därutöver beaktas administrativ skicklighet, liksom erfarenhet och intresse av samverkan såväl lokalt som globalt som meriterande.

Personliga förmågor: Vi ser att du är en person som gillar utmaningar, har god förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är resultatinriktad, har förmåga att samarbeta och är tydlig i kommunikationen med andra.

Upplysningar: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Daniel Laven, mailto:[email protected], 010- 142 86 20, ämnesföreträdare Peter Öhman, mailto:[email protected], 010-142 86 77 eller studierektor Anna-Maria Jansson, mailto:[email protected], 010-142 84 14. Information finns även på www.miun.se/jobb/.

Anställning: Tills vidare. Heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

 Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.  

Se instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-02-28

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning organisation

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskni... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.Företagsekonomi är ett av de största ämnena vid Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning i Sundsvall och Östersund.

I ämnet ges utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildningar. Den företagsekonomiska forskningen i Sundsvall har särskild koppling till Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) med inriktning mot bland annat bank, försäkring, pension, fastighet, revision och strategiska nätverk. Forskningen i Östersund är profilerad mot entreprenörskap, företagsutveckling och turism. Vi har behov av personal i både Sundsvall och Östersund och kan därmed diskutera stationeringsort.

Arbetsuppgifter: Undervisning och examination på campus- och distanskurser med inriktning mot organisation på grundnivå och avancerad nivå samt handledning av uppsatser. Undervisning sker företrädesvis på svenska. Även undervisning på engelska förekommer och uppdragsutbildning kan bli aktuell. Administrativa uppgifter tillkommer. Vidare förväntas innehavaren av anställningen utföra pedagogiskt utvecklingsarbete och medverka i institutionens övriga utvecklingsarbete. Möjligheter till kompetensutveckling finns inom ramen för anställningen enligt gällande kollektivavtal och lokala riktlinjer. Under de två första åren avser minst 25 procent av anställningen egen forskning. Arbetet kräver vissa resor mellan campusorterna.

Behörighet: Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning mot organisation eller har motsvarande vetenskapliga kompetens (exempelvis via avlagd doktorsexamen i ett näraliggande ämne eller utländsk examen), genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF kap.4, 4§, https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf). Den som ska anställas som universitetslektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf.

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse för, och förmåga att använda, svenska och/eller engelska språket.

Bedömningsgrunder: Vid tillsättningen ska lika stor hänsyn tas till vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Stor vikt ska läggas vid meriter inom de ämnesområden som anges av anställningens inriktning. Särskilt värdesätts forsknings- och/eller undervisningskompetens inom organisation och organisering. Erfarenheter av distansundervisning och uppdragsutbildning samt annan relevant yrkesverksamhet är meriterande. Den sökande ska ha förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Därutöver beaktas administrativ skicklighet, liksom erfarenhet och intresse av samverkan såväl lokalt som globalt som meriterande.

Personliga förmågor: Vi ser att du är en person som gillar utmaningar, har god förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är resultatinriktad, har förmåga att samarbeta och är tydlig i kommunikationen med andra.

Upplysningar: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Daniel Laven, mailto:[email protected], 010- 142 86 20, ämnesföreträdare Peter Öhman, mailto:[email protected], 010-142 86 77 eller studierektor Anna-Maria Jansson, mailto:[email protected], 010-142 84 14. Information finns även på www.miun.se/jobb/.

Anställning: Tills vidare. Heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.  

Se instruktioner till sökande ihttps://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-02-28.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Biträdande lektor i informationssystem

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena a... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Arbetsuppgifter:
Tjänsten innebär i huvudsak forskning och undervisning inom tillämpningsområdet kritisk infrastruktur och risk- och beslutsanalys.

Du kommer även att vara aktiv inom samverkan samt med forskningsansökningar. Den sökande förväntas utföra utvecklingsarbete kopplat till olika grupperingar inom Forum för digitalisering (http://www.miun.se/fodi) men i huvudsak samarbete inom industriell organisation och ekonomi.

Behörighet och bedömningsgrund:
För att vara behörig till tjänsten krävs doktorsexamen inom industriell ekonomi eller motsvarande. Avhandlingsområdet och/eller eventuell senare forskning bör ha varit inriktad mot relationen mellan samhällets digitalisering och perspektiv på och förståelse för kritisk infrastrukturs vikt för både offentlig och privat sektor. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf samt i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-bitradande-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf

Omfattning och kvalitet hos publikationer tas i beaktan, likaså förmåga att arbeta inom forskningsprojekt och med extern forskningsfinansiering. Du ska även ha erfarenhet av undervisning på universitetsnivå samt högskolepedagogisk utbildning.

Forskningen bedrivs i en internationell omgivning och det krävs därför goda färdigheter i att presentera och diskutera forskningsresultat på engelska, såväl skriftligt som muntligt. Undervisningen bedrivs däremot i huvudsak på svenska, varför du även behöver behärska svenska flytande, så väl i tal som skrift. 

Befordran till universitetslektor:
En biträdande lektor har rätt att prövas för befordran till en anställning tills vidare som universitetslektor. Ansökan om befordran ska lämnas in senast sex månader innan anställningen som biträdande lektor upphör. Ett grundkrav för befordran är att sökanden ska uppnå de krav som gäller för anställning som universitetslektor enligt Mittuniversitetets Anställningsordning och enligt Fakultetens anvisningar för anställning som universitetslektor. Särskilt gäller som utgångspunkt för bedömning vid befordran från biträdande lektor till universitetslektor, att den sökande ska ha upprätthållit en hög publiceringstakt samt ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om 15 hp eller motsvarande. 

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde:
Tidsbegränsad anställning på heltid under 4 år. Tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse. 

Information:
Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Katarina Lindblad-Gidlund,mailto:[email protected], tel. 010-142 89 21 och prefekt Patrik Österberg, mailto:[email protected], tel: 010-142 86 14.

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas

- meritförteckning
- redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering
- fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-12-27 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning redovisning

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskni... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.Företagsekonomi är ett av de största ämnena vid Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning i Sundsvall och Östersund.

I ämnet ges utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildningar. Den företagsekonomiska forskningen i Sundsvall har särskild koppling till Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) med inriktning mot bland annat bank, försäkring, pension, fastighet, revision och strategiska nätverk. Forskningen i Östersund är profilerad mot entreprenörskap, företagsutveckling och turism. Vi har behov av personal i både Sundsvall och Östersund och kan därmed diskutera stationeringsort.

Arbetsuppgifter: Undervisning och examination på campus- och distanskurser med inriktning mot redovisning på grundnivå och avancerad nivå samt handledning av uppsatser. Undervisning sker företrädesvis på svenska. Även undervisning på engelska förekommer och uppdragsutbildning kan bli aktuell. Administrativa uppgifter tillkommer. Vidare förväntas innehavaren av anställningen utföra pedagogiskt utvecklingsarbete och medverka i institutionens övriga utvecklingsarbete. Möjligheter till kompetensutveckling finns inom ramen för anställningen enligt gällande kollektivavtal och lokala riktlinjer. Under de två första åren avser minst 25 procent av anställningen egen forskning. Arbetet kräver vissa resor mellan campusorterna.

Behörighet: Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning mot redovisning eller har motsvarande vetenskapliga kompetens (exempelvis via avlagd doktorsexamen i ett näraliggande ämne eller utländsk examen), genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF kap.4, 4§, https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf). Den som ska anställas som universitetslektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse för, och förmåga att använda, svenska och/eller engelska språket.

Bedömningsgrunder: Vid tillsättningen ska lika stor hänsyn tas till vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Stor vikt ska läggas vid meriter inom de ämnesområden som anges av anställningens inriktning. Särskilt värdesätts forsknings- och/eller undervisningskompetens inom extern redovisning och näraliggande delområden såsom ekonomistyrning, finansiering, intern redovisning och revision. Erfarenheter av distansundervisning och uppdragsutbildning samt annan relevant yrkesverksamhet är meriterande. Den sökande ska ha förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Därutöver beaktas administrativ skicklighet, liksom erfarenhet och intresse av samverkan såväl lokalt som globalt som meriterande.

Personliga förmågor: Vi ser att du är en person som gillar utmaningar, har god förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är resultatinriktad, har förmåga att samarbeta och är tydlig i kommunikationen med andra.

Upplysningar: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Daniel Laven, mailto:[email protected], 010- 142 86 20, ämnesföreträdare Peter Öhman, mailto:[email protected], 010-142 86 77 eller studierektor Anna-Maria Jansson, mailto:[email protected], 010-142 84 14. Information finns även på www.miun.se/jobb/.

Anställning: Tills vidare. Heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.  

Se instruktioner till sökande i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-02-28

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor i statsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utb... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Ämnet statsvetenskap vid Mittuniversitetet utgör en enhet inom institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV) och ger utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Ämnet är ortsövergripande och finns på universitetets båda campus i Sundsvall och Östersund.

Merparten av ämnets undervisning ges inom ramen för Samhällsvetarprogrammet (Sundsvall), Förvaltningsjuridiska programmet (Östersund) och Magisterprogrammet i statsvetenskap (båda orterna). Därutöver bedriver ämnet distansundervisning på grundnivå.

Ämnets forskningsprofil är inriktad mot demokratins förändrade förutsättningar och dess effekter, med fokus på relationen mellan väljare och den parlamentariska arenan och på policyskapande.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna för en universitetslektor hör undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå, liksom egen forskning. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. För lektorer ingår även viss egen forskningstid enligt ämnets budget, som beslutas kollegialt.

Behörighet
Behörig för anställningen som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller näraliggande ämnesområde, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§).

Den som ska anställas som lektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter. Att kunna undervisa på svenska är därför ett krav.

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet av forskning och utbildning inom ämnets forsknings- och utbildningsprofil samt erfarenhet av handledning av B-uppsatser och kandidatuppsatser samt undervisning på distans är meriterande.

Information
Vidare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:[email protected], tfn 010-142 85 47, ämnesföreträdare Stefan Dahlberg, mailto:[email protected], tfn 010-142 81 98 och studierektor Gustav Lidén, mailto:[email protected], tfn 010-142 89 26.

Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställning i 11 månader, omfattning 100%. Tillträde 2021-03-01 eller enligt överenskommelse.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan till Mittuniversitetet via vårt rekryteringssystem senast 2020-12-13.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning finansiering

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskni... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.Företagsekonomi är ett av de största ämnena vid Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning i Sundsvall och Östersund.

I ämnet ges utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildningar. Den företagsekonomiska forskningen i Sundsvall har särskild koppling till Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) med inriktning mot bland annat bank, försäkring, pension, fastighet, revision och strategiska nätverk. Forskningen i Östersund är profilerad mot entreprenörskap, företagsutveckling och turism. Vi har behov av personal i både Sundsvall och Östersund och kan därmed diskutera stationeringsort.

 Arbetsuppgifter: Undervisning och examination på campus- och distanskurser med inriktning mot finansiering på grundnivå och avancerad nivå samt handledning av uppsatser. Undervisning sker företrädesvis på svenska. Även undervisning på engelska förekommer och uppdragsutbildning kan bli aktuell. Administrativa uppgifter tillkommer. Vidare förväntas innehavaren av anställningen utföra pedagogiskt utvecklingsarbete och medverka i institutionens övriga utvecklingsarbete. Möjligheter till kompetensutveckling finns inom ramen för anställningen enligt gällande kollektivavtal och lokala riktlinjer. Under de två första åren avser minst 25 procent av anställningen egen forskning. Arbetet kräver vissa resor mellan campusorterna.

Behörighet: Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning mot finansiering eller har motsvarande vetenskapliga kompetens (exempelvis via avlagd doktorsexamen i ett näraliggande ämne eller utländsk examen), genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF kap.4, 4§, https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf).

Den som ska anställas som universitetslektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf.

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse för, och förmåga att använda, svenska och/eller engelska språket.

Bedömningsgrunder: Vid tillsättningen ska lika stor hänsyn tas till vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Stor vikt ska läggas vid meriter inom de ämnesområden som anges av anställningens inriktning. Särskilt värdesätts forsknings- och/eller undervisningskompetens inom finansiering och näraliggande delområden såsom ekonomistyrning och redovisning. Erfarenheter av distansundervisning och uppdragsutbildning samt annan relevant yrkesverksamhet är meriterande. Den sökande ska ha förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Därutöver beaktas administrativ skicklighet, liksom erfarenhet och intresse av samverkan såväl lokalt som globalt som meriterande.

Personliga förmågor: Vi ser att du är en person som gillar utmaningar, har god förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är resultatinriktad, har förmåga att samarbeta och är tydlig i kommunikationen med andra.

Upplysningar: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Daniel Laven, mailto:[email protected], 010- 142 86 20, ämnesföreträdare Peter Öhman, mailto:[email protected], 010-142 86 77 eller studierektor Anna-Maria Jansson, mailto:[email protected], 010-142 84 14. Information finns även på www.miun.se/jobb/.

Anställning: Tills vidare. Heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.  

Se instruktioner till sökande i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-02-28.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor inom industriell organisation och ekonomi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena a... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Arbetsuppgifter: Tjänsten innebär i huvudsak undervisning och forskning inom digitalisering, nyindustrialisering, affärsmodeller och förändringsledning, men du kommer även att vara aktiv inom samverkan samt med forskningsansökningar.

Den sökande förväntas utföra utvecklingsarbete kopplat till olika grupperingar inom Forum för digitalisering (https://www.miun.se/fodi) men i huvudsak samarbete inom industriell organisation och ekonomi.

Behörighet och bedömningsgrund: För att vara behörig till tjänsten krävs doktorsexamen inom industriell ekonomi eller motsvarande. Avhandlingsområdet och/eller eventuell senare forskning bör ha varit inriktad mot innovation, förändringsledning och digitalisering. Omfattning och kvalitet hos publikationer tas i beaktan, likaså förmåga att arbeta inom och forskningsprojekt och med extern forskningsfinansiering. Du ska även ha erfarenhet av undervisning på universitetsnivå samt högskolepedagogisk utbildning.

Forskningen bedrivs i en internationell omgivning och det krävs därför goda färdigheter i att presentera och diskutera forskningsresultat på engelska, såväl skriftligt som muntligt. Undervisningen bedrivs däremot i huvudsak på svenska, varför du även behöver behärska svenska flytande, så väl i tal som skrift.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Vikariat 25%, tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Katarina Lindblad-Gidlund, e-post: mailto:[email protected], tel. 010-142 89 21 och prefekt Patrik Österberg, e-post: mailto:[email protected], tel: 010-142 86 14.

Ansökan: Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-11-29. Till ansökan ska bifogas: - Ett personligt brev som beskriver dig själv och skälen till att du söker denna anställning. - CV - Referenser

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor i historia, 80 %

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utb... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Historia är en relativt stor ämnesmiljö med 14 tillsvidareanställda varav 4 är professorer.

Ämnet har idag 4 finansierade doktorander. Därtill kommer visstidsanställda i varierande grad utifrån behov.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna består av undervisning på grundnivå i historia, bland annat på teori- och metodkurser, uppsatskurser, breddkurser samt uppsatshandledning. Vissa kurser ges med distributionsform distans, vissa med distributionsform campus Sundsvall. Till arbetsuppgifterna hör undervisning, examination och handledning. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver i viss mån bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet.

Tjänstgöring under sommarterminen kan komma i fråga.

I anställningen ingår även tid för egen forskning motsvarande 15 % av anställningsgraden.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, (infoga aktuell länk)

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket eftersom samtliga kurser och utbildningar är på svenska.

Meriterande för anställningen är erfarenheter av både undervisning på distans via lärplattform/konferensverktyg och traditionell undervisning på campus, samt undervisning på teori/metod- och uppsatskurser. Särskild vikt kommer att läggas vid relevant undervisningserfarenhet.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Pär Olausson tfn. 010-142 85 47, proprefekt Glenn Svedin tfn 010-142 82 47, ämnesstudierektor, Erik Nydahl tfn. 010-142 81 69 eller ämnesföreträdare, Samuel Edquist tfn. 010-142 78 96.

Anställning och tillträde: Visstidsanställning 80 % med tillträde 2021-01-01, eller enligt överenskommelse, och längst till och med 2021-12-31. 

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning:. Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista. (se instruktioner till sökande https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/).

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-12-03.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor i rehabiliteringsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för hälsovetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom folkhälsovetens... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för hälsovetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap.Vid institutionen bedrivs även en forskarutbildning i ämnet hälsovetenskap.

I rehabiliteringsvetenskap ges utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Forskning inom rehabiliteringsvetenskap är bred och mångvetenskaplig men en gemensam nämnare är att det handlar om hälsa/ohälsa med inriktning på arbetsliv. Centrala forskningsområden är hälsofrämjande arbete, förebyggande arbete och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör undervisning, handledning och examination av studenter.

Behörighet: Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom det hälsovetenskapliga området eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning,

(https://medarbetarportalen.miun.se/universitetet/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/Regel/Mittuniversitetetsanstallningsordning/, https://medarbetarportalen.miun.se/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/).

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Pedagogisk kompetens och erfarenhet av IT- distansundervisning är betydelsefullt och meriterande för anställningen. Det är också meriterande att den sökande har erfarenhet av både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Visstidsanställning 30 % under perioden 210117-210630.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. 

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Sture Espwall, 010-1427993 och studierektor Monica Ulin, 010-1427917. Se även avdelningens hemsida https://www.miun.se/hlv/

Ansökan: Välkommen med din ansökan med styrkt meritförteckning via vårt rekryteringssystem senast 2020-12-06.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor i industriell organisation och ekonomi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena a... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Arbetsuppgifter: Tjänsten innehåller i huvudsak forskning och undervisning inom innovation, digital transformation och förändringsledning, vilket även innebär att du kommer att vara aktiv inom samverkan samt med forskningsansökningar.

Den sökande förväntas utföra utvecklingsarbete kopplat till olika grupperingar inom Forum för digitalisering (https://www.miun.se/fodi) men i huvudsak samarbete inom industriell organisation och ekonomi.

Behörighet och bedömningsgrund: För att vara behörig till tjänsten krävs doktorsexamen inom industriell ekonomi eller motsvarande, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Avhandlingsområdet och/eller eventuell senare forskning bör ha varit inriktad mot innovation, förändringsledning och digitalisering. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, samt i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf.

Omfattning och kvalitet hos publikationer tas i beaktan, likaså förmåga att arbeta inom och forskningsprojekt och med extern forskningsfinansiering. Du ska även ha erfarenhet av undervisning på universitetsnivå.

Forskningen bedrivs i en internationell omgivning och det krävs därför goda färdigheter i att presentera och diskutera forskningsresultat på engelska, såväl skriftligt som muntligt. Undervisningen bedrivs däremot i huvudsak på svenska, varför du även behöver behärska svenska flytande, så väl i tal som skrift.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Deltid 25% tillsvidare med start 2020-11-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Katarina Lindblad-Gidlund, e-post: mailto:[email protected], tel. 010-142 89 21 och prefekt Patrik Österberg, e-post: mailto:[email protected], tel: 010-142 86 14.

Ansökan:Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-10-22.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor i engelska

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utb... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Kursutbudet i engelska består av kurser på grundnivå och avancerad nivå, ett ettårigt magisterprogram, forskarutbildningen och kurser inom lärarutbildningsprogrammen.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår campus- och nätbaserad undervisning med inriktning mot det språkvetenskapliga området i synnerhet grammatik, uttal samt akademiskt skrivande. För närvarande kommer campusundervisning ersättas av seminarier i Zoom.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i engelsk språkvetenskap och  kan uppvisa såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet samt har goda kunskaper i svenska. Då arbetsuppgifterna inkluderar campusundervisning inom lärarutbildningsprogram är ämnesdidaktisk kompetens meriterande, särskilt för de yngre åldrarna. Dessutom ges en del av våra utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i form av nätbaserade distanskurser, varför erfarenhet av nätbaserat lärande också är meriterande.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över pedagogisk meritering samt en fullständig publikationslista.

Anställning och tillträde: Visstidsanställning 40% under perioden 2020-10-25 – 2021-01-31. 

Anställningsort: Sundsvall

Upplysningar: För ytterligare information: ämnesföreträdare Vicky Angelaki, tfn +46 (0)10-142 78 22, mailto:[email protected], studierektor Martin Shaw, tfn +46 (0)72-506 58 33, mailto:[email protected] samt prefekt Pär Olausson, tfn +46 (0)10-142 85 47, mailto:[email protected].

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-10-11. 

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor i omvårdnad

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad. Institutionen ut... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.Universitetslektor i omvårdnad är ämnesmässigt knuten till utbildningsprogrammen till sjuksköterska och specialistsjuksköterska samt till fristående kurser och forskarutbildning i omvårdnad.

Vi söker dig som brinner för undervisning och forskning och som vill vara en del av vårt kollegium. Vi är ett litet men växande lärosäte som jobbar mycket med att göra utbildning och forskning möjlig för alla via distansutbildning. Hos oss är det korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka. Vi är väldigt positiva till egna forskningsinitiativ och till att arbeta delvis på distans.

Arbetsuppgifter: Universitetslektor i omvårdnad är tillsammans med övriga disputerade i ämnet ansvarig för utvecklingen av ämnet omvårdnad på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Anställningen som universitetslektor i omvårdnad omfattar undervisning och handledning, seminarieverksamhet och examination på grundnivå och avancerad nivå samt forskning. I anställningen ingår också att ansvara för och aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället samt att föra ut forskningsinformation till andra. Den sökande förväntas även också att delta i pedagogiskt utvecklingsarbete inom ramen för anställningen. Kompetensutveckling och administration sker inom ramen för anställningen enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i omvårdnad eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. (HF 4 kap. 4§, Mittuniversitetets anställningsordning).

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden (HF 4 kap 4§). För anställningen gäller att den sökande skall vara legitimerad sjuksköterska samt kunna undervisa på svenska.

Den som ska anställas som universitetslektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning och Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömningen av de sökande ska erfarenhet och skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal värderas. God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt kommer också att vara betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning samt att utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk är betydelsefullt för innehav av anställningen och pågående forskningsprojekt är meriterande. Specialistsjuksköterskeutbildning och att kunna undervisa på engelska är meriterande.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Heltid och tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Marie Häggström, mailto:marie. [email protected] alt 010-142 86 69 och ämnesföreträdare, Malin Rising –Holmström, mailto:[email protected]  alt 010-142 84 23.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Se instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-11-15. 

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor i engelska

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utb... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Kursutbudet i engelska består av kurser på grundnivå och avancerad nivå, ett ettårigt magisterprogram, forskarutbildningen och kurser inom lärarutbildningsprogrammen.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår campus- och nätbaserad undervisning med inriktning mot det språkvetenskapliga området i synnerhet grammatik samt akademiskt skrivande. För närvarande kommer campusundervisning ersättas av seminarier i Zoom.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som vikarierande lektor är den som har avlagt doktorsexamen i engelsk språkvetenskap och  kan uppvisa såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet samt har goda kunskaper i svenska. Dessutom ges en del av våra utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i form av nätbaserade distanskurser, varför erfarenhet av nätbaserat lärande också är meriterande.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över pedagogisk meritering samt en fullständig publikationslista.

Anställning och tillträde: Visstidssanställning 15%. Omgående – 2020-12-31.

Anställningsort: Sundsvall

Upplysningar: Ytterligare information lämnas av ämnesföreträdare Vicky Angelaki, tfn +46 (0)10-142 78 22, mailto:[email protected], studierektor Martin Shaw, tfn +46 (0)72-506 58 33, mailto:[email protected] samt prefekt Pär Olausson, tfn +46 (0)10-142 85 47, mailto:[email protected].

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-10-11.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor i materialvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar ... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår både undervisning och forskning.

Undervisningen bedrivs både på grundläggande nivå och avancerad nivå och innefattar även handledning av studenter och doktorander. Forskningen kommer att bedrivas inom något av de områden som är centrala för den Materialvetenskapliga gruppen vid Mittuniversitetet. Dessa områden är huvudsakligen inriktade mot grön elektrisk energi, både för att skörda energi, genom bland annat triboelektriska nanogeneratorer, och lagra energi i exempelvis superkondensatorer och batterier. Alla dessa projekt behandlar grundläggande frågeställningar kring materialvetenskap med fokus på nanomaterial såsom grafen och nanocellulosa.

Kvalifikationer: Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i materialvetenskap, materialkemi, materialfysik, nanomaterial eller annat relevant område.  Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden (HF 4 kap 4 §).  Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt kvalitetskriterier för anställning som lektor vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Den sökande ska även ha lång erfarenhet av forskning inom något delområde i materialvetenskap samt styrkta publiceringar i internationella tidskrifter.

Meriterande för anställningen är:

- Kompetens inom energimaterial och dess tillämpningar för elektrisk energilagring såsom batterier
- Docentkompetens inom det relevanta ämnet

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Heltid tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Dan Bylund, mailto:[email protected] och ämnesföreträdare Prof. Håkan Olin, mailto:[email protected]. Se även institutionens hemsida https://miun.varbi.com/center/tool/position/336613/edit/tab:2/checklist:Lektor_NMT/miun.se/nat.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-08-30. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor i energiteknik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar oc... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.Arbetsuppgifter
Institutionen för kemiteknik vid Mittuniversitetet ska rekrytera en universitetslektor i energiteknik med inriktning mot värmeteknik, förnybara energisystem eller energieffektivisering.

Som universitetslektor består din tjänst av cirka 50% forskning och 50% utbildning.

I anställningen ingår undervisning på främst på energiteknikkurser inom ingenjörsprogrammen energiteknik och automation men även på passande kurser inom processoperatörsprogrammet och civilingenjörsprogrammet teknisk kemi samt det planerade civilingenjörsprogrammet inom energi. Du kommer att undervisa kurser inom områden som till exempel kraft- och värmeteknik, fastighetsteknik och förnybar energi, bioenergi. Dessutom ingår handledning av självständiga arbeten och andra projektarbeten.

Övriga arbetsuppgifter kan vara administrativa uppdrag inom grundutbildning. Möjlighet till forskning finns inom exempelvis forskargruppen i bioenergi, inom Mittuniversitetets skogsindustriella forskningscentrum FSCN eller annat lämpligt område.

Behörighet och bedömningsgrund
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i energiteknik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor vikt läggs vid vetenskapliga och pedagogiska färdigheter. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning (https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf) samt fastställda Kvalitetskriterier för anställning som universitetslektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (https://medarbetarportalen.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/handlaggningsordningar/kvalitetskriterier-anstallning-universitetslektor-vid-fakulteten-for-naturvetenskap.pdf).

Kunskap och dokumenterat intresse för fastighetens energisystem och inomhusklimat i kombination med smartahem-lösningar, bioenergi eller skogsindustriella energisystem är meriterande. Tillika är också erfarenheter inom varierande områden så som byggnadsteknik, energioptimering, beställarkompetens, ledarskap och organisation samt projektledning meriterande för anställning, liksom genomförd forskningsledarutbildning, bevisad förmåga att arbeta i och leda forskningsprojekt samt att som huvudsökande ha erhållit externa projektmedel.

Då handledning av forskarstuderande ingår är det också meriterande att inneha docentkompetens och genomgången utbildning samt erfarenhet av handledning av doktorander.

Som forskare måste du kunna kommunicera i olika sammanhang. Forskningen bedrivs i en internationell miljö som kräver mycket goda färdigheter att presentera och diskutera forskningsresultat både skriftligt och muntligt på engelska. Undervisningen är emellertid huvudsakligen på svenska, varför mycket god förmåga att kommunicera på svenska är ett krav.

Utöver ovan är erfarenhet av undervisning och dokumenterade pedagogiska färdigheter inom områden såsom energiteknik och kemiteknik, samt erfarenhet av kurs-/programansvar och kurs-/programutveckling meriterande, liksom kunskaper inom distansoberoende undervisningstekniker.

Arbete i lärarlag är ofta förekommande, varför vi lägger vi stor vikt vid god samarbetsförmåga. Flexibilitet, initiativförmåga och ansvarstagande ser vi som också som viktiga egenskaper.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskolereformens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Erik Hedenström, mailto:[email protected]. och ämnesföreträdare Olof Björkqvist, mailto:[email protected]. Se även avdelningens hemsida https://www.miun.se/che.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-08-31.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor i energiteknik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar oc... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.Arbetsuppgifter
Institutionen för kemiteknik vid Mittuniversitetet ska rekrytera en universitetslektor i energiteknik med inriktning mot värmeteknik, förnybara energisystem eller energieffektivisering.

Som universitetslektor består din tjänst av cirka 50% forskning och 50% utbildning.

I anställningen ingår undervisning på främst på energiteknikkurser inom ingenjörsprogrammen energiteknik och automation men även på passande kurser inom processoperatörsprogrammet och civilingenjörsprogrammet teknisk kemi samt det planerade civilingenjörsprogrammet inom energi. Du kommer att undervisa kurser inom områden som till exempel kraft- och värmeteknik, fastighetsteknik och förnybar energi, bioenergi. Dessutom ingår handledning av självständiga arbeten och andra projektarbeten.

Övriga arbetsuppgifter kan vara administrativa uppdrag inom grundutbildning. Möjlighet till forskning finns inom exempelvis forskargruppen i bioenergi, inom Mittuniversitetets skogsindustriella forskningscentrum FSCN eller annat lämpligt område.

Behörighet och bedömningsgrund
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i energiteknik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor vikt läggs vid vetenskapliga och pedagogiska färdigheter. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning (https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf) samt fastställda Kvalitetskriterier för anställning som universitetslektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (https://medarbetarportalen.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/handlaggningsordningar/kvalitetskriterier-anstallning-universitetslektor-vid-fakulteten-for-naturvetenskap.pdf).

Kunskap och dokumenterat intresse för fastighetens energisystem och inomhusklimat i kombination med smartahem-lösningar, bioenergi eller skogsindustriella energisystem är meriterande. Tillika är också erfarenheter inom varierande områden så som byggnadsteknik, energioptimering, beställarkompetens, ledarskap och organisation samt projektledning meriterande för anställning, liksom genomförd forskningsledarutbildning, bevisad förmåga att arbeta i och leda forskningsprojekt samt att som huvudsökande ha erhållit externa projektmedel.

Då handledning av forskarstuderande ingår är det också meriterande att inneha docentkompetens och genomgången utbildning samt erfarenhet av handledning av doktorander.

Som forskare måste du kunna kommunicera i olika sammanhang. Forskningen bedrivs i en internationell miljö som kräver mycket goda färdigheter att presentera och diskutera forskningsresultat både skriftligt och muntligt på engelska. Undervisningen är emellertid huvudsakligen på svenska, varför mycket god förmåga att kommunicera på svenska är ett krav.

Utöver ovan är erfarenhet av undervisning och dokumenterade pedagogiska färdigheter inom områden såsom energiteknik och kemiteknik, samt erfarenhet av kurs-/programansvar och kurs-/programutveckling meriterande, liksom kunskaper inom distansoberoende undervisningstekniker.

Arbete i lärarlag är ofta förekommande, varför vi lägger vi stor vikt vid god samarbetsförmåga. Flexibilitet, initiativförmåga och ansvarstagande ser vi som också som viktiga egenskaper.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskolereformens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Erik Hedenström, mailto:[email protected]. och ämnesföreträdare Olof Björkqvist, mailto:[email protected]. Se även avdelningens hemsida https://www.miun.se/che.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-08-14.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor i matematikdidaktik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och ... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området.Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning på och utveckling av campus- och internetbaserade kurser på grund- och avancerad nivå inom lärarutbildningar.

Arbete med regional skolsamverkan och fortbildning kan ingå, liksom undervisning på forskarnivå samt handledning av doktorander.

I anställningen ingår även Matematikdidaktisk forskning ingår, vilken bedrivs såväl självständigt som i samverkan med institutionens övriga forskare i ämnesdidaktik och inkluderar både arbete med specifika forskningsprojekt och forskningsansökningar. Under de två första åren garanteras 30 % forskningstid och därefter bedrivs forskning baserat på tilldelade interna medel och erhållna externa medel.

Även medverkan i institutionens och universitetets interna arbete ingår, särskilt avseende utveckling av ämnet och dess interaktion med övriga delar av lärarutbildningen.

Behörighet och bedömningsgrund
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning (https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf), samt i Kvalitetskriterier för anställning som universitetslektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/handlaggningsordningar/kvalitetskriterier-anstallning-universitetslektor-vid-fakulteten-for-naturvetenskap.pdf).

Pedagogisk och vetenskaplig skicklighet utgör tillsammans de främsta bedömningsgrunderna och lika stor omsorg ägnas åt prövning av dessa. Vidare ska beaktas graden av administrativ skicklighet, skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Huvudkriterierna för bedömning av pedagogisk skicklighet är pedagogisk erfarenhet, förmåga att uppfylla den pedagogiska rollen och förmåga till pedagogisk förnyelse. För denna anställning ska pedagogisk skicklighet i första hand avse matematikdidaktik och i andra hand annan utbildningsvetenskap eller matematik. Följande erfarenheter är särskilt meriterande:

- Undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom lärarutbildning.
- Högskolepedagogiskt utvecklingsarbete.
- Förmedling av forskningsinformation och populärvetenskap till studenter, verksamma lärare och allmänheten.

Vetenskaplig skicklighet ska för denna anställning i första hand avse matematikdidaktik och i andra hand annan utbildningsvetenskap. Graden av vetenskaplig skicklighet ska i första hand bedömas utifrån kvantitet och kvalitet i vetenskapliga arbeten som finns i publikationer som tillämpar referentgranskning (peer review). Vidare ska också bedömas förmågan att attrahera forskningsmedel i öppen konkurrens, samt att såväl självständigt som i samverkan planera, genomföra och publicera forskningsprojekt.

Annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningen, är kravet att den sökande har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, eftersom arbetsuppgifter kring undervisning och samverkan i huvudsak bedrivs på svenska och då den anställde förväntas deltaga i internationell forskningsverksamhet.

Inom denna anställning kommer du att jobba tillsammans med personer som har olika kunskaper och perspektiv, såväl inom vår organisation som med externa samarbetspartners. Det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga och trivs med varierande arbetssätt, samtidigt som du även måste kunna jobba självständigt och ta egna initiativ.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Information
Närmare upplysningar ges av prefekt Tomas Nilson tel. 010 142 85 22, mailto:[email protected]. Se även avdelningens hemsida https://www.miun.se/mod.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-08-14.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Biträdande lektor i biologi, inriktning mot biologisk mångfald i skog

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar ... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.Arbetsuppgifter
Biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning och den här tjänsten består till ungefär lika delar av forskning och undervisning.

Forskargruppen som du kommer att tillhöra utgör en etablerad grupp om sex personer med fokus satt på biologisk mångfald i skog, inklusive betydelsen av naturliga störningar och skogsdynamik. Forskningen är tvärvetenskaplig till sin karaktär och sker bland annat i nära samarbete med forskargrupper i kemi. Inom projekten kommer du att samarbeta aktivt med övriga forskare. Du är en del i gemensamma projekt men förväntas också kunna identifiera, planera och driva egna delprojekt.

Undervisningen kommer huvudsakligen att bedrivas inom biologi och biomedicinsk laboratorievetenskap på kurser som ges inom programmen Biomedicinska analytiker, Teknisk kemi och Naturvetenskapligt basår. Du planerar, genomför och utvärderar självständigt undervisningen. Delar av undervisningen bedrivs som distansundervisning.

Som biträdande lektor förväntas du även söka forskningsmedel från externa forskningsfinansiärer och vara biträdande handledare för doktorander.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen i biologi eller har nått motsvarande kompetens normalt högst fem år före ansökningstidens utgång (för undantag se HF 4 kap 4 a §). Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning (https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf) samt i fastställda Kvalitetskriterier för anställning som biträdande lektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/handlaggningsordningar/kvalitetskriterier-anstallning-universitetslektor-vid-fakulteten-for-naturvetenskap.pdf).

Ett krav för anställningen är att du har flerårig erfarenhet av att undervisa i de ämnen som ingår i undervisningsuppdraget samt flerårig erfarenhet av forskning som relaterar till vår pågående forskning inom biologi.

Meriterande är om den egna forskningen har varit inriktad mot studier av hur skogsbränder eller andra naturliga störningar påverkar nedbrytande organismer, samt mot undersökningar av fysiologiska anpassningar, populationsgenetiska frågeställningar och dynamik i interspecifik interaktion med stöd av molekylärbiologiska metoder. Forskningsinriktningen ska ha relevans för naturvårdsbiologiska frågeställningar och bidra till ett hållbart nyttjande av skogliga resurser. Vi ser därför gärna sökande med erfarenhet av att jobba med frågeställningar som spänner över de traditionella ämnesgränserna och där hållbarhetsfrågor står i fokus. Meriterande är också en dokumenterat god samarbetsförmåga i tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Meriterande är även dokumenterad forskningsledarutbildning och högskolepedagogisk utbildning samt dokumenterad erfarenhet av undervisning inom såväl molekylärbiologiska metoder som på bredare kurser i biologi. Dokumenterad erfarenhet av handledning av självständiga arbeten på både grundläggande och avancerad nivå är också meriterande, liksom erfarenhet av distansundervisning samt av kurs- och programansvar.

Som biträdande lektor behöver du kunna kommunicera i ett flertal olika sammanhang. Forskningen bedrivs i en internationell miljö, men forskningen ska också kunna presenteras för myndigheter, näringsliv och allmänhet och undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska. God förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både engelska och svenska är därför nödvändig. Du har goda kunskaper om och använder IT som ett naturligt arbetsverktyg i både undervisning och forskning. Vi ser att du som söker är en självständig och kreativ person som har en god pedagogisk förmåga som trivs med att dela med dig av dina specialistkunskaper och ser ditt bidrag som en av delarna i Mittuniversitetets uppdrag.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Visstidsanställning heltid, under 4 år med start 2020-12-01 eller enligt överenskommelse.

Med ett biträdande lektorat vid Mittuniversitetet följer även en option om att efter genomförd meritering kunna bli befordrad till lektor förutsatt att de krav som anges i fastställda Kvalitetskriterier för anställning som lektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier då är uppfyllda.

Information
Närmare upplysningar lämnas av institutionens prefekt, Prof. Dan Bylund, mailto:[email protected], tel: 010-1428909 och forskningsledare, Prof. Bengt-Gunnar Jonsson, e-post: mailto:[email protected], Tel: 010-1428941. Se även institutionens hemsida https://www.miun.se/nat

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-08-18.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Universitetslektor i sociologi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för humanvetenskap Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi for... Visa mer
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.Sociologi ingår, tillsammans med genusvetenskap, i en enhet inom Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV).

Ämnet sociologi är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. Den utlysta tillsvidareanställningen är stationerad i Sundsvall. I ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen är inriktad mot arbetslivsforskning, risk- och krisforskning samt kritisk teori och genusforskning.

Ämnet är knutet till två starka forskningsmiljöer, Risk and Crisis Research Centre (RCR) och Forum för genusvetenskap (FGV).

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör framför allt undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå. Sociologi har vissa delar av utbildningsutbudet på distans så undervisning kan komma att ske såväl på campus som på distans. Sociologi ingår i samhällsvetarprogrammet och i det beteendevetenskapliga programmet.

Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av sociologiämnet. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet
Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi eller annat näraliggande samhällsvetenskapligt ämne, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf). Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf.

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, såväl svenska som engelska. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen och sammanhållandet av ämnet. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen.

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån omfattning av tidigare erfarenhet av att undervisa i sociologi på universitetsnivå. Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning och forskning med anknytning till ämnets forskningsområden. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd.

Information
Vidare upplysningar om tjänsten lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 85 47, ämnesföreträdare Katarina Giritli-Nygren, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 88 43 samt av studierektor Elin Montelius, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 81 88.

Anställning: Tillsvidare, 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Se instruktioner till sökande i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-08-23.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre