Lediga jobb som Socionom i Sundsvall

Se lediga jobb som Socionom i Sundsvall. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Sundsvall som finns hos arbetsgivaren.

Samordnare

Ansök    Mar 17    Sundsvalls kommun    Socionom
Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn. Vill du vara med och göra skillnad för barn, unga och deras familjer i Sundsvalls kommun? Nu söker Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) en samordnare till familjehuset, den centrala öppenvården 0-18 år. Familjehuset erbjuder stöd/behandling riktat till barn, ung... Visa mer
Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn. Vill du vara med och göra skillnad för barn, unga och deras familjer i Sundsvalls kommun? Nu söker Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) en samordnare till familjehuset, den centrala öppenvården 0-18 år.

Familjehuset erbjuder stöd/behandling riktat till barn, ungdomar och deras föräldrar. Gemensamt för våra insatser är att de är behovsprövade av en socialsekreterare.

Hos oss arbetar 21 familjebehandlare fördelat på 5 olika team med olika specialiserade inriktningar samt en föräldrastödsamordnare. Övergripande mål med våra insatser är att stärka föräldraförmågor samt stärka relationerna /familjefunktionerna inom familjer för en förbättrad livssituation och ökad förmåga till ett självständigt liv.
Insatsernas innehåll utgår från evidensbaserade metoder och utformas utifrån de behov och förutsättningar som varje enskild familj har.

Arbetsplatsen ligger centralt och erbjuder ett öppet och positivt klimat. Vi är en stor enhet och för att kunna möta alla behov med ”rätt” form av behandling och hjälpinsatser stärker vi nu upp verksamheten med en samordnare som tillsammans med familjebehandlare och enhetschef arbetar för en god kvalité i vårt behandlingsarbete.

ARBETSUPPGIFTER
• Samordnaren är tillsammans med våra familjebehandlare operativt ansvarig och leder och fördelar det dagliga arbetet.
• Samordnaren prioriterar de uppdrag som finns och kommer in till verksamheten.
• Har samverkansdialog/nätverk med socialsekreterare.
• Vara såväl vägledande/stödjande samt drivande i öppenvårdens arbetsprocesser.
• Deltar i initial planering av arbetet tillika håller i teamträffar och kollegiala handledningstillfällen.
• Håller sig uppdaterad med nya rön och forskning avseende metoder/arbetssätt samt i stort och smått uppmärksamma/ initiera behov och bidra i utveckling avseende dessa delar.
• Samordnar grupper och bli en referenspunkt för andra där du skapar engagemang och delaktighet.
• Har en nära dialog/samarbete med enhetschef.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är socionom/beteendevetare eller har annan relevant högskoleexamen som arbetsgivaren finner lämplig.

Du har några års erfarenheter av kvalificerat psykosocialt behandlingsarbete inom barn/unga/familj samt gärna erfarenhet av någon form av en arbetsledande / samordnade och/eller metodutvecklande funktion.

Som person är du engagerad, flexibel och positiv. Har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och har en personlig mognad vilket innebär att du är känslomässigt stabil, har självinsikt och är trygg i dig själv. Du kan skilja på det personliga och det professionella. Du har en empatisk förmåga, lätt att samarbeta med samt en nyfiken och utforskande hållning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande:
Grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1. Systemteoretisk grundutbildning och/eller grundutbildning inom KBT.

Du har förmåga att uttrycka dig tydligt i såväl tal som skrift i det svenska språket samt har grundläggande IT kunskaper i ex word, och Microsoft 365.

B-körkort är ett krav.

ÖVRIGT
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.raddning.info/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanst-i-beredskap

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Familje- och jourhem för våldsutsatta barn

Ansök    Mar 17    Vivant Omsorg AB    Socionom
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte. Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige! Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld i hemmet. I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och m... Visa mer
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte.
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!
Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld i hemmet.
I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!
Vi är unika i vårt slag då vi lägger särskild vikt vid barn utsatta för narcissistiskt våld. Hos oss får alla familj kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson. Vidare tilldelas alla barnen ett barnombud för att säkerställa att barnkonventionen genomsyrar hela vår verksamhet.
Utöver placering av barn söker vi även personer som kan ta emot vuxna som är i behov av skydd och stöd på grund av våldsutsatthet. Vi tar emot ansökningar från hela Sverige!
Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade. Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjehem som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.
Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Vivant Omsorg AB dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.
Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn!
Samtliga familje- och jourhem erhåller kontinuerlig handledning och utbildningstillfällen, både enskilt och i grupp. Vi arbetar utifrån BBIC – barnets behov i centrum. Vårt mål är att alla barn ska tillgodoses en gynnsam utveckling och erhålla goda förutsättningar inför vuxenlivet.
Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.
Familjehem
Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.
Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.
Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.
En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.
För att kunna bli familjehem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.
Jourhem
Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.
För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.
Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.
Alla familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.
Ansökan
Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:
Vad är din anledning till att ta an uppdraget som familjehem/jourhem för barn utsatta för våld i hemmet?
Har du egna erfarenheter av våld i nära relationer? Om ja, har du bearbetat detta?
Har du tidigare erfarenhet av barn? Antingen egna eller inom arbetet?
Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback?
Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget?
Hur många barn/vuxna har du möjlighet att ta emot?
Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott som regleras i Brottsbalken kapitel 3, 4 eller 6?
Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas till ansvarig verksamhetschef.
Rekrytering sker löpande.
Vi undanber alla olika typer av rekryteringsbolag i rekryteringsprocessen. Visa mindre

Familjehemssamordnare till Gemensam familjehemsorganisation

Gemensamma familjehemsorganisation har ett tydligt uppdrag och ägs av kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik. Ägarkommunerna bildade organisationen 2019 i syfte att höja kvaliteten inom familjehemsvården och förbättra familjehemsplacerade barns förutsättningar för gynnsam utveckling. Organisationen är en del av kommunernas socialtjänst och ingår i Kommunförbundet Västernorrlands verksamhet. Kontoret ligger i Härnösand med n... Visa mer
Gemensamma familjehemsorganisation har ett tydligt uppdrag och ägs av kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik.
Ägarkommunerna bildade organisationen 2019 i syfte att höja kvaliteten inom familjehemsvården och förbättra familjehemsplacerade barns förutsättningar för gynnsam utveckling. Organisationen är en del av kommunernas socialtjänst och ingår i Kommunförbundet Västernorrlands verksamhet. Kontoret ligger i Härnösand med närhet till tåg- och bussförbindelser.
Organisationens huvudsakliga uppdrag är att erbjuda kommunerna familje- och jourhem som kan tillgodose barnets behov av stöd. Konkret innebär det arbete med strategisk rekrytering, inkl marknadsföring och kartläggning av ett familje- respektive jourhems förutsättningar och utbilda dem i - Ett hem att växa i.
Verksamheten bygger på ett systemteoretiskt förhållningssätt och består idag av fem medarbetare och en chef. Vi söker Dig med ett genuint intresse för att arbeta med familjehemsvård i samarbete med ägarkommunerna. Du är intresserad av att arbeta i en flexibel organisation med utmanande och varierande arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifter
Rekryteringsaktiviteter och marknadsföring tillsammans med kommunikatör och ägarkommunerna.
Utreda/kartlägga ett familje- resp jourhems förutsättningar och förbereda dem för uppdraget.
Planera för och tillhandahålla grund- och fortbildning till familjehem.
Vara våra ägarkommuners samarbetspartners i det gemensamma uppdraget.

Kvalifikationer
Du är socionom eller har annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. För tjänsten krävs erfarenhet av myndighetsutövning, arbete inom socialtjänstens familjehemsvård och/eller socialtjänstens barnavård, exempelvis erfarenhet av familjehems- och/eller barnavårdsutredningar.
Du har förmåga att utreda, analysera och bedöma underlag samt lätt att uttrycka dig i tal och skrift. Du behärskar officepaketet samt är van dagens teknik och digitala lösningar för möten, intervjuer, då verksamheten till stor del tillämpar den digitala tekniken, såväl i kartläggnings- som utbildningssammanhang.
Meriterande
Du känner dig bekväm i utbildningssituationer samt i kommunikation med grupper. Det är önskvärt att Du har erfarenhet av att arbeta i en komplex samverkansorganisation som ägs och styrs av ett antal kommuner.
Personliga egenskaper
Du har ett flexibelt förhållningssätt, respektfullt bemötande och förmåga till helhetssyn, som bidrar och skapar ett gynnsamt samarbetsklimat.
Du är duktig på samarbete och kan sätta dig in i parters olika roller och ansvar. Du har en hög servicenivå och tillgänglighet gentemot våra ägarkommuner. Du besitter förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Anställningsfakta
GFO tillämpar 6 månaders provanställning. Stor vikt läggs på personlig lämplighet. Stationeringsort Härnösand, möjlighet till distansarbete. Tjänsten innebär resande i länet samt till viss del arbete obekväm arbetstid. GFO strävar efter en jämn könsfördelning. Körkort är ett krav. Tillträde enligt överenskommelse.
Rekryteringsprocessen
Löpande urval tillämpas under rekryteringsprocessen. Visa mindre

Klientkoordinator och biträdande verksamhetschef

Ansök    Sep 23    Frälsningsarmén    Socionom
Klientkoordinator och biträdande verksamhetschef Klippangården är Stödboende, Natthärbärge samt Utslussningslägenheter som är en del av Frälsningsarméns sociala verksamhet i Sundsvall. Frälsningsarmén är ett kristet trossamfund med rötterna i England. De värdeord som karaktäriserar Frälsningsarmén är "välkomnande", "troende" och "hjälpande". All verksamhet bedrivs av dessa kännetecken, vilket innebär en öppen gemenskap dit alla är välkomna där människor mö... Visa mer
Klientkoordinator och biträdande verksamhetschef
Klippangården är Stödboende, Natthärbärge samt Utslussningslägenheter som är en del av Frälsningsarméns sociala verksamhet i Sundsvall. Frälsningsarmén är ett kristet trossamfund med rötterna i England. De värdeord som karaktäriserar Frälsningsarmén är "välkomnande", "troende" och "hjälpande". All verksamhet bedrivs av dessa kännetecken, vilket innebär en öppen gemenskap dit alla är välkomna där människor möts utan åtskillnad utifrån var och ens unika värde och behov och där hopp och tro på framtiden kan få växa.
Klippangården arbetar utifrån uppdrag från Sundsvalls Kommun. På Stödboendet och Utslussningslägenheterna bor människor med långvarig missbruksproblematik samt problem med den bostadssociala situationen. Stödboendet och Utslussningslägenheterna ger gästerna/klienterna stöd och struktur i sin vardag och hjälp till en fungerande tillvaro utan alkohol eller andra droger. Natthärbärget möter de mest utsatta i vår kommun, dit gästerna får komma även om de är alkohol-och eller drogpåverkade. Natthärbärget erbjuder varm mat, en säng, dusch, kläderna tvättade samt möjlighet till goda samtal.
Du som söker tjänsten är utbildad socionom med tidigare arbetslivserfarenhet av arbete med människor i utsatt livssituation såsom missbruksproblematik samt erfarenhet av arbetsledning. Du är trygg, engagerad, ansvarstagande, drivande person som både kan arbeta självständigt och har god samarbetsförmåga. Har du förmåga att skapa förtroendefulla relationer, är strukturerad, har ett reflekterande och analyserande förhållningssätt? Ser du möjligheter i stället för problem och kan du genom motivation skapa förutsättningar för gästerna att få en tillvaro utan droger och alkohol? Då är det dig vi söker. En kristen tro, positiv människosyn och att du delar Frälsningsarméns värderingar är viktigt. Stor vikt läggs på personlig lämplighet. Meriterande med körkort.
I arbetet ingår nära samarbete med verksamhetschef, ansvara för att verkställa, planera och följa upp beslutade insatser. Arbeta med frågor gällande budget, personal, verksamhetsplan samt att gå in i verksamhetschefens ställe vid dennes frånvaro. Du har ansvar att utveckla klientarbetet och ta aktiv del genom samtal och motivationsarbete, ge vägledning och information om samhällets resurser samt ge stöd att komma i kontakt med dessa. Profilera den kristna tron som en väg ur destruktiva livsmönster. Dokumentera och ansvara för uppföljning av dokumentation. Leda, stödja och inspirera personal i arbetet med gästerna. Ge distansstöd efter planerad utflytt såsom telefonsamtal och hembesök. Beredskap ingår i tjänsten.
Tjänsten övergår till tillsvidareanställning efter sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Lön enligt branschavtal Vård och Omsorg Arbetsgivaralliansen.
Maila din ansökan till; [email protected]
Sista ansökningsdag; 20221023
Vid frågor maila; [email protected]
eller ring; 060-17 31 74 Visa mindre

Socionom till Ragunda kommun

Om oss Hej! Det är vi som är Clockwork. Enligt Bolagsverket tillhör vi bemanningsbranschen men vi ser det inte som att vi arbetar med bemanning (inte bekvinning heller, för den delen) – vi jobbar med människor! Visst, vi rekryterar chefer och specialister, vi kompetensförsörjer industrier, teknikbolag, handelsföretag och andra, vi hjälper skolor att höja sin kompetens och vi matchar talanger och förmågor mot arbetsmarknadens behov. Men vårt erbjudande hand... Visa mer
Om oss
Hej! Det är vi som är Clockwork. Enligt Bolagsverket tillhör vi bemanningsbranschen men vi ser det inte som att vi arbetar med bemanning (inte bekvinning heller, för den delen) – vi jobbar med människor! Visst, vi rekryterar chefer och specialister, vi kompetensförsörjer industrier, teknikbolag, handelsföretag och andra, vi hjälper skolor att höja sin kompetens och vi matchar talanger och förmågor mot arbetsmarknadens behov. Men vårt erbjudande handlar egentligen om en enda sak: kraften att gå framåt. Därför säger vi hellre att vi är i ”bättre-framtids-branschen”. Med hög kompetens, personligt engagemang och ett prestigelöst arbetssätt är det vår ambition att varje dag vara en laddstation för människor och företag som vill utvecklas. Du kan hämta kraft hos oss i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.se

Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en utbildad och erfaren socionom till vår kund. Du blir anställd som konsult eller underkonsult hos Clockwork men arbetar ute hos Ragunda kommun som socionom med inriktning barn och familj. Du har tidigare erfarenhet inom yrkesområdet och du har arbetat minst 2 år inom området barn och familj. För att lyckas i rollen tror vi att du är van att arbeta med utredning, uppföljning och även viss verkställighet inom SoL och LVU.

Krav:
- Färdigutbildad socionom
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet som socionom inom området barn och familj.
- B-körkort

Meriterande om du har erfarenhet av system som exempelvis Treseva.

Uppdraget förväntas starta omgående och pågå till 2023-08-31.

Låter det som ditt nästa uppdrag? Skicka in din ansökan redan idag!

Ansökan
Att jobba som konsult på uppdrag av Clockwork ger dig ett brett kontaktnät och goda karriärmöjligheter. Du får en attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Är du nyfiken på om vi kan matcha dig med en ny och spännande tjänst? Då hoppas vi att du söker! För mer information är du varmt välkommen att kontakta Kristin Berglund Goode på [email protected] eller 073 – 351 27 71. Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Biståndshandläggare till Åre

Om oss Hej! Det är vi som är Clockwork. Enligt Bolagsverket tillhör vi bemanningsbranschen men vi ser det inte som att vi arbetar med bemanning (inte bekvinning heller, för den delen) – vi jobbar med människor! Visst, vi rekryterar chefer och specialister, vi kompetensförsörjer industrier, teknikbolag, handelsföretag och andra, vi hjälper skolor att höja sin kompetens och vi matchar talanger och förmågor mot arbetsmarknadens behov. Men vårt erbjudande hand... Visa mer
Om oss
Hej! Det är vi som är Clockwork. Enligt Bolagsverket tillhör vi bemanningsbranschen men vi ser det inte som att vi arbetar med bemanning (inte bekvinning heller, för den delen) – vi jobbar med människor! Visst, vi rekryterar chefer och specialister, vi kompetensförsörjer industrier, teknikbolag, handelsföretag och andra, vi hjälper skolor att höja sin kompetens och vi matchar talanger och förmågor mot arbetsmarknadens behov. Men vårt erbjudande handlar egentligen om en enda sak: kraften att gå framåt. Därför säger vi hellre att vi är i ”bättre-framtids-branschen”. Med hög kompetens, personligt engagemang och ett prestigelöst arbetssätt är det vår ambition att varje dag vara en laddstation för människor och företag som vill utvecklas. Du kan hämta kraft hos oss i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.se

Dina arbetsuppgifter
På uppdrag av Åre Kommun söker vi på Clockwork dig som vill arbeta som biståndshandläggare ute hos vår kund. Dina dagliga arbetsuppgifter består av att handlägga ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Uppgifterna avser handläggning av ärenden för äldre och yngre personer med funktionsnedsättning men även ärenden inom socialpsykiatri. System som förekommer i det dagliga arbetet är framför allt Treserva och Cosmic Link. Du arbetar på plats hos kund varje dag.


Din profil
Vi ser att du som söker tjänsten har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. För att lyckas i rollen ser vi att du behöver vara noggrann, strukturerad och ansvarstagande i ditt arbetssätt. Din kommunikativa förmåga är god och du uttrycker dig väl på svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Du har läst socionomprogrammet, sociala omsorgsprogrammet eller motsvarande högskoleutbildning som uppdragsgivaren bedömer likvärdigt. Du har minst tre års erfarenhet av arbetsuppgifterna som beskrivits ovan, både LSS- och SoL-handläggning.
Du har också erfarenhet av handläggning av komplexa ärenden med flera samverkansparter samt erfarenhet av handläggning enligt IBIC.
Krav för tjänsten är B-körkort.

Ansökan
Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan till oss redan idag! Vi arbetar löpande med rekryteringsprocessen och tillsättning kan ske innan annonstiden löpt ut. Sista ansökningsdag är tisdag den 14/2. Har du frågor om rollen kontakta konsultschef Kristin Berglund Goode på 073-351 27 71. Visa mindre

Samordnare på Barnahus Västernorrland

Ansök    Mar 11    Sundsvalls kommun    Socionom
Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn. Barnahus i Västernorrland. Myndighetssamverkan mellan socialtjänsten i sju kommuner i länet, polismyndigheten, åklagarmyndigheten och regionen. ARBETSUPPGIFTER Vara kontaktperson för samverkansparterna - länets socialtjänster, polismyndigheten, åklagarmyndigheten och r... Visa mer
Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn.

Barnahus i Västernorrland. Myndighetssamverkan mellan socialtjänsten i sju kommuner i länet, polismyndigheten, åklagarmyndigheten och regionen.

ARBETSUPPGIFTER
Vara kontaktperson för samverkansparterna - länets socialtjänster, polismyndigheten, åklagarmyndigheten och regionen, och koordinera och planera de olika aktörernas initiala åtgärder.
Tillhandahålla konsultation och rådgivning till och mellan olika personalgrupper.
Vid behov erbjuda och genomföra krisstöd för barn och föräldrar.
Verka för intern och extern samverkan samt vara informatör då det gäller Barnahus verksamhet.
Vara verksamhetens kontaktperson gentemot Styrgrupp och Samverkansgrupp och fortlöpande informera om verksamhetens utveckling.
Skriva protokoll vid Styrgruppens och Samverkansgruppens möten.
Upprätta årlig verksamhetsplan samt lämna skriftlig årsrapport om verksamheten till Styrgrupp och Samverkansgrupp.
Sammanställa och analysera statistik.

KVALIFIKATIONER
Du har socionomexamen och god erfarenhet av socialtjänstens handläggning av ärenden som rör Barnahus målgrupp, barn som utsätts för våld i nära relation, sexualbrott eller bevittnar våld.

Vi ser också att du är intresserad av juridiska frågor.

Du har erfarenhet av samtal med barn och familjer i kris. Gärna kunskap i Trappansamtal.

Det är önskvärt att du har kunskaper i Word, Excel och Power-Point och du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Körkort är ett krav.

Som person är du strukturerad, flexibel och driftig.
Du har en god förmåga att kommunicera och också prata inför grupper. Samarbetsförmåga är en viktig egenskap då tjänsten bygger på samverkan/samordning.

ÖVRIGT
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.raddning.info/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanst-i-beredskap

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Specialistsocionom till Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen

Ansök    Sep 22    Sundsvalls kommun    Socionom
Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn. Vill du vara med och göra skillnad för barn, unga och deras familjer i Sundsvalls kommun? Nu satsar vi och förstärker Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) verksamheten med en specialistsocionom inom barn och unga området. En spännande, utmanande och varierande t... Visa mer
Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn.

Vill du vara med och göra skillnad för barn, unga och deras familjer i Sundsvalls kommun? Nu satsar vi och förstärker Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) verksamheten med en specialistsocionom inom barn och unga området. En spännande, utmanande och varierande tillsvidaretjänst. Vi arbetar enligt arbetstidsmodellen 6+2, vilket innebär 6 timmar arbetsplats förlagd tid/dag. Övriga 2 timmar är avsatta för reflektion, fortbildning och friskvård.

Individ och arbetsmarknadsförvaltningen spänner över områdena Barn- unga och familj, Missbruk och psykisk ohälsa, Arbete och försörjning samt Vuxenutbildning. Vi skapar förutsättningar för trygga uppväxtvillkor och minskat utanförskap, förbättrad livssituation vid psykisk ohälsa och missbruk samt lärande och arbete. Vi ökar möjligheterna för individen till egen försörjning. Vi arbetar förebyggande och utifrån individens behov och möjligheter ger vi rätt stöd i rätt tid. Inom verksamheten Barn, unga och familj är vi mitt inne i en stor och spännande omorganisation där vi har organiserat oss i fyra geografiska team/områden. Inom samtliga team arbetar vi över hela åldersspannet 0-18 år för barn och unga och i teamet ingår det en central del och en 1:a linje.

Vill du vara med i en spännande utveckling?

ARBETSUPPGIFTER
Specialistsocionomen är socialsekreterare som ska vara enhetens operativa expert. I arbetsuppgifterna ingår att självständigt handlägga ärenden av mer komplex karaktär och du har kontakter med familjer på en avancerad nivå. Det kan tex handla om komplex problematik, hög konfliktnivå och andra särskilda behov.

I rollen bidrar Du till verksamhetens kvalitet genom hög kompetens inom den lagstiftning och de handläggningskrav som styr verksamheten samt om BBIC som system för socialtjänstens handläggning av barn och unga.

Du har god förmåga att strukturera arbetsuppgifterna och kan avgränsa omfattningen av arbetet utifrån ärendens karaktär och fullfölja arbetet inom lagstadgade tidsgränser.

Du utför arbetet utifrån olika arbetssätt som är bäst lämpade utifrån ärendet, och kan bistå medarbetare i ärenden där specialistkompetens i olika arbetssätt efterfrågas. Stödet till kolleger kan handla om vardagligt kollegialt stöd och mentorskap för nyanställd personal.

Du kommer att tillsammans med samordnare handleda/vägleda och stödja medarbetarna i operativa frågor. Även utbildningsinsatser till kollegor kan förekomma.

I arbetet ingår också att bidra till organisationens ständigt pågående utveckling. Tex utvecklandet av nya arbetssätt och metoder.

KVALIFIKATIONER
Socionomexamen eller utbildning i enlighet med socialstyrelsens föreskrift för arbete med barn. (SOSFs 2014:7).

Du behöver ha erfarenhet av socialtjänstens handläggning av ärenden inom barn och BBIC. Du har också god kännedom om de olika stödinsatserna samt om förändringsarbete och metoder i socialt arbete.

Särskild kunskap krävs kring barns behov och utveckling samt kring barns delaktighet, barn som brukare och barnsamtal.

Du har också minst sju års erfarenhet inom myndighetsutövning för barn och unga och relevant vidareutbildning på högskolenivå inom området barn och unga. Du ska fortlöpande underhålla dina specialistkunskaper inom området.

Vi ser att du är intresserad av att arbeta evidensbaserat och har förmågan att omsätta och dela med dig av dina kunskaper. Som person är du självständig, flexibel, har god kommunikativ förmåga och mycket god samarbetsförmåga. Vi vill också att du är stabil, har självinsikt och är trygg i dig själv.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.raddning.info/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanst-i-beredskap

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socionom till HC Södra sundet, Härnösand

Ansök    Jun 14    REGION VÄSTERNORRLAND    Socionom
Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling. Inom Region Västernorrland finns tre närsjukvårdsområden; söder, väster och norr där lokal samverkan sker inom/mellan kommun, primärvård och specialistv... Visa mer
Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Inom Region Västernorrland finns tre närsjukvårdsområden; söder, väster och norr där lokal samverkan sker inom/mellan kommun, primärvård och specialistvård. Tillsammans arbetar vi för att skapa en sammanhållen vårdkedja för de växande patientgrupperna kroniker och multisjuka.

Närsjukvårdsområde Söder har ett sjukhus och åtta regiondrivna hälsocentraler. I området finns sex privata vårdcentraler samt fyra kommuner. Närsjukvårdsområde Söder har cirka 900 medarbetare och sex verksamhetschefer.

Hälsocentralen Södra Sundet är en väl fungerande verksamhet med cirka 10300 listade patienter. Vi har god tillgänglighet i telefon och för besök till oss för de som behöver det. Vi är cirka 28 medarbetare med olika professioner; medicinska sekreterare, läkare, fysioterapeuter, kurator, undersköterskor, sjuksköterskor och chef. Till verksamheten är också barnmorskor, dietister, arbetsterapeut och psykologer kopplade.
Verksamheten innefattar telefonrådgivning, mottagning, barnhälsovård, läkarmedverkan i kommunens omsorgsboenden med mera.


ROLLEN SOM SOCIONOM

Som socionom vid HC Södra Sundet arbetar du självständigt och i nära arbete med vår psykolog och rehabteam. Vi erbjuder en trivsam arbetsplats där det goda bemötandet av patienter och av varandra står i centrum. Vi hjälper varandra för att vi ska trivas och må bra och för att vi ska kunna ge den bästa vården. Den som kommer till oss som ny medarbetare får inskolning som självklart anpassas utifrån erfarenheter och vana. Arbetet är varierat och innehåller många delar. Det finns goda möjligheter att lära och att utvecklas.

Du som söker har socionom utbildning med KBT 1. Det är meriterande om du har kunskap om psykisk ohälsa hos barn och unga.

God kunskap i svenska språket i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och du som söker är trygg, stabil och har god självinsikt. Du värnar om din integritet och du har väl grundade och tydliga värderingar. Du styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i arbetet. För dig är det viktigt med att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du trivs med att samarbeta och du arbetar bra med andra kollegor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Föräldrastödjare

Ansök    Dec 16    Sundsvalls kommun    Socionom
Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn. Föräldrastödjare sökes, för stöd till föräldrar som har barn placerad i familjehem. Bestämmelser om stöd i 6 kap 7 § SoL ger vårdnadshavare och föräldrar rätt att få stöd kopplad till det placerade barnet. Vi inrättar nu en tjänst för stöd till föräldrar vars barn är pl... Visa mer
Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn.

Föräldrastödjare sökes, för stöd till föräldrar som har barn placerad i familjehem.

Bestämmelser om stöd i 6 kap 7 § SoL ger vårdnadshavare och föräldrar rätt att få stöd kopplad till det placerade barnet. Vi inrättar nu en tjänst för stöd till föräldrar vars barn är placerad i familjehem. Tjänsten är förlagd till enheten placerade barn och unga. Enheten ansvarar för att rekrytera, utbilda och matcha familjehem till barns specifika behov av placering. Vi tillgodoser och följer barn och ungas behov enligt vårdplan avseende placering i familjehem eller HVB samt stöttar och följer familjehemmens insatser. Råd och stöd till föräldrar kommer att vara en viktig del i rollen.

Välkommen att söka ett roligt, givande och varierande arbete!

ARBETSUPPGIFTER
Syftet med tjänsten är bland att kunna erbjuda krishantering vid placering av barnet, motivationsarbete för att arbeta med föräldrars egna problem. Att stötta föräldrar i att vara förälder på avstånd. Att stötta förälder i samarbete med familjehemsförälder. Vidare att stötta föräldrar att gå igenom material från placeringsärendet samt att ge stöd i förberedelse för möte med socialtjänsten.

Framför allt innebär rollen att ge individuellt, tätt och kvalificerat stöd till föräldrar med barnet i fokus.

Vi har extern handledning och goda möjligheter till friskvård. Då tjänsten innebär resor ibland utanför kommunen kan det innebära förskjuten arbetstid.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har även kunskaper inom lagstiftning SoL och LVU. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet och/eller kunskap om familjehemsvård eller familjearbete inom socialtjänstens ram. Det är också meriterande om du har grundläggande psykoterapi utbildning steg 1, samt kunskaper i systemteoretiskt arbetssätt och ICDP. Du kan uttrycka dig väl i det svenska språket i tal och skrift.

Vi söker dig som är lugn, stabil och som har en förmåga att hantera andras stress och kan arbeta med svåra situationer. Du är trygg i dig själv och trivs med att arbeta såväl självständigt som i team. Du arbetar med familjen i fokus och har en förmåga att sätta dig in i andras perspektiv utan att ta över den personens känslor.

Du behöver körkort för att arbeta hos oss då arbetet kan innebära resor.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.raddning.info/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanst-i-beredskap

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Samordnare till myndighetsutövning inom SoL och LSS

Ansök    Okt 27    Sundsvalls kommun    Socionom
Vård och omsorgsförvaltningen har en ny organisation från den 1 oktober 2021 där verksamhetsområdet myndighetsutövning är en egen verksamhet. Myndigheten handlägger ärenden inom socialtjänsten, SoL (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och LSS för både barn och vuxna. Myndigheten består av 26 handläggare inom äldreomsorg samt boendesamordnare och åtta handläggare inom LSS. Inom äldreomsorgen finns två samordnare. Vi söker nu en samordnar... Visa mer
Vård och omsorgsförvaltningen har en ny organisation från den 1 oktober 2021 där verksamhetsområdet myndighetsutövning är en egen verksamhet. Myndigheten handlägger ärenden inom socialtjänsten, SoL (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och LSS för både barn och vuxna.

Myndigheten består av 26 handläggare inom äldreomsorg samt boendesamordnare och åtta handläggare inom LSS. Inom äldreomsorgen finns två samordnare. Vi söker nu en samordnare till området personer med funktionsnedsättning under 65 år, som handlägger både SoL och LSS.

ARBETSUPPGIFTER
Som samordnare ansvarar du för att ge råd och stöd till handläggare i ärendefrågor samt bistå ansvarig verksamhetschef i olika frågor. Du är beslutsfattare i vissa ärenden samt föredragande för nämnden. Du ansvarar för att hålla dig- och handläggarna uppdaterad i lagar och förordningar samt aktuell rättspraxis. Du har en omfattande kunskap inom området funktionsnedsättning gärna både på nationell- och lokal nivå. Du har ett intresse för att verksamheten använder skattemedel på mest kostnadseffektiva sätt och ett brinnande intresse för kvalitets- och utvecklingsfrågor. Du ska bidra till att de personer som har behov av insatser får sina behov tillgodosedda med god kvalitet, där respekt för den enskildes självbestämmande och integritet är bärande.

Samverkan med interna och externa aktörer är viktig i din roll varför du behöver ha förmåga att samverka och kunna förmedla och förstå var olika professioners ansvar börjar och slutar. Du ansvarar för introduktion av nya medarbetare samt bistår ledningen i frågor rörande kvalitetsutveckling, internkontroll och statistikinsamling.

Samordnarens arbetsuppgifter är, bland annat, att:
• Bidra till att nämndens och ledningens beslut verkställs
• Ansvara för introduktion av nya medarbetare
• Bistå ledningen i frågor rörande kvalitetsutveckling, internkontroll och statistikinsamling
• Hålla i omvärldsbevakning inom området funktionsnedsättning och säkra att handläggarna får tillgång till aktuell omvärldsbevakning
• Driva kompetensutvecklingsfrågor och uppmärksamma behov av kompetensutveckling
• Bidra till att rutiner och riktlinjer upprättas och revideras
• Bidra till att statistikuppgifter inlämnas
• Kvalitetsgranska handläggningsprocessen, upprätta åtgärdsplan samt följa upp åtgärder

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har akademisk examen motsvarande minst 180 högskolepoäng inom socialt arbete eller juridik. Du har minst fem års aktuell erfarenhet av LSS handläggning samt erfarenhet av ledarskap inom verksamhetsområdet. Vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet av uppdrag på regional och nationell nivå inom området funktionsnedsättning.

Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella och förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du har väl grundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor i ett etiskt perspektiv. Styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i arbetet. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet. Du är en lojal person som med gott omdöme arbetar mål- och resultatorienterat.

ÖVRIGT
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %, tillträde enligt överenskommelse.

Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Sista ansökningstiden: 2021-11-21

Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: : https://www.raddning.info/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanst-i-beredskap

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Samordnare

Ansök    Nov 25    Sundsvalls kommun    Socionom
Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn. Inom Individ- och arbetsmarkandsförvaltningen (IAF) ingår Individ- och familje-omsorgen, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Förvaltningen består av fyra verksamhetsområden. Inom Verksamhetsområdet missbruk och psykisk ohälsa ingår Enheten för Missbruk och Psykisk ohälsa, ... Visa mer
Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn.

Inom Individ- och arbetsmarkandsförvaltningen (IAF) ingår Individ- och familje-omsorgen, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Förvaltningen består av fyra verksamhetsområden. Inom Verksamhetsområdet missbruk och psykisk ohälsa ingår Enheten för Missbruk och Psykisk ohälsa, utredning. Övriga verksamhetsområden är Barn, unga och familj, Arbete och försörjning och Vuxenutbildningen.

Enheten för Missbruk och Psykisk ohälsa, utredning handlägger ansökningar (SoL) och anmälningar (LVM, LVU) inom missbruksområdet och psykisk ohälsa. Enheten består av 17 socialsekreterare, en samordnare och en enhetschef.

Förvaltningsorganisationen är ny sedan januari 2020 och i samband med införandet påbörjades även en inre organisationsförändring med målsättningen att öka helhetssynen, öka kontinuitet för klient/brukare samt att arbeta mer med förebyggande socialt arbete. Målet med arbetet är att de personer som kommer i kontakt med oss ska få det stöd, den hjälp och den omsorg de behöver och när det är möjligt förändra sin livssituation och sträva mot ökad självständighet. På missbruk och psykisk ohälsa har fokus legat på att utveckla de egna verksamheterna, nya arbetssätt och en förändrad kultur. Målsättningen är att så många som möjligt skall få sina behov tillgodosedda genom insats i kommunens egna verksamheter. För insats missbruk har flera åtgärder vidtagits för att utveckla den vård vi erbjuder i egen regi.

ARBETSUPPGIFTER
Samordnaren står för det vardagliga stödet nära handläggarna både enskilt och i grupp i ärenden som rör handläggning, dokumentation och metodfrågor. I tjänsten ingår bland annat att fördela och vägleda i ärenden, ansvara för löpande omvärldsbevakning gällande rättsfall, lagstiftning och forskning och att i nära samarbete med enhetschefen verka för implementering av rutiner, sociala metoder och förändringsarbete.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har akademisk examen (minst 180 hp) med inriktning socialt arbete eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer lämplig. Du har också studerat socialrätt på högskolenivå med godkända resultat.
Meriterande: ASI, MI, IBIC

Du ska ha erfarenhet av myndighetsutövning gällande missbruk och/eller psykisk ohälsa och kunskap om LVM.
Erfarenhet av samverkan med kommun och region, erfarenhet av att vägleda enskilda och/eller grupper samt kunskap om LVU är meriterande.

Din förståelse för de fackmässiga aspekterna av arbetet är särskilt bra. Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor samtidigt som du är en kunskapsresurs för andra. Ditt nytänkande omsätts i praktiken och leder till resultat. Du är trygg, stabil, har självinsikt och skiljer på det personliga och professionella. I prioriteringar, planering och agerande har du mål och resultat i åtanke. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du ser möjligheterna i förändringar och skapar engagemang och delaktighet.

Goda svenskkunskaper, förstår och uttrycker sig väl i både tal och skrift.
Goda IT-kunskaper.
Det är meriterande med kunskap inom Treserva och Procapita.

B-körkort är ett krav.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.raddning.info/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanst-i-beredskap

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Vikariat inom Socialpsykiatrin

Ansök    Apr 23    Sundsvalls kommun    Socionom
Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn. Välkommen till oss! Gör skillnad tillsammans med oss inom socialpsykiatrin Individ- & Arbetsmarknadsförvaltningen söker ett antal timvikarier och sommarvikarier till Individstöd & bostad med särskild service för personer med psykiska funktionsnedsättningar I arbetet ge... Visa mer
Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn.

Välkommen till oss!

Gör skillnad tillsammans med oss inom socialpsykiatrin

Individ- & Arbetsmarknadsförvaltningen söker ett antal timvikarier och sommarvikarier till Individstöd & bostad med särskild service för personer med psykiska funktionsnedsättningar

I arbetet ger du stöd, vård och omsorg till personer som behöver hjälp för att klara av sin vardag. Du får ett jobb med varierande arbetsuppgifter och vi ser gärna att du har tidigare yrkeserfarenhet.

ARBETSUPPGIFTER
Individstöd:
Individstöd vänder sig till personer med psykisk ohälsa, missbruk och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har behov av stöd och hjälp i sin vardag. Som Individstödjare jobbar man rehabiliterande, habiliterande och kompenserande utifrån personens individuella behov och utgår från den enskildes bostad. Syftet är att stötta den enskilde på olika sätt tex att bryta social isolering, planera och strukturera upp sin vardag eller som stöd i kontakt med olika myndigheter och andra instanser. Målsättningen är att den enskilde ges möjlighet att leva ett så självständigt liv.

Bostad med särskild service:
Du arbetar i en personalgrupp som ger stöd till vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar som bor i egna lägenheter med anslutning till gemensamhetsutrymmen. Arbetsuppgifterna innebär att ge stöd och omsorg utifrån personens individuella behov för att denne ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet innefattar omvårdnadsarbete och hushållssysslor så som städ, tvätt, matlagning och handling men även hjälp att bryta isolering genom olika aktiviteter, stöd i olika kontakter eller hjälp att strukturera och planera sin vardag.

Tjänsterna är timvikariat under året samt semestervikariat under perioden juni-augusti med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsterna innebär schemalagda arbetstider dagar, kvällar och helger. Vissa tjänster innebär natt- eller dygnstjänstgöring med jour. Om du trivs och är rätt person finns det goda chanser att du får fortsatt jobb som timvikarie.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med människor. Som person är du ansvarsfull, lyhörd, flexibel och anpassar ditt bemötande efter vad situationen kräver. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och är duktig på att samarbeta med dina kollegor. Eftersom det även förekommer ensamarbete är det också viktigt att du är självständig. För att jobba inom socialpsykiatrin krävs slutbetyg från gymnasiet.

Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet inom vård- och omsorgsområdet, är undersköterska med inriktning psykiatri, socialt eller pedagogiskt arbete alternativt har annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Arbetet innebär att du har en nära dialog och samarbete med både kollegor och brukare. Det är därför ett krav att du kan uttrycka dig väl på svenska både i tal och i skrift. Det är meriterande om du kan ytterligare språk.

B-körkort ett krav.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet i denna rekrytering.

ÖVRIGT
Vi annonserar ut 5 är tidsbegränsad anställning, med varierande sysselsättningsgrad då det är timvikariat.
Timvikariat/Semestervikariat.
Arbetstider: dagar, kvällar och helger. Natt- eller dygnstjänstgöring med jour kan förekomma.

Urval och intervjuer sker löpande.

Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och genomför därför obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

Vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan senast den: 2021-05-13

Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: http://www.raddning.info/om-oss/arbeta-hos-oss/deltidsbrandman.html

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socionomkonsult till utredning inom barn och ungdom

Vi söker Dig med socionomexamen och flera års erfarenhet av utredning inom barn och ungdom för konsultuppdrag. Efter avslutat uppdrag erbjuds du möjligheten till andra spännande uppdrag som anställd konsult hos Vårdlänken Bemanning & Rekrytering. Det är viktigt för oss att du är självgående och har förmåga att anpassa dig till nya arbetsmiljöer då kunden förväntar sig snabbhet och effektivitet liksom ett gott handlag med svenska språket såväl i tal som i... Visa mer
Vi söker
Dig med socionomexamen och flera års erfarenhet av utredning inom barn och ungdom för konsultuppdrag. Efter avslutat uppdrag erbjuds du möjligheten till andra spännande uppdrag som anställd konsult hos Vårdlänken Bemanning & Rekrytering.

Det är viktigt för oss att du är självgående och har förmåga att anpassa dig till nya arbetsmiljöer då kunden förväntar sig snabbhet och effektivitet liksom ett gott handlag med svenska språket såväl i tal som i skrift. Viktigt i arbete är att kunna samverka både internt och extern med olika aktörer.

Arbetsuppgifter
Arbete som socialsekreterare på barn- och ungdomsenhet. Du kommer att utreda barns behov och föräldrars förmåga samt föreslå insatser enligt aktuell lagstiftning (SoL och LVU). Målet med arbetet är att främja barn och ungdomars utveckling. I arbetet har du även kontakt med nära anhöriga och andra aktörer.

Anställning
Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning och Rekrytering med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse.

Som konsult erbjuds du konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag. Vi erbjuder även:
•Introduktion för att du så snabbt som möjligt ska komma in i din roll
•Regelbundna utvecklingssamtal med din närmaste chef
•Kontinuerlig coachning för att följa hur du når dina uppsatta mål
•Inbjudningar till seminarier och konsultträffar
•Friskvårdsbidrag
Det finns flera fördelar med att välja att arbeta som konsult för Vårdlänken. Som konsult kan du alltid känna dig trygg med att din konsultchef förstår dina och kundens behov, eftersom din konsultchef själv har varit verksam inom samma arbetsområde som du arbetar inom. Det finns stora möjligheter att själv få välja arbetsplats och arbetstider. Behöver du komma i kontakt med Vårdlänken utanför kontorstid, finns alltid en bemannad jourtelefon.

Vårdlänken är ett auktoriserat bemanningsföretag. Det innebär att Vårdlänken varje år genomgår en revision genomförd av Almega. I revisionen kontrolleras bland annat att Vårdlänken betalar de skatter och avgifter som Skatteverket beslutat och i övrigt har sunda finanser. Det ställs också krav på att Vårdlänken har gedigna ansvarsförsäkringar för sina konsulter som är ute på arbetsplatser.

Kollektivavtal är ytterligare ett krav som ställs för att få bli ett auktoriserat bemanningsföretag. Genom Vårdlänkens kollektivavtal kan du känna dig trygg i att Vårdlänken betalar in pengar till din tjänstepension från den allra första kronan som du tjänar in genom dina uppdrag hos Vårdlänken. Skulle du råka ut för en olycka i arbetet, eller till och från arbetet, kan du också känns dig trygg med att Vårdlänken har de olycksfallsförsäkringar som arbetsmarknadens parter har beslutat om.

Ansökan
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Ansök genom att klicka på knappen ”Skicka ansökan”. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten var vänlig och kontakta kontaktpersonen för respektive annons. På vår hemsida http://vardlanken.se/lediga-jobb/ presenterar vi alla våra lediga uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, vi tar tacksamt emot din ansökan snarast.

Om oss
Vårdlänken Bemanning och Rekrytering hyr ut och rekryterar kompetent och kvalificerad personal så som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, socionomer, chefer samt övrig vård- och omsorgspersonal.

Vi har över 23 års erfarenhet av bemanning inom vård och omsorg. Våra uppdragsgivare är både privata och offentliga aktörer inom hälsovård, sjukvård och omsorg över hela Sverige. Det gör oss till helhetsleverantör inom vård- och omsorgsområdet.

Läs mer om oss på vår hemsida www.vardlanken.se. Gå även in och gilla oss på Facebook www.facebook.com/vardlanken Visa mindre

Erfaren socionom för konsultuppdrag

Ansök    Maj 7    Te Crea Care AB    Socionom
Information om uppdraget Vill du ha en större frihet i ditt arbete, utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du har en förmånlig lön? Då är du varmt välkommen till oss på Te Crea Care. Vi söker Dig som har intresse av att arbeta som socionomkonsult för uppdrag hos kommuner runt om i landet. Du måste ha en socionomexamen eller liknande och ha flera års erfarenhet samt spetskompetens inom ett eller flera av nedanstående områden inom socialtjänsten: o Förs... Visa mer
Information om uppdraget
Vill du ha en större frihet i ditt arbete, utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du har en förmånlig lön? Då är du varmt välkommen till oss på Te Crea Care.

Vi söker Dig som har intresse av att arbeta som socionomkonsult för uppdrag hos kommuner runt om i landet. Du måste ha en socionomexamen eller liknande och ha flera års erfarenhet samt spetskompetens inom ett eller flera av nedanstående områden inom socialtjänsten:

o Försörjningsstöd
o Barn och ungdom
o Vuxen/beroende
o Socialpsykiatri
o Funktionsnedsättning/LSS
o Äldre
o Familjerätt/familjehemsvårdArbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för socialsekreterare/biståndshandläggare så som handläggning och myndighetsutövning inom socialtjänstområdet. Utöver arbetet med klienter kan det ingå att ha kontakt med exempelvis skola, anhöriga, hälso- och sjukvården, familjehem m.m. Du kommer även ha kontakt med andra myndigheter och partners som är aktuella inom uppdraget.

Kvalifikationer
Som konsult är det viktigt att du är självgående inom ditt område och har förmågan att anpassa dig till nya rutiner och miljöer. För att det ska bli så bra som möjligt både för dig och kunden så behöver du känna dig trygg i din roll. Som konsult kommer du ofta in för att stötta verksamheten vid tex sjukdom.
Att arbeta som konsult passar bäst för dig som ser tjusningen med att arbeta på olika arbetsplatser och arbetet är utvecklande då du snabbt får mycket erfarenhet.
Erfarenhet av myndighetsutövning är ett krav.
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav.


Personliga egenskaper
Du är flexibel och kan anpassa dig i olika arbetsförhållanden. Du är trygg i dig själv och har förmågan att prioritera, delegera och arbetsleda. Vi söker dig som värdesätter eget ansvar, delaktighet och som bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du är lyhörd och bemöter människor med respekt och omtanke.

Vi erbjuder dig
- Engagerad konsultchef som vägleder och stöttar
- Kontinuerligt utbud av varierande uppdrag i hela Sverige
- Kollektivavtal
- Pension och försäkringar
- Förmånlig lön
- Konsult- och mingelträffar Visa mindre

Klientkoordinator

Ansök    Apr 14    Frälsningsarmén    Socionom
I arbetet som klientkoordinator ingår ett nära samarbete med verksamhetschef ansvara för att verkställa planer och följa upp beslutade insatser. Arbeta med frågor gällande budget, personal, verksamhetsplan samt att gå in i verksamhetschefens ställe vid dennes frånvaro. Du ansvarar för att utveckla klientarbetet och aktivt delta i arbetet kring gästerna på Stödboendet, Utslussningslägenheterna och Natthärbärget. Genom stödjande samtal ge vägledning och info... Visa mer
I arbetet som klientkoordinator ingår ett nära samarbete med verksamhetschef ansvara för att verkställa planer och följa upp beslutade insatser. Arbeta med frågor gällande budget, personal, verksamhetsplan samt att gå in i verksamhetschefens ställe vid dennes frånvaro. Du ansvarar för att utveckla klientarbetet och aktivt delta i arbetet kring gästerna på Stödboendet, Utslussningslägenheterna och Natthärbärget. Genom stödjande samtal ge vägledning och information om samhällets resurser samt ge stöd att komma i kontakt med dessa. Profilera den kristna tron som en väg ut ur destruktiva livsmönster. Dokumentera och ansvara för uppföljning av dokumentation. Leda, stödja och inspirera personal i arbetet med gästerna/klienterna. Ge distansstöd efter planerad utflytt, från Klippangården, såsom samtal och hembesök. Beredskap ingår i tjänsten. Visa mindre

Narkotikaförebyggare

Ansök    Apr 22    Sundsvalls kommun    Socionom
Förebyggande arbete och tidiga insatser för att motverka missbruk behöver bestå av ett flertal åtgärder på olika nivåer, och i ett helhetsperspektiv där olika aktörer medverkar och samverkar. Sundsvalls kommun skapar nu en ny tjänst, Narkotikaförebyggare, med ansvar för genomförande av ANDTS-arbetet i kommunen, på både strategisk och operativ nivå. Tjänsten kommer organisatoriskt att vara placerad inom Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen, verksamhet... Visa mer
Förebyggande arbete och tidiga insatser för att motverka missbruk behöver bestå av ett flertal åtgärder på olika nivåer, och i ett helhetsperspektiv där olika aktörer medverkar och samverkar.

Sundsvalls kommun skapar nu en ny tjänst, Narkotikaförebyggare, med ansvar för genomförande av ANDTS-arbetet i kommunen, på både strategisk och operativ nivå.
Tjänsten kommer organisatoriskt att vara placerad inom Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen, verksamhetsområde Barn, Unga och Familj, och underställd verksamhetschef.

Narkotikaförebyggarens uppdrag utgår ifrån den nationella ANDTS-strategin och dess 7 målområden, med ett särskilt fokus på narkotikaprevention, samt på målgruppen barn och unga, som är en central målgrupp i den nationella folkhälsopolitiken.

För att det centrala och förebyggande arbetet ska bli framgångsrikt krävs god samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, som tillsammans bidrar med sin del för att uppnå strategins mål och leverera resultat. Narkotikaförebyggaren blir en central funktion och något av spindeln i nätet för att initiera, skapa, driva och vidmakthålla samverkansstrukturer utifrån identifierade målområden.

Utgångspunkten för Narkotikaförebyggarens roll är samverkan, samordning och omvärldsbevakning. Narkotikaförebyggaren ska utifrån aktuella policydokument, kartläggningar och nulägesanalyser strukturera och planera det långsiktiga kommunövergripande arbetet i syfte att förebygga problem med alkohol, tobak och andra droger. Ett huvudsakligt syfte är att vidareutveckla samarbetet kring ANDTs-frågor internt i kommunen, samt att bidra till att utveckla samarbetet med aktörer regionalt och nationellt. I uppdraget ingår också att utifrån identifierade behov utveckla aktiviteter och metoder för preventiva insatser på kommunövergripande nivå. Arbetsuppgifterna kommer att omfatta både strategisk och operativ nivå.

I Narkotikaförebyggarens roll ligger också ett specifikt uppdrag att initiera samverkan med lämplig verksamhet vid Region Västernorrland i syfte att utforma en effektiv samverkan kring ungdomar/unga vuxna med missbruksproblematik och/ eller har psykisk ohälsa.

ARBETSUPPGIFTER
Narkotikaförebyggaren kommer att vara kommunens sakkunniga inom ANDTS-området och förväntas fungera som kunskapsbank avseende forskning och nya rön inom området. Tjänsten kommer att ingå i samverkansform och nätverk med fokus på förebyggande arbete, på lokal, regional och nationell nivå, med inriktning mot mobiliserande och opinionsbildande aktiviteter.

Narkotikaförebyggaren ska utifrån aktuella policydokument, kartläggningar och nulägesanalyser strukturera och planera det långsiktiga kommunövergripande arbetet i syfte att förebygga problem med alkohol, narkotika, tobak och andra droger, samt spel om pengar.
Ett huvudsakligt syfte är att vidareutveckla samarbetet kring ANDTs-frågor internt i kommunen, samt att bidra till att utveckla samarbetet med aktörer regionalt och nationellt.

I uppdraget ingår också att utifrån identifierade behov utveckla aktiviteter och metoder för preventiva insatser på kommunövergripande nivå. Arbetsuppgifterna kommer att omfatta både strategisk och operativ nivå.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant utbildning på högskolenivå. Erfarenhet och påbyggnadsutbildningar inom ämnesområdet är extra meriterande.
Du har flerårig arbetslivserfarenhet ifrån relevant yrkesområde samt dokumenterad erfarenhet av och kunskap om preventionsarbete och samordnande arbete.
Du är en god kommunikatör och har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift och har erfarenhet av såväl process- som projektledning.

Du är strukturerad och har förmåga att självständigt driva ditt arbete.

B-körkort är ett krav.

ÖVRIGT
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, tillträde enligt överenskommelse.

Urval och intervjuer sker löpande.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.

Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten via denna länk

Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: http://www.raddning.info/om-oss/arbeta-hos-oss/deltidsbrandman.html

Sista ansökningsdag är; 2021-05-16

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering Visa mindre

Specialistsocionomer till Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF)

Ansök    Apr 8    Sundsvalls kommun    Socionom
Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn. Vill du vara med och göra skillnad för barn, unga och deras familjer i Sundsvalls kommun? Nu satsar vi stort och förstärker Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) verksamheten med fyra specialistsocionomer inom barn och unga området. Flera spännande, utmanande och... Visa mer
Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn.

Vill du vara med och göra skillnad för barn, unga och deras familjer i Sundsvalls kommun? Nu satsar vi stort och förstärker Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) verksamheten med fyra specialistsocionomer inom barn och unga området. Flera spännande, utmanande och varierande tillsvidaretjänster. Vi arbetar enligt arbetstidsmodellen 6+2, vilket innebär 6 timmar arbetsplats förlagd tid/dag. Övriga 2 timmar är avsatta för reflektion, fortbildning och friskvård.

Individ och arbetsmarknadsförvaltningen spänner över områdena Barn- unga och familj, Missbruk och psykisk ohälsa, Arbete och försörjning samt Vuxenutbildning.
Vi skapar förutsättningar för trygga uppväxtvillkor och minskat utanförskap, förbättrad livssituation vid psykisk ohälsa och missbruk samt lärande och arbete. Vi ökar möjligheterna för individen till egen försörjning. Vi arbetar förebyggande och utifrån individens behov och möjligheter ger vi rätt stöd i rätt tid.
Inom verksamheten Barn, unga och familj är vi mitt inne i en stor och spännande omorganisation där vi har organiserat oss i fyra geografiska team/områden. Inom samtliga team arbetar vi över hela åldersspannet 0-18 år för barn och unga och i teamet ingår det en central del och en 1:a linje.

Vill du vara med i en spännande utveckling?

ARBETSUPPGIFTER
Specialistsocionomen är socialsekreterare som ska vara enhetens operativa expert. I arbetsuppgifterna ingår att självständigt handlägga ärenden av mer komplex karaktär och du har kontakter med familjer på en avancerad nivå. Det kan tex handla om komplex problematik, hög konfliktnivå och andra särskilda behov.

I rollen bidrar Du till verksamhetens kvalitet genom hög kompetens inom den lagstiftning och de handläggningskrav som styr verksamheten samt om BBIC som system för socialtjänstens handläggning av barn och unga.

Du har god förmåga att strukturera arbetsuppgifterna och kan avgränsa omfattningen av arbetet utifrån ärendens karaktär och fullfölja arbetet inom lagstadgade tidsgränser.

Du utför arbetet utifrån olika arbetssätt som är bäst lämpade utifrån ärendet, och kan bistå medarbetare i ärenden där specialistkompetens i olika arbetssätt efterfrågas. Stödet till kolleger kan handla om vardagligt kollegialt stöd och mentorskap för nyanställd personal.

Du kommer att tillsammans med samordnare handleda/vägleda och stödja medarbetarna i operativa frågor. Även utbildningsinsatser till kollegor kan förekomma.
I arbetet ingår också att bidra till organisationens ständigt pågående utveckling. Tex utvecklandet av nya arbetssätt och metoder.

KVALIFIKATIONER
Socionomexamen eller utbildning i enlighet med socialstyrelsens föreskrift för arbete med barn. (SOSFs 2014:7)

Du behöver ha erfarenhet av socialtjänstens handläggning av ärenden inom barn och BBIC. Du har också god kännedom om de olika stödinsatserna samt om förändringsarbete och sociala metoder såsom MI, nätverksarbete, ICDP mm.

Särskild kunskap krävs kring barns behov och utveckling samt kring barns delaktighet, barn som brukare och barnsamtal.

Du har också minst sju års erfarenhet inom myndighetsutövning för barn och unga och relevant vidareutbildning på högskolenivå inom området barn och unga. Du ska fortlöpande underhålla dina specialistkunskaper inom området.

Vi ser att du är intresserad av att arbeta evidensbaserat och har förmågan att omsätta och dela med dig av dina kunskaper. Som person är du självständig, flexibel, har god kommunikativ förmåga och mycket god samarbetsförmåga. Vi vill också att du är stabil, har självinsikt och är trygg i dig själv.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

ÖVRIGT
Anställningen avser fyra tillsvidaretjänster på heltid. Tillträde enligt överenskommelse..


Urval och intervjuer sker löpande.

Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och genomför därför obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

Vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

Vi tillämpar arbetstidsmodellen 6+2

Vi erbjuder personalen friskvård och möjlighet till extra semesterdagar via semesterväxling.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan senast den: 2021-05-02

Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: http://www.raddning.info/om-oss/arbeta-hos-oss/deltidsbrandman.html

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Samordnare till IAF placeringar barn och unga

Ansök    Jun 17    Sundsvalls kommun    Socionom
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen söker Samordnare till placeringar barn och unga. Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn. Vi förstärker vår enhet med ytterligare en samordnare. Nu har du möjlighet till ett angeläget och stimulerande uppdrag inom familjehemsvård. Du kommer att tillhöra en grupp med er... Visa mer
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen söker Samordnare till placeringar barn och unga.

Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn.

Vi förstärker vår enhet med ytterligare en samordnare.

Nu har du möjlighet till ett angeläget och stimulerande uppdrag inom familjehemsvård. Du kommer att tillhöra en grupp med erfarna kollegor och vi har en positiv stämning på jobbet.

Vårt uppdrag är att följa barnet i placering utifrån barnets individuella behov samt att ge stöd till familjehemmet under placeringstiden.
På enheten placerade barn och unga arbetar vi i nära samarbete med varandra. Vi är 8 socialsekreterarare som arbetar med familjehemsstödet samt 9 socialsekreterare som arbetar för placerade barns stöd. Vidare är vi 4 rekryterare som arbetar med att rekrytera, utreda och utbilda familjehem. På enheten arbetar en enhetschef samt en samordnare som nära stöd och arbetsledning till socialsekreterarna, samt 2 assistenter.
Vi söker dig som vill arbeta för att barn och unga som är i behov av socialtjänstens insatser ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och får stöd i sin uppväxt.
ARBETSUPPGIFTER
-Samordnaren är enhetens operativa expert i frågor som rör stöd till familjehem samt i frågor som rör barn och unga. Du utgör ett operativt stöd till enhetens socialsekreterare och till enhetschef. Viss planering av den dagliga driften och samordnande arbetsuppgifter ingår i uppdraget liksom samverkan internt och externt med andra berörda myndigheter. Egen ärendehantering kan förekomma. En viktig del i samordnarens uppdrag blir att tillsammans med socialsekreterarna utveckla stödet till familjehemmen samt aktivt arbeta för att förhindra att sammanbrott sker i placeringen.
I rollen ingår att;
- Fördela ärenden i arbetsgruppen
- Att tillsammans med nuvarande samordnare vara ett specialiststöd i verksamheten samt stödja och handleda enhetens socialsekreterare i det dagliga arbetet.
-Operativ introduktion av nyanställda
-Medverka med enhetschef vid implementering av rutiner, ny lagstiftning och sociala metoder/förändringsarbete.
-Fatta beslut enligt delegationsordning.
-I uppdraget ingår att hålla sig uppdaterad på aktuell lagstiftning och forskning inom området.
- Genomgång av ärenden i arbetsgruppen och med enskilda medarbetare.
Vi erbjuder dig friskvårdskort, t. ex årskort på gym, skidspåren på södra berget eller några andra av kommunens fritidsanläggningar. Förtroendearbetstid.


KVALIFIKATIONER
Du har socionomexamen.

Önskvärt med erfarenhet av arbete med föräldrar och barn som varit eller är i behov av samhällsvård. Önskvärt är också kompetens inom familjesystemteori och anknytning.

Kunskap om och aktuell erfarenhet av individ- och arbetsmarknadsförvaltningens handläggning av placerade barn och unga. Vidare god kännedom om förändringsarbete och sociala metoder som MI, nätverksarbete samt ICDP.

Du har grundläggade IT-kunskaper och ser datorn som ditt naturliga arbetsredskap.
Du kan uttrycka dig tydligt både i tal och skrift i det svenska språket.

Goda kunskaper inom lagstiftning SoL och LVU.
Vi arbetar i journalsystemet Treserva.
B-körkort är ett krav.

Som person är du självgående, serviceinriktad och tar eget ansvar för att planera och lägga upp arbetet. Du har en personlig mognad samt ett anpassat bemötande och är lugn och stabil i stressfyllda situationer. Du har också en empatisk förmåga och kan relatera till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt. Viktigt att du är flexibel samt har ett coachande och tillitsbaserat förhållningssätt gentemot enhetens socialsekreterare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet


ÖVRIGT
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se.

Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och genomför därför obligatoriskt drogtest vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: http://www.raddning.info/om-oss/arbeta-hos-oss/deltidsbrandman.html

Sista ansökningsdag är; 2020-07-31
Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Familjehemskonsulent till Nytida Nåjden i Sundsvall/Härnösand

Ansök    Mar 10    Nytida AB    Socionom
Nu söker vi på Nytida Nåjden en vikarierande familjehemskonsulent, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär handledning av våra familjehem i området Sundsvall och Härnösand. Vi erbjuder ett flexibelt, självständigt och utvecklande jobb. Sök tjänsten senast 2021-03-14. Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet o... Visa mer
Nu söker vi på Nytida Nåjden en vikarierande familjehemskonsulent, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär handledning av våra familjehem i området Sundsvall och Härnösand. Vi erbjuder ett flexibelt, självständigt och utvecklande jobb. Sök tjänsten senast 2021-03-14.

Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.

Vi gör världen lite bättre, en människa i taget”Vi söker dig som vill vara med och utveckla Nytida tillsammans med oss! Vi ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Nytida finns i hela Sverige. Att jobba hos oss innebär många möjligheter, ett stort ansvar och inte minst en glädje över att se människor trivas och växa. Vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. I det dagliga arbetet betyder det att varje enskild person i alla våra verksamheter ska leva ett så gott liv som möjligt och bemötas med respekt. Vi har en företagskultur som präglas av våra värderingar: respekt, ansvar, kunskap och enkelhet. De som arbetar hos oss delar dessa värderingar och bidrar aktivt till att hålla dem levande.

Beskrivning av tjänsten

Vi söker nu en vikarierande familjehemskonsulent till Sundsvall och Härnösand med omnejd. Du kommer att ingå i ett team med sex familjehemskonsulenter och tillhöra en grupp som har lång erfarenhet och hög kompetens i socialt arbete. Även om arbetet ställer höga krav på självständighet, så finns dina kollegor och din närmaste chef alltid nära dig.

Vi erbjuder en rimlig arbetsbelastning och vi värnar om att arbetstyngden inte överstiger kvalitén i de uppdrag vi ansvarar för. Du erbjuds regelbunden extern handledning, tillgång till förmånsbil och möjlighet till flexibla arbetstider. Arbetet kräver att du har körkort.

Du har ansvar för att bistå familjehemmen med stöd och handledning och du samordnar vården för ett antal familjehemsplaceringar. Du rekryterar och utreder familjehem samt deltar vid matchning av förfrågningar. Tillsammans med dina kollegor anordnar du utbildningsdagar till familjehemmen. Du har en hög service och tillgänglighet gentemot vår uppdragsgivare som är socialtjänsten och ett nära samarbete med ansvarig socialsekreterare. Du rapporterar både skriftligen och personligen till uppdragsgivaren. Du arbetar aktivt för ett bra samarbete med den unges biologiska nätverk, god man, skola och liknande. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.

Om Nytida Nåjden Med en kombination av vardagsmiljö i familjehem och kraftfullt professionellt stöd jobbar vi konsekvent mot målet att barnet/den unga ska kunna leva ett självständigt liv och göra egna goda val. Våra familjehem är stabila och trygga platser, med oftast lång erfarenhet av att vårda, stödja och vägleda barn och unga. Familjehemsföräldrarna får professionell förstärkning av våra socionomutbildade och erfarna familjehemskonsulenter som utbildar, handleder, stöttar och finns tillgängliga för familjehemmet. Nytida Nåjden har sitt huvudkontor i Sundsvall och verksamhet från Jämtland i norr till Skåne i söder.

Dina kvalifikationer Du ska vara utbildad Socionom eller inneha en annan likvärdig utbildning, gärna med erfarenhet av familjehemsvård från kommunal socialtjänst. Vi ser det som en fördel om du har utbildning i "Nya Kälvestens" utredningsmetod samt handledarutbildning. Dock är personlig lämplighet av stor vikt och de utbildningar som krävs kan tillhandahållas av arbetsgivaren.

Du är en erfaren medarbetare som tycker om att arbeta självständigt och du känner dig trygg i att fatta egna beslut. Du ser möjligheter, har en positiv grundsyn och genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt samt din kommunikativa förmåga så upprätthåller du goda relationer med uppdragsgivare, familjehem och övriga samverkanspartners. Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. I övrigt har du god datorvana samt goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Du bör vara öppen för flexibla arbetstider, då det ibland krävs kvällsarbete.

I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du lever våra värderingar:

Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss.
Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.

Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här (https://team.nytida.se/).

Vi erbjuder En arbetsplats med engagerade medarbetare, god gemenskap, möjligheter att påverka och närvarande ledare som deltar i det dagliga arbetet. Våra medarbetare får kompetensutveckling bland annat via vår utbildningsenhet LÄRA. Vi har kollektivavtal med tjänstepension och friskvårdsbidrag. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.

Övrigt Anställningsform: Vikariat till och med 2022-08-31, med möjlighet till förlängning.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdag: 2021-05-01, eller enl överenskommelse
Sista ansökningsdag: 2021-03-14
För mer information kontakta: Linda Liljekvist telefon 070-247 60 27 eller [email protected]

Ansökan Välkommen att ansöka via knappen ”Skicka ansökan” nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. (http://www.nytida.se/) Visa mindre

Socionomkonsulter för uppdrag inom Barn och Unga

CareOn är ett oberoende konsultföretag inriktat på socialt arbete. Vi har funnits i över 20 år och är verksamma över hela Sverige. Våra konsulter gör vardagen enklare för våra uppdragsgivare genom att avlasta, förvalta eller utveckla verksamheter. Vi som arbetar på företaget kan de olika delarna inom socialförvaltningen och vet vad som krävs för att vara en professionell konsult inom det sociala arbetet. Våra ledord är kompetens, kunskap och kvalitet! Våra... Visa mer
CareOn är ett oberoende konsultföretag inriktat på socialt arbete. Vi har funnits i över 20 år och är verksamma över hela Sverige. Våra konsulter gör vardagen enklare för våra uppdragsgivare genom att avlasta, förvalta eller utveckla verksamheter. Vi som arbetar på företaget kan de olika delarna inom socialförvaltningen och vet vad som krävs för att vara en professionell konsult inom det sociala arbetet. Våra ledord är kompetens, kunskap och kvalitet!
Våra uppdrag finns främst inom socialtjänstens myndighetsutövande områden som IFO Barn och Unga och biståndshandläggning inom SoL-äldre och LSS. Som socionomkonsult behöver du vara utbildad socionom och ha minst fem års arbetslivserfarenhet av det kompetensområde du vill arbeta inom. Du behöver ha god förmåga till självständigt arbete samt ett flexibelt förhållningssätt till varierade arbetssätt och miljöer. Vi jobbar även gärna med dig som vill ta enskilda utredningar eller som är pensionär och vill fortsätta bidra med din kunskap!
Just nu söker vi särskilt socionomkonsulter med minst fem års arbetslivserfarenhet av myndighetsutövning inom Barn och Unga i Västernorrlands län. Vill du veta mer? Registrera din ansökan på vår hemsida redan idag så kontaktar vi dig inom kort.


Utbildningskrav: Socionomexamen Visa mindre

Familjebehandlare

Vi söker familjebehandlare med utredningskompetens till Kärnhuset, Sundsvalls hem för barn och föräldrar. Kärnhuset är en institution som tar emot yngre barn och deras föräldrar. Kärnhusets uppdrag är att tillgodose behoven av akuta placeringar och  fördjupade utredningsuppdrag. På Kärnhusets arbetar en grupp med 8 familjebehandlare och behandlingsassistenter som finns tillgängliga dygnet runt. Det operativa arbetet leds av behandlingssamordnare som arbet... Visa mer
Vi söker familjebehandlare med utredningskompetens till Kärnhuset, Sundsvalls hem för barn och föräldrar. Kärnhuset är en institution som tar emot yngre barn och deras föräldrar. Kärnhusets uppdrag är att tillgodose behoven av akuta placeringar och  fördjupade utredningsuppdrag.

På Kärnhusets arbetar en grupp med 8 familjebehandlare och behandlingsassistenter som finns tillgängliga dygnet runt. Det operativa arbetet leds av behandlingssamordnare som arbetar dagtid.  De familjebehandlare som nu söks ska arbeta i huvudsak dagtid med möjlighet till obekväm arbetstid vid behov.


Dina arbetsuppgifter 

Som familjebehandlare på Kärnhuset arbetar du med såväl akuta och tillfälliga placeringar och med längre uppdrag, Som familjebehandlare ansvarar du för fortlöpande journalföring samt sammanställa och skriftligt återföra genomförda uppdrag till socialsekreterare.  Samtliga uppdrag genomförs i nära samarbete med ansvarig socialsekreterare.

Verksamheten genomgår en förändring och det pågår ett omfattande utvecklingsarbete vilket medför att det är av stor vikt att man kan se möjligheter i förändringar, vara motiverad och utvecklingsinriktad. I tjänsten ingår det att arbeta för att minska glappet mellan institutionsvård och öppenvård, samt att arbeta med mer intensiva uppdrag, såväl i utrednings- som i verkställighetsfas.

Arbetet genomförs dels på institutionen, men kan även förläggas i familjens hemmiljö. Omsorgsbeskrivningarnas fokus är att med utgångspunkt från barnens behov bedöma och beskriva föräldrars  omsorgsförmåga.

Det finns stora möjligheter att kunna vara med att påverka tjänstens innehåll och inriktning.

 

Kvalifikationer 

Krav:

Socionomexamen eller annan högskole-/universitetsexamen som arbetsgivaren bedömer adekvat exempelvis, pedagog, beteendevetare eller rehabiliteringsvetare.

Minst 2 års erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete barn/unga/familj

Du behöver också ha god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift.

B-körkort är ett krav.

Meriterande:

Minst 5 års erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete.

Erfarenhet av adekvata utrednings- och samtalsmetoder.

Erfarenhet av arbete på institution. Relevant vidareutbildning inom det familjeterapeutiska området.

Erfarenhet av handläggning av ärenden som rör barn och unga.

Grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1. Systemteoretisk grundutbildning eller grundutbildning i KBT

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

 

Övrigt

Uppdraget är svårt utföra om det finns överkänslighet/allergi mot husdjur då många familjer har sådana samt en del av arbetet genomförs i familjens hem.

Man ska kunna arbeta obekväma arbetstider vid behov.


Anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid, med tillträde enligt överenskommelse.

Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och genomför därför obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. 

Vi kräver även utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning.

Vi tillämpar rökfri arbetstid.


Upplysningar lämnas av
Anna Flodström, Enhetschef, på telefon 060-19 12 92 eller Alexandra Sundström, Samordnare, på telefon 060-19 24 88. 

Fackliga företrädare
Fackliga företrädare kontaktas via kommunens växel, 060-19 10 00.


Din ansökan
I Sundsvalls kommun arbetar vi aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Sista ansökningsdag 2020-01-19. 
Urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning av tjänst kan ske innan sista ansökningsdatum.

Varmt välkommen med din ansökan!


Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: http://www.raddning.info/om-oss/arbeta-hos-oss/deltidsbrandman.html

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Föräldrarådgivare

Kommunens Föräldraskapsstödjande insatser syftar till att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga genom att tex. stärka goda relationer i familjen, förbättra samverkan mellan hem, skola, föreningar och civilsamhället. Regeringen har definierat föräldraskapsstöd som aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk. Kommunens målsättning är att i enighet med Myndigheten f... Visa mer
Kommunens Föräldraskapsstödjande insatser syftar till att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga genom att tex. stärka goda relationer i familjen, förbättra samverkan mellan hem, skola, föreningar och civilsamhället.

Regeringen har definierat föräldraskapsstöd som aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk.

Kommunens målsättning är att i enighet med Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) riktlinjer kunna erbjuda kurser, träffar, aktiviteter eller mötesplatser för alla föräldrar med barn 0-17 år.

Tjänsten kommer organisatoriskt att vara placerad inom Individ och arbets-marknadsförvaltningen, Barn och familj, öppenvård, med ca 30 medarbetare. Ansvaret för det generella föräldraskapsstödet är kommunövergripande och arbetet kommer att ske i nära samverkan med styrgruppen för föräldraskapsstödet.

I tjänsten som samordnande Föräldrarådgivare ingår också att ansvara för driften av kommunens förebyggande föräldraskapsstöd, samt ha övergripande ansvar för befintliga serviceinsatser till barn, unga och familjer, i form av exempelvis stödsamtal och olika former av gruppverksamhet.

Dina arbetsuppgifter 


Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att samordna, administrera och genomföra kommunens föräldraskapsstödjande insatser, inkl. barngruppsverksamhet. I tjänsten igår också att marknadsföra föräldraskapsstödet, samverka med andra verksamheter som exv. förskola, skola, fritidsgårdar, föreningar, civilsamhället osv. samt att utbilda och stödja medarbetare och gruppledare.

Det ingår även att vara spindeln i nätet, samverka och samarbeta med berörda förvaltningar och styrgrupp.


Kvalifikationer 


Socionom eller annan adekvat högskolexamen som av arbetsgivaren bedöms lämplig. Minst 5 års erfarenhet av psykosocialt arbete mot målgruppen samt erfarenhet av arbete med gruppverksamhet riktat mot både barn, unga och föräldrar.

Utbildning i att leda grupper; Kunskap om/erfarenhet av adekvata metoder så som ABC –Alla Barn i Centrum, ÄFT- Älskade förbannade tonåring, Komet, ICDP (Vägledande samspel) är meriterande.

Du ska ha lätt för att uttrycka sig enkelt och tydligt i både tal och skrift.

B-körkort är ett krav.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Anställningen

Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid, med tillträde enligt överenskommelse.

Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och genomför därför obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. 

Vi tillämpar rökfri arbetstid.


Upplysningar lämnas av
Eva Leijon, Biträdande Verksamhetschef, på telefon 060-19 10 94 alternativt Anna Flodström, Enhetschef, på telefon 060-19 12 92 eller Emma Flemström, Enhetschef, på telefon 060-19 26 73. 

Fackliga företrädare
Fackliga företrädare kontaktas via kommunens växel, 060-19 10 00.


Din ansökan
I Sundsvalls kommun arbetar vi aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Sista ansökningsdag 2019-12-31. 
Urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning av tjänst kan ske innan sista ansökningsdatum.

Varmt välkommen med din ansökan!


Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: http://www.raddning.info/om-oss/arbeta-hos-oss/deltidsbrandman.html

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare till IAF

Ansök    Maj 19    Sundsvalls kommun    Socionom
Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF ) söker socialsekreterare till enheten Placeringar barn och unga. Vi söker två socialsekreterare till enheten Placeringar barn och unga,  tillsvidareanställning. Nu har du möjlighet till ett angeläget och stimulerande uppdrag inom familjehemsvård. Du kommer att tillhöra en grupp med erfarna kollegor och vi har en positiv stämning på jobbet. Vårt uppdrag är att följa barnet i placering utifrån barnets individ... Visa mer
Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF ) söker socialsekreterare till enheten Placeringar barn och unga.

Vi söker två socialsekreterare till enheten Placeringar barn och unga,  tillsvidareanställning.

Nu har du möjlighet till ett angeläget och stimulerande uppdrag inom familjehemsvård. Du kommer att tillhöra en grupp med erfarna kollegor och vi har en positiv stämning på jobbet.

Vårt uppdrag är att följa barnet i placering utifrån barnets individuella behov.

På enheten placerade barn och unga arbetar vi i nära samarbete med varandra. Vi är 8 socialsekreterarare som arbetar med familjehemsstödet samt 9 socialsekreterare som arbetar för placerade barns stöd. Vidare är vi 4 rekryterare som arbetar med att rekrytera, utreda och utbilda familjehem. På enheten arbetar en enhetschef samt en samordnare som nära stöd och arbetsledning till socialsekreterarna, samt 2 assistenter.

 

Dina arbetsuppgifter

Du arbetar i nära kontakt med barn och ungdomar i placering och dennes familjehem. Du gör kontinuerliga uppföljningar via hembesök samt barnsamtal, i detta ingår att bedöma huruvida familjehemsvård skall fortskrida eller förändras. I rollen som barnsekreterare ingår kontakt med vårdnadshavare/ biologiska föräldrar. Inom enheten arbetar du aktivt med familjehemssekreterarna som i sin tur är stödet för familjehemmet.

Viss del utredningsarbete ingår som bland annat att hantera anmälningar, skriva övervägande till socialnämnden samt vårdnadsöverflyttningar. Vidare samarbetar du med bland annat skola, primärvård och BUP. Vi har nära samarbete med psykolog och specialpedagog inom ramen för Skolfam, med syfte att stärka placerade barns skolgång.

Att vara socialsekreterare för placerade barn och unga är ett självständigt, varierande och stimulerande arbete.

Kvalifikationer

Det är ett krav att du har en socionomexamen.

Det är meriterande om du har erfarenhet av barnsamtal. Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av socionomyrket samt erfarenhet från kommunalt socialt arbete, främst inom området av placerade barn och unga.

 

Som person är du självgående och tar eget ansvar för att lägga upp arbetet och slutför dina arbetsuppgifter. Vidare har du en personlig mognad, har ett anpassat bemötande och är lugn och stabil i stressfyllda situationer. Du har också en empatisk förmåga och kan relatera till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt.

 

Du har grundläggande IT-kunskaper och ser datorn som ditt naturliga arbetsredskap.

Dokumentation är en viktig del i arbetet och vi arbetar för närvarande i journalsystemet Treserva.

 

B-körkort är ett krav.

 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningen

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Förskjuten arbetstid förekommer och tjänsten innebär resor.

Urval och intervjuer sker löpande.

Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och genomför därför obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal

Vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi erbjuder dig

Vi har extern handledning, och erbjuder goda möjligheter till friskvård. 

Upplysningar lämnas av;

Annika Lidberg enhetschef tel 060-191882.

Lina Andersson socialsekreterare tel 060-192281.

Fackliga företrädare

Facklig företrädare kontaktas via kommunens  växel 060-19 10 00.

Din ansökan
I Sundsvalls kommun arbetar vi aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

Vi kräver utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag är; 2020-06-08

Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: http://www.raddning.info/om-oss/arbeta-hos-oss/deltidsbrandman.html

 

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Familjehemskonsulent

Ansök    Feb 6    Familjehem Norr AB    Socionom
Familjehem Norr söker familjehemskonsulent under 2019 Vi är idag två familjehemskonsulenter som båda utgår ifrån Sundsvall. Vi vill under 2019 bli tre och kanske är du som läser detta intresserad? Du bör som oss gilla att arbeta i ett litet företag som sätter kvalité, småskalighet och flexibilitet i förgrunden. Vi vill att du blir en del i vår grupp så du bör därför inte bo alltför långt ifrån Sundsvall. Vi söker dig som är Socionom eller har likvärdig u... Visa mer
Familjehem Norr söker familjehemskonsulent under 2019

Vi är idag två familjehemskonsulenter som båda utgår ifrån Sundsvall. Vi vill under 2019 bli tre och kanske är du som läser detta intresserad? Du bör som oss gilla att arbeta i ett litet företag som sätter kvalité, småskalighet och flexibilitet i förgrunden. Vi vill att du blir en del i vår grupp så du bör därför inte bo alltför långt ifrån Sundsvall.

Vi söker dig som är Socionom eller har likvärdig utbildning, erfarenhet från socialtjänst och gärna familjehemsvård. Meriterande är utbildning i ”NYA Kälvesten”, ”Steg 1” och ”Ett hem att växa i”.
Körkort är ett krav.

Om du har frågor går det bra att ringa Johan Ording på tel 072-727 29 02. Du kan även läsa mer om oss på www.familjehemnorr.se

Skicka ansökan till Johan Ording på mail: [email protected] Visa mindre

Familjehemskonsulent till Nytida Nåjden i Sundsvall

Ansök    Jul 12    Nytida    Socionom
Nu söker vi påNytida Nåjden enfamiljehemskonsulent för handledning av våra familjehem i Sundvall med omnejd. Vi erbjuder bland annat en handledarutbildning och flera förmåner. Sök tjänsten senast 2019-09-08. Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap. Vi gör världen lite bättre, en människa i taget” Vi sök... Visa mer
Nu söker vi påNytida Nåjden enfamiljehemskonsulent för handledning av våra familjehem i Sundvall med omnejd. Vi erbjuder bland annat en handledarutbildning och flera förmåner. Sök tjänsten senast 2019-09-08.

Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.

Vi gör världen lite bättre, en människa i taget”
Vi söker dig som vill vara med och utveckla Nytida tillsammans med oss! Vi ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Nytida finns i hela Sverige. Att jobba hos oss innebär många möjligheter, ett stort ansvar och inte minst en glädje över att se människor trivas och växa. Vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. I det dagliga arbetet betyder det att varje enskild person i alla våra verksamheter ska leva ett så gott liv som möjligt och bemötas med respekt. Vi har en företagskultur som präglas av våra värderingar: respekt, ansvar, kunskap och enkelhet. De som arbetar hos oss delar dessa värderingar och bidrar aktivt till att hålla dem levande.

Beskrivning av tjänsten
Då en av våraerfarna medarbetar kommer att gå i pension, så söker vi nu en familjehemskonsulent förhandledning av familjehembelägna i Sundsvall och närliggande orter. Du kommer att ingå i ett team med fem familjehemskonsulenter och tillhöra en gruppsom harlång erfarenhet och hög kompetens i socialt arbete. Även om arbetet ställer höga krav på självständighet, så finns dina kollegor och din närmaste chefalltid nära dig.

Vi erbjuder en rimlig arbetsbelastning och vi värnar om att arbetstyngden inte överstiger kvalitén i de uppdrag vi ansvarar för. Du erbjuds regelbunden extern handledning, tillgång till förmånsbil och möjlighet till flexibla arbetstider. Arbetet kräver att du har körkort.

Du har ansvar för att bistå familjehemmen med stöd och handledning och du samordnar vården för ett antal familjehemsplaceringar. Durekryterar ochutreder familjehemsamtdeltar vid matchning av förfrågningar. Tillsammans meddina kollegor anordnar du utbildningsdagar till familjehemmen. Du har en hög sevice och tillgänglighet gentemot vår uppdragsgivare som ärsocialtjänsten och ett nära samarbete med ansvarig socialsekreterare. Du rapporterar både skriftligen och personligen till uppdragsgivaren. Du arbetar aktivtför ett bra samarbete med den unges biologiska nätverk, god man, skola och liknande. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.

Om Nytida Nåjden
Med en kombination av vardagsmiljö i familjehem och kraftfullt professionellt stöd jobbar vi konsekvent mot målet att barnet/denunga ska kunna leva ett självständigt liv och göra egna goda val. Våra familjehem är stabila och trygga platser, med oftast lång erfarenhet av att vårda, stödja och vägleda barn och unga. Familjehemsföräldrarna får professionell förstärkning av våra socionomutbildade och erfarna familjehemskonsulenter som utbildar, handleder, stöttar och finns tillgängliga för familjehemmet. Nytida Nåjden har sitt huvudkontor i Sundsvall och verksamhet från Jämtland i norr till Skåne i söder.

Dina kvalifikationer
Du ska vara utbildad Socionom eller inneha en annanlikvärdig utbildning, gärna med erfarenhet av familjehemsvård från kommunal socialtjänst. Vi ser det som en fördel om du har utbildning i "Nya Kälvestens" utredningsmetod samt handledarutbildning. Dock är personlig lämplighet av stor vikt och de utbildningar som krävs kantillhandahållas av arbetsgivaren.

Du är en erfaren medarbetare som tycker om att arbeta självständigt och du känner dig trygg i att fattaegna beslut. Du ser möjligheter, har en positiv grundsyn och genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt samt din kommunikativa förmåga så upprätthåller du goda relationer med uppdragsgivare. Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. I övrigt har dugoddatorvana samt goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.Du bör vara öppen för flexibla arbetstider, då det ibland krävs kvällsarbete.

I rekryteringen lägger vi storvikt vid personlig lämplighet och vill att du lever våra värderingar:

Respekt- Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar- Vi har medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet- Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss.
Kunskap- Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.

Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här (https://team.nytida.se/).

Vi erbjuder
En arbetsplats med engagerade medarbetare, god gemenskap, möjligheter att påverka och närvarande ledare som deltar i det dagliga arbetet. Våra medarbetare får kompetensutveckling bland annat via vår utbildningsenhet LÄRA. Vi har kollektivavtal med tjänstepension och friskvårdsbidrag.

Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdag: Så snart som möjligt,efter överenskommelse
Sista ansökningsdag: 2019-09-08
För mer information kontakta: Nytida Nåjdens kontor: 060-17 04 24

Ansökan
Välkommen att ansöka via knappen ”Skicka ansökan” nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. (http://www.nytida.se/) Visa mindre

Familjehemskonsulent till Sundsvall/Östersund

Ansök    Dec 2    Humana AB    Socionom
Vill du jobba på ett företag där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv och där du erbjuds ett viktigt och spännande jobb? Välkommen till Humana! Inom Individ och Familj erbjuder vi jourhem, konsulentstödda familjehem och behandlingsfamiljer, öppenvård och HVB. Vi har regionala kontor för att komma nära våra hem som finns i hela Sverige. Humanas värdegrundsord Glädje, Engagemang och Ansvar präglar såväl den stora organisationen som de... Visa mer
Vill du jobba på ett företag där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv och där du erbjuds ett viktigt och spännande jobb? Välkommen till Humana! Inom Individ och Familj erbjuder vi jourhem, konsulentstödda familjehem och behandlingsfamiljer, öppenvård och HVB. Vi har regionala kontor för att komma nära våra hem som finns i hela Sverige.

Humanas värdegrundsord Glädje, Engagemang och Ansvar präglar såväl den stora organisationen som den lilla arbetsplatsen. Vi arbetar kontinuerligt och målinriktat med att förbättra och utveckla förutsättningarna för familjehem och för familjehemsvården i stort. Vi är extra glada över att vi numera kan presentera TryggFam – en manual som beskriver hur vi arbetar med vår familjehemsvård.

Om tjänsten: Vi söker en driftig och ansvarstagande familjehemskonsulent till vårt kontor i Sundsvall/Östersund. Du motiveras av utmaningen i komplexa ärenden och tycker om högt tempo utan att för den sakens skull tappa fokus på kvalité.

I arbetet ingår resor så vi vill att du är en van bilförare.

Dina arbetsuppgifter:

- Stödja och vägleda jour? och familjehem.

- Rekrytera, utreda och utbilda familjehem.

- Kontinuerligt rapportera vården skriftligt till kund.

- Upprätta och hålla kontakt med kunder.

- Delta i utvecklingsarbetet runt konsulentstödd familjehemsvård.

- Beredskapstjänstgöring ingår och arbete och kan förekomma på kvällar och helger

Kvalifikationskrav: Vi söker dig som är socionom. God dokumentationsförmåga är ett krav.

Det är meriterande om du är utbildad i att utreda, utbilda och handleda familjehem, samt har erfarenhet av att arbeta på Socialtjänsten. Vi vill att du har god kännedom om BBIC.

Personliga egenskaper/ Kompetens: Som person är du driftig, stresstålig, kommunikativ, orädd och flexibel. Du är van och trivs med att arbeta självständigt men du ska även fungera med att arbeta i grupp. Personlig lämplighet bedöms som viktig i tjänsten.

För mer info om Humanas verksamhet se www.humana.se

Körkort

B?körkort fordras

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidareanställning. 6 månaders provanställning tillämpas. Tillträde enl. överenskommelse.

Heltid: Förtroendearbetstid.

Lön: Månadslön enligt överenskommelse

Du är välkommen med din ansökan, (cv och personligt brev) senast den 2018-01-15 märk ansökan med "Familjehemskonsulent Sundsvall/Östersund". Urval sker löpande.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos oss samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via systemet.

För anställning hos oss, krävs utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.

Vid frågor går det bra att kontakta enhetschef Charlotte Selin på 070-747 87 13

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. Läs mer på www.humana.se Visa mindre