Lediga jobb som Forskare, IT i Sundsvall

Se lediga jobb som Forskare, IT i Sundsvall. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Sundsvall som finns hos arbetsgivaren.

PhD Student in Multimodal Sensor Monitoring with Machine Learning

About the role  We offer a PhD position in measurement technology focused on condition monitoring using multimodal sensor systems for anomaly detection and classification with machine learning. The research for the service is carried out in close collaboration with national and international partners. The focus of the position is in the area of anomaly detection and classification with machine learning.  The service may also include implementation aspe... Visa mer
About the role 
We offer a PhD position in measurement technology focused on condition monitoring using multimodal sensor systems for anomaly detection and classification with machine learning.

The research for the service is carried out in close collaboration with national and international partners.

The focus of the position is in the area of anomaly detection and classification with machine learning.  The service may also include implementation aspects of machine learning models on edge devices. Work can be experimental and theoretical in nature and includes data collection, development and verification of models, and generalization of solutions.

Basic eligibility is for those who have completed an advanced level degree or completed course requirements of at least 240 higher education credits, of which at least 60 higher education credits at advanced level or have acquired essentially equivalent knowledge in some other way within or outside the country. Those who have at least 90 higher education credits in electrical engineering, computer engineering subjects closely related to these, or who have acquired substantially equivalent knowledge in any other way within or outside the country, have special eligibility.

Who are you?
In addition to the formal eligibility requirements, the selection will also be based on the relevance of prior knowledge for working with sensor technology and machine learning, relevance in thesis work, project work, courses and interviews with the applicants. Signal processing, use multimodal sensor system and experience with various machine learning models are seen as an advantage.  Personal qualities such as cooperativeness, initiative and suitability for doctoral studies will be weighed against formal subject knowledge. A brief description of the applicant's visions and goals must be included in the application.

The doctoral position refers to a position that primarily corresponds to four years of full-time studies and is expected to lead to a doctoral degree. Access by agreement. Place of employment is Sundsvall.

Are we right for each other?
At RISE, we value diversity and believe that it contributes to an innovative environment where we challenge boundaries and develop new knowledge for the future. We bring together passionate problem solvers to tackle some of the world's most important and exciting challenges. We can't promise you an easy job, but what we can promise is a group of dedicated colleagues and some truly fascinating societal and industrial challenges to address. You will work in an innovative environment that provides opportunities for both professional and personal development. At RISE, you have the opportunity to make a real difference. Welcome to Sweden's national research institute and innovation partner.

Welcome with your application!
Welcome to contact recruiting manager Peter Söderman, +46 10 228 42 99 or Ulf Jennehag, +46 10 228 42 10. The application deadline is 2024-03-06. Interviews will take place continuously during the application period.

Our union representatives are Bertil Svensson, Unionen 010-516 53 56 and Ulf Nordberg, Swedish Engineers 010-516 69 59. Visa mindre

Postdoktor i datateknik för tidskritiskt fjärrstyrda applikationer över 5G

Ansök    Jan 31    Mittuniversitetet    Forskare, IT
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens. Forskningscentret STC utannonserar en ledig postdoktoral tjänst inom experimentell forskning fö... Visa mer
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Forskningscentret STC utannonserar en ledig postdoktoral tjänst inom experimentell forskning för att designa end-to-end anslutningsinfrastruktur för att stödja fjärrstyrda tidskritiska applikationer över trådlösa 5G-nätverk.

Forskningsuppgiften är en del av projektet robust trådlös infrastruktur för fjärrstyrd timmerlastning i samarbete med Ericsson, Telia och Volvo. STC söker kontinuerligt efter att anställa mycket motiverade och framstående forskare för att arbeta med att möjliggöra teknologier för nästa generations trådlösa kommunikationsnätverk.

Forskningen kommer att bedrivas inom forskargruppen Kommunikationssystem och nätverk (CSN), som är specialiserad på undervisning, forskning och innovation inom området trådlös och trådbunden kommunikation och nätverksteknologier, speciellt för industriella applikationer. CSN gruppen har en dynamisk och internationell miljö, som syftar till att producera akademisk forskning på hög nivå samtidigt som man upprätthåller ett tätt samspel med relevanta industriella partners. Den sökande ska aktivt samarbeta med andra forskare inom forskargruppen, på STC-forskningscentret, men även med våra externa partner inom den akademiska och industriella världen.

Arbetsuppgifter
Tjänsten är avsedd för lovande forskare med drivkraften att flytta kunskapsgränserna inom området avancerade trådlösa nätverk mot 6G, med särskild tonvikt på ett (eller flera) av följande områden: maskininlärning för intelligenta trådlösa nätverk, spektrumhantering, decentraliserat lärande, tidskritiska nätverk, grön (energieffektiv) kommunikation och lärande. Arbetsuppgifterna inkluderar teoretisk modellering och analys, algoritmdesign och validering via simuleringar men helst genom HW/SW-prototyper (SDR, OpenAirInterface, srsLTE, etc.), nätverksmätningar och analys, effektiv radioresursallokering, och att skriva vetenskapliga artiklar i erkända tidskrifter och konferenser. Anställningen kan också innefatta undervisning och andra administrativa uppgifter, såsom stöd till projektledning och skriva nya forskningsförslag för att locka industriella, nationella och europeiska projekt, men inte mer än 20% av arbetstiden.

Behörighet
Den som ska anställas som postdoktor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning, det vill säga fil. dr. eller likvärdig utländsk examen, och denna ska ha erhållits högst tre år innan ansökningsdatum (sjukfrånvaro och föräldraledighet räknas dock bort från denna treårsperiod). 

För denna tjänst krävs en fil. dr i signalbehandling, datorteknik, trådlös kommunikation eller ett närliggande ämne.

Bedömningsgrunder
Den sökande som ges tjänsten måste ha en enastående meritlista av publikationer i topptidskrifter inom ett eller flera av forskargruppens forskningsområden och visat på självständighet och spetskompetens inom forskning. Den idealiska kandidaten för tjänsten bör ha en gedigen bakgrund inom minst två av följande områden:

• Experimentell trådlös forskning (testbäddar och/eller kanal/nätverksmätningar)

• Trådlösa kommunikationssystem, speciellt inom fysiska lagret och medium access-protokoll

• Tekniker för radioåtkomstnätverk (RAN) och nätverksdelning

Vidare krävs goda färdigheter inom något eller några av språken Matlab, C++ och Python samt gärna även erfarenhet av SDR och verktyg för nätverksanalys. Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, krävs för att kommunicera, presentera och publicera forskningsresultat.

Personliga egenskaper
Den sökande som ges tjänsten ska vara kapabel att självständigt bedriva forskning inom tidigare nämnda områden och bör kombinera god analytisk förmåga med en bra attityd till praktiskt genomförande samt intresse att samarbeta med forskarstuderande.

Handläggning
Anställningen bereds i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde
Anställningen omfattar 100% under 2 år med start 2023-05-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsvillkoren regleras i https://www.miun.se/anstallningsordning och https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/administration-stod-och-service/personal/anstalla-personal/regel/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf

Information
Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Mikael Gidlund, [email protected], eller prefekt?Patrik Österberg, [email protected], tel. 010-1428614.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

• En motiverad text som beskriver varför ansökan görs, kvalifikationer i relation till tjänsten och avsikter och visioner för tjänsten.
• Ett aktuellt CV.
• Kopior av relevanta studiebevis (masterexamen, fil. dr.).
• Forskningsmeriter. En komplett lista över alla publikationer i tidskrifter ska bifogas med en anvisning om vilka av dessa den sökande vill inkludera i ansökan. Du kan bifoga upp till 3 publikationer.
• Spridningskvalifikationer, inklusive deltagande i kommittéer, styrelser eller deltagande i organisationer och liknande.
• Ytterligare kvalifikationer i relation till positionen.
• Referenser/rekommendationer.
• Personuppgifter.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-03-31. Visa mindre

Postdoktor i tillämpad maskininlärning för ljudmätning och -klassificering

Ansök    Feb 23    Mittuniversitetet    Forskare, IT
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens. Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, http://www. miun.se/stc) söker en P... Visa mer
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, http://www.

miun.se/stc) söker en Postdoktor inom tillämpad maskininlärning. Forskningen kommer att genomföras tillsammans med industriella partners i ett större projekt som integrerar teknologiutmaningar inom sensorteknik för industriella och medicinska tillämpningar.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en postdoktortjänst inom tillämpad maskininlärning för ljudmätning och ljudklassificering. Tjänsten kan inriktas mot områdena djupinlärning för ljudanalys, djupinlärning för ljud i mätningar, samt implementering av maskininlärning på inbyggda system. Tjänsten är kopplad till samverkande forskargrupper med verksamhet inom tillståndsövervakning, ljudanalys och bildanalys samt inbyggda system. Forskningen för tjänsten genomförs i nära samarbete med nationella och internationella samarbetspartners.

Fokus för tjänsten ligger inom området djupinlärning för karakterisering och positionering av ljud. Tjänsten kan även innehålla implementeringsaspekter av maskininlärningsmodeller på inbyggda system. Arbete kan vara av experimentell och teoretisk karaktär och inkludera datainsamling, utveckling och verifiering av modeller samt generalisering av lösningar.

Behörighet och bedömningsgrund
Den som ska anställas som postdoktor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning. För att kvalificera dig för en anställning som postdoktor krävs att du innehar en doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom relevant forskningsområde. Din examen får inte vara äldre än 3 år från ansökningstidens utgång: Men, till exempel, kan sjukfrånvaro och/eller föräldraledighet dras från femårsperioden.

För denna position krävs det att du har en doktorsexamen i elektronik, elektroteknik, datateknik eller närliggande område samt har tidigare akademisk erfarenhet inom maskininlärning.

Aktivt deltagande och samarbete inom forskargruppen är nödvändigt. Det är därför viktigt att du är en ansvarsfull person med helhetssyn, att du kan kommunicera obehindrat både muntligt och skriftlig på engelska och att du är strukturerad i ditt arbetssätt.

Handläggning
Anställningen bereds i enlighet med https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/Regel/anstallningsordning/.

Anställning och tillträde
Anställningen omfattar 100% under 24 månader med tillträde enligt överenskommelse. 

Anställningsvillkoren regleras i https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/Regel/anstallningsordning/ och https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/administration-stod-och-service/personal/anstalla-personal/regel/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf

Anställningsort: Sundsvall

Information
Närmare upplysningar lämnas av Prefekt, Patrik Österberg, Telefon, +46 (0)10 142 86 14, mailto:[email protected] och Docent Jan Lundgren, mailto:[email protected]. Se även STCs hemsida http://www.miun.se/stc.

Ansökan
Ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, examensarbete, ett personligt brev som beskriver inriktning du vill fokusera på inkluderande dina visioner och mål för detta område, samt övriga handlingar (till exempel projektarbeten) som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-09.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Researcher: Sensor systems

RISE Research Institutes of Sweden is Sweden's major research institute and innovation partner. In an international collaboration with companies, academia and the public sector, RISE contributes to a competitive industry and a sustainable society. Our 2,700 employees drive and support all types of innovation processes. RISE is an independent, state-of-the-art research institute that offers unique expertise and extensive test and demonstration environments ... Visa mer
RISE Research Institutes of Sweden is Sweden's major research institute and innovation partner. In an international collaboration with companies, academia and the public sector, RISE contributes to a competitive industry and a sustainable society. Our 2,700 employees drive and support all types of innovation processes. RISE is an independent, state-of-the-art research institute that offers unique expertise and extensive test and demonstration environments for future technologies, products and services. www.ri.seOur ICT Division offers expertise throughout the chain for a digital, innovation-driven society – hardware, software, business development and industry knowledge in a range of strategic areas. The division offers cutting-edge expertise in areas such as sensor systems, automation, printed electronics, AI and data science, cyber security, visualization, interaction design, fiber optics, sustainable transport and circular business models.About the position We are looking for a Researcher who will work with the research and development of advanced sensor system solutions. The position is specifically connected to a three-year research project that is coordinated by Mid University. The project work is performed in close collaboration with multiple Swedish partners. You will be working together with the project’s team of experts.As a researcher in this project your main task will be to perform theoretical and experimental analysis of environmental monitoring sensor systems. Your work will include mathematical modelling, design work, experimental work, characterization, evaluation of results. Furthermore, you will contribute to the dissemination of results in merited scientific journals. We offer a permanent employment placed in Sundsvall.Who are you? We think you have a strong interest in all aspects of advanced sensor systems. You hold a PhD or equivalent qualification in electronic engineering, physics, or similar subject. Work experience is a merit but not mandatory. You need to be analytical, enjoy working in a dynamic team environment and have good communication skills. You are well organized, enthusiastic, self-motivated and strive for excellence in every task. You are proficient with mathematical calculation and statistical analysis methods. You are proficient in hardware, software and algorithm design and development methodology, as well as test software and data acquisition design for sensor system analysis.Contact Contact Christian Jonasson, group manager, +46709151841, or Duncan Platt, acting section manager, +46704559964, for more info. Applications will be evaluated continuously, and the start date will be agreed with the successful applicant. Application deadline: 8th Aug 2019.Labor union contacts: Lazaros Tsantaridis, SACO, 010-516 62 21Researcher, Sensor systems, Analyst, Modelling, Design, RISE, Sundsvall Visa mindre

Researcher – data driven software engineer

Are you a person with analytical and interpersonal skills? Are you considering yourself as a good software developer and data scientist? Are you interested in contributing to demand-driven digital business development linked to the societal challenges in Swedish industry and public sector? Are you comfortable in a role where you drive unstructured business problems to structured new possibilities and wants to contribute to a sustainable society? If you ar... Visa mer
Are you a person with analytical and interpersonal skills? Are you considering yourself as a good software developer and data scientist? Are you interested in contributing to demand-driven digital business development linked to the societal challenges in Swedish industry and public sector? Are you comfortable in a role where you drive unstructured business problems to structured new possibilities and wants to contribute to a sustainable society?

If you are passionate to work on real societal challenges that can be solved by using data in innovative ways and continue to grow as a professional problem solver and software developer; then RISE has an interesting job for you!

RISE is Sweden’s research institute and innovation partner.

RISE is today engaged in several applied digitalization projects and are now expanding. We are looking for software developers to aid in our projects. We have an open position in Sundsvall, Sweden.

About the position
In this role you will use programming and algorithmic methods to glue together the latest research within data science, AI and IoT applications to enhance digitalization, autonomous systems, cyber-physical systems and edge computing, among others. All these while collaborating with industry, the public sector, and academia.

Experience with some programming languages such as Javascript with for example NodeJS, C#, R or Python is necessary, as is a passion for working on solving real world problems in various application domains.

In this role, you will work with an agile methodology in a team that has overall responsibility over the whole life cycle of several applied digitization projects. You contribute actively by conducting research, developing software and presenting the right solutions along with development of new and existing products and services. You will also carry out research in collaboration with other research groups and partners. The team's focus is to utilize data and add innovative new insights and application features to the customer's business needs. You will also take part in the design of digitalization solutions and work with product development, prototyping, Proof-of-Concepts (PoC) and Minimum Viable Product (MVP)

Who are you?
The ideal candidate for this position should have a master’s degree in computer science/engineering and at least a few years of software development experience. Preferably, this includes working with recent software development and digitalization techniques including adapting them to various application areas. The ideal candidate should have some experience with data science, machine learning, Internet of Things, and big data.

- You should have excellent communication skills in English, which is critical to succeeding in the team.
- It is meriting to have project management experience and excellent communication skills in Swedish.

Are we right for each other?
We will promise you exciting opportunities, a dedicated team and some truly engaging societal challenges to tackle. You will get to work in a dynamic environment offering professional and personal development opportunities. At RISE, we want you to succeed and feel good, because together with your colleagues, you contribute to a sustainable future and to securing a leading position for Swedish industry and research globally. RISE can give you the chance to make a real difference. Welcome to Sweden’s Research Institute and Innovation Partner.

We look forward to your application!
If you have any questions about the position, please contact Director – Applied digitalization: Jonas Lindqvist, +46 70 212 90 99. The closing date for applications is June 30, 2021. Interviews will be conducted throughout the application period.

Our union representatives are: Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61 and Lazaros Tsantaridis, SACO, 010-516 62 21.

Researcher, software developer, AI, artificial intelligence, applied machine learning, Data driven innovation Visa mindre